Labels

Wednesday, January 15, 2014

09.01.2014 Steve Beckow in een Uur met een Engel: Weggevaagd in een Tsunami van Liefde Deel 2/2


Steve Beckow in een Uur met een Engel met AEMichaël op 9 januari 2014: Weggevaagd in een Tsunami van Liefde Deel 2 van 2    

Bron: http://goldenageofgaia.com/2014/01/archangel-michael-swept-away-in-a-tsunami-of-love-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-swept-away-in-a-tsunami-of-love-part-22 

In dit tweede deel van Een Uur met een Engel van 9 jan. ’14, bespreekt Aartsengel Michaël de tsnunami van Liefde en de recente disconnectie tussen Matthew en Jezus. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave.

Een Uur met een Engel op 9 jan. 2014, met Aartsengel Michaël

Aartsengel Michaël: Gegroet, ik ben Michaël….  
Steve: Gegroet, Lord.
AEM: Aartsengel van Vrede, strijder van Liefde en ja, welkom aan jullie, welkom aan ieder van jullie. Welkom, mijn geliefde vrienden, mijn dierbare familie en kan ik zeggen, mijn mede Licht strijders, mijn naaste lichtwerkers, mijn mede liefde-houders, want dit is wat jullie zijn. Ja, jullie zijn de wegwijzers. Jullie zijn pilaren. Jullie zijn poortbewaarders. 
Niets hiervan verdwijnt, lieve vrienden. Het is geen titel of een job beschrijving wat jullie voor een korte periode tijd is gegeven. Het is een stukje informatie, inzicht tot de helderheid van de bedoeling, het maaksel, de essentie van wie jullie zijn. En daarmee, denk ik tegen ieder van jullie te zeggen, of je je dit nu realiseert, of je dat nu voortdurend ziet of niet, jullie zijn prachtig. 
Het kanaal, Linda, heeft iets weggelaten dat ik aan deze conversatie wil toevoegen over channeling en wat het betekent. Het is niet alleen onze gelegenheid, onze vreugdevolle gelegenheid om met jullie te spreken en te communiceren, het is ook een geschenk voor ons. Het is een geschenk, een vreugde, een plezier om in staat te zijn om jullie op deze manier te bereiken, in deze tijd van overgang, waar jullie ons misschien niet altijd horen in je auditorium of in jullie telepathische ontvangers, zo duidelijk als wij jullie dat willen laten horen. Want onze wens, lief hart, is om met jullie te communiceren, duidelijk, beknopt en om je hart aan te raken, om je hart te openen en om je te laten weten, niet op algemene wijze, maar op een zeer diepe persoonlijke wijze, hoe zeer jullie geliefd worden, hoe diep jullie gewaardeerd worden. 
En door dit medium, door deze conversaties die wij hebben, hier op dit platform en ja, ook op het platform van de blog, zijn we in staat om dat te doen. En wij zijn ook in staat telepathisch, spiritueel en ja door mijn lieve vriend, aanhanger en medepartner, Steve  om in staat te zijn om ons te richten op wat in jullie harten zit en wat voor in je denken staat. 
We negeren je mentale en emotionele lichaam niet of je noden en wensen, specifiek jullie wensen om Nova Aarde mede te creëren, de steden van licht , de steden van liefde, vrede op Aarde. Dit is waar onze doelen en dienst elkaar ontmoeten, onze missie voor de Moeder. 
Dus wij verwelkomen de channeling net zo veel als jullie. Het is een gedeelde vreugde.
Spoedig – en ja, ik weet hoe veel van jullie niet van dit woord ‘spoedig’ houden, maar in deze situatie kan ik niet zeggen dinsdag of in februari, maar heel spoedig –laten we zeggen op een  juistere tijd, zeer vroegtijdige manier, zullen jullie worden weggeveegd in de tsunami van Moeders liefde, in de tsunami van ontwaken. 
Nu, jullie, mijn broeders en zusters, hebben in het proces gezeten van ontwaking, al jaren, en zeer intens in de voorbije twee jaren, maar ja, natuurlijk is er meer wat komt. En wat voor jullie ligt, zelfs wat nu vermomd is in de huidige chaos, is louter heerlijkheid. Het is waar jullie hart, je ziel, je geest en je lichaam naar hebben verlangd en waar velen van jullie, letterlijk zich ‘tot aan jullie nagels of tot op je tandvlies’ aan hebben vastgeklemd. 
