Labels

Wednesday, July 16, 2014

16.07.2014 De Drie Fases van Ascentie

Steve Beckow:  De Drie Fases van Ascentie 16 juli 2014

Steve:  “Ik kan nu drie fases zien naar Ascentie. Waarschijnlijk zijn er meer, maar dit is gewoon wat ik nu zie.”


De eerste fase is Ascentie Lite (Licht), het autowassen, door het Ascentie portaal gaan en de terugkeer. Dit is de fase waar de poortbewaarders, wegwijzers, her-rooster-aars en andere vroege opstaners doorheen gaan en dan terug keren in een bocht om ons te vertellen wat ze zagen.
De tweede is de eigenlijke Ascentie die voor het eind van de zomer moet gebeuren, zoals Aartsengel Michaël kortgeleden aan me onthulde:
Steve: Gewoon in het algemeen, niet specifiek, om ook uw overeenkomst met het kanaal (Linda Dillon)  niet te breken, wanneer zal dat ontsteken gebeuren voor de massa van de bevolking?

Aartsengel Michaël(AEM) : Dat zal zijn voor de herfst [2014]  (1)
Dit is het volledige  binnengaan in de eerste onderlaag van de Vijfde Dimensie. Maar dit is niet het eind van de reis of zelfs het eind van die poot van de reis.
De derde fase is Sahaja Samadhi, de fase van verlichting die betekent Mukthi, bevrijding van geboorte en dood. De Goddelijke Moeder heeft gezegd dat Sahaja enige tijd gebeurt na onze Ascentie in de Vijfde.


Steve Beckow: Wanneer gebeurt Sahaja Samadhi?

Goddelijke Moeder: Die vindt plaats met een meer geleidelijk ontwaken en omhoog gaan. Dus is er het abrupte: “Ik ben niet dezelfde,” dan is er het werken en het verankeren, de integratie, dan is er nog een sprong, weer een sprong, en weer een sprong. En jullie weten het niet – nou, sommigen van jullie doen dat wel – maar jullie zijn aan het kikker-springen. En dan zullen jullie hier zijn.

Steve: Wel, zijn die sprongen gelijk aan onderlagen?

GoddMoed: Je kunt er over denken als onderlagen, dimensionale onderlagen, ja. (2) 
De Moeder ging door te zeggen dat “De Ascentie... zit op het middelpunt.” (3)  Ik denk, als zij dit zegt, ze op de eigenlijke Ascentie wijst, de opheffing naar de Vijfde Dimensie, zeker niet  op het verkrijgen van Sahaja.


Het verkrijgen van Ascentie schijnt een zeer steile J-bocht te zijn. De voorbereiding is langzaam geweest, tientallen jaren, zelfs eeuwen en millennia, maar nu is dat begonnen als een steile curve omhoog. Ze gebruikt het voorbeeld: om een wereld te scheppen die werkt voor iedereen, om dit te illustreren.

“Er zijn er tussen jullie in die de hoogste bedoeling hebben, die tegen jullie zeggen dat de verandering waarover ik spreek, de creatie… van een wereld die voor iedereen werkt, ieder wezen, tientallen jaren of millennia duurt. Dat spreekt niet goed over mijn vermogens, wel? Ik zeg dan tegen jullie, dat ik jullie leidt : dit is niet juist.

“Kan dit in een oogwenk gebeuren? Ja. Is dat zo? Nou, voor sommigen van jullie is dat feitelijk zo. Die knop ging aan, en jullie zeiden ‘Ah, ik snap het. Ik ben het.’ (4)

Maar velen van ons denken dat ISIS pas is opgekomen en chaos in Irak veroorzaakte, ze laten het drama schijnen alsof dat voor altijd doorgaat.  De Moeder geeft de wenk dat ook zij langs die J curve worden geveegd:

“Ik roep naar de extremist die de raket draagt, of het geweer hanteert, of obsceniteiten schreeuwt in de naam van God. Waar is de liefde? Waar is liefdadigheid? Het medeleven?
“Ik wenk naar jullie allen en ik penetreer jullie allen. Zal er dus een crisis van geloof zijn, van oprecht geweten? Voor velen, ja. Want die krijger, die soldaat zal zeggen ‘Ik voel me hier niet goed bij. Ik voel dat ik mijn wapenen moet neerleggen.’ En ze zullen zeggen ‘Hoe word ik verondersteld te dienen?’ (5) 

Ze zegt tegen ons, misschien om ons besluit te sterken: “Ik spreek tegen jullie.. die aan de kop van de golf staan, maar ik roep ook naar ieder persoon op aarde… Begrijp dit, jullie hebben een door mensen gemaakt beeld van God en van wat wij willen, gediend,. Jullie hebben het verkeerd gezien. Ik wil geen bloedbad of wanorde. Chaos is vervelend. Laat dat los en laat dat nu los!” (6)

Jaren geleden was ik gewoon om over een uitbreiding te schrijven met de betekenis van menselijkheid – wie wist in die tijd waarom de betekenis van menselijkheid. Maar de Moeder zelf sprak over een uitbreiding in de menselijkheid zelf. “Deze creatie waarover wij spreken is een nieuw menselijk wezen, van een oorspronkelijke vorm, ietwat verbeterd.”

“Ik praat niet alleen over het geven aan jullie van meer gerei. Ik praat, richt me tot jullie, naar ieder van jullie op deze planeet, ik praat over een fundamentele verandering – geen evolutie, verandering – wat het betekent om mens te zijn. Jullie zeggen tegen mij: ‘Moeder, kunt u dat doen?’ Wij zijn de Schepper Kracht.” (7)

Ik denk niet dat wij volledig de betekenis begrijpen van wij zij zegt.

In ieder geval, als wij omhoog gaan, indien groeiende aantallen van ons door het Ascentie portaal gaan in het Ascentie Light, dan zal ons begrip van wat er gebeurt, ongetwijfeld groeien.

Maar meer ‘to the point’, het begrip van iedereen op Aarde zal groeien terwijl de Tsunami zijn crescendo bereikt. ISIS, de Syriërs, de Israëli’s en Palestijnen, en ieder ander op de planeet die of vechten of aanzetten tot geweld, zullen die acties moeilijker en moeilijker vinden totdat het vechten op Aarde stopt.

AEM zei dat Ascentie en de Onthulling zal gebeuren vóór de Herfst.  Dat is niet ver weg. Het missende stuk om te begrijpen hoe dit zo snel kan gebeuren is dat ik denk dat de weerstand-bieder en de recalcitrant weten met wie ze te maken hebben.

We zitten nu in de eerste fase van Ascentie terwijl de poortbewaarders en de wegwijzers door de autowas heen gaan, stralend en helder opduiken, en terugkomen om de anderen op te pikken. Voor het eind van de zomer gaan we door de tweede fase van Ascentie, de sprong naar de Vijfde Dimensionaliteit.

En dan wat later, niet lang, zoals de tijd gaat, weet ik zeker dat we doorgaan naar Sahaja, eenheidsbewustzijn, de natuurlijk status. In die staat zal het begrip en de wijsheid die we hebben, ons een wereld laten bouwen die voor iedereen werkt, eenvoudig laten worden, duidelijk en helder.

Voetnoten
Footnotes
(1) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, July 11, 2014. ‘Ontsteking’ is de sprong naar de Vijfde Dimensionaliteit
(2) “The Divine Mother: We are Creating a New Species of Humans,” July 12, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/07/12/the-divine-mother-we-are-creating-a-new-species-of-humans/.
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.
(5) Loc. cit.
(6) Loc. cit.

(7) Loc. cit.
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html