Labels

Saturday, June 15, 2013

13.06.2013 Progressie wordt versneld terwijl de tijd voortgaat


“Als je weerstand voelt tegen iets, dan eindig je daarmee om een elektrische lading te creëren, een bio-elektrisch antwoord. Deze lading wordt dan positief of negatief en dat is afhankelijk van naar welke kant je jouw slee stuurt (je slee is dan iedere gedachte). Aarde is gevuld met oneindige mogelijkheden. Mogelijkheid woont in elke situatie waar je naartoe wordt getrokken, elke energetische gedachte en reactie. 

Stel jezelf voor als een wiskundige vergelijking, een serie van getallen en letters. Telkens als een getal of een letter in die vergelijking verandert, verandert het resultaat. Als het leven je in een doodlopende weg voert die geen uitweg lijkt te hebben, dan is het dan dat je moet leren om boven dat te vliegen wat je progressie blokkeert. Hef je denken op naar een nieuw plateau van scheppen. 
Iets, wat ook, dat in je leven gebeurt is daar voor jou. Bezit het. (Erken het) Je bent geen slachtoffer maar een student die omgeven is met diepe dynamische leringen. Het is net als leren om soldaat te worden met echte kogels, dit is geen oefening maar de echte zaak. Zelfs al is de aarde holografisch van aard, en worden alle daden op aarde geregistreerd en geheim gehouden. Zelfs in jullie holografisch universum zijn alle gedachten levende ammunitie.
Progressie/vooruitgang wordt versneld in ieders leven terwijl de tijd voortgaat en sneller dan jullie denken of weten. De lessen zijn dikker en dieper dan iemand na jaren van opruiming van puin van de persoonlijkheid heeft verwacht. Jullie leven niet langer in dezelfde straat van licht. Jullie zielenadres is weer opnieuw veranderd. Jullie gaan Omhoog naar dat luxe appartement in de hemel…. Aan jullie wordt gevraagd om een nieuw niveau van het zelf te beleven waar je niet bekend mee bent noch niet mee op je gemak bent. Net als bij het ontmoeten van nieuwe mensen, is alles wat je kunt doen gadeslaan totdat het veilig is om te handelen. 
Denken en lichaam zijn verenigd bij nieuwe lichtwezens. Ze zijn argwanend en verward vanwege  deze nieuwe trillingsaanwezigheid. Het oude aspect van jullie is achtergelaten om nooit terug te keren alleen in een vluchtige herinnering. Het nieuwe aspect van je zielen  aanwezigheid is niet verbonden met resultaten zoals de oude jij ooit was. Dit nieuwe aspect ziet de totale som van dialoog en zit in het land van weloverwogenheid met een gevoel van macht. 

Er is een hapering in deze grote portrettering van licht vergroting. Er is een dun etherisch membraam dat het nieuwe licht intact houdt. Dit dunne, delicate membraam is als een beschermende zak over een pas geboren baby. Die bewaart het veilig tegen de hardvochtige buitenste wereld totdat het klaar is om geboren te worden, dan wordt het membraam zwakker en scheurt. Het nieuwe zielenlicht dat aan de hele Mensheid is gegeven zal niet vol worden gevoeld totdat de tijd juist is en als iedereen op een punt is gekomen van innerlijke vrede. 
Er is een gevoel van gescheurd worden tussen twee lichten, twee zielen, twee liefdes en twee werelden. Het idee van ‘jij zijn’ en ‘niet-jij zijn’ wordt versterkt vanwege de voorbije drie eclipsen. Alle elementen van leven wijzen naar jou en vragen “wil de echte jij opstaan?”. Je probeert je te identificeren maar de verwarring wordt taaier en dieper. 

Geef tijd aan de bedekking/covering tussen lagen van licht zodat ze versnellen. Vul bij met wat er goed is in je leven en omhels wat prachtig rondom je is. Er zal altijd iets zijn dat onopgelost is in je leven.  Het is belangrijk om je bewustzijn boven de chaos te brengen, in de schoonheid van leven. Er zal altijd een stuwing van polariteit zijn dat het kleine zwarte gat in ieders leven laat draaien. 
Wordt niet opgezogen in wat er verkeerd is, het leven houdt je altijd als gijzelaar vast. Wat er verkeerd is, is maar een miniem percentage van je levenskracht. Plaats je bewustzijn in wat goed is, wat juist is en wat gezegend is en breng je schepping door op die plek. Iedere gedachte verandert er iets aan.   


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html