Labels

Tuesday, March 4, 2014

Rainbow Phoenix -- Er zijn Grote Veranderingen en Verschuivingen aan het komen.

Rainbow-Phoenix2


Rainbow Phoenix                           01 maart 2014

Er zijn Grote Veranderingen en Verschuivingen aan het komen.
(vertaling winny)

K.B: Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is voor de sessie van vandaag. Ga verder.

J.M: Dank u en welkom Bewustzijn. Dank u om vanavond bij ons te zijn voor de Rainbow Phoenix sessie van 1 mrt 2014. De vertaler is Will Berlinghof, Joan Mills is de vraagsteller en energie gever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.

De eerste vraag is van LL die de (change-over) de omschakeling van het  banking-stelsel  betreft. Er is een email die heden circuleert aan velen betreffende de omschakeling van de bank(ing). Wat deze specifieke e-mail bevat vermoeden we is de geldigheid van wat er inderdaad wordt geboden in de zin van dat er diverse “we hopen dat jullie dit of dat doen, enz..”  zijn. Omdat deze e-mail best lang is met tien paragrafen, wil ik graag de pertinente informatie lezen van iedere paragraaf of als u daar de voorkeur aan geeft, om iedere paragraaf per keer te lezen en informatie te vragen aan u wat u ziet,  betreffende Waar, Vals of andere informatie te bieden betreffende de geldigheid, beginnend met een korte uitleg over wie deze individuen zijn. Het onderwerp van de e-mail is

“Voorbereiding voor het Verander Team.  De mensen die u deze verkorting geven zijn deel van een wereldwijd netwerk die toegewijd is aan een vredige overgang naar een transparant financieel stelsel voor ons banksysteem wereldwijd. ”Is deze groep deugdelijk of is dit van de Krachten Die Er Zijn? (W: van het duister)

Dat dit Bewustzijn zegt dat er een graad van deugdelijkheid zit bij deze groep en hun bedoeling, maar er moet altijd aan worden gedacht dat zij die aan de macht zijn, hun eigen plannen hebben en hun eigen ontwerp hebben van wat zij willen bewerkstelligen, hoe zij  het systeem willen laten ineenstorten. Dat dit Bewustzijn daarom zal zeggen dat  er geldigheid zit in het verslag dat is uitgebracht door deze groep, er nog steeds noodzaak is dit in vraag te stellen, er is nog steeds noodzaak om ijverig te zijn en niet gewoon in paniek te raken omdat een groep naar voren is gekomen met zulke idealen als transparantheid in het bankingstelsel. Dit wordt natuurlijk gewenst, dit is natuurlijk wat mogelijk is, maar omdat zij die aan de macht zijn nog steeds een grote mate aan controle hebben, men altijd voorzichtig moet zijn in stomweg iets te geloven dat via het internet komt, via een e-mail of via een groep die zulke informatie doorgeeft. Desalniettemin, zal dit Bewustzijn opnieuw zeggen dat er geldigheid zit in die verslagen en dat dit Bewustzijn meer gedetailleerd commentaar zal geven terwijl de paragrafen individueel worden herbekeken. Ga nu verder met de totale  presentatie van die e-mail en de tien paragrafen, waarna dit Bewustzijn zich in iedere paragraaf zal verdiepen als dat nodig is.

Heel goed. Dus om de hele zaak nu direct door te nemen, dan hebt u het totale plaatje van wat er is gezegd, is dat goed?

K.Bew: Dit is correct. Dit is een stuk dat eerst moet worden neergezet en dan zal dit Bewustzijn er commentaar over geven.

Heel goed. Dank u.  Ok, het begint zo:

Geachte Gemeenschapsleider:

U is deze brief gegeven zodat u kunt begrijpen wat er nu aan het gebeuren is met betrekking tot de sluiting van het bankingstelsel. Wij hopen dat u de rust en vrede kunt helpen bewaren van uw gemeenschap tijdens deze korte periode van omschakeling. We zullen u ook moed geven om degenen in posities van verantwoordelijkheid te helpen de status quo te handhaven met betrekking tot vitale noodzakelijkheden van uw lokale gemeenschap.

We hopen dat voedsel, water, elektriciteit, internet, benzine, transport en telefoondienst niet zullen worden verstoord bij die verandering van het bankingstelsel.

Verder is deze brief aan de gemeenschapsleider gecreëerd om u te laten begrijpen wat er in deze tijd over de wereld aan het gebeuren is.

Wie vertegenwoordigen wij en wie zit er achter dit proces?

Onze groep is samengesteld uit intelligente, bewuste personen uit alle delen van de gemeenschap en wij zijn toegewijd aan een niet-gewelddadige  verandering. Ons is duidelijk gemaakt van wat er aan het gebeuren is bij sleutel-individuen in de geheime dienst organisaties van de wereld en het leger. Leden van hoge rang van wereld’s politieke infra- structuur ondersteunen ook deze wettelijke krachtige uitvoeringen. De eerlijke patriotten in de CIA, NSA, FBI, leger, sheriff en politiekrachten hebben counterparts/overeenkomsten van over de hele wereld die betrokken zijn bij een zelfde veeg van financiële misdadigers.

