Labels

Tuesday, December 11, 2012

04-12-2012 Ascentie Stappen op onze Reis


Ascentie Stappen op onze Reis:  Ieder kan zelf nog iets toevoegen aan  mijn serie over Ascentie.    

Bron:
http://illuminations2012.wordpress.com/2012/12/04/steps-of-the-journey-to-each-his-or-her-own-another-ad-on-of-my-bundle-of-ascension/

Dit vloog net op mijn blog en toen ik het las…  wow/ aha/ hee – dat heeft me van de sokken geblazen en ik heb geen woorden meer… dit is een echte “Voeg aan mijn serie toe over Ascentie Beschrijvingen”.

Hier is het:  geboeid hierdoor….  Het is het antwoord op zo veel vragen van mij en waarschijnlijk ook van jullie:  Ge-her-blogged van de datum 4 december 2012 van ContraMary, uit: Het Verwijderen van de Ketenen.   Removing The Shackles

Steps of the Journey: to each his or her own.
  

Ik schreef kort geleden  dit:  “Ascension Flu: The Change is Almost Here”  “Ascentie Griep: De Verandering is er bijna.” En dit artikel kwam in een ander artikel dat ik ook heel interessant vond:  “De Twaalf niveaus van Ascentie”, & “Wat kan ik verwachten… Beginnende Ervaringen in de Hogere Rijken”.

Naar mijn mening kunnen we geen 100% zeker weten hoe die veranderingen zich gaan ontvouwen, of hoe ze zullen verschijnen, of wat de volgende stap of het niveau is. Nadat ik dat gezegd heb, vond ik de 12 niveaus van Ascentie interessant wat betreft mijn eigen persoonlijke reis om te komen waar ik heden ben, en ik vond troost om te lezen dat iemand anders de reis genoeg begrijpt om er ook over te schrijven.
Voor ieders eigen reis, door hun eigen denken en hart, naar waar dit hen brengt.

http://www.cedar-rivers.com/articles/consciousness-spirituality/70-ascension-symptoms-experiencing-the-higher-realms.html

Het maakt niet uit hoe oud je bent, welk beroep je hebt, of hoe je huidige omstandigheden in je leven zijn… vergis je niet, jullie zullen tot dienst worden opgeroepen. Door jullie bijstand, zul je healen. Door jullie woorden, zul je kennis meedelen. Jullie aanwezigheid zal dienen om verloren en zoekende mensen te doen ontwaken. Tijdens jullie werk, zal je iemand zijn die een donkere kamer binnenloopt en met een lantaarn voldoende licht naar binnen werpt.   


De Twaalf Niveaus van Ascentie

We evolueren en absorberen allemaal Licht op ons eigen tempo. Sommigen zijn bewust aan het werken met die veranderingen en dus gaat hun transmutatie sneller, sommigen zijn zich niet bewust en absorberen ook licht in een directe relatie met de planetaire verandering. Maar, men kan deze creatie op verschillende niveaus zien. 

1. Eerste niveau
- als het lichaam dichtheid laat vallen vertoont het in het algemeen mutatie symptomen van griep, hoofdpijnen, diarrhee, (huid)uitslag, spieren en gewrichtspijnen. De meeste epidemieën zijn Licht epidemieën! 
De hersenchemie verandert, de functies van rechter en linker hersenzijde gaan in elkaar over en de hypofyse en pijnappel klieren beginnen van maat te veranderen. De DNA structuur en chemische componenten beginnen te veranderen en nemen extra hydrogeen(waterstof) atomen op en chemicaliën die de cellen nodig hebben om on-onderscheiden hoger Licht op te nemen en om die af te breken tot gebruiksbare Licht encoderingen voor het DNA 

2. Tweede Niveau
- de etherische blauwdruk wordt overstroomd met licht en laat karmische ervaringen los, mensen kunnen zich gedesoriënteerd voelen maar ook ‘vlagen griep’ ervaren. Velen beginnen zich af te vragen “waarom ben ik hier?” Licht in de etherische blauwdruk laat 4 dimensionale structuur los en veroorzaakt draaiingen in de geometrieën van de emotionele, mentale en spirituele lichamen. Verandering is rap en velen voelen zich vermoeid.

