Labels

Wednesday, August 28, 2013

27.08.2013 boodschap uit Telos en de Binnenste Aarde


Golden Light Channel, 27 augustus 2013, boodschap uit Telos en de Binnenste Aarde. 
Plaat uit de bron: immortaltools.webs.com/aboutus.htm http://thegoldenlightchannel.com/

Gechanneld door Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. © The Golden Light Channel. Zet deze copyright erbij zonder de tekst te veranderen. 


Lieve vrienden, hieronder staat een geluidsband van deze channeling (Engels) waar je naar kunt luisteren als je in een meditatieve staat bent om je deze prachtige hogere dimensionale stad van Telos te helpen visualiseren. Liefs aan jullie, Goldenlight.

Hier staat deze … Below


De laatste paar dagen had ik een boodschap in mijn hoofd die ging over iemand in de 5 dimensionale stad Telos, die ligt in de Binnenste Aarde van Agartha, en dat is een eigen rijk waarin 5 dimensionale wezens wonen. En dat is een hoger rijk. Er is telepathisch niet veel contact geweest met hen via channels (wel met Adama via Dianne Robbins.w. ) maar ik kreeg een bericht dat er iemand is die een boodschap wil geven aan ons. Sekse in de hogere dimensies is net als in het engelenrijk waar geen sekse is. Zijn naam is Marsana en zij of hij is een androgyn wezen –. Dit wezen heeft mannelijke en vrouwelijke aspecten van zijn/haar ziel essentie geïncorporeerd en is er mee samengesmolten en dat is dus in essentie een samensmelten van de tweelingvlam aspecten. Dus heeft dit wezen al zijn zielenaspecten samengesmolten zodat er geen sekse is zoals wij dat kennen. Het vrouwelijke deel van dit wezen komt nu het meest naar voren en dat zal met ons communiceren. 