Om dit in het kort te zeggen, er zijn grote internationale multi-jurisdictie taakgroepen die grootschalige corruptie hebben blootgelegd in de financiële en politieke arena’s en die nu wettelijke acties ondernemen om dit criminele gedrag te beëindigen. Bepaalde leden van de regionale en nationale handhaving agentschappen en politiekrachten zijn zich nu ook bewust van wat er aan het gebeuren is. Wij lopen vooruit op militaire aanwezigheid om in de steden te worden ingezet om de vrede te helpen handhaven. Wij lopen vooruit op heel spoedige uitzendingen via het nood uitzendingen netwerk om de situatie uit te leggen als ze al niet zijn begonnen in de tijd waarop u dit document hebt ontvangen.

Wat gebeurt er en waarom worden banken gesloten?

Wat er in deze tijd gebeurt is een noodzakelijke financiële her-setting van het systeem van wereld banking. Ongelukkig genoeg heeft dit de sluiting nodig van alle computers die aan de centrale banken zijn verbonden. Dit zal de gehele planeet zonder toegang laten tot cash, ATM machines, creditkaarten of stock markets.

Er zal geen valuta beschikbaar zijn anders dan wat er al in omloop is voor een maximum aan mogelijk veertien dagen. De bedoeling en plannen van deze wettelijke agentschappen in dienst hopen op een scenario op zijn best van 3-5 dagen dat het banking stelsel off-line is. 

Maar met zoveel variabelen in het spel, zal de exacte tijd die het zal nemen om deze omschakeling in de werkelijkheid te effectueren niet bekend zijn. Dit gebrek aan geld bij de bevolking van de wereld kan voor problemen zorgen in diverse locaties omdat sommigen misschien in paniek kunnen raken om aan hun geld geen toegang te krijgen via de normale kanalen.

Jullie vitale rol in dit proces.

Hier is het waarbij ons contact met jullie en je leiderschap vitaal is om een open en eerlijk contact te handhaven en een transparant communicatie netwerk met degenen in jullie gemeenschap en de mede gemeenschapsleiders die misschien niet weten wat er aan het gebeuren is of in staat zijn om deze brief ter juister tijd te ontvangen. Een van de meest belangrijke acties die wij willen dat u uitvoert is het monitoren van de lokale politiekrachten die zich niet bewust zijn van dit gebeuren en wat er bezig is. Ze kunnen de verwarring zien van de mensen en de natuurlijke reactie als vijandelijk of mogelijk als gewelddadig mis hebben. We vragen dat deze krachten boven alles alert blijven, pro-actief zijn en zich afhouden van geweld.

Belangrijke suggesties om vrede te handhaven voor een harmonische verandering

We vragen dat voedsel en waterbanken en lokale gemeenschapsgroepen aangemoedigd worden om de bevolking te bedienen als de bankafsluiting resulteert in verstoringen naar enige of al de volgende zaken te langdurig zijn: transport, voedsel, water, elektrisch net, gsm- torens, internet, televisie, nooddiensten, hospitalen en andere vitale netwerken die misschien worden beïnvloed.

Hoe weten wij dat dit nu gebeurt?

Onze groep heeft contact gekregen en ons is gevraagd om te handelen als een informatie netwerk en infrastructuur om jullie te ondersteunen bij je bestemde taken wat die ook mogen zijn. Als u een grote of een water district manager bent of een verbinding bent met de gemeenschap van verbinding aan stroomcompagnieën, hopen we dat jullie er voor zorgen dat je verantwoordelijkheden en diensten ononderbroken blijven in de tijd waarop de banken worden gesloten.  We vragen verder dat u er voor zorgt dat deze benodigdheden naar degenen toe te gaan die ze nodig hebben via uw lokale infrastructuur van de gemeenschap zoals soepkeukens op scholen of distributie van water voor hen in nood. We vragen dat hospitalen en nooddiensten prioriteit worden gegeven en steun om ouderen en zieken te beschermen.

Waarom gebeurt dit?

Ongelukkig genoeg zijn er al vele jaren criminele misdrijven geweest in de wereld banking systemen, inclusief de Federale Reserve (Belastingen). De individuen die de leiding hebben, hebben veel aspecten gecorrumpeerd van de infrastructuur van de wereld politiek en hebzucht en machtslust hebben het democratische proces doorkruist en veroorzaakte veel schade aan de wereld eco-systemen en aan de sociale en nationale relaties.

Bewijs om aan het publiek te laten zien.

Er wordt bewijs vastgehouden dat naar een systeem wijst  van financiële fraude en corruptie, wat heeft geresulteerd in de geïnstitutionaliseerde diefstal van triljoenen van hard verdiend geld over de hele wereld.  Dit is nu aan het eindigen omdat bewijs en dienst van aanklachten en arrestaties van hen die verantwoordelijk zijn nu is begonnen. Deze individuen die bij deze samenzwering zijn betrokken zijn zeer machtige en aan de politiek verbonden misdadigers. Zij zijn herhaaldelijk gewaarschuwd om de wetten te volgen van hun respectievelijke landen maar sommigen van hen hebben dit geweigerd.

Tijd om te handelen.

Deze weigering om zich naar de wet te schikken heeft nu de sluiting afgedwongen van de centrale banken die nu de gehele wereld banking systemen beïnvloeden. Deze radicale actie is nu genoodzaakt om de wet af te dwingen en wordt nu toegepast door een gecoördineerde politiemacht actie over de hele globe. De reden dat dat niet werd gedaan door de bevolking op voorhand te waarschuwen, is omdat de criminelen die de leiding hebben de wereld media controleren en wereldwijd censuur hebben ingesteld. Een politieman vertelt een crimineel niet dat hij zal worden gearresteerd want dan zal hij vluchten.

