Labels

Sunday, May 4, 2014

RAINBOW PHOENIX De Snoep Winkel 01 mei 2014

RAINBOW PHOENIX   De Snoep Winkel
01 mei 2014 

“Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is, voor de bedoeling van de Rainbow Phoenix sessie van vandaag. Ga verder.”

Dank u. Vandaag is het 1 mei 2014. Welkom Bewustzijn en dank u zeer om bij ons te zijn voor deze sessie. Will Berlinghof is de Vertaler van uw boodschappen, Joan Mills is de vraagsteller en energiegever, en Lloyd Arrd ook als energiegever. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren die u wilt bespreken voordat we naar de vragen van heden gaan? Dank u.

“ Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft voor algemene lezers vandaag. Dat dit Bewustzijn wil beginnen door te zeggen aan iedereen dat het nu tijd is om bepaalde Waarheden te erkennen die jullie in jezelf vasthouden, aan iedereen bekend op diepe niveaus, maar zelden beschreven, zelden gerealiseerd.
Dat er inderdaad hiervoor een reden is en die reden is omdat de mensheid lang onderworpen is geweest aan controle en manipulatie, aan constante indoctrinatie, en vorming van geloof en geloof/denk stelsels, zodat het normale resultaat is dat individuen en de gemeenschap, zelfs de mensheid zelf dingen gelooft die niet waar zijn, die als incorrect gevoeld worden maar door de diepte (intensiteit) van de propaganda die zo lang gebruikt werd op de mensheid, deze tot zulke individuele niveaus van  persoonlijkheid voerden zodat dat moeilijk gedrag en denken kon worden overstegen die men getraind werd te accepteren als deugdelijk, als juist. Deze zijn niet deugdelijk, correct of juist. Het zijn gewoon manieren om de werkelijkheid te zien die werd geaccepteerd en de vorm van rasterwerk van structuur van denken die door de massa’s werd vastgehouden, door het collectief van de mensheid zelf.
Dat vaak werd gezegd door dit Bewustzijn en andere bronnen dat grote veranderingen onderweg zijn, een nieuw ochtendgloren nadert, de nieuwe wereld wacht. Dat dit proces zeer onderweg is, zelfs dat het nog zo is dat het grootste deel dit niet kan zien, dat velen die dit wensen en een gevoel van iets dieps en intens hebben, nog steeds worstelen om resultaten te zien gebeuren in de werelden om zich heen, in hun persoonlijke wereld, hun collectieve wereld.

Het gebrek is niet dat er niets gebeurt, want inderdaad is er al veel onderweg naar de oppervlakte niveaus en naar diepere niveaus. Maar wat nu moet worden erkend, terwijl men naar voren in hun eigen persoonlijke groei en evolutie gaat, is de omvang van waarin men is gehersenspoeld, en geïndoctrineerd is in denksystemen die beperkt zijn dat zijn inderdaad de ketenen van slavernij die de mensheid werden geleerd om die zo geweldig te dragen.

