Labels

Tuesday, May 6, 2014

01.05.2014 De Mystieke Mei Maand - Patricia Cota-Robles

Patricia Cota-Robles 1 mei 2014   De Mystieke Mei Maand

Hallo Dierbaar Hart, voel jij je alsof je in een mixer/blender hebt gezeten? Nou, je bent niet alleen. Tijdens de ongelooflijke instromen van Licht die we beleefden in april werden onze pijnappelklier en hypofyse geactiveerd door onze IK BEN Aanwezigheid en door ons LichaamsElementaal om meer Licht te ontvangen dan we ooit in staat waren om dat te assimileren/opnemen. Dit deed enorm de Goddelijke Alchemie toenemen die in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen plaats vond en ook in de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata van Moeder Aarde.  De problemen die we beleven in onze individuele levens, en de strenge weer condities die we zien in het Elementale Koninkrijk zijn een aanwijzing van de intensiteit van het zuiveren die Mensheid en Aarde beleven.  Gelukkig heeft het Gezelschap van de Hemel ons beloofd dat de dingen makkelijker worden. Maar in de tussentijd is het cruciaal dat we doorgaan met door te gaan.
Denk aan het Ascentie proces waar we allemaal doorheen gaan, wat een uniek experiment is dat nog nooit in welk Systeem van Werelden ook werd geprobeerd. Nooit heeft een Planeet die naar de diepten van afscheiding en dualiteit was gevallen die Mensheid en Aarde  ervoeren,  de gelegenheid gegeven om Op te Stijgen op de Spiraal van Evolutie in zo’n versneld tempo. Niemand zei dat dit makkelijk zou zijn, maar we hebben allemaal al honderden jaren getraind voor dit wonderbaarlijke ondernemen. Tegengesteld aan uiterlijke verschijningen, gaan we met sprongen naar het Licht. Het eindresultaat van onze Ascentie naar de 5de Dimensie zal glorieus zijn meer dan onze grootste voorstelling. En tot ieders verbazing slagen wij daarin meer dan de hoogste verwachting van de Hemelse Rijken.
De dingen schijnen zo chaotisch te zijn in deze tijd omdat er geen afscheiding is. Wij zijn Een met ieder partikeltje en golf van Leven door de hele Schepping heen. We kunnen niet maar zeggen:  schrap weg, schrap dit door en verwacht dan dat gruwelijkheden die wij op elkaar en over de Aarde hebben gebracht om magisch te verdwijnen. Het is onze verantwoordelijkheid en onze intense verplichting om alle menselijke miscreaties terug te transmuteren naar Licht en ook alle pijn en lijden die wij aan elk stuk van leven in onze vele Aardse reizen hebben  gebracht.  Dit is de ENIGE manier waarmee we onze Ascentie kunnen voltooien naar de Nieuwe Aarde.
Dus, houd vol, de enige optie die we hebben is om door te gaan in het Licht. Er is geen terugkeer meer. Hoe meer ons op vrees gebaseerd menselijk ego probeert vast te houden aan de pijnlijke miscreaties van de oude Aarde, hoe moeilijker onze Ascentie zal zijn. Weerstand zal ons proces ook verlangzamen en meer pijn en lijden voor ons scheppen, maar het eindresultaat zal hetzelfde zijn. Aan het eind zullen we op de Nieuwe Aarde in onze 5 -Dimensionale Kristallijnen ZonneLicht Lichamen wonen, terwijl wij de wonderen van onze Nieuwe Planetaire CAUSE/OORZAAK van Goddelijke Liefde en onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde beleven.
Deze verschuiving van bewustzijn is reeds door God Zegenrijk bewerkstelligd in de Rijken van CAUSE waar alles begint. Als eenmaal iets gebeurd is in de Rijken van Oorzaak kan NIETS voorkomen dat het zich uiteindelijk manifesteert op het stoffelijke plan van Aarde, die de wereld van EFFECTEN is. Het enige variabele is hoe lang dit duurt, en dat is totaal aan jullie en mij. Om de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde die nu pulseren in de Rijken van Oorzaak, te laten manifesteren in de wereld van EFFECTEN, moeten zij worden gemagnetiseerd door de Harte Vlammen van de Zonen en Dochters van God die op Aarde in het lichaam zijn. Dit wordt gedaan door de Goddelijke Intenties van de Mensheid met onze gedachten, gevoelens, woorden, daden, herinneringen en wat wij denken/geloven. De weergaloze hulp die wij ontvangen uit de Rijken van Licht en de ongelooflijke Hemelse groeperingen die we net beleefd hebben, zullen de Mensheid helpen dat te doen.