Wat is de tsunami van liefde? Het is de uitstorting van de essentie van liefde vanuit de Bron, van de Schepper, de Verenigde, die de creatieve kracht is geweest voor vele, vele universa. Nu, weet je, opnieuw, specifiek in de voorbije aantal jaren, waarin jullie actief en bewust toenames ontvingen in jullie trillingsfrequentie, in jullie vermogen, hogere frequentie, meer liefde, meer licht vast te houden en te handhaven.  En dit is niet gewoon een tsunami of een uitstorting die gebeurt, nou, out the blue/zomaar – maar in feite komt het toch uit the blue! Laat me dat uitleggen. 
Jullie zijn voorbereid geworden door de oorspronkelijke 11/11, 12/12 en alle herhalingen ervan, door de toenames die we jullie hebben gegeven, die jullie sterrenbroeders en zusters jullie hebben gegeven, het ijverige werk, of je dat nu wel of niet weet, dat jullie eigen kring van gidsen en meesters jullie heeft gegeven. Jullie werd de blauwe diamant gegeven van de Moeder, haar essentie, maar dat was als een druppel in de Stille Oceaan. Maar jullie werd dit gegeven om je healing te doen ontsteken, individueel en voor het collectief, lang geleden, tien jaren geleden. 
Nu jullie is gegeven, en jullie gaan door te ontvangen, van de Moeder, het geschenk van duidelijkheid, en zelfs nog belangrijker, zullen we zeggen, de tweeling ervan, de zuiverheid, die wijsheid en waarheid in zich draagt. Jullie weten dit. Maar dit zijn allemaal, ja eerste vereisten. 
Deze verbreden jullie, ze laten jullie op andere manieren voelen, op andere manieren ervaren, en in de waarheid gaan van de menselijke ervaring zoals die was bedoeld voor het collectief. En velen van jullie beleven het zo. En daarvoor zeggen wij alleluja. 
Heeft dit de volheid bereikt voor wat er nodig is? Nee. Maar het is voldoende dat deze uitstorting van liefde op de planeet jullie niet uiteen zal halen of jullie overweldigen in de mate dat je je niet kunt handhaven of in je lichaam blijven want, natuurlijk, de gehele bedoeling van deze glorieuze Ascentie is dat die gedaan wordt terwijl je het stoffelijke voertuig handhaaft, en dat is iets dat gloednieuw is. 
Weten jullie, mijn familie hoe zeldzaam iets nieuws is in de multiversa? Dit is zeldzaam en kostbaar. En daarom wordt het zeer zorgvuldig gemonitoord. Ik wilde zeggen ge-orkestreerd, maar dat zou jullie de indruk geven dat wij het zijn die het gewoon doen, en dat is niet de aard van deze ontplooiing. 
Wij hebben ons hart gedeeld; wij delen elke nacht ons hart. En als jullie spreken, of je nu tegen mij spreekt of tegen Gabriëlle of tegen de Moeder, begrijp, dat wij jullie horen en we antwoorden; een van ons antwoordt. Maar laat me terug gaan naar het punt – wij hebben over een serie gebeurtenissen gesproken. 
Nu, laat me een analogie gebruiken en een analogie dat het kind in je kan snappen, omhelzen en opgewonden over worden. Als de carnival, de kermis (festiviteiten, circus) naar de stad zou komen dan zou er een reeks gebeurtenissen zijn. Er zou een opruimen van het park of veld zijn, en dan zou er die magische avond komen waarop alle voertuigen – de trucks, de tenten, de arbeiders – zouden aankomen en beginnen met de opbouw. En dan zou er de openingsdag zijn.
Nou, waar jullie op gewacht hebben is eigenlijk, die openingsdag. Maar vanuit ons perspectief, moeten het opruimen van het veld, de voorbereiding, de aankomst van de uitrusting, de heerlijkheden waar jullie op het punt van staan om te genieten, worden afgeleverd.
