Labels

Wednesday, June 5, 2013

03.06.2013 Een Uur met Een Engel met Lord MaitreyaSteve Beckow met Een Uur Met Een Engel, interview met Lord Maitreya op 3 juni 2013 

 Maitreya: “ Ik ben tussen de velen die terugkeren om tussen jullie in te lopen.”   


Bron:  
http://goldenageofgaia.com/2013/06/maitreya-i-am-among-many-who-return-to-walk-among-you/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=maitreya-i-am-among-many-who-return-to-walk-among-you


Zoveel mensen hebben een redder verwacht, een messias, een avatar enz. Voor veel mensen past de komst van Lord Maitreya bij dat model. Maar hij zegt dat hij niet is gekomen om iemand te redden. Niemand heeft redding nodig.
In dit interview , wat trouwens  niet het eerste is dat Lord Maitreya heeft gegeven, bespreekt hij hoe hij in menselijke vorm zal beginnen te spreken tegen de wereld, na deze zomer. Hij  richt zich op vragen zoals die over 11 september (9/11)die Christenen en Moslims scheiden, de conditie van vrouwen en de noodzaak om steeds maar te4 mishandelen, en de potentie van de sterrenzaad kinderen die hier zijn en hier kwamen met hun multi-interdimensionaliteit intact. Dank aan Ellen voor een razendsnel teruggekeerde transcriptie. 


Een Uur met Een Engel met Lord Maitreya, op 3 juni 2013-06-05

Suzanne Maresca: Welkom bij weer een Uur met Een Engel met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van het boek The Great Awakening. Bij haar vanavond is Steve Beckow, stichter van de website Golden Age of Gaia.com en schrijver van De Opbouw van Nova Aarde: Naar een wereld die voor iedereen werkt.  En ik ben Suzanne Maresca, ik vervang Graham Dewyea vanavond. 
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michaël’s blauwe vlam van waarheid en vrede mee te brengen terwijl we opnieuw Michaël verwelkomen. Michael zal praten over het engelen koninkrijk.
Hierbij geef ik het door aan jou, Steve.
Steve Beckow: En dank je Suzi. Onze gast vanavond is Lord Maitreya.  Een website zegt over  u dat u al generatieslang werd verwacht door alle grote religies. “Christenen kennen hem als de Christus en verwachten zijn aanstaande terugkomst;  Joden verwachten hem als de Messias; Hindoes kijken uit naar de komst van Krishna;  boeddhisten verwachten hem als Maitreya Boedha; en Moslims kijken uit naar hem als de Imam Mahdi of Messias.”  Aartsengel Michaël noemt u de Boeddha van liefde en de wereldleraar.
Voordat ik u mijn vragen stel, wilt u misschien een opening commentaar geven, Lord Maitreya? 
Maitr: Gegroet. Ik ben Maitreya. Maar ik heb geen bijnaam,  (1) en ik wil graag dat jullie me bij mijn volle naam noemen en ik voel me geëerd, ik ben blij dat jullie me gevraagd hebben om vanavond bij jullie te komen in deze vorm van gemeenschap. 
Ik kan verwelkomd worden en gezocht worden door vele religies, maar ik deel me zelf niet in bij een enkel geloofstelsel. Ik omhels alle tradities evenzeer omhels ik jullie, want ik omhels ieder van jullie,  mijn broeders en zusters, gelijkmatig. 
Ik voel me geëerd gekend te worden als de Boeddha van liefde of als Krishna, of als Imam, maar ik voel me net zo geëerd om gewoon als broeder gekend te worden. Ik ben een brenger  van waarheid, van wijsheid en van liefde. Dat is wat ik onderwijs. Dat is wat ik ben. Dat is wat ik doe. En dat is wat ik al vele, vele, vele eeuwen gedaan heb. 
Jullie wonen op een glorieuze planeet, Gaia – deze wonderbaarlijke Aarde waar alle wezens, alle levensvormen hooggeschat en kostbaar zijn. En ik heb een boodschap en een lering die ik bij deze conversatie naar voren wil brengen, en die gaat over eenheid. Die gaat over de eenheid in liefde. Die gaat over gelijkheid tussen alle wezens; en om de menselijke soort te onderwijzen, om de menselijke soort er aan te herinneren dat allen gelijk zijn; allen zijn goddelijk;  ieder is een aspect van liefde. 
