Labels

Friday, December 13, 2013

14.12.2013 Deel 2 - Weer naar de kern van Gaia


Suzan Caroll, Weer naar de kern van Gaia. Nu over Atlantis.   Deel II en slot
14 dec. 2013

Deel 4 van gedeeltelijke transcripties:   De Verschuiving naar het paradigma van 5D 
Ga met ons mee terwijl we weer naar de Kern van Gaia gaan. Deze keer maken we de reis om de psychische littekens los te laten door het zinken van Atlantis. 

 Journey to the Center of Earth Meditation
Journey to the Center of Earth Meditation

Deze littekens hebben we in de meeste van onze myriaden incarnaties op Aarde met ons mee gedragen. Doordat we het trauma van de dood van twee grote beschavingen loslaten, kunnen we makkelijker alle overblijvende trauma loslaten van ons huidige leven op Gaia.

Het slotstuk van het zinken van Atlantis uit Visioenen van Venus


We beginnen bij het begin van het eind…

De anderen die wilden achterblijven om de velen die zouden gaan sterven te helpen over te steken, realiseerden zich dat er iets gebeurd was met deze vier. Ze begonnen naar ieder van die vier te gaan met hun problemen, en meestal met hun angsten. Zij die in de Tempel bleven waren werkelijk zeer moedig.

Ze wisten dat ze allemaal zouden sterven maar ze waren vrijwillig achter gebleven om de vele doden en stervenden bij te staan, op de tijd van de geweldige beroering. Als er zo velen opeens sterven op een gewelddadige en vreselijke manier, dan worden de Lagere Astrale Lagen zeer turbulent. Deze roerigheid kan weer terug aanslaan naar de Stoffelijke Laag en de beroering eigenlijk erger maken. Ieder die daar bleef realiseerde zich dat niemand van het vasteland het zou overleven, maar ze hoopten de planeet te redden. Als de ramp te geweldig was, zou de Aarde uit haar zwaartekrachtveld los komen en in de ruimte weg gaan spiralen. Zo afschuwelijk het is om een continent te verliezen, het is nog veel erger om een gehele planeet te verliezen.

De aardbevingen en trillingen kwamen vaker en werden steeds erger. Iedereen wist dat spoedig de dag zou komen waarop het gehele continent zou worden vernietigd. De mensen die in de steden achterbleven en de krachten van het duister die op Atlantis bleven, ontkenden dit. Degenen aan de macht wilden hun posities niet opgeven, dus ontkenden zij vierkant het werkelijke gevaar. Er waren heel vaak geologische omwentelingen geweest. In feite, was het vasteland best kleiner geworden in de laatste honderd jaren. De periodes met beroering zouden uiteindelijk ophouden en de dingen zouden wel weer normaal worden. Daarom gingen de duistere krachten in volle kracht door met hun Zwarte Magie en met het gebruik van kristallen, net zoals ze altijd gedaan hadden. De wachtlijst voor de transformer(=de ‘omzetter’ voor een langer leven) was zo lang als altijd en alle machtigen en rijken verwachtten een toevoeging aan hun leven van verscheiden tientallen jaren.

Maar, sommige eenvoudige mensen, specifiek die met dieren werkten of die met/in de Aarde werkten, begonnen zich te realiseren dat er iets anders was. Deze mensen hadden zeer beperkte bronnen voor gebruik en geen enkele manier om weg te gaan. De Tempel had zijn laatste schip weg gestuurd en zijn laatste luchtmachine. De duistere krachten en hun bondgenoten leiders, stonden geen vlucht toe voor degenen die bleven, nijdig bewaakten zij de paar voertuigen die nog in het gebied bleven. Meer en meer van de natuurlijke mensen kwamen in of bij de Tempel te wonen.

Het werd er druk bezet zoals het nog nooit was, maar nu met vrouwen, mannen, kinderen en dieren in plaats van priesters en priesteressen. Geleidelijk begon iedereen in de tempel deel te nemen aan de zonsopgang - en de zonsondergang ceremonies. Zelfs kinderen en dieren werden stil. De leden van het duister en de rijken, de machtige royalties scholden op die dwaasheid en gingen als te voren door met hun leven. Het continent werd steeds meer gescheiden in twee verschillende elementen. Duister en licht werden toenemend begrensd.

De vier (uit de Tempel.w) ontvingen bij de volgende volle maan een boodschap dat het einde er aan kwam! Altijd als de maan vol was, creëerde de samenstelling van zon en maan met het aspect van het kristal een sterkere energie dan gewoonlijk. Dit was de tijd van speciale ceremonies maar ook een speciaal gebruik van het kristal. De lucht machines werden brandstof gegeven en de levens generators/opwekkers liepen op volle snelheid. De duistere krachten brachten de toegenomen energie uit het kristal in het gareel voor hun slechte doeleinden. Deze volle maan zou in Stier staan, en dat was een periode van buitengewone kracht op het stoffelijke plan. Dat was altijd een tijd van specifieke feesten en vieringen geweest.

