Labels

Friday, September 6, 2013

03.09.2013 Steve Beckow bij Een Uur met een engel, AEMichaël: Geweld en Oorlog kunnen niet meer verdergaan


Steve Beckow bij Een Uur met een engel, AEMichaël:  Geweld en Oorlog kunnen niet meer verdergaan – Deel 1 en 2 van 2,  3 sept. 2013

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/09/archangel-michael-violence-and-war-cannot-continue-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-violence-and-war-cannot-continue-part-12 

In dit interview kijkt Aartsengel Michaël naar de ware staat van het resetten van de wereldvaluta (betaalmiddelen), de rol van het Syrisch conflict, om de wereld in een slotfase van vrede te brengen, het falen van de gelijktijdige analyse om zich op de kernzaken te richten, het opkomen van nieuwe televisie programma’s om de waarheid te onthullen, wat er gebeurt met schuldkwijtschelding, de manier waarop welzijn fondsen kunnen verschijnen, en het reinigen van de straling van Fukushima. Dank aan Ellen voor onze transcriptie.

Een Uur met een Engel op 3 sept. 2013 met AE Michaël
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van Het Grote Ontwaken, en met Steve Beckow, uitgever en stichter van de Golden Age of Gaia, en schrijver van Het Opbouwen van Nova Earth: Naar een Wereld die voor iedereen Werkt.
Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.  Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Hiermee geef ik het door aan jou, Steve.
Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. En welkom Aartsengel Michaël.
AEM: En welkom aan jullie. Welkom jullie allemaal. Ik ben Michaël, aartsengel van vrede en strijder van liefde. Welkom, mijn geliefde vrienden en speciaal die van de blauwe straal (alhoewel ik niet discrimineer)! Ik heb zeker affiniteit met degenen van jullie die reizen op  deze straal van waarheid, van vrede, van verandering en communicatie.
En zo wil ik deze dag beginnen en elke dag verder door opnieuw in jullie hart, in je keel, in je kern mijn blauwe vlam van waarheid te ontsteken, mijn blauwe vlam van vrede – want nooit eerder is het verankeren van vrede diep in het centrum van jullie wezen meer kritiek en belangrijker geweest.
Jullie zitten midden in een massale verandering. En wij weten dat we jullie dit steeds vertellen. En jullie zeggen: “Nou, waar zijn die referentiekenmerken? Waar zijn die punten dan, de tekens?” Maar, lieve harten, het meeste van de verandering zit in jullie hart, in jullie kern, in ieder van jullie dagen – hoe je denkt dat jullie je voelen, hoe jullie je gedragen, hoe je doet, hoe je met elkaar uitwisselt – en dat is aan het verschuiven, en dat domino effect heeft het in het algemeen in de wereld.

Ik vraag jullie opnieuw om je met je hele inzet van jullie spirituele doen, van jullie reis van een, om je te verbinden, bewust en blij met het hart en denken en de wil van de Ene.
Dus, ik verwelkom jullie op deze dag, iedereen van Afrika tot Azië, tot het Midden Oosten, tot Europa, tot China, tot de Verenigde Staten en Canada, tot Zuid Amerika, Centraal Amerika, Australië – ik verwelkom jullie allemaal!
Waar wil je dat ik begin?

Steve: Dank u zeer, Aartsengel Michaël. En ik moet zeggen dat er een geweldige elektrische storm achter me staat en dat kan misschien wat verstoring geven. We gaan gestaag vooruit. Hier gaan we.
Nou, ik denk dat u waarschijnlijk kan voorspellen wat ik ga vragen, gegeven wat u net zei.  Zeker vraagt iedereen zich af wanneer de wereld valuta hersetting zal gebeuren. We zijn al voorbij 1 september gekomen die een duidelijke datum was met de ontslagen van Bernanke en Napolitano, maar er werd niks gehoord. Kunt u ons een update geven, please, van wat er met dat her-setten gebeurt?

