Labels

Friday, June 5, 2015

Nederlands -- DERTIG SLUIERS VAN ILLUSIE Door Suzan Caroll

ALS DE ILLUSIE WORDT VERWIJDERD, IS ALLES DAT OVERBLIJFT WAARHEID. Dit boek zou eigenlijk genoemd moeten worden: “Mijn Dertig Sluiers van Illusie.” Omdat ik er zeker van ben dat ieder mens die in zichzelf reist hun eigen dertig illusies zou vinden, of meer…  .…more UITTREKSEL UIT:  DERTIG SLUIERS VAN ILLUSIE
Door Suzan Caroll

Sluier Zeven: “De Illusie van Constantheid/Bestendigheid”
“Lady Astrea, Lady Astrea.”
“”Ja,” ik hoor opeens een stem die me wekt. “Ik ben hier, mijn enige, roep je mij?”
“Oh, ja,” antwoord ik, “ik denk dat ik het ben. Ik wist niet dat ik dat was, maar ik ben blij dat u me antwoordde. Denkt u dat ik me het herinnerde en u oproep om me te helpen terug keren?”

“Dat kan zijn, mijn lieve. Maar kom, het is jouw beurt voor de Cirkel.”


Opnieuw ga ik de bekende Cirkel binnen en opnieuw komen de dames bij me om me te helpen weer een andere sluier weg te halen. Net als eerder hoor ik de stem van Lady Leto zeggen: “Lieve, de sluier die vanavond wordt opgetild is de ‘Illusie van Constantheid’ (ook :  Bestendigheid of Trouw aan). Op je Aardse planeet schijnt alles constant te zijn. De bomen, de huizen, de bergen en de weiden schijnen allemaal constant te zijn, onwrikbare vormen van stoffelijke structuur. Maar, dit is echt een illusie want constantheid is relatief voor jullie constantheid van bewustzijn. Alles dat wordt gezien door de stoffelijke zintuigen is relatief voor de staat van bewustzijn op de tijd van waarneming. Wat kan lijken een heldere, lege hemel te zijn in een staat van bewustzijn, kan in plaats daarvan vol met engelen en devisch leven in een andere staat van bewustzijn zijn. Bewustzijn helpt bij het vaststellen van iemands voortgang in de tijd.

“Indien iemand in menselijk bewustzijn zit, is de tijd constant en moet worden beleefd op lineaire wijze. In het menselijk bewustzijn, verschijnen stoffelijke structuren het meest constant omdat de tijdsgrens altijd aanwezig is om elke verandering te stabiliseren en te maskeren die kunnen gebeuren verder dan ruimte en tijd. Maar, in het ‘IK BEN’ bewustzijn is tijd niet langer een factor waarmee rekening moet worden gehouden op lineaire wijze. In plaats hiervan kan tijd worden gebruikt als een kompas om iemands bewuste ervaring en waarnemingen naar het gewenste focus van tijd en ruimte te voeren.”

Nu neemt de Broeder de sluier en Hilarion spreekt: “Beste Ene, de enige ware constantheid is het “IK BEN bewustzijn.” Alle waarneming is relatief voor de staat van bewustzijn en daarom, om iemands perceptie te beheersen, moet men in staat zijn om zijn bewustzijn te beheersen.

