Labels

Thursday, January 9, 2014

02.01.2014 Steve Beckow bij Een Uur met Een Engel met AEMichaël en Ashira van de Neptune


Steve Beckow bij Een Uur met Een Engel met AEMichaël en Ashira van de Neptune op 2 jan. 2014

Bron: http://goldenageofgaia.com/2014/01/an-hour-with-an-angel-with-archangel-michael-and-ashira-of-the-neptune-january-2-2014-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=an-hour-with-an-angel-with-archangel-michael-and-ashira-of-the-neptune-january-2-2014-2 

Graham Dewyea:  Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van the New You: Emerging into the Brillance of Humanity’s Heart Consciousness. Bij haar is Steve Beckow, stichter van The Golden Age of Gaia en schrijver van ‘Building Nova Earth: naar een Wereld die werkt voor iedereen’.  
Gelukkig Nieuw jaar! We zijn opgewonden om opnieuw bij jullie te zijn in dit nieuwe jaar 2014. En hiermee geef ik het aan jou door, Steve.
Steve Beckow: Dank je, Graham. En ja een gelukkig nieuw jaar voor al onze luisteraars. En ik dacht dat we onze sessie begonnen vandaag door wat tegen Linda te zeggen, want Linda, ik denk dat jij regelmatig naar de schepen gaat en met de Galactics communiceert. Hoe is dat?
Linda Dillon: [lacht]. Dat is prachtig, en het is normaal en het is dagelijks. En dit is een vorm  van communicatie die we adopteren, erin evolueren, en worden, terwijl we ons hoger dimensionale, ons transdimensionale Zelf worden.
Weet je, terwijl ik hier over nadenk, dacht ik dat het een goede plek was, Steve, om te praten over dat we neigen te denken dat alle Galactics of Intergalactics als een soort van groep zijn, en dat is noodzakelijk niet zo. En onze Galactische vrienden, onze Sterrenbroeders en zusters variëren ook van 5D tot aan 7D, zijn zelfs soms in de 8ste dimensie. En net zoals wij gewoontes van communicatie hebben, in andere culturen, andere landen, zo hebben zij dat ook. Maar net als wij sommige regels hebben of vormen door hoe we met elkaar spreken op beleefde manieren, op liefdevolle manieren, zo doen zij dat ook.
Historisch, weet je, hebben we allemaal gedacht en gedroomd over het ontmoeten van een Galactisch iemand of met onze Sterrenbroeders en zusters. En wat we zouden zeggen, of hoe we ons zouden gedragen? Of hoe we hen kunnen benaderen? Of ze ons accepteren? Zouden ze in staat zijn om met ons te praten? 
En een snel antwoord voor ons allemaal is ‘Ja’, natuurlijk, ze kunnen tegen ons spreken. Maar het is belangrijk voor onze eigen evolutie en voor onze eigen evolutie van onze vormen van communicatie en het verschuiven van het ego en een zeer mentaal lichaam naar ons hart bewustzijn, dat we ook kijken naar de evolutie van de Galactische vorm van communicatie.  
Voor ‘een Uur met een Engel’ spraken we over hoe, volgend op de intergalactische oorlogen, er  een vorm van taal was die was ontwikkeld en die genoemd werd Perro –P E R R O – en dat was een taal die was ontwikkeld zodat er meditatie en vrede bewaring kon zijn na de verschrikkelijke vernietiging en verwoesting door oorlogen, waarin niet alleen wezens maar ook planeten werden vernietigd.
En dus was dit een van hun startpunten. En waar dat toe leidde, zich naar ontwikkelde, was wederzijds begrip en waardering van elkaar en hoe anders culturen of hoe anders galaxies kunnen communiceren en een gemeenschappelijk begrip konden bereiken.
Dus, als we nu even naar voren springen naar waar we vandaag staan en hoe we communiceren met Galactics en Intergalactics, dan is de meeste van onze communicatie met dat rijk, met onze Sterrenbroeders en zusters, telepathie. Maar dat zegt niet dat ze het vermogen niet hebben om te spreken tegen ons, weet je, met stembanden en mond, stem en geluid. En in feite weet je, er is zoveel – hoe noemen ze het –er zijn zoveel laarzen op de grond nu, dat we in feite waarschijnlijk, velen van ons, tegen onze Sterrenbroeders en zusters – en Engelen, daarom, onze Gidsen al spreken – zonder het ons zelfs te realiseren.
Maar wat kan dat…  Ga verder.