Alle leden van de Tempel werden gewaarschuwd, en zelfs de plattelanders wisten dat iets onheilspellends op het punt stond te gebeuren. Iedereen kon de spanning in de lucht voelen. Niemand verliet de Tempel toen die dag kwam. De dageraad ceremonie was zo geladen met kracht dat veel mensen flauwvielen of ziek werden, en verscheiden ouderen stierven. Velen brachten de hele dag door in meditatie.

De vier hadden van iedereen afscheid genomen en hadden zich teruggetrokken in hun hoekkamers om de laatste 24 uur in contemplatie door te brengen. De Tempel stond op een puntje van een schiereiland en was zo gesitueerd dat elke richting een direct uitzicht had over de oceaan. Shature’s kamer was in de noordhoek van de Tempel, Lateen’s kamer was in het oosten, Vicor’s kamer was in het zuiden en Ramor’s kamer was in de westhoek.  Er werd op deze tijd geen enkele emotie toegestaan voor de vier. Zij waren slechts lege voertuigen die zichzelf voorbereidden om hun taken te vervullen.

Het eerste rommelen begon toen de volle maan begon op te gaan, en de Aarde was totaal in turbulentie toen de maan zijn apex(toppunt) bereikte. Elk van de vier had die hele 24 uur doorgebracht in diepe communie met hun Goddelijke Complementen/Aanvullingen. Shature kon de spanning van de Tempel voelen dreigen haar bewustzijn naar beneden te trekken, maar zij wilde haar aandacht focussen op haar Hoogste Zelf. Alle pijn en eenzaamheid van haar leven lag onder haar. Het was net als het oversteken van een hoge hangbrug en om alleen naar haar bestemming te kijken, weigerend om de verraderlijke rotsen te erkennen die onder haar waren. Toen de trillingen begonnen, moest zij zichzelf enorm disciplineren om niet in vrees te vallen.

Maar terwijl de trillingen aanzwollen, deed dat ook haar Innerlijke Licht. Ze staarde naar de blanke stenen muur voor haar en in haar geest zag zij de wateren naar zich toe snellen. Zij wist dat de anderen hetzelfde visioen hadden. Het was het visioen dat ze allen al heel vaak hadden gezien. Toen zij zich dit water voorstelde, zag zij dat niet als dood, maar als een hereniging met haar Lamire, hereniging met haar spirit en hereniging met haar bestemming. Haar stoffelijk lichaam werd geschokt en gebeukt en ze moest zich zelf vastmaken aan haar altaar zodat ze niet door de kleine kamer zou vallen.

Tegelijkertijd werd het licht zo sterk dat zij er door verblind werd. Zij zag niet langer meer de kamer om zich heen of zelfs haar visioen op de muur. De toon was zo luid en het licht was zo schitterend dat ze niet langer meer de aardbeving hoorde of zelfs de nader komende wateren. Ze kon niet langer meer iets voelen. Haar emoties waren uitgedoofd. Haar gedachten waren onnodig. Alles dat overbleef was dit verblindende gouden licht met diens vergezellende schitterende geluid. Ze stapte in het licht terwijl dat haar dichter naar zijn hart trok. Toen zij die stap zette, ondervond ze dat ze niet alleen was. Haar Aanvulling/Complement omhelsde haar en toen zij om zich heen keek, zag zij de andere vier/drie? met hun Complementen.

Ze stonden in een stralende cirkel en in die cirkel was een vortex van Licht dat naar beneden reikte naar de in beroering zijnde Aarde. Ze dachten niet, noch voelden zij.  Ze focusten zich alleen maar op evenwicht. Evenwicht om de Aarde in haar zwaartekrachtveld te houden. Ze realiseerden zich op dat moment dat overal op de Aarde andere groepen waren die hetzelfde doel dienden. Samen formeerden zij een magnetisch net van licht dat de Aarde beschermde voor een complete vernietiging. Dit net was een instroming van hun stoffelijke en spirituele elementen. Spirit en Stof als een tezamen!

Vanuit het centrum van de vortex was een brug die gevuld was met alle kleuren van de regenboog. Over die brug heen kwamen degenen die geloofden. Hun stoffelijke vormen achterlatend voor de greep van de toelopende wateren, beklommen zij dapper de brug naar spirit. Ze lieten vrees en droefenis achter in hun lege voertuigen omdat die emoties hun visioen van de brug benevelde. Ze duwden hun boosheid, over anderen en over zichzelf, aan de kant want dat zou hen hebben gevangen in hun stervende stoffelijke vormen. Slechts liefde scheen er in hun hart en denken. Iedereen op de planeet, zelfs in gebieden waar het stoffelijke voertuig veilig was, realiseerden dappere en liefdevolle zielen zich dat dit het afsluiten was van een tijdperk. Met deze kennis besloten zij om de gelegenheid te pakken om zichzelf te bevrijden van het rad van geboorte en dood. Daar zij hun eigen duisternis onder ogen hadden gezien en de dodelijke strijd ermee hadden gestreden, waren zij in staat om hun eigen licht te verkrijgen en diens treden te zien naar een betere manier.

