Labels

Monday, March 17, 2014

13.03.2014 Het Mysterie van de Verdwenen Airliner (vliegtuig)

Het Mysterie van de Verdwenen Airliner (vliegtuig)


Dat het Bewustzijn beschikbaar is. Ga verder.

Dank u. Vandaag is het 13 maart 2014. Welkom Bewustzijn en dank dat u bij ons bent voor de Rainbow-Sessie van 13 maart. Will Berlinghof is de Vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de Vraagsteller en de Energiegever. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of huidig gebeuren dat u wilt bespreken voordat we naar de vragen van deze tijd gaan? Dank u.

Dat dit Bewustzijn informatie heeft die Het zal delen over het Malaysische toestel. Eerder sprak dit Bewustzijn over een beschuldiging die gemaakt werd naar betrokkenheid van Noord Korea. Dit Bewustzijn legde ook uit waarom dit kan gebeuren en sedert deze boodschap werd afgegeven, zijn er aanwijzingen dat Noord Korea er misschien bij betrokken was. Dit Bewustzijn zegt in deze tijd dat dit niet het geval is.

Dat het geen Noord Koreaanse raket was die deze Malaysische airliner naar beneden schoot. Dat er andere bedoelingen waren door die rode haring(= waarschuwingsteken?) omhoog te brengen, door dit zo te duwen dat enigen die Noord Koreaanse betrokkenheid  kunnen verbinden aan de Chinese, dus nog meer de Chinezen in diskrediet kunnen brengen die verbonden zijn aan de Russen in deze tijd in dat conflict wat de Oekraïense situatie is. Dat deze rode haring geen energie kreeg voor wat er gepland was. Want velen hebben een soort gevoel dat er iets buitengewoons betrokken was bij deze airliner die vermist raakte en dat zelfs als dit zo was, en het ook zo is, de bedoeling van die machten die hierbij de leiding hebben in de westerse wereld, dat die serieus een situatie zou kweken van verwarring en de schuld geven aan de Noord Koreanen en de Chinezen, dat dit niet genoeg energie kreeg in de publieke sector, alhoewel er beschuldigingen gemaakt werden, zoals dit Bewustzijn heeft gezegd. Dat de airliner, de Malaysische airliner, niet door de Noord Koreanen naar beneden was geschoten, noch dat China betrokken was bij deze zaak.

Dat dit Bewustzijn een moment geleden zei dat velen een gevoel hadden, anders dan waarover werd gesproken of er gebeurde. Inderdaad, velen na het horen van het nieuws van de verdwijning van deze airliner hadden direct een gevoel dat er iets anders aan de gang was, dat er iets anders gebeurde. Dit voordat er andere informatie kwam, het is moeilijk voor degenen die zo’n gevoel hadden om in die uitleggingen, of speculaties  die tot nu toe zijn gedaan, te berusten

Dat dit Bewustzijn op deze tijd wil zeggen dat dit toestel naar beneden werd geschoten maar niet op een manier die normaal wordt begrepen als er zo’n verklaring wordt gegeven, zo een claim wordt gemaakt. Als deze airliner was neergeschoten op een traditionele wijze, dan zouden er overblijfselen worden gevonden, dan zouden er zwarte dozen gevonden zijn, of minstens zou er dat soort zoeken geweest zijn naar de resten op die plaats in de zee waar overblijfselen gelokaliseerd konden worden. Tot dusver is dit niet bewezen het geval te zijn en ondanks alle vorige claims dat de zwarte doos of de zwarte dozen, omdat er twee zijn, zouden geweldige kracht en verwoesting weerstaan van een vliegtuig waar ze in gevat zitten.

Dat wat heel verwarrend is, zelfs voor de experts die deze situatie onderzoeken, is dat tot aan nu toe, er geen signaal geweest is van de zwarte doos. Dat dit is wat in de natuurkunde  normaal het geval zou zijn bij de verwoesting van een toestel, specifiek een toestel dat ongeveer op 35.000 feet in hoogte is vermist. Dit omdat de middelen waarmee dit toestel werd weggehaald geen middelen zouden zijn die men op traditionele manier kan begrijpen met de wetten van de fysica. 

