Labels

Wednesday, December 18, 2013

17.12.2013 Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon


Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon op 17 december 2013

We zullen onze boodschap in twee delen brengen. Het eerste deel zal omgaan met de escalatie van jullie huidige Chaotische Knoop en de tweede zal zich met de nucleaire fabriek in Fukushiima Japan bezig houden.

De Escalatie van jullie Huidige Chaotische Knoop.

In relatie met vorige Chaotische Knopen, is deze zeer vluchtig/wisselvallig.
Vanuit ons perspectief  is de eerste reden hiervoor de betrokkenheid bij veranderingen in jullie Zon’s magnetische veld. Inderdaad is de escalatie  van deze Chaotische Knoop direct verbonden aan de magnetische veld verschuiving welke jullie Zon binnengaat.
Er zijn afwijkingen aanwezig bij deze fase van de verschuiving van jullie Zon’s magnetische veld, en jullie wetenschappers vragen zich de redenen af voor dit vreemde gedrag. Terwijl de Zon een meer dynamische fase bereikt van magnetische omkering, inclusief de periode direct na die Magnetische pool verschuiving van de Zon, verwachten we meer escalaties van jullie huidige Chaotische Knoop. Technologische apparaten of biologische systemen die elektromagnetische velden gebruiken zijn onderhevig aan deze fase van de omkering van de  magnetische pool van de Zon.
Wees niet verrast als jullie computers en telecommunicatie apparaten grillig gedrag vertonen.  Als biologische organismes, worden jullie voortdurend belast (gestresst) door deze specifieke Chaotische Knoop en afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kun je slaap stoornissen krijgen, emotionele wisselvalligheid, cognitieve (geleerde kennis) wanklanken, geheugen haperingen en onvermogen om mentale volgorde vast te houden – op de manier waarop je dat gewend was.
Daar we deze grilligheden al in onze vorige boodschap vertelden, denken we dat je nu een toename ziet  van deze fenomenen als jullie Zon een meer dynamische verschuiving in zijn magnetische velden binnengaat – inclusief de periode nadat die feitelijke omkering van de magnetische pool gebeurt.
We stellen voor dat je naar onze vorige boodschap wijst,   Cognitive and Emotional Challenges During Chaotic Nodes, voor een eenvoudige methode die je kan helpen terwijl je dor die escalatie (verhevigings)fasen gaat van de huidige Chaotische Knoop.

Fukushima

De Nucleaire faciliteit bij Fukushima, Japan, zit in een kritieke fase om ‘buitendienst’ te gaan. Dit houdt het verwijderen in van zijn zeer radioactieve staven uit zijn beschadigde reactoren. Het is zeer ongelukkig dat dit plaats vindt tijdens de escalatie van jullie huidige Chaotische Knoop, maar dat is nou de aard van dualiteit.

Fukushima brengt een grote ecologische bedreiging aan het gehele Stille Oceaan Bekken, en als de radioactiviteit niet wordt ingesloten zal die uiteindelijk het ecosysteem van de gehele planeet bedreigen.
Dit is een zeer complexe situatie.
Drie van de reactoren beleefden al kern smeltingen (instortingen) tijdens de Aardbeving van 2011. Er is geen huidige technologie beschikbaar om met dit niveau van radioactiviteit om te gaan. Bij het lek gevoegd van de opslag faciliteiten in Fukushima, waar radioactief water is  opgesloten, komen ondergrondse stromingen die onder langs Fukushima gaan in de Stille Oceaan terecht en die zijn besmet door de drie kern smeltingen.
Vanuit ons perspectief heeft dit zeer ernstige gevolgen.
Wij stellen het gebruik voor van een specifieke geluidsmeditatie met de bedoeling om de natuur spirits te steunen van dit gebied, om de menselijke wezens te ondersteunen die bezig zijn bij dit gevaarlijke en kritieke buitendienst stelling van deze faciliteit en voor inspiratie van nieuwe technologieën om met de crisis om te gaan. Deze geluidsmeditatie is voor degenen van jullie die toegewijd zijn aan planetaire dienst voor de “lange duur” zoals jullie dat zeggen.
De situatie van Fukushima zal doorgaan in diverse vormen in minstens de volgende twee tot  drie tientallen jaren behalve dat er tot nu toe onbekende nieuwe technologieën opkomen om om te gaan met de kern smeltingen en de besmetting van ondergrondse stromingen die in de Stille Oceaan stromen.
Als je je verbonden voelt met dit doel en een resonantie hebt met de geluiden die deze meditatie samenstellen, nodigen we je uit om met dit planetaire werk mee te doen.
Om volledig deel te nemen aan deze geluidsmeditatie en om een positieve impact te krijgen  op de situatie moet je helderheid, vibrationele geestkracht en doorzettingsvermogen hebben. Dit is een oproep tot hoge spiritueel  meesterschap onder ernstige omstandigheden.
Laten we praten over die drie noodzakelijke attributen.