In april beleefden we buitengewoon krachtige Maan en Zonne Eclipsen. We werden ook gezegend met een ongewoon krachtige instroom van de Opstandingsvlam op Paasmorgen. Dat was vanwege het feit dat de Oosterse en Westerse Christelijke Religies Pasen dit jaar op dezelfde dag vierden, wat een zeer zeldzaam gebeuren is. Na die monumentale instroom van de Opstandingsvlam, beleefden wij een zeldzaam maar krachtig Kardinaal/Hoofd Groot Kruis samenstand.
De piek van dit Hoofd Groot Kruis verbinding baadde de Aarde op 22, 23 en 24 april 2014. De Planeten betrokken bij dit Grote Kruis waren Mars, Uranus, Pluto en Jupiter. Die vier Planeten vormden een Groot Kruis door zich precies te verbinden op 13 graden op elk Kardinale Punt. Uranus stond 13 graden in Ram wat het Vuur Element vertegenwoordigt en het mentale lichaam van de Mensheid. Jupiter stond 13 graden in Kreeft wat het Water Elementaal vertegenwoordigt en het emotionele lichaam van de Mensheid. Mars stond 13 graden in Weegschaal wat het Lucht Element vertegenwoordigt en het etherische lichaam van de Mensheid. Pluto stond 13 graden in Steenbok wat het Aarde Element vertegenwoordigt en het stoffelijke lichaam van de Mensheid.
Het was niet toevallig dat deze krachtige Hoofd Grote Kruis samenstand, die dramatisch het Elementale Koninkrijk beïnvloedde en de Aardse Lichamen van de Mensheid, op 22 april begon. Dat is de dag waarop de hele Wereld zich richt op het Elementale Koninkrijk door de viering van Aarde Dag. De synchroniciteit van het Hoofd Grote Kruis en Aarde Dag speelde een grote rol in het katapulteren naar nieuwe hoogtes in de Goddelijke Alchemie die op het cellulaire niveau plaats vindt in de Mensheid en in Moeder Aarde.
Veel mensen voelen dat al dit Licht de dingen feitelijk verergerde, maar dat is een illusie. De reden waarom de dingen er zo uitzagen is omdat toen onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel de Aarde baadden in onpeilbare frequenties van Licht zoals zij deden in april, zodat alles dat in conflict is met dat Licht naar de oppervlakte wordt geduwd om te worden geheeld en terug getransmuteerd in zijn oorspronkelijke volmaaktheid. Dit fenomeen kan onze problemen hebben geïntensiveerd, maar ik beloof jullie dat deze ongeëvenaarde reiniging ons niet ‘down the tubes’(tot afgang)  zal brengen. Het voorziet ons van een kolossale gelegenheid om voor eens en voor altijd de pijnlijke ervaringen te voltooien die we ooit met opzet of onbewust schiepen in het verleden.

Goddelijke Tussenkomst Ontworpen voor mei 2014  
 In de Hemelse Rijken wordt mei gezien als een Mystieke maand door alle specifieke gebeurtenissen die in die maand gebeuren met betrekking tot de Goddelijke Tussenkomst en  specifieke Hemelse Geschenken voor de Mensheid.  Volgend op de monumentale instroom van Licht die we kregen in april, gaat deze mei de Mensheid zegenen op miraculeuze wijzen.
1 mei wordt door de Wereld gevierd als Saint Germain’s Ascentie Dag. Elk jaar op die heilige dag stuurt Saint Germain 24 uren lang zijn Legioenen van Engelen van het Violette Vuur om de Aarde te zegenen met de Violette Vlam. De Violette Vlam is de volmaakte balans van de Blauwe Vlam van Macht met de Goddelijke Wil van onze Vader God en de Roze Vlam van Transfigurende Goddelijke Liefde en Eerbied voor ALLE Leven van onze Moeder God. Dit Heilige vuur dat het Goddelijke Evenwicht reflecteert van onze Vader-Moeder God is het  meest machtige instrument om de negativiteit te transmuteren die bestaat in de hele Schepping.  De Violette Vlam staat bekend als het Zevende Zonne Aspect van Godheid en dat zal de overheersende energie zijn die de Aarde baadt in de volgende 2000 jarige cyclus, terwijl wij door de Periode van Aquarius (Waterman)  gaan.