Steve: Nou, voordat je verder gaat, Linda, je zegt dat ze – en ik weet niet waar dat woord zijn plek heeft – in de zesde, zevende, achtste dimensie; waar ontmoet jij hen? In welke dimensie ontmoet jij hen? En komen ze naar beneden naar die dimensie, of hoe gaat dat…?  Je moet een Galactic voor je hebben staan als je er tegen spreekt, en hoe vindt die ontmoeting plaats?
Linda: Als we dat dichtbij en persoonlijk maken, is in feite, waar ik dan naar toe ga is de zevende dimensie.
Steve: Goed.
Linda: En, een klein snel inzicht is dat je in feite een Galactic niet direct voor je hoeft hebben staan om direct met hen te communiceren, want vergeet niet dat de communicatie telepathisch is, en dat kan miljoenen mijlen worden gevibreerd of gecommuniceerd, of worden geteleporteerd.
Maar als ik naar de Neptune ga – want dat is mijn andere huis - is het niet zo dat ik voel dat ik dramatisch van dimensie verschuif. Voel ik me lichter? Voel ik me waarneembaar anders? Ja. Hoor ik, communiceer ik en neem ik communicaties waar die tussen mensen zijn aan boord van het schip? Ja. Krijg ik downloads, bijna alsof ik een e-mail download krijg overdag, alleen is die dan gedownload en compleet onmiddellijk en telepathisch? Ja.
Maar zo gauw als je in gezelschap bent van een Galactic, is het niveau waarmee je communiceert… anders. Nu, ik wilde zeggen ‘hoger’ maar dat zal ik niet. Maar het is totaal anders. Want anders dan wat jij en ik, als menselijke wezens zouden denken dat woorden zijn, en zelfs tussen de letters van de woorden in, alle gevoelens, alle complexheden van een gedachte, al de goddelijke kwaliteiten zitten daarin. Dat is de fundering, dat is het startpunt om een communicatie te hebben.
In feite, zelfs voordat je naar elkaar knikt, is er een split seconde – nou, van wat je denkt dat onze tijd is – is er een splinter seconde waarin je elkaar eigenlijk scant, en… zodat er een zeer subtiele aanpassing is die plaats heeft zodat de communicatie in dezelfde laag is en betekenis krijgt.
En dat moment van stilte, of die seconde van stilte, is een gegeven, want als je praat zonder communicatie te hebben op een niveau van hartbewustzijn, dan neem je altijd in ogenschouw waar de persoon klaar voor is om te horen, wat ze moeten horen.  Dus voordat je zelfs maar begint aan een download van “hier is de achtergrond, hier is de omstandigheid, hier is de informatie, hier is de reden van bestaan,”  is het daar allemaal.
En het is nooit oordelend. Het kan – maar is niet altijd – objectief en collegiaal. Er zijn manieren, als er verschil van meningen zijn – ja , zelfs op dat niveau, specifiek als het 5D is – dat er een methode van bemiddeling is die niet anders is dan onze meer ontwikkelde begrippen van hoe bemiddeling er kan uitzien, die voornamelijk luisterend is en open staand is en met ons hart open.
Maar zelfs bij die scanning, zelfs bij de uitwisseling van informatie, privé, wordt je idee van grenzen nooit geweld aan gedaan. Zodat als je met iemand communiceert je de liefde voelt, je voelt het medeleven, je voelt de warmte, letterlijk van die communicatie, maar je voelt nooit dat je op een of andere manier je zelfgevoel kwijt bent. Dus is het… het is net als het nemen van een warm bad, op veel manieren.
Steve: Ja. Daar ben ik bekend mee door discussies over het leven, in het leven na de dood, leven in de spirit wereld – er is geen dood, natuurlijk, maar – in de hogere dimensies is er opnieuw geen binnendringen van de privéwereld en… dat is heel interessant.
Waarom vragen we Aartsengel Michaël niet om binnen te komen en het onderwerp mee op te pikken. Zal ik je …
Linda: Dat klinkt me goed in de oren!
Steve: Okay, ik geef je wat tijd om de overgang te maken.
….  Aartsengel Michaël: Gegroet, IK ben Michaël…
Steve: Gegroet, Lord.
AEM: … Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde. Welkom! Welkom mijn vrienden, mijn familie en ja, mijn mensen, mijn Intergalactics, mijn Galactics, mijn Sterrenbroeders en zusters. Ik ben blij in dit Nieuwe Jaar waarin ik jullie verwelkom om te praten over die zaak van communicatie, want het is een centraal en cruciaal onderwerp, niet alleen wat betreft communicatie met jullie Galactische vrienden, jullie Galactische familie, maar met elkaar, met jullie heilige zelven, met jullie Bewaarders, met jullie Gidsen, met de Engelen rijken, met de Goddelijke Moeder en ja, zelfs soms met de Vader – met ons, Lief Hart.