Helderheid

De helderheid die hier nodig is, is de erkenning dat jullie als schepper-wezens, het vermogen hebben en het recht als menselijke wezens die op deze planeet wonen, specifiek collectief, om resultaten te veranderen.
Dit wordt gedaan door helderheid van bedoeling en helderheid van emotie. Het is de vereniging van gedachte en bedoeling die is samengevoegd door coherente emotie die de  meest positieve inslag zal produceren.


Vibrationele Geestkracht

Metaforisch gesproken zwemmen jullie in een veld met puin van een wereld energetische tsunami.
Jullie zijn getuige van de ineenstorting van de beschaving zoals jullie die gekend hebben, en de geboorte van een nieuwe beschaving. Maar een van de consequenties van zo’n radicale verschuiving in korte tijd, is het omhoog komen van angst.

 Om deel te nemen aan deze wereld meditatie, aan deze vorm van planetaire dienst, moet je tijdelijk je eigen vrees reactie transcenderen. Je moet een hogere coherente (samenhangende) staat van emotionele vibratie binnengaan om hierbij effectief te zijn.


Volharding/Doorzettingsvermogen

Omdat de situatie bij Fukushima in diverse vormen en vele jaren zal doorgaan, is dit geen toepassing van spiritueel meesterschap op korte termijn. Het is noodzakelijk dat jullie die situatie vele, vele keren in meditatie opnieuw bezoeken. De taak om jezelf aan die taak te wijden d.w.z .de transformatie van de situatie bij Fukushima door hoge coherente staten van emotie en helderheid van bedoeling, en dit heeft jullie aandacht heel vaak nodig. Met andere woorden, als je een soort van meditatie krijgt, ga je opnieuw binnen als je je daar toe geroepen voelt, totdat de situatie bij Fukushima volledig is opgelost.

De Meditatie


De geluiden die deze meditatie samenstellen, schenken helende energieën aan de natuur spirits van dat gebied dat rond Fukushima ligt. Het geeft ook ondersteuning aan de menselijke wezens die bezig zijn bij het uitzetten/buiten dienst brengen van de faciliteit.
Als je luistert naar deze geluidsmeditatie, kun je ideaal een staat van vibrationele resonantie binnen gaan die je kunt beschrijven als ecstacy/verrukking onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Als je in een of in al die coherente staten blijft voor de gehele duur van de meditatie, kun je je positieve resultaten voorstellen op welke manier ze zich ook aan je laten zien.
Als je niet weet hoe je ecstasy moet binnengaan en toch deze coherente staat van zijn wilt experimenteren, stellen we voor dat je een vorige boodschap eerst leest met de titel  Ecstasy and the Heart,   en die geeft een eenvoudige methode om deze staat van bewustzijn te genereren.
Het is niet zo belangrijk welke staat van bewustzijn je gebruikt, d.w.z.. ecstasy, onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Maar het is vitaal belangrijk dat je een zeer hoge coherente staat verkrijgt die vrees transcendeert om tijdens deze meditatie effectief te zijn.
Zonder te weten hoe dit wordt bewerkstelligd houd je de heldere intentie vast dat de situatie bij Fukushima wordt opgelost ten voordele van het leven op deze planeet.
Collectief zal deze bedoeling een kwantum field effect in beweging zetten. De bedoeling hiervan energetisch is om nieuwe technologieën en nieuwe manieren van omgaan met de situaties te inspireren.
Deze meditatie duurt 3 minuten en 28 seconden.

