Labels

Sunday, June 7, 2015

Nederlands -- Ashtar over Lekkende Boten, Ashtar Command on the Road 15 mei 26

Ashtar over Lekkende Boten, Ashtar Command on the Road  15 mei 26
                                              “Gegroet, Geliefde Familie! Wij zijn inderdaad erg Blij, en we zullen jullie zeggen – dit is een tijd om naar uit te kijken! We begrijpen de betekenis van jullie Memory Day vakantie. (Die zou herdacht worden omdat er daarna geen oorlogen meer zouden komen, *  maar nee, dus.)

“Maar het is toch veranderd !!! En wat er toen gebeurde was dat er meer oorlogen werden begonnen, geregeld en letterlijk uitgevoerd tot aan de allerlaatste penny en opoffering en verstoring die mogelijk ook maar kon worden geschapen door hen die alles onder controle wilden houden.


“Maar het is veranderd !!! En het gaat nu om ons om ons bij jullie te voegen terwijl we naar voren kijken naar het heldere, heldere Licht. Jullie noemen het je toekomst, wij zeggen dat het allemaal NU aan het gebeuren is! Het is allemaal hier voor jullie om naar te kijken, om het te onderzoeken, te smaken en meest van alles om dat met ons te vieren omdat jullie zo ver zijn gekomen en dat jullie het hebben gedaan !!!

“Weet je, toen ik het eerst begon te spreken via deze Stem, sprak ik over lekkende boten. Sommigen van jullie kunnen je dat herinneren. Ik sprak erover hoe de donkere hoeden allemaal rond aan het drijven waren in boten die gaten hadden, dus lekten ze en ze gingen zinken en dat er langs hen – of midden tussen hen – een groot, gouden witte gloeiend luxueus lijn schip lag. En dat iedereen die aan boord was, Lichtwerkers zijn, die reddingslijnen wierpen naar iedereen in de lekkende boten. En sommigen van hen hielden zich vast en kwamen omhoog. Weinige, een paar hebben dat in die jaren gedaan.

“Zoals jullie waarschijnlijk weten, zijn de boten zeer, zeer vol en het heeft meer tijd gekost om hen te laten zinken, langer dan we oorspronkelijk voorzagen. Dat komt door hun vasthoudendheid en door – laten we dat onder ogen zien – het bewustzijn van de Mensheid dat op een punt was gekomen toen er genoeg Waarheid in hun gezichten scheen, als het ware, dat voldoende wordt verwelkomd door NESARA en dat ons verwelkomde. !!! En dit heeft langer geduurd dan we dachten, ook, omdat jullie het perspectief moesten begrijpen. Ons perspectief is dat we het allemaal gezien hebben! En het is heel duidelijk, maar het is niet altijd zo duidelijk geweest voor hen die de sluier om hadden gedaan.

”Soms is het zelfs niet duidelijk voor degenen die toegewijd zijn en inderdaad de Levensstijl van de Lichtwerkers geleefd hebben. Dit is zo. Maar de hoofdzaak is wat ik hier wil zeggen bij dit alles, ja, we weten dat het langer heeft geduurd dan het zou zijn, maar we zijn echt bij jullie geweest, de hele tijd, nooit van onze koers afdwalend – zelfs toen 9/11 gebeurde!

“We zijn op koers gebleven en jullie ook, Geliefde Mensen! En zo is het dat voldoende Lichtwerkers, genoeg grondbemanning zijn ontwaakt, genoeg van jullie Familieleden zijn ontwaakt – Ashtar Familie leden, en hiermee bedoel ik dat jullie allen leden zijn van het Ashtar Commando! Jullie kunnen van andere planeten afkomstig zijn, en van zonnen en sterren, manen en stelsels, en zo maar verder – de Groep waarin we verenigd zijn is het Ashtar Command!

“En ja, zelfs van verder dan deze Galaxy – komen ze! En ze komen meer en meer. En meer en meer van de Mensheid is zich bewust, niet gewoon dat ze dat waarnemen vanuit hun Hoger Dimensionale Zelven, maar vanuit hun, zullen we zeggen, hun 3D zelven. Dat weten ze, ja, we zijn er echt, we zijn hier !!!

“Ik wil graag zeggen: ‘We zijn hier, we zijn er, we zijn overal!’ Omdat er geen plek/punt is, geen locatie is van wat ook op Planeet Aarde die we niet bedekken met onze schepen. En onze schepen zijn soms zeer diep en dit komt vanwege het belang van wat er hier gebeurt! Dit gaat over het in de Gouden Periode (Age) gaan dat MOET gaan gebeuren, omdat hoe in hemelsnaam kan de Mensheid klaar zijn voor Ascentie als ze niet eens weten wat er bezig is?

