Labels

Friday, December 13, 2013

17.11.2013 Deel 1 - Naar de kern van Gaia


Suzan Caroll  Naar de kern van Gaia gaan. Lemurië, 17 november 2013
Deel  I 

Bron: 
Suzan Caroll [suzancaroll@multidimensions.ccsend.com];
namens; Suzan Caroll [suzancaroll@multidimensions.com]


Deel 3 van gedeeltelijke transcripties:  De Verschuiving naar het paradigma van 5D.

Vorige keer bezochten we kort Lemurië, en dat wordt opnieuw bekeken hieronder.
Kom weer met ons mee, zodat we deze maand het psychische  litteken loslaten van de ondergang van Lemurië om ons te helpen ons eigen nieuwe begin te scheppen.

Loslaten van de Illusie om je de Waarheid te herinneren    
De voornaamste vijand die we hebben zijn de leugens die we onszelf vertellen. Deze leugens komen door het geloven in de illusie. Ik had grote bomen achter mijn huis staan, die op het erf van de buren waren geplant, en die schiepen totale privacy voor mij. Toen hakte de buurman ze allemaal om en dat was verschrikkelijk voor me, want ik hield van die bomen. Het waren net mensen. Dagen later nadat ik door mijn verdriet heen was gegaan, keek ik naar de enorm grote huizen achter de heuvel en ik zei: “De illusie van privacy is weg,” en toen viel het kwartje.

Ik kreeg toen een hogere les want wat er zo verschrikkelijk was, eigenlijk de dood van een illusie was. De bomen bewezen me een illusie van privacy en toen ik die illusie kwijt was, was ik heel verdrietig. Wij hebben heel veel levens in de 3D wereld van illusie geleefd. Daarom is het, als we naar de hogere frequenties gaan van ons bewustzijn, dat onze waarnemingen door de illusies zullen zien van onze stoffelijke wereld en in de waarheden zullen kijken van die hogere dimensies.

Velen van ons zullen een kopie van ons lichaam op Aarde bewaren op dezelfde manier hoe wij een kopie van een papier zullen bewaren van wat we geschreven hebben. Als we een presentatie schrijven op een papier, denken we er aan om een kopie te ‘saven’. Op die wijze zijn we zeker dat we het origineel niet kwijtraken als we herhalingen maken. Of we het nu weten of niet, we zitten allemaal in het proces om veel herhalingen te doen voor ons bewustzijn en zelfs ons lichaam.

De voornaamste revisie die we doen als we naar hogere frequenties gaan is dat we de tijd verlaten. Als ons bewustzijn door de illusie van tijd heen steekt, kan het bewust de hogere dimensionale werelden ervaren. Dan keren we weer terug naar onze stoffelijke vorm, een seconde ervoor, of erna, als we vertrekken. En dus voor onze stoffelijke werkelijkheid, gaan we nooit weg. Dit is iets dat velen van ons overkomt en dat is waarom mensen hun korte termijn geheugen verliezen.

Alhoewel, het is niet echt ons korte-termijn geheugen wat we verliezen, maar de herinnering van wat ons bewustzijn net  weggooide en weer naar terug kwam. We herinneren ons niet wat er gebeurde omdat we net uit de tijd gingen. Daar onze 3D herinnering gebaseerd is op het verleden, heden en toekomst, kan het niet een concept registreren dat in een tijdloze werkelijkheid gaat en terugkeert, vlak voor, of kort nadat we eruit gingen.

Daarom vertalen onze hersenen die ervaringen als een sensatie van iets dat langs de zijkant van onze visie snelt. Maar, als we terug gaan om dat vast te stellen, is er niets meer. We kunnen ook een droom of een meditatie hebben die totaal echt lijkt. Die belevenissen nemen ons mee naar een plek of naar iemand die net zo echt lijkt als iemand die we op straat ontmoeten. We krijgen die ervaringen omdat we geleidelijk aan onze hechting aan de derde dimensie loslaten.