Dit Bewustzijn zegt nu dat het inderdaad extraterrestrial/ buitenaardse technologieën waren die gebruikt werden om dit toestel te verwijderen/weg te halen.

Er is een bericht geweest over het toestel dat draaide en in een andere richting vloog, maar de waarheid van de zaak is dat het toestel niet ergens anders heen vloog. De bewegingen van het vliegtuig die op de radar getoond werden geven aan dat het toestel ontwijkingen deed, hij probeerde van zijn koers af te wenden vanwege een andere factor. Wat ook op de radar werd getoond was wat op die tijd beschikbaar was, is de verschijning van twee andere toestellen. Dat die twee toestellen veel te doen hadden met de verdwijning van dat toestel. Een van de twee toestellen ging op hoge snelheid en plaatste zichzelf voor de airliner, en op dat moment probeerde de piloot zijn koers te doen afwijken, probeerde hij die ene los te laten die voor hem was verschenen, voor het toestel. Hier is het dat de bewegingen van de aircraft die op de radar werden getoond: het keerde naar links en naar rechts, diverse keren voor dat het van de radar verdween.

Dit punt is van het eerste belang. Dat het verdween, niet omdat het naar beneden werd geschoten, niet omdat het uiteen viel op grote hoogte, maar eerder omdat het hele vliegtuig gewoon was verdwenen. Er is, zoals dit Bewustzijn zei, buitenaardse technologie verbonden aan dit incident, en het is gezien en gezegd door dit Bewustzijn dat deze buitenaardse technologie het was wat de verdwijning van het vliegtuig veroorzaakte.

Dat deze technologie van een dergelijke aard is dat het een nieuw niveau van wapen introduceert naar bepaalde facties. Dat de buitenaardse technologie die werd gebruikt niet gebruikt werd door degenen van de Galactische Federatie. Inderdaad zou dit Bewustzijn ook zeggen dat het niet het resultaat was van buitenaardse betrokkenheid die Orion/Reptiliaanse Grijzen behelzen, alhoewel dit wel uit deze bron komt waar de extraterrestrial technologie aan werd ontleend.

Er wordt gezien dat de twee schepen die ook werden opgenomen op de radar, die niet werden genoemd, toestellen waren die van aardse oorsprong waren. Dat deze toestellen die gebruikt werden door de ‘Krachten Die Er Zijn’ (= het duister), die buitenaards van aard zijn maar gebouwd op deze planeet en gebruikt worden door hen die een alliantie hebben met de Orion/Reptiliaanse factie. Dat dit naar voren is gebracht door een waarschuwingsschot, dat op het hoogste niveau is ontworpen om aan hen te geven die kennis van dergelijke zaken hebben, een boodschap en een waarschuwing. Dat het toestel op enige wijze werd gevaporiseerd toen de technologie, de wapens van buitenaardse oorsprong, er op werd gericht. Maar het is zelfs nog complexer dan dit.

Want op een wijze werd de vaporisatie/verdamping van dit toestel feitelijk de opening van een scheur was in de stoffelijke ruimte die normaal de tijd/ruimte continuüm wordt genoemd.  En dat dit vliegtuig door deze scheur heen vloog en naar een andere dimensie getransporteerd werd. Dat als men het gebeuren zou hebben gezien vanaf de grond of zelfs vanuit een ander toestel dat dit gebeuren in staat was te zien, het zou lijken dat het vliegtuig door een straal werd geraakt die het toestel zou hebben gevaporiseerd en doen verdwijnen. Maar wat door dit Bewustzijn werd gezien is dat het toestel dat zichzelf voor de airliner had geplaatst, de scheur had geopend en de airliner door deze scheur trok naar een andere dimensieruimte. Daarom kan men niet zeggen dat het werd vernietigd, maar eerder ergens anders plotseling werd naartoe getransporteerd, en op dit moment was het dat het vliegtuig uit de radar verdween.

