Labels

Sunday, June 7, 2015

Nederlands -- De Reis – de Arcturiërs The Journey -- Suzanne Lie


24 MEI 2015  ZONDAG
De Reis – de Arcturiërs 
The Journey


http://4.bp.blogspot.com/-CnzeWdNOdww/VWIIZ9s92UI/AAAAAAAADGA/Rq23dC-skes/s400/TheJourney.jpg

De Arcturiërs
Beste Arcturïers,
Kunnen jullie ons vertellen wat er bezig is?

Liefste mensen,
Wij antwoorden jullie en iedereen die deze transmissie leest. JA, er IS iets aan het gebeuren, bij IEDER VAN JULIE. Iedereen ontvangt de hogere frequenties van energie die binnen lopen en door jullie lichamen heen op een vreemde trans-mutionale wijze.


Je kunt zeggen dat het beschermende omhulsel van het lagere dimensionale energieveld dat m jullie lichamen werd gezet bij de geboorte, begint weg te vallen. Niemand weet van dit beschermende omhulsel, omdat het een natuurlijk component van je stoffelijke anatomie is.

Maar, jullie anatomie transmuteert van de stoffelijke, drie dimensionale frequentie die jullie altijd gekend hebben, naar een beetje hogere frequentie, die je etherisch kunt noemen. Maar daar jullie het meeste van de wereld ervaren in relatie met je waarneming van de wereld, kunnen jullie je deze verschuiving misschien niet realiseren want de wereld verschuift samen met jullie.

Nu, dit is waar onze term “jullie allen” verandert. Niet jullie allemaal wat betekent de mensheid als geheel, zal deze zelfde ervaring hebben. En verder, zullen jullie allemaal deze ervaring NIET krijgen in het zelfde NU. Daarom spreken we vooreerst tegen onze vrijwilligers die een stoffelijke vorm aannamen om Gaia te assisteren.

Jullie, onze vrijwilligers die menselijke lichamen dragen die samengesteld zijn met dezelfde elementen als Gaia’s planetaire lichaam, namen deze vormen aan omdat je vrijwillig wilde leven in de ‘dezelfde’ trein met Gaia. Als je leeft in ‘diezelfde trein’ met de planeet, terwijl je de elementen van je eigen menselijk lichaam in een hogere frequentie transmuteert, help je Gaia om de elementen van Haar planetaire lichaam in een hogere frequentie te brengen.

Tegelijkertijd, indien Gaia Haar planeet transmuteert naar een hogere frequentie, blijven jullie in verbinding/in dezelfde trein met Aarde’s hoger frequentie. Daarom terwijl je deze hogere energievelden toestaat je menselijke lichaam te transmuteren, doe je dat in partnerschap met Gaia. Tegelijkertijd, terwijl Gaia’s lichaam transmuteert naar een hogere frequentie, blijf je in verbinding met die verschuiving.

Precies als het eerst langzaam zou gaan om een lang staande steen weg te bewegen van de plaats die hij zo “lange tijd” bezet had, gaat het langzaam om de stuwkracht van je lichamelijke her-kalibratie van de kern frequentie, te beginnen. We zeggen “kern frequentie” omdat deze verschuiving begint van uit de kern van de ruggengraat en die werkt langzaam zijn pad naar de buitenkant van je lichaam.

Velen van jullie hebben gevoeld hoe je Kundalini begon te ontwaken in de kern van je ruggengraat, al een tijdje bezig in jullie tijd. Nu, die sensatie begint nu op en neer te stromen langs je ruggengraat, en jullie voelen dat in je gehele lichaam. Maar, je drie dimensionale hersenen wordt niet gekalibreerd om deze informatie te ontvangen.

Als je je bewustzijn uitbreidt in de alpha golf, het vier dimensionale bewustzijn, zullen jullie een tinkelende sensatie in je lichaam voelen, samen met een gonzend geluid in je oren die elke dag steeds luider begint te worden. Dat geluid schijnt te “gonzen” omdat jullie drie dimensionale hersenen die geluiden niet kan vertalen van deze hogere dimensionale werkelijkheid.