Persoonlijke Bescherming

Als je vlak bij of naast het Stille Oceaan Bassin woont stellen we voor dat je een vorige boodschap leest met de titel  Medicines of Light.   Dit is een mind/lichaam/spirit proces dat je hogere dimensionale aspecten bezig laat gaan om je biologische expressie te beschermen, d.w.z. je stoffelijke lichaam.

Conclusie

Deze boodschap is een oproep naar specifiek en een veel eisende vorm van planetair werk en dienst. Jullie zullen weten of je opgeroepen bent om deel te nemen aan deze vorm van Planetaire Dienst want je zult een antwoord in je hart/geest voelen en een opwekking in je wezen.
Wij hebben dit eerder gezegd en we zeggen het opnieuw.  “De reis van een Ingewijde is de kunst van toegepast bewustzijn op het leven.”
Aan degenen van jullie die zich voelen opgeroepen om mee te doen bij deze specifieke vorm van planetaire dienst, geven wij onze diepste waardering.

The Hathors
November 26, 2013Tom’s Gedachten en Observaties

Kort na de Japanse aardbeving van 2011 die ernstig de Daiichi Nuclear Facility bij Fukushima beschadigde, was ik in meditatie toen ik mezelf terugzag boven op een klip die over het eiland Japan uitkeek.
Een Tibetaanse Boeddhist lama met de naam Yabsong Rinpoche zat naast me. Hij wees naar beneden en zei: “Spoedig zal de gehele wereld net als Japan lijden.”

Het lijkt dat zijn woorden verdrietig genoeg profetisch zijn.
Het is niet het beeld, of de bedoeling van deze boodschap, om de vele ecologische gevaar  signalen te bespreken die wijzen naar Fukushima. Iemand die geïnteresseerd is om die toenemende grote poel met gegevens te onderzoeken, verder dan de oppervlakkige behandeling van de crisis door onze voornaamste media, kan heel veel op het internet vinden, door een zoektocht te maken met de woorden””Fukushima straling/radiation”.  “Fukushima kern ineenstorting of meltdown,” en “Fukushima puinveld.”

Ik dring er alleen bij jullie op aan om je bij je “verstand” te houden omdat er heel veel onjuiste en hyperbolische informatie rondzweeft over die ramp. De feiten zijn al beangstigend genoeg zonder in onsubstantiële speculaties te gaan. Ter wille van de duidelijkheid stel ik voor om rapportages te lezen van wetenschappers met een goede reputatie – specifiek degenen in het veld van nucleaire energie, ecologie en de zeewater wetenschappers, maar ook degenen die werken in de velden van epidemisch onderzoek (wat betekent kanker en straling gerelateerde ziekten die in diverse bevolkingen toenemen inclusief Japan en Noord Amerika) Ik zou ook meer gewicht geven aan gerespecteerde alternatieve nieuwe bronnen. In mijn opinie houden die in, maar zijn er zeker niet tot beperkt:  
The Huffington Post ( www.huffingtonpost.com) , 
Energy News (www.enenews.com
Simply Info (www.fukuleaks.org), 
The Guardian (www.theguardian.com), and 
Greenpeace (www.greenpeace.org).

Achtergrond van de Fukushima Geluids Meditatie

Nadat de Hathors me gevraagd hadden om deze geluidsmeditatie te channelen  om bij de crisis te helpen, vroeg ik hen – ik ben altijd sceptisch – om uit te leggen hoe die meditatie mogelijk de koers zou kunnen veranderen van zo’n echte debacle. Uiteindelijk, dit soort radiatie van het soort dat vrij gekomen was bij Fukushima is enorm toxisch en beschadigend voor de meeste biologische levensvormen inclusief wij mensen die onszelf zo hoog gezet hebben op de toplaag van de evolutionaire ladder, een positie waarvan ik denk dat die enorm teer is.

