Labels

Monday, December 16, 2013

12.12.2013 Een tijd van Waakzaamheid en het Geschenk van Komeet ISON


Patricia Diane Cota-Robles: Een tijd van Waakzaamheid  en het Geschenk van Komeet ISON.   12 dec. 2013  

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/12/patricia-diane-cota-robles-a-time-of-vigilance-and-the-gift-from-the-comet-ison/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=patricia-diane-cota-robles-a-time-of-vigilance-and-the-gift-from-the-comet-ison

Komeet ISON

Een tijd van waakzaamheid en het Geschenk van Komeet ISON. Door  Patricia Diane Cota-Robles. December 2013. www.eraofpeace.org  

Dit is een tijd van waakzaamheid tot het ontwaken van de mensheid en de miljoenen Lichtwerkers die zo hardnekkig hebben gewerkt en dus het Kosmische Moment hebben mede geschapen waar we nu midden in zitten, maar dit is geen waakzaamheid die op vrees is gebaseerd. Het is een waakzaamheid die gebaseerd is op innerlijke vrede en opgetogenheid door het weten dat we God Zegenrijk door de meest fragiele en complexe, maar toch de meest monumentale, verschuiving van bewustzijn hebben laten komen die ooit is ondernomen in welk stelsel van werelden ook.
De Hemelen verheugen zich en ieder man, vrouw en kind op Aarde wordt gebaad in de meest geïntensiveerde 5de-dimensionale ZonneFrequenties van Goddelijke Liefde waar we in staat toe zijn om die te doorstaan zonder in damp op te lossen.  Deze onpeilbare Goddelijke Liefde stroomt in de mentale en emotionele strata van de Aarde uit de Goddelijke Matrix van onze alomtegenwoordige, almachtige Vader-Moeder God, de Kosmische IK BEN, Alles Dat Is.
Deze Goddelijke Matrix is het Lichaam van God die in ieder partikel en golf van Leven door de hele Creatie heen leeft, beweegt, ademt en zijn Wezen heeft.  In deze Goddelijke Matrix zijn we niet alleen met onze zusters en broeders in de Familie van de Mens, we zijn Een met onze Vader-Moeder God, met de Legioenen van Licht in de hele Oneindigheid en met ieder apart facet van Leven die ooit uitgeademd is uit de Kern van Creatie.
Met deze realisatie komt het besef dat sedert we EEN zijn met Alle leven de concepten van scheiding en dualiteit illusies zijn. Dit betekent dat iedere gedachte, woord, gevoel, actie, geloof of herinnering die we uitdrukken door alle Leven overal weergalmt . Verbazend is, dat we bij elke ademhaling die we innemen, we aan het Licht van de Wereld toevoegen of   naar de schaduwen, afhankelijk van wat we denken, voelen, zeggen, doen, geloven of ons herinneren.
De waakzaamheid waarop onze IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel een beroep doen in deze tijd aan ieder van ons, dat is de waakzaamheid van opzettelijk toevoegen aan het Licht van de Wereld door onze gedachten en gevoelens, in plaats van het bekrachtigen van het verouderde en de op vrees gebaseerde patronen van afscheiding en dualiteit uit de Oude Aarde. 
Op veel ogenblikken modderen we door de dag en laten onze gedachten en gevoelens toe ons aan te raken zonder enige bewuste richting. Consequent monitoren we wat we denken en voelen op elk moment en dat schijnt zeer langdradig te zijn, of misschien zelfs onmogelijk. Maar weet dit, ALLES IS VERANDERD!  Nu, vanwege de wonderbaarlijke gebeurtenissen die gebeurd zijn sedert de Verschuiving van de Eeuwen en de Geboorte van de Nieuwe Aarde, is waakzaamheid over onze gedachten en gevoelens makkelijker dan ooit tevoren.
