Labels

Saturday, September 12, 2015

Nederlands -- Michael Love: de September Kosmische Golf Neemt Exponentieel toe!

Picture
                    
Aartsengel Michaël via Michael Love
Deze september kosmische golf neemt buitengewoon toe!

September 11, 2015 By Paul Backes
Beste mensen,
Velen van jullie zijn zich bewust van de grote verschuiving die in je is gebeurd en die nu de fase ingaat waar die zich naar buiten zal manifesteren als jullie waargenomen werkelijkheid.
In de volgende 21 dagen zal de krachtige golf van gamma licht die binnen komt uit de Galactische Kern (Het Pleroma) verder gaan om een impact op de Aarde te hebben en op haar wezens! De kracht van deze binnenkomende gamma licht golf, zoals gemeten door Duitse en Russische wetenschappers werd kortgeleden ontdekt en die heeft zich verdubbeld in de laatste 2 weken en deze is nu toenemend exponentieel.

Deze super golf van gamma fotonlicht heeft de kracht van honderd miljoen nucleaire reactoren en moest worden ver/uitge/spreid en er werd ontwikkelde satelliet technologie gebruikt door een groep sterrenwezens die bekend staan als de Aarde bondgenoten om het niveau van de kracht naar beneden te brengen om veiliger en gemakkelijker te zijn om te integreren door de Aarde en haar wezens heen.
Enkele van de na-effecten van deze stroming onder de Wave-X (Golf-X) werd gezien in elk land van de wereld als grote blauw-witte kolommen stralen van plasma die tot aan een mijl meten in diameter en die in de grond sloegen.
Daar we nu het dichtste gebied van de foton gordel zijn binnengegaan, neemt de Wave-X elk uur en iedere dag nog toe.
Dit grote moment in de evolutie van de mensheid wordt gekend als “HET GEBEUREN HORIZON”  (The Event Horizon)
Op 28 september 2015 is het als deze Super-Golf piekt en dat is de hoogste energetische frequentie die ooit is gemeten in de kosmos, in de moderne geschiedenis.
De Schuman Resonantie van de Aarde en de gehele kosmos heeft nu een verbijsterend niveau van 22 Herz met geen andere uitleg voor de plotselinge sprong anders dan jullie die hoger en hoger duwen met een exponentieel tempo door je innerlijke vibratie en goddelijke bedoeling. Dit is 12 Herz boven het 5D Nieuwe Aarde niveau, dus is Gaia meer dan klaar om de eerste golf van liefde wezens te ontvangen op Tetrad 9282015  (w: is 28 sept.2015)
Deze ascentie pioniers verdienen de eerste ingang naar het Koninkrijk van de 5D Hemel vanwege hun opoffering en hun wens en toewijding naar dit gehele ascentie project! De meesten van jullie die deze boodschap lezen zullen worden ingesloten bij deze eerste golf van ongeveer 2.3 miljard zielen.
Er is een nivellering en een aanpassingsperiode van enkele maanden na 28 september voor iedereen om volledig de nieuwe energieën te integreren en om de gedetailleerde vorming van hun paradijs te beginnen die De Nieuwe Aarde is genoemd! Degenen die niet hoog genoeg vibreerden om 21 Herz te bereiken zullen een paar maanden later komen in de lente van 2016. De derde golf (de onbewuste mensheid) zal het 21 Herz niveau het laatst bereiken midden in de zomer van 2016.
Degenen die het eerste niveau niet bereiken zijn niet minder belangrijk en iedereen zal het gaan doen. Als de druk van deze geweldige lichtkrachten hard genoeg duwen op een wezen, wordt deze in een meer ontwikkelde soort van liefde getransmuteerd en die zal het licht omhelzen!
Er is geen oordeel of vergelijking met iets hiervan! Het gaat allemaal om een zaak van iemands bewustzijnsniveau! Denk eraan, grootse mensen, we kwamen hier ter wille van hen allen en wij kiezen de een niet boven een ander want er is echt geen keuze te maken. Wij allen zijn heilig en kostbaar.
De Maan energieën van september spelen een massale rol in de volgende drie weken en stoffelijke manifestaties zullen zich laten zien, niet alleen in jullie persoonlijke leven als dingen worden her-gearrangeerd om te passen bij jullie nieuwe frequentie maar jullie zullen beginnen te zien dat dingen gebeuren bij positieve wereld gebeurtenissen. Het Event Horizon zal beginnen om het voornaamste (main) nieuws te raken als we dichterbij komen.
