Labels

Friday, June 19, 2015

Nederlands -- Phil Light Body: Sirisch Moederschip op 15 juni 2015Phil Light Body:  Sirisch Moederschip op 15 juni 2015

 “De teerling is geworpen en Gebeurtenissen worden nu in beweging gezet en die geven een veel betekenend eind aan imperialistische(wereldse) praktijken. We zeggen dat ongerechtvaardigde controle over anderen zal worden onderdrukt en dat zal zich uiteindelijk zelf wegbranden. Deze manier van leven is onvruchtbaar en heeft jullie in slaap gezongen in de droom van beperking. Het systeem komt bijeen en wervelt in bestaan en jullie zijn een haarbreedte weg van de ineenstorting van het duister.

De Zomer Zonnewende nadert en brengt met zich mee de energieën van opwinding en van een status quo van scheiding – dus allen kunnen samen communiceren en laten elkaar de begunstiging zien en de genade dat alles goed vaart.(van vaarwel.w) Alles dat op je pad komt en elke situatie is precies voor jou geknipt, ondanks bekladding door het tegengestelde.


Jullie psychische vermogens zullen beginnen terug te keren, die extra zintuigen, telepathie, enz. zijn oude ‘stand-by’s’ die jullie in de voorbije tijd goed hebben gediend. Neem de dingen dag voor dag op over wat dit betekent, eerder dan het allemaal zonder meer af te danken. Want terwijl jullie werken om het ego weg te strepen, zullen vergrootte vermogens jullie heel natuurlijk vinden. Het ego is een vitaal ondersteuningsstelsel, maar identificeer het zorgvuldig en laat vallen wat niet langer het hoogste goed dient. Spirituele gezondheid wordt hersteld als je weg haalt tot het geen wel nodig is.

Jullie keren terug naar je eerst geformeerde aangeboren patronen vóór de val naar het beperkt bewustzijn, wat zal worden vergezeld door enige opwinding door agitatie, maar wij monitoren dit nauwkeurig terwijl jullie door het overgangsproces gaan. Deze veranderingen zullen rondom over jullie wereld heen weerkaatsen. Dit zal jullie helpen om maskers te ontkennen die anderen dragen en om in alles eenheid te gaan zien, omdat over veel krenkende dingen wat dat betreft gesproken werd.

Onze bondgenoten voeren een deal uit voor jullie om de Prosperity Funds (Welvaart Fondsen) te ontvangen en een volledig plaatje van schatten die onweerlegbaar beschikbaar zijn. Die vertragingen zijn veroorzaakt door mensen die bezorgd waren over hun financiële veiligheid en de wens dat de zaken niet veranderen. Zij zijn gebiologeerd door de mythe dat op een of andere wijze, als de nieuwe technologieën beschikbaar zijn, de mensen geen olie meer zullen kopen, geen medicijnen, geen hypotheken of wapens, enz. Die zorgen moeten volledig worden bewerkt en onderzocht worden in het licht dat gunstig is voor de gemeenschap en die elk verlies zal compenseren.

De duistere mensen plannen om de stock market te verlammen/kreupel maken om angst te scheppen. De verliezen die opgelopen worden zullen hoog gericht en bedoeld zijn voor degenen die niet met hen verbonden zijn. Dit is mogelijk omdat ze spionnen hebben in veel computer systemen die gedetailleerde data hebben verzameld, dus hebben ze opnames van wie wat en waar wat bezit. Laat jullie ogen open zijn voor deze waarheid. Dit zal ook de pensioen fondsen onder druk zetten.

Het principe om alles te pakken wat je maar kunt krijgen is een complete fout geweest voor het algemene goed, het is essentieel om dat schoon te vegen en jezelf toe te wijden aan onvoorwaardelijke liefde, omdat jullie veel afleidingen hebben en terughoudendheid om iets neer te zetten dat minder zuiver is dan totale liefde voor alles. Indien jullie een vermoeden hebben over iemand anders’ bedoelingen is de verleiding te eenvoudig om passief agressief te protesteren en niet duidelijk je zorgen uit te spreken, of om ze eerder direct te uiten. Want in de open lucht kunnen problemen tussen jullie zelf gemakkelijk worden opgelost. Het is vitaal dat gesprekken worden opgelost voordat ze in echte problemen worden gebracht, die het geheel beïnvloeden. Als je in resonantie bent met elkaar volgt milddadigheid.