3. Derde Niveau
- stoffelijke zintuigen worden veel sterker. Jullie lichamen absorberen niet alleen Licht voor hun eigen verandering maar werken ook als een transducer-decoder (omvormer-decoder) van hogere licht energieën naar de planeet als geheel. Het proces van de inademing is nu  onomkeerbaar, als een elastieken band die tot aan de maximum capaciteit is opgerekt, die nu wordt losgelaten en die zal terugveren naar zijn natuurlijke staat. 

4. Vierde Niveau
- grote veranderingen zitten in de hersenen en de chemie en de elektromagnetische energieën ervan – symptomen zijn vaak hoofdpijn, beneveld zicht, hoorverlies en soms borstpijnen. Kristallen regelaars in het etherische lichaam houden lichtlijnen vast in de 5 Dimensionale blauwdruk om zich opnieuw te verbinden totdat jullie klaar zijn. Borstpijnen zijn er vanwege de zich uitbreidende energieën van het hart naar diepere niveaus. Zien en horen worden op een lijn gezet om anders te functioneren.
Het mentale lichaam begint zich af te vragen of het nog steeds de leiding heeft en mensen krijgen sterke onverklaarbare en onmiskenbare drang om zonder aarzeling spirit te volgen.  Mensen kunnen stukken telepathie krijgen, helderziendheid en bijna allen beginnen empathie te beleven. Dit is een tijd om het emotionele lichaam te voelen, te eren en te accepteren en waardevol te vinden en leren om dat te beheersen.

5. Vijfde Niveau
 - het mentale lichaam besluit om zich op spirit af te stemmen, dromen veranderen en kunnen stralender worden, jullie krijgen gevoelens van déjà vu. Gedachten processen worden non-lineair. Tussen het weten en twijfelen in schommelen. We realiseren ons de normale aard van denken en ons gedrag en kijken naar het ontprogrammeren en opnieuw programmeren om de “Ik”  die we willen zijn te scheppen en niet de “ik” die we dachten te zijn door onze uitwisseling met ouders, familie en gemeenschap enz. Verandering schijnt constant te zijn en we beginnen ons bewust te onderscheiden via ons hart en doen dat eerder dan te oordelen vanuit een “geconditioneerd antwoorden”. 

6. Zesde Niveau
- we trekken anderen naar ons toe voor wederzijdse ondersteuning en stimulatie voor groei. We vragen ons af wat echt is, ons mentale proces en hoe we ons identificeren met anderen en onszelf verandert snel. Her-evaluatie kan onprettig zijn maar we voelen dat we dat moeten doen – we kijken naar onze relaties, banen, thuis omgeving, leefstijlen, het is een tijd van loslaten, van verder gaan. We veranderen onze vrienden, alles voelt in een staat van flux, stroming te zijn maar we voelen ons lichter, groter, vrijer of zo. In deze fase is het Licht -quotiënt in ons wezen 33% - we voelen alsof we onze innerlijke zintuigen openen en helderziendheid, helderhorendheid, enz. schijnen dan normaal en natuurlijk voor ons te zijn.

7. Zevende Niveau
- het hart chakra opent zich meer, we worden meer ‘echt’ met onze emoties, we hoeven alleen maar onszelf te zijn! We laten blokkeringen en oude patronen los – het is een tijd van grote emotionele opruiming en grote intensheid als we proberen onszelf los te maken van oude emotionele bagage. We voelen ons meer afgestemd op elk moment, voelen ons aanwezig en stromen met het leven mee.
Vaak eindigen oude relaties of veranderen snel als Wezens dieper in zich graven en hun gevoelens eren – er is op elk niveau gewoon geen ruimte voor ontkenning. We beginnen emotionele hechtingen met anderen te verliezen. Borst pijnen (angina pect?) zijn meer algemeen omdat het hart doorgaat om zijn energievelden te openen. (Het doen van de Unified chakra meditatie zal helpen bij de hartsopening) 