Een ding:  ieder mens op Aarde -  dat is correct:  ieder mens op Aarde -  heeft een activering beleefd in zijn of haar pijnappelklier die hen de oorspronkelijke impuls van hun terugkeer naar het Christus Bewustzijn heeft laten ervaren.
Dit wonder werd victorieus bewerkstelligd onder de leiding van Goddelijke Tussenkomst van ieder mens zijn IK BEN aanwezigheid, die mogelijk was doordat de ontwaakte Mensheid een cruciale massa bereikte van Goddelijke Liefde na de Geboorte van de Nieuwe Aarde. Dat gebeuren schiep een niet te stoppen verschuiving van bewustzijn op deze planeet die ieder mens zijn IK BEN Aanwezigheid hun slapende pijnappelklier liet activeren. Onze pijnappel klieren werden slapend toen we eonen geleden in het bewustzijn vielen dat gebaseerd is op vrees en op afscheiding en op dualiteit.
De pijnappelklier is het spirituele hersencentrum dat direct Licht van God ontvangt via onze IK BEN Aanwezigheid. Dit is het Goddelijke Licht dat ons opheft en ons schraagt in de verlichte frequenties van Christus Bewustzijn. Onze pas geactiveerde pijnappelklier verbindt ons opnieuw met ALLE multidimensionale aspecten van onze eigen Goddelijkheid.
Ik weet dat veel mensen een onmiddellijke transformatie verwachtten in de harten en denken van de massa’s door deze activering, maar dat is niet de wijze waarop deze verschuiving naar het Christus Bewustzijn zich zal manifesteren. De buitenste wereld heeft effect van deze activering maar de herverbinding met onze Goddelijkheid zal zich niet onmiddellijk in het stoffelijke manifesteren. Deze verschuiving in het Christus Bewustzijn zal in ieder persoon evolueren en zich als subtiele veranderingen manifesteren van hun gedragspatronen.
Terwijl het Christus Bewustzijn en het besef van de Eenheid van de mensen met ALLE Leven in de harten en denken van de veelvouden filtert, zullen de wreedheden die de mensen elkaar en het Natuur Koninkrijk aandoen, niet langer meer goed voelen, of nodig schijnen. Het hond eet hond bewustzijn van onze gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s zal niet langer meer een levende optie zijn. Zelfs de obsessie van het zelf bewustzijn is de orde van de dag geworden voor miljoenen mensen, en dat zal beginnen verkeerd te voelen.
Dag voor dag zullen mensen beginnen twee maal na te denken over hun gedrag. Hun oude reflex antwoorden die gebaseerd zijn op egoïsme en die vaak acties corrumperen, zullen meer de normale wijze van werken worden. Mensen zullen niet meer willen verkrijgen waar ze naar streven als andere mensen of hun omgeving er nadeel door krijgen.
In plaats hiervan, door de ogen van het Christus Bewustzijn, zullen ze het grotere plaatje zien en bedenken hoe ze hun doelen kunnen verkrijgen op wijzen die het leven zal versterken en niet alleen voor henzelf maar voor iedereen die erbij is betrokken. De win-win situaties zullen aan de orde van de Nieuwe Dag zijn op planeet Aarde. Met deze hartverwarmende bedoeling die gebaseerd is op Eenheid en Goddelijke Liefde zullen levensvatbare oplossingen in het bewuste besef van de mensen filteren en ze zullen zich realiseren dat het functioneren vanuit een bewustzijn van Eenheid, Goddelijke Liefde en Eerbied voor ALLE Leven, niet alleen levenstransformerend is maar het is verheffend en vervullend op prachtige en glorieuze wijzen.
Nu, in volmaakte Goddelijke orde, hebben wij een geschenk van Licht gekregen uit de Hemelse Rijken die de verschuiving van de mensheid naar het Christus Bewustzijn met sprongen heeft vooruit gebracht. 