“Dus, mijn ene, in je zoektocht naar constantheid in het aardeleven, zoek dan in plaats hiervan adequate kennis van jezelf zodat je het IK BEN bewustzijn altijd kunt handhaven. Alle menselijke zaken die handelen als ankers om je herhaaldelijk naar beneden te trekken bedreigen deze staat van bewustzijn. Alleen als je in staat bent om die menselijke ankers los te laten zul je in staat zijn om het IK BEN bewustzijn te handhaven. Zoals je ervaren hebt, is dit een moeilijke taak, inderdaad. Maar, de enige ankers die je werkelijk naar beneden kunnen trekken zijn die van jezelf. Daarom, mijn lieve, leer jezelf kennen en houd van wat je leert. Door dat te doen kun je transcenderen in de constantheid van je eigen hogere dimensionale zelf.”
De andere Broeder neemt nu de sluier en Apollo spreekt: “De Zon is de meest constante structuur in jullie zonnestelsel. Natuurlijk is dit ook relatief voor iemands focus van bewustzijn omdat in menselijk bewustzijn de Zon verschijnt als een brandende vurige bal, onbenaderbaar en door de mens onbewoonbaar. Maar, in een hogere werkelijkheid is het een grote tempel, die tiert van leven, menselijk en goddelijk. Natuurlijk kan een mens niet zijn stoffelijke apparaat meenemen naar deze tempel noch kan hij gemakkelijk deze bereiken omdat hij gebonden is aan een stoffelijke structuur.
“Zij die gebonden zijn door tijd en ruimte streven er naar om een rondreisje te maken door de hemelen in hun stoffelijke structuren, en zij gebruiken hun aardgebonden brandstof bronnen. Weinig weten zij dat, terwijl ze zichzelf bevrijden van de illusie van het stoffelijke rijk, ze overal heen kunnen worden getransporteerd wat hun denken zich maar kan voorstellen. Het denken, bevrijd van het geloof in beperking van de derde dimensie, kan het universum ervaren en reizen met een snelheid die sneller is dan de snelheid van licht, want het denken reist met de snelheid van gedachte.
“Elke gedachte dan, is iemands persoonlijke ruimteschip. Elke gedachte kan iemand laten reizen, worden, beleven, en alles weten dat mogelijk of onmogelijk is. Terwijl jullie werken via je stoffelijke ankers, weet dat iedereen zwaar aan je voertuig trekt. Stop en vind het persoonlijke geloof dat deze ‘stop poort’ bindt aan je bewustzijn. Vrees de passage van tijd niet bij dit proces, omdat de weinige aardemomenten die in deze onderneming worden gespendeerd jullie kan bevrijden, voor een eeuwigheid van alle aardse beperkingen in de tijd.
“Ken je ankers zodat je die kunt draaien naar wanneer je wenst om vrij te zijn en laat ze zakken als je de illusie van constantheid van ervaring wenst.”
Oh, ja, nu herinner ik me hoe ik hier voor het eerst aankwam in het bos en hoe ik feitelijk naar deze plek kwam, ik bedacht die en toen was er.. Ik vraag me af als ik aan de Aarde denk zal ik dan plotseling … zijn…
SLUIER ACHT
“De Illusie van het Zelf”
Het werkte. Het werkte. Ik dacht aan de Aarde en toen was ik er. Ik werd wakker in mijn bed. Maar nu had ontwaken een hele nieuwe betekenis. Als ik hier kom, voel het alsof ik ontwaakt ben. Maar, ik weet dat ik in slaap moet zijn geweest voordat ik hier kan komen. Dan, is het net als inslapen als ik hier vertrek en ik moet wakker zijn voordat ik kan weten dat ik terug ben gekeerd. Ik vraag me af of dit alles minder verwarrend is als men in “IK BEN Bewustzijn” zit.
“In het ‘IK BEN’, lieve, is er geen verwarring, alleen verlichting.”
 “Oh, Lady Astrea, ik ben zo blij u weer te zien. Ik mis u als ik op Aarde ben.”
“Maar, mijn lieve,” antwoordt ze, “Ik ben niet ver van je af als je op Aarde bent. Als je me ooit wilt, denk gewoon aan me en ik zal je horen en langs de straal reizen van je gedachte om je te antwoorden. Maar kom nu, mijn lieve, het is jouw tijd om de Cirkel in te gaan.”
Waarom is het dat zij me naar de Cirkel brengt als ik gewoon een vraag wil stellen? Oh, ja, ik herinner me het, vragen zijn louter een vorm van twijfel. De Cirkel glinstert om me heen terwijl de dames naderen. Ik weet dat ik niet langer twijfel over deze ervaring. Ik begrijp het misschien niet maar ik vraag het me ook niet langer af. Terwijl de Dames de sluier pakken hoor ik Lady Leto zeggen: “Lieve, het koord dat de sluier van illusies bindt is emotie. Ken de emoties die je nu voelt. Laat die met jou communiceren en je de informatie geven die je nodig hebt, en laat het dan los zodat je door kunt gaan met je werk.
