Labels

Wednesday, June 24, 2015

Nederlands -- Suzanne Lie: 21 juni 2015: EEN Worden. Zesde Chakra – Mensen en Planeet

Suzanne Lie: 21 juni 2015: EEN Worden. Zesde Chakra – Mensen en Planeet
June 21, 2015 
JPGChakra6 copy       Zesde Chakra

Plaats: De plek van het zesde chakra, dat ook bekend staat als het voorhoofdcentrum of wenkbrauw centrum, zit tussen de ogen in het centrum van het voorhoofd.
Bladen: Er zitten 96 bladeren in dit chakra. Deze draaiende bladen versnellen zich in een wervelende vortex als het Derde Oog geopend is.
Tonen en Mantra: De toon voor dit chakra is een hoge A en de mantra is “aum”, “om” of “mmm”. De mantra “om” wordt gebruikt bij veel tradities om het theta golf bewustzijn te bereiken.
Kleur: De kleur van het voorhoofdchakra is indigo. De kinderen die nu worden geboren worden de “Indigo Kinderen” genoemd omdat ze geboren worden met hun Derde Oog volledig geopend. Het zal ons probleem worden om deze kinderen te beschermen tegen onze gevaarlijke wereld totdat ze oud genoeg zijn om onze leiders te worden.

