Labels

Thursday, May 22, 2014

VERANDER DE WERELD “BESLIS OF WE TEVOORSCHIJN KOMEN !”

VERANDER DE WERELD “BESLIS OF WE TEVOORSCHIJN KOMEN !”
Featuring Aileen Garoutte


Deze blog over UFO ervaringen werd gemaakt om het publiek te informeren over het UFO onderwerp. Het bevaT ook rand fenomenen. Gecreëerd door Aileen Garoutte, vroeger directeur van het Internationale UFO Contact Centrum.

Maandag 13 februari 2006.   (winny. Ik heb dit bericht al vertaald in 2006, maar hij is helemaal opnieuw gesteld.  Dus nogmaals:  ) 

CHANGE THE WORLD!
"DECIDE WHETHER WE SHOULD SHOW UP!"

VERANDER DE WERELD!  “Beslis of we tevoorschijn moeten komen!”

Vertaal dit en verspreid deze boodschap wijd om je heen !

Wie deze vertaalde boodschap aan jou bracht doet er niet toe, en dit kan anoniem blijven in je denken. Het gaat om wat je met deze boodschap doet!

Ieder van jullie wil zijn vrije wil beoefenen en geluk beleven. Dit zijn attributen die aan ons werden getoond en waar we nu toegang toe hebben. Jullie vrije wil hangt af van de kennis die jullie hebben van je eigen kracht. Jullie geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt. Net als alle bewuste rassen in deze fase van de vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op je planeet. Die indruk maakt je zeker van je bestemming. Maar jullie staan op de rand van grote omwentelingen waar slechts een paar mensen zich bewust van zijn.

Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder het te willen. Bekijk deze boodschap als een wereldwijd referendum ! En jullie antwoord als een stemming!

Wie zijn wij?Noch jullie wetenschappers noch jullie godsdienst vertegenwoordigers spreken unaniem over de onverklaarbare hemelse gebeurtenissen die de mensheid al duizenden jaren heeft waargenomen. Om de waarheid te kennen moet men die onder ogen zien zonder de filters van zijn geloof, hoe eerbiedwaardig die ook zijn.


Een groeiend aantal anonieme onderzoekers van jullie, onderzoeken nieuwe kennis paden en komen heel dichtbij de werkelijkheid. Heden wordt jullie beschaving overstroomd met een oceaan van informatie waarvan maar een klein deel, het minst in de war makende stuk, merkbaar wordt verspreid.

Wat in jullie geschiedenis belachelijk leek of onwaarschijnlijk was, is vaak mogelijk geworden, en toen verwerkelijkt, specifiek in de laatste vijftig jaren. Besef dat de toekomst nog veel meer verrassend zal zijn. Jullie zullen het ergste maar ook het beste gaan ontdekken.

Net als miljarden anderen in dit zonnestelsel, zijn wij bewuste schepselen die sommigen “extra- terrestrials” (buitenaardsen) noemen, maar toch is de werkelijkheid subtieler.

Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve door de ervaring van bepaalde fasen van evolutie. Net als in een andere georganiseerde structuur, bestaat er hiërarchie in onze interne relaties. Die van ons is gebaseerd op de wijsheid van diverse rassen. Het is met de goedkeuring van die hiërarchie dat wij ons tot jullie wenden.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar het Opperste Wezen. Daarom zijn we geen goden of mindere goden maar in werkelijkheid zijn we jullie gelijken in een Kosmische Broederschap.

Fysiek zien we er wat anders uit dan jullie maar de meesten van ons zijn gevormd als mensen. Ons bestaan is werkelijkheid maar het grootste deel van jullie neemt dat nog niet waar. Wij zijn niet louter observaties, wij hebben een geweten, we zijn ons bewust, net als jullie. Jullie schieten te kort door ons te vrezen omdat wij de meeste tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en meet -instrumenten.

Wij willen op dit moment in jullie geschiedenis, deze leegte invullen. We maakten deze collectieve  beslissing maar dat is niet genoeg. We hebben die van jullie nodig. Via deze boodschap, worden jullie besluitmakers! Jullie persoonlijk.

Wij hebben geen menselijke vertegenwoordiger op Aarde die jullie besluit kon leiden.


Waarom zijn wij onzichtbaar?