Ze legden uit dat de geluidsmeditatie zich zou richten op de drie gebieden die in hun boodschap hierboven genoemd werden – 1) om de natuurspirits bij te staan van het gebied, 2) om de mensen bij te taan die zo’n kritieke opdracht ondernemen onder de meest ernstige omstandigheden en 3) om anderen te inspireren in de sectoren van wetenschappen en technologie om nieuwe technologieën te scheppen die in staat zijn om om te gaan met de weergaloze  uitdagingen die Fukushima vertegenwoordigt.

Interessant is dat de Hathors van mening zijn dat door toevoeging van nieuwe straling management technologieën, sommige van die nieuwe technologieën op “biologie”zijn gebaseerd en die zullen door cel biologen worden ontwikkeld, maar ook door onderzoekers die werken met paddenstoelen en zwammen.

De Hathors betwisten dat als de Meditatie helemaal juist wordt gedaan, dat degenen die er mee werken, inderdaad, een kwantum veld effect zullen creëren die mogelijk toekomstige resultaten rond Fukushima kunnen beïnvloeden. In essentie zullen degenen die werken met de meditatie tijdslijnen kunnen overspringen  Jumping Timeliness, zoals de Hathors dit noemen.

Dit is een zeer belangrijk stuk informatie, naar mijn mening, omdat dit voorziet in een theoretisch begrip van hoe zo’n efemerische (kortstondige)  zaak als deze meditatie zo’n vreselijke situatie in de drie dimensionale werkelijkheid kan beïnvloeden. Daarom stel ik voor dat je een vorige Hathor meditatie leest die getiteld is  Jumping Timelines,  als je dat nog niet gelezen hebt. (Opmerking: Klik op de bovenstaande link of ga naar www.tomkenyon.com en klik op de Hathor knop. Dan word je verder  gevoerd naar de Hathor archieven. Ga dan eenvoudig langs de titel Jumping Timelines.)  (HathorsPlanTijdslijnen10aug8.doc in Nederlands)

Ik stel me voor dat sommige lezers willen weten wat er bij mij gebeurde tijdens dit opname proces, en ik zal mijn best doen om de ervaring te beschrijven alhoewel, eerlijk gezegd, ik vind dat woorden falen om de wankelende breedte van energieën en kosmische hulp te beschrijven die aan de mensheid werd aangeboden bij deze meest onzekere passages. Als je voor zulke zaken niet voelt, dan ga gewoon naar de ondertitel toe  The Meditation,  waar ik de grote en kleine zaken heb verduidelijkt en hoe je het moet doen.Een Afdaling van Licht

Bij de eerste noten van de eerste channeling die de fundering track was van de opname, merkte ik psychisch een toren van wit licht op die neerdaalde vanuit de ruimte in de Fukushima reactoren en de omgeving ervan.

Toen ik de andere gechannelde geluiden opnam, veranderde het licht vaak in een soort van violette vlam, die ik uitlegde als een poging om de zeer moeilijke energie condities te transmuteren. Ik merkte ook andere kleuren op van uit het lichtspectrum – specifiek goud, zilver, blauw en purper – die me aangaven dat veel spirit wezens uit de rijken van licht hun hulp er ook aan toevoegden.

Op een moment tijdens het opname proces, waarvan er sommigen in de zeer vroege ochtenduren, overkwam me pathos omdat de gechannelde geluiden uit het Devische Koninkrijk begonnen te stromen naar de natuurspirits rond Fukushima. Een moment werd ik overstroomd met een soort van uiterste wanhoop die van de natuurspirits kwam uit de regio, zoveel dat ik moest stoppen met opnemen en mezelf moest hergroeperen om een staat van emotionele balans terug te krijgen zodat ik kon doorgaan met de channeling.

Op ongeveer een derde van de opname, kun je waarschijnlijk drie aparte stemmen horen in de verre stereo links , verre stereo rechts en de stereo centrum Dit zijn de stemmen van drie Hoge Deva’s (in mijn taal betekent dat hoog op de vibrationele schaal bij de samenloop tussen het Hoge Astrale en het Etherische) Voor mij dragen die stemmen een soort van spirituele geestkracht en sterkte die gemengd is met een zacht en vriendelijk medeleven.