Dus, ik ga me nu verbinden met Marsana van Telos….Dit wezen wil dat wij ons nu bewust worden van de 5 dimensionale wereld van de Binnenste Aarde. Sommigen van jullie hebben naar de stad Telos gereisd door je aanrakingen met de 5de dimensie. Dit is een van de plekken waar je naar toe kunt ‘gaan’. … ik zet dat tussen haakjes omdat het reizen naar de 5de Dimensie gedaan wordt door teletransport. Het is een energetisch pad dat gebruikt wordt door trans-gaan of teletransporteren naar diverse ‘lokaties’. Dus wil dit wezen Marsana nu een boodschap geven aan degenen van de bewuste gemeenschap van de (Buitenste)Aarde die nu in het proces zitten om hun vibratie op te heffen om door te gaan met hun ascentie proces naar de (niveaus) van de 5de dimensie. Dit is een tijd waarin de sluier gaat vallen die tussen de dimensies zit. Het is tijd om de paden te openen tussen de dimensies, specifiek van de hoogste 4de naar de lagere 5de dimensies. En ten eerste wil ze zeggen om ons geen zorgen te maken, dat dit een natuurlijk proces is dat nu gebeurt voor degenen die beseffen en die wakker zijn. Als eenmaal het besef en ontwakingsproces begint is er echt geen stoppen meer aan. Het is het hogere bewustzijnspad dat zich in een mens gaat openen… en dat dit zal doorgaan zo lang als wij onze aandacht vast houden om door te gaan met ons hoger besef van het omhoog gaan van onze vibratie wat eigenlijk een loslaten is van alle oude emoties…. Waar het kanaal nu mee bezig is, is om echt al de oude emoties schoon te maken, ze werkt aan vergeving, werkt aan het loslaten van relaties die haar(hoogste goed) niet langer dienen, ze werkt aan het transmuteren van het oude en het alles laten wegvallen met de oude 3 D aarde wat nu allemaal wegvalt. Zij koos om naar deze Buitenste Aarde te komen, zoals jullie allemaal deden, om door een proces te gaan met een begin van een zeer dichte vibratie zodat je die dan kon transcenderen en om jullie hogere frequentie, besef en groei proces te doen stijgen, om naar hogere frequenties te gaan, de dualiteit, de dichte vibratie af te werpen, en om in jullie bewustzijn te gaan op je pad naar Thuis, en dat is jullie pad terug naar de Bron Schepper, waar jullie vandaan kwamen. Wij van het Telos rijk bestaan in een hoger dimensionaal rijk dan waar jullie aan gewend waren op Aarde, en wij willen dat jullie allemaal weten dat jullie toegaan naar een uitwisseling met ons allen hier in de Binnenste Aarde en dat de tijd nu is gekomen dat we een alliantie kunnen beginnen te vormen met jullie en om met jullie nu door kanalen zoals dit telepathische communicaties te vormen. Er zijn andere bekende kanalen van Agarthaanse wezens zoals Adama van Telos en nog andere, maar Adama is betrouwbaar. En dit is een nieuw pad dat ik Marsana van Telos nu aan het openen ben met dit prachtige kanaal van GoldenLight. Ik ben heel, heel dankbaar om hier vanavond met jullie te zijn voor hen die aan de andere kant staan van deze uitdrukking zodat we jullie kunnen doorzenden dat wij ons bewust zijn dat jullie allen progressie maken bij je ascentie, en dat jullie allemaal met je ascentie door willen gaan. En dat de hogere dimensionale frequenties en werelden zich nu naar jullie toe openen, specifiek in deze tijd en in de volgende paar dagen en in deze herfst die jullie hebben, deze herfst equinox en al die hemelse gebeurtenissen die gebeuren en helpen bij het opgaan van de sluiers tussen de dimensionale frequenties. Wij willen dat jullie weten dat wij ons van jullie en je ascentie proces, collectief, bewust zijn en dat wij jullie volledig ondersteunen in je ascentie progressie en proces. Wij zijn opgewonden want er zal een tijd komen in de niet zo verre toekomst waarin wij een reünie zullen hebben tussen de Binnenste en Buitenste Aarde’s. Het is voor ons niet veilig geweest om dat zelfs maar te proberen tot aan dit moment, om dezelfde reden dat velen van de galactics die rondom jullie Aardse omgeving zijn niet in staat zijn geweest om met jullie uit te wisselen… de meest belangrijke reden is dat we onze vibratie te veel zouden hebben moeten verlagen om jullie wereld binnen te komen. Er was ook geen besef van ons. Er is heel veel vrees die in de media daar verkocht wordt, zodat de uitwisseling tussen de aardse mensen van de Binnenste Aarde en de aardse mensen van de Buitenste Aarde en de Galactics op een open basis gewoon niet mogelijk is geweest, tot aan dit ogenblik. Er is een tijd die opengaat – en natuurlijk zijn wij hier in het 5 dimensionale rijk van Telos ook buiten de tijd, net als de galactics in de hogere dimensies buiten de tijd zijn – dat jullie in een frequentie gaan waar je buiten de tijd begint te stappen. Jullie beginnen de tijdeloosheid van de hogere vibrationele frequenties en dimensies te merken. En daarom is het dat jullie ook onze transmissies en communicaties toestaan te ontvangen. En daarom kan dit kanaal ook deze communicatie ontvangen. Terwijl jullie verdergaan om je frequentie te verhogen, jullie gaan er mee door – en jullie zijn dat aan het doen – om uit de tijd te stappen, gaan jullie naar een rijk dat buiten de tijd staat. Dit is een dimensionaal rijk, het is een “frequentie” rijk. We kunnen zeggen een frequentioneel rijk, als dat een woord is, dat zit niet in jullie taal maar dit hogere dimensionale frequentierijk staat buiten de tijd. Dus, jullie stappen nu energetisch in een gebied waar je in staat bent om meer en meer telepathische communicaties van ons te ontvangen. Jullie