Ik zeg hechting, omdat we hier naar toe kwamen om de Aarde bij te staan, het stoffelijke wezen van Gaia. Aldus dient ons stoffelijke voertuig als ons anker in de Aarde. Dit anker trekt ons terug in ons aardevoertuig bij de voltooiing van onze prachtige inter-dimensionale tochtjes. Met andere woorden, onze innerlijke wereld die ooit genoemd werd “gewoon wat we bedenken” wordt net zo “echt”.
Tegelijkertijd, terwijl ons zich uitbreidende bewustzijn onze verbrede waarnemingen activeert, schijnen onze inter-dimensionale reizen toenemend “echt”  te worden.

Dit proces van het voldoende activeren van ons Multi dimensionaal denken om de hogere frequenties van werkelijkheid waar te nemen zal zich enorm uitbreiden. Als wij deze ervaringen krijgen is het belangrijk om die te ‘saven’ (op te slaan) in ons ‘computer denken” door dit te verbinden met onze “buitenste(externe) harde schijf” in de kern van Gaia. Als we eenmaal deze ervaringen delen/opslaan in Gaia’s kern, zal alles dat is gesaved in Gaia’s kern gedeeld worden met iedereen die zich heeft verbonden met Gaia’s kern. Op deze wijze, zullen alle wezens van Gaia, die niet allemaal menselijk zijn, naar een diep eenheidsbewustzijn gaan. En eenheidsbewustzijn is het geheim voor ascentie. Degenen van ons die ontwaakt zijn, zijn maar een klein percentage van de gehele menselijke populatie. Gelukkig zijn de dieren wakker, de planten zijn wakker, de elementen zijn wakker en de elementalen zijn wakker. Veel te veel van de mensen zijn NIET wakker. Daarom zullen degenen van ons die klaar zijn om op te stijgen zich samen moeten verbinden zodat twee en twee vier worden, vier en vier acht, acht en acht zestien, enz. enz. Zodat we buitengewoon toenemen in ons vermogen om deze werkelijkheid te beïnvloeden.

Wij vorderen op deze buitengewone manier omdat we portalen van licht worden. Terwijl dit licht onze pijnappelklier binnenkomt en ons multidimensionaal denken activeert, en dat verbindt zich met onze stoffelijke hersenen. Als je naar veel plaatjes kijkt van ET’s (Buitenaardsen) hebben deze enorm opperste gedeelten van hun hoofd, omdat ze hun multidimensionale geesten in hun zichtbare vorm hebben ingesloten. Het menselijk multidimensionaal denken is niet zichtbaar voor 3D waarneming omdat dit met de vijfde dimensie en daar aan voorbij resoneert.

Als oefening, kun je je ogen sluiten en stoffelijk naar iemand kijken waarvan je voelt dat die in het proces zit van opstijgen.  Kijk naar hen met je derde oog en dan zul je hun multidimensionale geest zien boven op hun hersenen. (w.beeltenis van Quan Yin of Boeddha) Als eenmaal het circuit tussen het drie dimensionale brein en het multidimensionale denken verbonden is, zullen ze multidimensionaal bewustzijn hebben. Wij hebben allemaal die Multi dimensionale geest . We hoeven dit niet te verdienen want we werden er mee geboren. Het is gewoon dat we er aan moeten denken om aan te haken door het circuit van ons 3D zelf met het circuit van ons multidimensionale denken.

Geleide meditatie

Wij, de Arcturiërs zullen jullie nu leiden naar de kern van Gaia. Terwijl je daar bent bezoek je de Lemurische beschaving in de Binnenste Aarde. Zij hebben een prachtige vijfde dimensionale werkelijkheid geschapen wat een levend voorbeeld is voor de schepping en het accepteren van de vijf dimensionale Aarde. Laten we beginnen door ons allemaal voor te stellen dat we onze doorgang gevonden hebben tot in de kern van Gaia en dat we herinneringen terug zijn van onze levens waarin jullie een Lemuriër waren. 