Communicatie – wat betekent dit werkelijk? En hoe is dit vergeten? Het is een vorm en een niveau van hart verbinding. Het is het delen van jullie Wezen, je heilige Zelf, met elkaar, of dit nu met een Sterrenwezens is, je beste vriend, je grote geliefde, of met ons het Gezelschap van de Hemel en met de Raad van Liefde.
Wat ongebruikelijk is in het menselijke rijk, en specifiek in het licht van de oude derde dimensie, is hoe dit concept, hoe deze situatie van een hart verbinding werd vergeten, aan de kant werd gezet en dat het als onbelangrijk werd gezien.
Hoe vaak, mijn vrienden, mijn familie, hebben jullie in je leven al gehoord dat iemand tegen je zei, hoe dit concept, hoe deze situatie met een  hart verbinding was vergeten, aan de kant was gezet, als onbelangrijk werd gezien.
Wat ongebruikelijk is in het menselijke rijk, en specifiek in het licht van de oude derde dimensie is hoe dit concept, hoe deze situatie van hart verbinding vergeten werd, aan de kant was gezet,
Hoe vaak mijn vrienden, mijn familie, hebben jullie al in je leven tegen je horen zeggen: “Ik wil alleen de feiten. Ik wil alleen de informatie, het maakt mij niet uit hoe je daarover voelt. Het maakt me niet hoe jij je voelt?” Dit is een gruwelijkheid.
Nee, ik spreek niet met overdrijving. De hele bedoeling van communicatie is de heilige vereniging. Het is een vorm die werd ontplooid door variatie voor het menselijke ras zodat Wezens konden samen te komen. En dat was om wijsheid en kennis te incorporeren, gevoelens en ideeën, om mee te delen en bij dat delen om dichter bijeen te komen, niet om het  een of ander uit te wissen maar om te komen tot een diep ziel begrijpen, en bij dat begrip de waardering van het wonder van ons Zijn en het wonder van Zijn waar jullie mee spreken en communiceren.
Te vaak werd hieraan voorbij gezien, aan de kant geduwd of vergeten dat communicatie niet alleen maar het gesproken woord is. Nu, ik vertel jullie dingen die je weet, maar ik wil je echt eraan herinneren dat jullie, de blik in je gezicht, je lichaamstaal – ja, zelfs als jullie met mij spreken!  - dit alles is een heilige communicatie. Op veel manieren was dat de fundering van wat jullie denken dat een gebed is. Het was de poging van de menselijke Wezens om terug te keren naar de plek waar communicatie heilig was, waar het eren van elkaar aanwezig was.
Jullie komen een nieuwe tijd binnen, een nieuwe dimensie, een nieuwe age/eeuw en die is van goud. Dit is paradijs. Het zijn de Steden van Licht. Dit is Nova Gaia. En die is vruchtbaar. Maar hoe wordt die overvloed uitgedrukt? Die wordt uitgedrukt, mijn vrienden, door liefdevolle communicatie.
En misschien moet ik jullie er aan laten denken dat sommige van de sterkste, duidelijkste communicatie met ons, met jullie Sterrenbroeders en zusters, met elkaar, de stille communicatie is. Stilte spreekt met volume. Die creëert de ruimte voor het hart. Zo vaak spreken we met jullie in fluisteringen. En zo vaak wat jullie tegen ons zeggen is: “Kun je dat nu hardop zeggen?”  Natuurlijk kunnen we dat. Waarom doen we dat niet, soms? Omdat we jullie eraan herinneren, we helpen jullie je te herinneren, om ook naar de fluisteringen van je eigen hart te luisteren, naar je eigen Wezen, en om vandaar uit verder te gaan.
Laten we spreken over hoe we met jullie communiceren. Er wordt veel gesproken – en ja, Ashira zal hier ook over spreken – maar er wordt veel gesproken over aanpassing of afstemming, het verhogen of verlagen van vibraties. En dat is een accurate en goede barometer voor jullie om dat te bekijken, specifiek in het verleden, het verleden zoals in de vorige week. Maar er is ook een in elkaar opgaan van onze harten, van onze Wezens.