AEM: Ik heb gezegd en ik zal mezelf herhalen: Die is onderweg, en er is veel dat ook gebeurt, vanuit jullie perspectief, zij die niet betrokken zijn met de financiële wereld, zullen we zeggen. Er is veel dat achter de schermen gebeurt. Het is niet zo dat er luidruchtige obstructie is of dat er opzettelijke vertraging is. Het is gewoon dat dit een massaal ondernemen is, boven en beneden, maar specifiek beneden.
Het is een bureaucratie – en wij bedoelen dit niet in negatieve zin, maar – het is een massale bureaucratische onderneming. En omdat dit te maken heeft met echte menselijke wezens, kan ik ongelukkig genoeg zeggen, is dat door geobsedeerd zijn, en dat is met hun geld, ze willen veilig stellen dat alles perfect in orde is en op manieren vooruit gaat die geen ophef, paniek, verdeeldheid, belachelijkheid veroorzaken. Dus, die is onderweg.
Steve: Okay. Nou, misschien kan ik dan aan de luisteraars zeggen dat veel commentatoren dit hebben toegeschreven aan dezelfde mensen die ons de bemoeienis van 9/11 bracht – de alfabet agentschappen, de Syrische crisis. Maar wat ik u hoor zeggen, Aartsengel Michaël, is dat geen daarvan in het spel zit, het is gewoon de wens om het goed te doen.
AEM: Dat is juist.
Steve: Dus, als dat het geval is, dan wil ik niet in al die vragen gaan die ik had.
AEM:En een van de dingen die we van jullie kunnen vragen, van ieder van jullie – en we kunnen dit in het begin van onze tijd samen zeggen,  in deze heerlijke vereniging – toen we jullie vroegen om naar een hoger niveau te gaan, een niveau dat jullie al bezetten met je lichaam en met je spirit, maar we vragen je ook om je besef, je hartsbewustzijn naar dit hogere niveau te brengen.
En wat dit betekent, in termen van financiële situaties – en we kennen de stress die geld en gebrek aan geld veroorzaken op jullie niveau; het is niet zo dat wij ongevoelig zijn – maar of het nu over financiën gaat of over oorlog, burgerlijke onrust, dat wat een zeer groot drama lijkt – en jullie raken dat aan – is dit een drama van de cabal? Is dit de bemoeienis van de duistere krachten? Zijn dit de alfabet agentschappen?
Als jullie je daar alleen op richten, dan houd je niet je hoogste visie vast. En die visie – die werkelijkheid, à propos - moet worden vastgehouden. We stellen niet voor dat jullie blind moeten zijn, of om naïef te zijn, om niet te weten wat er op je planeet gebeurt. Maar als je kijkt, als eerste lijn van defensie, naar het drama, is wat jullie doen de oude derde weer bekrachtigen. Dus jullie dragen dan eigenlijk bij aan een energie die verdampt en verdwijnt terwijl we spreken.
Dus laten we dit zeggen: Wat als het een bemoeienis was van een specifiek agentschap of regering, of groepen van machthandelaren? Daar kun je je wel bewust van zijn maar doe dat in een observeer houding, houd je hogere waarheid vast, houd de hogere vibratie vast van de vijfde dimensie en kijk daar naar, stuur die licht welke de(oude) energie zal verstrooien maar die wel de waarheid handhaaft van wat er werkelijk is. Want niets van dat drama, niets van die oorlogsverkoop is werkelijk, behalve als je er energie aan geeft om dat werkelijk te maken.
Nu zeg je tegen me: “Nou, Michaël, hoe kunt u dat nou zeggen? Er zijn mensen die gedood werden en hoe sterven die iedere dag?”Denk niet dat wij dat niet weten, maar laten we ook zeggen dat die vele mensen die door de poorten gaan, en in deze tijd terugkeren naar huis, net als degenen die in de twin towers stierven of bij dat vliegongeluk [flight 93] dit eerder besloten hebben als deel van hun zielencontract, dat ze zullen bijdragen aan het wakker worden en opnieuw doen ontwaken en verhogen van het menselijk bewustzijn en hartsbewustzijn door dit offer te brengen. Dus denk niet of ga er niet zodanig in dat dit een tragedie is. Zo wordt dit niet altijd gezien vanaf deze kant.
Dus onze waarschuwing en verzoek is om wel naar het drama te kijken, om te zien wat het is, en om dan de hogere visie vast te houden. Houd de hogere energie van gedrag, gedachte en liefde vast.
Steve: Nou, het is een interessant punt dat u aangeeft, Aartsengel Michaël, want ik hoor wat u zegt, maar tegelijkertijd hebben we in het verleden gezien, door gebeurtenissen – en ik denk voornamelijk aan 9/11, aan de jaardag die dichtbij staat te komen – welke NESARA totaal van de rails heeft geschopt, en ik denk, als ik juist ben, dat die ook Ascentie heeft opgeschort.
Dus het is niet zo dat gebeurtenissen die hier gebeuren geen geweldige impact op de zaken hebben. En ook, weten we dat er bepaalde zaken zijn – niet 9/11, maar andere dingen – dat het Gezelschap van de Hemel niet tussenbeide zal komen omdat dit een zaak van de vrije wil is.
Dus, terwijl ik wel snap dat we de hogere grond moeten vasthouden en de visie van de vijf dimensionale wereld, vraag ik me af of onze zorgen over gebeurtenissen zoals de Syrische oorlog compleet misplaatst zijn of niet. Ik ben daar niet zeker van.
Kunt daar commentaar op geven?

AEM: Je vraag is eigenlijk: “Hoe handhaven we de verankering en het focus van de vijf D werkelijkheid, van verenigd bewustzijn, van hartsbewustzijn, en niet alleen van bewustzijn maar van gedrag, van openlijke actie, en blijven we alert en bewust van wat er bezig is, en aan het gebeuren is in die verdwijnende derde?”   Heb ik het goed?
Steve: Ja. Dat is juist. Maar, wacht even. Laten we dat even terugzien. Dit is juist, maar ik weet zeker dat jullie waarderen dat als iets zich met gebeurtenissen bemoeit, dat, als we jullie ernaar vragen, dat u of een andere woordvoerder van het Gezelschap van de Hemel, zal zeggen: “Nou, we kunnen ons niet bemoeien met de vrije wil.” Dus dat is een uitleg voor waarom dat gebeuren het plan ondersteboven gooide.
Dus is het moeilijk voor ons, aan onze kant, om te begrijpen over welke gebeurtenissen we ons wel zorgen moeten maken en welke gebeurtenissen we ruimte moeten geven en die zien als een illusie en opzet, dat die voorbijgaat. Volgt u wat ik zeg?
AEM: Ja, en we zeggen niet dat jullie de wereld en wat er gebeurt om je heen moeten negeren.  En ja, het is ook zo dat we ons nooit zullen bemoeien met wat we specifiek een collectief vrij wilsbesluit of daad zouden noemen.
Laten we het zo zeggen. De meeste gedachten en besluiten en daden van het menselijke ras. Van ieder van jullie, beïnvloeden de ontvouwing van het plan.