Komeet ISON, een Verbijsterend Geschenk uit de Hoge!
Sedert de eerste impuls van onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel op weergaloze manieren gewerkt met de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid. De Goddelijke Bedoeling van deze Hemelse Hulp werd ontworpen om ons te helpen de effecten van onze val uit de Genade, om te keren.
Deze omkering bestond uit twee grote stappen. De eerste stap hield het opeisen in van de macht die door onze gefragmenteerde en op vrees gebaseerde menselijke ego’s wederrechtelijk was toegeëigend toen we afdaalden naar de chaos van de scheiding en dualiteit.  De tweede stap hield het helpen in van onze IK BEN Aanwezigheid om onze spirituele hersencentra te her activeren, zodat we konden terugkeren naar het Christus Bewustzijn.  
De Komeet ISON was vanaf het begin een factor geweest bij deze Goddelijke Tussenkomst. Ik weet dat astronomen de kometen beschouwen als niets meer dan vieze sneeuwballen, maar dat is niet juist. Zelfs het meest kleine subatomaire partikeltje of golf van leven pulseert met energie, vibratie en bewustzijn. Met andere woorden, alles dat bestaat in de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God heeft intelligentie en een doel en reden om te zijn.
Kometen zijn feitelijk krachtvelden van geconsolideerd Licht die door de atmosfeer gaan en door de gekristalliseerde patronen en gedachtevormen heen breken die niet langer meer het hoogste goed dienen van het specifieke Zonnestelsel dat ze binnengaan. In hun zog laten ze een vloeibaar veld achter van niet gemanifesteerd Goddelijke Potentieel waar nieuwe patronen en heilige kennis op kunnen worden gecodeerd vanuit de Hoogte om de evoluerende Zonen en Dochters van God in dat systeem van werelden, te helpen.
Sedert zijn begin, was Komeet ISON bestemd voor dit moment in de evolutie en Ascentie van ons Zonnestelsel. Astronomen hebben gezegd dat Komeet ISON  4.500.000.000 jaren oud is maar dit is de eerste keer dat hij ons Zonnestelsel binnenkomt. Vier en een half miljard jaren is dan ook de tijdslijn die samenvalt met de schepping van onze Centrale Zon en de Zonnen en Planeten in ons Zonne Stelsel.
Het Gezelschap van de Hemel onthulde dat Komeet ISON sedert “het begin van de tijd” werd voorbereid op zijn dienst aan Aarde en ons ZonneStelsel. Het is niet toevallig dat deze komeet zijn 4.500.000.000.000 jarige reis door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Voeder God voltooide, tijdens dit veelbelovende moment in de evolutie van Planeet Aarde.  2013 is het eerste jaar van de pas geboren Nieuwe Aarde en de originele impuls voor de terugkeer van de massa’s van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn.
Weergaloze instromingen van Licht hebben dit jaar plaats gehad door de verenigde inspanningen van de Hemel en de geïncarneerde Lichtwerkers. Deze gebeurtenissen plaveiden het pad voor Komeet ISON en zijn Goddelijke Missie om alle leven in ons Zonne Stelsel te doen bewegen en specifiek op deze zoete Aarde, naar het Licht met een kwantum sprong.
Sommige van de wonderen die gebeurden bij de Verschuiving van de Eeuwen (The Shift of the Ages)en de Geboorte van de Nieuwe Aarde op 21/22 dec. 2012, hielden ieder man, vrouw en kind in op deze planeet en maakte God Zegevierend door de Verschuiving van de Eeuwen. Dit gebeuren dat ver buiten de grootste verwachtingen van de hemel ging, liet Moeder Aarde haar rechtmatige plek opnieuw opeisen in ons Zonne Stelsel. Dit op zijn beurt, schiep de heilige ruimte voor ieder mens zijn/haar IK BEN Aanwezigheid om de eerste impuls van zijn of haar pijnappelklier te activeren, en dat initieerde het collectief van de Mensheid om terug te keren naar het Christus Bewustzijn.
Na het succes van die gebeurtenissen, was de Mensheid in staat om hogere frequenties te ontvangen en te assimileren van Goddelijk Licht, dan we ooit ervaren hebben sedert eonen geleden onze val uit de Genade. Deze enorm bekrachtigde instroom van 5 dimensionaal Kristallijnen Zonne Licht begon de Aarde te baden voor de eerste keer tijdens de september Equinox van 2013. 