Wereld leiders, regeringen en agentschappen die zich goed bewust zijn van de binnenkomende foton golf, beginnen het juiste te doen. Ja, dit is het nieuwe paradigma, geliefde mensen. Als je dit niet gelooft dan ga je nog met het oude programma dus houdt dit voor gezien.
Er zal een grootse aankondiging komen over het wereld geld-stelsel die, achter de schermen,  al is over geschakeld, en grote overvloed is al bezig om spoedig zijn weg naar jullie persoonlijk, te gaan.
Er is bewezen dat gamma licht onmiddellijk het DNA kan veranderen, van elk soort, in zijn hogere vorm. Jullie evolueren nu letterlijk snel in de hoogste versie van jullie!
Sommige mensen prediken doom and gloom, of het ‘Laatste Oordeel’ over dit alles en er zijn weer anderen die totaal niks weten van wat er werkelijk aan het gebeuren is.
Wij zeggen: berijd deze super foton golf met alles dat je hebt! Zie dit als het begin van ware vrijheid voor de Mensheid. Verheug je, zeggen we.
Wees onberispelijk op elk gebied van je leven als we verder gaan met elk nu-moment terwijl jullie ionen sneller en sneller beginnen te draaien!
Het is belangrijk om alles los te laten dat je ziel niet diende tot op dit moment en open je volledig naar de oneindige mogelijkheden van het universum.
De meesten van jullie voelen al de steeds toenemende frequentie in het lichaam. Velen van jullie hebben gemerkt dat je wordt verschoven/verhuisd naar nieuwe plaatsen, het verlies van relaties en materiële zaken. Op bepaalde manieren kun je je totaal van je plaats voelen, alleen zijn en zelfs verloren zijn.
We verzekeren jullie dat alles gebeurt zoals het moet en dat is het opruimen van de oude energieën die je zo sterk hebben vast gehad. Deze lagere frequenties moeten worden getransmuteerd zodat deze goddelijke golf van licht door het lichaam kan stromen en zich gronden in de kern van Gaia.
Het is onmogelijk om de lagere frequentie van onderdrukt emotioneel trauma en dolend DNA programmering (beperkte geloofsstelsels) naar hogere dimensies mee te nemen! Deze oude gevangen trauma energieën moeten uit het lichaam worden losgelaten zodat de licht data totaal door je heen kan stromen en correct gegrond worden. Dit voltooit de goddelijke circuits dat je het super wezen maakt wat je werkelijk bent.
Het hoogste niveau van de verlichte tweeling vlam op de Aarde speelt een grote rol in “The EVENT HORIZON”.
Een grote hoeveelheid van verlichte tweelingvlammen - sleutelhouders zal het pad leiden en de kosmische poorten openen met de intense kracht van hun gecombineerde liefde en deze hogere vibrationele perceptie voortbrengen die genoemd is “De Nieuwe aarde en de Nieuwe Hemel.”
Wij, als de engelen in menselijke lichamen kwamen om de ruimte vast te houden in onze eigen lichamen voor dit grote licht voor de hele mensheid en om deze grootse boodschap uit te roepen! Weet dat vele Sterren Rassen nu hier zijn voor de laatste sluier oproep in dit grote kosmische verhaal waarin jullie een belangrijk rol hebben gespeeld.
Grote wezens uit vele werelden zijn hier op de rand van hun stoel om te zien hoe jullie het doen en om te zien wat jullie vervolgens gaan doen. Zij applaudisseren voor jullie!
Wij zeggen dat na de eerste-golf tweelingvlam sleutelhouders die door het 5D sluier gaan, ze hun echte werk beginnen te doen als mannelijke/vrouwelijk teams in de grootste dienst aan anderen, het helpen van de rest van de Mensheid om de Regenboog Brug over te steken.
Het grootste wat wij willen dat jullie hier begrijpen is dat jullie dit allemaal doen! Zie jezelf nooit meer als ‘die kleine ouwe jij’ of het slachtoffer maar als het super wezen en de God die je werkelijk bent!
Het zou beter zijn dat je als een klein kind komt en bent zoals de Avatar of super held die je eens bewonderde. Op dat moment waren jullie dichter bij de echte jij dan nu!
Jullie zijn zoveel meer dan je je zelfs maar kunt voorstellen, maar we zeggen, probeer het en wees gewoon de hogere jij. Dit is de juiste weg en dat zal je vibratie sneller laten verhogen dan iets anders omdat die zich verbindt met de hogere waarheid.