Nu, als wij dit zeggen, proberen we niet gewoon om een ongepaste waarde of druk op ieder van jullie te zetten, mijn geliefde vrienden. En er is een effect, de reden waar we niet te vaak over praten die nauwelijks te vatten is, dat miljarden en  miljarden en miljarden van individuele gedachten, begeleidende daden en besluiten en scheppingen  - want elke daad is een schepping – het collectief beïnvloeden en de ontvouwing van het plan van de Moeder.
Nu, soms zijn er daden en gedachten die een zeer positief effect hebben op die ontvouwing. En dat is waarom wij vragen aan ieder van jullie om de hogere grond vast te houden, als het ware. Dat betekent niet dat jullie negeren wat er gebeurt, in wat je neigt te denken als een ontvouwing van elke dag.
Hebben de daden van sommigen van hen die aan valse ideeën en illusies van de oude derde vasthouden een belemmering voor duizenden jaren? Ja. En gaat dit eindigen? Ja.
Maar laten wij een toenadering tot dit voorstellen. Heel vaak – laten we een voorbeeld gebruiken van financiën of geld, of zelfs van oorlog, conflict – als iets zoals een her-setting van het financiële niet gebeurt en wij zeggen jullie dat die al bezig is en deel van de ontvouwing is van de menselijke bureaucratie die er bij zijn betrokken. Er zijn zorgen – en wij zeggen valide zorgen – dat het of de duistere krachten zijn of controlerende Illuminati of groepen die machtverkopers zijn, in de ergste zin van het woord, die proberen om dit resultaat te beïnvloeden (en we zeggen niet dat hun belangen dit niet verijdelen; het is de waarheid, maar zij hebben geen impact op de ontvouwing) maar als je daar naar toe gaat en je energie besteedt om te onderzoeken – nou dat kun je onderzoeken, omdat je moet weten – maar jullie hoeven het drama niet uit te spinnen (en ik zeg dit of het nu bij je thuis is, of in je land of op jullie planeet).
Dus er is een punt waarbij er een keuze is: gaan we het drama in of sturen we de energie naar die bureaucraten, naar de duizenden en duizenden mensen die feitelijk aan deze onderneming werken?
Nou, jullie weten heel duidelijk, jullie allemaal, want jullie komen van een plek van liefde en hart, dat dit niet alleen voor het beste en het hoogste goed van jullie allemaal en het collectief is, om de energie naar die bureaucraten te sturen, en dit helpt ook jullie en ieder ander om die hogere grond vast te houden.
Dus wat jullie doen is dat jullie duidelijker in de hogere rijken verankeren. Jullie gedragen je – en daarom scheppen jullie omdat jullie bijdragen aan die schepping – op een vijfdimensionaal gedrag, gekarakteriseerd door goddelijke kwaliteiten.
Dus is het niet zo dat wij jullie vragen om te onderscheiden wat vertraging veroorzaakt, en wat niet, wat nodig wel moet worden verwijderd  en wat niet, maar wat wij zeggen is dat alles waar je naar kijkt en waarvan je zegt: “Dat is niet van liefde, dat voelt niet alsof het bijdraagt aan een doorgaande beweging,” en dan ga je in actie, collectief en individueel, of houdt die visie vast van oplossing en niet gewoon oplossing dat het weggaat of dat het komt wat jullie wensen, maar van het opheffen van iedereen die betrokken is bij die actie, of dat drama, naar een plaats waar ze afstand doen van waar ze mee bezig waren. Dit is een partnerschap en dit is hoe ieder van jullie bijdraagt aan Nova Earth, Nova Aarde.
Steve: Dank u Lord. Ik moet zeggen dat u in en uit gaat voor mij, vanwege die elektrische storm. En zo kan het een beetje een woelige transmissie zijn en daar verontschuldig ik me voor.
AEM: Dat is in orde. Jij gaat voor mij ook in en uit, lief hart!
Steve: [lacht] Okay. Maar ik denk wat u zegt gaat ten slotte wel hier de tijd in. We moeten niet aan het drama bijdragen. En ik denk dat ik begin te zien waar u werkelijk over praat. Kunnen we nu even naar president Obama gaan en zijn instelling voor Syrië?  Ben ik juist te denken dat hij actie onderneemt die zijn….
AEM: Je bent weer verdwenen, lieve vriend.