Vervolgens, na dat Geschenk van Licht van onze Vader-Moeder God, werd het Portaal in volle breedte geopend van Transfigurerende Goddelijke Liefde boven Italië.  Dit is het portaal waardoor heen de patronen van volmaaktheid voor onze pas Geboren Renaissance van Goddelijke Liefde de Nieuwe Aarde zal binnenkomen. Die activiteit van Licht werd gevolgd door de meest geïntensiveerde Maan en Zonne Eclipsen die de Aarde ooit heeft beleefd.
Het Licht dat de Aarde baadde tijdens die Eclipsen, versterkte het vermogen van de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid om de verouderde patronen van scheiding en dualiteit van de oude Aarde vrij te laten en te transmuteren. Dat zuiveren plaveide het pad voor nog een krachtige instroom van Licht die plaats vond midden november. Door enkele zeer krachtige Zonne Vlammen en Hemelse verbindingen, werd de laatste voorbereiding voor de Geschenken van de Komeet ISON voltooid.
De Goddelijke Missie van Komeet ISON is complex en werkelijk buiten de bevatting van ons eindige denken maar dit is een zeer korte beschrijving van wat het Gezelschap van de Hemel met ons deelt.
4.500.000.000 jaren geleden werd Komeet ISON uit geademd door de Kern van Schepping, tegelijkertijd met ons Zonne Stelsel. Op het moment van ons begin, werd ieder partikel en golf van leven die hoorde bij ons Zonne Stelsel gecodeerd met het volle Goddelijke Potentiaal van onze Vader-Moeder God en het Goddelijke Plan voor dit systeem van werelden.
Komeet ISON werd eveneens gecodeerd met het Goddelijke Potentiaal dat bestemd was voor ons Zonne Stelsel. Toen de Aarde en de Mensheid in de chaos viel van scheiding en dualiteit, handhaafde Komeet ISON de activeringscodes voor het Goddelijke Potentiaal van ons Zonne Stelsel en de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn, als Zonen en Dochters van God.
Miljoenen jaren, sedert onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel ijverig gewerkt met de IK BEN Aanwezigheden van de Mensheid. De bedoeling van deze Goddelijke tussenkomst was om de Zonen en Dochters van God te helpen terug te keren naar het pad van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn.
De hoop was dat we op tijd zouden ontwaken om onze positie op te eisen in het Zonne Stelsel en om met de Aarde en de rest van ons Zonne Stelsel in de 5de Dimensionale rijken van licht op te Stijgen, tijdens het Kosmische Moment dat bekend staat als De Verschuiving van de Eeuwen. Niemand wist of de massa’s op tijd zouden ontwaken om dit wel of niet klaar te spelen, maar niemand was bereid om ons op te geven.
Na tientallen jaren van toewijding en duizenden werken van Licht die geco-creëerd werden door mensen over de wereld die in vereniging werkten met het Gezelschap van de Hemel, het werd kristalhelder in 2012 dat de Mensheid en de Aarde het inderdaad zouden gaan maken met  de Verschuiving van de Eeuwen. Dat is toen Komeet ISON, geboden werd, door de Machtige Elohim, de Bouwers van Vorm, om zijn unieke facet te onthullen van het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde en ons Zonne Stelsel.
In september 2012 ontdekten astronomen Komeet ISON. Ze waren verbijsterd door de maat van de buitengewone komeet die naar ons ZonneStelsel reisde. Zij veronderstelden dat ISON het vermogen had om de “Komeet van de Eeuw” te worden. Want deze komeet was zo oud als ons Zonne Stelsel, wetenschappers keken er naar uit om zijn eigenschappen te  bestuderen nadat hij zijn reis zou hebben voltooid rond onze Zon, maar dat was niet ISON’s Goddelijke Plan.
