Labels

Wednesday, July 3, 2013

09.06.2013 Mark Kimmel met Athabantian


Mark Kimmel met Athabantian  /  drie keuzen
9 juni 2013

http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/three-choices/ http://aquariusparadigm.com/2013/07/02/messages-from-athabanthian-on-june-9th-2013-via-mark-kimmel/

Drie Keuzen:

Mark:  Goede morgen Adrial
Adrial: Goede morgen Mark. Je weet al iets van wat we vandaag willen doorgeven: Zullen we beginnen?
Mark: Ja, graag. Het is altijd een genoegen van jullie te horen.
Adrial:  Jullie, en ik richt mij hier op alle mensen van de Aarde, zij die deze woorden lezen en zij die dat niet doen, jullie zijn nu in een tijd van transformatie. Het is geen kwestie van of de Aarde en haar mensen in de overgang gaan, slechts het uitspelen van de gebeurtenissen blijft.
Op een bepaald niveau van bewustzijn realiseren jullie je dat dit geen gewone tijd is, en dat er momenteel overal veranderingen plaats vinden en in veel aspecten van jullie leven. Je hoeft alleen maar te kijken naar het flinke aantal aardbevingen over jullie wereld en de toegenomen vulkanen activiteit, ongewoon grote en niet met het jaargetijde overeenstemmende tornado’s, en de energetische injecties van jullie zon, of de economische en politieke chaos die veel landen opslokken.
Tegen deze achtergrond heeft ieder persoon drie keuzen:  1) Je verzetten of het negeren van veranderingen en wat er nog komt. 2) Meesstromen met de veranderingen.  3) Het in de hand nemen van je eigen leven.
Laat me dit verder uitleggen. In het eerste geval zijn mensen die tevreden zijn met hun huidige leven, of ze nu hun omstandigheden aangenaam vinden of ongelukkig zijn en niet naar andere manieren om in te leven willen kijken; ze kiezen er allemaal voor om in hun prettige zone van comfort te wonen. Sommigen zijn rijk en machtig die denken dat hun bezittingen en status hen door de huidige veranderingen zullen heen slepen. Anderen zijn degenen die beschadigd zijn door stevig misbruik of andere uitschakelende praktijken of in bepaalde levensomstandigheden zijn gebracht en zijn onwillig of niet in staat om te veranderen.  Weer anderen zien gewoon geen alternatief voor hun huidige leven: “Het is altijd zo, en zo zal het altijd blijven.”  Of de mensen zich nu verzetten tegen veranderingen of de veranderingen negeren, zij kozen ervoor om in de 3de Dimensie te blijven.
In de tweede categorie zitten degenen die de veranderingen voor zich zien en er voor kiezen om wat er ook gebeurt, daarin mee te gaan. Hun houding is er een van: Ik weet dat dingen veranderen: “Ik vind ze misschien niet leuk maar ik heb vertrouwen dat er voor wordt gezorgd.”  Of: “Ik weet dat er in mij veranderingen plaats vinden en ook in mijn omgeving, ik vind het fijn er naar te kijken en over de veranderingen en het prachtige leven te lezen dat voor me ligt. Ik weet dat het voor mij in orde zal komen.” Die zijn al opgegaan naar de 4de Dimensie.
In de derde categorie zitten degenen die hun eigen leven in de hand nemen en die op de rand van de golven van verandering willen blijven. Zij hebben een dagelijkse discipline om zichzelf te transformeren naar hogere niveaus van vibratie, om hun ascentie naar de 5de Dimensie te vervolgen. Zij realiseren zich de mate van veranderingen die aan het komen zijn en bereiden zich actief voor om het volle voordeel op te pakken van het schitterende leven dat voor hen ligt. Zij wachten niet op gunstige gelegenheden die hen verder zwiepen of op een of andere kracht van buiten om hen te redden. Zij pakken de kans aan voor hun eigen ascentie. Zij weten totaal dat het leven in de 5de Dimensie zowel eisend is als vreugdevol en gelukkig is, in grote mate leven zij al in wat er gaat komen.