Bijvoorbeeld, je kunt een 8.000 Herz boodschap horen, maar er zal geen “toon” bij zitten. Jullie 3D horen zal vermoedelijk deze frequentie als een “gonzend” geluid horen. Maar, veel kinderen van jullie NU zijn geboren met het vermogen om hun aandacht te kalibreren naar hogere frequenties zodat ze die bewust wel kunnen waarnemen.

De meeste stoffelijke oren van de oudere generaties zijn slechts gekalibreerd om de toon-kern frequentie te horen van geluiden tussen 500 Hz tot aan 4.000 Hz. Boven en onder die frequenties kan je stoffelijke zelf alleen maar een gonzen horen en een sensatie in je lagere lichaam voor de lagere frequenties. Dat is hetzelfde voor jullie stoffelijk zicht. Net alsof jullie aardevoertuig alleen de kern/midden reikwijdte kan horen, kan die alleen kern visies waarnemen.

Het is het NU waarin jullie innerlijke Hoger Zelf je helpt om je waarnemingen te her kalibreren door het her kalibreren van je bewustzijn. Alle waarnemingen zijn gebaseerd op jullie staat van bewustzijn. Als je bewustzijn resoneert op beta golven, kun je alleen de drie-dimensionale stoffelijke wereld waarnemen.

Als jullie bewustzijn resoneert op alpha golven, kun je alleen de vierde dimensionale werkelijkheid waarnemen, maar alleen als je je drie dimensionale waarnemingen loskoppelt. (Zoals door je ogen te sluiten). Bij al jullie incarnaties sedert de val van Atlantis, werd jullie geleerd om te geloven dat alleen je 3D stoffelijke waarnemingen echt waren.

Tijdens de piek van Atlantis en daarvoor, was de resonantie frequentie van Gaia hoger.  Daarom konden mensen gemakkelijk de vierde dimensie zien terwijl ze wakker waren in hun dagelijkse leven. Na Gaia’s bijna verwoesting door de val van Lemurië en de val van Atlantis, viel de frequentie van de Aarde naar de derde dimensie.

Van toen af aan konden de meeste mensen alleen de vierde dimensie waarnemen als hun stoffelijke lichaam sliep of tijdens meditatie. De reden voor deze verandering in die waarneming is doordat de wijze waarin men hun vorm verbindt aan een bepaalde werkelijkheid, om hun bewustzijn te verbinden met de frequenties van die werkelijkheid. Bijvoorbeeld, er is een vijfde dimensie versie van de Aarde, maar die kan alleen waargenomen worden als jullie bewustzijn gekalibreerd is naar de vijfde dimensie.

Maar, doordat het collectieve bewustzijn van de Aarde omhoog aan het gaan is, beginnen meer van jullie die vijfde dimensionale Aarde te zien als je in diepe meditatie bent. Doordat jullie een drie dimensionaal lichaam dragen, kun je alleen de vijfde dimensionale Aarde zien als je bewustzijn gekalibreerd is naar de frequentie van de vijfde dimensie.

Verder, omdat jullie de “gewoonte” hebben en het “geloof” hebben dat “alleen de stoffelijke wereld echt is”, vertaalt jullie 3D hersenen je ervaring van de vijfde dimensionale Aarde als “je voorstelling” of als een “droom”.

Een van de meest uitdagende componenten van jullie ascentie zal zijn om de signalen van jestoffelijke hersenen te negeren en te letten op de signalen van jullie multidimensionale denken.  Het probleem is dat jullie je multidimensionale denken niet kunnen zien omdat de lagere frequenties de hogere frequenties niet kunnen zien.