En als dit werkelijk bekend wordt, is er geen ruimte meer voor tweedracht, voor haat of oorlog, voor boosheid of woede, voor verkrachting of plundering. Dit is die tijd in jullie evolutie, en daarom is het dat ik nu terugkeer naar de planeet. 
Het is een tijd van vereniging, van samenkomen, niet alleen in begrijpen, maar in weten en in het wezen/bestaan van deze verbinding met iedereen, dat jullie samen reizen, mijn lieve vrienden, als EEN. 
Het is nooit anders geweest. Hebben jullie veel onwaarheden en illusies gecreëerd om die zo te laten lijken? Ja. Maar het is geen waarheid en het is zeker geen wijsheid. 
Waar je bent, waar je uit oprijst is heel parallel met de tijd van Atlantis, een tijd waarin er zoveel wijsheid en liefde was en heling en eenheid, niet alleen bij de mensen maar ook bij jullie sterrenbroeders en zusters uit de verre bereiken van het Universum. 
En toch bracht deze wetenschappelijke ontwikkeling, en dit geloof in invloed van bepaalde groepen, de arrogantie en het ego, jullie niet alleen naar de rand van vernietiging, en daar zijn jullie nu bij weg gedraaid, maar naar de vernietiging. En dit kan niet worden vergeten.  
Nee, wij willen niet dat jullie leven in pijn en verdriet hierover, maar we willen dat jullie je dit gewoon herinneren, zodat jullie weten hoever je bent gekomen, wat jullie hebben en wat je vermijdt, en hoe jullie willen verdergaan. 
Ik word een wereldleraar genoemd, en dit is een compliment. En laat me uitleggen hoe ik die rol als leraar zie. Het is zeker niet als prediker, maar meer in de rol van iemand die je hand neemt, je schouder en soms je hoofd en je zachtjes naar de waarheid keert, naar de innerlijke en uiterlijke wijsheid, of die nu is opgeschreven of zichtbaar is, of bijvoorbeeld uitgesproken wordt, want alles is gelijkelijk deugdelijk. 
Een van de kwaliteiten die ik draag en eer, en die ik van jullie vraag om met mij te dragen is medeleven, compassie. Want zonder compassie kan er geen echt begrip zijn. Er kan geen echte zin van eenheid zijn. Want in compassie is er een begrip van de betekenis, de glorie, het wonder en het belang van de reis van ieder wezen, en de waarde van die reis in het mozaïek van het geheel. 
Dus ik kom deze lering meedelen, niet volgens een dogma, nooit, maar overeenkomstig liefde, overeenkomstig de universele wet, want ook ik ben in dienst van Sanat Kumara.
Nu, mijn geliefde vriend, waar wil je vandaag beginnen? Waar wil je deze conversatie mee beginnen die we al vele millennia hebben?
Steve: Dank u Maitreya. Nou, ik denk, ten eerste, dat we niet alleen wisten dat u kwam, maar we wisten ook dat er een terugkomst van de meesters zou zijn. En kunt u ons vertellen wat de betekenis van de timing is van uw aankondiging van uw aanwezigheid? Is er meer dat u ons kunt vertellen over wat er in het algemeen aan het gebeuren is? 
Maitr: De betekenis van de aankondiging…   Nou, laat me tegen je vertellen dat de aankondiging niet zo belangrijk is als het feitelijke gebeuren. En in mijn nederige inschatting wil ik ook tegen je zeggen dat ik tussen velen ben, zoals je weet,  die ook terugkeren om tussen jullie in te lopen.
Nu, er zijn veel suggesties gedaan in de laatste 20, 30 jaren over dat ik al werkelijk in de vorm ben, tussen jullie in ben geïncarneerd. En dat is niet helemaal juist, want ik ben in en uit gestroomd/gestraald.
Dus laat me, voor we over aankondigingen praten en over de terugkeer van de meesters – van waar ik nederig die benaming krijg, maar ik herinner jullie er ook aan dat jullie ook in je meesterschap staan – als jullie ook bereikt hebben om opgestegen meesters te zijn, dan hebben jullie de cyclus verlaten van menselijk bestaan met de wetten van karma en de cyclus van herhaling die zo vaak plaats vindt, en dan hebben jullie een plek bereikt van her-vereniging, wat jullie denken dat spirituele verlichting is. 