Dat op deze tijd dit Bewustzijn zou zeggen dan het toestel niet werd verwoest, zelfs nadat het werd getransporteerd, maar in één stuk is gebleven. Dat het ook het geval is dat deze airliner terug kon worden getransporteerd in deze derde dimensieruimte waar het bestond en als het de bedoeling van degenen is die dit hebben veroorzaakt dat dit gebeuren kan plaats vinden, als het hun wens en hun wil is.

Het wordt op deze tijd niet gezien dat dit zal gebeuren maar het is de technologie dat als het gewenst werd door degenen die dit hebben veroorzaakt, dan zou het inderdaad kunnen zijn. Dit Bewustzijn op deze tijd, voorspelt dit niet, noch zegt dat dit vliegtuig opnieuw zal verschijnen, maar het vraagt allen en iedereen om open te zijn voor deze mogelijkheid.
Het vraagt allen en iedereen om te begrijpen dat er een grote sprong is genomen door deze actie, een sprong die zaken verder zal projecteren dan wat altijd traditioneel geweten werd, de regels en de wetten van de fysica, als er een vliegtuig verdwijnt. De veronderstelling  dat het ergens werd vernietigd. 

Nooit eerder werden dergelijke wapens gebruikt in de moderne tijd om zo’n gebeuren te scheppen, en velen zullen deze zaak moeilijk te accepteren vinden.

Maar als het zo is, zoals zo vaak werd besproken door dit Bewustzijn en door vele anderen, dat er een buitenaardse aanwezigheid is op deze planeet, en dat er veel factoren zijn achter de schermen die niet werden bekendgemaakt  of in de openheid werden gebracht en dat die zaken nu verhevigd worden door een dergelijke actie naar voren te brengen.

Dat dit is dat kan worden begrepen door een spel-veranderaar. Dat de mensheid, zoals je wilt, door een opening is gesprongen die tot nu toe niet publiek beschikbaar was, niet publiek werd erkend. Dit gebeuren is van dien aard vanwege de buitengewone belangstelling van zo velen over de wereld, dat dit niet kan worden weggevaagd of verborgen.

Velen hebben een idee dat er iets anders gebeurde, iets onaangenaams en tot aan nu toe, iets dat nog nooit eerder gekend werd. Op deze tijd zegt dit Bewustzijn: blijf open voor dat wat het buitengewone is. Blijf open voor je eigen individuele idee van wat er kan zijn gebeurd, de stem van binnen die zit te mieren, die zachtjes spreekt dat er hier iets anders is gebeurd.

Dat in de volgende paar dagen andere gebeurtenissen zullen plaats vinden die zullen uitdagen, die licht op de situatie kunnen gooien, inclusief verklaringen van ontkenning, rode haringen die ontworpen zijn om de zaken in andere richtingen te brengen, bekende richtingen, geaccepteerde regels van de fysica en werkelijkheid. Zelfs als dergelijke rapporten doorkomen, vertrouw dan op je eigen idee van de dingen. Vertrouw op je eigen instincten, het mierende gevoel dat dit niet is wat het lijkt te zijn.

Dit is een kritieke tijd; een tijd om door een werkelijkheid heen te stappen naar een nieuwe werkelijkheid, de verborgen werkelijkheid die zo lang onderweg is geweest die zo lang verborgen was en geheim werd gehouden.

Dit heeft ook veel te maken met onthullingen van buitenaardse krachten die heden op deze planeet zijn, in deze planeet en er boven aan de hemelen van deze planeet. 

Dat de waarneming van werkelijkheid die zo lang was vastgehouden, die zo lang werd gecontroleerd en gemanipuleerd, klaar staat om uiteen te vallen, klaar staat om uiteen te worden geschud.