Als wij samen komen, of dit nu in deze vorm van communicatie is of gewoon in jullie meditatie, of in je natuurwandelingen of op je rustige momenten – het maakt niet uit. Nu, hoe gebeurt dit? Ja. Wij passen onze vibratie aan zodat die eigenlijk naar buiten kan komen als geluid, als fluisteringen, als intuïtie, als inspiratie, als een gedachte. Aanpassing – neem dit niet noodzakelijk aan als verlaging, maar wat er ook gebeurt, Lieve Harten, omdat als jullie het er mee eens zijn, passief of niet, voor dit niveau van communicatie, passen jullie je vibratie ook aan.
Als we het niet deden of zorgen voor de aanpassing van vibratie, zou je een zeer hoge…  zoals een schril zoemend geluid of een statisch geluid horen of helemaal niets. Dus, door het gebruiken, bijvoorbeeld van het mechanisme van een kanaal, hun stoffelijke mechanisme, wat we dan doen is ons aanpassen zodat hun elektromagnetische voertuig dat naar jullie kan overbrengen.
Nu, als je niet instemde om te horen – en  dit is zeer belangrijk – om te horen en te luisteren, dan zou je de communicatie niet ontvangen. Er zijn nog velen op Aarde die zeggen: “Nou, nee, dat hoor ik niet,” of het nu het hoge rinkelende geluid of het engelenkoor is. Gelijktijdig zeggen ze: “Dat zag ik niet. Ik nam dat niet waar. Ik heb er geen idee van waar jullie over praten.” En dat is omdat zij in hun eigen wijsheid, niet hebben ingestemd om hun frequenties aan te passen.
Nu, door de instroming en de geschenken die in jullie Aarde zeer intens binnenstroomden, specifiek direct uit het hart van de Moeder, die frequentie voor het deel van het menselijke ras is verhoogd geworden. Dus je kunt er nu over denken als een spirituele, evolutionaire sprong. En dus is die aanpassing op massaal niveau gemaakt.
Nu, die instemming, die keuze – om te horen, te luisteren, er bij betrokken te zijn – is nog de individuele keuze.
In menselijke vorm, als iemand je belt, je text of je e-mailt, en je zegt: “Nou ik voel er niet voor om te praten,” dus je pikt het gewoon niet op, of je zegt: “Oh, ik heb er nu geen tijd voor. Ik kom er later wel toe,” en soms doe je dat en soms doe je dat niet, of je zegt gewoon: “Nou, ik houd gewoon niet van die persoon. Ik hoef die persoon niet. Ik wil niet met hen spreken,” en dan negeer je ze gewoon – nou, dat is jij die uit de communicatie weggaat (jezelf uitsluit). Dat ben jij die de hart verbinding afsluit, de heilige vereniging die je hebt, en soms – vaak – hebben jullie dat met ons gedaan!
Nou, nemen we daar aanstoot aan? Natuurlijk niet. Als niets anders zijn we niet alleen geduldig, we houden ook vol. En we hebben nooit – en we zullen nooit – stoppen om op je deur te kloppen, de deur naar je hart, om dit niveau van communicatie te hebben.
Nu zijn er keren, in urgentie, als je ons luid en helder hoort, als je me hoort gillen: “Stop!” of als je me hoort roepen: “Linda! Graham! Steve!” en dan geef je aandacht, maar je luistert dan niet naar de volledige conversatie. Of, omgekeerd, je ontvangt de hele boodschap in een duizendste seconde.
Dus onze vorm van communicatie is divers. Die is veel breder dan wat je heden ziet dat menselijke communicatie is in deze tijd. Maar wat jullie doen, mijn vrienden, is die kwantum sprong maken. En dat is waarom wij echt deze conversatie hebben, waarom wij bezig zijn met deze hart communicatie , omdat jullie klaar zijn. En eerlijk, we hebben erop gewacht, we hebben duizenden en duizenden en duizenden jaren gewacht opdat de volheid van deze communicatie begint.
Je zegt tegen me: “Nou, Michaël, Lord, wat moet ik doen om je te horen, om mijn Sterrenbroeders en zusters te horen, om zelfs mijn geliefden duidelijker te horen?”  Wees stil. Ga de stilte binnen in jullie zeer drukke gemeenschappen die een veelvoud aan afleidingen hebben. Te veel mensen hebben de zegening en de deugd van stilte vergeten.
