Labels

Monday, July 21, 2014

20.07.2014 Steve Beckow met Aartsengel Michaël over Ascentie – deel 7 van 10

Steve Beckow met Aartsengel Michaël over Ascentie – deel 7 van 10
(gepost op 20 juli door Steve Beckow)                                                              We gaan verder met ons samengestelde interview, deze keer met AE Michaël over Ascentie.

Ouders, Kinderen en Ascentie
Steve Beckow: een vraag, Lord, van sommige luisteraars die bejaarde ouders hebben, enkelen ervan die op hun laatste benen lopen en ze zeggen allemaal: “Worden die ook meegenomen? Zullen die kunnen opstijgen? Is het mogelijk dat iemand op die late datum niet kan overgaan en dan de Ascentie mist? En natuurlijk is er de vraag of ze vanaf de andere kant opstijgen maar kunt u zich richten op hun angsten dat hun bejaarde ouders niet in staat zijn om te ascenderen, alstublieft?

Aartsengel Michaël: Hun bejaarde ouders zullen ascenderen als dat is wat zij gekozen hebben om te doen, voor het contract. Nu, er zijn velen die op die rand gestaan hebben en sommigen zeiden – en dit is een zielengesprek dat ze bewust of niet bewust met ons hebben gevoerd en met hun bewaarders – sommigen hebben gezegd: “Ik wil lang genoeg blijven om het te zien.” Sommigen zeiden : “Ik wil lang genoeg blijven om er doorheen te gaan en te worden ge-her-vitaliseerd.” En anderen zeiden – en dit gaat over gelijke pockets, tussen twee haakjes – anderen zeiden: “Ik zal gaan en zal ze er vanaf de andere kant doorheen trekken.”…
Dus, ze zullen hen ondersteunen, tot op het laatste moment, er doorheen springen en ze er dan doorheen halen. 

In alle gevallen weten de ouderen, de wijzen, zelfs zij met dementie, Alzheimer’s, serieuze condities, weten ze wat ze doen. En ook wij richten ons niet gewoon tot degenen die bejaarde ouders hebben, we richten ons ook op degenen die “terminaal” ziek zijn. Het gaat over dezelfde uitbraak/ontsnapping.


Steve: Ik ken iemand die veelvoudige condities heeft, van myeloma tot aan nierdisfunctie. Iemand ligt aan een nier machine, op zijn laatste benen, en het schijnt echt te zijn dat hij dit vasthoudt voor Ascentie en dus kan iemand die door condities geplaagd wordt, het nog steeds doen/maken.. Zegt u?

AEM: Ja. Het gaat om de zuiverheid van het hart. Nu, willen wij zo veel mogelijk herstelde lichamen? Ja, omdat dat het overboord werpen is. Is er ruimte voor enkelen die zullen worden hersteld? Natuurlijk is die er. (1)

Steve: Er zijn ouders die zich zorgen maken dat ze ascenderen tegen hun wil en hun kinderen of hun echtgenoot achterlaten als ze dat niet willen. Is het mogelijk om op te stijgen tegen iemands wil?

AEM: Dat is absoluut onmogelijk.

Steve: Dus het eenvoudigste is dan gewoon te zeggen, ik wil op dit moment niet opstijgen.

AEM: Zie je, dit is de kracht van no…  
Deel van het ascentieproces is een daad van de wil. Het is de verbinding van je hart, je geest, je spirit met je wil, niet de wil van iedereen, maar van jouw wil. We zullen die niet doorkruisen. 


Steve: Okay, dus dat is de rem.

AEM: Dat is de rem.

Steve: Goed, heel goed. Nou, ik ben zeker dat ik ze dit zal her verzekeren. Twee vragen over kinderen. Ik heb de indruk dat kinderen onder een bepaalde leeftijd gezien worden als onschuldig en dat die automatisch zullen opstijgen met hun ouders. Is dat een ware stelling?

AEM: Ja, de meeste kinderen hebben een zuiver hart. Ze zijn van liefde. En dat is specifiek zo voor kinderen die in de laatste 20 jaren zijn gekomen. Daarom voelen zich zoveel ervan totaal gedesillusioneerd en voelen zich zo niet-vrijgelaten. Ze begrijpen niet wat ze in hemelsnaam  hier doen en hoe ze hier kwamen. Omdat ze nog die kern van onschuld hebben en van liefde. Er kan enige verwarring zijn, maar ze zitten nog steeds in die staat van onschuld. Het zijn net kleine cherubijnen.
Dus die onder elf jaar zijn.


Steve: Onder de elf. Okay. Zullen kinderen die ascentie niet schijnen te begrijpen of zaken die te maken hebben met ascentie, nog steeds opstijgen?

AEM: Ja. De zaak is niet intellectueel. Het is een besluit van het hart. Het is het weten van het hart. Ieder van jullie op aarde heeft situaties gehad waarbij je gids of je bewaarengel je heeft aangestoten en je zei: ‘Het is beter dat je hier uit gaat, dit voelt niet goed. En dus ga je weg van een plek waar misschien gevaar op de loer ligt. Dat is de sensatie die veel kinderen zullen hebben: “Ik denk dat ik hier niet zal blijven; Ik denk dat ik zal gaan.” En zo simpel zal het zijn. (2)

Steve: Heeft een ouder die achter wil blijven als de Ascentie gebeurt, vanwege een echtgenoot of een kind, zijn kans verbeurt om in de eerstvolgende 26.000 jaren op te stijgen, of zal hij ascenderen bij de dood van het lichaam?

AEM: Die zullen ascenderen bij de dood van het lichaam.

Steve: All right. Dus het is dus niet het geval dat er een window/raam is dat zich kort opent en dan weer dichtgaat en dat die mensen helemaal verloren zijn.

AEM: Waarom zouden we ooit straffen? We zitten niet in strafzaken. En we zouden zeker niet straffen voor/om liefde. Als iemand blijft doordat ze liefde hebben en omdat hun zorg zo intens is – daar wordt altijd rekening mee gehouden. Die zullen hun kans nog hebben. (3)
(wordt vervolgd in Deel 8)

Voetnoten
(1)   “Aartsengel Michaël: De Moeder’s Essentie Van binnen en Zonder botsen samen – Deel 2/2 gechanneld door Linda Dillon  op 12 juni 2014 op: http://goldenageofgaia.com/2014/06/15/archangel-michael-the-mothers-essence-within-and-without-are-colliding-part-22/
(2)   “Aartsengel Michaël over NESARA, Tegenover de Cabal en Ascentie – Deel 3 van 3: at http://the2012scenario.com/2011/10/archangel-michael-on-nesara-opposing-the-cabal-and-ascension-part-33 /

(3) Loc. cit.  
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html