Deze mei heeft, door de geïntensiveerde zuivering die Mensheid en Moeder Aarde beleven, en doordat het vermogen van de Mensheid om meer Licht dan ooit eerder te assimileren/op te nemen, heeft onze Vader-Moeder God, Saint Germain een speciale Kosmische Dispensatie toegestaan. Deze Dispensatie laat Saint Germain en zijn Violette Vuur-Engelen de Aarde en AL haar Leven baden, IN DE GEHELE MEIMAAND, met de meest geïntensiveerde frequenties van de NIEUWE 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam die de Mensheid en de Aarde ooit hebben ontvangen. Dit is een Geschenk van Goddelijke Genade meer dan wij bevatten kunnen en die zal enorm het vermogen bekrachtigen van de Mensheid om onze aan de oppervlakte komende menselijke miscreaties terug in Licht te transmuteren.
Wij hebben ieder het vermogen om een instrument te zijn van God op dit Kosmische Moment. Saint Germain heeft ons een invocatie gegeven die ons de Open Deur laat zijn voor dit verbazende Geschenk van Heilig Vuur. Samen zullen wij de Violette Vlam gemakkelijk beschikbaar maken voor elk persoon op Aarde of hij of zij zich bewust is van deze weergaloze gelegenheid of niet.
Als dit facet van het Goddelijke Plan in je hart of in jullie harten resoneert, gebruik dan deze invocatie in de Maand Mei  en verder, wat jullie IK BEN Aanwezigheid gidsen je leiden te doen.
“Ik BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en Ik BEN EEN met de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid. Als Een Stem, Een Ademhaling, Een Hartslag en Een Energie, Vibratie en Bewustzijn van Zuivere Goddelijke Liefde roepen wij de meest geïntensiveerde frequenties op van de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam die de Kosmische Wet zal toestaan.
Saint Germain en uw Legioenen van Violette Vuur-Engelen, wij vragen dat jullie deze Violette Vlam met de kracht en macht van duizend Zonnen, laaien, laaien, laaien  in, door en rond elke gedachte, gevoel, woord, daad, herinnering en geloof die de Mensheid ooit heeft uitgedrukt in elk tijdsframe of dimensie, gekend en niet gekend (bewust en niet bewust) , die iets minder weerspiegelen dan Hemel op Aarde. 
Transmuteer deze energie, oorzaak, kern, effect, opslag en herinnering terug naar zijn originele perfectie en verzegel deze in een onoverwinnelijk krachtveld van God’s Oneindige Licht.
Wij accepteren dat deze Activiteit van Licht God Zegenrijk is en gedaan wordt terwijl wij deze Oproepen. Wij accepteren en WETEN ook dat de Violette Vlam dagelijks en per uur toeneemt, moment voor moment, bij elke Ademhaling die wij in nemen totdat deze Zoete Aarde en AL haar leven zijn Opgestegen in de 5de Dimensionale Rijken van Licht op de Nieuwe Aarde.
En zo zij het! Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN.”

Nog een prachtig iets dat gebeurt in de MeiMaand is dat onze Geliefde Moeder Maria de deuren opent naar haar Tempel van het Onbevlekte Hart in de Innerlijke Lagen en ons allen    uitnodigt om haar te bezoeken in onze subtielere lichamen terwijl we ’s nachts slapen. Alles wat we hoeven doen is om onze IK Ben Aanwezigheid te vragen ons naar Moeder Maria’s Tempel te brengen van het Onbevlekte Hart als we gaan slapen en dat zal worden gedaan.
Sedert wij Een zijn met alle Leven, hebben we het vermogen om de IK BEN Aanwezigheid te vragen van elk mens op aarde om hetzelfde te doen. Alles wat we hoeven te doen is een bevestiging:    “Ik BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid. Wat ik voor mijzelf vraag, vraag ik voor ieder mens op Aarde in volmaakte verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en het hoogste goed voor iedereen die erbij betrokken is.”