Dat in de volgende dagen, weken en maanden, wordt aangeraden door dit Bewustzijn dat men gecentreerd blijft, ondanks wat er kan worden onthuld, wat eruit naar voren komt. Er moet aan worden herinnerd dat ieder individu gekozen heeft om op deze planeet te zijn in deze epische tijd om deel te zijn van iets groters. Het in angst raken zal een mens in deze  tijd niet dienen. Vertrouwen en geloof hebben dat er hier inderdaad grotere krachten in het spel zijn en dat deze periode van tijd waar zo velen op hebben gewacht en dat nu, waarop de dingen beginnen te gebeuren, het betaamt voor ieder mens om rustig te blijven, om gecentreerd te blijven, om in vertrouwen en geloof te leven dat het maakt niet uit waar de Krachten Die Er Zijn(= het duister) mee spelen, het maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld of zelfs om iemand heen in hun persoonlijke leven, dat dit gewoon een periode is van her-aanpassing, van nieuwe starten en nieuwe mogelijkheden.

Ga verder als er een vraag is over wat de openingsboodschap was.

Ja, die was er, Bewustzijn. Zijn de mensen die in dat vliegtuig zaten, zijn die nog in het stoffelijke? Met andere woorden, zijn ze in orde of zijn ze totaal in verwarring over wat er is gebeurd?

Bew: Dat er gezien werd door dit Bewustzijn dat zij die aan boord van het vliegtuig waren niet op die tijd werden gedood, waarin dat wapen gebruikt werd die de scheur opende waar doorheen het vliegtuig vloog. Dat daarom gezegd kan worden dat die mensen nog in leven zijn maar ze zitten op dit moment niet in de tijdslijn waarbij de meeste mensen zijn betrokken. Ze zijn levend in een andere dimensionale staat, een parallel staat, een parallelle werkelijkheid.

Dat er niet gezegd kan worden op deze tijd of deze mensen wel of niet levend terug zullen keren want er zijn factoren hier die nog niet werden besloten. Daarom zijn er hier vele opties over wat er nog kan gebeuren. Als het zou gebeuren dat het vliegtuig opnieuw zou worden gematerialiseerd en terug gebracht naar dat wat deze huidige tijdslijn is, dat het dan de grootste uitdaging zou zijn van alles om dit toe te dekken om mensen te laten terugkeren die een ruimte van tijd waren verdwenen.

Dat er hier acties worden ondernomen die gedaan worden door wie de Galactische Federatie zijn om dit te bewerkstelligen, om het toestel terug te brengen met de individuen aan boord. Er kon gezegd worden dat er een strijd woedt hier in deze tijd om dit te bewerkstelligen, maar het is helemaal geen gegeven dat dit zal gebeuren. Maar zou dit gebeuren, opnieuw vanwege de meest publieke aard van dit gebeuren dan zou het een gebeurtenis zijn die onmogelijk kon worden verborgen. Dit zou een gebeuren van zulke historische proporties zijn dat degenen die nu met bepaald geloof leeft en concepties heeft over de werkelijkheid, dat dit onherroepelijk  geschud zou worden en dat de wereld zoals die nu gekend wordt en begrepen wordt door vele eeuwen heen, niet langer meer van toepassing is, geen zin meer zal hebben, en dat waar velen over hebben gesproken serieus zal gaan beginnen.

Dat in deze tijd het niet wordt gezien dat de mensen aan boord van dit toestel dood zijn. Er wordt gewoon gezien dat ze ergens anders zijn en dat er de mogelijkheid is dat ze kunnen worden teruggebracht als de kracht van de Galactische Federatie succesvol is bij hun pogingen.