Natuurlijk kunnen jullie ook je stoffelijke hersenen niet zien omdat die gevat zijn in je schedel. Maar sedert je “stoffelijke brein” deel is van de overeenkomstige werkelijkheid, weet iedereen dat ze een brein hebben en dat ze onmiddellijk zouden sterven zonder dat. Dus, gelooft iedereen dat ze een stoffelijke brein hebben zelfs al kunnen ze die niet zien.

Aan de andere kant, is het GEEN deel van de drie dimensionale overeenkomstige werkelijkheid dat iedereen een multidimensionaal denken heeft. Maar, daar de hogere dimensies dezelfde frequentie kan waarnemen of de lagere frequenties, KUNNEN jullie je multidimensionale denken waarnemen via je vijf dimensionale waarnemingen.

Jullie vijf dimensionale zelf kan ook door je 3D schedel heen zien om je hersenen te zien. In feite kan je vijf dimensionale zelf gemakkelijk je gehele 3D zelfs waarnemen, maar jullie stoffelijke kan niet het vijf dimensionale zelf zien.

Maar, als je een hoger dimensionale droom of meditatie hebt, zal je bewustzijn zich uitbreiden naar de vijfde dimensie, en zul je in staat zijn om je vijf dimensionale Lichtlichaam waar te nemen. Gelukkig breidt jullie bewustzijn zich uit buiten je stoffelijke lichaam als jullie slapen en als je in diepe meditatie bent.

Het voordeel van meditatie is dat je kunt documenteren wat er gebeurde tijdens, of kort nadat je terugkeert naar je drie dimensionale bewustzijn. Daarom, ook al zul je waarschijnlijk vergeten wat er gebeurde terwijl je in hogere staten bent van je meditatie, zul je “bewijs” hebben dat je die wel beleefde.

Natuurlijk, kun je je dromen documenteren, wat best nuttig is. Maar je moet dan direct wakker worden na de droom of je zult die waarschijnlijk vergeten terwijl je je 3D brein focust in de stoffelijke wereld.

In de hele “tijd” zijn er veel “psychics” (Mediums) geweest die de hogere werelden konden zien. Ongelukkig genoeg tussen de val van Atlantis en jullie huidige NU, geloofde de overeenkomstige werkelijkheid niet dat deze mensen wettig waren.

Mensen die bewust de hogere dimensies ervoeren werd vaak een etiket opgeplakt met vernederende namen en vaak werden ze gestraft en gedood. De duistere krachten van de mensheid die vele jaren geregeerd hadden na de val van Atlantis konden alleen de derde dimensie zien doordat hun bewustzijn zo laag was.

Daaruit volgt, als iemand kon zien wat de duistere mensen NIET konden zien, zou aan de autoriteit van die mens getwijfeld worden. Nog erger de duisteren proclameerden vaak dat “psychische” energieën van de duivel waren. En dat is interessant omdat de “duivel” juist het wezen is die de duisteren niet konden zien en toch vaak aanbaden.

De duistere mensen aanbaden de wezens van het lagere dimensionale plan omdat die wezens resoneerden op een licht hogere dimensie dan zij deden. Deze lagere astrale wezens konden gemakkelijk de drie dimensionale duisteren zien en probeerden hun krachten met die van hen samen te voegen.

Toen de duistere mens deze lagere astrale wezens toestond in hun bewustzijn, wonnen zij een duistere macht over anderen.  Daarmee samengaand met de lagere astrale wezens, konden de duistere mensen stoffelijke objecten branden met hun denken, veranderingen maken in de stoffelijke wereld en zelfs het denken binnengaan van andere mensen die macht over anderen aanbaden.

Deze “niet-dode” astrale wezens konden lichamen binnengaan en/of bewustzijn van mensen die hen zagen en stonden hun aandacht toe om samen te gaan met het energieveld van het lagere astrale plan Deze duistere astrale wezens konden vormen veranderen, wat enorme indruk gaf op de duistere mensen, en ze gaven hen informatie over de stoffelijke wereld.