Steve:  … ontworpen te zorgen dat de troepen nooit Syrië binnengaan? Ik bedoel dat hij het overdraagt aan het Congress en zegt: “Jullie moeten wat doen.” en wat hij echt doet is dat hij treuzelt. En misschien later als de crisis voorbij is, of niet, zegt hij misschien: “Nee, ik ga niet Syrië in.” Ben ik daar juist?
AEM: Je vraag was aan deze kant niet compleet. Dus laat me gewoon zeggen en met je bespreken wat er in het Obama front aan het gebeuren is.
Steve:  Dank u.
AEM: In orde!
Er is een strategie van belemmeren wat dit betreft, maar je ziet het wat omgekeerd. De president wil unilateraal handelen, maar het Congress wilde erbij worden betrokken en geïnformeerd worden en toen veranderde hun positie, zullen we zeggen, in termen van verantwoordelijkheid willen aannemen. Maar de leiding – en we zeggen niet dat de president altijd luistert of compleet in overeenstemming handelt met de leiding; maar er zijn velen van ons aan het lopen, letterlijk, de muren en hallen en de vloeren van de White House (en ook nog het Congress) – maar wij leiden of wensen geen actie in overhaastheid.
Er is heel veel houding neergezet en gemaakte houding(doen alsof), die bezig is. En dat is, hmm, pro forma oude politiek. De gelegenheid, de gouden gelegenheid – en kan ik zeggen, de blauwe gelegenheid – is om de partijen naar vrede te brengen, naar oplossing, zodat die opoffering niet ijdel is. Het is zelfs geen financieel besluit aan de kant van Obama. Het is een morele noodzakelijkheid. En zelden zullen jullie me over deze dingen horen praten.
De bedoeling van mij als aartsengel van vrede is om vrede te verankeren op Aarde, namens de Moeder/Vader/Ene. En totdat dit werkelijk heeft plaats gehad, zijn er heel veel andere zaken, zoals de terugkeer van specifieke meesters, die niet kunnen plaats vinden, omdat de vibratie te laag is. Dus elke gelegenheid in het stoffelijke rijk, in het menselijke rijk, om vrede voort te brengen moet warmhartig en direct, intens worden omhelsd.   
Er is geen ruimte voor verder conflict. Komen die situaties aan de oppervlakte voor het menselijk collectief om te zeggen: “Dit is te afschuwelijk. Dit kan niet meer verder door gaan.”?  Ja. Zijn deze zielen gestorven, als zielengroep, om dit punt te maken? Ja.
Iedereen speelt een rol bij deze ontvouwing. Maar de opzet, de hogere bedoeling van die ontvouwing is niet om politieke hockey te spelen maar om naar een gezamenlijke beslissing te stijgen aan de kant van alle naties dat dit niet kan doorgaan. Jullie merken dat het Midden Oosten de wieg is in deze situatie voor de verankering van nieuwe paradigma’s van vrede. Zijn zij ook de plaatsen van de grootste beroering? Ja, en daarom ook de grootste gelegenheden voor verandering.
Zijn de meesten van jullie iedere nacht aan het reizen met mij en met jullie sterrenbroeders en zusters naar deze plekken van conflict, van wanorde? Ja. Zijn jullie gebeden, jullie meditaties, jullie hartenwensen om vrede te scheppen in deze gebieden samen aan het gaan met de harten van de volkeren die daar leven, om vrede te scheppen? Ja.
Dus, ondanks die ontreddering door geweld, wat er werkelijk aan het gebeuren is, is dat het volk, ieder van jullie samen met jullie broeders en zusters uit deze gebieden, zegt: “Nee, dit kan gewoon niet langer meer doorgaan.” Het gaat niet meer om welk deel gelijk heeft of fout zit, want dat is een compleet grijs gebied en dat heeft geen plek meer, want om te bepalen dat iemand gelijk heeft of fout zit, betekent dat, dat ze een grotere gunst bij de Ene heeft, bij God, bij de Moeder. En dat is gewoon niet zo. Het is een illusie van de meest schemerige soort.
Dus, dat is wat er werkelijk aan het gebeuren is. Wij maken velen waarvan jullie denken dat die politieke kuiperijen doen, die een houding aannemen, echt of niet, het jockeyen, nu heel langzaam in deze situatie, zodat de ware bedoeling van vrede nu naar voren kan komen en dat dit geweld gewoon stopt.
 (Continued in Part 2.)   Vervolg in deel 2. 

