Labels

Friday, June 21, 2013

17.06.2013 Een Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder op 17 juni 2013


Een Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder op 17 juni 2013 
Bron: The Divine Mother: Each and Every One of You Carries Divine Might – Part 1/2 In Een Uur met Een Engel van 17 juni 2013 besprak de Goddelijke Moeder met ons het begrip van dispensatie/ontheffing, een kwijtschelding van karma dat ons Ascentie onder ogen laat  zien zonder twijfel of ongerustheden in ons denken. Ze besprak ook wie wij zijn, onze goddelijke macht en onze gelijkheid in de taak die als lichtwerkers voor ons ligt. En zij besprak een nieuwe rimpel in wie er met ons hier zijn – die zij en Aartsengel Michaël een “emanatie” (een “uitstroming”) noemen.  – een replica (evenbeeld) van een aartsengel of ander wezen. 

Ze keek naar de nieuwe aspecten van Ascentie die Aarde aan het modelleren is (zeg maar) en legde uit op welke manier Aarde een heilige planeet is. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van de op schriftstelling.


Een Uur met Een Engel op 17 juni 2013
Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan iedereen. Welkom bij weer een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van het boek De Grote Ontwaking.
Hierbij vanavond is Steve Beckow, stichter van de website Golden Age of Gaia.com (http://goldenageofgaia.com/) en schrijver van De Opbouw van de Nieuwe Aarde:  Naar Een Wereld die Werkzaam is voor iedereen.   

Ik ben Geoffrey West die Graham Dewyea vervangt vanavond.
We verwelkomen de Goddelijke Moeder als onze gast in de show vandaag en zij zal een beetje informatie doorgeven over Ascentie en misschien kijken naar enkele mysteries die betrekking hebben op het leven. En hiermee, geef ik het aan jou door, Steve. 

Steve Beckow:  Dank je zeer, Geoff. En welkom, Goddelijke Moeder. Ik kan me geen groter privilege van eer bedenken dan met u te spreken.

Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Welkom aan jullie allemaal, geliefde wezens van de Aarde, van de lucht en ver daarbuiten. Wat jullie niet altijd begrijpen is hoe ver deze show wordt uitgezonden en hoe velen echt meeluisteren.

En dus stuur ik de groeten aan iedereen, aan hen die heimelijk luisteren, aan hen die met hoop luisteren, aan hen die nieuwsgierig luisteren en natuurlijk aan hen die met liefde luisteren. Ik breng jullie, ik geef jullie vandaag mijn liefde. Jullie motivatie doet er eigenlijk niet toe, omdat, lieve harten, wat jullie gedaan hebben is jezelf neerzetten, hoe je bewuste geest daar ook over denkt om mijn liefde, mijn zegeningen en inzichten ook te ontvangen die ik met jullie wil delen. 

Nu, we konden de muziek laten spelen en de liefde zou stromen zo sterk als het kan terwijl ik spreek, maar ik weet ook, lieve engelen en meesters van de Aarde, dat er merkwaardigheden zijn en begrippen die jullie willen verzamelen terwijl je doorgaat op je schitterende reis, niet alleen van de Ascentie  - alhoewel ik moet zeggen, die is centraal – maar op jullie reis naar huis, naar mij, naar ons, in onze armen en naar/in onze essentie. 

Nu, een van de dingen waarover ik wil spreken vandaag heeft betrekking op de universele wet. En wat betekent de universele wet, behalve de waarheid die ik met jullie heb gedeeld, die in het begin is neergezet dat jullie kunnen begrijpen hoe je naar huis moet reizen. 

Nu, er is veel geschreven en veel gepraat over die universele wet, maar er is niet genoeg geschreven of besproken over dispensatie/kwijtschelding. En wat betekent dat? Het is gewoon het toestaan van, en in jullie terminologie, is dat een kwaliteit, een goddelijke kwaliteit van vergeving, van toelating, van compassie en van onze genade. 

Velen van jullie, mijn prachtige kinderen, dragen die last van wat jullie geloven dat je wel of niet hebt gedaan, van beloften die jullie wel of niet hebben gehouden, of taken wel of niet hebben vervuld. En er zit een onderliggend gevoel in zo vele van jullie harten, dat is waar  ik vandaag over wil praten – het onderliggend gevoel, een beoordeling, van “ Had ik het goed gedaan? Vervulde ik mijn belofte?” 