Deze buitengewone wezens stuurden hun energie en volle intentie/aandacht om de natuurspirits te ondersteunen en ook de regio voor de menselijke wezens die de ontmoedigende taak hebben om de faciliteit buiten dienst te stellen.

The Meditation      De Meditatie

De opname duurt 3:28 minuten.

Alhoewel de Hathors de meditatie zeer goed beschreven, ter wille van de duidelijkheid, zijn hier de stappen: 

1. Ga een samenhangende staat van emotie binnen, zoals waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/ of verrukking / ecstacy  Ga bewust een staat van waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/of ecstasy binnen overeenkomstig je eigen vermogen om samenhangende staten van bewustzijn binnen te gaan. De eenvoudigste staat voor de meeste mensen om hier per wil naar binnen te gaan is eenvoudig door waardering. Als je meer ingewijd bent in deze zaken, kun je een van de meer complexe coherente staten  kiezen als je dat wilt. Maar om duidelijk te zijn, is gewone waardering voldoende voor een coherente staat om de meditatie effectief te maken. Zoals de Hathors duidelijk zeggen, je moet in een coherente staat van geest en emotie zijn die vrees transcendeert om hiermee effectief te zijn.

2. Luister naar de geluidsmeditatie terwijl je in die coherente emotionele staat zit.

3. Stel je voor, op de manier die voor jou natuurlijk schijnt, dat de situatie bij Fukushima wordt opgelost op gunstige wijze voor het leven.

Dit soort van weten is niet alleen maar ijdele hoop of louter fantasie voor je. Het is het manipuleren van de bedoeling door de vereniging van coherente emotie en mentale helderheid.

Deze met energie gevulde helderheid is wat het kwantum veld effect schept dat de Hathors aan me beschreven toen ik vroeg hoe zo’n meditatie iets werkelijks kon bijdragen aan de situatie.

Met andere woorden, terwijl degenen van ons over de wereld met de meditatie bezig zijn, zullen we een beweging aan de gang brengen van energieën die tot nieuwe en meer positieve resultaten kan groeperen. Hoe dit gaat gebeuren zal je zelf kunnen bedenken. Maar als de meditatie succesvol is door al onze gezamenlijke pogingen, dan zou ik een toename verwachten te zien in serendipity (serendipiteit) en nieuwe vormen van creatieve probleemoplossing in relatie tot Fukushima.

Ik verwacht dat in onze wereld  sangha (gemeenschap?) er veel variaties zullen zijn van de meditatie. Het belangrijke is om er met manieren aan te werken die natuurlijk en aannemelijk schijnen te zijn voor je. Degenen van jullie die ervaren zijn in het manipuleren van resultaten door meditatieve staten van geest zullen ongetwijfeld weten wat te doen. Voor degenen van jullie die nieuw zijn voor dit soort meditatie, is mijn voornaamste suggestie om jezelf te settelen in de coherente emotie en je daar door te laten omhullen. Als je “loslaat” en echt de coherentie beleeft van je gekozen emotie, zul je uiteindelijk een diepe intuïtieve zin zien opduiken. Dit soort intuïtie komt uit je eigen hart/denken en die zal aan je onthullen hoe je verder kunt gaan via je creatieve voorstelling. Met andere woorden, als je eenmaal diep bent ingegaan in de coherentie en je bedoeling in beweging hebt gezet voor je voorstelling van een oplossing, zullen ideeën spontaan omhoog komen in je denken.

Een van de vele dingen die ik waardeer van deze geluidsmeditatie is dat die zo kort en effectief is. Hij brengt mijn hersenstaat heel snel in een zeer ontvankelijke staat, en vanwege de duur merk ik dat ik makkelijk deze meditatie in mijn dagelijkse schema kan inpassen.