In bepaalde fasen van evolutie, ontdekken kosmische “mensheden” nieuwe vormen van wetenschap die verder liggen dan een duidelijke controle over materie.  Gestructureerde dématerialisatie en materialisatie zijn er onderdelen van. Dit is wat jullie mensheid al heeft bereikt in enkele laboratoria door nauwe samenwerking van andere “extra-terrestrial” schepselen, ten koste van gevaarlijke beloftes die met opzet blijven verborgen voor jullie door enkele van jullie vertegenwoordigers. Naast  de lucht of ruimteobjecten of fenomenen die door jullie wetenschappelijke gemeenschap worden gekend, die jullie UFO’s noemen, zijn er essentiële multidimensionale gefabriceerde ruimteschepen welke die vermogens aanwenden.

Veel menselijke wezens zijn in visueel of gehoorcontact, voelbaar of psychisch in contact geweest met dergelijke schepen, sommigen waarvan enkelen onder occulte/verborgen krachten die jullie “regeren”. De schaarste van jullie observaties komt door de bijzondere voordelen van de gedématerialiseerde staat van deze schepen.  (dé-materialiseren = on-stoffelijk maken)

Door ze niet zelf te zien, kunnen jullie niet geloven in hun bestaan. Dat begrijpen wij volledig.

Het grootste deel van die observaties wordt gemaakt op individuele basis, dus om de ziel aan te raken en om een georganiseerd systeem (wij zijn dat. w) niet te veranderen. Dit gebeurt met opzet door de rassen die om jullie heen zijn maar om zeer andere redenen en resultaten.


Voor de negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in de machtsuitoefening in de schaduw van de menselijke oligarchie wordt die discretie gemotiveerd door hun wil om hun bestaan en overrompeling onbekend te houden.

Voor ons wordt discretie gemotiveerd door respect van de menselijke vrije wil die mensen kunnen uitoefenen om hun eigen zaken te kunnen managen zodat zij op zichzelf technische en spirituele volwassenheid kunnen bereiken.

Het binnentreden van de mensheid in de familie van de galactische (= dit zonnestelsel) beschavingen wordt enorm tegemoet gezien.
Wij kunnen in helder daglicht verschijnen en jullie helpen om die vereniging te verkrijgen.
  Wij hebben dat tot nu nog niet gedaan, omdat er te weinig van jullie dit van binnen hebben gewenst, door onwetendheid, onverschilligheid of door angst en omdat de noodzaak van de situatie het niet rechtvaardigde. Velen van hen die onze verschijningen bestuderen tellen de lichten in de nacht zonder het pad te belichten. Vaak denken zij in termen van objecten terwijl het allemaal gaat om bewuste wezens.

Wie zijn jullie?

Jullie zijn nakomelingen van veel tradities die de hele tijd door wederzijds verrijkt werden door elkaars bijdragen. Het zelfde geldt voor de rassen op de oppervlakte van de Aarde. Jullie doel is je te verenigen met respect voor die wortels om een algemeen project te bewerkstelligen. Het uiterlijk  voorkomen van jullie culturen schijnt jullie gescheiden te houden omdat jullie dat in de plaats stellen van je diepere wezen. Vorm is in deze tijd belangrijker (voor jullie) dan de essentie van jullie subtiele aard. Voor de krachten ‘die er zijn’ (dus de wereldse krachten.w.) vormt deze heersende vorm het bolwerk tegen elke vorm van gevaar.

Jullie worden opgeroepen om vormen te overstijgen terwijl je nog steeds hun rijkdom en schoonheid respecteert. Het begrijpen van het bewuste zijn, van  de opzichten van de vorm laat ons van mensen houden in hun diversiteit. Vrede betekent niet geen oorlog maken, die bestaat uit het worden van wat jullie in werkelijkheid zijn: een zelfde Broederschap.

Om dit te begrijpen, neemt het aantal oplossingen binnen jullie bereik, af. Een ervan bestaat uit het contact met een ander ras dat het beeld reflecteert van wat jullie in werkelijkheid zijn.

Wat is jullie situatie?

Behalve voor zeldzame gelegenheden, hadden onze tussenkomsten heel weinig gevolgen op jullie vermogen voor collectieve en individuele besluiten over jullie eigen toekomst. Dit wordt gemotiveerd door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismes.