En als ik zeg …wat jullie denken dat is… gebruik ik die term omdat allen van ons aan deze kant nog steeds in ontzag zitten, staan en knielen voor de uitgebreidheid van de Ene.
Dus, zelfs als we op de plek van verlichting en van her vereniging zitten, zelfs daarin, weten we dat er meer is en dat is schitterend. Nu, in ons meesterschap gaan we verder, zoals je weet, met Jezus Sananda, Sanat Kumara, St. Germain, die een geliefde broeder is. 
Wij hebben het vermogen om missies en doelen aan te nemen die op een lijn staan met wie we zijn in onze goddelijkheid en essentie en hoe we in en buiten de menselijke vorm ons hebben uitgedrukt of ergens anders, in al die tijd, of waarvan jullie denken dat tijd is. 
Maar we hebben ook het vermogen om in de vorm te komen en te zijn, niet gewoon als een aspect of een uitstraling – wat ik vaak gedaan heb – maar om te zijn wat jullie denken dat een menselijke werkelijkheid is, de vorm, maar ook om in die vorm aanwezig te zijn met het volle bewustzijn van ons wezen.
Dus dat is deel van onze regels van verplichting en hoe we ons her-manifesteren en opnieuw binnengaan en met grote opwinding en heerlijkheid komen om weer opnieuw op deze geliefde Aarde te lopen.
Dus we zijn vrolijk en blij en opgewonden over wat er nu aan het gebeuren is, in jullie tijd en onze tijd. Dit is vaak een punt van verwarring dus laat me daar duidelijk over zijn.
Er is een verbinding tussen onze tijden, wat jullie denken wat een framewerk is, nu. Dus we keren terug, allermeest ja, om te leren, om te dienen maar ook om met jullie te zijn.  Ascentie is een schitterende onderneming.
Nu, in het originele plan dachten we eigenlijk dat we jullie halfweg zouden ontmoeten en duidelijk met jullie in de 5de, de 6de en de 7de zouden wandelen. Dat plan is niet veranderd. Maar we komen terug omdat onze vibraties meer verenigbaar zijn omdat jullie trillingslichamen en systemen veranderd zijn en betekenisvol voldoende zijn toegenomen zodat jullie ons kunnen horen, naar ons luisteren, ontvangen wat wij te zeggen hebben en met open hart en blijheid met ons delen. 
Dus is het niet gewoon zo dat we in dienst zijn om te getuigen, het is omdat jullie, als collectief, naar de plek toekomen waar je gereed bent om te ontvangen. En ontvangen zullen jullie, met  een brede variëteit aan manieren 
Nu, jullie weten dat er velen van ons zijn. En net als jullie zelf, zijn er variaties in onze energievelden, onze benaderingen, waar we over willen spreken, wat we aanbieden, hoe we ons verbinden en hoe we in verbinding komen met diverse ‘pockets’ van de menselijke populatie. 
Dus keren we terug zodat jullie die ondersteuning hebben, maar ook dat we daarna gewoon worden verbonden als familie, als vrienden. Want er is en er zal een groeiende gemeenschap zijn niet alleen van begrip maar ook van wijsheid en van zijn. 
Dus we komen niet – laten we daar heel duidelijk over zijn – als jullie redders, en niet voor enige godsdienstige sekte. Dat is oud denken. Ja, ik weet dat er velen van jullie naar adem snakken bij zo’n verklaring, omdat de algemene bevolking nog meer zal snakken.
Nou, waarom zeg ik dat? Omdat mijn geliefden, redden, in elke taal, in elk dogma, zegt dat jullie in nood zijn en dat jullie moeten worden gered en veilig gesteld. En dat is gewoon het geval niet. 
Dus komen wij om inzicht te delen en wijsheid en lachen, en om jullie je in je begrijpen wijder te maken van hoe je Nova Aarde schept, en kan scheppen, met ons en door jullie zelf en met jullie sterrenbroeders en zusters?  Ja. Maar dit is een samenwerkend ondernemen. En nu, jullie zijn op het punt waar jullie dit kunnen begrijpen. 