In voorbereiding voor de Planetaire Ascentie, scheppen wij ons Innerlijke Pad naar de vijf-dimensionale Nieuwe Aarde.


Wij hoeven dat pad niet alleen te lopen, omdat onze hogere staten van bewustzijn erop aandringen om ons te verbinden met onze Goddelijke Complementen.

Terwijl we in het verleden gaan om het NU te helen, als voorbereiding voor Planetaire Ascentie, scheppen wij ons Innerlijke Pad naar de vijf-dimensionale Nieuwe Aarde.

Als Gaia voor het eerst de vijfde dimensie ingaat, zul je waarschijnlijk steeds je vorm/lichaam dragen als een middel van comfort. Comfort komt gewoonlijk vaak uit wat je bekend is, zoals het dragen van een vorm. In feite, zul je waarschijnlijk een vorm van mannelijk of vrouwelijk dragen omdat dit je ook bekend is. Maar je zult op de vijfde dimensionale drempel blijven, totdat je je Goddelijke Complement hebt herkend en je er mee verenigd hebt. Je Goddelijke Complement, ook bekend als je Tweeling Vlam, is de voltooiing van je ZELF die in tweeën in een geslacht spleet, toen je voor het eerst vorm aannam in de derde en vierde dimensies.

Daar je verenigd bent met alle leven op de vijfde dimensie, zal er geen inspanning nodig zijn om je te verbinden met je Complement. Want er is geen tijd noch ruimte in de vijfde dimensie, alles wat je maar hoeft te ‘doen’ is om je roep naar je Tweeling Vlam uit te zetten en onmiddellijk zul je zijn verenigd.  Je zult weten dat deze vereniging heeft plaats gehad want je zult volledige verrukking voelen en totale eenheid. Velen van jullie zijn al in contact met je Tweeling Vlam/Goddelijke Complement in je gegronde werkelijkheid maar je kunt het misschien niet weten, omdat je Complement een kind kan zijn, je beste vriend of een ouder.

In feite, door je vele derde dimensionale incarnaties heen, hebben jij en je Complement elkaar al ontmoet in diverse vormen van relaties. (kijk naar Reconstructing Reality by Suzan Caroll) Gelukkig zal de onmiddellijke manifestatie van je gedachten in de vijfde dimensie, je onmiddellijk je Complement laten waarnemen. Aan de andere kant, als je gedachten en emoties angstig worden, zal je daaruit volgende verlaagde bewustzijn, je onmiddellijk laten terugkeren naar de lagere dimensionale werkelijkheden.

Deze terugkeer naar de lagere werkelijkheden is absoluut geen straf. Het is gewoonweg een zaak van resonantie. Je werkelijkheid is het resultaat van je staat van bewustzijn. Om een staat van bewustzijn, dat resoneert met de vijfde dimensie, te handhaven, moeten je gedachten en emoties gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke acceptatie en onvoorwaardelijke vergeving. We weten dat je gegronde zelf onvoorwaardelijke liefde misschien onmogelijk kan vinden om te handhaven.  Maar, eenmaal in de vijfde dimensie vult onvoorwaardelijke liefde de ethers en voelen jullie je totaal veilig en verenigd met alle leven. Door meer frequente ervaringen van de vijfde dimensie, zal het gemakkelijker worden om die staat van bewustzijn te handhaven.

Jullie multidimensionale ZELF bereidt jullie nu voor op deze verschuiving door je te laten zien hoe snel jullie gedachten en emoties je werkelijkheid creëren. Jullie wordt ook alle restanten getoond van je ego hechting en dienst aan je zelf. Jullie zijn dappere spirituele krijgers om steeds maar weer je ego en je angsten te confronteren zodat je je volle Meesterschap van Energie ( gedachten en emoties) kan herwinnen. Dat is zo omdat je een Meester van Energie wordt zodat je in staat bent om je eigen werkelijkheid te creëren met je gedachten en emoties.

Met jullie Goddelijke Complement aan je zijde, is het meesterschap van je energie gemakkelijker. Ook dit, als je eenmaal een staat van meesterschap hebt gewonnen over je gedachten en emoties , kun je makkelijker herkennen en je verbinden met je Goddelijke Complement. Maar, Jullie Complement kan best geen menselijke vorm dragen. Ook, kun je wel of niet in staat zijn om te leven met je Complement, zelfs als je die eenmaal hebt ontmoet. Denk er alsjeblieft aan dat deze overeenkomst al werd gemaakt vóór je incarnatie in dit leven, om zo het best het proces van planetaire ascentie te kunnen dienen. 


 Vraag je Goddelijke Complement om bij je te komen bij  onze Webinar


Quick Links...
You may Also visit:


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html