Vrees in deze tijd wordt losgelaten omdat de energievelden van alle lichamen opnieuw worden verbonden door het hart en als ze zijn verbonden, valt angst weg. Druk op het voorhoofd of achterop het hoofd komt vanwege de opening van de hypofyse en de pijnappelklieren terwijl ze meer licht absorberen, als deze klieren volledig open zijn, geactiveerd en functionerend zijn op het hoogste niveau, dan stopt het verouderen en de dood. Als de pijnappelklier volledig open is, beleven we de Multi-dimensionaliteit maar dualiteit schijnt toe te nemen terwijl we die achter ons laten. 

Op sommige dagen voelen we ons verbonden en blij, op andere hebben we angst en zitten gevangen in overlevingszaken. Velen willen ‘ascenderen’ en verlaten de planeet terwijl we een heel reële mogelijkheid merken om te ascenderen door onze verdiepende verbinding met spirit. Terwijl we leren om onze blijdschap te volgen, kunnen we juist ‘de planeet redden’ en iedereen hun eigen vreugde laten volgen.

DIT ALLES zijn fasen van progressie en weerspiegelen onze veranderende perceptie. Wat betreft voedselregelingen, voel je dat je minder, meer licht, meer levend voedsel eet – velen zijn op deze fase al gestopt om vlees te eten, suiker te gebruiken of om alcohol te drinken omdat zij de effecten ‘voelen’ van die substanties op de trillingsvelden van het lichaam.

8. Achtste Niveau
- we laten de ‘reddende’ manier achter ons. De pijnappel en de hypofyse klieren veranderen van vorm, als de hoofdpijn blijft, vraag dan de Wezens die met je werken om het gewoon ‘wat bij te stellen’ want zij voelen de pijn niet, of vraag hen om endorfinen los te laten – het natuurlijke opiaat van de hersenen. De hersenen worden geactiveerd – specifiek het cerebrum, de ‘slapende reus’.  Craniale  uitbreiding wordt algemeen; driehoekige ‘kristalzaden’ in het voorhoofd en recorder kristallen aan de rechterkant van het brein worden geactiveerd samen met het 8ste, 9de, en 10de chakra. We beginnen vast te zitten aan Licht talen.

De hypofyse en pijnappelklieren worden volledig geopend en werken samen om de ’Ark van het Verbond’ te scheppen, een regenbooglicht dat in een boog ligt boven de top van het hoofd naar het derde oog dat een decoderend mechanisme is voor hogere dimensionale taal.  Je kunt het moeilijk vinden om woorden te vinden om jezelf uit te drukken omdat je kunt denken in geometrieën en in tonen/kleuren. Als je in verwarring komt doe dan de verenigde chakra meditatie ( Unified Chakra Meditation) en vraag om boodschappen om te worden on-gecodeerd en vertaald.  Opnieuw worden jullie je meer bewust van de grootsheid en de Multi-dimensionaliteit  van jullie aard, dat je alles kunt zijn dat je wilt zijn, je stopt met werken uit verplichting en relaties worden transpersoonlijk. Jullie delen elkaar woorden mee vanuit je hart en je ziel en anderen kunnen zich gedesoriënteerd voelen als ze met je om moeten gaan, omdat ze niet langer meer ‘haken’ in je hebben om zich met je te verbinden. Jullie werken vanuit een diep niveau van sereenheid met verhoogde sensitiviteit en bewustzijn maar voelen je gegrond en getransformeerd. In deze fase is het mogelijk om zuiver door Licht en prana te worden ondersteund, om geen voeding te nemen uit de atmosfeer rijken en om door het etherische rijk gezond te worden onderhouden.