Machtige leiders zullen vallen 

Deze banking profiteur operatie houdt enige zeer machtige publieke figuren in die, als het stof is neergevallen, veel mensen zullen schokken. Dit is geen militaire coup of iets negatiefs.  In feite voelen we dat dit een eerlijker systeem van regeren wordt, die wereldwijd ondersteuning zal krijgen omdat de waarheid aan het publiek zal worden onthuld in de weken die komen.

Jullie recht om je de waarheid af te vragen van deze brief wordt opgemerkt.

We begrijpen dat jullie niet beseffen of instemmen met deze informatie die hier wordt voorgesteld maar we vragen u te beschouwen dat deze brief al gecreëerd was op 29 september 2013. Dit zal helpen te handelen omdat bewijs van wat nu gebeurt bekend was aan ons die dit document al van te voren creëerden. Wij willen verder herhalen dat dit geen militaire coup is en dat er geen reden is voor paniek en vrees. Of u ons nu wel of niet gelooft wat betreft de aard van dit wereldwijd gebeuren, we vragen dat u uw best doet om zo efficiënt mogelijk kalmte en vrede te vergemakkelijken in jullie gemeenschappen.  

Ter besluit

We vragen dat u een open mind houdt voor dit document en weet dat wij jullie ondersteunen in uw positie van verantwoordelijkheid en macht als leider van uw gemeenschap. Weet dat deze transitie bedoeld is voor maar een korte periode van tijd.  U zal worden gevraagd om “lokaal” te denken en niet te wachten op overheidsinstructies omdat bepaalde communicatie kanalen kunnen zijn verstoord. 

Bestudeer dit document en als dat mogelijk is bespreek dit  openhartig met mensen die deze brief in jullie aandacht brachten. Zij hebben  misschien zeer grote wijsheid om te verduidelijken wat er bezig is en zullen ideeën delen die jullie en je gemeenschap tot voordeel strekken.

Wij hebben ook een website waar u links kunt openen naar artikelen en bewijs van wat wij zeggen dat al enige tijd bezig is. We zullen u aanmoedigen om uzelf te onderwijzen via deze linken. Als het internet netwerk open blijft tijdens de sluiting van de banken, zullen die linken  u helpen om meer te begrijpen. Als het internet wegvalt, vragen we u om met degenen raakvlakken te hebben die jullie dit document brachten

Vol eerbied doorgezonden

Door Prepare For Change team. De website is http://prepareforchange.net/

J.M:En hier zijn een, twee, drie andere linken.

En er is een toegevoegde vraag maar laten we eerst naar het eerste deel gaan.

K.B: Dat inderdaad dit Bewustzijn voorbereid is om commentaar te geven op de brief die voorgelezen werd door de Energiegeefster. Dat het zo is dat er inderdaad al lang staande plannen zijn die dit Bewustzijn vaak heeft vermeld in het verleden. Plannen door de Machten Die Zijn (het duister) om de wereld economische situatie ineen te laten storten en aldus voor henzelf dat op te zetten dat de Nieuwe Wereld Orde banking systeem zal zijn, het ene bankingstelsel. Dat dit agentschap, deze groep van individuen serieus is, en bepaalde informatie wil delen van de allang aanwezige plannen van de Machten Die Zijn zodat individuen en groepen zichzelf kunnen voorbereiden. 

Maar dit Bewustzijn moet een opmerking van voorzichtigheid toevoegen. Want zo vaak is het in het verleden het geval geweest, als dergelijke claims werden uitgebracht dat dit of dat gebeuren op het punt staat te gebeuren, dat heel vaak in het verleden die gebeurtenissen niet plaats vonden en dat velen door die gebeurtenissen die niet plaatsvonden slechts teleurgesteld werden en weer opnieuw werden ontgoocheld. 

Velen weten dat zij die corrupt zijn op alle niveaus aan de leiding zijn inclusief het economische niveau, de sociale/politieke/militaire niveaus en velen weten dat grote verandering inderdaad staat aan te komen.

Dit document is wat aan die verwachting naar verandering verbonden is en die velen hebben, en inderdaad op zichzelf, alhoewel die een beangstigende implicatie heeft, dit voor velen voldoet welke zolang gewacht hebben op de gelegenheid waarop ze wachtten, de gelegenheid voor grote verandering die gaat gebeuren. Dit is inderdaad deel van dat waarvan Bewustzijn zegt wat diverse van de grote tijdslijnen samenstelt en naar de toekomst. Maar wat erg belangrijk is om je altijd te herinneren, is dat terwijl deze gebeurtenissen external (buiten je) zijn en verwacht worden, terwijl velen wachten op dat er iets gaat gebeuren, heel weinig mensen de maatregelen nemen om zichzelf in een goede situatie te brengen waar ze zijn voorbereid op gebeurtenissen die kunnen plaats vinden.

Deze organisatie vraagt iedereen om je daar niet alleen bewust van te zijn maar om je voor te bereiden voor de eventualiteit dat het wereld bankstelsel zal sluiten voor een periode tijd en dat zij daarop moeten zijn voorbereid.

Dit Bewustzijn zal dit ondersteunen, zal inderdaad zeggen voor degenen die zich kunnen voorbereiden: heb extra cash geld in huis, enige extra voorzieningen voor ongeveer twee weken.

Dat dit zal veilig stellen dat als het zo is en dat als banken werkelijk gaan sluiten, dat men dan ten eerste niet gestrest is omdat zij onvoorbereid waren, dat er een mate van voorbereidheid moet zijn dat hen er doorheen laat gaan. Maar nog belangrijker is dat men die graad van voorbereiding niet alleen moet hebben voor het gebeuren dat gaat plaats vinden, maar in het algemeen omdat wat reeds in bestaan is zodat als iets nu of later gaat gebeuren, dat het individu zal zijn voorbereid, en in staat zal zijn om door wat dan ook heen te komen.