Op 28 november 2013, de dag waarop de VS van Amerika  Thanksgivingday vierden en zich op alles richten waar we dankbaar voor waren, kwam Komeet ISON tot vervulling. Terwijl ISON de laatste fase vervulde van zijn 4.500.000.000 miljard jarige reis, werd die in onze Zon getrokken. Met een ontzagwekkende explosie van Licht breidde Komeet ISON de activeringscodes uit voor het Goddelijke Potentiaal die in de kern pulseerden in iedere atomische en subatomisch partikel en golf van leven die hoorde bij ons Zonne Stelsel.
Op Aarde betekende instroming van de activeringscodes van ons Goddelijke Potentiaal een monumentale versnelling in het Menselijke ontwakingsproces en onze verschuiving in het Christus Bewustzijn. Deze ongelooflijke uitbreiding van Licht komt nu onze pas geactiveerde pijnappelklieren binnen en helpt onze IK BEN Aanwezigheid de kortsluiting te helen die plaats vond bij onze originele 12 Zonne Strengen van DNA bij onze val uit de Genade.
De dubbele helix DNA die onze wetenschappers erkennen is maar een miniscule fractie van ons Goddelijke Potentieel. Wetenschappers benoemen 98 procent van ons DNA “junk” DNA wat natuurlijk absurd is. De activeringscodes van Komeet ISON die nu dramatisch ieder van ons beïnvloeden zullen ons vermogen om te beheersen wat we bekrachtigen met onze gedachten, gevoelens, woorden, geloven en de herinneringen, veel makkelijker laten gebeuren. De Wezens van Licht hebben gezegd dat dit juist het begin is van de veranderingen die we zullen merken door dit ongelooflijke Geschenk uit Komeet ISON.
Denk eraan, ALLES IS VERANDERD!  Het Gezelschap van de Hemel heeft ons verzekerd dat als we tijd nemen om iedere morgen onze IK Ben Aanwezigheid aan te roepen en om dan met opzet te streven om het Licht van de Wereld toe te voegen bij iedere ademhaling die we doen, dan zullen we succesvol zijn, meer dan onze grootste hoop en dromen. Dus laten we dat een kans geven.
Het Meester Worden van Onze Gedachten en Gevoelens.
Weet dat de Liefde van God en de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde stevig  wachten op de gelegenheid om zich te manifesteren in de dagelijkse levenservaring van de Mensheid. Om dit te laten gebeuren echter, moeten de Goddelijke Liefde en de patronen van volmaaktheid getrokken worden uit de Goddelijkheid die pulseert in de Harts Vlammen van de Zonen en Dochters van God die wonen op het stoffelijke plan van de Aarde; dit betekent jij en ik. We zullen dit slechts kunnen bewerkstelligen door gefocust te blijven in het Licht en door waakzaam te zijn over elke gedachte, gevoel, woord, daad, geloof  en herinnering die we van moment tot moment kracht geven.
Dus hoe gaan we dat doen? Wat is de makkelijkste manier voor ons om meester te worden van onze gedachten, woorden, gevoelens, daden, geloof en herinneringen in plaats van slachtoffer van onze onbewuste mentale verwardheid? Nou, de sleutel voor ons is om bewust de diepe Waarheid te beseffen dat  - WAAR ONZE AANDACHT LIGT, DAAR ZIJN WE!
Denk eraan dat we allen Een zijn met ALLE Leven en er is geen scheiding. Ieder apart moment van de dag voegen we toe aan het Licht van de wereld of aan de schaduw, dat is afhankelijk van ons denkkader. Om vast te stellen aan welke we kracht geven, is alles dat we hoeven te doen aandacht te geven aan wat we denken en voelen als we door onze dag gaan. Dit lijkt misschien een moeilijke taak, maar feitelijk is dit alleen een lichte aanpassing van ons besef.
We hoeven gewoon onze IK BEN Aanwezigheid te vragen om ons te helpen herkennen wat we op ieder moment denken en voelen. In het begin kan dit heel veel werk schijnen. Telkens weer zullen we opzettelijk onze aandacht terug brengen naar wat we denken en voelen. Maar geleidelijk aan, met onze pas geactiveerde pijnappel klieren en de activeringscodes van Komeet ISON, zal aandacht geven aan onze gedachten en gevoelens heel natuurlijk worden en automatisch zijn.
Laten we dus beginnen,
De beste manier om met dit proces te beginnen is door ieder morgen je IK BEN Aanwezigheid op te roepen en die te verbinden met de IK BEN Aanwezigheid van de hele Mensheid. Dit wordt eenvoudig gedaan door te zeggen:  