9. Negende Niveau
- het decoderen van geometrieën en tonen is makkelijker, spirit gebruikt de talen van licht die de 6 dimensionale blauwdruk verandert naar een nieuw sjabloon voor je 5 dimensionale Lichtlichaam. Jullie lichaam kan van vorm veranderen terwijl de energievelden verschuiven. Je voelt je onderling verbonden met alle Wezens overal en minder verbonden aan de meningen van anderen.  Jullie laten de wens en de energie los om het ‘spel van afscheiding en beperking’ te onderhouden en om werkelijk de vrijheid te voelen. Het 9de niveau ziet een massale afdaling van lichtlichamen in de stoffelijke vorm. Zoals bij de 3de en de 6de  ziet dit niveau een sterke her-evaluatie als we met de laatste overgave beginnen aan Spirit en we worden echt een Goddelijke instrument. Hier bepaalt Spirit ons inkomen, ons werk, andere wezens in ons leven, alles. 

Dit is de oplossing van het ego-zelf en terwijl het in vervoering is kan het aller pijnlijkst zijn. De sprong maken kan angstig zijn ook al zijn we al in eonen van tijd geëvolueerd om dit punt te bereiken. We kunnen heen en weer gaan, vastzitten aan oude troost zones voordat we compleet loslaten – er is geen terugkeer mogelijk en alles moet worden losgelaten. Het 9de niveau is overgave en dan vervoering, het loslaten  van het “Ik” – we realiseren ons dat, omdat  de vrije wil reëel is, het ook een illusie is omdat die alleen daar is om ons te gidsen om ons te bekrachtigen om Een te worden met Spirit. Overlevingsangsten vertrekken – focus je in het Nu op een ding tegelijk. Alhoewel angsten kunnen opduiken, schijnen ze onwerkelijk te zijn en kunnen makkelijk aan de kant gezet worden.
We neigen los te breken uit de eenstemmige werkelijkheid en onze keuzen en werkelijkheid lijken onwerkelijk te zijn voor anderen. Vanaf de 7de, 8ste en de 9de straalt het innerlijke licht merkbaar naar buiten en dan nu voel je je ongelooflijk gegrond, verbonden, gecentreerd, gevuld met bedoeling en de wens om alleen maar te dienen. Een tijdje kun je tussen de 8ste en de 9de glippen, door te voelen compleet in eenheid te zijn en dan weer naar een ‘beperkt menselijk wezen’ te gaan, dit komt tot rust aan het eind van het 9de niveau. Dan voel je je voortdurend verbonden en werkt vanuit je Christusniveau en je bedoeling en motivatie is altijd voor het hoogste goed, alhoewel anderen, door hun eigen innerlijke triggers en toestanden gaan, en dat niet altijd willen zien. De 9de is waar we beginnen vast te zitten aan ons Weten dat alhoewel ons evolutionair proces snel aan het versnellen is, samen met de hogere trillingsenergieën, dat we nog geen Hemel hebben gecreëerd. Dus, ik dacht dat je dan misschien aan het worstelen was en verward was in deze tijd., Weet dat je toekomst het volgende heeft in Jullie hemel op Aarde, misschien zelfs voor de laatste zet. Heb alleen Vertrouwen:  IK BEN.

De laatste drie niveaus verenigen alle energievelden, alle chakra’s zijn verenigd en jullie worden totaal verbonden met je IK BEN. 

10. Tiende Niveau
- jullie zijn een met het Bron Bewustzijn en weten dat alles mogelijk is. Het DNA heeft niet langer 2 strengen maar 12 strengen, teleportatie, manifestatie zijn onmiddellijk. De Merkabah (een andere naam voor ons Lichtlichaam) is al opgebouwd en laat je door ruimte, tijd en dimensies gaan, is compleet in jullie totaliteit. Het heeft zijn eigen bewustzijn  door je Zelf bestuurd. 