Jullie zijn gegroeid en jullie kennen de grondregel om niet over elkaar te spreken, om werkelijk naar elkaar te luisteren, en dat alleen is al verwonderlijk. Maar jullie moeten in grotere stilte zitten en luisteren in die stilte. De stilte, mijn geliefde vrienden, hoeft geen uren of dagen te  zijn – alhoewel dat een waardevolle oefening is. Maar wat jullie moeten doen, wat wij jullie aanmoedigen te doen – laten we het zo zeggen – wat we jullie smeken om te doen is om de praktijk te vervolmaken van het binnengaan van de stilte in EEN ogenblik. Want dat is precies wat wij doen en wat jullie Galactische vrienden doen.
Dus, in de stilte bouw je het toneel op, je doet je aanpassingen, je opent je hart, je past je frequentie aan en je bereid je niet alleen voor om te luisteren en om te horen maar ook om te spreken. Wij willen niet… dat is geen deel van het plan – de Moeder is hier heel duidelijk over – het is niet de opzet, dat jullie alleen luisteren. Nu, als we zeggen: “Luister en hoor,” bedoelen we ook ontvangen. Er zit een aanvaarding in de daad van luisteren, van werkelijk horen.
Gelijktijdig, als je tegen ons spreekt, telepathisch of luid, en zoals de Moeder zei, alle gebeden worden gehoord – alle schreeuwen worden gehoord! – als je tegen ons spreekt, zitten wij ook in die stilte, luisteren en ontvangen.
En dan, zoals jullie, en specifiek nu, terwijl we in herstel gaan, springen we beiden in actie. We springen in actie, in beweging, in creatie en in mede-schepping. Want de bedoeling van communicatie is, ja, om het delen van het hart te verkrijgen, maar die wordt ook opgebouwd om te creëren. Daarom wordt de informatie doorstroomd met constructies, formules, begrippen, inzichten, inspiraties; daarom wordt die ingestroomd met kwaliteiten die nodig zijn om te scheppen wat Einstein implosie-explosie noemt in de beweging van schepping.
Communicatie is fundamenteel voor ons bestaan, voor jullie bestaan. Het is het begrijpen van wat jullie hebben in jullie rijk van beweging van de Moeder.
Is dit duidelijk?
Steve: Ja, dat is zo, Lord. En misschien kan ik u een vraag stellen, als dat okay is. Ik denk dat de meest moeilijke communicatie die we zullen hebben met de Galactics, of met de Hemelsen, de eerste communicatie zal zijn. We zullen waarschijnlijk nerveus zijn. Sommige mensen zullen bang zijn. Sommige mensen zullen ongerust zijn. Welk advies kunt u geven om ons te helpen de bezorgdheid te dempen die we hebben bij ons eerste conversaties met een Galactisch Wezen?
AEM: Er is een universum van verschil tussen nerveusheid en vrees. En jullie Galactische familie is heel duidelijk geweest dat ze niet zullen komen in een situatie die vrees oproept.
Nu ik dat gezegd heb – maar wij ook – kunnen we heel veel doen om jullie te helpen, om je niet te overweldigen, maar je helpen je frequentie aan te passen om die angst los te laten. Nerveusheid is de bekommerdheid, die ongerustheid dat je wordt beoordeeld, over dat je wat wilt, hoe je gevonden wordt. En het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat het hogere rijk van communicatie gewoon dat element van oordelen niet heeft.
Dus, kun je dan opgewonden zijn? Ja. Kun je nerveus zijn? Ja. Maar zet dat gevoel aan de kant dat je niet aan hen voldoet.
Nu, een van de redenen waarom communicatie tussen de rijken – en dit is eindeloos besproken, dus daar blijf ik niet bij hangen – maar waarom de moeilijkheid tussen de rijken heeft bestaan, is omdat je in staat van gebrek bent, aan zelf-liefde, zelfwaarde, of dat je  sterke  ongerustheid of vrees hebt, dan is die vibratie niet verenigbaar met een hogere dimensie. Dus alles dat je dan ooit zult krijgen is statisch.
Nu. Ontmoedigt jullie dat? Ja, ik weet dat het dat doet. Dus laten we praten over het goede nieuws. Want waar jij over praat is over het vinden van een Sterrenbroeder die in je voortuin staat of naast je in de bioscoop, of in de rij van een kassa. Ten eerste, het element van onmiddellijke/nabijheid is een geschenk. En het geschenk ervan is om ermee geconfronteerd te worden en de realisatie ervan, de opwinding en het enthousiasme zal de angst overheersen. En tegelijkertijd stralen ze direct in je hart en helpen je bij die aanpassing waar wij over gesproken hebben om je frequentie omhoog te laten gaan.