Deze keer gebruikt dit Bewustzijn een voorbeeld. Stel jezelf voor, als je wilt, als een kind en dat je naar een snoepwinkel wordt gebracht, een plek met heerlijkheden en wensen die kunnen worden vervuld. Dat je jezelf in die snoepwinkel bevindt, omgeven door de vele zoete traktaties die deze bevat. Dat je het recht hebt om iets te kiezen wat je wilt, dat je carte blanche hebt gekregen en toestemming om te kiezen wat je wilt. Maar je bent deze snoepwinkel binnengegaan, die prachtige winkel van heerlijkheden, denkend dat je niet gewoon kunt krijgen wat je wilt, dit of dat. Inderdaad, als je die winkel binnengaat en je ziet de vele heerlijkheden en je wilt dit of dat proberen, word je verteld dat je die traktaties niet kunt krijgen. Die zijn voor anderen en daarom is alles dat je kunt doen boven die traktaties staan te zeveren, tot je eindelijk besluit tot een gewone lolly, een kleine traktatie, terwijl er zo’n overvloed is van zoete traktaties om je heen.
Dat dit de indoctrinatie is: dat je in de snoepwinkel staat en dat je alles kunt nemen wat je wilt, jezelf kunt trakteren op elke zoete heerlijkheid die in die snoepwinkel ligt. Maar de indoctrinatie heeft je geleerd dat je niets verdient, je kunt er naar kijken maar je kunt het niet aanraken. Je kunt een lolly pakken, een enkel suikertje, die wel zoet smaakt maar dat maar simpel is vergeleken met de vele traktaties die in de snoepwinkel staan.
Stel je voor dat je in de snoepwinkel van Spirit staat. Dat Spirit je alles biedt en dat het je recht is om de traktaties te kiezen die daar zijn. Je bent goed beschouwd een Schepper Wezen, je bent Spirit en als spiritueel mens heb je toegang tot de hoogste hoogten van mogelijkheid, want het is allemaal beschikbaar voor Spirit. Wat ook beschikbaar voor Spirit is, is het recht om wel of niet te kiezen, en dat het slechts iemands beperkte geloof systeem is, de structuur van wat zij denken is wat iemand terughoudt om zich met traktaties uit te leven.
Dat dit voorbeeld natuurlijk een bepaald gevaar heeft, want de zoete traktaties kunnen ook schadelijk zijn als men zich overeet met alles dat in die snoepwinkel is, men best met een overladen maag kan weggaan, teveel zoete spullen kan nemen.  Daarom is het niet eenvoudig dat je die snoepwinkel binnengaat en je volpropt, en alles pakt en dat door je keel heen duwt, maar tegelijkertijd word je niet verboden om dat te doen als dat deel is van de reis en deel van de les.
Het diepere instinct is liever dan overeten om te nemen wat nodig is en om te begrijpen dat je het recht hebt om traktaties in je leven te hebben, om zoetheid in je leven te hebben. Dat een natuurlijk begrip dat gebaseerd is op iemands spiritueel besef zal zien, dat het altijd zo is, dat iemand altijd in de snoepwinkel staat en daarom is er geen behoefte om je vol te proppen, er is geen behoefte om je te overladen totdat je ziek wordt, tot op het punt dat je ziek wordt als de traktaties altijd beschikbaar zijn. Dat het de beperking van het denken is dat men geen recht heeft op zoetigheid, de indoctrinatie, het hersenspoelen, die de mensheid zo lang heeft verdragen die de situatie veroorzaakt dat men denkt dat ze het recht niet hebben op overvloed dat om hen heen is. Ze kunnen niets kiezen dan de meest eenvoudige traktatie en voor velen is dan een simpele traktatie al voldoende, maar dit komt omdat ze zich niet waard voelen om iets beters te krijgen, om hun omstandigheden te veranderen.
Spirit is inderdaad als een snoepwinkel omdat het een plek van wonderen is, van traktaties en overvloed. Het is een plaats waar iemand binnen kan gaan, ieder kind kan erin gaan en gratis de traktaties van Spirit verkrijgen. Maar als het kind niet voelt dat het het recht heeft om dat te krijgen, en als het dan in zo’n winkel staat, dan zal dat ellendig zijn, want in plaats van iets te hebben dat hen plezier doet, zullen ze kijken naar de situatie wat alles dat ze niet kunnen hebben, dat hen is ontzegd, dat hen beperkt om te krijgen.
Daarom kan dit een situatie creëren waar men in de winkel staat maar daar echt van overstuur raakt omdat dit een kwelling voor hen is: zoveel te hebben maar niets wordt gegeven, niets  wordt verkregen want ze mogen dat niet, het individu mag zulke traktaties niet hebben.
Daarom is het zo belangrijk om te erkennen dat Spirit overvloed is, dat Spirit de belevenis niet beperkt noch de geschenken beperkt die beschikbaar zijn, de gelegenheden waar men zich mee kan bezighouden of aan kan deelnemen. Het is het individu zelf, jij, ieder van jullie die zelf beperkt wat je kunt krijgen. Dat dit de indoctrinatie is, dat is het gehersenspoelde van de mensheid en van het collectieve denken; maar dit begint te veranderen.
Er is ook die angst van dat als men teveel van iets goeds krijgt dat het dan schadelijk zal zijn. Hierbij gevoegd zit ook het denken dat men niet het recht heeft om goede dingen te krijgen, om traktatie te krijgen. Dit wordt geregeerd door de algemene zin: “Dat als het te goed is om waar te zijn, zal het dat waarschijnlijk niet zijn.” Daarom is het dat zelfs in situaties waarin men weet dat er goede zaken zijn en dat die ook gebeuren, er vaak een zelf-sabotage proces plaats vindt en dat er iets goeds wordt afgewezen of als zuur wordt gezien. Dat dit ook deel van de indoctrinatie en socialisatie en socialisatie conditionering is die de mensheid overkomt.  En toch nu beginnen velen dit te begrijpen, misschien voor de eerste keer, in wat voor een prachtige winkel ze zitten, hoe hier gelegenheden zitten om te nemen. Maar wat er natuurlijk ook moet gebeuren is het onderzoeken van het innerlijke denken, wat men gelooft, waarom het zo is dat ze voelen dat ze geen recht hebben op overvloed die overal om hen heen is, voor zoete traktaties die ze kunnen krijgen, heerlijkheden die er voor hen zijn om te beleven.
Dat is een cruciale tijd om te begrijpen dat het zijn in de snoepwinkel niet betekent dat je daar gewoon bent om te lijden, dat betekent niet dat je geen recht hebt op de vele traktaties die daar beschikbaar zijn. Maar het houdt wel een verantwoordelijkheid in je te realiseren en te leren dat men zich dan niet gewoon overeet, niet het fruit of de zoetigheid laat verzuren door hun denken en verwachting.
Dit is deel van dat wat dit Bewustzijn het proces van spirituele evolutie noemt. Dat doordat Spirit eeuwig is en doordat de ziel heel vaak ervaringen in het stoffelijke kan hebben, dat er een overgang van levens is die de lessen op een moeilijke manier zal leren. De analogie gebruikend van de snoepwinkel en het kind in de snoepwinkel, het kan zijn dat het kind zich moet overeten zodat het begint te begrijpen wat er zal gebeuren als men zich overlaadt of naar de verkeerde substantie gaat.
Dat er hier geen oordeel zit. Dat als dit gebeurt, het eenvoudig genoeg is dat dit een les voor de ziel is via het focus van de persoonlijkheid. Maar als veel levens of door veel bezoeken aan de snoepwinkel, men kan beginnen te leren dat men niet gewoon alle traktaties en spullen hoeft te grijpen en ze door de keel te duwen. Men kan een kenner van zoetheid worden, kan werkelijk oppikken en kiezen, aan hun wensen voldoen, aan hun behoefte aan zoetheid voldoen, weten dat de zoetigheid altijd daar is, de traktaties zijn altijd beschikbaar. 