“Ik BEN Mijn Aanwezigheid, en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid.”
Vraag dan je IK BEN Aanwezigheid om je te helpen je heel bewust te worden van wat je bekrachtigt met je gedachten, gevoelens, woorden, daden, geloof en herinneringen als je door je dag heengaat.
Vraag je tijdens de dag herhaaldelijk af:

“Is wat IK Ben nu denkt en voelt wat ik in mijn leven wil bekrachtigen en onderhouden? Voegen op dit moment mijn gevoelens en gedachten aan het Licht van de Wereld toe, of aan de schaduwen?”
Als je gedachten en gevoelens niet bekrachtigen wat je in je leven wilt scheppen of toevoegen aan het Licht van de Wereld, dan laat de Violette Vlam van God’s oneindige Volmaaktheid er doorheen laaien en vraag jezelf af: 
“Waar wil ik in plaats daarvan mijn aandacht op leggen en scheppen in mijn leven? Ik vraag mijn IK BEN Aanwezigheid om me ideeën en levendige opties te onthullen die me zullen helpen bekrachtigen en onderhouden wat ik wil scheppen in mijn leven terwijl IK BEN toevoegt aan het Licht van de Wereld, Ik wil dit met het Hoogste Goed doen voor iedereen die erbij is betrokken.”
Nadat jullie je IK BEN Aanwezigheid hebben gevraagd je te helpen, neem dan even tijd en ga in de Goddelijkheid van je Hart om te luisteren naar antwoorden die je IK BEN Aanwezigheid je zal onthullen. De antwoorden van je IK BEN Aanwezigheid zullen je helpen creëren wat je in je leven wilt op de meest positieve en Liefdevolle wijze. Hoe meer je je focust op je aandacht wat je wilt scheppen in je leven, terwijl je tegelijkertijd de Violette Vlam oproept om alles te transmuteren dat met de visie vecht van wat je wilt, hoe sneller zal je leven de veranderingen reflecteren die je wilt.
Hoe waakzamer je bent bij het aandacht geven aan je gedachten en gevoelens, hoe sneller je leven zich zal veranderen en hoe sneller de Nieuwe Aarde een tastbare werkelijkheid zal worden in jullie alledaagse ervaringen. Dag na dag, terwijl je meester wordt van je gedachten en gevoelens, zullen jullie bewijs zijn van de verschuiving in het Christus Bewustzijn die zich manifesteert, niet allen in je hart en denken maar in de harten en denken van de mensen overal. Weet dat dit geen verschuiving is van bewustzijn die voor een toekomstige tijd werd bestemd. Christus Bewustzijn begint zich hier en nu te manifesteren in de harten en geesten van de massa’s van de Mensheid. En zo zij het.
Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose a 501 (c) 3 nonprofit educational organization. 
www.eraofpeace.org

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2013 Patricia Diane Cota-Robles 
The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these Celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

De informatie van deze maand wordt gegeven aan de Mensheid door Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling  van deze Hemelse doorgevingen is om de Mensheid te bemoedigen, te bekrachtigen, op te heffen en te  inspireren door ons het grotere plaatje te laten zien in deze schitterende maar vaak moeilijke tijden.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html