Dus, is het alsof zij de technologie hebben in hun eigen wezen, in hun eigen kern, om je  frequentie te laten omhooggaan zodat je in de positie komt om van hart tot hart te spreken. En ja, ze kunnen hun frequentie naar beneden aanpassen, als je die uitdrukking wilt gebruiken, zodat je een betekenisvolle conversatie kunt erkennen en ermee bezig zijn. Ook al is die heel vluchtig om mee te beginnen.
En die toevallige ontmoeting is hoe je gewend raakt aan het weten dat ze allemaal om je heen zijn, dat je ze iedere dag tegenkomt. Kijk in hun ogen. Dat is de duidelijkste en meest intense aanwijzing. Kijk in hun sprankelende ogen. Kijk in het Licht dat recht door hen heen schijnt en in dat weten, voel dan alsof je in hun ogen valt, ja, gebiologeerd wordt, en dat er zo’n gevoel van veiligheid en troost/bemoediging is dat vrees niet meer aanwezig is, dat je in die Liefde, in die aanvaarding gehuld bent, en in de omhelzing van je Sterren familie.  
Het is niet moeilijk, het is gewoon nieuw.
Steve: Nou, ik ben van plan om vrijdag naar een film te gaan, Lord, dus ik zal heel ijverig om me heen kijken om te zien of daar iemand is.
Ik vraag me af of we over moeten gaan naar Ashira en ik zou feitelijk met een Galactic spreken? Wat denkt u?
AEM: Ja, ik zal graag aan de kant gaan, maar voordat ik dat doe…
Steve: Ja?
AEM:… begrijp, mijn geliefde vrienden, dit niveau van communicatie, deze sprong waar we over spreken, die voorbereiding waar je nu bij betrokken bent is niet alleen met jullie Sterrenbroeders en zusters; die is ook met elkaar, en die is met ons. En wij verwelkomen die conversatie.
Ga met mijn liefde en ga in vrede.
Steve: Dank u…
AEM: En begrijp dat er geen conversatie kan zijn die niet begint met de Blauwe Vlam van Vrede.
Steve: Dank u, Lord.
AEM: Vaarwel.
Steve: Vaarwel.
Ashira: Ik ben Ashira van de Neptune…
Steve:  Gegroet…
A: … commandant van de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies en het is mijn een eer en genoegen om hier vandaag te zijn.
Steve: Dank u dat u bent gekomen.
A: Welkom.
Steve: Dank u!
A: Ik heb jullie afgeluisterd.
Steve: [lacht]
A: En misschien moet ik zeggen dat vele, nou, niet allen, van jullie Sterrenbroeders en zusters – en het doet er niet toe, jullie noemen ons Galactics en Intergalactics, we noemen jullie ook bij diverse namen – maar de overeenkomst die we vandaag brengen is dat we reeds deel van jullie familie zijn, en dat we met jullie al honderden en honderden jaren in communicatie zijn geweest.
En wij zijn ook in communicatie geweest, hele duidelijke communicatie met Gaia en met de Keepers of the Council Fire (De Bewaarders van het Raadsvuur) nog langer. Maar om dit niveau van communicatie te hebben, deze hart verbinding – want dat is wat we zo ijverig zoeken – dat is een geschenk voor ons.
Als Linda ‘s nachts thuis komt, denk je dan echt dat we met onze conversatie beginnen door een volledig rapport te vragen van het nieuws van de dag, specifiek door jullie massa media? Dat zou een onjuist rapport zijn, minstens te zeggen.
Maar dat is niet hoe wij onze conversaties beginnen. We beginnen de conversatie door elkaar  op te zoeken, niet binnen te dringen, maar te onderzoeken en mee te delen hoe het met ons gaat, hoe we ons voelen, de zorgen, de beproevingen, de wederwaardigheden, de vreugdes, de zeges – en ja, zelfs de Commandant van UFOG heeft beproevingen en wederwaardigheden! En ik zal durven zeggen dat velen daarvan op Aarde liggen!
Mijn geliefde vrienden, we kennen jullie hart en ja, in de vorige communicatie tussen ons rijk, onze dimensies, onze schepen en jullie, was een naar beneden stappen nodig, een massale aanpassing. En er zijn keren geweest waarbij dat niet eens genoeg was. En zelfs toen we probeerden naar jullie uit te reiken op diverse manieren – inspiratie, technologie, leren, informatie, begrip, visueel contact tussen jullie sterren en aan de hemelen – hadden jullie niet altijd, en wij hadden niet altijd, het niveau van communicatie, de diepte van communicatie die wij zoeken.