Moeder Maria werkt met ieder van ons op wonderbare manieren. Een van haar grootste verantwoordelijkheden is om het concept te bewaren voor ieder van ons. Het Onbevlekte Concept is onze Goddelijke Blauwdruk die het volle Goddelijke Potentieel is voor een bewust niveau dat gecodeerd ligt in ons DNA.  Deze maand gaat Moeder Maria werken met onze IK BEN Aanwezigheid om ons te helpen het Onbevlekte Concept van ons volle Goddelijke Potentiaal naar een bewust niveau in ons hart en denken te brengen. Dit is nu mogelijk door de eerste activering in het Christus Bewustzijn wat in elke man, vrouw en kind op Aarde is gebeurd na de Verschuiving van de Eeuwen, de Geboorte van de Nieuwe Aarde, en de activering van onze pijnappel en hypofyse klieren.
Nog een gebeuren dat enorm bijdraagt aan het Licht van de Wereld in de Meimaand is de Viering van Moederdag, die in diverse landen plaatsvindt. Moederdag in de USA en in Canada zal op 11 mei zijn en in Mexico is Moederdag altijd op 10 mei. Dit jaar  op iedere Moederdag die over de Wereld wordt gevierd zullen onze Moeder God en alle Vrouwelijke Aspecten van de Godheid de Aarde overstromen met hogere frequenties van Transfigurerende Goddelijke Liefde dan we ooit eerder in staat waren om te beleven. Alles wordt versneld en terwijl onze lichamen getransformeerd worden van op koolstof gebaseerde planetaire cellen in op Kristallijn gebaseerde Zonne Licht Cellen kunnen we veel meer ontvangen en assimileren van de Liefde van onze Moeder God dan ooit eerder.
Deze instroom van Transfigurerende Goddelijke Liefde, die in vereniging werkt met de instroom van de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Violet Vlam, zal ons reinigen en ons opheffen op manieren die zelfs de meest sceptische mens zal verbazen en verbijsteren. Let op en verwacht wonderen!
Al deze gebeurtenissen zullen de zegeningen vergroten die Mensheid en Aarde zullen ontvangen tijdens de Wesak Festival die plaats vind tijdens de Volle Maan in de Zonnecyclus van Stier, die normaal gebeurt in mei. Dit jaar zal de Wesak Volle Maan plaats vinden op 14 mei. (wij vieren het gewoonlijk een dag tevoren, buiten op 13 mei in Brunssum. Winny. Zie www.stralendetoekomst.nl ) Wesak is de jaarlijkse viering van de Verlichting van Gautama Boeddha.
Gautama Boeddha is een vitale kracht om Verlichting en terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn te brengen om manieren in vervulling te brengen waar we nooit aan dachten dat mogelijk was.  Dit jaar, tijdens de Wesak zullen wij ieder via onze IK BEN Aanwezigheid en onze Lichaams Elementalen verschuivingen merken van energie, vibratie en bewustzijn die zullen beginnen om onze harten en denken te openen voor nieuwe en diepe manieren.
De eerste manier waarop die verschuiving zal beginnen zich aan ons te onthullen door een vriendelijker en zachter manier van waarnemen zelfs van de meest recalcitrante van onze broeders en zusters in de Familie van de Mensheid. Indien wij de Goddelijkheid erkennen in ALLE Leven, openen wij ons hart en denken om nieuwe manieren van denken en voelen die door Goddelijke Liefde en Eerbied voor het Leven zijn doorstroomd. Dit heft ons op onze beurt op naar een hoger niveau van bewustzijn waar wij duidelijk levensvatbare oplossingen kunnen zien voor alle ziekten die nog steeds opduiken vanuit de oude Aarde.  Het oude concept van “wij tegen hen”  wordt onthuld als een illusie. Dan zal er geweten worden dat wij Een zijn en dat komt alleen door samenwerking en Eerbied voor Leven waardoor problemen op een dag zullen worden opgelost wat een openlijke en duidelijke werkelijkheid wordt.
Met dit Wakker worden en verschuiving van bewustzijn realiseren wij intens dat inderdaad:  “Wij degenen zijn waarop wij gewacht hebben.”