“Hoe kan de Mensheid – of leden van de Mensheid die zich niks bewust zijn – omgaan met de diverse veranderingen die gebeuren in hun eigen lichaam? Het is allemaal heel goed en best als je pijn of een steek of iets wat niet schijnt te functioneren op dezelfde wijze zoals het gisteren was om medisch advies te gaan zoeken.

“Maar er zijn enkele doktors die niet weten wat er gaande is en dus is het altijd verstandig om iemand te vragen die kan uitzoeken wat er gebeurt en je overeenkomstig kan behandelen, omdat er enkelen zijn die zullen zeggen: “Oh, ik denk dat ik rust moet voorschrijven op een plek waar ze gekken bewaren,’ weet je, als je ze iets probeert te vertellen over Ascentie en wat er meer bezig is. En ik bedoel, nee, geen disrespect voor het medische beroep. Die zijn zoals elke kruis sectie, of segment van de Mensheid is. Er zijn er die wel weten; er zijn er die niet weten.

“Maar een interessant iets is aan het gebeuren. Zij die weten, vinden elkaar meer en meer. Merk je niet dat dit waar is in je eigen leven? Het doet er niet toe waar je woont. Je kunt over de hele Wereld wonen met iemand communiceren en nu, dankzij het internet en die kleine telefoon apparaten en wat meer, kunnen jullie communiceren en samen gaan en broederschap en zusterschap vinden.. omdat jullie op dezelfde golflengte zitten !!!

“Jaren geleden waren er maar een paar die spraken over energieën en effecten van energieën, en binnenkomende energieën en over krachtige energieën en energie dynamieken tussen mensen. Nu is het heel gewoon om te horen: “Ik vind die energie van deze of gene echt fijn. Ik wil meer tijd doorbrengen in de energievelden van hem/haar. Ik wordt getrokken naar die van hen.’ Zie je? Het gaat leven en het vindt zijn weg naar elk aspect van jullie Levensstijl! En dit is absoluut de wijze waarop het zal gaan in de volgende era. Wij noemen dit de Gouden Periode.

“Het voelen met je denken en de op het Hart gebaseerde beslissingen gaan de manier van leven worden. Nu, dat doen wij al in het Ashtar Command. We hebben onze telepathische communicaties best hoog ontwikkeld, dus kan ik communiceren met de meeste leden van mijn Command en het maakt niet uit waar ze zijn! Ze kunnen op de grond zijn, zogezegd, of ze kunnen ergens in de atmosfeer zijn. En het is het niveau van communicaties dat verder gaat dan computers! Maar sommigen zijn nog in het Command die antwoorden op hun computers – zeer, zeer verfijnde computers met menselijke soort elementen, dus om in staat te zijn met mij te kunnen communiceren.

“Welke verschillen er ook tussen ons zijn, beginnend met waar ieder lid van het Ashtar Command vandaan komt. Het is onbetekenend vergeleken met de gemeenschappelijkheid van onze Missie. Wij werden hier gebracht om te helpen en op elke manier mogelijk te vergemakkelijken, de Ascentie van Planeet Aarde met deze bemiddelende stap die heet de Gouden Periode, die officieel zal worden aangekondigd met de NESARA Aankondiging! ** 

“En er zal nog een Aankondiging zijn, natuurlijk, waar ik specifiek in bent geïnteresseerd. Nou, ik ben in beide ervan geïnteresseerd, maar ik zeg jullie dit – het zal een grootse dag zijn als ik voor jullie kan staan op jullie televisie schermen, of wat er dan ook voor een zending naar jullie is! Ik realiseer me dat om voor jullie te staan ik een of andere herkenbare vorm nodig heb. En ik zal dat doen als de tijd juist is!

“Nu heb ik de eer en het privilege om de Commandant van het Ashtar Command te zijn. Maar het is een Command van een cirkelvormig soort maaksel, en zoals ik zei, we hebben onze telepathische vermogens heel hoog ontwikkeld, of we hebben zeer verfijnde communicatie systemen op onze schepen met onze computers. En we zijn echt van een denken – één Hart en één denken.

“Nou dat kan moeilijk zijn. Als je denkt aan jullie krijgsmacht, dan ben je gewend aan de generaal aan de top die orders geeft en de orders rimpelen naar beneden naar de soldaat op de laagste rang van de ladder. En het is anders in het Ashtar Command! Ik sta in het centrum en dan is er de heelheid van het Command in een cirkelvormige formatie om mij heen. En wij communiceren in onze vergaderingen – heel vaak, telepathisch. Omdat iedereen kan komen – vertegenwoordigers, zijn dat, zij kunnen naar mijn Brug komen op De Nieuwe Jeruzalem, die zich zal vergroten tot naar zo velen die allemaal in het gehoor staan.