Nu, toen jullie in het moeras zaten van de oude derde dimensie, hadden jullie toen de belofte nodig, de hoop, de aanmoediging van een redder?  Ja, dat hadden jullie. Maar dat is gedaan, en jullie doken op uit die duistere droom. En in toenemende mate zullen jullie de bevolking zien omhoog rijzen. 
We zetten ons daar neer, en we zullen ook posities uitwisselen van tijd tot tijd rond de wereldbol, zodat er gelijke penetraties zullen zijn en cultureel aanvaardbaar meedelingen en penetraties. 
Daarom is het waarom zo velen van jullie, waarvan je denkt dat meesters zijn – apostelen,  discipelen, heilige mensen,  terug aan het komen zijn. En als we dit heel direct neerzetten, wij zijn hier als geboorte trainers om jullie de laatste duw te helpen geven. 
Beantwoord dit je vraag, mijn vriend?
Steve: Nou, Lord Maitreya, het beantwoordt niet alleen mijn vraag maar ook enkele andere vragen die ik ook voor u had.
Laat me u deze vraag stellen. Benjamin Creme zei iets over u dat me in verwarring bracht. Hij zei dat u zou komen, onder andere, om de wereld opwarming terug te draaien.
Maar wij weten dat wereld opwarming gewoon een terugkeer van het gematigde wereld klimaat is.  (2)  Dus misschien kunt u ons vertellen wat – ik hoorde u al over het feit dat u niet hier bent om ons te redden, maar zijn er dan wel veranderingen waar u opzichter over zult zijn in de wereld? 
Maitr: Er zijn veranderingen, maar laten we daar ook duidelijk over zijn. De veranderingen waar we het meest bezorgd over zijn, zijn de veranderingen in het menselijke collectief en de uitwisseling van diverse, waar jullie als landen over gedacht hebben, land-staten. Maar het is de menselijke uitwisseling. 
Nu, niet alles dat ooit is gechanneld over mij is compleet accuraat. Ik bekritiseer in geen geval mijn beste hartsvriend Benjamin, want hij is getrouw en betrouwwaardig. Maar laten we praten over een zaak, zullen we zeggen, zoals over wereldopwarming. 
Op die tijd, en zelfs nu, was er grote vrees bij de bevolking over wereld opwarming, klimaat verandering, dat eigenlijk de oceanen omhoog zouden komen en alles weer opnieuw zou bedekt worden als in een waterwereld. 
Waar wij over spraken is niet de klimaat verandering, maar de vrees. Dus waar wij over  spreken als dit wordt begrepen, is dat we zullen zorgen (take care)voor de wereldopwarming, het gaat niet om de terugkeer naar gematigder situaties, het is het begrip dat wij voor jullie zullen zorgen.  
Dus wij komen niet specifiek om over de verschuivingen te praten die er zijn en waren en nog zullen gaan gebeuren met Gaia, terwijl zij zich verankert in haar totaal nieuwe rijk. Niet alleen is zij zeer competent, maar begrijp ook dat Gaia, dit ongelooflijke, gevoelige, aartsengel wezen, haar eigen team van oppassers heeft. 
Waarom wij terugkeren is om met jullie te wandelen, zodat jullie een gespreksonderwerp hebben, omdat het allemaal gaat over het comfortabel worden en rusten en zijn, in jullie wezen zijn. 
Dus, als het wereldopwarming is, dan zullen we daar over praten. Is het vervuiling, pollutie, dan praten we daar over. Maar waar we werkelijk over praten en met jullie over spreken, zijn de onderliggende menselijke motivaties en reacties en angsten, zodat die voorbeelden totaal worden uitgeroeid. 
Steve: Dank u. Nou, laat me u nog een heel moeilijk geval presenteren en een dat vele, vele mensen in onze wereld gescheiden houdt, en specifiek- nou, mensen van verschillende culturen en religies. En dat is dit: de Moslims accepteren u als de Imam Mahdi, de Christenen accepteren u als iemand die zij ook verwachten maar Christenen en Moslims zijn op dit moment gescheiden.
En ze zijn gescheiden omdat er een gezichtspunt over de wereld gaat dat Moslims heel veel terroristen hebben, dat Moslims, sommige mensen zeggen dat ze terroristen zijn, en ze geven hen de schuld van dingen zoals de 9/11 (11 september) en de Londen bombings en andere daden die terroristisch zijn. 