En hoe worden die bij jullie afgeleverd? In een reeks gebeurtenissen. En velen daarvan zijn wat jullie denken dat niet tastbaar is, zoals de geschenken van de Moeder. Maar wat ik jullie vandaag vraag is om met mij te zien hoe die ontastbare geschenken, zoals het geschenk van duidelijkheid, hoe die geweest zijn en vertaald worden in tastbare geschenken, openingen, begrippen, relaties, scheppingen, beter werk in je leven.
Dus vaak zeggen jullie tegen me: “Michaël, geef me alsjeblieft een teken.”  En wat doen we dan? We staan de Moeder bij en wij breiden haar geschenk uit van duidelijkheid. En jullie zeggen: “Nou dat is niet precies het soort teken dat ik wilde. Ik wil iets dat ik kan zien en aanraken of proeven.” 
Maar lief hart, die transformaties van wat jullie denken dat tastbare, aanraakbare, te proeven menselijke belevenissen of omstandigheden zijn, vinden plaats. Het is een zeer grote carnival (circus). Het is een zeer grote kermis. En deel van onze taak, maar ook van de taak die jullie sterrenbroeders en zusters vrijwillig deden en al honderden jaren volledig bij zijn betrokken, is om veilig te stellen dat er niks verkeerd gaat. 
Dus denk niet dat de dag van de tsunami niet op handen is. En zal deze jullie wegvegen/wegvoeren door Liefde? Zal dat gevoel van de ‘creatieve kracht van alles’ overstelpend zijn? Ja. Zal dit zoet/aangenaam zijn? Ja. Zal die zich stevig verankeren en permanent in je zijn? Ja. 
Nu, dear Steve, ik weet dat je een miljoen vragen voor me hebt. 
Steve: Nou, weet u, Lord, ik verwacht dat ik een download krijg want ik ben bijna door verrukking overspoeld hier. Het is heel moeilijk om een radioprogramma te doen als je je zo gelukzalig voelt als ik me voel. Je bent bijna vergeten wat je aan het doen bent. Als dit een voorproef is van de tsnunami van liefde, is het geweldig.
AEM: En dit was mijn doel vandaag, om je, om jullie allemaal een spoeling te geven, en om onze liefde te voelen. 
Steve:  Uh-hunh. Heel fijn. Nou, laat me meteen een vraag uit de weg halen die ik me verplicht voel aan u te stellen. En ik hoop dat wij die zaak succesvol en blij kunnen hanteren. 
Er is een vraag die recent de aandacht van een aantal lichtwerkers heeft getrokken en daar zit een aspect bij dat mij zorgen baart, en daarom leg ik die hier neer bij u.
Wij hebben rapporten gehad van Jezus dat hij werd gekruisigd en rapporten van Matthew Ward, die pas geleden onthulde dat hij St. Mattheus was, en dat Jezus niet werd gekruisigd. Ik weet zeker dat er een behoorlijke uitleg zal zijn om die twee versies te hebben, maar de versies die we hier nu hebben zijn tot zoverre wederzijds onverenigbaar. 
En dus wil ik graag eerst weten wat de uitleg hiervan is. Waar hebben we hier mee te maken? Maar ik wil ook graag weten, dat vraag ik me af, of het Gezelschap van de Hemel toestaat dat er twee verschillende versies de ronde doen, want zeker, dat zou lichtwerkers in verwarring brengen. 
Dus, als u commentaar kunt geven op deze situatie en ons helpen dit te begrijpen, dan zou ik dat zeer waarderen.
AEM: Ten eerste, moet ik zeggen dat ik geen bedoeling hebt, zoals het kanaal weet, om vast te stellen of iemand gelijk heeft of fout zit. 
Steve:  Ja, dat begrijp ik.
AEM: Want ondanks je praat over Jezus of Mattheüs, spiegelt dit terug naar de kanalen, die beide ijverig zijn in hun dienst en met hun lichtwerk.
Steve: Daar ben ik het mee eens. 
AEM: En we willen nooit belasteringen werpen op een van hen. Maar laten we ook dit zeggen – en je kunt daar ook bij grinniken: Mattheüs en Jezus waren het vaak oneens.
Steve: [lacht]  Dat is een grinnik. 