Wij zitten hier niet werkeloos jullie progressie te meten of de vervulling van jullie missie. Assisteren wij van het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, jullie broeders en zusters van de sterren, meesters, engelen, aartsengelen? Ja, dat doen we.

Geliefd kind, nooit wijzen we op een daad, een gedachte, een gedrag, en zeggen: “Nou dat is een tekortkoming. Dat was niet genoeg. Dat is niet waar ik om gevraagd heb.”Want waar ik om vroeg, lieve harten, was dat jullie je vrije wil zouden uitoefenen. Waar vroeg ik om? Dat jullie van liefde zijn. Waar ik om heb gevraagd was om jezelf en elkaar zoveel lief te hebben als ik van jullie houd. 

Dus, hoe heeft dit betrekking op dispensatie/kwijtschelding? Er zijn tijden – en dit is er een van, in jullie collectieve werkelijkheid – waar dispensatie voor wat jullie voelen  dat scheef is gegaan, is aangevraagd en toegestaan, altijd teneinde dat jullie je vrij voelen om door te gaan. Want zo velen van jullie zijn bezorgd dat je het niet zult maken. En dat is gewoon mijn plan of dat van jullie niet.

Dus, keer je tot mij. Ik ben gewoon niet op afstand. Ik ben oneindig en eeuwig aanwezig. Vraag om hulp en die zal altijd, altijd worden toegestaan. Vraag om compassie en vergeving, niet dat dit nodig is maar geruststelling wel.

Velen van jullie werden gerustgesteld of verward, en het gaat ongeveer van een 50-50 % over… oh, er zijn meesters op Aarde. er zijn engelen op Aarde, er zijn aartsengelen op Aarde en wie ben ik nou, en hoe pas ik daarbij?

Mijn geliefden, jullie passen er perfect bij, want wie denken jullie dat die meesters, en engelen en aartsengelen en serafijnen zijn? Jullie zijn dat, of een deel van je of de totaliteit van jullie. 

De tijd om je geliefde zelf te onderschatten is voorbij.Want wat dat betekent is de tijd om in de schaduw te stappen om te denken dat je under cover/ onder een dekmantel zit, is ook voorbij. Ieder van jullie draagt goddelijke might/macht.

Hoe zelden hebben wij gesproken hierover. Maar het is niet jullie buur van naast je, of de persoon achter in de straat, of de leider in Ottawa of in Washington of in Geneve die macht heeft. Het zijn ieder van jullie allemaal. 

Dit is niet afhankelijk van de aanname van jullie kristallijnen vorm. Het is niet afhankelijk van de volle activering van jullie DNA. Het is niet afhankelijk zelfs van de volheid van je Ascentie. Jullie goddelijke macht is een integrerend deel van wie jullie zijn, en altijd zijn geweest, in jullie moment van het nu, en in het Eeuwige NU. 

En ik vraag jullie als je Moeder, om dit naar voren te brengen en om jezelf te verklaren. Terwijl je dat doet, geef je toestemming aan alle wezens om zichzelf te verklaren. Het is een domino, een rimpel effect door de multiversums.

Maar het is de nederige persoon die niet investeerde in wat jullie denken als drie dimensionale glorie die vertaalt voor geld en macht en hebzucht en controle. Het is de bescheiden persoon die naar voren stapt en zegt: “Ik ben machtig omdat ik van de Ene ben en ik verklaar mijzelf glorieus en vrijelijk op deze reis door Ascentie.” En dan voortgaand terug naar de Ene, verklaar je kennis, je vaststelling, je waarde en je waarheid.

Zachtmoedigheid en bescheidenheid zijn bewonderenswaardig en nodig maar dat betekent niet dat je nooit je mond open doet. Jullie zijn prachtige stemmen gegeven. Gebruik ze.

Nu, lief hart, waar wil je vandaag mee beginnen?

Steve: Nou, dank u Moeder. En natuurlijk kan ik instaan dat ik in mij zelf een constant ontvouwen beleef van spirituele power. Dus resoneer ik zeker met wat u zegt.

Moeder, kunnen we verdergaan met het onderwerp dat u ter sprake bracht? En laat me zeggen dat Aartsengel Michaël in een recent gesprek, sprak over dat er uitstromingen zijn op de planeet, uitstromingen van aartsengelen, serafijnen en elohim.