“De sluier die vanavond wordt opgetild is “De Illusie van het Zelf”. Deze illusie is dat persoonlijke belangrijkheid een bron is van een buitenste beloning en succes. Het ‘zelf’ is niet hetzelfde als het ‘Zelf’ want vele ‘zelven’ maken het “Zelf”en veel van die ‘zelven’ zijn niet eens een leven. Maar, de mensheid heeft zoveel kracht gezet op het vestigen van het kleine ‘zelf’ dat ze beginnen te geloven dat dat alles is wat ze zijn. Ze beginnen te denken dat zij het lichaam zijn en dat zij door het ego worden geregeerd. Als een kind, een klein kind, weet men dat er geen scheiding is en dat de hele Aarde een is. Ze weten dat hun lichaam hen vast houdt, maar ze zijn feitelijk veel meer dan gewoon hun stoffelijke vorm. Maar, de wereld is nog niet klaar geweest voor dit concept en, daarom, wordt het kind geleerd om het lichaam te worden, om alle besef te focussen op het stoffelijke en om een ‘zelf’ te worden.
“Met het vrijmaken van deze sluier, zul je beginnen alle wensen, doelen, wat je nodig hebt en beloningen van dit kleine ‘zelf’ te kennen en te begrijpen. Bekijk elk van dezen door de ogen van het ‘Zelf’ en laat ze allemaal los als delen van een illusie.
En nu begint de machtige Hilarion te spreken: “In staat zijn om een te worden met het Hoger Zelf is een grote en geweldige taak. Ik kan me herinneren hoe ik leed in mijn aardelevens om deze taak te vervullen. Mijn ego was sterk en beledigd over diens dood. Jij, mijn ene, hebt eerst gestreefd om een zin van het ‘zelf’ te vestigen zodat je beter kon omgaan met de wereld die altijd voelde als een vreemde planeet voor je. Daarom kan het misschien moeilijk zijn om dat inderdaad op te geven waar je zo hard naar gezocht hebt om dat te vinden.
“Laat nu de illusie los dat dit kleine, eenzame ‘zelf’ alles van je is.
Geef je over aan het Hoger Zelf in plaats van dat je die altijd gevoeld hebt in de nabije verte. Vrees de complicaties niet. Ik weet dat de reden voor het ‘zelf’ is omdat het nodig is terwijl men zijn aardse lessen leert. Maar, als men naar de staat van leraar gaat, kan men de antwoorden in zichzelf dragen.
“Laat die kleine rol met al haar rondspokende emoties en aards streven los. Je hoeft niet langer te lijden om te leren, nu kun je leren door te onderwijzen. Voel de aanwezigheid van de Meesters in je stoffelijke voertuig. Kijk naar alles dat ‘echt’ leek in een symbool verbleken. Ken de Aarde als schoolklas voor menselijke evolutie. Verzamel je graden nu en verlaat je schoolbank. Stap op naar het podium en laat je Hoger Zelf het voertuig bewonen waar je zo lang voor gewerkt hebt om dat voor te bereiden.”
Alhoewel ik nauwelijks begrijp wat Hilarion net heeft gezegd, voegt Apollo erbij: “Ik zie hoe dit een moeilijke opdracht is voor je om te snappen, en ik weet dat het alle moed zal kosten die je hebt. Het lijden ontkennen dat je vertelde dat je levend was, is werkelijk de dood onder ogen zien. Sterf nu, mijn ene. Sterf voor ongemakken, sterf voor beperking, sterf voor kritiek en sterf voor menselijke liefde. Zie je Engelen van Opstanding en voel de goddelijke aanhechting omdat jullie verenigd zijn met je Hoger Zelf. Geef elke emotie weg omdat die een reactie betekent op je drie dimensionale leven. In plaats hiervan, luister, observeer en ken de boodschap die vanuit de derde dimensie naar je Hoger Zelf wordt doorgegeven. Kijk in alle Illusies die het ‘zelf’ vasthouden naar verdriet en beloning. Laat de dood van het kleine ‘zelf’ toe zodat je eeuwigdurend leven kunt voelen en zijn.”
Terwijl de meesters eindigen met spreken, zit mijn denken in een werveling. Hoe kunnen ze zoveel weten over mij persoonlijk? Alhoewel ik me mijn aardeleven niet goed herinner, weet ik zeker dat het niet betekenisvol was. Hoe kunnen ze weten of zelfs zorg hebben voor zo’n klein persoon als ik?
“Omdat je ons geroepen hebt.” Ik hoorde de liefdevolle stem van Lady Astrea op mijn gedachte antwoorden. Ik realiseer me nu dat ik op een of andere manier buiten de Cirkel ben gereisd, of misschien, heeft die mij verlaten.
“Hoe hoort u mijn gedachten, Lady?” stel ik tenslotte die vraag.
“Mijn ene, het doet er niet toe voor me welke stem je gebruikt terwijl ik alleen maar naar je hart luister. Wij van de hogere dimensies hebben slechts zorg voor zaken van de Aarde die het echte hart beïnvloeden. Al het andere is louter een les die gespeeld en opnieuw gespeeld wordt. De levens en gedachten van het menselijke rijk houden ons alleen maar bezig als die ene tot het punt in hun evolutie is gekomen waarin ze de goddelijke tussenkomst op kunnen roepen vanuit het hart en dat echt accepteren. Het is niet zo dat wij niet van de hele mensheid houden, maar dat ze niet in staat zijn om onze bijstand te accepteren. Zo lang als iemand al zijn zintuigen gefocust heeft op de stoffelijke wereld, zijn ze gevangen door die wereld.”

Ik kan nauwelijks haar laatste woorden horen terwijl ik weet dat ik nu vertrek. Oh, alsjeblieft, laat me herinneren wat ik hier heb geleerd. Oh, alsjeblieft, help me om op Aarde wakker te zijn/worden…                                 -------------------------------
Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html