11. Elfde Niveau
- alle niveaus van het lichtlichaam werden gebouwd en geactiveerd en zijn verbonden met je stoffelijke lichaam via ‘draaipunten’. Deze licht matrixen liggen bij de stoffelijke acupunctuur meridianen en zijn lijnen van licht die met prachtige geometrieën elkaar doorsnijden – een nieuw 5 dimensionaal circulatiesysteem. Cellulaire regeneratie is voltooid geworden. De tijd is niet langer lineair maar simultaan – verleden, heden en toekomst bestaan allemaal te samen – alles gebeurt in parallellen. Er is geen afscheiding en jullie zullen volledig je visie op de Hemel op Aarde manifesteren en de verrukking van Spirit uitdrukken. In deze omlijsting van bewustzijn zullen nu velen toegang krijgen en nieuwe soorten op Licht gebaseerde technologieën creëren, ze zullen nieuwe gemeenschappen bewonen, nieuwe stelsels van regeren en billijk voedsel en bronnen verdeling scheppen. Allen hebben specialistische training gekregen en vaardigheden om de Nieuwe Wereld te helpen scheppen en manifesteren – de ‘Gouden Periode’.  

12. Twaalfde Niveau
- het voortduren van de Schepping en het instellen van de Nieuwe Wereld systemen – die vastzitten met andere initiatieven die nieuwe regeringen, nieuwe financiële en onderwijs stelsels in bestaan brengen, betere stelsels van voedsel en bronnen toewijzing enz. omdat allen opnieuw zullen worden gedefinieerd  in de laatste fases van Aarde’s ascentie zodat allen in vreugde, gelijkheid en harmonie kunnen zijn. In deze tijd zal de planeet worden ‘her-geweven in het Licht om in zijn volle glorie te schijnen als de laatste fases van dit Goddelijke Plan zich ontvouwen. De planeet gaat naar het Licht, schuift uit deze dimensie en wordt naar een Multi-sterren systeem gebracht waar iedereen een lichtlichaam is en in totaal Meesterschap Spirit volgt. Alle parallelle werkelijkheden worden her-weven en terug geabsorbeerd naar Spirit en allen hebben dan hun wil op één lijn gebracht met de Goddelijke Wil.

- …uittreksel uit het boek “De kunst van Resonantie”
- Opmerking: Natuurlijk, niet al die symptomen kunnen worden toegeschreven aan het Ascentie Proces. Volg dus je eigen leiding en raadpleeg een professionele gezondheidswerker als dat nodig is. 
- * Nu we het juiste advies hebben geboden, weet dan ook dat we ons realiseren dat je hier niet zou zijn als je de stoffelijke en mentale alternatieven al niet had uitgeput. 


Wat kan ik verwachten…  
Beginnende ervaringen in de Hogere Rijken. 