allemaal beginnen dit nu te openen. En het meest belangrijke is als je ooit probeert om te channelen (dit is het kanaal dat je dit nu vertelt) is om je te verbinden met je eigen hoger zelf, om je te verbinden met je gidsen, met Aartsengel Michaël, vraag om bescherming en dat alleen de hoogste lichtverbindingen zullen doorkomen. Als je begint boodschappen voor jezelf te ontvangen, is het zeer belangrijk om je bewust te verbinden met je Hoger Zelf en met Aartsengel Michaël. Ik verbind me altijd met mijn Hoger Zelf, mijn Raad van de Engelen, en nu met mijn multidimensionale Zelf, voordat ik enig soort van channeling doe. Ik verbind me ook individueel met alle aartsengelen die zichzelf aan mij hebben geïntroduceerd( ik denk dat ze allemaal deel zijn van mijn Raad van Engelen) – Aartsengel Michaël, Raphaël, Chamuël en nu Zadkiël die zichzelf (haar of zijn zelf) begint te introduceren aan mij. Hij zit op de violette straal. Dus dat is maar even zijdelings van het kanaal en we kunnen nu verdergaan met de boodschap van Marsana.(Marsana gaat verder): We beginnen ons nu echt in te stellen op waar jullie zijn en dit is gewoon een algemene uitzending een boodschap om hallo te zeggen, om jullie groeten te geven, en om je te laten weten dat we van jullie houden en jullie ondersteunen. Er is heel veel liefde in de hogere dimensionale rijken, dus… die gaat heel veel rond en dat is iets goeds. Dus een korte boodschap voor vandaag en we willen dat jullie weten dat wij ons bewust zijn van jullie ascentie progressie en we steunen jullie volledig bij je ascentie. Er zal een tijd komen waarop we kunnen communiceren…. Dat zal met korte telepathische communicaties gebeuren. Sommigen van jullie, die visuele denkers zijn, zoals dit kanaal, kunnen visuele beelden van ons of onze stad Telos zien die een prachtige Kristallen Stad van Licht is met een hogere dimensie. Als jullie doorgaan om naar de 5de dimensionale niveaus te ascenderen, zul je die prachtige stad van Licht kunnen bezoeken. Dit is de stad van licht die in de Binnenste Aarde bestaat, net als jullie nu je Steden van Licht krijgen die zullen gaan verschijnen op de Buitenste Aarde. En jullie zullen ook een beter deel hebben van het omhoog gaan van het Atlantische bewustzijn, de hogere dimensionale codes die van positieve aard zijn en van Atlantische en Lemurische tijden zijn die nu terug in het bestaan komen. Deel van hun energie zal gemanifesteerd worden in de Steden van Licht. De eerste Lichtstad zal in Sedona verschijnen waar over is geschreven door Genii Townsend (hier is meer info op: Dus die Atlantische energieën, hogere dimensionale energieën, die meestal kristallen gebruiken voor hun energie en elektriciteit, zullen ze weer beginnen te gebruiken als jullie hogere dimensionale werelden doorgaan om in aanzijn te komen. Dit is geheel een energetisch rijk en overgang waar wij over spreken. Het is gewoon het omhooggaan van jullie individuele frequenties en vibraties die jullie afstemmen op die rijken. Een voorbeeld, als een kanaal/channel slaapt gaat zij naar het volgende hogere niveau omhoog dat nu de 5de dimensie is en zij bezoekt vaak haar verwanten die verder gingen en in dat hogere rijk zijn. Zij doet dit al sedert ze een klein kind was. Dit is een voorbeeld van een menselijk wezen dat energetisch kan transisteren naar hogere dimensies. Dit is iets dat zij en jullie allemaal gaan doen met een bewust besef als jullie doorgaan met je progressie.En die progressie bereikt nu een klein crescendo zien wij… en dat is een echt positieve ontwikkeling. Deze boodschap van pas geleden kwam binnen met Aartsengel Michaël en was een aanwijzing hiervan. Er is nu een beweging, van velen die op het ascentiepad zijn van een hogere frequentie besef naar de hogere rijken. Jullie komen iedere dag stapje voor stapje dichterbij. Wij wilden alleen maar hallo zeggen en onszelf introduceren en mijzelf voorstellen als een vertegenwoordiger uit dit rijk. Mijn naam is Marsana en het is echt prachtig om tegen jullie te kunnen spreken via dit kanaal. Dank je voor het gebruik van je talenten.We zullen jullie nu verlaten en hopelijk zullen we nog een boodschap kunnen geven en een transmissie. We vertrekken nu en sturen onze liefde en licht. Originele boodschap: Channeled by Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. © The Golden Light Channel. Please include this copyright and credit at top without alteration when re-posting this message.Meer info:TelosTelos is een van de vele heilige steden in het Agartha Netwerk. Telos ligt direct onder Mt. Shasta in Californië. De leider en Hogepriester van Telos is de grote Avatar Lord Adama. De regering van de Verenigde Staten heeft al lange tijd weet van Agartha en Telos. Rond 1950 probeerden VS militairen om Telos binnen te komen met militairen en hen gevangen te nemen, maar in plaats hiervan kwamen ze machtige krachten tegen die ver buiten hun begrip lagen. Ze vluchtten in angst en zijn er nooit weer teruggegaan!
Lord AdamaHogepriester van het antieke Lemurië. Hogepriester van Telos. Zonder leeftijd en zonder dood, de Avatar van het Hyperboreaans wortelras die het oprijzen en de val van zes verlichte Ages op Aarde heeft meegemaakt! Een wezen van ongelooflijke macht en genade. Je kunt Lord Adama oproepen voor hulp, leiding, bescherming en training en hij zal alles doen dat in zijn macht, beheersing en jurisdictie ligt om jullie te helpen. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html