AEM: En soms doe ik dat nog! Jullie hebben een uitdrukking op Aarde, als je zegt tegen iemand” You are killing me!  Je maakt me dood!” en de ander zal dan zeggen: “Dat deed geen pijn.” Nou, daar zit het niet in. Maar laten we zeggen dat de kijk van Mattheüs een is die jij, voor jezelf graag hebt. 
Steve: Ja?
AEM: En dat is dat er niet zoiets bestaat als dood. 
Steve: Ja. 
AEM: Dus er is altijd een continuïteit van zijn, van geest, van de essentie. Maar ik wil ook zeggen dat Yeshua, Jezus-Sananda, in de volheid van hemzelf, en in de uitstroming van die  jullie kennen als Yeshua, heel duidelijk is over wat hem is overkomen, zijn familie is overkomen, zijn gemeenschap en wat niet. 
Laten we hier heel duidelijk over zijn. De dood, wat jullie dachten dat een kruisiging van Yeshua was, was niet echt het glanspunt van dat leven. Velen werden vervolgd, en kruisiging, niet zo brutaal, maar zeker was kruisiging een normaal gebeuren onder de auspiciën van de Romeinen. Dit was zeer wreed en barbaars, maar dit was niet het punt van het leven van Yeshua, want hij dacht op geen enkele wijze dat de dood of het overgaan een zaak was. 
Nu, speet het hem, als man, als vader, als echtgenoot? Ja, maar hij wist ook dat er niet zoiets als dood bestaat. Ging hij door met andere zaken? Natuurlijk deed hij dat, maar niet in die vorm. 
Maar laten we hier over praten. Ieder van jullie is ongelijkheid/verschillendheid gegeven, zodat jullie kunnen onderscheiden. Het is geen test die we jullie geven. Het is gewoon een verschil in perspectief. Dus wat spreekt in je hart, lieve mens Wat helpt je bij je reis? Dat is de vraag? 
Steve: Uh-hunh. Nou, dank u hiervoor.
Dus u zegt dat de tsunami van liefde begint en we op het punt staan om in omstandigheden te stappen die mogelijk verwarrend kunnen zijn voor mensen. Hoe moeten we hier manoeuvreren, hoe zullen we navigeren in dit prachtige gebeuren waar we op het punt staan  in te stappen en aan deel te nemen. 
AEM: Ga er in mee. Jullie hebben diverse dingen op jullie dorpskermis, niet waar, of andere vormen van amusement waar je ook een proces begint van naar beneden glijden op een glijbaan of met een roetsjbaan ritje? Je springt dan niet halverwege naar beneden? Je stopt het water glijden niet halverwege. 
Als het eenmaal begint, lief hart, moet je gewoon diep inademen, je hart uitbreiden, weet dat je niet in gevaar bent, dat dit is waar je voor gewerkt hebt, gebeden hebt en bent voorbereid, en laat die uitbreiding, die lichtheid op je afkomen. 
De uitdrukking die jullie hebben: “de lichtheid van zijn,” dat is wat jullie willen beleven. Maar vecht er niet tegen. Laat het gewoon toe. Dus als dit betekent dat je zo overspoeld wordt, je je zo gezegend voelt dat je die dag niet kunt gaan werken, dan blijf thuis. Als je voelt dat je de ene voet niet voor de andere kunt zetten omdat je in een wat veranderde staat van zijn bent, dan doe dat niet. 
Nu, begrip ook dat bijna iedereen op de planeet dit op dezelfde manier zal gaan voelen. Dus is het ook een dag waar er weghalen/verwijdering is, absolute opruiming van veel van jullie eerdere zorgen, oordelen of vrees. 
Laat me dus hier zeer praktisch zijn. Want velen van jullie, mijn zoete engelen, zullen jullie dan wakker worden of je zou klaar staan om te gaan werken en je zegt dan: “Ik ben alleen zo vol van liefde dat dit het belang en het vermogen om in staat te zijn om veilig naar het werk te rijden, onmogelijk maakt.” En dan zou je dat toch proberen en het doen, want je bent bezorgd dat je iemand in de steek laat, dat je niet verantwoordelijk bent, dat je in problemen bent, dat je een dag gekort wordt op je uitbetaling. Zet dat allemaal aan de kant en laat de energie zijn transformatie werk doen. 
We spreken over een uitstorting van de Moeder. Er is niets belangrijker, niet in dit of een ander leven. 