Het is eenvoudig genoeg: men hoeft maar eenvoudig te willen ontvangen, hoeft maar hun reserve los te laten tegen het hebben van zoete dingen, of wonderen en magie in iemands leven.

Dat er een grap is die de Vertaler kent, die hij leuk vindt. Een grap die ook pertinent is voor deze tijd en dit Bewustzijn zal proberen om deze grap nu over te dragen. Het is een grap van twee jongetjes van allebei acht jaar: Tommy en Jimmy. Dat ze deel zijn van een experiment die een psycholoog doet. Het experiment is om het verschil te bepalen tussen een optimistisch individu, of een optimistisch kind en een pessimistisch kind. Tommy is de optimistische achtjarige en Jimmy is de pessimistische achtjarige.
Dat de psycholoog Jimmy eerst in een kamer brengt. In die kamer zijn allerlei soorten heerlijkheden die een kind van acht jaar zou bezighouden, dat zou een haven en een hemel zijn van zoetigheid en wonder. Er zijn traktaties in overvloed  voor het kind. Er is speelgoed, er zijn veel games: video games, computer games, en Jimmy is verteld door de psycholoog dat hij mag spelen met alles, alles kan eten een uur lang. Hij mag hier gewoon plezier hebben. Dan wordt hij alleen gelaten.
Dan neemt de psycholoog Tommy mee naar een andere kamer, een enorme ruimte, een hal en in het midden ligt een enorme stapel paardenmest. Dat de psycholoog Tommy een hooivork geeft en zegt: “Veel plezier” en naar buiten gaat. Ook hier kan hij een uur in die ruimte zijn.
Nadat een uur voorbij is gaat de psycholoog terug naar de eerste kamer waar kleine Jimmy is. Daar in het midden  van de kamer zit Jimmy en huilt vreselijk. Er zijn geen traktaties gegeten, geen drankjes gedronken, niet met speelgoed gespeeld. In plaats daarvan was het kind in absolute miserie. Toen de psycholoog Jimmy vroeg waarom hij nergens mee had gespeeld, niets had gegeten, geen plezier had gehad, klaagt Jimmy tegen de psycholoog dat hij een slecht mens is. Hoe kon hij Jimmy in een kamer zetten waar hij speelgoed kan kapot maken, teveel snoep kan eten en ziek worden en in het algemeen is hij ongelukkig met de psycholoog om hem zo te behandelen. Dit kind had absoluut een pessimistische aard, hij nam aan dat als hij daar mee bezig zou zijn geweest, dat er iets slechts zou gebeuren en dat mensen die hem zo’n gelegenheid gaven – in dit geval dus de psycholoog – slechte mensen waren, een slecht mens was, om zoiets te doen:  hem zo te verleiden en te kwellen. Dit verraste de psycholoog iets en hij vroeg zich af wat hij zou zien als hij naar de andere ruimte zou gaan waar Tommy een hooivork had gekregen.
Hij ging verder naar de andere ruimte, opende de deur en liep naar binnen. Daar was Tommy die zong en floot, en in de paardenmest aan het scheppen was, hij stak diep in de stapel, was zeer gelukkig en tevreden. Dit verbaasde de psycholoog en hij kon het niet helpen Tommy te vragen: “Tommy, waarom ben jij zo blij? Ik gaf je een hooivork om paardenmest te scheppen en daar ben je zingend en lachend en gelukkig ook nog mee bezig.” Tommy keerde zich naar de psycholoog en zei: “Dokter, omdat ergens in die stapel van paardenmest een pony moet zitten.”
Dat dit een houding laat zien die in deze tijd heel relevant en zeer belangrijk is. Er zijn veel traktaties beschikbaar, er zijn veel gelegenheden beschikbaar maar als men vasthoudt aan beperkende geloof stelsels, zal men ook worden beperkt en tegen gehouden, dat zij niet de ware gelegenheden zullen zien en het recht hebben om die gelegenheden te gebruiken die zijn toegestaan. In plaats daarvan zullen ze, wat een wonderlijke situatie is, pakken en die verdraaien, die insnoeren en beperken en nog miserabel zijn op de koop toe terwijl ze dat doen.
Dan is er de situatie die kan schijnen dat men echt in de stront zit, dat men in problemen zit, en dat is een houding die nodig is om dingen te veranderen, om de dingen anders te zien, om de gelegenheid te begrijpen en het grote potentieel dat met tegenspoed en problemen mee komt. 