Nu, dat is aan het veranderen. Een van de redenen waarom we zoveel van jullie Sterrenbroeders en zusters – uit alle Forces/Krachten, tussen twee haakjes, hebben neergezet, toegewezen, geplaatst op de planeet (dus is het een zeer gemengd aandeel op Aarde, soms heen en weer, afhankelijk van hun opdracht, maar velen van wat jullie denken als een lange periode opdracht op Gaia) was om de vibratie te laten aanpassen zoals bij een stemvork of een piano, of een instrument- een viool –zodat onze frequenties konden beginnen zich aan te passen aan elkaar.
Nu, dit is alleen mogelijk omdat de vibratie, de frequentie – wat sommigen van jullie denken dat een Licht quotiënt is – van jullie collectief, gestegen is.
Laten we een voorbeeld gebruiken. Als wij als Sterren Wezen jullie moesten ontmoeten, of wel of niet ontmoeten, want jullie zijn van liefde en vriendelijkheid en jullie hebben de goddelijke kwaliteiten geïntegreerd en verankerd – en ik zeg dit niet alleen tegen jou Steve, maar tegen alle luisteraars(lezers) die wij ook verwelkomen en die een gloed nieuw jaar willen hebben – maar als wij iemand zouden ontmoeten die gevuld was met boosheid, nijd, wantrouwen, gebrek aan waarde, haat, hebzucht, controle, dan zou niet alleen communicatie onmogelijk zijn en op zijn best moeilijk, zo was het voor het Sterrenwezen, voor ons, alsof wij werden geterroriseerd. Zulke kwaliteiten van de oude derde, zo’n veld van agressieve, gedesorganiseerde energie die bij ons komt en om te proberen die te verenigen, dat zou ondenkbaar zijn. 
En ja, hebben wij schilden/schermen ja. Hebben wij de technologie om zo’n agressieve aanval te helen? Ja. Maar, mijn vrienden, waarom zouden we ons daar ook maar aan blootstellen? Zoveel wij gedaan hebben – oh, al honderden jaren – is om de omgeving voor te bereiden, om jullie te helpen de omgeving voor te bereiden zodat we echt in die heilige ruimte van communicatie kunnen zijn.
Tot ongeveer 50 jaren geleden hielden wij Gaia in een beschermende roze cocon, en dat was omdat zij haar polen niet zou doen keren of uiteen zou trillen, om haar gerust te stellen dat er hulp was en dat er Liefde was. En die energie heeft ieder van jullie gepenetreerd.
Nu, over de periode die wij noemen de verandering/verschuiving en Ascentie, is het focus niet louter alleen op Gaia gelegen, alhoewel dat wel is doorgegaan – de cocon is sedert lang verwijderd, zij is stabiel – maar het focus heeft doorgewerkt, zich aanpassend, lerend, communicerend, specifiek met de uitgekozen zaden, als het ware, met ieder van jullie zodat deze gemeenschap waar jullie toe behoren, waar jullie bewust een tiental jaren geleden bij zijn gekomen, om deel te zijn van een Galactische gemeenschap en niet alleen een planeet van landen-staten, zodat verwerkelijking en communicatie die dat nodig heeft en de uitnodigingen konden beginnen plaats te vinden.
Nu, jullie spanne van tijd met geduld – en ja, dat is een goddelijke kwaliteit, maar het is ook, zoals alle goddelijke kwaliteiten, aan het groeien en het verankert en het transmuteert, en dan groeit het weer. Dus jullie framewerk van wat je dacht dat geduld was door met ons te spreken en om een duidelijk contact te hebben, en ons zichtbaar betrokken zijn in jullie gemeenschappen, is erg verschillend van dat van ons. En dat is geen kritiek. Dat is gewoon ongeduld van jullie collectief om te ontsnappen aan de oude derde en om naar hogere rijken te springen. Dus dit ongeduld heeft jullie ook gediend.
Maar ons ongeduld, om het framewerk neer te zetten, de omgeving, zodat we echt harte communicatie konden hebben, zielen communicatie die jullie zouden begrijpen en die wij zouden begrijpen en dat zou niet aanvallend of krenkend zijn voor ons, die is langer geweest dan jullie willen, dan jullie wensen. En in feite zijn onze wensen geen deel van deze vergelijking geweest. Onze wens was onmiddellijk maar ons geduld heeft dat doorkruist.