1/   Naar een betere baan gaan die de uitdrukking steunt die jij bent, die je passie of je missie is, die in de grond hetzelfde zijn. .
2/  Grotere financiële overvloed zoals je nog nooit eerder hebt beleefd. 
3/  De meeste dromen worden waar en ook gemakkelijk. 
4/ Jullie trekken een nieuw maatje/of partner aan of jij en je huidige partner hebben een relatie opgebouwd die rond kameraadschap gaan zonder “haken en ogen”.  Je houdt van elkaar, bewondert en adoreert elkaar voor wie je bent zonder afhankelijkheden.
5/  Terwijl je verder evolueert, her-verenig je je met je “tweeling” die een totale weerspiegeling is van jou. Samen zijn is als het met jezelf samen zijn en je voelt de eenheid met de Bron als nooit tevoren. 
6/ Je schijnt je nergens wat van aan te trekken en niets schijnt er meer toe te doen. Je bent geëvolueerd uit de Oude Manier van zijn, van drama en van emoties. 
7/ Je hebt je interesse verloren voor de “New Age” arena. 
8/ Je WEET dat al je behoeftes worden vervuld en dat dit altijd zo zal zijn.
9/ Je hebt niet langer de wens of de behoefte om dingen te laten gebeuren, om iets te “proberen”, of te “herstellen”. (Je begrijpt en beoefent “toestaan”, “acceptatie” , “zijn”en “intentie” 
10/  Je kunt niet langer meer omgaan met mentale en analytische processen. Je gaat nu om met “voelen” 
11/ Je maakt je geen zorg meer over wat iemand over je denkt of over iets anders. 
12/ Je begrijpt dat er geen goed of kwaad is, goed of slecht, zwart of wit. Alles IS gewoon. In feite, realiseer je je dat boven, beneden is, links goed is en dat goed fout is! 
13/  Je realiseert je ten slotte dat er geen duister is, alleen Licht. Het optreden van een gebrek aan Licht is gewoon om een contrast te maken om ons aan te sporen om iets te creëren wat werkelijk goed voelt. Alle energie gaat altijd in dezelfde richting, en ondersteunt het Licht.
14/ Je hebt je wens verloren om boeken te lezen of nog meer informatie te verzamelen, omdat je nu meer verbonden bent aan de Bron, en je kunt dat “direct”verzamelen door te zijn, te voelen en te “weten”.  
15/  Je gezondheid verbetert en/of  je beleeft een wonderbaarlijkachtige genezing van een lang aan de gang zijnde stoffelijke kwaal.
16/ Jullie verlangen naar eenvoud in alle dingen en jullie willen en gedijen met simpele processen, simpele wensen en een heel eenvoudige levensstijl. 
17/ Jullie beginnen een stroom van leven te beleven op een langzaam geleidelijk tempo, waar je niets hoeft te doen wat je niet echt wilt doen. Alles valt je in de schoot. Je ondervindt veel koestering, genot en dank voor de eenvoudige dingen in het leven.
18/ Je wenst alleen nog te doen wat voor jou is om te doen, en je wenst niet langer meer een leven vol met wereldse “verantwoordelijkheden” te hebben. Als er veel is losgelaten en voltooid is, blijf je over met een gezuiverde jij… een gouden nugget van je Goddelijke uitdrukking.  Dit is jouw bijdrage aan de Nieuwe Wereld.
19/ Je pikt heel makkelijk gedachten, gevoelens, wensen en behoeftes van anderen op, omdat je empathisch/telepathisch wordt. 
20/ Je kunt je emoties en je ervaringen beheersen,  en schept je wereld met je gedachten en bedoelingen zonder twijfel of angst, omdat je Jezelf hebt Gezuiverd van alle Menselijke illusies, je bezit niets dan alleen Zuivere Bedoelingen voor het Hoogste Goed voor Allen. 
21/ Je omringende omgeving heeft maar weinig effect op je. Je neemt dingen niet persoonlijk op. Niets is werkelijk waar om je erdoor in verwarring te brengen. 
22/ Je hebt een onuitblusbare dorst naar creativiteit. De enorme hoeveelheid energie die door je loopt vraagt om een uitweg. Je voelt je zeer thuis en in verbinding met de Bron als je in je passie en als je aan het scheppen bent. 
23/  Je lacht veel en vindt veel dingen amusant en grappig.
24/ Je hebt een verhoogd liefde en medeleven voor alle levende dingen. Je beleeft ook hogere staten en meer frequentie staten van liefde en vreugde.
25/ Je leeft in het moment zonder een “dag-planner”. Dingen ontvouwen zich dag voor dag en moment voor moment. Alle stress is weg.
26/ Je voelt een ongelooflijke vrede. Er is een duidelijke afwezigheid van vrees en je voelt je veilig. 
27/  Je innerlijke kind schijnt verdwenen te zijn (wat betreft toestanden en wonden)  alhoewel je van spel en vrolijkheid houdt. Veel van de tijd wil je gewoon spelen, spelen en spelen! 
28/ Je begint te begrijpen hoe alles is verbonden. Je begrijpt dat er geen vergissingen zijn. 

Is het niet om meer en nog langere gedachten over ons te krijgen?
Iemand die in deze dagen meer  in zijn/ haar eigen ascentie zit dan om over problemen te praten (want de eind streep is dagelijks aan het dichterbij komen, sneller dan ooit) zal dit artikel aangrijpen om onopgeloste vraagstukken op zijn pad  op te ruimen… neem ik aan.
Lees dit met plezier – denk er goed over – je hoeft je geen zorgen te maken – wees blij – het zal allemaal in goud omkeren!!! 
Jullie ContraMary Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html