Misschien herinner je het reizen in een van de snelweg voertuigen van de Binnenste Aarde, Lemuriër. Je kunt je ook herinneren dat je in die verborgen catacomben was die de Atlantiërs hebben gevonden.  Misschien was je een Navaho of een van de  Inheemse Amerikanen die de diepe innerlijke tunnels volgde helemaal naar Tibet. Je kunt zelfs op de Tibetaanse manier Lemurië zijn ingegaan.

Hoe dan ook, je zult ontdekken dat het midden van Gaia niet onbezet is en dat bewoond is door frequenties van de vijfde dimensie en hoger. Daar deze interne doorgangen en innerlijke werelden van Gaia resoneren op een hogere frequentie zijn ze ‘uit fase’ met onze stoffelijke tijd, maar ook voor jullie stoffelijke waarneming. Daarom zou een wetenschappelijk journaal zeggen, nee, nee, dat is onmogelijk. Dat is correct. Het is absoluut onmogelijk in een drie dimensionale werkelijkheid. Maar wat wij hier doen is voorbij de beperkingen gaan van die drie dimensionale werkelijkheid.

Deze hogere frequenties van licht zijn hier altijd geweest. Wat er gebeurde op het flitsmoment dat wij Ascentie noemden op 12-12-12 werd in het algemeen niet waargenomen want jullie drie dimensionale illusies blokkeerden jullie weten. De hogere frequenties kwamen jullie wereld binnen en ruimden veel illusies op uit jullie persoonlijke en planetaire 3D matrices. Maar, wat jullie verwachten te zien, dat zullen jullie gaan zien.

 En daarom, moet de mensheid de gewoonte los laten om in de illusie te leven om de moed te vinden om de waarheid te zien. Sommigen proberen die illusies levend te houden. Ze besteden heel veel energie om in een werkelijkheid te wonen die niet langer meer bestaat omdat het te moeilijk is om hun gewoonte los te laten om drie dimensionaal te zijn. Aldus leven ze in een werkelijkheid die niet langer meer bestaat, behalve in hun illusies.

Neem nu een moment om wat lange, diepe ademhalingen te doen om je aandacht te kalibreren naar jullie hogere staten van bewustzijn. We nodigen ieder van jullie uit om je te verbinden met een van jullie hogere dimensionale uitdrukkingen. Je hoeft niet beter te worden, je hoeft je niet voor te bereiden, je hoeft niks te leren, en je hoeft niet hard te werken. Alles wat je hebt te doen is je illusies los te laten. Het kan pijnlijk voelen om wat van die illusies los te laten omdat de mensheid haar illusies liefheeft. Maar, NU kan de mensheid leren om de waarheid lief te hebben.

Soms kun je een moeilijke tijd hebben om je illusies los te laten omdat je ze gebruikt om een daad te maskeren of een gevoel weg te houden dat te onprettig is om te voelen. Bijvoorbeeld, velen van jullie hier hebben direct het wegzinken ervaren van Lemurië en/ of van Atlantis. Maar die herinnering is zo pijnlijk dat je liever je illusies vasthield dan om de ware emoties onder ogen te zien van het einde van een prachtige wereld. Maar, elk einde is ook een begin, net zoals in jullie NU.

Wij zijn de Arcturiërs, we zullen jullie door de ervaring van het wegzinken van Lemurië heenleiden, zodat jullie je kunnen realiseren en het oude verdriet kunnen loslaten en jullie belangrijk lessen kunnen verwerven. Voor we terugkeren naar deze herinnering, denk er dan alsjeblieft aan dat de derde dimensionale communicatie een logische is, en een daaropvolgende is en gefocust is op het op tijd gebaseerde verleden, heden en die toekomst. Aan de andere kant, is multidimensionale communicatie gebaseerd op imaginatie/voorstelling, beelden van gewaarwording en emotionele/lichamelijke gevoelens in het tijdloze NU.

---------------------


 Vervolg deel II   Weer naar de kern van Gaia, over Atlantis. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html