Voor degenen in de eerste categorie zeggen we dat ze heel waarschijnlijk zullen blijven in de 3de Dimensie totdat Aarde’s vibratie zo zijn dat ze die niet langer meer kunnen tolereren. Op dit moment zullen ze hun lichaam verlaten.
Voor de tweede groep, dezen zullen blijven in een of ander niveau van de 4de dimensie, en langzaam worden omhooggeduwd. Op zekere tijd zullen ze ascenderen naar de 5de dimensie, als ze lang genoeg leven en de gebeurtenissen van de transformatie overleven.
De derde groep is hun leven in de 5de dimensie al aan het uitoefenen, omdat verandering door hen heen cirkelt. Zij zien zichzelf als schepper van hun leven en realiseren zich aldus dat om vanuit liefde te creëren, ze elke gedachte, iedere emotie, ieder woord, en iedere daad op elk moment moeten beheersen.
Hier moeten we bij vertellen dat de gebeurtenissen van december 2012 alle aspecten versnelden van de transformatie: De fundering van de 3de dimensie werden verwijderd. Het pad naar de hogere Dimensies is nu voor iedereen open die wilde ascenderen. En verder, de tijd stort ineen dus heeft alles het voorkomen veel sneller te gebeuren.
Als ze verankerd zijn zullen de hogere vibraties jullie op koolstof gebaseerde menselijke lichaam in een kristallijnen vorm transformeren. Hierbij samen zijn begeleidende veranderingen in jullie hersenen en alle innerlijke organen. Jullie mentale, emotionele en spirituele lichamen zullen worden geïntegreerd in een prachtige nieuwe entiteit. Opnieuw, dit heeft de actieve deelname nodig van ieder individu om dit te bewerkstelligen.
Wij zien de Aarde geleidelijk veranderen, na een uitgebreide periode als de 5de dimensionale stoffelijke vorm na de onbuigzaamheid/starheidvan de 3de dimensie te komt. Wij zien geen gevaarlijke veranderingen zoals eerder voorspeld waren – en die nog steeds door anderen worden voorspeld – noch zien wij veranderingen zoals die gebeurden bij de val van Atlantis. We zien wel veranderingen in een uitgebreide periode.
Mark:  Adrial, dit is een grote verandering.
Adrial: Ja, Mark, de gebeurtenissen van december 2012 veranderde veel, meest merkbaar zijn de opening van poorten naar de Multi-dimensies in de kosmos voor iedereen in de stoffelijke vorm. Die zijn nu beschikbaar voor alle mensen van de Aarde. De transformatie van de Aarde was het omslagpunt waar iedereen op wachtte.
Mark:  Kunnen wij springen van de 3de Dimensie naar de 5de Dimensie?
Adrial: Nee, het is nodig dat iedereen enige tijd doorbrengt in de 4de Dimensie. De menselijke stoffelijke, mentale en emotionele lichamen kunnen een directe sprong van de 3de Dimensie naar de 5de Dimensie niet weerstaan. Een individu van de 3de Dimensionale onbuigzaamheid direct brengen naar de 5de Dimensie zou hun stoffelijke lichaam uiteenscheuren maar ook hun mentale en emotionele lichamen.
Mark: Hoe zie jij de technologie zich ontwikkelen?
Adrial: Wij zien dat er grote sprongen in de technologie gaan gebeuren als de onbeperktheid van de 5de Dimensie in beeld komt. Technologieën die gebaseerd zijn op de onbuigzaamheid/starheid van de 3de Dimensie zullen geen plaats hebben in de Nieuwe Aarde. Technologieën die voordeel nemen van de vloeibaarheid van de 5de Dimensie en van de Eenheid met de Aarde, zullen gedijen. Jullie Sterren broeders en zusters staan klaar om jullie na de transformatie bij te staan.
Mark: Dus, niets gebouwd op het rigide platform van de 3de Dimensie, zal dat overleven?