Wij kregen de conclusie dat vrijheid iedere dag wordt opgebouwd als een wezen van zichzelf en van zijn omgeving bewust wordt, als hij progressief losgescheurd wordt van beperkingen en  traagheid, wat die ook zijn. Ondanks talloze moedige en bereidwillige menselijke bewustzijnen, worden die traagheden kunstmatig gehandhaafd ten behoeve van een groeiende centraliserende macht. Tot voor kort, leefde de mensheid met een bevredigende controle van haar besluiten.  Maar zij verliest meer en meer de controle over haar eigen lot door het groeiend gebruik van ontwikkelde technologieën, waarvan  de dodelijke consequenties onomkeerbaar worden in de aardse en menselijke ecosystemen. Jullie zijn langzaam maar zeker jullie buitengewone vermogen aan het verliezen om het leven wenselijk te maken. Jullie veerkracht zal kunstmatig afnemen, onafhankelijk van jullie eigen wil. Er bestaan technologieën die jullie lichaam maar ook je geest beïnvloeden. Zulke plannen zijn onderweg.

Dit kan veranderen zo lang als jullie die creatieve kracht in je bewaren, zelfs als dit samengaat met de duistere intenties van jullie mogelijke heren. Dit is de reden waarom wij onzichtbaar blijven. De individuele kracht is gedoemd te verdwijnen als er geen collectieve reactie van enorme grootte zou gebeuren. De periode die komt is een van scheuring, hoe die ook zal zijn.

Maar zouden jullie wachten tot op het laatste moment om oplossingen te vinden? Lopen jullie voorop of ondergaan jullie pijn?

Jullie geschiedenis is nooit gestopt om gemarkeerd te worden door ontmoetingen tussen mensen die elkaar moesten ontdekken in condities die vaak conflictueus waren. Veroveringen gebeurden bijna altijd nadelig voor de ander. De Aarde is nu een dorp geworden waar iedereen iedereen kent maar nog steeds gaan conflicten door en zijn er bedreigingen van allerlei soort in tijdsduur en intensiteit.


Alhoewel een Menselijk wezen als individu toch veel potentiële capaciteiten heeft, kan hij die niet uitvoeren met waardigheid. Dit is het geval voor het grootste deel van jullie om redenen die essentieel geopolitiek zijn. 

Er zijn diverse miljarden van jullie. De opvoeding van jullie kinderen en jullie levenscondities, maar ook de condities van talloze dieren en veel plantenleven zitten desondanks onder de duim van een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en godsdienstige vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en wat je gelooft worden gemodelleerd nadat partij belangen jullie in slaven veranderden terwijl zij jullie tegelijkertijd het gevoel geven dat jullie in algehele controle zijn over je bestemming, wat in essentie de werkelijkheid is.

Maar er zit een lange weg tussen een wens en een feit als de ware regels, van het spel dat bezig is, niet gekend worden. Deze keer, zijn jullie niet de veroveraar.

Informatie vooraf beoordelen is een duizendjarige strategie voor menselijke wezens. En gedachten, emoties of organismen installeren die niet bij jullie horen door gelegenheidstechnologieën is een nog oudere strategie.

Prachtige gelegenheden van progressie staan dichtbij grote verzachtende en verwoestende bedreigingen. Die gevaren en gelegenheden bestaan er nu. Maar, jullie kunnen slechts zien wat er aan jullie getoond wordt. Het eind van de natuurlijke bronnen is geprogrammeerd terwijl er geen collectief project voor op de lange duur werd gelanceerd.
Uitgeputte mechanica van ecosystemen hebben onomkeerbare beperkingen overschreden. De tekorten van bronnen en hun oneerlijke distributie – bronnen waarvan de ingangsprijs dag na dag omhoog zullen gaan – zullen broedergevechten op grote schaal laten gebeuren, maar ook binnen in het hart van jullie steden en platteland.

De haat groeit groter maar dat doet ook liefde. Daarom blijven jullie vol vertrouwen in je vermogen om oplossingen te vinden. Maar de kritieke massa is onvoldoende en een sabotage werk wordt slim uitgevoerd.


Menselijk gedrag, gevormd uit vroegere gewoontes en trainingen, hebben zulke inertie dat dit perspectief jullie naar een dood eind toebrengt. Jullie vertrouwen deze problemen toe aan vertegenwoordigers, wier bewustzijn van het normale welzijn langzaam wegvloeit voor de belangen van de corporaties, door die problemen. Ze debatteren altijd over de vorm maar zelden over de inhoud. 

