Labels

Monday, January 13, 2014

09.01.2014 Steve Beckow in een Uur met een Engel: Weggevaagd in een Tsunami van Liefde Deel 1/2


Steve Beckow in een Uur met een Engel met AEMichaël op 9 januari 2014: Weggevaagd in een Tsunami van Liefde Deel 1 van 2    

Bron: http://goldenageofgaia.com/2014/01/archangel-michael-swept-away-in-a-tsunami-of-love-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-swept-away-in-a-tsunami-of-love-part-12 

In dit eerste deel van Een Uur met een Engel op 9 jan. 2014 bespreekt Linda Dillon de ins en outs van channelen. In het tweede deel, bespreekt AEMichaël de tsnunami van liefde en het recente disconnectie tussen Matthew en Jezus. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave. 

Een Uur met een Engel op 9 jan. 2014, met Aartsengel Michaël

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The New You: Emerging into Humanity’s Heart Consciousness. Bij haar is Steve Beckow, stichter van the Golden Age of Gaia en Schrijver van Building Nova Earth: Toward a World that Works for Everyone.
Onze gast van vandaag is AEMichaël. Dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.
Steve:  Dank je zeer, Graham. En Linda, waarom besteden we niet een paar minuten, voordat we spreken tegen AEMichaël, in het licht van recente gebeurtenissen, gewoon om te horen van jou over de aard van channeling: wat betekent het, hoe wordt het gedaan en wat voor maatregelen neem jij om helderheid en bescherming te krijgen om een natuurgetrouwe transmissie te verzekeren? 
Linda Dillon: Oh, ik vind het heerlijk om vandaag een paar minuten over de aard van channeling te praten. En we hadden bij de InLight Radio een paar gesprekken in onze team vergaderingen over channeling en hoe er, specifiek nu, er zoveel channelers zijn die naar voren komen. 
En wat betekent dat voor ons mensen? Wat betekent het voor ons als collectief, die naar voren komen? En hoe gaan we verder met channelen ?Hoe ontvangen we channeling? Wat doen we ermee? 
Voor mij is channeling als je met het goddelijke rijk spreekt. En dat kan het Gezelschap van de Hemel betekenen, een engel, waar sommige mensen, ik ook, naar wijzen als gidsen, aartsengelen, zelfs de Goddelijke Moeder, of wat wij zien als volledig verlichte wezens. 
Dus als we praten over channeling, en als we specifiek bij deze show praten over channeling, en dan zeg ik ook op het Golden Age van Gaia blog, praten we nooit over de lagere vibraties die zeker aanwezig zijn in het universum.
Maar wat ik doe? Voor mij – en dat heb ik al, oh, minstens tien jaren onderwezen – als je gaat channelen, zijn er bepaalde processen waar je doorheen gaat om veilig te stellen dat je vast haakt, aan waar je je mee verbindt en alleen de hoogste energieën toestaat om door te komen.
Dus is er een proces van meditatie en om aartsengelen neer te zetten en zelfs om rituelen te doen van bescherming en gebed, en eigenlijk om jezelf leeg te maken in die mate dat je de energie van de opgestegen mensen kunt voelen of de aartsengel die binnenkomt en die in je stapt en dan eigenlijk jouw ruimte deelt. 
En als je dat om een of andere reden niet voelt – en dat kan van tijd tot tijd gebeuren, en het kost tijd en oefening  om daaraan gewend te raken, die sensatie om ruimte te delen – dan sluit je het kanaal in de grond af en dan channel je die dag of op die tijd niet meer. En als je variatie voelt of zelfs tijdens de transmissie, dan sluit je het ook af en stap je ook aan de kant.
Wat ik doe is om me eigenlijk ver mogelijk weg te maken. Voor mij klinkt het vaak alsof ik aan het luistervink spelen ben, maar het is dan voor iemand waar ik dichtbij ben, of waar ik van houd en zorg voor heb, of het is een zaak waar ik zeer grote betekenis en belang bij heb, dan neig ik me zelf naar buiten te sturen, of om weg te gaan en tussen de sterren te spelen, zodat ik niet aanwezig ben en ik niet beïnvloed wat er door komt. En opnieuw is dat een oefening die ons allemaal, die kanalen zijn, ondernemen.
Nu, de andere kant ervan is, wat doe je als een luisteraar, als een lezer gechannelde informatie krijgt? Ik denk dat specifiek op deze tijd, en de reden waarom we zo’n overvloed hebben van channelingen die doorkomen is, dat niet alleen onze vibratie aan het stijgen is, maar dat het de zin van besturing en informatie is die we nodig hebben en wat ons gegeven wordt van de andere kant, als het ware, om onze Ascentie te voltooien.