Steve: In vroegere tijden, als we ons bang voelden, kon dat liefde blokkeren. Maar in deze tijd, schijnt deze liefde vrees op te lossen. Is dat juist? 
AEM: Dat is absoluut correct en daarom gebruiken wij de term van de tsunami en zelfs de term van storm, van zeilen, van het vertrekken uit de Noord Atlantische oceaan naar de kalme kristallen kreek.  Dus, ja, dit duwt dat weg, zodat je er naar kijkt en je kunt denken: “Ik was gewend om bang te zijn. Ik zou bang moeten zijn. Ik ben niet bang,” want dat is een rest illusie van de oude derde en die wordt weggevaagd. 
Steve: Wow. 
AEM: Die angst is nooit deel geweest van wie jullie werkelijk zijn. Dus de liefde van de Moeder duwt die naar buiten, lost die op, laat dit niet gewoon op verre afstand gaan, maar elimineert dit totaal. 
Steve: Nou, als u zegt uitbreiding, wij hebben onze eigen dagelijkse begrippen van uitbreiding. Maar wat ik gemerkt heb terwijl ik me uitbreid, is dat nieuwe mogelijkheden in het spel komen, mogelijkheden die ik niet kende. Dus, terwijl wij in de tsunami van liefde ons verbreden, zullen er dan ook nieuwe mogelijkheden in het spel komen, dingen die we nooit verwacht hadden dat ze er waren? 
AEM: Dat is correct.
Steve: Kunt  daar een beetje meer over praten? 
AEM: Het is alsof je gekeken hebt naar een zeer eng stuk, en plotseling wordt je blikveld en je veld van wat-is, het potentieel om te ervaren, te scheppen, mede te creëren, wat open en beschikbaar voor je is, dat wordt een duizend maal verbreed, twee duizend keer, 12 duizend keer. 
Steve: Dat is nogal een uniek soort belevenis, want ten eerste weet men niet of dit je fantasie is of is dit werkelijk waar? Is dit een nieuw talent dat ik hebt of een nieuw gebied dat zich voor me opent? Dus is er het moment waarbij men eerst wat aarzelt en zegt: “Hee, ik weet niet wat ik er nu van moet denken.”
AEM: En dat is juist. Alles dat je moet doen, alles dat wij van je vragen om te doen – en denk geen moment, mijn geliefde mensen, dat we er geen volle aandacht voor zullen hebben, want dat is niet zo – dus, als je dat moment krijgt, voel dan niet dat je moet doordrukken. Maar weet ook dat er een plan is! 
Steve: Ja.
AEM: Jullie hebben allereerst het geschenk van duidelijkheid gekregen. Dus duidelijkheid is reeds verankerd en verankert zich elk moment dieper in je. Dus die wazigheid waar je op wijst zit niet op hetzelfde niveau zoals het eerder heeft gedaan. Maar als je die momenten beleeft van : “Lieve help, ik denk ik doe dit en dat en zo is het.” En je ervaart dan een download van hoe alles gebeurt, precies tot op het kleinste detail, adem dan gewoon, zit bij ons, laat dit in je botten verankeren en ga dan verder. Verwarring is een deel van angst.
Steve: Um-hmm. Er zijn sommige mensen die zich zullen herinneren, bijvoorbeeld, over Jezus die tegen die man zegt die zijn vader wilde begraven, “laat de doden de doden begraven. Kom bij mij. Dit is jouw enige gelegenheid.” Die kunnen misschien denken: “Nou zeg, als ik nu aarzel, als ik nu in verwarring blijf, of als ik me terugtrek, dan heb ik het gemist. Dan heb ik mijn kans verloren.” Is dat het geval? 
AEM: Nee. Laten we dit nu uitleggen. Als we die conversatie hadden, in jullie tijd, oh, anderhalf jaar geleden, toen er misschien kans wat dat dit zou zijn gebeurd. Vergeet niet dat de mensheid het collectieve besluit heeft genomen [om gezamenlijk te ascenderen], en dat versterkte ons partnerschap. Dat is wat het spel veranderde. 
