Labels

Wednesday, June 26, 2013

25.06.2013 Een Uur met Een Engel met Sri Shankara


Een Uur met Een Engel met Sri Shankara op 25 juni 2013 

Ter ere van Sri Shankara, die pas optrad  bij Een Uur met Een Engel, wil ik graag een tweede stuk uit een verklaring geven van de eeuwige filosofie, die nu al meerdere jaren  geleden werd geschreven:   door Steve Beckow
Ik zet het nu op 25 juni 2013, want het is nog steeds waar. winny
 (vertaling winny)
1.  Iedere man, vrouw en kind op deze planeet is God. Iedere man, vrouw en kind leeft voor altijd, via talloze stoffelijke levens.
Al het bekende en onbekende, alles dat is en niet is, is God. Er is niets dat we wel of niet kunnen zien dat Hij niet is(of Zij, God hoort niet bij een sekse.  Ik volg nu het conventionele gebruik van wat gezegd is en noem God een “Hij”).  In dat geval ben jij God en ben ik God en ieder ander is dat ook. God zijnde, zijn we niet in staat om vernietigd te worden of te stoppen  met bestaan. Daarom zijn wij eeuwig, alhoewel onze stoffelijke lichamen dat niet zijn.
De “onsterfelijkheid” waar zulke leraren als Jezus over sprak is niet de onsterfelijkheid van de ziel, die al onsterfelijk is, maar het stoppen van de noodzaak om weer te worden geboren in een stoffelijk lichaam. Als dat gebeurt reïncarneren wij eindeloze keren  totdat we het punt bereiken om niet meer stoffelijk te worden geboren. Maar dat is niet het einde van de spirituele evolutie, die gaat door totdat wij naar God terugkeren, waaruit wij kwamen, door een virtueel eindeloos proces van opeenvolgende verlichtingen.
Spirituele evolutie betekent dat niet alleen het stoffelijke lichaam evolueert zoals Darwin zegt, maar het spirituele lichaam dat we tevens bewonen, evolueert ook. We reizen verder door, leven na leven, leren, onderscheiden(=discrimineren), verbeteren ons vermogen om het Echte van het niet echte te onderscheiden, totdat we ten slotte de Ene volledig realiseren.  Dan zijn we vooruit gegaan van een onbewust besef naar het bewuste besef van onze aard/natuur als God. (w. of ook: dat onze bewuste aard/natuur God is)
2. De bedoeling van leven is verlichting. De bedoeling van leven is dat God God ontmoet en bij die bijeenkomst smaakt Hij Zijn eigen gelukzaligheid. Voor die bedoeling werd al het leven gemaakt.
God is Een, zonder een tweede. In Zijn hoogste uitdrukking is God vormloos en ontmoet geen vormen en kan geen instrumenten of technologieën kiezen. God is alleen in het universum van de vorm en daarbuiten. Daar er geen ander wezen is, is er geen die God kent of heeft geen middelen om God te ‘weten’(kennen). In dit licht bezien is de wens om Zichzelf kennen en zijn eigen gelukzaligheid te ‘smaken’, het dat god levensvormen schiep en hen de opdracht gaf om hun ware aard te leren kennen, hun eigen oorspronkelijke identiteit.
Hij plantte in hen een verlangen dat slechts kan worden bevredigd door de verwerkelijking van hun identiteit als God. Hij schiep universele wetten die het individuele wezen helpen bij de reis van God in de wereld en van de wereld weer naar God terug. Telkens als een levensvorm zijn ware identiteit realiseert als God, ontmoet God God en voor dit bij elkaar komen werd alle leven gecreëerd.
3. Wij allen zijn vanuit God gereisd, op Zijn bevel, en zullen worden bevrijd uit de cyclus van stoffelijke geboorte en dood, op het moment dat we weten dat alles in deze wereld, inclusief wij, God zijn. Hindoe wijzen noemen dit niveau van verlichting  vijaba (volmaakte wijsheid) en sahaja (= natuurlijke, permanente) nirvikalpa samadhi.