De mensen van de donkere zijde aanbaden deze lagere wezens omdat zij beïndrukt waren door hun macht over anderen.  De duistere mensen wilden macht over andere mensen hebben, zodat zij de lagere wezens toestonden om macht over zichzelf te winnen.

De duistere mensen realiseerden zich niet dat de lagere wezens alleen maar energie pakketten waren die pas ontwikkeld waren in de derde dimensie. Ze wisten niet dat als niemand dat duistere energiepakket voedde, het pakket stief. Ze wisten alleen maar dat als ze die duistere entiteiten aanbaden dat ze dan een bepaalde hoeveelheid controle wonnenover hun drie dimensionale wereld.

Als die “macht over anderen” mensen stierven, gingen ze het collectief binnen van ALLE duistere, wrede, lagere astrale wezens die resoneerden op de laagste frequentie van Gaia’s aura. Door eonen wreedheid, oorlog, marteling en lijden, werd Gaia’s lagere astrale veld dicht door deze wrede mensen.

Dit lager astrale plan was NIET gevuld met Duivels die door God werden gecreëerd, maar door Duivels die door de mensheid werden gecreëerd. Maar, de duistere regeerders vertelden de niet onderwezen, kwetsbare mensen dat God deze duivels had geschapen die grote schade zouden brengen aan hen en aan hun families als ze hen niet gehoorzaamden. Sedert die duistere regeerders leiders waren geworden in hun gemeenschap of zelfs in hun kerk, begonnen de mensen te geloven dat macht over anderen een goede manier was om leider te zijn.

Wat er gebeurt in dit NU is dat de slinger is begonnen weg te slingeren van de polariteit van duisternis en in de polariteit van licht ging. Het moeilijke deel van een gepolariseerde, drie dimensionale werkelijkheid is dat die een lange “tijd” kan blijven in het duister.

Het prachtige deel van een gepolariseerde, drie dimensionale werkelijkheid is dat die uiteindelijk terug zal keren naar het Licht. Een van de grote keerpunten begon in augustus 1987 bij de Harmonische Conventie. 


De hoofdreden waarom de Harmonische Conventie een keerpunt werd was omdat zo veel mensen samen kwamen om te mediteren voor liefde, vrede en licht en dat ze een verschuiving creëerden in de drie dimensionale overeenstemmingswerkelijkheid.


Deze collectieve kracht van positieve, liefdevolle gedachtenvormen die geschapen werden door mensen die hielpen om “het getij te keren” weg van het scheidende bewustzijn en in eenheidsbewustzijn. Dit collectieve energieveld ontstak ook hoop in de harten van de mensheid.
Dit markeerde ook het begin van de ondergang van de duisteren. We weten dat de decades van laat 1980 tot in jullie NU voor altijd leken te zijn voor degenen die door de “wie vertrouwen jullie” propaganda heen geleefd hebben.
We zeggen tegen jullie ALLEN: wie jullie zouden moeten vertrouwen is je eigen hogere dimensionale uitdrukking van ZELF. Net als jullie geleerd hebben om te mediteren voor eenheid en vrede, denk eraan om te mediteren om je te VERENIGEN met je eigen hoger dimensionale ZELF.

Jullie hoger Zelf zal jullie verankerd houden in de hogere dimensies, en ook om jullie te voorzien van een veilige frequentie waarin jullie je kunnen ontspannen. Want, hebzucht, duisternis, oorlogen en leugens hebben jullie wereld al zo lang geregeerd, het is gemakkelijk voor jullie om ongeduldig te worden.

Denk er alsjeblieft aan dat ongeduld een vorm van vrees is die je bewustzijn kan verlagen. Want jullie zien de werkelijkheden die resoneren met de frequentie van je staat van bewustzijn, wees er zeker van om je bewustzijn vast te houden in de bovenste vierde en de vijfde dimensie.
Dan, als je tijdelijk verloren raakt in de angsten en het duister van het verleden, zal je eigen Hoger ZELF je helpen om in constant contact te blijven met de onvoorwaardelijke liefde en multidimensionaal licht van de hogere dimensies.