Maitr: Ik wil niet praten over specifieke dingen zoals dat van 9/11 of de London bombings omdat waar ik over wil spreken is over het hart van de zaak. Nu, voordat ik dat doe, moet ik zeggen – en zelden zal ik nooit iets moeten zeggen – maar ik wil dat jullie allemaal dit begrijpen:  
Niemand is schoon hierbij. En iedereen is zo zuiver als het moment waarop ze het hart van de Ene verlaten. Die Christen/Moslim frictie, haat, dat conflict is een van de duidelijkste voorbeelden van een gebied dat healing nodig heeft, dramatisch, intens, historisch en in sommige gevallen zelfs voorhistorisch.  Dat is gebaseerd op de ontwikkeling van afscheiding, van isolatie, van onwaarheid die buiten de voorstelling ligt, van zelfs zij die Lucifer volgden, en weggingen op hun eigen tocht met Lucifer, waren niet zo begoocheld als deze situatie vertegenwoordigt.  Die zin van valse schuld, schuldgeverij, schaamte, ego, zelf-overtuigdheid en scheiding is buiten enige vorm van geloof en zeker buiten elke vorm van liefde. 
Er zijn net zo veel Christen terroristen…. Hebben jullie die financiële fiasco’s niet gezien van jullie financiële stelsels?
Steve:  Ja, dat hebben we. 
Maitr: En het werpen van vervuiling en bommen?  Die zijn niet op godsdienst gebaseerd. Maar er is geen groep die kan zeggen: “Wij hebben er nog nooit aan meegedaan.” Dus is er een zin van schuld en schaamte en omdat die zo onverdraaglijk is, en wat jullie doen, en dit is deel van de verschuiving die jullie momenteel maken – maar wat jullie doen is: “Ik voel me zo schuldig, ik voel me zo beschaamd dat ik het moet aanpakken en de schande ergens anders moet neerleggen zodat ik kan ademen.” En dat is precies wat jullie doen.
Nu, als er zoiets bestond als zonde, dan zou het dat zijn. Maar dit alles, al die onwaarheid, dat moet weg.  
Nu, jullie hebben ook zeer gerieflijke theorieën ontwikkeld. En dit is zo in de Moslim wereld maar ook in de Christelijk wereld, en in de Joodse wereld. Dus jullie ontwikkelen ingewikkelde drama’s en verklaringen. “Nou, het zijn de Illuminati,” “Het zijn die van de cabal.” Het is die of deze, opnieuw nemen jullie de zin van schuld en schaamte en plaatst die buiten jezelf. Dus iedereen moet er in meespelen en moet een stuk van dit prachtige, wereld drama krijgen. 
En dit is precies wat ik tegen jullie heb gezegd toen ik zei dat jullie naar de zelfde afgrond zijn gegaan wat jullie in Atlantis deden: “Wij zijn goed, wij zijn heilig, wij zijn gekozen, en jullie zijn verdoemd.” 
Kun je je dat nu voorstellen? Nou, nu komen jullie tot het punt waar je gaat zeggen: “Nee, Lord, dat kan ik me niet voorstellen.” En met die erkenning komt het begin van de healing. Het feit dat Christenen wijzen en zeggen: “Nee, dit is niet de waarheid over onze Moslim broeders en zusters,” en het feit dat Moslims zeggen: “Nee, de vijand, die ontrouw ligt in mij.” 
En dit is een groeiend begrip. En wat jullie collectief aan het doen zijn is om de vijand van binnen te erkennen en zeggen: “Nee, ik wil niet zo leven, want dit is niet wie ik ben, en ik wil niet in oorlog zijn met mijzelf of buiten in de wereld.” Of zelfs buiten de planeet, om die zaak. 
Dus jullie gaan verder tot aan dit punt waar je zegt dat haat alleen maar nog grotere haat propageert. Dit zorgt alleen maar nog meer afscheiding en pijn en schade en lijden. Nu, dat kunnen jullie niet doen terwijl ter zelfde tijd iedereen bidt voor vereniging, voor overvloed, voor vrede. Dat werkt niet. Dat heeft het nooit gedaan en dat zal het nooit doen. Daarom moet de oude derde dimensie worden vernietigd en verwijderd.
