Labels

Wednesday, March 19, 2014

17.03.2014 Kris Won met Ashtar Sheran

Kris Won met Ashtar Sheran op maandag  17 maart 2014

Beste broeders en zusters die deze wereld van God bewonen die bekend staat als Aarde:  
Talloze oorlogen zijn gevoerd in de loop van de geschiedenis van de mensheid. Bloedige oorlogen die de levens van miljoenen mannen hebben afgesloten en weduwen en wezen in hun huis hebben achtergelaten.
Terwijl het menselijke wezen door de eeuwen heen zich ontwikkelde naar de huidige tijd, is zijn bewapeing dodelijker geworden, meer verfijnd en meer selectief geworden maar zijn wens om te vernietigen blijft hetzelfde.
De technologie van de Mens is met sprongen geëvolueerd; desondanks is zijn zin van moreel niet gelijk op gegroeid.
In het verleden hebben meer oude culturen dan die van jullie dezelfde fout gemaakt; maar, in deze gelegenheid is het de Wil van God waardoor jullie steden niet door wateren noch door vuur worden verwoest, maar dat jullie Landen met hun bevolkingen worden geholpen, geïnstrueerd worden als dat mogelijk is, dus dat jullie bestemming niet in de furie van de elementen sterft.
Wij, die jullie bezoeken vanuit plaatsen die soms zo ver weg zijn evenals ongelijksoortig zijn,(=anders) zijn hier bij jullie om jullie van dienst te zijn en om hulp te bieden die jullie nodig hebben in deze zo delicate, en specifiek gevaarlijke tijden, gegeven de dodelijke wapens die de mensheid heden heeft.
Alhoewel jullie altijd gerekend hebben op onze hulp, op de oppervlakte maar ook vanuit onze Moederschepen of vanuit andere kleinere schepen, is de hulp waar we heden van voorzien heel veel groter dan die jullie in vorige tijden hebben gekregen.
Ik ben de Leider van alle Legioenen van bezoekende beschavingen, die er nu in hoofdzaak vijf zijn, en anderen die ook helpen maar in kleinere aantallen, en die andere soorten van dienst verrichten voor de planeet.
De taken die door de vijf voornaamste beschavingen worden uitgevoerd, zijn, voor het grootste deel, gerelateerd aan het boven alles, beschermen en veiligstellen van de meest kwetsbare bevolking die in meer hachelijke situaties zitten dan de rest van hun broeders en zusters.
Wij helpen waar we kunnen, alhoewel het waar is dat de hulp hoofdzakelijk moet komen van jullie menselijke organisaties en uit de meest machtige volken/mensen van jullie Landen.
In plaats hiervan, zien wij, verdrietig genoeg, dat de grootste macro ondernemingen die hun rijkdommen konden delen met de minst bevoorrechte bevolking met elkaar confrontaties aangaan om de meest machtige entiteit te zijn in hun veld, en dat ze slechts zijn geïnteresseerd in het meer en meer laten toenemen van hun rijkdom en hun steeds onbeperkte aspiraties om meer en meer geld te maken, en doof en blind (een doof oor en met gesloten ogen) te zijn voor het steeds toenemende lijden van de meest kwetsbare bevolking die vechten om te overleven, zonder enige hoop om geholpen te worden door degenen die de macht hebben, of die nu financieel, politiek of sociaal is. 
Dit is een onacceptabel en onjuist gedrag van iemand die zichzelf een ‘menselijk wezen’ noemt!
Heden, meer dan ooit, komen we tussenbeide zodat alle mensen die de macht hebben over anderen, en welke die macht niet gebruiken om hun burgers te helpen om hun situatie in het algemeen te verbeteren, geïsoleerd raken van hun posities van invloed en er afstand van doen, om te worden vervangen door andere mensen die dit wel willen doen.
Beetje bij beetje bereiken wij dit, geholpen door het ontwaken van de massa’s die begonnen zijn zich te mobiliseren om hun onderdrukkers aan te vechten en die vrijheid opeisen en rechtvaardigheid voor hun respectievelijke mensen.
Vergis je niet, ten slotte zullen wij gerechtigheid en gelijkheid in jullie gemeenschappen bewerkstelligen, twijfel daar helemaal niet aan.
Er is een nog machtiger wapen dan de landen met de meeste wapens op de planeet hebben: Liefde. Degenen van jullie die een hart vol Liefde hebben, worden werkelijk meer beschermd dan degenen die de meest defensieve en verfijnde wapens in de wereld hebben.
Cultiveer dus Liefde in jullie hart, en verdedig dan jullie rechten om rechtvaardig en gelijk te worden behandeld, door degenen die de macht in jullie respectievelijke gemeenschappen uitoefenen. Maar wees je er bewust van, mijn broeders en zusters, dat wij voor God allemaal gelijk zijn, en daarom een waardig leven verdienen, waarin al onze basische noden goed zijn verzorgd en beschermd.
In de Liefde die ons allen onder de hemelen verenigt:
Ashtar Sheran 

Kanaal Kris-Won
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html