In dit geval is de claim dat de banking systemen worden afgesloten en vervangen worden door die welke meer transparantheid willen, en die er zijn om de mensheid te dienen en niet de elites. Dat dit een tijdslijn is van dat wat mogelijk en beschikbaar is. Een volgende tijdslijn is dat de Machten Die Zijn hetzelfde doen, de situatie scheppen, de banken sluiten, economische chaos scheppen, zodat zij dan naar voren kunnen komen als de redding, dat zij als redders naar voren kunnen komen, en de nieuwe wereldwijde Nieuwe Wereldorde banking systeem zullen scheppen.  Het is belangrijk je te realiseren dat jij, het individu, een keuze heeft.

Dit Bewustzijn heeft zo vaak gesproken over het individuele wezen dat het schepper wezen is en toch is dit een concept dat heel moeilijk is inderdaad voor individuen om dat in zich op te nemen en om erin te geloven. Het is gewoon zo omdat het nooit eerder nodig was dat men zo’n hoge graad van verantwoordelijkheid moet nemen.  Maar er moet aan gedacht worden dat wat nu onderweg is, dat wat de verschuiving in het bewustzijn is, een radicale verandering is van wat is geweest, zodat wat zal zijn in het spel kan komen.  Om dit te bereiken uiteindelijk, moet er chaos worden ervaren omdat systemen die gekend en geaccepteerd worden ineenstorting ondersteunen.

Het economische stelsel is zo’n stelsel dat moet ineenstorten, waarbij de corrupte mensen, de misdadigers uit hun posities worden gehaald van autoriteit en macht en er een wettig en transparant banking stelsel/economische situatie in effect kan worden gebracht. Opdat dit kan gebeuren zal er een eind moeten komen aan het oude, een ineenstorten, een afsluiting. Dit is inderdaad waar deze groep over spreekt en zij spreken erover alsof dit elke dag kan gebeuren. In deze zaak is er enige voorzichtigheid van dit Bewustzijn voor de directheid van dit gebeuren of dat dit in de volgende paar dagen kan gebeuren.

Dit Bewustzijn  kan zeggen dat het voorzien is dat inderdaad de corrupte banking stelsels worden afgesloten en vervangen. Er wordt gezien dat er een periode van chaos zal zijn en omwenteling terwijl dit gebeurt en dat velen in paniek zijn. Dat is het waarom dit Bewustzijn opnieuw zegt: “Geef je niet over aan vrees en paniek.”  Houd vast dat dit de verandering is, de verschuiving die allang is verwacht en op werd vooruit gelopen, en dat alles zich zal oplossen. Dat zij die bewustzijn hebben en betrokken werden achter de schermen om een nieuw plan te creëren van transparantheid en eerlijkheid hun doel bereiken en zij die zo lang aan de leiding zijn geweest, zij die plannen hebben voor wereldoverheersing op alle niveaus, zullen falen. Dit moet worden meegemaakt, hier moet doorheen worden gegaan en het is om deze reden  dat dit Bewustzijn zegt tegen ieder en allemaal, dat er inderdaad zulke plannen aan de gang zijn en als en wanneer deze plannen aflopen, dat zij die chaos ervaren zullen kiezen om niet in chaos te gaan, zich zullen terughouden, waarnemers zullen zijn, dat dit iemand en zijn familie meer zal dienen.

Om in paniek te gaan, de angst, voor hen zal chaos schadelijk zijn, voor individuen en ze kunnen inderdaad hun macht naar degenen werpen die de corrupten zijn, gewoon omdat ze niet kunnen geloven dat de corrupte mensen de criminelen zijn die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de staat  van zaken, en dat zij die misschien naar voren zijn gekomen om het evenwicht te verschuiven en om een nieuw transparant, eerlijk stelsel te creëren, niet de vijanden zijn.

In deze zaak is het van het voornaamste belang niet wanneer dit gebeuren zal plaats vinden maar dat het inderdaad deel is van het totale plan, van de verschuiving in bewustzijn, de verschuiving in de status quo en de status stelsels die nu bestaan.

En dat als dit gebeurt en wanner dit gebeurt dat er een begeleidende chaotische periode zal zijn. Maar dat men dit niet hoeft te vrezen of zorgen over hoeft te maken, het gewoon oplost om er door te komen. Het is om deze reden dat een mate van voorbereiding is aangeraden door dit Bewustzijn, is opnieuw dit aanraden hier. Wees voorbereid in de mate die noodzakelijk is om in staat te zijn een twee wekelijkse periode te weerstaan waarin dingen gesloten werden en daarna nog niet beschikbaar zijn. Jullie zullen dit overleven.  Dit zal voorbij gaan, maar als je in paniek raakt of in angst reacties gaat, dan zal dit de situatie veel moeilijker maken voor ieder individu en hun geliefden. Beter is het om aan de kant te gaan, wees de waarnemer, vertrouw dat er grotere krachten hier in het spel zijn dan waar zelfs deze groep zich aan heeft gegeven en dat die krachten die er ook bij betrokken zijn een nieuwe situatie willen brengen en doordat de gegeven periode klein is, ze dat inderdaad kunnen bewerkstelligen, als men kalm blijft en niet in vrees is.