Er is een tijd voor vernietiging, mijn vrienden en dit is die tijd. En het is de vernietiging van  illusies die jullie uit elkaar hebben gehouden. Het is tijd om uit te reiken, om jezelf te omhelzen en je buur te omhelzen, over de bergen heen, over de zeeën, over de hele planeet en boven de planeet.
Nu, hoe begint dit? Laat me dit opnieuw benadrukken, het begint door vergeving en door toe te geven dat de vijand in jezelf zit en de vijand is gewoon gebaseerd op de vrees dat jullie op een of andere manier schuldig zijn, dat jullie verkeerd zitten, dat jullie insufficiënt zijn, dat jullie onwaardig zijn. En niets daarvan is waar.  En in jullie oneindige wijsheid – niet de mijne, niet die van Jezus Sananda, niet van Sanat Kumara, maar in jullie oneindige wijsheid – weten jullie dit. 
En zo begint het en het begint omdat jullie zijn begonnen, omdat jullie die keuzes maken. Dat is niet omdat wij met jullie op de Aarde wandelen. We kunnen deze conversatie hebben omdat jullie op het punt staan om deze verschuiving/verandering te maken en wakker worden uit deze vreselijke droom.
Steve: dank u Lord. Voordat ik u de volgende vraag in deze richting stel, wil ik u graag een meer logistieke vraag stellen, als u het niet erg vindt. En dat is dat ik weet dat als veel luisteraars horen dat u hier weer bent, dat er een vloed van emails zal komen die zeggen:  ik wil met Maitreya werken, ik wil voor Maitreya werken. Hoe kan ik contact met hem krijgen? Hoe kan ik met hem in aanraking komen?
Wat antwoordt u op deze luisteraars en lezers?
Maitr: Alles wat je maar hoeft te doen is jezelf selecteren. Ik rekruteer niet, maar ik luister. En in je hart en geest, die ik zeer intens eer, is het denken ook een heilige tempel en die wordt nog meer zo.
Dus je selecteert jezelf en wijst aan dat je met mij wilt werken, omdat ik op veel plaatsen aanwezig zal zijn over de wereld op jullie globe, op Gaia en ik zal jullie roepen, ik geef je een wenk. Dus denk niet dat je me een email hoeft te zenden. Mijn vermogens van telepathie zijn behoorlijk sterk.
Nu, wat ik wil dat jullie doen, als je in dienst wilt zijn met mij, naast mij, niet achter me maar naast me, is een toewijzing van je hart nodig en luister dan. Want ik zal jullie instructie geven, niet alleen iets leren, maar ik zal je daden leiden. 
Het is niet gewoon de zaak om naar een tempel toe te komen of naar een heilige plek en in de energie te zijn. Dit is een tijd van daden op de planeet en we zullen elkaar ontmoeten als de tijd juist is. En het kan in Londen zijn, het kan in Rome zijn, het kan in Mumbai zijn, in Zuid Afrika maar we zullen elkaar ontmoeten. 
Steve:  Okay, Lord. Dank u zeer hiervoor. Nu, ik ga nu terug naar het moeilijke stuk van vragen stellen. En ik heb alles gehoord wat u zei over de afgrond die kan bestaan tussen volkeren. Er is ook een afgrond tussen mensen en ik hoop dat er enkele dingen zijn die u niet gezegd hebt die toegepast kunnen worden op deze zaak.
Er is een afgrond tussen mannen en vrouwen en er zijn de hele tijd gevallen gerapporteerd in de pers van enkele zeer tragische en gewelddadige en betreurenswaardige dingen die aan vrouwen worden bedreven. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die willen dat dit eindigt en ik denk dat het hoog tijd is dat ze in een gelijkwaardige positie komen zoals mannen. 
Wat zegt u tegen mannen en vrouwen over deze situatie?
Maitr: Nou, ik spreek voornamelijk tegen mannen in die situatie. Nu, jullie weten allemaal dat je de energie draagt van het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke. Dus waar ik over spreek, daar het in deze incarnatie gebeurt en in deze culturele situatie- waar jullie van denken dat het een zaak is die op een geslacht is gebaseerd – laat me hier heel duidelijk zijn: Ik spreek tegen jullie allemaal.