Aartsengel Michaël:  Geweld en Oorlog kunnen niet doorgaan – deel 2 van 2 
Bron:   http://goldenageofgaia.com/2013/09/archangel-michael-violence-and-war-cannot-continue-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-violence-and-war-cannot-continue-part-22


Voortzetting van  Part 1.)

 Steve:  Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk een echte uitdaging vindt om me bezig te houden – ik weet niet precies hoe ik het karakteriseren moet – met de gewone politieke discussie en om naar zoveel theorieën te luisteren en toch de ondergrond vast te houden dat we naar vrede toe gaan, dat dit allemaal alleen een uitwerking is.
Ik voel me soms uit mijn centrum getrokken als ik een echt uitstekende analyse zie van wat er gebeurt en ik moet er aan blijven denken dat het een heel goede analyse is maar niet een ware. Dus is dat een uitdaging.
AEM: Dat is ook een uitdaging en wij zeggen niet dat het geen uitdaging is. Maar er gebeuren diverse zaken. Een is dat jullie als lichtwerkers, als liefdebewaarders, jullie belangen in het volgen van het dagelijkse drama van het nieuws, aan het verdwijnen zijn. En die moeten ook verdwijnen. Want zoals we zeiden, de bedoeling, de fundamentele bedoeling van veel van deze nieuwsorganisaties is het scheppen van chaos en drama. Dus is er een natuurlijk evolutie in jullie wezen, terwijl jullie door je Ascentie zijn, om los te laten van wat je weet dat niet de waarheid is. Die heeft je interesse niet meer. Dat is niet waar jullie naar toe willen gaan.
En dan, als je ziet, zoals je dat zei: wat “een uitstekende analyse” is – en er zijn er enkele – maar die analyse zit nog helemaal verstrikt in: “Hij zei, zij zei, zij zeiden, hij deed, zij deed”- eerder dan het opheffen van het bewustzijn, het is gewoon het analyseren van de bestaande wanorde, verwarring, chaos, haat, hebzucht, geweld en gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde.
Nou, zij brengen het nooit naar dit niveau, wel? Deze analyses, van die politieke analisten? Ze zeggen niet: “Nou, die verdeling tussen de mensen”- of dat nu in Egypte is of in Venezuela of in Canada – ze zeggen niet: “Nou dit komt doordat sommige mensen zich niet helemaal heel voelen; ze voelen zich minder dan dat.” Dus, zelfs de politieke analyse met inzicht is in gebreke, want het richt zich niet op de kernzaken.
En dus, terwijl lichtwerkers, wat jullie toenemend ontdekken is dat jullie belang door lezen of deelname aan dit drama, gewoon aan het afnemen is.  
Nu, na dit gezegd te hebben, betekent dit niet dat ik jullie ontmoedig om deel te nemen aan enkele kleine democratische processen die jullie op je planeet hebben, door je wens uit te drukken om je niet bezig te houden met conflicten of oorlog of aan gewapende actie.  Dat is zeer pro-actief, zeg, dat jullie je boodschap en je licht sturen, niet alleen op etherisch en op  spiritueel niveau maar ook in het stoffelijke rijk om wat er in die vorm aan het gebeuren is te beïnvloeden.
Maar wat je gaat ontdekken is dat je minder en minder betrokken wordt bij die oude manier, omdat het geen belang meer voor je heeft. Dit bestaat niet in de vijfde dimensie, en de vijfde dimensie is waar jullie toenemend jullie tijd doorbrengen, en die steeds meer is waar je je prettig in voelt, en ook waar je wilt zijn.
Steve:  Nou, dat is zeker waar, Lord, maar er zijn keren waarop het nogal moeilijk is. Ik ben mijn interesse in de drie dimensionale zaken aardig aan het verliezen, maar ik kwam er niet toe om de video’s te bekijken van die Syrische gas aanval en het was nogal beschamend toen er een week voorbij was, misschien… maar in ieder geval, laten we dat loslaten. We hebben veel meer gebieden te bespreken.
Er is een vraag die uit dit alles omhoog komt in wat u zei, en dat is dat er kortgeleden een tv programma was dat zich richtte op de onderwerpen zoals algemene ontvolking, sterrenpoort portalen en pandemieën die door mensen was gemaakt. Dit programma werd genoemd : Unsealed: Conspiracy Files. Dat was zo anders dan de programma’s die we tot nu toe hadden! Hadden het Gezelschap van de Hemel en de Aarde Bondgenoten een hand in dat programma?
AEM: Velen droegen bij aan dat programma. En het is dit aan het licht brengen of het sluiers weghalen van gebieden waar de menselijke wezens zich gewoon van bewust moeten zijn/worden en dan los laten. Dus, ja er zat heel veel inspiratie bij, zullen we zeggen, van boven, inclusief van jullie sterrenbroeders en zusters.
Steve: Heel interessant. Laat me nu naar de Federale Reserve gaan. Ben Bernanke heeft zich teruggetrokken. Wat kunnen we zien gebeuren met de Federale Reserve in de weken en maanden verderop als resultaat van dat ontslag?
AEM: Bernanke heeft gewoon geweten dat zijn tijd en zijn nut en zijn gevoel van verplichting aan dit karwei - en het is een karwei geweest – gekomen en gegaan is. Er zal nieuwe vitaliteit geademd worden in het gebied van de Federale Reserve. Dat gaat samen met, wat jullie denken dat een wereld reorganisatie is van de financiële stelsels. Wij – en weet zeker dat jullie begrijpen wat ik zeg, omdat zelfs ik soms, lief hart, niet duidelijk genoeg ben, wel?
Steve: Ummmm, soms! (1) 
AEM: Ik spreek niet over de ineenstorting van financiële stelsels, die paniek zouden veroorzaken en wanorde. Maar waar we over praten is over hun reorganisatie.
Nu, gewoonlijke reorganisatie is een bureaucratische term voor het schudden van het dek met dezelfde kaarten. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Wij praten over reorganisatie van financiële stelsels – politieke financiële stelsels, bureaucratische financiële stelsels, wereld financiële stelsels – die meer congruent gaan worden met de goddelijke kwaliteiten van gelijkheid, van eerlijkheid, van ethisch gedrag, van liefdadigheid, van omzichtigheid en van wording.
En zo kunnen(moeten) jullie niet alleen naar leiderschap kijken maar naar de rol van de Federale Reserve die dramatisch begint te verschuiven.