Er zijn diverse spel veranderaars geweest, en dat was onmisbaar. Jullie zeiden dat je dit als collectief zouden doen, en de Moeder is niet zo nauw om te zeggen: “We zullen jullie alleen  een vijf minuten raam van gelegenheid geven.  Dus denk daaraan.” Dus sommigen zullen de volle kracht van de tsnunami voelen. Sommigen kunnen het voelen maar voelen zich als een kurk die op de oceaan danst. 
Wat jullie nu moeten doen is doorgaan met ademhalen, om je te verankeren, te vertrouwen en dat gewoon met je laten samensmelten. Wij halen de gelegenheid of de opening niet weg. 
Zijn er sommigen op jullie planeet, op dierbare Gaia die nog steeds nee zullen zeggen? Ja. Die zijn er. Zullen ze nee zeggen in die overvloed van liefde?
Lief hart, wij zijn de gelukkigen en we weten dit. Want we beleven, kennen, leven, verbinden ons, verenigen ons constant met die liefde van de Moeder. Dit is een steeds nooit eindigende stroom. Het is wat ons onderhoudt. Hebben wij wat jullie denken dat een unieke aard is? Ja, dat hebben we. Maar we zijn totaal verenigd in die liefde. Dus als ik tegen jullie hierover spreek, spreek ik ook tegen jullie over iets waar wij een constante ervaring mee hebben.
Nu, het zou een zeldzaam menselijk wezen, of een hybride zijn, die hier ooit nee tegen zou zeggen. Is dit mogelijk? Ja, want de Moeder zal de vrije wil in deze situatie niet buiten werking stellen. 
Dus wat er gebeurt er in die situatie – nou, jullie worden gewoon opgezwiept in de tsunami van liefde, terug naar huis. Jullie geven je lichaam over. 
Wordt dit gegarandeerd? Ja. Zal iedereen die ontvangen? Ja. Zullen enkelen willen zeggen: “Oh, nee, dank u”? Ja. Maar dat besluit, die keuze heeft ook de implicatie – en wij spreken hier geen vijf minuten – maar dit heeft de implicatie van consequent niet in staat zijn om op Nova Aarde te wonen, op hernieuwde Gaia, want dat zit in de vibratie van dat hogere rijk van liefde. Dus als je dat niet in je of om je heen wilt, is het niet dat wij de universele wet gaan veranderen. 
Als de keus wordt afgeslagen, om te zeggen: “Nee, ik wil dit niet,” wat voor ons ondenkbaar is, want het is niet dat ze dat niet krijgen. Het is gewoon dat dit hen uit hun lichaam naar huis zwiept. 
Steve: Hmm. Okay. Nou, midden in die tsunami van liefde, zal er waarschijnlijk een zeer praktisch gebeuren plaats vinden, en dat is waarschijnlijk de Reval(openbaring). Dus hier zijn we dan, van onze voeten gezwiept in liefde en in sommige omstandigheden die eigenlijk onze hantering/behandeling nodig heeft. Hoe beïnvloedt het zijn in een tsunami van liefde de noodzaak/behoefte om praktische besluiten te nemen?
AEM: Die schakelt jullie niet absoluut uit. Want sommigen van jullie, dat kan uren of minuten of dagen duren, maar jullie duiken getransformeerd op uit de wateren, de wateren van leven, de wateren van liefde. 
Dus is het een vorm van reiniging, of herstel, recovery/herwinning, verjonging. Dus jullie komen op uit die wateren beter geprepareerd, meer feitelijk gewaar, meer in staat om veel taken tegelijk te doen, competenter om het grotere plaatje te zien van je daden, de vertakkingen van jullie daden, de helderheid van wat er echt nodig is. 
 Dus is dit nuttig. Dus dan bevinden jullie je in een positie waar het in feite zo is zoals nadat je de beste nachtelijke slaap had, ooit, en je springt dan uit bed en bent klaar om te gaan. 
Steve: Okay. Maar nu, gegeven wat u net zei, schijnt het stilzwijgend zo te zijn dat terwijl de tsunami van liefde, zoals ik het tot nu toe heb beschouwd, uiteindelijk gaat gebeuren, die feitelijk verzonkenheid  in de wateren, dan opduiken uit de wateren, zal dit dan een gebeuren zijn van enige duur. Is dat juist? 