Net op het moment van actie, zal uitstel zich opstapelen tot op een punt waaraan jullie je moeten onderwerpen, eerder dan die te kiezen. Dit is de reden waarom, meer dan ooit in jullie geschiedenis, jullie beslissingen van heden direct en betekenisvol jullie overleving van morgen zal beïnvloeden.  Welk gebeuren kon deze inertie/traagheid radicaal veranderen die typisch is voor een beschaving? Waar zal een collectieve en een zich verenigend bewustzijn vandaan komen, die dit blind naar voren  snellen zal stoppen?

Stammen, bevolking en menselijke naties hebben elkaar altijd ontmoet en wisselden met elkaar uit. De bedreigingen onder ogen ziend die op de menselijke familie liggen, is het misschien tijd dat een grotere uitwisseling plaatsvond. Een grote rol-golf staat op de rand om op te duiken. Deze mengt zeer positieve maar ook negatieve aspecten.

Wie is die “derde partij”?

Er zijn twee manieren om een kosmisch contact te maken met een andere beschaving: via hun aanwezige vertegenwoordigers of direct met individuen zonder onderscheid. De eerste manier houdt gevechten in voor belangen, de tweede manier brengt bewustzijn.

De eerste manier werd gekozen door een groep rassen die gemotiveerd waren om de mensheid in slavernij te houden, daarbij controleerden zij de Aarde bronnen, de poel van genen en de menselijke  emotionele energie. De tweede manier werd gekozen door een groep rassen die verbonden waren door beweegredenen van de Spirit van dienst. Wij hebben, aan onze kant, die belangeloosheid ondertekend en introduceerden ons enkele jaren geleden bij vertegenwoordigers van de menselijke macht die onze uitgestoken hand weigerden onder het voorwendsel  van onverenigbare belangen met hun strategische visie. Dat is het waarom heden de mensen deze keuze zelf moeten maken   zonder enige bemoeienis van vertegenwoordigers. Wat wij voorstelden in het verleden aan degenen waarvan wij dachten dat die in staat waren om aan jullie  geluk bij te dragen, dat stellen we nu voor aan jou! 

De meeste van jullie negeren dat niet-menselijke schepselen deelnamen aan de uitvoering van die centraliserende machten die zonder hen noch verdacht noch toegankelijk voor jullie zintuigen zijn. Dit is zo waar dat zij bijna zeer subtiel de controle hebben overgenomen. Zij staan niet noodzakelijk op jullie materiele plan, en dat is precies wat hen zo buitengewoon efficiënt en beangstigend in de nabije toekomst kan maken. Maar wees je er bewust van dat een groot aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar bevechten! Besef dat niet alle ontvoeringen tegen jullie werden gedaan. Het is moeilijk om de waarheid te herkennen ! Hoe konden jullie in dergelijke condities je vrije wil uitvoeren als die zo wordt gemanipuleerd. Waar zijn jullie werkelijk vrij van?

Vrede en her-vereniging van jullie volkeren zou een eerste stap naar voren zijn naar de harmonie tussen beschavingen die anders zijn dan die van jullie.

Dat is precies wat zij die jullie achter de schermen manipuleren en al tijden lang, willen vermijden want door verdeling, regeren zij! Zij regeren ook over degenen die jullie regeren. Hun kracht komt uit hun vermogen om wantrouwen en vrees in jullie te installeren. Dit beschadigt aanzienlijk jullie kosmische aard.

Deze boodschap zou van geen belang zijn als het leerpraatje van deze manipulators niet zijn piek zou halen en als hun misleiding en moorddadige plannen zich niet zullen gaan materialiseren enige jaren later dan nu. Hun deadlines zijn gesloten en de mensheid zal weergaloze kwellingen ondergaan in de volgende tien cycli.

Om jezelf te verdedigen tegen deze agressie die geen gezicht heeft, moet je minstens genoeg informatie hebben dat naar de oplossing leidt.

Wat ook het geval is bij mensen, weerstand bestaat tussen die dominante rassen. Opnieuw is hier de verschijning niet voldoende om de overheerser af te scheiden van de bondgenoot. In jullie huidige staat van  psychisme/mediumschap, is het buitengewoon moeilijk voor jullie om tussen hen onderscheid te maken. Toegevoegd aan jullie intuïtie zal training noodzakelijk zijn als die tijd is gekomen. Daar we ons bewustzijn van de waardevol vrije wil, nodigen wij jullie uit tot een alternatief.