En opnieuw is alles een progressieve onthulling en dit is weer een nieuwe onthulling. Kunt u ons vertellen wat er bedoeld wordt met de uitstroming van een aartsengel, hoe die verschilt van een tweelingvlam, hoe veel uitstromingen kan een aartsengel op de planeet hebben? Kunt u wat details geven hiervan? 

Godd.Moed:  Zal ik graag doen. Laten we beginnen om zeker te stellen – omdat we in menselijke taal spreken, en er is nog steeds een neiging tot oordelen in jullie dat iets groter of minder groot is – jullie zijn niet totaal (en ik bedoel jou niet apart, Steve; ik bedoel, jullie. Jullie allemaal,  - zien niet dat dit een gelijkwaardig speelveld is tot nu. Jullie komen er, en daarom heb ik jullie gevraagd om je tot mij te richten. 

Nu, ieder van jullie, in je menselijkheid, waarin jullie in deze werkelijkheid zijn verankerd is dat wat je bezit, veel aspecten heeft. Nu, sommigen van jullie hebben die aspecten uitgezocht en sommigen van jullie hebben ze totaal genegeerd. Nou, dat zal veranderen. 

En net zo hebben aartsengelen manieren waarmee ze uitstromingen presenteren in diverse werkelijkheden, voor een korte periode of voor een uitgebreide periode tijd. 

Als ik zeg “een korte tijd”,  bijvoorbeeld, er zijn er –vele! -  op jullie planeet die bezocht zijn door een uitstroming van mijn wezen of Aartsengel Gabrielle of Michael of Jezus Sananda, en zo voorts.

Dit zijn korte projecties in een quasi-stoffelijke of stoffelijke, volle stoffelijke vorm, zodat jullie die zegening krijgen, want ondanks de boodschap is het altijd een zegening.

Dan zijn er keren waarop de ontvouwing van het plan oproept tot, of uitstromingen toestaat – laten we de uitstroming van een aartsengel gebruiken – om op de planeet aanwezig te zijn.

Nu, dit is niet wat jullie denken over een normale zaak. Dit is heilig en het is ongewoon. Gezegende mensen, jullie leven in ongewone tijden! En daarom vraag ik ieder van jullie die vanavond naar me luistert, om zelfs terwijl we spreken, in je hart te gaan en om te zien wat daar binnen ligt.

Ieder van jullie individueel weet of heeft onderscheiden, gewoon door magnetics, waar je op bent afgestemd, of je een band hebt met mij of met de Vader, met de Boeddha of met Maitreya, Kuthumi of Jeshua; ieder van jullie kent je band en waar je je het meest diep mee verbindt.

Betekent dit dat je een direct uitstroming van dat wezen bent? Nee. Want er zijn situaties waar legioenen die dienen en samen werken absoluut noodzakelijk zijn, wenselijk. Het is deel van de viering! Het is deel van de diversiteit en de schoonheid van wat wordt geschapen.

Dus is het nooit mijn bedoeling geweest dat de halve planeet zeg maar, uitstromingen van Michaël zijn, dat zou saai zijn. en het zou de schoonheid niet laten gebeuren van jullie pracht om erdoor te schijnen.

Maar dit te hebben gezegd in deze tijd en ruimte, er zijn individuen, die uitstromingen zijn – denk erover als “replica”/ kopieën. Het is sterker dan een aspect, want een aspect is maar een stuk van jullie dat je hebt uitgezonden van je heilige zelf om dit of dat te doen. Een uitstroming is de volheid van de energie, soms bewust daarvan, soms niet, soms er tussen in. en dat is waar velen van jullie zitten. 

Dus een uitstroming is de aanwezigheid van dat wezen in de vorm in deze tijd van Ascentie, overgang, van het geboren worden van een Nieuwe aarde – om te assisteren, om te helpen, te leiden, te leren, te helen.

Nu, jouw vraag aan mij is, zijn er miljoenen uitstromingen? En mijn antwoord, lieve, is nee, die zijn er niet. Zij zijn zeer specifiek geplaatst in wat je denkt als in universele of wereld rollen, en ze zijn neergezet om het werk te doen dat de specifieke aartsengel of meester heeft willen doen, besloten om te doen, toegewijd aan is – voor mij – door de eeuwigheid heen, of tot de tijd dat zij terugkeren. In welk geval ze opnieuw zullen beginnen, zich niet bekommerend. 