AEM: Als de tsunami eenmaal begint is die niet zo ontworpen, het is niet het plan van de Moeder om jullie uit te schakelen. Nu, zal er dat moment zijn van “Ah! Oh!” verrukking? Ja. En voor sommigen, afhankelijk van hun maaksel, kan dit snel zijn, of het kan kort zijn. 
Maar zelfs als jullie in de tsunami zitten voor een lange periode tijd, lief hart, zal je in staat zijn om te navigeren. Waar jij je bezorgd over maakt is “Verlies ik mijn capaciteit om te opereren?”  Verlies ik mijn gevoeligheid?” En het antwoord is nee. Die is toegenomen. 
Steve:  Okay. Maar de eigenlijke tsunami zelf, zal die een week lang duren of twee weken? Of nog korter?
AEM: De eerste uitstorting zal kort zijn. Maar wij hebben de analogie gebruikt van een tsunami op een doelbewuste manier, want jullie weten dat een tsnunami nadert, trekt zich terug, nadert, trekt zich terug.
Dus is het geen verwoesting. Het is een schepping. Het is de verwoesting van het oude, ja, een reinigen en een wegspoelen. 
De eerste tsunami zal kort zijn. We zullen zeggen, hmm ongeveer een 24 urige periode in jullie werkelijkheid. Dan zal er weer een golf komen en dan – en daar zullen jullie je bij aanpassen – en dan weer een golf. 
Zullen jullie allemaal in een engelen vorm zijn? Nee. Maar jullie zullen in de vorm zijn, net als wij, zitten jullie verankerd in die constantheid van liefde? Ja. Dus is er geen noodzaak meer voor een voortduren van de tsnunami want jullie zullen die al geabsorbeerd hebben. 
Steve: Dat is heel interessant. Nu, de buitenkant van de wereld na dit gebeuren, wat kunnen we verwachten? Zullen dingen direct gebeuren, of zullen er geleidelijke voorbeelden zijn van meer liefde en vrede?
AEM: In feite, verwachten wij – en we weten dat de menselijke wezens het vermogen hebben om ons constant te verbazen, maar waar wij staan, in dit eeuwige nu, zoals jullie dat noemen – verwachten wij en lopen we erop vooruit dat vrede behoorlijk snel zal regeren, dat mensen niet door kunnen gaan om hun geweren omhoog te houden, hun zwaarden, hun drones, hun raketten en om toch in liefde te zijn. Wij praten over een wijdverspreid neerleggen van wapenen. 
Steve:  Wow.
AEM: Inclusief degenen die zulke bevelen geven. Want, opeens, realiseren jullie je wat je aan het doen bent. En dat komt niet als een streng oordeel van jezelf, of een anathema/een gruwel, het komt gewoon als: “Dat kan ik niet doen!” het is een onvermogen om door te gaan met geweld.  
Steve: Het is het vermogen om je voordeel te doen door de tsunami van liefde die beperkt wordt door – en ik hoop dat ik niet iemand krenk door dit te zeggen – maar door de mate van intelligentie, of door middel van, of door een of andere buitenste factor of eerder gezien onvermogen, of een van die factoren? Zou een van die factoren iemand afhouden om volledig deel te nemen aan die tsunami van liefde? 
AEM: Absoluut geen. Zeg dat iemand mentaal onvermogen heeft, of een emotioneel onvermogen heeft of van mindere intelligentie is – en wij gebruiken jullie woorden hiervoor – dan wordt het in feite meer verwelkomd. Want deze wezens, deze zielen, weten hoe zij erin werden gevangen. 
Dus, als er iets is, wat jullie een barrière noemen om dit te accepteren, zijn het diegenen die uit een zeer hoge plek van zelf belangrijkheid en ego komen. Het zijn degenen die denken dat zij reeds goden zijn, maar als ze de waarheid beleven van de God-liefde, of de Schepper-liefde zal er een moment komen, niet van verdriet, maar zeker van erkenning en een hun hoofd schudden, denkend: “Oh, ik wist echt niet veel, wel?” En dan een vriendelijke wegwassing… denk aan een spons, of gewoon om zoveel mogelijk als je kunt te drinken. 