Regels/Regeren: Het zesde chakra regeert onze intuïtie en voorstelling en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich bezig houden met een spirituele kijk op het leven. Dit chakra wordt soms gekend als het Huis van Spirit, omdat ’t het vermogen heeft om ons te informeren van de motivatie achter daden. Via het zesde chakra kunnen we het  buitenste theater van het leven bekijken vanuit een innerlijk gezichtspunt. Innerlijke visie wordt ook door dit chakra geregeerd. Door meditatie op je voorhoofdchakra kunnen we grote inspiratie verkrijgen en de visie van onze bedoeling en bestemming.
Dit voorhoofdcentrum regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten dromen:
  1. Onze niet-bewuste dromen die oude zaken omhoog brengen vanuit ons onderbewustzijn zodat we een helderder begrip krijgen van hoe we echt voelen in plaats van hoe we “zouden moeten” voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries zien of als gelegenheden om bewust van ons duister te zijn zodat dat kan worden geheeld en losgelaten.
  2. Onze bewuste dromen die vaak generale repetities zijn om wat we doen of proberen te doen in ons wakend leven. En nadat we die dromen hebben gehad kunnen we ons vermoeid voelen omdat we de hele nacht hebben gewerkt, en op bepaalde wijze, hebben we dat ook.
  3. Onze super bewuste dromen die ons feitelijke wakende reizen laten beleven door de innerlijke lagen. Het is belangrijk om deze dromen uit te schrijven en ze te integreren in je dagelijkse leven want dat is echte, spirituele leiding.
Zelfs als een droom niet wordt herinnerd, laat die toch psychische spanning los. Onderzoek heeft laten zien dat mensen die voldoende slaap hebben, en toch geen dromen kregen, gedesoriënteerd werden en psychologisch gestoord. Het is net zo gunstig als we leren onze belangrijke dromen te herinneren, omdat ze ons belangrijke informatie geven over ons ZELF.
Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Een, we zeggen tegen onszelf voordat we in slaap vallen: “Ik wil me mijn dromen herinneren.” Twee, voordat we onze ogen openen in de ochtend vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit brengt onze dromen vanuit de zich niet voorstellende rechter hersenkant over naar de taal gebieden van onze linker hersenkant.
Dan kunnen we onze droom vaak lang genoeg herinneren om die op te schrijven. Sommige dromen zijn niet moeilijk om je te herinneren en in feite, blijven bij ons spoken totdat we die verwerken en volledig hun betekenis begrijpen.
Zintuig: De laatste twee chakra’s regeren onze hogere zintuigen. Het zesde chakra regelt ons hoger zintuig van telepathie, empathie, ESP (Extrasensory Perceptie: Buitenzintuiglijke Waarneming) en alle andere vermogens die verborgen zitten in 85% van onze hersenen, die we normaal niet gebruiken.
Astrologisch Teken: De holistische gedachte en realisatie van innerlijke correlaties van Sagitarius(Boogschutter)Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachte, hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus en de voorstelling, intuïtie en toegang tot innerlijke waarheden door de devotie van Vissen/Neptunus regeren dit chakra.
Element: De elementen voor de laatste twee chakra’s zijn ook metafysisch of voorbij het stoffelijke. Het zesde chakra regeert spirituele visie en innerlijk geluid.
Bewustzijn: Dit chakra regeert de uitbreiding van ons drie dimensionale bewustzijn om onze bewuste waarneming te omvatten van de vierde dimensie. Deze bewuste waarneming van de vierde dimensie betekent dat we ons onze innerlijke reizen herinneren, of ze nu in de slaap of in de meditatie zijn. Het betekent ook dat we leren om inspiratie, verlichting en kennis te kunnen integreren die we gewonnen hebben in onze dagelijkse levens.
Persoonlijke Tijdslijn: Het voorhoofdchakra vertegenwoordigt de fase van leven waarin we zelf-gerealiseerde volwassenen zijn die geleerd hebben om in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Daar we in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat we nooit problemen hebben maar eerder dat we die niet als “problemen” zien.
In plaats hiervan beleven we de problemen van het leven als initiaties waar we doorheen kunnen groeien en ons bewustzijn verbreden. We realiseren ons dat ons ware Zelf een Multidimensionaal Wezen is die een hologram heeft geweven van zijn essentie in de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt zich in eenheid met ‘Alles Dat Is’ en is zich bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.
Sociale Tijdslijn: De tijdsera wat het best vertegenwoordigd wordt door het voorhoofdchakra is de hoopvolle nabije toekomst. Als we de uitdagingen kunnen overleven van heden en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen we de intense unie van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, lijkt die mogelijkheid een beetje bars/wreed, maar we moeten ons herinneren dat het meest duistere uur vlak voor de dageraad zit.
We worden nu al vele tientallen jaren geïnformeerd dat we in een Gouden Periode gaan waar we in constante verbinding leven met ons Multidimensionale Zelf. Er zijn velen bij ons die deze ervaring van 2001 hebben, maar er zijn velen meer die dat niet hebben. Als we ons bewust kunnen vermengen met God/Godin/AllesDatIs, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen we vrij zijn van dit hologram en de werkelijkheid verkiezen waar we wetend verder naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde gaan.
Endocriene Klier: De endocriene klier voor het zesde chakra is de hypofyse klier. Deze klier wordt intens besproken bij het “Openen van het Derde Oog.”
Zenuwen Plexus(Knooppunt): Het zenuwen knooppunt voor dit chakra is de halsslagader die de zenuwen van het gezicht, de sinussen, het zien en horen regeren.
Schoon (Clear): Als dit chakra schoon is zijn er vergrote intellectuele en psychische vermogens. Onze herinnering is goed en onze waarnemingen zijn accuraat. Door ons vermogen om bewust te reizen in de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid, wordt ons vermogen om te visualiseren vergroot, onze voorstelling is verbreed en zijn we in staat om onze visies en voorstellingen in onze buitenste wereld te projecteren. Onze sinussen zijn helder en ons horen en zicht is vergroot door ons vermogen om onze ingeboren innerlijke zintuigen te gebruiken door ons vermogen om de informatie te vergroten die verkregen wordt door onze vijf stoffelijke zintuigen.
Niet helder, of niet schoon: Als het zesde chakra niet schoon is hebben we problemen om ons te focussen in het leven, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we kunnen ons los voelen en weg voelen van anderen en we lijden door intellectuele stagnatie. We kunnen lijden aan hoofdpijnen en ook aan wazig denken maar ook aan sinus problemen, hoofdpijnen en zicht en hoor problemen.
Aarde chakra: Het is passend dat het zesde chakra van de Aarde in de Himalaya’s in Tibet gezet is, omdat dit een gebied is dat altijd bewustzijnsverbreding heeft gekoesterd en reizen naar de innerlijke, hogere lagen van werkelijkheid.
Dimensies: Het voorhoofdchakra regeert de theta golven van ons verbrede bewustzijn maar ook als intellectuele en psychische uitmuntendheid. Dit chakra vertegenwoordigt ons bewuste onderzoek van de hogere dimensies die gevonden worden in ons ZELF. Door meditatie op het zesde chakra kunnen we ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten naar de drempel van de vijfde dimensie.
Samenvatting: Het zesde chakra vertegenwoordigt de eerste stap van onze reis naar Huis. Als eenmaal dit chakra is geopend, worden onze hogere zintuigen geactiveerd en onze waarnemingen van het leven verbreed. We zijn niet langer in staat om ons te beperken tot de stoffelijke regels van scheiding van anderen vanuit het ZELF. We zullen nooit meer het stoffelijke leven op dezelfde wijze ervaren omdat we onszelf niet kunnen beperken tot de “boxes” of “de dozen” van het wereldse leven.
Onze reis is begonnen en het Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen ons af te keren van ons grotere leven. Het is gelukkig, dat de beloning is dat onze creativiteit enorm is vergroot als we tappen uit onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu onze antwoorden van binnen, en we gebruiken buitenste bronnen eerder als  geldigheid dan als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden verleid om daar binnen te gaan.
Het wereldse leven roept ons op om verder te gaan zoals we eerder deden, maar dat KUNNEN WE NIET. We zijn anders en dit verschil moet worden uitgedrukt in onze buitenste wereld om vrede voor ons te vinden. We zoeken, binnenin en buiten ons, om een leven te vinden dat past bij die nieuwe resonantie die we van binnen hebben gevonden. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.
Uiteindelijk vinden we nieuw werk, vrienden en relaties die ons grote Zelf kan accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er degenen die onze ware gezellen blijven. Met onze verbrede bronnen vinden we anderen om ons te helpen, net als wij op onze beurt anderen helpen. 
We zijn op ons Pad naar de Ziel gestapt en we gaan haar Huis – Thuis in ons ZELF.


Becoming ONE. Sixth Chakra – People and Planet. Channeled by Suzanne Lie. June 17, 2015. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )          No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html