Adrial: Dat is juist, niets van de 3de Dimensie zal blijven als eenmaal Aarde en haar mensen de 5de Dimensie zullen hebben omhelsd.
Mark:  Hoe veel tijd zal dat kosten?
Adrial: Gemeten in jullie lineaire tijd voorzien wij dat dit zo’n vijftig tot honderd jaren nodig zal hebben.
Mark: En wat gebeurt dan in  relaties die mensen hebben met anderen die gebaseerd zijn op een 3de Dimensionale fundering?
Adrial:  Die zullen het niet overleven. Nieuwe manieren om relaties te hebben met anderen, in liefde, vrede en dank, persoonlijke  kracht en in Eenheid zijn de toekomst. Relaties gebaseerd op vrees, geweld, elkaar nodig hebben, hebzucht of status zullen niet overleven in de transformatie naar de 5de Dimensie.
Mark: Ik denk dat ik het begin te snappen. Dit heeft een verschuiving nodig in mijn perspectief. Ik dacht eerst dat alles in een ogenblik zal veranderen. Nu vertel je me dat het geleidelijk zal zijn. Ik denk dat de dramatische verschuiving makkelijker zou zijn geweest.
Adrial:  Laten we ons nu wenden tot het prachtige pad dat elkeen wacht die deze transformatie wil omhelzen. De hogere vibraties van de 5de Dimensie zullen in het lichaam van ieder persoon op Aarde die dit wil, integreren. Als die transformatie is voltooid, zal jullie menselijke lichaam veel nieuwe functies opnemen en een geheel nieuwe werkelijkheid. Jullie leven zal er een worden van scheppen, telepathie, helderziendheid en andere hogere attributen hebben, en jullie zullen genieten om met alle wezens van hogere vibraties uit te wisselen die in de kosmos zijn.
Het pad voor jullie is buitengewoon. Het is een pad dat nooit eerder is bereikt: het herstel/verrijzenis van de bevolking van een hele planeet uit het duister van de 3de Dimensie. Het pad ligt nu open voor de hele mensheid om naar de 5de Dimensie op te stijgen. Dit betekent dat iedereen op jullie planeet nu de gelegenheid heeft om dualiteit, geweld en de oordelen van de 3de Dimensie  aan de kant te zetten. Ja, deze gelegenheid is nu voor iedereen open, en dit is veel makkelijker om bij te ascenderen dan als het plakken van de 3de Dimensie op volle kracht zou zijn.
Het zal een proces zijn van de jonge mens die de starheid van hun ouders zal overstijgen. Het zal een proces zijn van de speerpunten door lichtwerkers en wegwijzers. Maar dit zal een werkelijkheid worden en Aarde zal opnieuw weer met het geChristende Licht schijnen, als een ster schijnen met licht van haarzelf, en niet alleen het licht reflecteren van jullie zon.
Aarde zal een paradijs worden waarin velen vanuit de kosmos, stoffelijke wezens en niet stoffelijke, bezoeken zullen brengen. Jullie, de opgestegen mensen van de Aarde, zullen tussen iedereen in de kosmos worden geëerd door wat jullie hebben bewerkstelligd.: Het transformeren van jullie stoffelijke lichamen van de 3de naar de 5de Dimensie. En jullie zullen makkelijk reizen naar verre planeten en zonnestelsels.
Laat me dit verder uitleggen. Heden heeft IEDEREEN op jullie planeet de geChristende energie beleefd. De meeste mensen zijn zich niet bewust van dit prachtige gebeuren, maar desondanks werd dit bereikt. Voor degenen die wachten op de terugkeer van Jezus, dit is vervuld en op een allermeest buitengewone wijze:  het geChristende licht werd in het hart geplaatst van ieder mens op de planeet. Op zijn beurt werd het gezet in het hart van de planeet. Dit grote feit werd bewerkstelligd door de medewerking van velen uit het hemelse rijk en door lichtwerkers van jullie planeet.