Dat zelfs als dingen niet schijnen gunstig te zijn of kunnen werken, het de houding is die iemand heeft, van het grootste belang is: dat ergens in de stapel een pony moet zitten; ergens in de grijze wolken moet er een zilveren omlijning zijn. Dit is inderdaad zo en daarom als je vervolgens in je leven in een situatie zit waar grote problemen zijn, kijk dan dieper, kijk naar de gelegenheid en het geschenk dat in die uitdaging zit.

En gelijk zo, als je in een goede ruimte zit waarin alles goed gaat, vraag je dan niet af en wantrouw niet of het goed is wat er is. Dat jij het individu, alle recht hebt om er van te genieten en om de grote overvloed te pakken die om je heen is. Je zult weten hoe je die overvloed moet gebruiken als je ermee instemt, als je er open voor staat, als je dat verwelkomt in je leven.  En als die gelegenheden die zo beschikbaar zijn niet wat opleveren of goed uitwerken, dan heb je de gelegenheid om de les erachter te leren waarom dit misschien zo is.
Het leven zelf is gelegenheid. Spirit is altijd de aanwezigheid van grote gelegenheid. Spirit beperkt je niet. Jij doet dat. Daarom als je beperkt bent in dat wat je ervaart, als je iets diepers voelt en nog niet kan geloven dat dit zo kan zijn, vraag je zelf dan altijd: “Waarom is dit zo, waarom geloof ik dit, waarom vind ik het moeilijk om te accepteren dat er zoveel overvloed om mij heen is, waarom beperk ik mij zo?” Dit wordt een gelegenheid om diep in iemands eigen geloof stelsel  te duiken en om te zien waar zij zichzelf beperken in de aanvaarding van het leven zelf en alles dat dit biedt.
Deze tijden zijn zodanig dat grote energie nu doorkomt, de energie van Spirit om de vormen/mallen te breken, om te begrijpen dat iemand in de meest wonderbaarlijke snoepwinkels zit van gelegenheden in het leven om werkelijk te  creëren wat men wil. Diegene kan hierin stappen omdat het nu tijd is dat te doen, de energieën van Spirit zijn hier werkelijk onderweg, rollen nu echt in de menselijke laag van ervaring, filteren nu werkelijk door de dichte lagen heen van afscheiding vanuit Spirit zelf die leidt en gidst en om de weg naar voren te wijzen.
Maar het is aan ieder individu om zich te realiseren dat dit zo is, om zich te realiseren dat ze in de snoepwinkel zijn en het is een permanente situatie en dat zij zichzelf kunnen trakteren omdat het hun recht is dat te doen. Er hoeft geen vrees te zijn dat het allemaal uit de hand loopt, dat het allemaal ongedaan zal worden gemaakt en ineenstorten op het individu. Er is alleen maar  gelegenheid om te leren en te groeien als men dat wil en als men dat wil doen. Weet dat dit de tijd is om nu te beginnen ja te zeggen tegen het positieve en tegen wonderbaarlijke gelegenheden waarvoor de mensheid begint te ontwaken. Dat begint altijd met jou, het individu.  Herinner je dit en wees blij met de snoepwinkel.
Dit voltooit deze zoete openingsboodschap.”


Dank u Bewustzijn. Dit was prachtig. De leden zullen dit absoluut geweldig vinden. Dank u.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html