Wat kunnen wij bieden ?

We kunnen jullie een meer holistische visie geven van het universum en van het leven, van constructieve uitwisselingen, en de ervaring van eerlijke en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, verwijdering van lijden, beheerste oefening van individuele krachten, toegang tot nieuwe vormen van energie en ten slotte een beter begrip van bewustzijn. We kunnen jullie niet helpen je individuele en collectieve angsten te overstijgen, of aan jullie wetten te brengen die jullie niet hebben gewild, werk voor jezelf, individueel en collectieve inspanning om een wereld te bouwen die jullie willen, de spirit van onderzoek van nieuwe hemelen.
Wat ontvangen wij?

Zouden jullie besluiten dat een dergelijk contact plaats vindt, dan zouden we ons verheugen over het veilig stellen van broederlijk evenwicht in dit gebied van het universum, vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en een intense Vreugde te weten dat jullie verenigd zijn om te doen waar jullie toe in staat zijn. Het gevoel van Vreugde wordt sterk gezocht in het universum want haar energie is goddelijk.

Wat is het wat wij van jullie vragen?


“WILLEN JULLIE DAT WIJ ONS LATEN ZIEN?”

Hoe kunnen jullie op die vraag antwoorden?

De waarheid van de ziel kan via telepathie worden gelezen. Jullie hoeven alleen maar helder deze vraag aan jezelf te stellen en je antwoord zo duidelijk geven, in zelf of in een groep, zoals je wilt. Of je nu midden in een stad bent of midden in een woestijn dat beïnvloedt de efficiëntie niet van je antwoord,  JA of NEE, ONMIDDELLIJK NADAT DE VRAAG GESTELD WORDT !   doe het gewoon alsof je het antwoord uitspreekt en nadenkt over de boodschap.

Dit is een universele vraag en deze paar woorden, in de context geplaatst, hebben een krachtige betekenis. Jullie moeten geen aarzeling in de weg laten staan.  Daarom moet je er rustig over nadenken, in alle geweten en bewustzijn. Om volmaakt je antwoord te laten horen bij de vraag, wordt aanbevolen dat je direct je antwoord geeft na een volgende lezing van deze boodschap.

Race niet met antwoorden. Adem in en laat alle kracht van je eigen vrije wil je doordringen. Wees trots op wie je bent ! Vergeet de problemen die je kunnen hebben verzwakt, vergeet die enkele minuten om bij jezelf te zijn. Voel de kracht die in je opspringt. Jij bent in controle van jezelf !

Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan je nabije toekomst drastisch veranderen, op een of andere manier.

Jullie individuele besluit om je innerlijke zelf te vragen of wij ons laten zien op jullie stoffelijke plan en in helder daglicht, is kostbaar en essentieel voor ons.

Ook al kan je de manier kiezen die het best bij je past, rituelen zijn essentieel onbruikbaar. Een serieuze aanvraag die met je hart is gemaakt en met je eigen vrije wil, zal altijd worden waargenomen door hen aan wie dit wordt gezonden. In jullie eigen privé stembureau van jullie geheime wil, zul je zelf de toekomst bepalen.

Wat is het hefboom effect?

Dit besluit zou moeten worden gemaakt door het grootste aantal van jullie, ook al schijnt dit een klein aantal te zijn. Het wordt aanbevolen om deze boodschap te verspreiden op allerlei mogelijke manieren, in zoveel mogelijk talen aan degenen om jullie heen, of die nu wel of niet ontvankelijk zijn voor deze nieuwe visie van de toekomst.
Gebruik dit op humoristische of spottende toon als je dat kan helpen. Je kunt er zelfs openlijk en publiekelijk lol over maken als dit je meer comfortabel maakt  maar wees er niet onverschillig over want je hebt dan minstens je vrije wil uitgeoefend.

Vergeet de valse profeten en het denken/geloof dat over ons naar je is toe gebracht. Deze vraag is een van de meest vertrouwelijke die je kan worden gesteld.

Het maken van een besluit door jouzelf als individu, is je recht maar ook je verantwoordelijkheid ! 