 De wonderlijke Activiteiten van Licht die we ervaren in mei 2014 gaan leven transformerend worden en zij zullen het pad plaveien voor de God Zegenrijke bereiking van de volgende fase van het Goddelijke Plan dat van 13 tot 18 september 2014 gepland staat.

De Volgende Fase van het Goddelijke Plan
Nu is ons Goddelijke Plan, onze BEDOELING EN REDEN OM TE ZIJN,  om de volgende fase van het weergaloze experiment te voltooien waar wij al middenin zitten.  Dat deel van het plan houdt het transmuteren in van de overblijvende restanten van de oude Aarde en het mede-scheppen van de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde die tastbaar zijn in onze dagelijkse levenservaringen.
De patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde reflecteren Eenheid, Goddelijke Liefde, Eeuwige Vrede, Overvloed, Vibrerende Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Eerbied voor Alle leven, en Eenheid van het Christus Bewustzijn. Deze patronen pulseren in de Rijken van Oorzaak en wachten erop om gemagnetiseerd te worden in de dagelijkse levens van de Mensheid. Als dit gebeurt, zal onze Aardse ervaring worden getransformeerd in uitdrukkingen van vreugde en wonder meer dan iets waar we mogelijk ooit over droomden. Maar dit zal niet gebeuren zonder onze bewuste deelname.
Denk eraan wij zijn de mede-scheppers van ons leven. Onze verantwoordelijkheid nu als Zonen en Dochters van God is om de patronen te magnetiseren voor de Nieuwe Aarde via onze creatieve gaven van gedachten en gevoel zodat wij deze tastbaar in ons leven kunnen
co-creëren.
Het probleem is dat er miljoenen mensen zijn die ziektes op de oude Aarde bekrachtigen door hun angsten maar deze doemen op om te worden geheeld. Als resultaat, herinneren zij zich niet dat de ENIGE manier voor de Mensheid is om die negatieve zaken te kunnen veranderen, het zich focussen is op het co-creëren van patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde. Dat, in feite dat de Goddelijke Missie is waartoe we nu geroepen worden die te vervullen door onze Vader/Moeder God, het Gezelschap van de Hemel en onze IK BEN Aanwezigheid.
Om de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde te katapulteren in onze tastbare levenservaringen heeft het Gezelschap van de Hemel een plan in beweging gezet en roept de Mensheid op om deel te nemen aan onze HarteRoep. Zij hebben onthuld dat dit plan de GROOTSTE BEHOEFTE VAN HET UUR vervult voor onze Ascentie naar onze 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Lichamen en de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde.
Dit zal een wereldwijde Activiteit van licht worden en er zijn diverse manieren waarop je kunt deelnemen aan waar je ook wilt zijn op de Planeet tijdens dit gebeuren.
De Details
Jullie IK Ben Aanwezigheid heeft deze informatie in jullie sfeer van besef getrokken omdat jullie al eonen van tijd zijn voorbereid om bij dit facet van het Goddelijke Plan te assisteren. Jullie zijn een voorloper van Goddelijke Liefde of je daar nu een bewust besef van hebt of niet, en de tijd voor jullie om dat aspect volledig te vervullen van wie jullie zijn is NU!
Onze Vader-Moeder God en de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid sturen een  Klaroen Oproep uit voor alle belichaamde Lichtwerkers; dit houdt JULLIE en mij in. Ons wordt gevraagd om bijeen te komen in het meest krachtige Portaal van Neerslag/Precipitatie dat op Planeet Aarde bestaat. Dit portaal bestaat in het krachtveld van de Grote Teton bergen in Wyoming in de VS.
Precipitatie is de Activiteit van Licht waar doorheen on-gevormd oorspronkelijke Licht Essentie direct uit het Universum wordt getrokken en in vorm wordt geconverteerd/omgezet. Dit is de Activiteit van Licht die de Mensheid moet gebruiken om de wonderbaarlijke patronen van de Nieuwe Aarde tastbaar te manifesteren.
Als Lichtwerkers wordt ons verteld dat het tijd is om dit proces een kwantum sprong vooruit te brengen. Dit kan worden bewerkstelligd door Lichtwerkers die bijeenkomen in het Portaal van Precipitatie. welke een machtige transformator vormen waar doorheen het Licht van God zal stromen om de Goddelijke Alchemie te versnellen die onze op koolstof-gebaseerde lichamen in Kristallijn-gebaseerde Zonne Licht Lichamen transformeert. Het Licht van Precipitatie dat stroomt door de collectieve Beker van ons bewustzijn zal ook het magnetiseren van de patronen van perfectie versnellen voor de Nieuwe Aarde in de Aardse ervaringen van de mensheid.