Er moet worden gedacht dat de ‘Krachten Die Zijn’ niet in het minst zullen aarzelen om de levens van vele onschuldigen op te offeren en welke volledig voorbereid zijn om dit weer te doen. Het is dat wat een “tricky” (netelige) situatie is en het is niet de bedoeling van de ‘Krachten Die er Zijn’ om dit toestel te zullen terugbrengen en zij die aan boord zijn, want het is hun bedoeling om een boodschap te sturen aan degenen die de ‘Krachten Die Zijn’ be- strijden.

Dat zij een wapen van een dergelijke grootheid hebben en macht en dat zij een toestel of raketten of schepen of iets anders kunnen laten verdwijnen als zij dat willen. Dat dit deel is van de verborgen strijd die in deze tijd plaats vindt. Dat veel acties niet bedoeld zijn voor het publieke besef en begrip maar feitelijke waarschuwingen zijn aan degenen die tegenover de ‘Krachten Die Zijn’ staan. Maar opnieuw, veel factoren zijn nu aan het veranderen en er wordt tevens gezien dat er facties zitten in deze groep, de elite groep, de ’Krachten Die Zijn’, de verborgen cabal, die in oppositie zitten tegen degenen aan de leiding en in controle zijn. Dat dit ook deel is van de verborgen strijd die in deze tijd plaats vindt, zelfs tussen de rangen en standen van de ‘Krachten Die Zijn’.

Het is niet de bedoeling van dit Bewustzijn in deze tijd om resultaten te voorspellen. Het deelt gewoon alternatieve informatie, de informatie van mogelijkheden, informatie van alternatieven waar dit Bewustzijn bij betrokken is in deze tijd. Toch zegt dit Bewustzijn dat zoals het nu is, zoals gezien door dit Bewustzijn, dat zij aan boord van het toestel nog levend zijn zelfs als ze ergens anders gelokaliseerd zijn, en dat er tijdslijnen worden gezien door dit Bewustzijn die zullen zorgen dat deze mensen terugkeren.

Ongelukkig genoeg worden ook door dit Bewustzijn tijdslijnen gezien waarin deze mensen worden opgeofferd en niet zullen terugkeren. In deze tijd is het geen zekerheid welke tijdslijn zal overheersen die het ene of die het grootste deel zal beleven. Daarom in termen van een individuele erkenning van deze zaak, wordt er opnieuw aanbevolen dat men vasthoudt dat er meer daar buiten is, dat andere factoren zich uitspelen en dat de werkelijkheid die het individu wenst te beleven een werkelijkheid zal zijn die de terugkeer van het vliegtuig en allen aan boord ziet.

Dat dit de sterkste actie is die mensen kunnen nemen in deze tijd: een tijdslijn energie geven van een gebeuren dat de terugkeer ziet van het vliegtuig en allen aan boord. Maar in deze tijd zal Bewustzijn het hierbij laten en vragen aan iedereen om positief te blijven en gericht op hen die op deze wijze zijn gebruikt en bij dit gebeuren, en om de werkelijkheid te visualiseren van hun terugkeer.

Dat dit veel zal bewijzen. Dat de werkelijkheid waar zo velen aan vasthangen  is gepresenteerd aan iedereen en allen als de enige werkelijkheid, dat het zal tonen dat dit niet het geval is, en dat dit natuurlijk alle deuren zal openen naar alle andere gebeurtenissen die konden gebeuren. Het is altijd een zaak van focus en keuze voor wat men wenst te beleven in termen van wie er een punt van besef heeft bereikt dat groot genoeg is om dit concept en principe te begrijpen en om dat te accepteren en uit te werken. Er is veel meer dat nog staat te gebeuren maar op deze tijd voelt dit Bewustzijn zich compleet bij deze zaak en geval en in dit geval.


Dank u, Bewustzijn, dat wordt heel, heel erg gewaardeerd en er wordt gehoopt dat allen die deze boodschap horen of lezen hun gebed aanbieden en positieve energieën voor hen aan boord van het toestel, dat ze veilig worden teruggebracht. Dank u zeer voor de informatie. Dit wordt gewaardeerd. De Wet van Dankbaarheid is aangeroepen. 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html