Maar als lezer, als luisteraar, zijn er een aantal zaken die je kunt doen wat betreft onderscheiding, want de zaak IS onderscheiding, nooit oordelen, maar juiste onderscheiding over of de channeling betekenis voor je heeft. En het eerste zou zijn, natuurlijk, bestaat het uit liefde? En als een channeling, van welk soort ook, uit elke bron, ooit voelt alsof die niet uit  liefde komt, dan opnieuw, sluit het gewoon af en dan ga je eruit weg en je verwerpt hem, in de grond. Weet je, spreekt het tegen je hart?
En het tweede punt is, is het toepasbaar voor jouw leven, voor je taak bij Ascentie, voor je spirituele pad? En in praktische termen, is het nuttig voor je leven? En als dat zo is, hoe dan? Hoe ga je de informatie oppakken en feitelijk vertalen in iets dat betekenisvol voor je is? 
Want wij krijgen de gechannelde informatie, de boodschappen, niet alleen om alleen maar informatie te verzamelen. We zitten in een informatie periode waar we houden van heel veel, heel veel informatie. Maar dat is niet echt de enige bedoeling van channeling. De bedoeling van channelen is om je hart te openen en om je bij te staan.  
En het derde is dat als je specifieke informatie krijgt, of dit nu door een artikel komt of op de radio, of door een persoonlijke channeling of je eigen channeling – want we channelen allemaal op verschillende wijzen – als het iets heeft te maken en het voelt niet goed of het is time sensitive, (aan tijd onderhevig) dan is een van de dingen die ik doe, Steve, is wachten. Ik zet het aan de kant, ik leg het op de plank en ik observeer het.
En als het gebeurt, zeg ik: “Oh, dat is wat ze bedoelden,” of “Oh, dat is waar ze me naar toe brengen,” of: “Dat is hoe zich dat moet ontvouwen.”
En 20 jaren later, haal ik nog steeds zaken van de plank van wat zij me vertelden en uitwerkten, ah, dat is wat was bedoeld. Want als menselijke wezens hebben wij die wonderlijke neiging om te vertalen niet? En natuurlijk, want we vertalen het op manieren waarvan we denken dat het onmiddellijke oplossingen voor ons zijn. Maar soms is dat absoluut het geval, en soms niet.
Dus, het gaan, ik weet het niet, om voorzichtig te zijn, over hoe je handelt met die informatie, als het etherisch is, als het over Goddelijke Kwaliteiten gaat, als het gaat over hoe je je leven leidt of welke richting je moet ingaan om spiritueel te groeien. En dat is het makkelijke spul, want we begrijpen dat. Maar als het gaat over: “Verhuis volgende week naar new Jersey,” …
Dus, zo zijn sommige dingen. Dat is een heel kort lijstje, hoe wij het benaderen.  
Steve: Ver weg in het midden van de zeventiger jaren in een psychische ontwikkelingsklas zou het medium iemand binnenlaten en werken met haar voicebox(stembox) Nou, als jij channelt, dan ben je niet in je lichaam, wel? Ze werken met jouw stembox(strottenhoofd), zij doen het spreken. Is  dat juist? 
Linda: Dat is juist.
Ik weet dat het kan klinken als van die zacht sprekende brunette, maar ik werk dan niet met mechanieken van het strottenhoofd. Ik voel en ik observeer, tussen twee haakjes – dat is wat ik bedoelde toen ik zei dat ik soms eigenlijk aan het luistervinken ben – dat ik in mijn channelingkamer, waar ik channelingen doe voor individuen en voor ons hier, vandaag, ik twee stoelen heb en dan ga ik in de andere stoel zitten. Dus dan ontruim ik voldoende zodat zij de ruimte kunnen bezetten.
En dat is iets dat als je een channel wordt, en als je leert om te channelen waar je heel bewust van en zeer zorgvuldig mee moet zijn. Want je wilt er altijd zeker van zijn dat je adequate maatregelen hebt genomen zodat je er terug in kunt gaan. 
Steve:  Wow! Wat betekent dat? 
Linda: Het betekent dat je veilig stelt dat je reist met je zilveren koord, of in sommige gevallen zouden mensen erover kunnen denken als het rode koord dat uit je wortelchakra komt. Als ik tussen de sterren ga spelen, is dit een grote zaak. Ik reis omhoog via mijn zilveren koord. Of het nu channelen is of bilocatie doen (op 2 plaatsen tegelijk zijn), of ik weet het niet, yogi vliegen, dan verlaat je je lichaam niet zonder een verbinding te handhaven. Je  laat die verbinding nooit breken. Anders heb je een lege schil die daar zit.
En dat kan moeilijk zijn. Ik heb die ervaring een keer gehad. En ik leerde mijn lesje en dat zal ik nooit meer doen.
Steve: Um-hmm. Ik denk dat Solomon zei: “Als je ooit het zilveren koord verliest”,  -  nou dat is de overgang, niet?”
Linda: Dat is juist. Je moet je weg terug weer hebben. En dat is zo, of je nu automatisch schrijft, of, zoals ik zei, als je een nacht weggaat met Aartsengel Michaël, of soms in mijn geval, of je nu aan boord van een schip gaat, dan stel je veilig dat het koord er altijd is, en dat als je in een heilig partnerschap zit of een relatie hebt met een persoon, of er het bed mee deelt, dat die volledig bewust is om niets te doen om je te doen schrikken of om het koord te doen breken.