Het meest belangrijke is, wat je gelooft is wat je waarneemt. Als je gelooft dat je wereld gevuld is met vrees, boosheid en verdriet is dat wat je 3D brein zal zoeken. Jullie 3D hersenen heeft een regeling met je gedachten waarbij je hersenen zullen geloven wat je gedachten je zeggen te geloven.

Als je eenmaal gedachten hebt van hoe moeilijk het leven is, zullen je 3D hersenen waarnemingen uitzoeken die deze gedachten bewijzen. In dit geval zullen je gedachten en waarnemingen bewijzen aan je dat de wereld duister is en een beangstigende plaats is.

Aan de andere kant, als je gelooft dat het leven goed is en dat jullie wereld elke dag zijn best doet om een betere werkelijkheid te creëren, dan zal je brein je waarnemingen geven om bewijs te zoeken dat de wereld goed is en elke dag beter wordt.

We hopen dat jullie nu beter kunnen begrijpen hoe JULLIE de schepper zijn van je werkelijkheid? Alles dat je je kunt voorstellen bestaat, maar jullie zullen dit alleen waarnemen als je dat gelooft. Verder, als je denkt dat iets bestaat, zal jullie drie dimensionale brein, of je multidimensionale denken jullie helpen om dat te ervaren wat je eerder niet kon waarnemen, voordat je dit geloofde.

Bijvoorbeeld, als je gedachten zeggen: “het leven is goed” of “het leven is slecht” gaan jullie hersenen op zoektocht om bewijs te vinden dat je gedachten goed zijn. Natuurlijke IS het leven soms goed en soms IS het leven slecht. Die beide werkelijkheden bestaan tegelijkertijd in de miljoenen en triljoenen versies van de werkelijkheid.

Jullie wonen in een enorme opslagplaats waarin je elke werkelijkheid kunt “kopen”. Elke werkelijkheid resoneert met een bepaalde staat van bewustzijn. Julie gaan naar boven en naar beneden met de lift van dit warenhuis via het verschuiven van de staten van je bewustzijn. Als je een vijf-dimensionale werkelijkheid wilt “kopen” moet je je bewustzijn kalibreren naar de vijfde dimensie.

Herinneren jullie je toen je EEN was met je hoger dimensionale Zelf en koos om het avontuur te “kopen” via het verschuiven van de staten van je bewustzijn. Jullie gingen omhoog en naar beneden via de verschuiving van de staten van je bewustzijn. Als je een vijf dimensionale werkelijkheid wilt “kopen” moet je je bewustzijn kalibreren naar de vijfde dimensie.

Herinner je je toen je EEN was met je hogere dimensionale zelf en het avontuur wilde “kopen” van een drie dimensionale werkelijkheid? Je geloofde dat je Gaia kon helpen dus ging je dit avontuur binnen.

Toen kostte dit meer incarnaties en / of meer teleurstellingen waar je op kon rekenen om je missie te vervullen. Gelukkig, nu dat je opnieuw verbonden bent met je hoger dimensionale ZELF, staan jullie niet langer op de grond om omhoog te kijken.

In plaats hiervan zijn JULLIE in het NU van de ENE, die jullie constant leiding geeft door het labyrint van het leven op en ascentie verder dan de illusies van de derde dimensie.

Zegeningen Lieve Mensen, Wij zijn NU met jullie.
De Arcturiërs en jullie Galactische Familie.

http://1.bp.blogspot.com/-a-6ISXoasd4/VVzf4NRskUI/AAAAAAAADDY/oPzC3L-Lqp0/s320/Through%2Bthe%2BPortal%2BFinal%2BCover%2B1.jpg

Through the Portal Book 5
Ready on June 6

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html