“En we hebben zoveel te doen. We hebben zoveel gebieden om te monitoren, en in sommige gevallen – dankzij jullie, ons de toestemming geven, en dank zij de duistere hoeden die zo schoorvoetend zijn geweest om hun controle op te geven – zijn we in staat om nog meer te doen. Onze Galactische Raad heeft ons het ‘go ahead’ gegeven, het groene licht, om veel te verzachten, bijvoorbeeld schade verzachting! Jullie noemen dit damage control; wij noemen het damage mitigatie of schade verzachting. Jullie kunnen me er eerder over hebben horen spreken, maar wij werken om het meest schadelijke van de straling dat is vrijgegeven in jullie Wereld te verzachten. Ja, Fukushima is een buitengewoon voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld, verrijkt uranium dat in veel landen over de wereld is gebruikt, en andere vormen van nucleaire vervuiling.

“Wij monitoren de activiteiten van alle duistere hoeden. Er is er niet een die zich voor ons kan verbergen en er is er niet een die kan ontsnappen van Planeet Aarde, omdat wij een krachtveld hebben ingesteld dat het ontsnappen tegenhoudt, wat hun originele plan was !!! Zij zagen zichzelf niet als lekke boten. Ze zagen zichzelf als in schepen zitten – ruimteschepen! En toen zij danig hadden huisgehouden en verwoesting hadden gebracht op Planeet Aarde en uit de laatste rijkdommen waren gegaan, gingen ze weg en ze zetten operaties op ergens anders om in het paradijs te wonen en om de rest van de Mensheid en alle Koninkrijken van Moeder Gaia te laten lijden om uit te sterven.  DAT GAAT NIET GEBEUREN! … zal niet gaan gebeuren, zal niet gaan gebeuren !!! En als je een film ziet of een verhaal leest dat ons laat zien die komen binnenvallen en Planeet Aarde verwoesten, of binnen vallen en van jullie slaven maken, dat zijn gewoon de duistere hoeden in actie.

“Jonge mensen zijn specifiek vatbaar hiervoor en in veel gevallen is dit soort propaganda op hen gericht maar ze zijn meer waarnemend voor de Waarheid dan de duistere hoeden toestonden. En het zijn vaak de jongere mensen – de indigo’s, de kristallen – die de concepten verwerpen van oorlog, overname, tot slaaf maken enz. enz. en die de Waarheid er doorheen zien schijnen, van wat is, dat we allen geschapen zijn uit het Licht van Liefde en we zijn hier om elkaar lief te hebben, om elkaar te eren en om behulpzaam te zijn voor elkaar – waar we maar kunnen helpen – en om in Vrede te leven !!!

De Galactische Federatie heeft het Ashtar Command. Wij lijken iets op een militaire organisatie, maar we zijn niet strijdlustig !!! Wij zijn een vredevolle organisatie en zo gauw als Planeet Aarde volledig in de Gouden Periode komt en zijn weg vindt naar Vrede overal – en er zijn nog enkele zaken meer, maar dit zijn de hoofdzaken – dan zal Planeet Aarde worden uitgenodigd om te zitten inde Galactische Raad met een volledig lidmaatschap, en dat zal heel spoedig in jullie tijd gebeuren, maar dit is niet helemaal jullie werkelijkheid. Jullie hebben vertegenwoordigers maar jullie hebben nog niet een besluit-makend lidmaatschap, omdat het nog niet juist is zo lang er oorlogen van een of ander soort worden gevochten op Planeet Aarde.

“En de oorlogsstokers worden uit de controle gehaald. De oorlogsstokers – wie zijn dit? Dat zijn degenen die wij de duistere hoeden noemen, degenen die van oorlog profiteren. De geschiedenis heeft zich veel te veel herhaald en het her-verhaal hiervan is dat er lijden is geweest, bijna onvoorstelbaar lijden, overal waar oorlog is geweest.
En Moeder Gaia is aangevallen, en deze aanvallen zullen gaan stoppen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, vervuiling, nucleaire besmetting, radioactiviteit, alle vergiften die in de waterwegen worden gestort, begraven in het land, gesprayed op jullie voedsel en natuurlijk is er nog het fracken en drillen. Stel je voor! Moeder Aarde is een levend, voelend wezen, dus hoe zouden jullie je voelen als een levend, voelend, liefhebbend wezen, als iemand in je lichaam boorde om toegang tot je bloed te krijgen uit je aderen? Nou??? Dit is maar door gegaan en Moeder Gaia is er klaar mee en dit moet stoppen. Feitelijk heeft zij haar Koninkrijken goed gesitueerd voor de overgang naar Hogere Dimensionale bestendigheid, en die zijn daar al, deels! Net als jullie daar zijn !!!