Wat betreft de feitelijke datum, het werd voorgesteld dat dit gebeuren zal plaatsvinden in de volgende paar dagen. Dit Bewustzijn ondersteunt dit niet geheel. Want vaak wordt er gelekt dat er iets gaat gebeuren. En dit creëert vaak een paniek-achtige situatie voor velen die deze informatie lezen, of schept een situatie waar individuen naar buiten gaan en dit proclameren dat het gaat gebeuren, alleen om een niet-gebeuren te beleven waarin niks gebeurt. 

Velen zijn lichtwerkers, velen zijn protagonisten/voorvechters voor wereldverandering die gevangen werden door zulke proclamaties in het verleden, waar gebeurtenissen worden voorspeld en toch niet gebeuren.

Daarvoor wordt er een open houding vereist en als men iets is voorbereid op eventualiteiten wat ze ook zijn, als men extra voedsel en voorzieningen in huis heeft en bereid is om zonder cash of credit twee weken wil doorgaan, en enige cash achter de hand heeft, enige reserve achter de hand, en als men dit heeft, zal men het makkelijker vinden om zijn kalmte te bewaren en op zijn gemak te zijn, ontspannen. Want het is belangrijk om ontspannen te zijn, om kalm te zijn, om vertrouwen te hebben en geloof, dat dit iets is dat voorbij gaat. Het is niet het laatste in het spel, maar het is maar een spel dat klaar staat te gebeuren als de verschuiving plaats vindt in het menselijke bewustzijn.

Dit Bewustzijn laat ieder er aan denken dat dit niet gewoon een machtsspel is dat wordt gespeeld door de Machten Die Er Zijn (het duister)maar dat het dit is wat het universele plan is dat het Goddelijke heeft, dat Spirit heeft. Dat dit veel spelers heeft, zoals je wilt, die hun rol spelen, die hun deel spelen. Dit houdt niet alleen degenen in die naar voren komen om te waarschuwen maar ook zij die de manipulators zijn en heersers, want dat wat klaar staat om te gebeuren is niets minder dan de evolutie van het menselijke bewustzijn, die naar hogere rijken gaat, welke nooit eerder werden gekend of ervaren. 

Om dat te doen moet men dat loslaten wat hen heeft teruggehouden, wat het collectieve bewustzijn van de mensheid heeft teruggehouden. Dit is geen makkelijke zaak en velen zullen de ineenstorting vertalen als dat wat slecht is, dat wat pijnlijk is en vernietigend. Maar het is gewoon dat wat moet gebeuren zodat dat wat op zijn plek heeft gezeten, dat wat zo lang verstrikt en gevangen is geweest kan worden vernietigd en dat er nieuwe vrijheid en een nieuwe toekomst kan worden gevonden, waar in gestapt kan worden.

Daarom ondersteunt dit Bewustzijn dat een dergelijke verandering klaar staat om te gebeuren. Het kan niet precies zo gebeuren als voorspeld is, maar het is deel van de overweldigende veranderingen die er aan staan te komen. En anders dan angstig te zijn voor deze veranderingen, men gewoon neutraal kan blijven, een waarnemer worden, de houding bewaren en het geloof dat dit ook zal voorbij gaan, dat alles zich zal uitwerken, dat dit niet zal leiden naar nog diepere controle van de Krachten Die Zijn, maar eerder hun overlijden en verwijdering en dat jullie dit vasthouden en dit waarnemen, en hier neutraal tegenover staan. Uiteindelijk is dit de tijd van intense verandering, dat de veranderingen klaar staan om echt hierop te volgen en dat die veranderingen kunnen beginnen bij dit gebeuren, maar er zijn vele andere ineenstortingen die nog moeten gebeuren, vele andere verschuivingen die eraan staan te komen. Weet dat de periode van tijd die nu onder ogen wordt gezien, deze tijd van 2014 tot in het jaar 2015, veel evenementen heeft van groot belang in de verschuiving van bewustzijn. Dit is er maar een. Wees bewust, wees voorbereid, wees neutraal, wees van vertrouwen. Dat dit ook voorbij gaat en dat jullie aan de andere kant zullen opduiken, op het pad van de toekomst dat ieder wacht, dat jullie wacht. Dit Bewustzijn is voltooid met zijn algemene commentaar. Hij is open voor specifieke vragen of commentaren die de energiegeefster nu naar voren brengt.

Heel goed. Ik heb een “als het niet genoemd is” deel. Is er een aanwijzing van wat de Krachten Die Zijn echt voor ons aan het plannen zijn financieel en wanneer? Wat in de grond werd aangeraakt, maar is er nog toegevoegde informatie?

En dan, bijvoorbeeld: zal er een ethisch banking systeem ooit worden ingesteld in maart of in april 2014, of spoedig op Planeet AB, en wat is er ook waarschijnlijk wat de algemene valuta zal worden wereldwijd? Hoe zal dit beschikbaar worden voor de mensheid, en welk land zal dit controleren?