Als alle beweging in het denken stopt, als het spirituele hart (of hridayam) zich opent en zich nooit meer sluit, dan realiseert het individuele wezen God in sahaja nirvikalpa samadhi, de fase van bevrijding van de noodzaak om stoffelijk te worden her-geboren (of mukti). Dit niveau is de vijana(volmaakte wijsheid) genoemd door sommigen en nirvana (of stoppen van beweging). Maar spirituele evolutie houdt hier niet op. Slechts de noodzaak om in deze Derde Dimensie hergeboren te worden stopt. Ordes van bestaan strekken zich in een eindeloos zicht verder uit, van de ene dimensie naar de volgende, universum na universum.
4. De Vader schiep het domein van de Moeder (mater, materie) als de setting van onze spirituele reis en opvoeding. Wij reizen in dit materiële rijk leven na leven, en leren constant door.
De eerste scheppingen in het leven waren wat Christenen noemen de Heilige Geest en de Christus of Zoon en wat Hindoes noemen de Goddelijke Moeder of Shakti en het Atman. Het eerste is een eerste universele creatieve vibratie die bekend is als Aum/amen, de Logos of het Woord. Bekend aan Solomon als “Wijsheid”of “Sophia”, voor Lao-Tzu als de Moeder, dit niveau van werkelijkheid is de wereld van Fenomenen, terwijl de Vader, of Brahman de Vormeloze Transcendentie is, buiten de Fenomenale wereld.
De Christus of Atman is “de Vader in mij” of “Brahman-in-het-individu”, een “fragment” of “vonk” is metaforische gesproken, die in het lichaam is geplaatst (of in de lichamen) die worden geschapen door de Moeder. Men kan niet de Vader kennen zonder eerst de Zoon te kennen, in een moment van verlichting. Dit eerste zicht op het Licht groeit door meditatie tot op een dag dit het zicht of het Vaders Licht wordt. De Zoon is de Vader maar de Vader is groter dan de Zoon. De Vader is in mij (in het hart van het individu) en ik ben in de Vader (zoals alle dingen zijn).
De Vader is noch man(nelijk) noch is de Moeder vrouw(elijk). Die benamingen waren conventionele leringstukken die gebruikt werden door wijzen uit de oude tijd. Er is geen kosmisch mannelijk, strikt gesproken, en geen kosmisch vrouwelijk. Het verschil waarop is gewezen is het zelfde als het verschil tussen beweging(Moeder) en rust(Vader), geluid en stilte. Alleen de Vader is niet stoffelijk of materieel; al het andere, het maakt niet uit op welk niveau dat hoe subliem of verfijnd ook bestaat, kan gezegd worden stoffelijk of materieel te  zijn, als dit wordt vergeleken met de Vader.
5. De Vader maakte het materiële domein wettelijk. De meest belangrijke wet voor ons om te kennen is de Wet van Karma, die vereist dat wat we anderen aandoen, weer ons aangedaan wordt.
Het materiële domein is het enige domein waarin de wet van toepassing is. De weg past dit niet toe aan de Maker van de wet, alhoewel Hij kan zich onderwerpen om door de wet te worden geregeerd zoals in het geval van een Avatar. De Moeder is de “Stem die roept in de Wildernis”, het geluid van Aum/Amen die door het Fenomenale domein heen echoot als muziek van de sferen, die schept, bewaart en alle dingen transformeert. De Vader is de Wildernis zodat geen wet Hem kan binden.
De meest belangrijke wet voor ons om naar te luisteren als Drie-Dimensionale wezens, is de Wet van Karma. De Wet van Karma is als een veiligheidsleuning  die voorkomt dat een voertuig van de weg afgaat. Het weerhoudt de individuele ziel ervan om te ver naar links of rechts te gaan en maakt zeker dat het individu verder doorgaat naar de bestemde terugkeer van het Verloren Kind naar God, als het eenmaal vermoeid is van alle belevenissen in de materiële wereld.
6. De vorm van onze totale reis is een heilige boog, zoals de Jakob’s Ladder, heen en terug naar God. Maar, dag voor dag volgen wij ook een spirituele spiraal, herhaaldelijk terugkerend naar de zelfde karmische lessen totdat we ze leren.
Zoals Jezus zei, we komen vanuit de Vader de wereld binnen, blijven er een tijdje en keren dan terug naar de Vader, wat je kunt zien als een boog. Toen ik in 1987 mijn visioen had over de bedoeling van het leven, de vorm van de individuele reis vanuit God en weer terug naar God vormde zich een wijde boog of cirkel.