“Ik vertel jullie niet iets nieuws. Ik vertel jullie oude, oude, oude, oude Waarheden! Jullie kwamen uit de Hogere Rijken en dat is jullie bestemming als je opstijgt. Maar het is jullie bewustzijn waar we over spreken en jullie vinden al manieren om naar de Hogere Dimensionaliteit te gaan – als je mediteert of als je slaapt. Zelfs nu soms, hebben jullie visioenen – gewoon op een minuut was je je borden en de volgende minuut zit je op Venus. Dit gebeurt meer en meer. Waarom? Omdat jullie je dat H-E-R-I-N-N-E-R-E-N en je verbinden met waar je vandaan kwam of waar je graag een bezoek wilt afleggen.

“En meer dan dat, verder terug dan dat, in jullie bestaan, waren jullie een Licht Wezen. Heel gewoon – een Wezen van Licht! Maar jullie hebben je vibraties verlaagd om in een menselijk lichaam te komen terwijl je op dezelfde tijd, een deel van je, gebleven is in die Hoger Plaatsen! Gefeliciteerd! Jullie zijn op veel plaatsen tegelijk, zelfs nu !!! en als je met de derde dimensie bent klaar gekomen, zul je gewoon omhoog gaan naar een her-vereniging met jezelf, voornamelijk!

“Dus, dit kan er wel een beetje ander perspectief op zijn – misschien een andere manier van kijken naar waar je naar toe aan het gaan bent, wat je bestemming is – maar het is altijd het doel van de Missie geweest van de Mensheid van Planeet Aarde, om terug te keren naar Huis, volledig, totaal! En dit is, Geliefde Mensen, wat er gebeurt, zelfs terwijl we hier verzameld zijn. Dit is aan het gebeuren en er zijn vele, vele manifestaties.

“Jullie voornaamste nieuws media hebben nu headlines en verhalen over al die verschillende onderwerpen over hoe de duistere hoeden het verliezen en hoe de Waarheid naar buiten komt. En dit is verBlijdend, als je het Hogere Dimensionale perspectief vasthoudt, wat is dat het een manier van Licht neerzetten is op alles, zodat alles wordt onthuld! En dan komt het begrijpen  van waarom NESARA en al die veranderingen nodig zijn voor Planeet Aarde – alle Koninkrijken van Planeet Aarde – om omhoog te gaan naar een Hoger niveau van vibratie en inderdaad , naar een liefdevolle Levensstijl !!!

“Zo, we hebben een beetje achteruit gekeken. Dat kan ook lollig zijn, maar voornamelijk willen we dat jullie de visies vasthouden van het nu moment in jullie nu momenten, en om meer en meer jezelf in het nu te brengen van de Gouden Periode. Dat is wat wij bedoelen met de visies van het nu moment, omdat dit dan in jullie NU wordt gebracht! Dat is zo belangrijk, zo’n hulp om ons verder te brengen om de NESARA Aankondiging voort te brengen en de Aankondiging van jullie werkelijke aanwezigheid en alle prachtige, Verblijdende en vredige dagen en nachten die jullie voor je hebben liggen tijdens de Gouden Periode !!!

“Dus we danken jullie, Geliefde Familie Leden, geliefde Ashtar Command Leden, Engelen – oh, ja, er zijn hier Engelen aanwezig en leden van Moeder Gaia’s koninkrijken, Moeder Gaia zelf en allen die komen uit de Hemelse Rijken, de Rijken van Licht, de Meesters, de Leraren! Wij danken en eren jullie, Geliefde Mensen, dat jullie kwamen en om bij ons te zijn in deze Vergadering van Liefde Licht. En we verzekeren jullie dat nog meer Blijdschap, nog meer Licht en zelfs nog meer Liefde op je pad is, terwijl we verdergaan in de werkelijkheid van wat sommigen genoemd hebben de Eeuw van Aquarius – wij noemen die de Gouden Periode! Dank jullie, Geliefde Mensen voor je aandacht, voor jullie aanwezigheid, en voor jullie liefdevolle energieën! En zo is het. Saluut!”

*   World War I    WereldOorlog  I
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, May 26, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )    

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html