Dit Bewustzijn begint door te stellen dat men niet uit moet kijken naar een wereld valuta, want DAT is het plan van de Nieuwe Wereld Orde groep, zij die de controle wensen van de ene wereld valuta. Dat wat nog niet is waargenomen of begrepen is dat het de lokale oplossingen zijn wat het meest effectief zal zijn in de tijden die komen.  Met lokale oplossing, zegt dit Bewustzijn inderdaad om lokaal samen te komen wat de meest weerklinkende en krachtigste oplossing zal zijn, eerder dan de controle over te geven aan een wereld bank die een land zijn valuta vertegenwoordigt, of dit nu  de Amerikaanse ‘greenback’ is, de Duitse Mark ( bestaat niet meer.w), het Engelse Pond of de Japanse yen is. Dat dit Bewustzijn hier zegt dat als men beschikbaar is voor dat wat lokaal is, men in een veel sterkere situatie zit en dat het een lang aanwezig plan is geweest van de Krachten Die er Zijn om het grootste deel weg te houden van het lokale overleven en lokale ondersteuning ten gunste van stelsels die fruit en groenten en vlees uit andere landen laat brengen zelfs het land van een kant alle voedsel naar de andere kant laat brengen, dit kan makkelijk worden gecontroleerd en gemanipuleerd. Het is een van de redenen dat het groeiend gebied van Californië is aangevallen, geslagen werd door droogte situaties die kunstmatig zijn gecreëerd om droogte in Californië te scheppen, die serieus de groei van productie in dat gebied beïnvloedt, productie die over het hele land werd verscheept en zelfs naar het noorden in Canada, zelfs soms naar Mexico.

Dat dit soort systeem dat geschapen werd in al die jaren en dat nu als normaal wordt gezien, en toch wat gebeurt er als er een ineenstorting is in het voedsel dat in die gebieden wordt geproduceerd, niet meer kan worden gedistribueerd naar ergens anders en velen in problemen komen op dat moment door deze situatie. Als de lokale systemen, de lokale landbouw situaties zodanig waren dat voedsel beschikbaar was via lokale markten en als mensen opnieuw hun eigen tuinen beginnen te maken of gemeenschapstuinen hadden, dan zou er niet zo’n vertrouwen zijn voor voedsel dat ergens anders werd geproduceerd.

Dat dit deel is van dat wat de toekomst zal zijn voor velen maar in deze tijd, zoals het systeem nu bestaat, dat als dit ineenstort door de situatie van manipulatie, dat men niet in paniek komt. Dat dit Bewustzijn reeds de noodzaak heeft uitgedrukt om enige reserves te hebben, voedsel opslag en voorzieningen om te hebben. Dit is normaal verstand. De vorige winter heeft laten zien hoe fragiel de situatie kan zijn als men niet in staat is om buiten naar de lokale supermarkt te gaan om voorzieningen te kopen. Dit is altijd een verstandige actie om zichzelf voor te bereiden in bepaalde mate maar niet om er obsessief over te worden, niet om er fanatisch over te zijn, maar gewoon om te zijn voorbereid.

Dit houdt ook een economische voorbereiding in en voor degenen die bepaalde gelden thuis kan bewaren of bepaalde stukken van waarde die kunnen worden uitgewisseld, ze thuis kunnen bewaren, dat dit enige maatregelen zal scheppen van voorbereiding, en sommige maatregelen van beschikbaarheid van fondsen om te gebruiken om die voorzieningen lokaal uit te voeren, maar dit is slechts een maatregel wat dit Bewustzijn zal zeggen, op korte termijn. Velen hebben de mening dat zo’n calamiteit zal gebeuren, dat slechts zij die overlevingsvoorzieningen hebben en schuilplaatsen hebben, enz, zullen overleven.

Dit Bewustzijn vraagt: “Is dit de werkelijkheid die men wil aanbevelen en voor zichzelf creëren?” Het kan een werkelijkheid zijn dat velen voelen dat dit zal gebeuren maar dit Bewustzijn ondersteunt dit niet vanwege de uiteindelijk tijdslijn voor hen die geïnteresseerd zijn om vooruit te gaan en om een nieuwe wereld te scheppen, planeet AB. Voor degenen die willen doorgaan in de oude energieën, kunnen zulke tactieken worden aangeprezen, voor degenen die willen doorgaan in zo’n wereld waar er worsteling is, waar er problemen zijn, waar er onevenwichtigheid is. Maar voor hen die deze wens of wil niet hebben, dat dit Bewustzijn weer zegt: “Wees bewust dat je zelf het schepper wezen bent van jouw leven, jij bent een met wie Spirit is, jij bent een die zich kan verbinden met Spirit. En daar men zich op een praktisch niveau kan voorbereiden op situaties, hoeft men niet noodzakelijk te geloven in dat dit een permanente situatie zal zijn, want dit Bewustzijn ziet dit slechts als die periode van tijd waarin diepe veranderingen zullen plaats vinden die uitdagend zullen zijn, naar chaos zullen leiden maar waaraan voorbij zal worden gegaan, er doorheen gegaan en de andere kant zal worden gevonden. In deze tijd is de ineenstorting van de economische markten, de bankingstelsels, een energie die hoge prioriteit heeft en dat dit inderdaad een plan is dat nu wordt begonnen. De waarschuwing is geldig maar geloof dit niet eenvoudig totaal en compleet. Houd het voor wat een aanwijzing is voor veranderingen die op bepaald moment komen. Als men de noodzaak voelt om in korte tijd te zijn voorbereid, dit is geen slechte situatie of besluit, maar wordt er niet door geobsedeerd. Zoals dit Bewustzijn diverse keren vandaag al heeft gezegd, wees altijd voorbereid. Dit heeft zin voor het verstand en om voorbereid te zijn, is dit geen nonsens, maar verstandig. Maar neem dit niet een stap verder, ga niet in paniek en vrees. Weet dat voorbereid zijn jullie een grotere zin zal geven van zekerheid en misschien zal helpen om niet zo erg in paniek te raken. Maar uiteindelijk zijn deze veranderingen, deze intense veranderingen nodig om de menselijke spirit vooruit te brengen, om het menselijke bewustzijns collectief zich te laten ontwikkelen, en er moet enige bereidheid zijn en acceptatie dat dit zo zal zijn maar het hoeft jullie niet te beïnvloeden, of het individu, tot in de mate waarop het kan als je niet bewust was, begrip had en voorbereid bent. Is dit duidelijk?