Deze meditatie kun je doen voor jezelf wanneer je besluit om je ermee bezig te houden. Er zijn geen plannen op dit moment om een wereld meditatie te doen, waarbij we allemaal tegelijkertijd mediteren.
Iets belangrijks om te onthouden is dat dit geen een-keer overeenkomst is. Als dit experiment in het bewustzijn effectief is, dan zal de meditatie door velen van ons moeten worden gedaan over de hele wereld, veelvoudige keren en vele jaren als het geen tientallen jaren zijn. Inderdaad, voor hen van jullie die deze vorm willen aanpakken van planetaire dienst, is de meditatie een intense oproep om mee te doen.
Verder heeft dit niveau van werk een niveau van spirituele geestkracht en doorzetting nodig die, voor de meesten van ons, weergaloos is.
Een Laatste Gedachte.
“Er kan geen probleem worden opgelost vanuit hetzelfde niveau van bewustzijn die het heeft geschapen.” -  Albert Einstein.
Hier kun je klikken om te luisteren of om de Fukushima Geluid meditatie te downloaden.  
Click here to listen to and/or download the Fukushima Sound Meditation (3:28 mins)

©2013  Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com
You can make copies of this message and share it in any media you desire so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. The Fukushima Sound Meditation is for your personal use only and may not be posted on any Internet site.

Informatie Die Niet Direct Hoort Bij Deze Boodschap.
Uitgebreide Speel Versie van de Fukushima Geluidsmeditatie.
Na heel vaak gewerkt te hebben met de Fukushima Geluidsmeditatie, realiseerde ik me dat ik wilde luisteren naar een langere versie. Dit kwam omdat ik ontdekte dat deze specifieke geluidsmeditatie zo’n intense poort was naar de Devische en Engelen rijken van licht. Daarom schiep ik een versie van dit geluidsspoor dan iets meer dan een uur lang is, en die noem ik Passage Into the Devic and Angelic Realms. 

Ik wil er duidelijk over zijn dat de 3:28 minuten versie die ik aanbied zonder kosten zijn op de website, alles is wat nodig is voor je om effectief met de meditatie te werken. Je hoeft wat geluid betreft niet meer te hebben.


Passage Into the Devic and Angelic Realms is currently available only as an mp3 audio download.

Click here to order Passage Into the Devic and Angelic Realms or go to The Store on the website (www.tomkenyon.com).

The Arcturian Anthology

The second printing of The Arcturian Anthology has arrived and is ready to be shipped. The book comes with a companion CD of Arcturian sound meditations, including sounds from the Arcturian Re-genesis Chamber. You can click on the link below or go to the store to order The Arcturian Anthology.   

Click here to order the Arcturian Anthology with Companion CD.

New Magdalen(e) section added to the website:

We are pleased to announce a new section to the website based on our work with Mary Magdalen. In addition to links to The Magdalen Manuscript and other resources, we have loaded Conversations with Magdalen, which consists of new never before published material. This material is offered free of charge for your own personal use. It may not be shared or posted on other sites. You can click on the link below or go the Home Page at www.tomkenyon.com and click on the Mary Magdalene tab. (Note: we are spelling the name as most people do on the web site tab for the sake of search engines. The being we work with has asked that we spell her name Magdalen to differentiate the information we receive from her through Tom from other channeled material available. Since most people spell her name “Magdalene” we will honor that in the menu tab only for the sake of search engines.)

Click here to view the new Magdalene section of the website.

New Addition to the Listening Section

We have also added two new audio files to the Listening section of the website. These are live-recordings of a lecture that Tom presented for The Association for Higher Awareness (AHA) in Morristown, New Jersey in 2011. The lecture focuses on The Neuropsychology of Mystical States and Self-healing and includes several sound sessions. The recording has been divided into two parts for ease of downloading as each audio file is nearly an hour long. Please note that these audio files, like all of the mp3s in the Listening section, are offered without charge for your own personal use. They may not be shared or posted on other sites.

Click here to play and/or download the Lecture

Note: You will first be directed to the Agreement page. After agreeing to the Terms and Conditions, you will have access to all of the audio files in the Listening Section. Just scroll down to The Neuropsychology of Mystical States and Self-Healing.

Note: If you did not receive this Planetary Message directly, and you would like to receive future postings,
click here or go to the website and click on Contact and “opt in” to receive them. We will not share your email address.


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html