Maar ten eerste wil ik tegen de mannen praten. En wat zeg ik tegen jullie…  nou, wat zou ik tegen je zeggen nadat ik zei: “Hoe konden jullie?” want ik weet hoe je dat kunt – en opnieuw is dit een onwaar geloof, dat zegt dat het gerechtigheid is en het is controle en het is wreedheid en het is angst; het is de absolute schrik voor de macht van de vrouw – vrouw – en ik spreek niet louter over de goddelijke vrouw, ik spreek over de menselijke vrouw – zij is oppermachtig. Zij is de Moeder, zij is de godin, zij is de drager van nieuw leven. Zij is de koesterende, de verzorgster, de schepper van thuis, van het heilige hart. Dragen mannen daar aan bij? Ja. Maar op een heel basische wijze is de macht van de vrouw verschrikkelijk voor veel mannen. 
En dus wat doen zij? Ze proberen haar te vernietigen, via controle. En er zijn veel vormen van verminking, van moord, van verkrachting. En ongelukkig als beschaving, een wereld beschaving, hebben jullie al die vormen gepraktiseerd, en jullie hebben geprobeerd om het wonder van de vrouw te onderdrukken, het geschenk. Jullie hebben het geschenk genomen en het onder je hielen vertrapt. Jullie hebben haar op de brandstapel gegooid.  (3) Jullie hebben haar seksualiteit verminkt.  (4)  Jullie zijn seksueel agressief geweest, economisch agressief, sociaal agressief. (4)  Jullie zijn nog nergens dichtbij de gelijkheid waarvan je denkt dat je dat bent. Maar dat gaat ook veranderen. 
Omdat, opnieuw, jullie je realiseren dat er absoluut geen vreugde zit, maar nog meer pertinent, er is geen opluchting. Dus door pijn toe te brengen, emotioneel, stoffelijk, sociaal, politiek, vinden jullie geen opluchting.  En het ontsteekt die diepere soort angst.
En hoe meer jullie dit doen, hoe meer de vrees groeit, omdat je ziet dat je haar niet kunt vernietigen. Want vrouw rijst op als een feniks uit de as.  En of het nu je moeder is, je zuster, je vrouw, je partner, je buurvrouw, je president, je eerste minister, jullie realiseren je dat jullie verschrikking nog niet eens is vertrokken, maar dat die nog meer groeit. 
Dus jullie zitten op het punt waar je zo ziek bent van doodsangst dat je bereid bent om dit op te geven. En dat komt ook door het goddelijke vrouwelijke, de verankering van de gouden periode van Gaia die de gouden periode is van het goddelijke vrouwelijke.  Die brengt de beloftes in vervulling van de Goddelijke Moeder, in iedere wijze of vorm. 
En ja, vrouw rijst omhoog, niet langer meer slachtoffer, niet langer meer onderworpen, niet langer tolerant voor misbruik. En geen gelijkheid eisend van de mannen omdat ze erkennen dat het niet van de mannen is om hen gelijkheid te geven.
Dus dit is de verandering die in de lucht zit, en die is positief. Is er een weg te gaan? Ja. Maar laten we terugkeren naar waar ik begon. Mijn bedoeling als leraar is vereniging en medeleven. En dit is weer een ander gebied, waar dit (vereniging en medeleven) -  niet dat we hopen dat het zal gebeuren, maar het zal gebeuren.
Steve: Dank u Lord Maitreya. Nu, we hebben nog zeven minuten over. En dus ga ik nu nog een logistieke vraag stellen eerst, en dan wil ik u nog een onafhankelijke vraag stellen. Dus de logistieke is: u hebt gezegd dat we u in Londen, Rome en verder nog zien. Wanneer beginnen we u te zien verschijnen op het wereldtoneel en gaat u met ons praten? 
Maitr: Dat zal zeer binnenkort zijn. In wat jullie in jullie Noord Amerikaanse termen denken over na de zomermaanden. 
Steve: Oh, dat is iets geweldigs om naar uit te kijken.
Nu, mijn onafhankelijke vraag. Kinderen worden vaak niet vrijgelaten in onze gemeenschap. Er wordt niet naar hen geluisterd. Als u voor kinderen spreekt, en u spreekt voor het hedendaagse kind, wat zou u willen dat wij volwassenen weten?