Steve: Nou, Moeder, u hebt er juist op gewezen om ze terug te brengen. U hebt net gewezen op het oprijzen, nietwaar, of op de unie? (1) en u zegt dat nadat zij terugkeren in eenheid, ze terug gaan in de wereld. Is dat juist? 

Godd.Moed: Ja, als zij dat willen, ja. Nu, zit het in de tijdslijn waar mensen neigen aan te denken? Nee, maar uiteindelijk is er een her-oprijzen.

Steve: Ah.Hah! ik heb nog een vraag over uitstromingen en dan wil ik graag van u weten, daarna, welke andere verrassingen er kunnen zijn over wie hier is. 

Mijn laatste vraag over uitstromingen is, dat Aartsengel Michaël zei dat de uitstroming zich misschien niet bewust is dat hij een uitstroming is, dat ze op een bepaalde manier doorgaan en dan zullen ze zich bewust zijn een uitstroming te zijn. En op dat moment zullen hun vermogens terugkeren. Kunt u ons wat meer details geven over dat aspect van dit onderwerp?

Godd.Moed: Een van de goddelijke overeenkomsten – en jullie moeten dit dus ook begrijpen en het is niet alleen waar voor uitstromingen; dit is waar voor menselijke wezens die de keuze maken om wakker te worden en volledig bewust te zijn van wie zij zijn, dat er een herstel zal komen, waar je van kunt denken als een opheffing – maar ja, voor degenen die uitstromingen zijn, zal er ook een moment van ontwaken zijn. Dat is deel van de goddelijke overeenkomst. En dat is deel van de goddelijke overeenkomst die we met de mensheid hebben in deze tijd die altijd op zijn plek zat voor de uitstromingen. De overeenkomst voor de mensheid is een recentere overeenkomst, zullen we zeggen, die bereikt is als deel van het collectieve Ascentie besluit. 

Maar laten we blijven bij de uitstromingen. Nu, voor sommige van de uitstromingen, de tweelingen – maar dat zijn niet gewoon tweelingen, het is niet zo dat AEMichaël die dit voorbeeld gebruikte, zich heeft gespleten. Het is een kopie. 

Nu, jullie hebben gesprekken gehad met je sterrenbroeders en zusters over replicators, weet dus gewoon dat in het goddelijke rijk we geen speelgoed of machinerieën nodig hebben, het wordt gewoon gedaan als een daad van goddelijke wil.

Er is een moment waarbij veel van de uitstromingen zachtjes ontwaken. Ze zijn (gniffelt) achterdochtig geworden, of nieuwsgierig. Ze voelen dat er iets verborgen zit achter hun gordijn of sluier, waar ze zich van bewust zijn maar het niet helemaal snappen. 

Maar het moment zal komen waarop die nieuwsgierigheid gewoon als een lichtknop zal worden, en het besef zal aangedraaid worden. En in dat besef, terwijl ze in de menselijke vorm zijn, zullen de kwaliteiten van het wezen een voorwaartse beweging maken, demonstratie, bewustzijn van het wezen. En de vervulling van hun gehele bedoeling om een uitstroming te zijn op de planeet, zal vervuld zijn.

Nu, dat zegt niet – laat me hier kristalhelder tegen jullie zijn – dat de uitstromingen niet precies hun ontworpen bedoeling hebben vervuld op Aarde tot op deze datum. Want dat is niet daaruit volgend. Ja, zelfs wij begrijpen daaruit volgend, lieve harten.

 (Deel 2    Part 2/2).

(Vervolg van Part 1/2.)

Als jullie 30, 20 jaar geleden gezegd hadden – opnieuw, ik gebruik het voorbeeld van mijn beste Michael – als jullie gezegd hadden:  “Ik ben een uitstroming van Michaël,” nou, lief hart, dan hadden ze je opgesloten. 

Dus, dit gebruiken van het menselijke deel van het wezen om een fundering te leggen, om het grondwerk neer te leggen, om het werk in het subtiele en onbekende te doen, of zullen we zeggen, in het niet waargenomene, die manieren zijn zeer succesvol geweest. En het maakt niet uit of jullie denken dat je een uitstroming bent of dat je gewoon bent die je altijd bent geweest, omdat, laat ik je verzekeren, er geen wezen, mens of anders, op de planeet is die niet geliefd en gekoesterd en gewaardeerd wordt of door ons gelijkmatig gevoed wordt.