Steve:  Laat me u nog een even moeilijke vraag stellen. In het geval van iemand die intens beïnvloed is door kanker, zeer sterk aangeraakt is door kanker en die open staan voor dit alles wat er gebeurt, wat zou dan de impact zijn van de tsunami van liefde op die persoon?
AEM: Dat hangt daar af van het individu. Maar ze zullen de gelegenheid hebben om te worden geheald, want dat is wat liefde doet, die herschept. Het is herstel. Het is verjonging, of ze zullen naar huis gezwiept worden in een gelukzalige staat. En dat zou dan de keuze zijn van dat individu. 
Steve: Nu, weer even ter bevestiging. Ik denk dat u eerder zei in de show dat dit spoedig gebeurt, geen weken en geen maanden in de toekomst. Is dat correct? 
AEM: Dat is correct. 
Steve: Dus hoe moeten we ons hier op voorbereiden? 
AEM: Jullie bereiden je er al op voor. Mijn zoete luisteraars, ja, waar ik naar uitreik en familie noem, jullie zijn al ijverig geweest bij je voorbereidingen. Oh, kan dit zich verbeteren? Ja. Er is altijd ruimte voor meer! Zelfs bij ons is er altijd ruimte voor meer. Jullie hebben ons steeds weer gezegd dat we duidelijker konden zijn, we konden vaardiger/bekwamer zijn, we konden sneller in het afleveren zijn.
Dus er is altijd ruimte voor meer. Maar begrijp, jullie bereiden je voor, bewust, niet bewust, onder bewust. Onze leiding en onze intense vraag aan ieder van jullie, ieder op je eigen wijze, is: alsjeblieft doe je werk. 
Nu, wat bedoel ik daarmee? Jullie lezen informatie. Jullie luisteren naar deze show. Jullie doen je meditaties. Jullie doen wat er ook aan reiniging mogelijk is. Jullie werken met de violette vlam, de blauwe vlam, de roze vlam, de gouden vlammen. Jullie werken met de energieën die voor jullie beschikbaar zijn, Jullie volgen jullie eigen heilige praktijk en jullie geven je over.
Als er een idee op je af komt, een inspiratie – en die kan zo simpel zijn als: “Ik moet tijd voor mezelf maken vandaag. Ik moet mijn werkschema opruimen. Ik moet twee, drie uren hebben om gewoon te mediteren en met mijn gidsen te praten, om door hen met liefde te worden gevuld.” Ik moet vandaag groen eten. ”Ik heb niet genoeg rood in mijn leven gehad.” Als je dat krijgt, dan is dat je werk. Dit is je werkelijke werk. Dit is jullie voorbereiding. Dus negeer dat niet. Zeg niet: “Oh, misschien kan ik dan in het weekend doen. ”Er is een directheid hier wat wij vandaag tegen je zeggen. 
De Moeder en wij allen hebben tegen jullie gezegd, de tijd van wachten is voorbij. Nu, wat betekent dit? Het betekent dat veel van de haakjes, hobbels, vertragingen en frustraties die jullie en wij hebben beleefd, alhoewel op verschillende manieren, voorbij zijn. 
Dus jullie wachten niet op het Gezelschap van de Hemel. Maar het betekent ook, zoete engel dat het wachten aan jullie kant over is. Dus wij bemoedigen jullie, we smeken jullie, spring in actie om niet vanaf een plek van gebrek, maar vanaf een plek van vreugde, van viering voor deze uitbreiding die jullie aan het beleven zijn.
Dus, toen jullie eerder dan nu zeiden: “Oh, ik zal het volgende week wel proberen, of misschien in het weekend. Of misschien bel ik een vriend, dan kunnen we deze maand een tijd afspreken  om samen te komen en om te mediteren,” nee, doe het nu. 
Steve: All right. En ik veronderstel dat dit mijn laatste vraag is, Lord, maar is dit deel van de Olympische sprint naar Ascentie? 
AEM: Dat is het zeker. Dus grijp je toorts en ren. 
Steve: Wow, en dit is ook geen relay/aflossing, Wel? Dit is voor iedere persoon in de race.
AEM: Dat is correct. Het is een collectieve race. En wij rennen en vliegen en tillen jullie op. Kom met ons mee. En ga met mijn liefde. Vaarwel. 

Steve: Dank u, Lord. Vaarwel. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html