Labels

Thursday, August 15, 2013

14.08.2013 President Obama: In de Volheid Stappen van zijn Rol – Deel 1 van 2


Steve Beckow: President Obama:  In de Volheid Stappen van zijn Rol – Deel 1 van 2  

Bron: http://aquariusparadigm.com/2013/08/14/president-obama-stepping-into-the-fulness-of-his-role-part-12/#more-26606

Steve:  Ik zag op een dag kritiek over president Obama op een plaats waar ik het niet verwachtte: in een blog dat was gewijd aan het herstel van de Amerikaanse republiek en de schepping van een niet gecorrumpeerde wereldeconomie. De opmerking was dat president Obama spoedig een lange vakantie zou gaan nemen.

De enorme van kritiek die zijn politieke opponenten gebouwd hebben wordt geholpen door het probleem van het interpreteren van bepaalde verborgen gebeurtenissen die niettemin geïnspireerd worden door het Gezelschap van de Hemel. Die problemen maken het voor ons raadzaam, van tijd tot tijd, denk ik, om ons te herinneren aan de moedige dienst die de president brengt, als middel om de energie van de oppositie tegen te werken.

Dus wil ik graag kijken naar enkele kritieken over de president vanuit het perspectief van het Gezelschap van de Hemel.

De eerste zaak waar ik me naar wil wenden is die van zijn geboortecertificaat. Ja, het document is vals maar dat kwam niet door de president die het vervalste; dit gebeurde door tegenstanders, zoals de Goddelijke Moeder in een interview aan ons bevestigde bij Een Uur met Een Engel.

Steve Beckow: Werd er geknoeid met Barack Obama’s geboorteakte?

Goddelijke Moeder: Ja.

Steve: Dus, die beschuldigingen tegen Barack Obama dat zijn geboorteakte vals is…  hebben echt te maken met mensen die met de akte feitelijk knoeiden om aan die verdachtmakingen aanleiding te geven. Is dat waar?

Godd. Moed: Dat is juist…. 

Steve: Werd Barack Obama in Hawaii geboren?

Godd. Moed: Ja, dat is correct. Het probleem dat zo velen ermee hebben is dat er heel veel lager niveau vibratie en interferentie en sabotage met deze informatie mee is gekomen. En dat is deel van wat tot deze verwarring leidde. Geloof het maar niet, lief hart.

Dus ja, dat bevestig ik, maar ik zeg ook dat deel van het probleem dat zo velen gehad hebben om de geboorteplek vast te leggen van deze mens, is omdat deze ene uit een zeer hoge vibratie voortkomt. (1)
Onthoud ook maar dat er een Amerikaanse president was die in alle waarschijnlijkheid niet in de Verenigde Staten was geboren en die dit feit niet onthulde. Dat was George Bush Sr. (2)

Laten we dan naar een tweede zaak kijken: die van de National Security Agenda spionage. Matthew Ward informeerde ons daarover in juni van 2013. 
“President Obama verdedigde de bijeenkomst van de NSA, die toestemming kreeg voor de Patrion Act die door George W. Bush’s regering werd uitgegeven, op authentieke basis dat die tot ontdekking en belemmering had geleid van talloze terroristen plannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zou dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plots die ook werden afgeschoten, die waren die door de CIA factie werden bedacht onder Illuminati controle.

“Noch kan Obama onthullen dat ET’s in de NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Deze verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten rond de globe en gebruiken dit om hun operaties te verzwakken en om bewijs te verkrijgen voor vervolging. Als dit zijn doel heeft gediend – om het bewind van de Illuminati tot zijn laatste moment te brengen – zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security aan hun eind komen. “(3)