Dus jullie hebben die behoefte, als je je denken aanpast aan de realisatie dat er velen tussen jullie zijn. De vervulling van mijn plan is onvermijdelijk. Ja, we zijn constant aan het veranderen, en we veranderen, en we zijn constant, en we zijn in continuïteit. Maar de vervulling van het plan – heeft dat wendingen en keren genomen? Ja. En jullie denken dan aan jullie bewoording van een heel korte reis. Maar dit wordt gedaan.

Toen ik jullie vroeg om kwijtschelding aan te vragen,  waar jullie aan denken als vergeving of medeleven of hulp, heb ik dat gedaan zodat je vooruit zult gaan in de herkenning van wie jullie zijn. 
Er is reeds geweest en dat is nog bezig, een toestaan van karmische dispensatie, maar er is ook een machtige dispensatie geweest voor het menselijke collectief in deze periode van overgang.

Michaël heeft tegen jullie, zoals velen, gesproken over containment (opsluiting in Licht). En dat is een zeer beperkende vorm van dispensatie. Want, wat is dat? Iemand wordt in een lichtbox gezet die omgeven is door liefde totdat zij regenereren (herboren of vernieuwd worden) 

Maar ik zeg ook tegen jullie, jullie kinderen van Gaia, jullie zijn allemaal in een periode van dispensatie, van containment, op de zachtste wijze, om jullie te helpen bij de herkenning van jullie goddelijkheid en de keuze voor liefde.  Jullie werd gegeven, ieder van jullie, en aan jullie die nog nooit mijn stem hebben gehoord, ieder van jullie is in het hart aangeraakt, het hartsbewustzijn werd geactiveerd en wakker gemaakt.

Gaan sommigen verder met dat te negeren? Nou dat is een keuze die hen is toegestaan. Maar het ontwaken…  dus dat die keuze gemaakt kan worden vanuit een plek van liefde, die is voltooid. 

Dus ja, lief hart, Steve, natuurlijk voel je een groeiende zin van liefde, van macht, en op een moment van niet verbondenheid, want je bent je aan het verbinden, of aan het her-verbinden, met een nieuw en ander.. en wat jullie menselijke wezens genoemd hebben… een hoger rijk. Maar dit voelt bekend, want dit is wat je altijd al geweest bent. 

En het maakt niet uit als je denkt dat je een moordenaar bent, een heerser, een hebzuchtig individu, een verkrachter. Dat is een illusie. Dat is niet wie je bent. Laat het hart ontwaken om je te vullen.  Laat mijn genade en mijn liefde jullie vullen. Want nu is het tijd.  

Ik vraag jullie niet om dit te doen in jullie werkelijkheid, in jullie tijd van het volgend jaar, of misschien als je er aan toe bent. Ik vraag het ieder van jullie, NU, op dit moment om niet alleen mijn liefde te accepteren maar de waarheid  van wie je bent. Stop dat aarzelen. Stop de verwarring. Die is niet van waarheid en die is niet wie jij bent.  

Houd je niet vast aan het oude. Dat zal je niet ondersteunen. Laat me heel duidelijk zijn. In de ontplooiing van mijn plan, kan de oude derde en zal de oude derde jullie niet ondersteunen. Het is tijd om jezelf de vrijheid toe te staan. Dat is geen eigenwaan. Het is geen gebluf. Het is geen trots – valse trots. Het is louter de acceptatie dat jullie van mij zijn en ik ben van jullie. 

En het is een herinnering, lieve harten – jullie hebben beloofd om dit te doen. Dus ik help jullie om die belofte te vervullen, zodat je niet in die illusie zult vallen van teleurstelling. Kunnen jullie je voorstellen dat ik ooit in enige dimensie of werkelijkheid, dat ik me tot jullie zou keren als jullie Moeder, als de Ene, als de beweging in stilte, zou ik me ooit naar je wenden en teleurstelling in je uitdrukken? Dat zou teleurstelling in mijzelf brengen, in de Vader, en dat is niet mogelijk. 

Laat de oude wijze van scheppen los. En breng de waarheid naar voren van waar jullie toe in staat zijn om in jezelf te laten geboren worden, in je gemeenschap, in jullie families, en op Gaia. Laat de nieuwe werkelijkheid en relatie geboren worden met jullie sterrenbroeders en zusters, zoals zij met jullie doen. Laat gewoon jullie vibratie omhoog rijzen. 