Passiviteit leidt alleen maar tot afwezigheid van vrijheid. En ook is geen-besluit nooit efficiënt. Als je echt aan je eigen geloof wilt blijven vasthouden, wat iets is dat we begrijpen, zeg dan NEE. Als je niet weet wat te kiezen, zeg dan niet JA door louter nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is werkelijk het dagelijkse leven.  WIJ ZIJN LEVEND !  En we leven ! 

Jullie geschiedenis heeft voldoende perioden toen vastberaden mannen en vrouwen in staat waren om de draad van gebeurtenissen te beïnvloeden ondanks hun kleine aantal. Net als een klein aantal genoeg is om tijdelijke macht te grijpen op Aarde en om de toekomst te beïnvloeden van het grootste deel, kan een klein aantal van jullie radicaal jullie lot veranderen als antwoord op de onmacht in het gezicht van zoveel inertie en hordes ! Jullie kunnen het geboorterecht van de Mensheid naar Broederschap  vergemakkelijken.

Een van jullie denkers zei eens: “Geef  me een houvast en ik til de Aarde op.” Het verspreiden van deze boodschap zal dan het houvast zijn om te bekrachtigen, wij zullen de lichtjaren lange hefboom zijn, jullie zullen dan de werkers zijn die … de Aarde laten opheffen als een consequentie van onze verschijning.

Wat zouden de consequenties zijn van een positief besluit?

Voor ons is de directe consequentie van een collectief gunstig besluit dat dit de materialisatie zou zijn van veel schepen, aan jullie hemel en op Aarde.

Voor jullie, zal het directe effect het snelle afstappen zijn van veel zekerheden en geloof-denken. Een simpel doorslaggevend visueel contact zou enorme repercussies hebben voor jullie toekomst. Veel kennis zou voor altijd worden veranderd. De organisatie van jullie gemeenschappen zou voor altijd intens worden opgeheven, in alle velden van activiteit. Macht zou individueel worden omdat jullie zelf zouden zien dat wij leven. Concreet zouden jullie de schaal van je waarden veranderen !

Het meest belangrijke voor ons is dat de mensheid een enkele/aparte familie zou vormen naar het “onbekende” dat wij vertegenwoordigen !

Gevaar zou langzaam wegsmelten uit jullie huizen omdat jullie indirect de ongewenste mensen zouden verdringen, wij noemen hen de “derde partij”  om te verschijnen en te verdwijnen. Jullie zouden allemaal dezelfde naam dragen en dezelfde wortel delen: Mensheid !

Later zouden vredige en respectvolle uitwisselingen mogelijk zijn als dit jullie wens is. Nu kan hij die hongerig is, niet glimlachen, hij die bang is kan ons niet verwelkomen. We zijn verdrietig om mannen, vrouwen en kinderen op die mate te zien lijden in hun vlees en in hun hart terwijl ze zulk innerlijk licht dragen.

Dit licht kan jullie toekomst worden. Onze relaties konden progressief zijn.

Diverse fasen van diverse jaren of tientallen jaren zouden plaats vinden: demonstratieve verschijning van onze schepen, stoffelijk tevoorschijn komen naast menselijke wezens, samenwerking bij jullie technische en spirituele evolutie, ontdekking van delen van het zonnestelsel.

Telkens worden jullie nieuwe keuzes aangeboden. Jullie zouden dan voor jezelf besluiten om naar nieuwe fasen over te steken als je denkt dat het nodig is voor je uiterlijk en innerlijk welzijn. Tot geen tussenbeide komen zal worden besloten als het eenzijdig is. We zouden vertrekken zo snel als jullie collectief wensen dat wij dat doen.

Afhankelijk van de snelheid om deze boodschap over de wereld te verspreiden, diverse weken, of zelfs diverse maanden zal het noodzakelijk zijn voor ons “grote verschijnen”, als dat het besluit is dat genomen wordt door het grootste deel van degenen die gebruikt hebben gemaakt van hun capaciteit om te kiezen, en als deze boodschap de nodige ondersteuning krijgt.

Het voornaamste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden naar entiteiten van strikt spirituele aard en jullie huidig besluit is buitengewoon eenvoudig : wij zijn technisch toegerust om te materialiseren !

Waarom een dergelijk historisch dilemma ?

Wij weten dat “vreemdelingen” als vijanden gezien worden zo lang als zij het “onbekende” belichamen. In de eerste fase zal de emotie die onze verschijning zal genereren jullie relaties bekrachtigen op wereldwijde schaal.