Wij zullen het publiek verdedigen als het moet zijn en ons bereik is groot, met betrekking tot het laakbare plan van de duisteren om jullie microchips te geven. Waarop wordt gedoeld, kijkend naar elk  van jullie bewegingen om meester manipulators te worden van je leven. Maar wat jullie maakt wie je bent komt uit de ongeziene spirit wereld waar zij blind voor zijn. Beoefen voorzichtigheid voordat je iemand toestaat om veranderingen aan je lichaam te doen.

De duisteren zijn achtergelaten met lege victories, maar ze blijven opstandig en gaan door op hun duistere wijzen. Hun daden zijn onder het spotlicht gezet en dat handelt als preventie. Zij hebben geen antwoord op de vele aantijgingen die tegen hen zijn aangevoerd, maar een ronddraaiende deur is van excuses voor slecht gedrag. Jullie kunnen er van verzekerd zijn dat wetteloosheid en wanorde zullen worden geschrapt en eenheid en harmonie worden vervuld en hersteld. Jullie maken nieuwe grond open en hebben het potentieel om je te realiseren dat jullie allemaal liefhebbend zijn; en het is alleen maar illusie dat jullie een muur van weerstand onder ogen zien.

Jullie zijn aan het transformeren in een wezen dat in zijn eigen kracht staat, maar velen zijn er nog niet duidelijk over welk gerei er nodig is om dit te bereiken. De oplossing zit onder de oppervlakte van alles dat je rondom je ziet. Zaken die onder de oppervlakte zijn verborgen kunnen jullie een plotselinge ommekeer geven, maar als je je hier op richt en dat niet oplost zal dit je potentieel opeten. De bio brandstof industrie zal hun problemen oplossen en verder gaan, terwijl de geothermische kracht moeilijk zal zijn. Grote olie klachten over wat op uitsterven lijkt, maar het noodlot van olie zou altijd al geleidelijk worden afgeschaft en dat begrijpen ze duidelijk.
Inherent is dit een moeilijke strijd om sociale gelijkheid, maar de waarde is onmetelijk en hiermee komt overvloed en vrijheid. De daling in bewustzijn, weg van verrukking en hemelse vreugde, werd altijd al neergezet met duidelijke beperking en dat zal aangrijpend en elektrificerend zijn als het ten slotte tot voltooiing komt.

Jullie werden onderwerp van onrechtvaardige onderdrukking door de duisteren, maar we vragen om je hiervan weg te halen en elkaar te helpen zo goed als je kunt, want het Grote Zwaard van waarheid zal elke onrechtvaardigheid weghakken. Zij hebben dit over zichzelf heengebracht terwijl wij, de gevleugelden, tussen beide zullen komen om het misbestuur te corrigeren en om hen weg te halen naar waar ze zich niet met jullie kunnen bemoeien. 


In jullie dagelijkse leven kunnen jullie spontaan en creatief zijn als je socialiseert met vreemdelingen, op goed geluk af, op de internet sociale sites. Miljarden zielen die littekens hebben gekregen door voorbije pijnen zitten op jullie vingertoppen en konden een harthealing gebruiken. Een sensitief oor en een beetje humor kunnen een lange weg krijgen. (nog lang mee gaan?w)


De Binnenste Aarde heeft opgestegen meesters en hun missie is om aan te sporen en ze zullen veel werk uit handen nemen van de last/druk van de mensheden naar het licht. Dus wees verzekerd dat gebeurtenissen zichzelf zullen vrij maken van onevenwichtigheid en voortgaan naar het licht. Jullie handwerk alhoewel vaardig en goed bedoeld, is alleen maar een projectie van illusie, omdat het eind van jullie verhaal altijd in de sterren was geschreven. Jullie zijn allen onafhankelijk en als Een en worden gedekt door de liefde van de Schepper.” 


Dank u Sirisch Moederschip.    Phil Light Body  


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl  ) 

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html