J.M:Ja, inderdaad en dat was heel, heel nuttig, zeer betekenisvol. Dat zal dit voor zo veel, veel mensen zijn die dit horen/lezen. Dank u zeer Bewustzijn. Hoort hier nog een toevoeging bij?

Er is inderdaad nog een toevoeging bij. Dat dit Bewustzijn ging spreken over de zaak van degenen die niet voorbereid zijn. Dat dit Bewustzijn een benadering van common sense (normaal verstand) aanraadde, om voorbereid te zijn voor ongeveer twee weken voor het gebeuren waarin de infrastructuur is afgesloten, dat banken niet beschikbaar zijn, kruidenierswinkels niet beschikbaar, elektriciteit niet beschikbaar. Dat het inderdaad gewoon verstand is om iets te zijn voorbereid, dat als die gebeurtenissen gebeuren dat men voedsel klaar heeft, dat men kaarsen heeft en misschien alternatieve bronnen van verwarming en een alternatieve bron om te koken. Al dit heeft natuurlijk goede zin, is verstandig, maar wat voor degenen die zulke voorbereidingen niet hebben, wat voor hen die niet geloven dat er iets beroerds gaat gebeuren. Dat dit het gebied is waarvoor dit Bewustzijn de grootste problemen ziet en die misschien de zaken in eigen handen nemen, om het van anderen te stelen, het afpakken van anderen. Dit Bewustzijn stelt dit echter niet als de waarheid en de werkelijkheid van de situatie. Hij zegt gewoon dat als men zich focust op dat scenario en bang is dat  anderen zullen komen en van hen afpakken, dat ze zichzelf in een situatie brengen waarop ze die gebeurtenissen beleven. Het zou veel beter zijn om vast te houden dat je in orde zult zijn, je familie in orde zal zijn, dat in deze tijd van verandering, alhoewel er chaos is, dat men in evenwicht kan blijven en in veiligheid en dat iemands leven daar een weerspiegeling van zal zijn.

Dit is inderdaad een tijd van grote uitdaging om naar een verwezenlijkt geloof te gaan. Dit verwezenlijkte geloof systeem is dat jij een schepper wezen bent en dat je enige controle hebt over dat wat er gebeurt en dat de manier waarop je jouw energieën neerzet en je focust bepalen zal wat de consequenties van je ervaring zijn. Dit is cruciaal om te begrijpen en te snappen.

Verder zullen zij die geen voorbereidingen maken welke zijn aangeraden door dit Bewustzijn, die denken dat ze dat niet hoeven, nog door die ervaring heengaan – de kwestie of dit met gemak en genade is of met grote problemen en beroering. Dat als het zou gebeuren dat gebeurtenissen plaats vinden, veel sneller dan jullie denken dat ze zullen, en als je zelf in  situaties zit, begrijp dan dat je niet moet ingeven aan paniek maar vanuit een stabiele plek moet werken van vertrouwen dat dit de gelegenheid is die al lang werd verwacht en dat zelfs als er misschien moeilijkheden zijn, zelfs als je wordt uitgedaagd, je deze gelegenheid, deze omwenteling zult overleven. Dat je er doorheen komt, dat alles zal uitwerken.

Er kan zelfs een tijd komen waarop buren hun buren ontdekken, waarin gemeenschappen bij elkaar zullen komen wat lang disfunctioneel was en niet georganiseerd. Dat de menselijke geest zodanig is dat als er een ramp is of catastrofe, dat de natuurlijke neiging is om bij elkaar te komen en om elkaar te helpen.
Dit is ook zo dat wat dit Bewustzijn vertegenwoordigt hier als een sterke mogelijkheid daarvan en voor degenen die een hogere waarheid hebben dan hun waarheid, een hogere werkelijkheid die ze zoeken om te manifesteren. Weet dat terwijl er misschien problemen zijn, het nu is hoe het individu antwoordt en erop reageert wat het soort ervaring bepaalt dat men heeft. Als men grote moeilijkheid verwacht, problemen en gevaar, en de gemeenschap ziet als een weerspiegeling hiervan, en hun geliefden, en het is wat je gelooft dat dit is wat de werkelijkheid is, dat dit is waar gemeenschap over gaat, wees dan niet verrast  dat je dit ook als jouw werkelijkheid ervaart.

En gelijk als dit, om dit in deze tijd van problemen vast te houden zal het soort gelegenheid zijn die mensen samen brengt, dat men naar buiten gaat om anderen te helpen, en niet je zorgen maakt over jezelf, dat dit een grotere visie zal voortbrengen en een grotere ervaring.. Dat zelfs als men zelf misschien is voorbereid, dat ze ook bereid zijn om anderen te helpen, en door het helpen van anderen zullen ze zelf ondersteuning krijgen en terug hulp. Dit is het waarom in deze tijd zelfs als velen angstig zijn door die ineenstorting van de gemeenschap en van de wereld, dat deze ineenstorting feitelijk het beste van de mensen kan voort-brengen, het beste van de mensheid en de nieuwe orde, niet dat wat geclaimd wordt door de Machten Die Zijn, maar eerder die van Spirit zelf, van de heldere nieuwe werkelijkheid die op u wacht, dat wat dit Bewustzijn heeft genoemd het planeet AB scenario van evenwicht en harmonie. Dit is er, stevig gezien door dit Bewustzijn.