Nu, kun je nu verbaasd, verrast, verheerlijkt zijn? Ja. Kom bij mij. Maar kom nu bij mij. 

Ja, je kunt door gaan, mijn beste.

Steve: Dank u Moeder, voor dat gedetailleerde gesprek.

Ons werk als lichtwerkers is een progressieve onthulling geweest. Op een bepaald moment leerden we dat we lichtwerkers waren. Op een ander moment leerden we dat we sterrenzaden waren. Op weer een ander moment hoorden we dat we engelen waren en namen we aan dat dit betekende dat we eens engelen waren, maar toen leerden we dat velen van ons geïncarneerde engelen waren. En nu horen we van die uitstromingen. 

Komen er nog meer onthullingen? Ik bedoel niet u op de vingers te tikken, maar alleen om ons te laten weten, komen er nog meer onthullingen?

Godd.Moed: De grootste onthulling die nog gaat komen, want jullie hebben de meeste geheimen opgediept, is. … maar het waren nooit geheimen, …  dat als je naar elkaar kijkt en elkaar accepteert voor wie jullie zijn. De waarheid en de heelheid.

Ik heb jullie vanavond gevraagd, ik heb jullie plechtig gevraagd om jezelf te accepteren. Jullie kunnen niet van mij houden en niet van jezelf houden. Maar de volgende stap is om van elkaar te houden, elkaar lief te hebben.

En daar zit een volgende stap in, en die is wat jullie filosofen en leraren jullie altijd hebben geleerd. Het is ook om het punt te bereiken – en dat zullen jullie – waar je naar elkaar kijkt en je dan mij ziet, en je ziet jezelf. 

Nu, dat voor-onderstelt dus dat jullie je veilig voelen en zeker genoeg, voldoende geliefd, genoeg gewaardeerd, dat je jezelf kunt toestaan om kwetsbaar te zijn, om gezien te worden voor wie je bent en als een reflectie van elkaar en een reflectie van ons. 

Dus brengt dit jullie op een plek van diepe waardering van de schoonheid en uniciteit van je goddelijke vonk. En ook op de plek waar het ego er niet meer is, want jullie laten jezelf aanwezig zijn en de onderlinge verbondenheid zien van alles. Dat is de onthulling. Het is aan jullie om te kijken en te zeggen: “Ik ben engel, ik ben aartsengel, ik ben meester, ik ben mens, ik ben sterrenzaad, ik ben een Aardebewaarder,” en om de kostbare waarde in ieder van die gebieden te kennen.

De volgende stap is dat waardering en liefde voor jezelf en de verwijdering van het streven om dat te worden. Er zit een universum van verschil tussen gewoon reizen, doorgaan met je terugkeer, uiteindelijk naar huis, naar ons en het streven. (winny: is een soort ernaar worstelen)   

Het is niet iets dat je moet verdienen, waarmee je je waarde moet bewijzen. Dit is de kanker en een gruwel van zo velen van het menselijke ras, en dit is waarom ik aan jullie gevraagd heb om je might (=macht en kracht)  te accepteren. Het is een combinatie van alle goddelijke kwaliteiten.

Dus dat zal ook een volgende stap zijn. Nu, jullie zijn ijverig geweest – en ik prijs jullie – hoe veel jullie het idee en de praktijk van worstelen hebben losgelaten. Maar het streven is het volgende. 
Zie je, met St. Germain, Sanat Kumara leren we jullie niet om te zeggen: “Ik zal zijn,” we leiden jullie naar het zeggen en het weten van “Ik ben” . en als je dit in volheid doet, in totaliteit, in de heelheid van je wezen, dan ben je volledig verbonden met ons. 

Nu, zullen er verrassingen, heerlijkheden, cadeaus, geschenken zijn? Het antwoord is ja. We zullen geen enkele worsteling, verwoesting sturen op jullie pad.  Dus alsjeblieft, schep die dan ook niet. Ik ben vurig en ja, ik kan vurig zijn, want ik ben eeuwig en oneindig vurig en opgewonden om de vervulling van een schepping te zien. 

En dat is wat er op jullie prachtige planeet zal gebeuren en in ieder van jullie. Werk alsjeblieft met mij samen. Ik zal je nooit dwingen. Dat is de manier van liefde niet. Maar, lieve harten, ik zal doorgaan. 