Hoe kunnen jullie weten of onze komst de consequentie is van jullie collectieve keuze ? Om de simpele reden dat wij anders daar al lange tijd waren geweest op jullie niveau van bestaan ! Als wij daar nog niet zijn, is dat omdat je zo’n besluit expliciet NIET gemaakt hebben.

Enkelen bij jullie kunnen denken dat we jullie laten geloven in een opzettelijke keuze van jullie om onze aankomst te legitimeren, alhoewel dit niet waar zou zijn.  Wat voor belang zouden we hebben om jullie openlijk aan te bieden waar jullie nog geen toegang toe hebben, ten voordele van het grootste aantal van jullie ?

Hoe kunnen jullie er zeker van zijn dat dit niet weer een volgende subtiele manoeuvre is van de “derde partij” om jullie nog meer te verslaven ? Want men bevecht altijd meer efficiënt iets dat is geïdentificeerd dan het tegengestelde. Is het niet terrorisme dat jullie aantast met een schaamteloos voorbeeld?

Wat dan ook, jullie zijn de enige rechter in je eigen hart en ziel ! Wat jullie keuze ook is, het zou respectabel zijn en gerespecteerd worden ! In afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die jullie mogelijk konden verleiden tot een vergissing om alles over ons te negeren maar ook over degenen die jullie zonder je toestemming manipuleren.

In jullie situatie heeft het principe om uit voorzorg, dat bestaat uit het niet proberen ons te ontdekken, niet langer meer de overhand. Jullie zitten al in de Doos van Pandora die de “derde partij” om jullie heen heeft gecreëerd.  Welk besluit het ook is dat je moet nemen om eruit te komen. In het gezicht van een dergelijk dilemma, het ene niet willen weten of negeren tegen het andere niet willen weten, moet je het je intuïtie vragen.  Willen jullie ons zien met je eigen ogen, of gewoon geloven wat jullie denkers zeggen? Dat is de ware vraag !

Na duizenden jaren, op een dag, zou deze keuze onvermijdbaar worden: kiezen tussen twee onbekende zaken.

Waarom deze boodschap verspreiden ?


Vertaal en verspreid deze boodschap wijd om je heen. Deze actie zal jullie toekomst beïnvloeden op een onherroepelijke en historische manier op een schaal van millenniums, anders, zal er verscheidene jaren later, een nieuwe gelegenheid opkomen om te kiezen, minstens een generatie later, als die kan overleven. 

Het niet kiezen, staat voor het ondergaan van de keuze van andere mensen. Het niet informeren van anderen staat voor het risico lopen om een resultaat te verkrijgen dat tegengesteld is aan iemands verwachtingen. Onverschillig blijven betekent het opgeven van je vrije wil. Het gaat allemaal om jullie toekomst. Het gaat allemaal over jullie evolutie.

Het is mogelijk dat deze uitnodiging jullie collectieve instemming niet krijgt en dat daar, door een gebrek aan informatie, geen acht op zal worden geslagen. Desondanks zal in het universum geen enkele individuele wens ongeacht  blijven.

Stel je onze aankomst voor morgen. Duizenden schepen. Een unieke culturele shock in de geschiedenis van de huidige mensheid. Dan zal het te laat zijn om spijt te krijgen geen keuze te maken en om de boodschap te verspreiden omdat deze ontdekking onherroepelijk zal zijn. Wij staan erop dat jullie er niet in snellen, maar denk er over na ! En beslis !


De grote media’s zullen niet noodzakelijkerwijs geïnteresseerd zijn om deze boodschap te verspreiden. Daarom is het jullie taak, als iemand die anoniem is maar toch een buitengewoon denkend en liefhebbend wezen, om dit door te zenden.


Jullie zijn nog steeds de architecten van je eigen lot/bestemming. …  

"DO YOU WISH THAT WE SHOW UP ?"                              

“WILLEN JULLIE DAT WIJ TEVOORSCHIJN KOMEN?  
_____________________
You are free to publish, reproduce and copy this message as you like !on the contrary, you are invited to do it...but don't modify or cut the message, please. <http://www.geocities.com/meetetnow/>
posted by Aileen @ 9:49 AM


Het volgende blad laat een plaatje zien van Ashtar Sheran, of Ashtar, een vloot commandant. 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html