Veel zijn de tijdslijnen, veel zijn de wegen die leiden naar zulk een heldere toekomst, maar er zijn het meest zeker vele andere wegen die ergens anders naar toe leiden, die naar duisternis zullen leiden van de Krachten Die Zijn, van de planeet B scenario’s.

Het is buitengewoon belangrijk in deze tijden van grote problemen en ineenstorting om jezelf niet te laten instorten, om niet het ergste te geloven, om niet buiten jezelf te kijken voor dat wat iemands werkelijkheid bepaalt, maar om naar binnen te kijken, om de innerlijke verbinding te vinden en om sterk vast te houden dat ook dit zal voorbijgaan, deze periode van chaos en ineenstorting en dat alles vooruit gaat. Vertrouw erop dat Spirit met jullie loopt en nog belangrijker, dat jullie met Spirit lopen, want jullie zijn de Spirit van het Goddelijke die Zichzelf manifesteert in het stoffelijke. Word niet misleid door de hallucinatie van werkelijkheid die velen in deze tijd vasthouden. Begrijp dat zich er een nieuwe werkelijkheid vormt, de werkelijkheid van Spirit en spirituele vereniging met dat wat het menselijke bewustzijn is. Het is inderdaad de tijd voor grote stappen om te nemen, een evolutionaire kwantum sprong die moet worden gemaakt, maar ieder individu moet zelf bepalen en voor zichzelf besluiten hoe ze dit zullen bereiken, waar ze in zullen geloven, aan wat ze energie zullen geven en onderschrijven. Daarvoor komt nu de tijd van beslissing, de tijd van realisatie, of niet. Dat zij die gewoon niet deze waarheden willen zien en deze zaken begrijpen, kunnen best de ervaringen nodig hebben die gebeuren. Maar jullie hebben een keuze, ieder individu heeft een keuze. Men kan zich voorbereiden maar uiteindelijk moet men zich overgeven aan een orde van kracht, van bewustzijn dat veel groter is dan van het individu, maar jij het individu, bent deel van die grotere kracht, dat grotere bewustzijn. Jullie, het individuele, worden opgeroepen om niet gewoon te lijden en te verduren en al die problemen en de in slaafhouderij te accepteren die zo lang heeft geheerst en heeft afgerammeld door toe te nemen via bepaalde mensen.

Het is jullie recht om te ontwaken. Het is jullie recht om te verklaren dat jullie niet zullen deelnemen aan een dergelijke werkelijkheid dat jullie niet met diegenen mee zullen gaan die eonenlang geheerst en gemanipuleerd hebben, dat jullie klaar zijn om verder te gaan in een hoger spiritueel begrip en besef dat in jullie is en die beschikbaar is voor iemand en iedereen en die het Licht is aan het einde van de duistere tunnel die wenkt. 

Het is een tijd van grote verandering. Maart 2014 zal bepaalde gebeurtenissen zien zoals de bankcrisis die op zal komen, zoals crisis in landen zoals de Ukraïne of Iran of inderdaad Bangkok in Thailand en andere landen, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, waar gezien wordt dat er een opbouwende kracht is van rebellie die onderweg is. Maar dit zijn allemaal gewoon uitdrukkingen van een ineenstortend systeem.  Men kan observeren, men kan merken wat er gebeurt, men kan zich zelfs emotioneel voelen om die gebeurtenissen maar men moet nooit gewoon opgeven voor corruptie en controle en voor de macht van hen die de macht zo lang hebben vastgehouden.

Het is inderdaad tijd om dit te zien als niet jullie werkelijkheid, dit is niet langer wat jullie willen onderschrijven. Het is nu tijd om keuzes te maken.  Het is nu tijd om door die gebeurtenissen heen te gaan die klaar staan om zich te ontvouwen in de volgende maanden en om vast te houden dat dit ook voorbij gaat, om vast te houden dat jullie Spirit zijn en de nieuwe werkelijkheden van Spirit willen ervaren.

Dit is nu voor jullie, de uitdaging die zich nu voor jullie ontplooit. Wat jij, het individu ermee doet is overheersend voor jou het individu, en jullie ervaringen van de werkelijkheid van jullie leven, welke die werkelijkheden ook zijn. Jullie hebben de keuze, jullie hebben de kracht, jullie hebben spirit, want jullie zijn Spirit. Het is nu tijd je te realiseren dat de zo lang verwachte veranderingen die zich nu al enige tijd hebben ontplooid en klaar zijn om werkelijk op te duiken op een veel meer duidelijker wijze en manier.  Ga niet in paniek, ga niet in angst, houdt die Spirit vast die met je mee loopt en dat je met Spirit wandelt. Houd je hart open in vertrouwen en in liefde dat alles goed zal zijn en alles ontvouwt zich eenvoudig zoals het in deze tijd moet, zodat iedereen nu ten slotte voorwaarts kan gaan in de heldere toekomst die op jullie wacht.

Dat dit Bewustzijn compleet is.

J.M: Dank u Bewustzijn. Dat was prachtig. We erkennen dat er uitdagingen zullen zijn en we moeten gewoon het toneel opstappen. Dank u.

Kosm. Bew: Dat dit Bewustzijn compleet is voor vandaag.


Dank u, Bewustzijn. Het was geweldig. De Wet van Dankbaarheid wordt aangeboden. Dank u. 

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html