Steve: Um-hmm. Heel goed. Nou, dank je hiervoor. 
Linda: Iets wat betreft het verstand  Er zijn keren – en dit is geen nieuwe ervaring voor me – omdat verschillende kanalen verschillende informatie zullen hebben of channelen. En ik denk dat daarom onderscheiding van de lezer en de luisteraar er doorheen komt, en de helderheid van het kanaal.
En ik wijs niet eens noodzakelijk op de huidige discussie rond of Jezus nou leefde of hoe hij stierf. Ik praat over situaties waar mensen me gebeld hebben in al die jaren en zeiden: “Nou ik ging naar een kanaal,” of  heel vaak zeiden ze: “Ik ging naar een psychisch gevoelige en ze vertelden me dat dit ging gebeuren, en het gebeurde niet.” En dus schept dat verwarring. En dat is alledaags, gewoon.
Maar tussen zelfs getalenteerde, gerespecteerde kanalen kunnen er ook variaties zijn… een  van de conversaties die we pas hadden, waarvan ik denk dat belangrijk is, dat we dat echt begrijpen, is de aard van partnerschap dat we ontwikkelen met de Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel.
En ik had dit gesprek, of feitelijk had Aartsengel Michaël dit gesprek waar ik naar luisterde, nou, in en uit, gisteren, en dat ging over het feit dat we nu in die verheven vorm zitten, deze nieuwe vorm van partnerschap – en we zijn ook in onze menselijke relaties aan het kijken – maar wij zitten in dat heilige partnerschap met het ongeziene, met de hogere rijken, hoe we die ook noemen. 
Maar zelfs tien jaren geleden, maar zeker 30, 40, 50 jaren geleden – neigden de engelen rijken, het hogere rijk, of zelfs onze gidsen en bewaarders er naar om meer voor ons te doen. En dat was de overeenkomst. Dat was de relatie. Op veel manieren was het meer als een ouder-kind relatie.
Nu in die relatie is het nu van volwassenen-tot-volwassene op veel manieren. Ik weet en ik weet dat iedereen die luistert, weet dat we absoluut de junior partner zijn in deze relatie. Maar dat is niet wat ze tegen ons zeggen. Ze zeggen: “We behandelen jullie op een spirituele rijpe, ontwikkelde en ontwikkelende manier. En dus lopen we vooruit en we ondersteunen jullie in het creëren en het je gedragen en onderscheiden op die spirituele rijpe wijze.”
En, weet je, zelfs als zo vroeg op deze morgen, was er een deel van me, ik dacht hierover na en ik dacht, dit is echt prachtig, dit is, eigenlijk fantastisch! Alleluja! En dan is er dat andere deel van me dat denkt, ah jandorie! Kunnen jullie dat niet voor ons doen?  
En zo nu en dan, natuurlijk, springen ze erin. Ik denk aan het voorbeeld van Graham’s brief (1) dat op mysterieuze wijze tevoorschijn kwam. Ze springen er wel in en ze vertellen ons iets: “Okay, doe dit. Bam!” En wij zeggen dan dank je wel, en we zijn dan echt blij om dat soort informatie te krijgen, maar over het algemeen, nu,  is het meer dan als we het pad samen lopen. 
Dus ze geven de weg aan en zeggen: “Denk je niet dat je linksaf moet slaan?” of “Denk je niet dat je zou moeten luisteren naar dit stukje informatie, of die oefening in je leven moet integreren want dat vergroot ons partnerschap. “ Maar de keuze om te zeggen ja of nee, is altijd aan ons. Dus is het belangrijk voor ons om aandacht te geven aan hoe onze relatie met hen ook aan het veranderen is.
Seve: Hmm. En alleen voor onze luisteraars, die toespeling naar Graham’s brief was dat ik Graham een brief had gestuurd en die raakte verloren. En het Gezelschap van de Hemel stuurde hem direct naar waar die precies was. En hij ging daar naar toe en zij keken het na en ‘echt!’ hij was daar. Dus dat was best verbazend. 
Linda: Je wenste gewoon dat we daar meer van kregen, hè? 
Steve: Ja! [lacht] Nou, dat is best handig, niet? 
Linda: Dat is zo.
Steve:  Is het okay als we over een paar minuten verder gaan, vandaag? Kun jij dat?
Linda: Ik denk dat ik dat kan, ja.
Steve: Okay. Als we moeten, en misschien niet.
Linda: En als we dat nodig hebben, dan zullen we dat. 
Steve: Okay. Dank je zeer voor dit stuk, Linda. En ik geef je nu de gelegenheid om een minuutje te ontspannen en om de transitie te maken en dan praten we met Aartsengel Michaël. 
(vervolg in Part 2.)
Voetnoten”
(1) Ik had Graham Dewyea een brief geschreven die kwijt raakte. Het Gezelschap van de Hemel leidde Graham precies, in twee readings, naar het postkantoor waar de brief was en hij kreeg hem dus. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html