Labels

Wednesday, July 11, 2012

11.07.2012


We zijn de hulp aan het versterken die we jullie ieder moment bieden

Hier in de spirituele rijken – je ware thuis – zijn wij, met de Scheppers goddelijke begeleiding en aanmoediging, de hulp aan het intensiveren en versterken die wij jullie op ieder moment bieden, want het moment van jullie ontwaken komt erg dichtbij, en jullie hebben onze hulp nodig. En deze hulp is beschikbaar in grote overvloed – vraag en je zult het ontvangen. Allen zijn een, en dat betekent dat overvloedige hulp altijd vrij toegankelijk is voor iedereen die haar zoekt, want allen zijn er permanent mee verbonden, maar het probleem voor de meesten van hen die het leven in de illusie ervaren is dat het een ongelooflijk afleidende omgeving is, waar jullie lichamen bijna constante steun en aandacht nodig lijken te hebben. Enkelen van jullie lukt het zich voor korte perioden van deze afleidingen los te koppelen, terwijl je ontspant in de natuur of mediteert, maar steeds roept jullie lichaam je terug om zorg te dragen voor zijn behoeftes – eten, drinken, beweging, zorgen, emotionele aangelegenheden, slaap, entertainment, of andere afleidingen. De hulp die wordt aangeboden is om jullie te helpen bij het binnengaan van de spirituele rijken, zodat de begeleiding die je zoekt gemakkelijk en intuïtief in je denkgeest stroomt. Alles wat jullie moeten weten is te allen tijde voor jullie beschikbaar, maar om toegang te krijgen moet je de egoïstisch gedreven denkgeest tot rust brengen die jullie allemaal hebben, en inderdaad ook nodig hebben om te kunnen functioneren binnen de illusie. Echter, het ego is overmatig invloedrijk geworden in jullie levens. Diens echte doel is om jullie te bevrijden van de alledaagse taken van het van dag-tot-dag leven opgesloten in een lichaam, maar het heeft, na verloop van tijd, zich die rol nogal toegeëigend, en besteedt nu buitensporige hoeveelheden energie je advies en begeleiding biedend – een taak waarvoor het buitengewoon slecht voorbereid is en waarvoor het noch de wijsheid noch de geschikte intentie heeft. 


Je kunt dit elke keer zien als je je egoïstisch gedraagt door iemand anders uit zijn doen te brengen, of ongepast te reageren wanneer iemand dat bij jou doet. En toch schenk je het je vertrouwen! Jullie ego's zijn voortdurend in het defensief, omdat ze zich zeer bewust zijn van hun tekortkomingen en ze leven in angst. Ze brengen die angst over op jullie en voeden het en moedigen het bij iedere gelegenheid aan. Hun angst is dat jullie ze negeren, hen vergeten, en hen de bons geven, en dat ze zullen sterven. Dus ze worstelen voortdurend om in jou hun doodsangst in te druppelen, en voor een groot deel zijn ze in dat doel geslaagd. Desalniettemin, ze blijven het versterken want als je niet bang bent, dan zou je geen behoefte aan hen hebben. En inderdaad, zonder hun voortdurende versterking zouden je angsten oplossen. 


Zoals ik jullie al vaker heb gezegd, dagelijkse meditatie en ontspanning zijn essentiële taken waarvoor je tijd dient te maken, ongeacht wat er gaande is in jullie levens, want dat is wat het mogelijk maakt jullie ego's het zwijgen op te leggen en je bewust te worden van je intuïtie – die wijze en goddelijke assistentie die tot jullie komt vanuit de spirituele rijken. Lawaai, afleiding, en ongeduld zijn van het ego, en meditatie stelt je in staat om daar voorbij te gaan de vrede binnen die je geboorterecht is, jullie plaats van comfort binnen de alarmerende verstoringen van de illusie. En omdat het ego altijd in de verdediging is - en de beste vorm van verdediging is de aanval – staat het altijd klaar om je aan te vallen. Wanneer je besluit om te gaan mediteren zal het je aanvallen door je denkgeest te vullen met afleidingen om je rust te verstoren en je te herinneren aan alle veel belangrijkere zaken die het je wil doen geloven dat ze je directe aandacht benodigen. 


Velen van jullie hebben ontdekt dat als je zo doorgaat, weigert je te laten afleiden, en je blijft ontspannen of in meditatie, je zijn vragen om aandacht kunt overwinnen, en aan het einde van de tijd die je hebt gereserveerd voor vreedzaam niet-doen, merk je dat er niets desastreus is gebeurd. Rampen gebeuren alleen als je toegeeft aan de vragen (eisen) van je ego – dat doodsbange deel van jezelf (jullie zelven) dat zich onwaardig, inadequaat, en voortdurend bedreigd voelt door het leven zelf. 


Jullie zijn goddelijke wezens, je aan het voorbereiden om te ontwaken uit een diepe slaap en van streek makende sluimer, en jullie ego's willen je doen geloven in de dromen die je beleeft om je ervan te overreden om in slaap te blijven. De hulp die jullie voortdurend wordt aangeboden vanuit de spirituele wereld is het pad naar vrede en ontwaken dat het ego met al zijn angsten en eisen omzeilt. En dit zal je triomfantelijk naar Huis leiden. 


Met heel veel liefde, Saul. 


Channel:John Smallman

Website:
http://johnsmallman.wordpress.com
 
Vertaling: René

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html