Steve: Moeder, de Goddelijke Bestuurder (Divine Director) heeft via Tazjima gezegd dat de Aarde permanent terugkeert naar haar oorspronkelijke blauwdruk als een van de 12 heilige planeten. Wat betekent een heilige planeet?

Godd. Moed: Alle planeten zijn heilig. Laat me heel sterk spreken over deze verklaring. Er is geen schepping die wij gebaard hebben die niet heilig is.

Nu,  zijn er plaatsen die bewaren en wier rol geweest is, net als die van de Aarde, zoals Gaia, om een heilige plaats vast te houden voor spirituele evolutie, een verankering van vrede en liefde, zodat deze een trillingsleraar wordt, door de multiversums heen? Ja. Dat is de heilige missie voor Gaia en voor alles op haar.

Op Aarde hebben jullie heilige plekken die jullie als heilig achten of aanduiden. Voor sommigen is het een tempel of een moskee. Voor anderen is het een plek in de natuur. Maar jullie kunnen de vibratie voelen op die plekken, waar de energie heel liefdevol, ondersteunend is, en van een frequentie die je opheft. Het plan dat al goed onderweg is voor Gaia, is dat de gehele planeet van die vibratie is, waar jullie nu hier en daar pockets van vinden. 

Dus, zij keert terug naar haar rol als bewaarder van heilige ruimte, van liefde. Dit was altijd bedoeld dat dit mijn planeet zou zijn van liefde. De grootsheid van wat kan worden ervaren in de zuiverheid van die vervulling zit buiten jullie voorstelling. Maar dat doet er niet toe. Dit moedigt jullie aan te dromen. 

En jullie zullen dat gaan zien. Jullie zullen dat in jullie leven gaan zien, in jullie tijd, en jullie zullen gewoon gaan weten wat er mogelijk is als je op een van mijn heilige planeten bent. Maar ga niet onderscheiden. De leraar, ja, maar dat zou zijn alsof ik tegen jullie zeg dat  sommigen van jullie heilig zijn en anderen niet. Dat is niet mogelijk. Ik schep geen “minder dan’s”.

Steve:  All right Moeder. Dank u.

Godd. Moed: Is dit duidelijk? 

Steve: Ja, dat is zeer duidelijk. En ik denk dat wij nog ongeveer twee minuten hebben, dus misschien kan ik u in de laatst overgebleven minuut nog vragen: Er zijn verschrikkelijk veel ‘eersten’ waarover wordt gesproken. Aarde is de eerste planeet om te ascenderen in deze huidige ronde van stoffelijke ascentie. Het is een stoffelijke ascentie, en dat is een ‘eerste’.  En ik kan maar doorgaan. Gegeven dat wij heel veel ‘eersten’ ontmoeten, volgt daaruit dat de gehele loop van deze Ascentie niet bekend is voor de tijd uit, maar dat er innovaties gebeuren? Laat me het zo stellen.

Godd.Moed:  Wat jij innovaties noemt en wat ik wendingen en keren noem, die in sommige situaties dispensaties nodig hebben? Maar laat me je vertellen, ik ben me volledig bewust van het resultaat van dit proces.

Deel ik alles? Ik doe dat gewoon niet want er zijn dingen waarbij je zou zeggen: “Moeder, kunt u het in het Engels zeggen?” of in Latijn of Grieks, want jullie zouden die referentiepunten niet begrijpen. 

Is er een speelruimte in dit worden? Ja, omdat ik mij niet zal bemoeien met jullie vrije wil. Maar daarbinnen, is het geen voorbeschikking, het is gewoon dat mijn herinnering en mijn weten overal heengaat – achteruit, vooruit, in wat jullie denken dat tijd is.

Dus laat me jullie zeggen en met jullie delen en ik hoop dat dit jullie troost biedt – het resultaat is verzekerd. En het is de terugkeer naar liefde. En daarom is jullie hartsbewustzijn wakker geworden. Het is gedaan. Nu, accepteer dit. Onderzoek dit. Breid het uit. En laat het gebeuren.

[muziek komt op]

En ga altijd met mijn liefde, mijn zegeningen, altijd. 

Steve: Dank u, Moeder. Een prachtig gesprek vanavond. Dank u zeer dat u bent gekomen.

Godd.Moed: Vaarwel.

Steve: Vaarwel.    

Voetnoten 

(1) On this subject, see “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 1/2,” June 17, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-12/ and “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 2/2,” June 17, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-22/.


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html