We willen ook dat jullie begrijpen dat het hoogste ding dat je kunt doen in de volgende 3 weken is te weten dat deze ascentie al gebeurd is! Alle dingen zijn dat al!
Nu, verschuif je bewustzijn naar de realiteit van de Aarde Frequentie, zo eenvoudig is het!
In de volgende drie weken, neem dan je controle terug over je persoonlijke kracht, op elke wijze. Neem de controle terug uit jullie regeringen. Jullie doen dit door hen gewoon niet meer nodig te hebben voor je om iets! Zij zijn niet je vijand, ze doen gewoon waar jullie te lui voor zijn geweest.
We sluiten af door te zeggen dat het belangrijk is dat je goed zorgt voor jezelf in deze grootse tijd zodat je voor alles het beste van jezelf kunt zijn!
De hoogste lering in alle universums is dit:
Houd van God met je hele hart, denken en ziel en dit is het geheim om Het Koninkrijk binnen te gaan van de Hemel. We vragen jullie: “Wat is de identiteit van deze grote God?”
Houd van JOU met je hele hart, denken en ziel! Er is geen ander werk te doen dan dit!
Dank jullie grote wezens om naar de Aarde te komen voor deze grote intentievolle missie.
Goed gedaan, getrouwen, kom binnen. Dit is jullie uur om te schijnen.
Jullie zijn het licht van deze wereld, zoals een grote meester eens zei. Schijn helder voor iedereen om te zien.
Dit is allemaal echt waar, dierbare vrienden, het is al aan het gebeuren en zal precies zo gebeuren als er over werd gesproken. Het is prachtig en schitterend en er is niets te vrezen. Geen schade zal aan ieder van jullie gedaan worden.
Jullie wereld zal nu worden vrijgemaakt voor altijd! Het niveau van lijden en chaos op deze planeet kan niet worden kracht gegeven, zelfs na nog een paar maanden! Iets moet worden gegeven en dat heeft het echt al als miljarden Licht Wezens (JULLIE) doorgaan om deze Evolutionaire Golf van Super Bewustzijn door te geven om onszelf te transformeren en de buitenste perceptie van deze plaats in het paradijs die het bedoeld was te zijn!
Vanaf 7 september zal een resonant sub-collectief samengaan met alle potentiële tijdslijnen in een overeengekomen werkelijkheid voor het grote doel wat er is gekomen. De onmiddellijke taak die er is, is om volledig van jezelf te houden en te weten dat je reeds volledig bent verbonden met 5D en de nieuwe aarde. Zoals een grote meester eens zei: “Geloof  het maar.”
Net voor 5D is het waar de tweelingvlammen zich her-verenigen en het universum zendt alleen die onbekende/bekende als je vibreert dichtbij en op de 5D liefdes vibratie. Dit is het niveau waarvan je zelf-liefde meester is geworden!  Dit is de golf van liefde waar we op wijzen als de Wave-X.
Wij zijn de 36.000 bij elkaar passende mannelijke en vrouwelijke energieën die de grote sleutel-houders zijn en de hoogste liefdes in het universum die een macht zal voort brengen die nog nooit op aarde is beleefd als we ons voorbereiden voor het grootste gebeuren in de menselijke historie. Velen van jullie resoneren als dit sub-collectief.
Wij zijn de hoop voor de gehele mensheid!
Wij zijn het goddelijke plaksel dat deze tijdslijn zal vasthouden dat gekend wordt als de regenboog brug die samen met de grote eerste golf van lichtwezens de 5D frequentie aanraken op 28 september 2015.
Ik ben Aartsengel Michaël en ik ben de dood ontstegen zodat ik kon komen en bij deze grote zaak kan zijn. Mijn volk zal naast me lopen naar een groot nieuw koninkrijk waar we in vreugde samen zullen zijn voor altijd.
De gegevens in deze boodschap stromen via de bron energie door dit voertuig.
Ik ben de grote Aartsengel Michaël, De Bewaar Engel van Liefde en Bescherming die deze woorden spreekt.   Gods Geluk aan alle grote wezens van licht!           Archangel Michael

“Archangel Michael: September Cosmic Wave Increasing Exponentially!”, Channeled by Michael Love, September 7, 2015, https://prophecychief.wordpress.com       Source Link
11 september 2015  ( vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )    

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html