Steve: Nou, dat is hart verwarmend. Ik denk dat een van de problemen die wij hebben, Lord, is dat wij een verdere vraag voor u hebben, we kunnen u gewoon niet terugbellen. Dus, wij moeten vaak alles in een radioshow benoemen.
Een luisteraar heeft gevraagd of het waar is, omdat een commentator kortgeleden heeft gezegd, dat alle schuld was kwijtgescholden op 1 juli 2013. Nou, de bijkomende vraag is nu, praten we over de schuld van naties of schuld van individuen? En ik weet dat ons is verteld dat niet alle schulden van individuen worden kwijtgescholden.
Kunt u ons vertellen, is er iets gebeurd in het gebied van schuld kwijtschelding?

AEM: Het gebied van bespreking, van planning hoe dit eruit gaat zien als het is begonnen. Is het al voltooid? Nee.
Steve: Dus is dat verhaal, dat de schuldkwijtschelding was ingesteld op 1 juli, geen accurat rapport?
AEM: Het is geen accurate verklaring.
Steve: Zeer interessant. Boy! Ik moet mijn eigen onderscheiding weer aanscherpen. Dank u hiervoor.
Een commentator van de dinar zei dat fondsen mysterieus verschenen in de rekening van zijn kerk van iemand in Peru – nu, hij zat in de States – wat hij niet wist. Is dit het soort mysterieus verschijnen van fondsen die we kunnen verwachten?

AEM: Ja. En dat is helemaal niet mysterieus!
Steve: Hoe kan dat? [lacht]  Kunt u ons daar wat achtergrond van geven? Wie was het die deze fondsen naar hem toezond? Geen naam, maar welke relatie hadden die twee samen? Hoe gebeurde dit?
AEM: Als je echt wilt weten hoe dit gebeurde, dat kwam met de kracht van bedoeling en gebed. Daar begon het mee. En werd dat gebed gehoord en ontvangen en beantwoord, niet alleen voor die kerk maar voor velen? En ja, het begint met organisaties. Dus wij spraken over genereusheid en ethisch delen en dit is er gewoon een voorbeeld van.
Mensen worden zich bewust, via wat jullie denken dat luchtgolven zijn, van waar op moet gericht worden. De gemeenschap van mens, van mensen, van het goddelijke vrouwelijke en mannelijke, wordt kleiner. En de noden van specifieke groepen worden gekend, bijna waar je  denkt van in het oude rijk als mondeling, alleen is dat nu het woord van het internet. Dat is wat er gebeurt. Er is geen genie nodig om een bank overmaking te doen. En ja, die kunnen mysterieus en anoniem gedaan worden.
Ik ben blij dat je die vraag gesteld hebt; want dat geeft me de gelegenheid om ook te spreken over de vierde dimensie, wat het begin is van ethisch gedrag, van delen, van alchemie, van magie.

Nu, St. Germain heeft tegen jullie heel veel gezegd over het onderwerp van zijn trust fonds. Maar zoals we zeiden, er zijn diverse, vele, welzijn fondsen. Maar wat er ook gebruikt wordt is de mogelijkheid om alchemie of magie te gebruiken, wat enigen van jullie nerveus maakt. Maar dit is niet in negatieve zin.  Er zijn te veel van jullie verbrand (2) dus dat maakt jullie wat jeukerig. Maar dat gebeurt niet in dit leven, of in deze incarnatie.
Begin magie te accepteren – het onbekende, het ongeziene – in jullie leven als deel van de mogelijkheid om in partnerschap te gaan met het ongeziene. Zo vaak, zeggen jullie tegen ons – en ik bedoel tegen ons allen – “Wanneer zal ik je zien? Wanneer zal ik u horen? Hoe kan ik u beter kennen?” (3) en dan wens je het visuele.
En wij begrijpen dit. En dat zal en gaat komen. Maar jullie relatie met ons, specifiek na de val, (4) is een relatie geweest met het ongeziene, waar wij in staat zijn om tekens te geven, wat we ook doen.
Maar denk je niet dat wij niet op ongeziene manieren kunnen handelen? Wat is een wonder, echt, behalve iets waarvoor jullie geen technische verklaring hebben dat vanuit het ongeziene is gebeurd, in jullie rijk, in het stoffelijke? Dus begin, mijn geliefde vrienden, normaal te denken dat het ongeziene zich manifesteert in het stoffelijke rijk. En verwelkom dit, vier dit, en let erop hoe jullie dit scheppen.
Gebed, specifiek gebeden aan de Moeder. We bedoelen geen gebeden van een specifieke godsdienstige sekte, we bedoelen waar het hart bij spreekt. Die worden altijd, altijd gehoord en beantwoord.
Steve: Dank u, laat me nog snel twee vragen stellen van een luisteraar die ik beloofde te vragen en dan gaan we terug naar dit gesprek. De luisteraar woont in Maui, en hij zegt: We krijgen heel veel serieuze rapporten over de ernst van de straling die in de oceaan is gelekt vanuit Fukushima die nu zijn weg tot hier heeft gemaakt. Ik voel dat ons niet de hele waarheid is verteld.” Hij zegt dat er testen op tonijnen zijn gedaan die hoge niveaus van straling laten zien en grafieken van NOAA met verspreiding van straling. “Zijn dit testen en andere rapporten die ontworpen zijn om vrees in de mensen te brengen? Wat is de situatie nu met die zogenaamde Fukushima straling?”
Nou, ik heb hem reeds verteld dat Hatton heeft gezegd, bijvoorbeeld, dat agentschappen zoals NOAA niet de hele waarheid vertellen en dat galactics de straling opruimen. (5) Maar kunt u hem ook geruststellen, please?