Ik vroeg aan Aartsengel Michaël bij Een Uur met Een Engel om Matthew’s beweringen te bevestigen en hij stemde in met Matthew.
“Laat me zeggen dat jullie sterrenbroeders en zusters, de galactics en de inter-galactics overal zijn. En ja, die zitten zeker zeer diep in de regering, en niet alleen van de Verenigde Staten maar we kunnen zeggen in de meest machtige naties en in die waarvan je die niet ziet als machtig.
“Dus ja, natuurlijk werkt Obama met de galactics, en dat heeft hij al enige tijd gedaan. En dat partnerschap is belangrijk geweest.
“De bedoeling van wat jullie denken dat spioneren is, ja, dat gericht is op Illuminati of naar degenen die niet met de beste bedoelingen werken voor het collectief, of dit nu de Verenigde Staten is, Israël, Botswana, Zwitserland, Duitsland, Rusland – dat maakt niet uit.” (4)
Een derde voorbeeld van een gebeuren dat een verborgen kant heeft, is het tekenen van de Monsanto Protection Act. Ja, de president heeft die getekend maar Matthew gaf ons een achtergrond verhaal:
“Wat betreft de Monsanto Protection Act, vertelden Illuminati woordvoerders de president dat als hij hier een veto over uitsprak, dan zou het Congres dit overstemmen/verwerpen. En verder, dan zouden ze hun inspanningen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare GezondheidsWet) onderuit halen, de wettiging blokkeren die enkele immigratie zaken konden verlichten, en pogingen tot ondergang brengen om internationale conflicten op te lossen door rationele gesprekken in plaats van strijdlustige confrontaties.
“Dat is de ‘down to Earth’ reden kun je zeggen, waarom Obama de wet tekende, maar er is nog een facet hiervan wat het Illuminati blok niet weet. Ondanks hun dreigementen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het omdat ET’s dichtbij hem in de buurt dit hem adviseerden. Hun hogere perspectief was dat de woede van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om opheffing te forceren. ” (5)
Een laatste voorbeeld is het gebruik van de president van ‘drones’. (=onbemande aanvalvliegtuigjes). Niemand wil iemand doden, maar Matthew vertelt de ware bedoeling van het gebruik van drones.
“Het is natuurlijk om je af te vragen waarom dat doden zou inhouden, en velen voelen dat Obama’s toestemming voor het gebruik van drones laat zien dat hij niet uit het licht komt. Dat perspectief verzuimt het essentiële element: De bedoeling van drones is om zo weinig mogelijk mensen te doden als mogelijk is terwijl de oorlogstoestand zo snel mogelijk wordt beëindigd.”(6)
Wij wisten enkele jaren geleden dat de president en zijn familie beschermd werden door de galactics. Hatton vertelde mij in oktober 2010 dat de president en zijn familie veilig waren:
“Obama weet nu dat wij hem afschermen en dat hij door kan gaan zonder vrees voor de veiligheid van zijn familie en van hem zelf. De media rapporteren wat hen wordt verteld, natuurlijk, maar de waarheid is, nu hij de timetable kent van Aarde’s ascentie, onderhandelt hij met krachten die of persoonlijk of via veilige communicatie kanalen komen om de bolwerken van Illuminati te sluiten in zijn land, in Europa en in de Oriënt.”(7)
Maar wij kenden in die tijd de aard van de krachten niet die gehuurd werden om hem te doden. Matthew onthulde dat in midden 2012:
“We hebben ook gesproken van formidabele oppositie tegen Obama’s ondernemingen om enorm nodige hervormingen te laten gebeuren in zijn land en om vrede in de wereld te bereiken. Wat wij niet eerder onthulden  is dat lichtkrijgers uit zijn thuisland kwamen om hem en zijn familie te beschermen tegen de groep duistere reptilianen, ook van een andere  planeet, die de Illuminati huurden om de Obama’s te doden.
“Dit laat de mate zien van de vrees van de duisteren dat deze president hun lange bewind zou eindigen, en ze hebben gelijk. Heel spoedig zullen ze geen middelen meer hebben om moordenaars te kopen, of leden van het Congres of veelvuldige lobbyisten – want allen zullen het licht in Obama zien en zijn wijs leiderschap en daden uitroepen voor de wereld eenheid.” (8)
Morgen zullen we kijken naar waarom de president zo’n muur van kritiek onder ogen ziet en hoe zijn verkiezing en her-verkiezing past in het meester plan voor de Gouden Periode.
Vervolg in Deel 2 / Part 2. You’re welcome to read ahead.)

Voetnoten

(1) “The Divine Mother: Come to Me as I Come to You – Part 1/2,” Oct. 17, 2012, at
http://the2012scenario.com/2012/10/the-divine-mother-come-to-me-as-i-come-to-you-part-12/.
(2) “This President Was Not Born an American Citizen (Repost),” May 14, 2012, at
http://goldenageofgaia.com/2012/05/this-president-was-not-born-an-american-citizen-repost/
(3) Matthew’s Message, June 11, 2013, at
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.
(4) “Archangel Michael: Expect Miracles – Part 3 The Reval, NESARA, President Obama, and Containment,” channeled by Linda Dillon, August 5, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/08/archangel-michael-expect-miracles-part-3-the-reval-nesara-president-obama-and-containment/.
(5) Matthew’s Message, June 11, 2013.
(6) Matthew’s Message, March 11, 2013.
(7) Hatonn to Steve Beckow through Suzy Ward, Oct. 15, 2010.
(8) Matthew’s Message, July 4, 2012.
Source:
http://goldenageofgaia.com/2013/08/president-obama-stepping-into-the-fulness-of-his-role-part-12/Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html