Verwacht geen onmiddellijke, totale vernieuwing van jullie planeet en haar volkeren, want de meesten zijn zich nog niet bewust van dit glorieuze gebeuren. Maar het licht brandt helder in de harten van iedereen. Ieder persoon ziet iets in zijn of haar leven veranderen. Ieder ziet iets in hun omgeving veranderen. Het zit in de harten van iedereen waarin de grootste veranderingen gebeuren. Kijk naar binnen om te zien of je anders bent dan tevoren.
Als je oppervlakkig kijkt naar gebeurtenissen zoals die door jullie media worden geschetst, kun je maar weinig veranderingen zien. Maar, als je die nauwkeuriger onderzoekt zul je zien dat er veranderingen bezig zijn als de waarheid die omhoog komt. Waarheid van macht en hebzucht van de enkelen versus de noden van velen. Waarheid van enkelen die de levens van velen beheersen. Oordelen van enkelen tegen de basische noden van velen. Alle mensen zijn jullie broeders en zusters. Ieder verdient om als zodanig te worden behandeld. Niemand is  minder of groter dan een ander.  Niemand heeft een privilege, alhoewel ze zichzelf misschien zo zullen beschouwen. Waarde wordt niet gemeten door weelde of macht. Waarde wordt gemeten door vreugde, liefde, geluk en innerlijke vrede.
Nou, Mark, laten we praten over jouw persoonlijke transformatie. Wij zien jou snel vooruitgaan op een innerlijke niveau. Het is zeer interessant om getuige te zijn van de veranderingen in jouw lichaam en hoe die zichzelf manifesteren op de manier waarop jij jezelf aan anderen presenteert. Jij bent werkelijk de weg aan het wijzen naar een hoger bewustzijn door je naar binnen te keren en om niet afhankelijk te zijn van de bronnen buiten je om te verifiëren wie jij bent en wat er plaats vindt. Dit bouwt je vertrouwen op in je persoonlijke waarde en in jouw unieke reis.
Wij vertrouwen dat je nu de bedoeling ziet waarvoor jij incarneerde op deze tijd, op deze wereld. Jij bent een vitaal deel, zoals vele anderen, om de Aarde uit het duister te leiden waarin zij vele eonen heeft bestaan. Dit maakt jou niet superieur voor anderen, alleen de eerste om op dit pad te lopen.
Zoals we zeiden, de gebeurtenissen die jullie gezien hebben sedert december vorig jaar, zullen doorgaan zich te versnellen voor de rest van dit jaar en verder. Dit is de uitwerking van Aarde’s transformatie  maar ook de transformatie van de mensheid. Verwacht geen grote vertoning van jullie sterrenbroeders en zusters totdat veel hiervan af is.  De aankomst van wezens van buiten de planeet die van stoffelijke vorm zijn, zou teveel angst scheppen, en angst is niet wat bijdraagt aan een positief resultaat. Eerder worden die beteugeld, en dragen hun energieën bij om de positieve transformatie van iedereen bij te staan.
Ik ben Adrial, hemels wezen van dit universum, en ik spreek namens het collectief. Het is mij een genoegen geweest om met jullie te communiceren.  Zegeningen.


Als je Mark geld wilt geven, kun je het onderstaande gebruiken: 

Donations are most welcome. You can make a donation by using a credit card or PayPal at the button in the left hand column. Or you may send a check to Mark Kimmel, PO Box 303, Pagosa Springs, CO 81147
For additional postings by Mark Kimmel check at “Mark’s Corner” on this web site.
You may contact Mark Kimmel at: cp@zqyx.org
You may make copies of this message and distribute in any media as long as you change nothing, credit the author, and include this web address:
http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

- See more at: 
http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/three-choices/#sthash.flgqQn1G.dpuf
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html