AEM: Het is mij een genoegen om hem gerust te stellen. NOAA. Ja, de uitbreiding van straling is niet werkelijk compleet, totaal onthuld. En het is niet iets waar wij alarmeringen over hebben uitgezonden want het wordt al gereinigd en getransmuteerd door jullie galactische en inter-galactische broeders en zusters.
Dus zijn er door sijpelingen geweest in de oceanen? Ja. Zijn die van een niveau waar mensen bang voor zijn? Nee. Worden die schoongemaakt door jullie sterrenvrienden? Ja. Zal dit een effect hebben op lange termijn? Nee, zeker omdat Gaia het niet langer zal toestaan. Zie je, Gaia heeft ook het vermogen om straling te transmuteren. Er is natuurlijke straling die op veel verschillende plekken gebeurt en in veel verschillende vormen. Het is een kwestie van evenwicht. Dus daar wordt voor gezorgd.
Steve: Dank u hiervoor. Mensen hebben tegen me gezegd, mensen die deze herwaardering hebben onderzocht en weten dat zij geld zullen krijgen, zij zeiden: “Jee, ik ben heel bezorgd omdat ik niet weet hoe ik met geld moet omgaan, en ik kan misschien geld uitgeven en dan ontdekken dat ik iets gedaan hebt dat me geweldige tekorten geeft.”
Met andere woorden, ze willen graag andere lichtwerkers helpen, ze willen menselijk zijn met hun verdiensten, maar ze zijn bezorgd omdat ze neofieten zijn in dat gebied, zullen we het zo zeggen? Wat zou u tegen hen zeggen? (6)

AEM: Ik zou zeggen, waarom vallen jullie in de angst? Waarom houden jullie de waarheid niet vast en de visie van wie jullie werkelijk zijn? En dat is ongelooflijk wetend en wijs en in staat om met geld om te gaan en dat te managen. Waarom ga je terug naar het oude paradigma, waarin je ‘minder dan’ voelt en ‘niet in staat tot’?
Val niet in het valse rooster van angst en gebrek. Jullie zijn gezegend geworden, en jullie zijn al en jullie zullen worden gezegend – iedereen is gezegend op andere manieren; laten we daar heel duidelijk over zijn.

De werkelijke zorg gaat over verantwoordelijkheid en je hand uitsteken om je buurman te voeden en dan te voelen dat je verantwoordelijk bent om die buur de rest van je leven te voeden.
Nou, in feite zijn jullie verantwoordelijk. Niet op de manier waarop je dat vreest, maar op de wijze van gemeenschap. Jullie zijn verantwoordelijk voor elkaar, omdat jullie maar een familie zijn. Een kleine groep die besloot om te komen en om een incarnatie te zijn van liefde, in het plan van de Moeder. Terwijl jullie opstijgen, hoger en hoger, zijn jullie in staat tot, en daarom zijn jullie in staat tot leren hoe je manifesteren kunt, of dat nu een brood of geld is. Er is werkelijk geen verschil.
Nou, Jezus – Jezus Sananda, Yeshua in die incarnatie – leerde jullie dit, demonstreerde dit. En toch vergeten jullie dat. Dus jullie leren eenvoudig dat jullie een groter vermogen hebben om voort te brengen wat je hart wenst, dan dat jullie geloven. Dus, kijk naar die angst.
Nu, we zeggen niet om omzichtigheid uit het raam te gooien. We zouden dat nooit zeggen. Maar er is een verschil. Er is evenwicht tussen omzichtigheid en vergaren.
Dus ontdek dat evenwicht als je in je comfort zone zit, waar je voor zorgt, eerst voor je geliefde zelf, je familie, je ziel familie, en dan het grotere plaatje(kring).
Er zijn veel manieren om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid. En het gaat niet gewoon over  geld of voedsel. Het gaat over jullie hart en je intellect, jullie talenten. Wat kun je tevoorschijn roepen?  Bijvoorbeeld, lieve Steve, jouw vermogen, je talent zit in de communicatie. Zou je de stroom met de gemeenschap stoppen als je voldoende fondsen had om van te leven? Natuurlijk niet! Jouw werk is nooit daarop gebaseerd.  Dit is een zaak van het hart en het kennen van je missie en intentie van je ziel.
Dus, terwijl jullie je daarmee verbinden, zal de angst verdwijnen. Dus stop met het je zorgen maken.
Steve: Okay, Lord. Dank u. Ik heb hier een soort mijlpaal bereikt waarbij een luisteraar me echt een vraag heeft gesteld midden in ons interview. Dus laat me u die vraag aan u stellen.
Er wordt gezegd dat er een grote aanval in Irak is gebeurd en dat een groot politiek figuur dood is. Zij had geen tijd om toegang tot het bericht te krijgen. Wilt u… is er iemand in Irak gestorven? Is er een grote aanval geweest?
AEM: Er is een grote strijd gaande in Irak, wat jullie zeker weten. En daar wordt over gesproken. Dus ga niet in dit drama.
Steve: Ik krijg het gevoel dat mensen daarbuiten ons proberen op te poken, of ze zijn wat uit balans. Kunt u commentaar geven op al het drama. Ik weet dat u er al over hebt gesproken, maar het schijnt alsof niet alleen duistere hoeden, zogezegd, maar ook lichtwerkers er in betrokken raken….  
AEM: Ja, er zijn lichtwerkers betrokken bij het drama. Nu, laten we jullie het goede nieuws melden. Ze zijn betrokken in het drama. Dit gaat tot het punt waar ze er zo ziek van zullen worden dat ze gewoon gaan zeggen:  ”Ik wil dit niet langer meer doen.” Dit is het laatste loslaten (7) En het is de angst van loslaten misschien in het geval van dat wat er voor je ligt, dat dit niet werkelijk is.
Dus is het zo: “Ik houd een voet in beide kampen, gewoon in het geval dat.” Maar dat is niet de gang van de Ascentie. De gang van Ascentie  is wat je eerder gezegd hebt. Het zit in het loslaten en minder en minder geïnteresseerd raken in de oude derde. Want het voedt je ziel of je hart of je broeders en zusters niet.