Wij beoefenen voorzichtigheid. Wij belichamen geestkracht. En dus, op veel manieren kun je zeggen dat wij gewacht hebben op jullie, zodat we niet beschadigd zouden worden en eerlijk, zodat jullie angsten zouden verdwijnen, en die aanpassing kon plaats vinden.
Omdat wij die eerder gedaan hadden, daar de aanwezigheid van enkele duistere krachten er was, zou het niet duidelijk voor jullie zijn geweest met wie je zou communiceren. Dus hun uitdrijving naar een andere werkelijkheid was ook een vereiste voor onze communicatie, maar ook ons energieveld wachtte op jullie energieveld om omhoog te gaan, zodat we jullie niet emotioneel en stoffelijk zouden doen desintegreren.
Dus er moesten veel dingen op hun plek gezet worden. Maar nu, hier zijn we dan. En dus zeg je  tegen me: “Ashira”, en zeg ik misschien tegen jou - mijn lieve vrienden noemen me vaak “Ash” en dus nodig ik jullie uit dat ook te doen –  “hoe communiceer je?” Met een glimlach in je hart, niet maskerend hoe je je voelt, want wij weten het toch wel. En dus eervol als je dat wel probeert en niet maskeert hoe je je voelt. Dat is niet betrouwwaardig. Het is niet eens contact makend.
Dus je begint met zeggen: “Hallo.” Je begint met het neerleggen van je hart, je ogen, je glimlach. Je begint door te zeggen: “Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik verwelkom je.” Want wij verwelkomen jullie. Velen van jullie zijn frequente bezoekers en hebben zeer belangrijke posities – cruciale posities – aan boord van het schip.
Nou, we hebben jullie horen vloeken en zweren en smeken om dit te herinneren. Maar totdat dit gebeurt, zullen we, voor ieder van jullie die herinnering vasthouden we zullen jullie uitbuitingen meedelen. Maar onze eerste communicaties – van de meeste van jullie, niet van jullie allemaal, duidelijk zijn er velen van jullie die zeer bewust bij ons zijn – maar voor de algemene bevolking, zal dit op de grond zijn. Dat zal eerst niet bij een massalanding zijn vanwege de krachten die er zijn die nog wisselen en in aanpassing zijn. Maar de energievelden, de aanpassingen van de massa’s is er al. De keuze om lief te hebben, om op te stijgen, is reeds gemaakt. Dus zijn jullie klaar. 
Steve: Dank je, Ash. En ik denk dat je grote nadruk gelegd hebt op hart communicatie, op een liefdevolle uitwisseling, en velen van ons zijn door een tijd van voelen gegaan –specifiek in de laatste 20 jaren, dat we werden uitgebuit, we zijn… ik denk dat het woord ‘bedotten’ is, en we zullen eerst minstens enig vrees hebben.  En natuurlijk, angsten, angsten is schadelijk, schadelijk – ik denk dat ik dit woord goed heb! – om lief te hebben. Dus wat is jouw advies aan ons die door dit soort geschiedenis heen zijn gegaan in de laatste 20 jaren om in staat te zijn om te springen naar liefdevolle en betrouwwaardige communicatie met jullie allemaal?
A: En velen van jullie zijn dat geweest, zoals je dat zei, bedrogen en al duizenden jaren.
Steve:  Ja, dat is waar.
A: En in de mate van hoe diep jullie werden bedrogen is niet eens volledig bekend op Gaia.
Steve: Ja…
A: Nu, ik zeg niet dat dit een mysterie is. Ik zeg het gewoon om dat te erkennen. Wij vragen niet om blind vertrouwen. Wat we wel vragen is hoe je je eigen hart vertrouwt op waar je om gevraagd hebt en wat je gewenst hebt. Het zijn niet gewoon  onze wensen om met jullie communicatie te hebben, dat resulteert bij deze opening. Het is het grote aantal van velen van jullie die gesmeekt hebben en zeggen: “ Ik wil met jullie spreken. Ik moet met jullie spreken. Ik moet het weten.”
Dus als jullie zien – en daarom zeggen we dat de eerste ontmoetingen de meest vluchtige kunnen zijn. Dus als je ons ontmoet, vertrouw dan op je eigen weten, vertrouw op je eigen hart, en zeg dan hallo. Laat het tussen ons tot bloei komen.
Steve: Nou, dank je hiervoor….
A: Wij wachten erop.
Steve: Dank je hiervoor, Ash. En we moeten dit gesprek een volgende keer voortzetten. Het is fascinerend. Dank je zeer dat je bent gekomen.
A: Ga met mijn liefde. Vaarwel.

Steve: Vaarwel.  

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html