Desalniettemin verzekert de Wet van Karma ons dat we terugkeren naar dezelfde lessen, telkens weer, totdat we ze ten slotte leren en deze terugkeer door opeenvolgende levens, kunnen als een spiraal gezien worden. Dus de vorm van het leven, kun je visualiseren, als je dat wilt, als een spiralende boog of ronde tros. Deze eindeloze virtuele reis wordt getekend in vele godsdiensten als een ladder  van bewustzijn of een trap van bestaan waarop we naar beneden reizen en dan weer omhoog.
7. Van de ene naar de volgende dag, kunnen we ons uitbreiden of ons intrekken, maar ondertussen worden we kosmisch teruggetrokken naar Hem, door een onderbewust, eeuwig verlangen, dat door Hem daar is geplant, voor Hem: een verlangen naar bevrijding (voor meer hiervan, kijk naar “Het verlangen naar Bevrijding”)
Het verlangen naar bevrijding is gewoon een van de elementen van ontwerp die in de levensvormen is ingebouwd of zijn hardwired (in ons vastzitten)in de levensvorm. De meeste mensen, die dit onderbewuste getijde stroom verlangen beleven, proberen dat op te vullen met bezittingen, belevenissen, relaties en zo voorts. Maar God ontwierp het leven zo dat niets voldoening zal geven behalve de terugkeer naar God. Wij gaan door het leven terwijl we eindeloos iets nodig hebben, er van genieten en weer aan de kant gooien, steeds maar onbevredigd in een eindeloze cyclus van wensen.
Dit ontwikkelt onderscheiding in ons. Langzamerhand worden we bewust gemaakt dat niets anders dan God onze onuitsprekelijke dorst en honger voldoening geeft. Dan ontwikkelen we onthechting. Op dat moment stoppen we om verloren kinderen te zijn en begint onze terugkeer naar de Vader, die ons met open armen verwelkomt.
Dit verlangen werkt dan als een naar huis verlangend baken of een magneet op alle levensvormen, het maakt niet uit hoe verheerlijkt ook, die hen steeds maar voorttrekt totdat ze weer samensmelten met God. Vandaar de liefde in de ogen van heiligen naar God en de diepe devotie van verheerlijkte wezens in wie het verlangen naar bevrijding sterker werkt dan in ons.
8. In het kosmische Drama zijn er drie Acteurs die we moeten realiseren: God de Vader, God de Moeder en God het Kind. Dit zijn het Transcendentele , het Fenomenale en het Transcendentele in het Fenomenale. Christenen noemen hen (merk de verandering in de orde) de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hindoes noemen hem Brahman, Atman en Shakti. De Vormeloze werd twee Vormen. De Ene maakte triljoenen vormen door de werking van de Twee en ging mysterieus bij hen naar binnen. Wij zijn nodig om die Drie-Eenheid te kennen.
De “Heilige Personen” zijn geen personen, maar niveaus van werkelijkheid. Deze kunnen worden beschreven als het Transcendentale, het Fenomenale en het Transcendentale in het Fenomenale. Wij zijn die Transcendentale in het Fenomenale, vonken van goddelijkheid die in de schoot van de Moeder wonen tot aan onze goddelijke geboorte. De Moeder voedt haar kinderen van het leven op totdat ze klaar zijn om naar de ontmoeting met de Vader te worden gebracht.
Alle godsdiensten hebben een conceptie van deze heilige Drie Eenheid, alhoewel je soms moet graven om die termen te correleren. Wij “kennen” de drie niveaus in opvolgende-hogere ervaringen van verlichting. Wij kennen de Zoon, Christus of Atman in de belevenis van “het binnengaan in de stroom” of “spiritueel ontwaken” als het kundalini het vierde of hartchakra bereikt.
Wij kennen de Moeder in een belevenis van savikalpa samadhi of kosmisch bewustzijn als het kundalini het zesde of voorhoofdchakra bereikt (en het Derde oog zich opent).
Wij kennen de Vader eerst in een belevenis van kevalya nirvikalpa als de kundalini het zevende of kruinchakra bereikt en permanent in een belevenis van sahaja nirvikalpa samadhi als de energie het spirituele hart of hridayam bereikt.