Maitr: Wat ik wil dat jullie weten over de kinderen die zijn geïncarneerd – en laten we kijken naar…. Nou, er zijn veel golven geweest, zoals jullie weten, maar specifiek de kinderen onder de 10. Mijn advies aan jullie is,  mijn leiding aan jullie zou zijn, kijk er naar uit.
Ja, mijn vriend  ‘niet vrijgelaten’?   Opnieuw, kijk naar wat ik gezegd heb over vrouwen en hoe die niet naar mannen kijken om hen permissie te geven. De kinderen die komen…. velen, meest sterrenzaden … zijn zich reeds bewust van hun Multi-interdimensionaliteit. Zij zijn niet versluierd door slaap gekomen zoals de vroegere generaties.
Dus wat jullie ontdekken door de kinderen van vandaag, inclusief velen nu die in hun tiener  jaren zitten, de tieners, en zelfs de twintigers, en ja, ik wil jullie niet beledigen, maar, beste harten, jullie zijn nog kinderen! En jullie zijn de kinderen van mijn hart. 
Maar dezen zijn zich bewust van wat er moet veranderen, van hun missie en bedoeling, van de eenheid tussen alle dingen, alle wezens, alle rijken van bestaan. Dus wat er met die kinderen gaat gebeuren? Zij zijn al voorbereid op Nova Aarde. Dus wat jullie gaan zien is dat zij in veel gevallen jullie leraren zullen zijn. 
Nu. Zijn ze gekomen en zijn ze eisend? Buitengewoon. Want wat zij eisen van jullie is dat jullie omhoog stappen. Zij willen niet dat jullie langer traag blijven. En zij zijn klaar om 5de, 6de, 7de dimensionale wezens te zijn. Zij kwamen hier niet om in de 3de dimensie te wonen. 
Dus geef acht op wat zij jullie hebben te leren. Nu, betekent dit dat zij geen koestering en leiding nodig hebben en liefde, zodat de sluier niet naar beneden valt zoals het op jullie neerviel? Ja, dat hebben ze nodig. Jullie zijn hun bestuurders, hun wachters. Zij zijn aan jullie toevertrouwd, jullie prachtige engelen. 
Dus, de kinderen van alle naties, van alle godsdiensten zeggen tegen jullie: “Kunnen wij nu alsjeblieft verder?” Hebben jullie niet gemerkt, daar er een sterke zin van individualiteit is, hoe er meer eenheid en cohesie is in hun groepering, in hun erkenning van elkaar? In hun bereidheid om kleur en geloof en socio-economische onderscheidingen te omhelzen? 
Dezen kwamen niet met hun vijand van binnen. 
Steve: Hoe moet hen de hand worden gereikt, Lord? Moeten we hen een integraal deel van onze blogs en radioshows maken? Hoe.. hoe moeten we met hen zijn?
Maitr: Nee. Er moet geleerd worden hoe je met hen moet omgaan, in hun wereld, en hoe zij willen communiceren en verder gaan. Dus, ja je moet inclusief zijn, maar het gaat ook om je te realiseren dat in het proces van wat je denkt dat jeugd is, er ook exclusiviteit is in die groep, met die groep. Dus moet je hen eren en hen omhelzen maar ze ook speelruimte toestaan om te zijn.
[muziek]
Steve: Dank u zeer, Lord Maitreya. Dat was een prachtige eerste discussie met ons en we weten dat we zoveel meer in de toekomst zullen gaan horen van u.
Maitr: Ga met mijn liefde. Vaarwel. 
Steve: Vaarwel    [einde]

Voetnoten
(1) Zoals Sanat Kumara, bijvoorbeeld die liever “Raj” genoemd wil worden.
(2) “Jullie die bekend zijn met de boodschappen weten dat Aarde’s herstel naar haar oorspronkelijke Eden houdt ook de pool en tropische temperatuur extremen in die verklappen  wat uiteindelijk een gematigd klimaat wereldwijd zal zijn.” (Matthew’s boodschap van 11 jan. 2010)
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)
(3) Sati, de gewoonte om een vrouw te dwingen om met haar (gestorven)echtgenoot op de brandstapel te sterven.  
(4) Misschien een verwijzing naar een verminking van vrouwen genitaliën.  Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html