Dus gaat het van betrokkenheid bij het drama tot aan oplossing ervan. En het is precies waar ik ben begonnen. Dus daar zit de volheid van deze conversatie.
Het gaat over het opheffen van de visie naar een niveau waar je niet meer betrokken bent in de laagste vibratie.
Steve: Okay. Nou, dat is moeilijk. Ik wil duidelijk zijn dat ik niet zei dat de luisteraar die deze boodschap naar me tekste, in drama zat, maar de diverse commentators schijnen wel in het drama te zitten.
AEM: Oh, nee.   Wij halen er helemaal niet één mens uit. En als men hoort over een massale aanval in een land waar de pot heel snel kookt, is het een reactie om te zeggen: “Wat kunnen we doen om de energie te helpen omhoog gaan zodat mensen niet in de angst vallen?”
Dus, wij bekritiseren geen individu. We zeggen gewoon, direct, zend mijn vrede. Zend die via het gouden rooster. Veranker dat gouden rooster over het hele Midden Oosten en naar ieder erbij voegend stuk, ieder tussensectie, plant mijn blauwe vlam. Dit zal vrede brengen.
Steve:  Dank u zeer hiervoor, Lord. Een geweldige voedend gesprek. Dank u.
AEM: Ga met mijn liefde, en ga in vrede, lief hart. Vaarwel.
Steve: Vaarwel, Lord.
 [einde]

Voetnoten
 (1) It isn’t so much that Archangel Michael is unclear but that, if a discussion does not go as far as I may wish because of time constraints, I cannot simply pick up the phone and ask for further comment.  So, for instance, if I had been quicker, I might have asked him to tell us whether we can expect more TV programs like Unsealed: Conspiracy Files and to tell us how television as a whole may be changing.
(2) Literally. Some people here today have had lives as lightworkers in which they were burned at the stake for trying to advance spiritual knowledge. I won’t name names but Archangel Michael is not being fanciful here.
(3) He may be chiding me here. I regularly say this.
(4) Another subject which I did not follow up on. Could have been Atlantis. Could have been the fall of the angels.
(5) “Hatonn here to set your minds at ease. I assure you, the situation can and will be safely resolved and there will be NO long-term damage! At the moment, however, it’s a matter of containment. Our scientists are filtering into the minds of workers at the facility and off-site personnel what actions to take to prevent meltdown of the damaged reactors – they would call that filtration process their ‘ideas’ or ‘inspirations.’ Our small crew near the facility in conjunction with off-planet crews are reducing radiation to the extent possible and the technology on the ships is helping to minimize the reactors’ activity.
“There is other widespread lack of knowledge about what is going. Your scientists don’t know that Earth is orbiting in frequencies where radiation is fractured and less potent than registered by your instruments. Naturally they aren’t calibrated to include factors not known there. Furthermore, differences in their precision are causing a range of readings and that’s creating confusion about what the radiation levels really are. The lowest readings are more reliable by our instruments, which do take into account that fracturing I mentioned. Also, most people who know we are around because our small ships often are visible do not know that when our technological gear is on the ground, we can dematerialize the reactors and nuclear waste and purify your polluted air, soil and water. Earth’s own phenomenal healing powers aren’t recognized either, so that isn’t in your scientific projections of the possible outcomes of this nuclear situation.
“This collective unawareness is causing a great deal of fear, and that fear is the only worrisome part to us about this whole matter. Like attracts like, and the negative make-up of the dark ones is attracting the negative energy attachments of your fear. They’re using that to reinforce their strength and determination to keep fighting the light forces that you lightworkers are part of. Do not fall into that fear trap yourselves and dispel fear in others wherever you can!
“Some of you are discouraged or disappointed because we haven’t landed to clean up the nuclear facility for once and for all. Yes, we could do that if we were on the ground, and the dark ones among you know this. They also know that once we land in numbers, all dark activity will come to an abrupt end. That’s why mercenaries and other troops under their control around the planet are on alert for ‘alien attack’ and ready to take heavy retaliatory measures. We can’t risk your safety or our crews’ by making public landings until that risk is over. We don’t know when that will be because it’s that fear thing again – as long as fear keeps refueling the darkness, that risk will remain.” (Hatonn in Matthew’s Message, April 23, 2011.)
(6) I’m really talking about myself and AAM showed later that he knew this.

(7) And in fact this happened for me; hence the genesis of the article “Last Stand for the Ego,” at http://goldenageofgaia.com/2013/09/last-stand-for-the-ego/.

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html