De Christus of Atman wordt vaak het “Zelf” genoemd, wat ons leidt te zeggen dat we God niet kunnen kennen totdat we kenners van het Zelf worden. Vertaald betekent dat, dat we de ervaring van het zevende chakra verlichting niet kunnen krijgen totdat we de ervaring van de vierde chakra verlichting hebben. Daarom Ken Uzelve. Mediteer op het Zelf dat bekend is en dat zal de kennis van God worden. Al Jezus’ parabels over de schat die in een akker is begraven, de parel van grote waarde, het mosterdzaad, en de inhoudsmaat van meel betreft deze reis van verlichting.
Kennis van die drie niveaus van Werkelijkheid is nodig voor alle wezens voordat ze slagen voor het mensdom. Hun kennis vertegenwoordigt een progressieve bereiking. Er is niet alleen maar een verlichting, of een niveau van verlichting, maar vele. En buiten het mensdom zijn er nog veel meer gradaties van leven.
9. Iedereen zal Hem bereiken – sommigen in de ochtend; sommigen in de middag; en sommigen in de avond. Belevenissen zullen variëren, maar allen zullen uiteindelijk God kennen.
Niemand zal falen om terug te keren naar God. Van zelfs het kleine aantal dat zulk kwaad koos dat ze uit de weg worden geruimd, kan worden gezegd dat ze terugkeren naar God. En voor de hele rest zijn reizen met gevarieerde snelheden naar verlichting. Ik wordt gevoerd naar de gedachte dat God zich geen zorgen maakt over de tijd die we nodig hebben om terug te keren. Er is geen oneer om meer tijd te gebruiken dan onze buurman. En verder, verschillende wezens zijn op verschillende tijden gecreëerd. Zij die verlichting bereiken als wij dat nog niet hebben gedaan die zullen misschien op een vroegere tijd zijn geschapen. Die mensen die verlichting bereiken zonder strenge discipline verkrijgen hebben waarschijnlijk gestrenge discipline beoefend in andere levens. Anderen zijn reeds verlicht en keren terug in een onverlichte conditie om te dienen door te demonstreren hoe spirituele oefening eruit ziet.
10. Ieder waar pad zal werken. God speelt alle rollen en kijkt naar alle daden. Hij is velen geworden; naast Hem staat niemand.
Er is geen godsdienst of spirituele praktijk die ziek is, als die echt en ernstig wordt opgevolgd. Sommige culten en ordes kunnen duistere bedoelingen hebben maar de spirituele belevenissen van alle ware meesters, vertaald in religieuze leringen (als die worden overgedragen en zuiver gehandhaafd worden)  zijn allemaal aanvaardbaar in Gods ogen. Er is maar een God. De God van de Christenen is de God van de Mohamedanen en God van de Hindoes, Boeddhisten, Joden, Taoïsten, de Soefi’s enz. God is Een maar Zijn namen zijn vele. Hoor, O Israël, de Heer uw God. De Heer is Een, zonder een tweede. Er is niemand anders naast God.
Sommigen zullen Licht zien, anderen een “vorm” van God, en weer anderen kunnen een intuïtief soort weten krijgen. Alle echte paden, als die serieus worden gevolgd, leiden naar God, via de Moeder, ontworpen als de vele paden die bij de diverse smaken van de zoekers passen, maar ze zijn allemaal vol effect. Er is geen grond om te zeggen dat een godsdienst of pad superieur is aan de andere. Er is niets dat het geloof ondersteunt dat de meest serieuze volgers van de ene godsdienst God zullen bereiken en de meest serieuze volgers van een ander dat niet doen. God is aan geen kant/zijde en aan alle kanten/zijden.
11. In Zijn liefde is Hij universeel, onpartijdig en de allerhoogste. Wat Hij wil moet gebeuren. Hij beval dit Drama voor Zijn eigen Genoegen. Telkens al iemand zichZelf kent – “Oh Gij Ik”- God ontmoet God!
God houdt van alle levensvormen – menselijk, niet menselijk, onder-menselijk, supermenselijk. Hij maakt geen onderscheid tussen levensvormen. Zijn Wil moet prevaleren. Alles gebeurt in Zijn Wezen. Hij schiep  het Drama of lila voor Zijn eigen plezier, een spel van blindemannetje’s bluf waarin God alle rollen speelt die ook het object van de zoektocht is maar ook de zoeker en de zoektocht. Alleen God kan God realiseren. Als iemand God realiseert, dan realiseert die ene zichzelf en het Zelf dat Die zich realiseert, is God.
Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-ancient-wisdom-or-perennial-philosophy-part-2/


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html