Het is cruciaal dat Lichtwerkers van over de hele wereld stoffelijk aanwezig zullen zijn voor dit facet van de ontvouwing van het Goddelijke Plan. We zullen onze Harts Vlammen erbij voegen die zullen pulseren met het licht dat we uit onze thuislanden van over de wereld, hebben meegenomen. Samen zullen wij de transformator vormen – de Kelk van Licht – die zal dienen als de Open Deur voor het Licht van Precipitatie.
Vraag je IK Ben aanwezigheid om leiding. Ieder mens dat voorbereid is om te dienen op deze prachtige manier namens de Mensheid, en namens alle leven, zal resoneren met deze Goddelijke Missie in de diepste hoeken van zijn of haar Hartsvlam. Dus luister naar je hart en Vertrouw op je innerlijke leiding. Jullie Licht is nu nodig! Weet dat we allemaal in ons recht staan en op de volmaakte plaats voor deze Wereld Activiteit van Licht zijn, maar slechts JULLIE IK BEN Aanwezigheid weet waar dat voor JOU is.
Als bijvoeging voor hen die geïnspireerd zijn om stoffelijk aanwezig te zijn, zullen er Lichtwerkers zijn die er zich tussen mengen vanuit punten van Licht rond de wereld. Deze Lichtwerkers zullen Licht projecteren die door hun HartsVlammen in het Portaal van Precipitatie in de Grote Teton Bergen waar de Lichtwerkers stoffelijk bijeen zijn bij Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. Aldus zullen onze verenigde pogingen zich duizend maal  duizendvoudig uitbreiden.
Geen facet van dit Goddelijke Plan is meer belangrijk dan een ander. Wat belangrijk IS, is dat wij antwoorden op waar onze IK BEN Aanwezigheid  ons naar toe leidt. Wij moeten Vertrouwen en WETEN dat als we geleid worden om stoffelijk aanwezig te zijn in het Portaal van Precipitatie, dan zal onze IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel ons helpen door het pad te plaveien. Dit is zo als wij hulp nodig hebben door tijd, energie of geld om dit facet van onze Goddelijke Missie te doen.
Het voertuig dat gebruikt wordt voor deze vergadering van Lichtwerkers is het: 
28ste Jaarlijkse Wereld Congres van Illuminatie.  Dit gebeuren zal plaats vinden van 13 tot 18 september 2014. Wij zullen bijeenkomen in het prachtige Jackson Lake Lodge in Moran Wyoming. Deze exquisiete gelegenheid is in het hart van het Portaal van Precipitatie.  Alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan deze prachtige gelegenheid is beschikbaar op onze website 
www.eraofpeace.org .
Als je een Harte Oproep krijgt om stoffelijk aanwezig te zijn bij deze gelegenheid om Mensheid en Aarde te dienen, zul je een $100.00  korting krijgen als je je opgeeft voor 17 mei 2014.
Dit zal een ongelooflijk krachtig en blij gebeuren zijn. Onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel wil dat wij duidelijk weten dat ALLES IS VERANDERD. Ons Lichtwerk zal niet langer meer de overweldigende worstelingen inhouden die we vaak beleefden in het verleden. Die tijd is voorbij.
Of je plant om stoffelijk aanwezig te zijn in de Grote Tetons of niet, klik op de link beneden en kijk naar de korte video die je je prachtige Licht laat weven in dit Portaal van Precipitatie en verbind je met ons op HartsNiveau vanuit waar je bent op de Planeet.

(If this link does not work, please copy and paste it into your browser.)
Ik Houd van JULLIE en IK BEN Eeuwig Dankbaar voor jullie bereidheid om een instrument van God te zijn, terwijl we doorgaan de patronen te co-creëren van perfectie voor de Nieuwe Aarde. En zo zij het.  
Patricia Cota-Robles      New Age Study of Humanity’s Purpose  
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization


FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883, 
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.
©2014 Patricia Diane Cota-Robles 

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html