Labels

Wednesday, June 6, 2012

Een Uur met Een Engel met Geoffrey West en Grener op 21 mei 2012
Geoffrey West en Grener, op 21 mei 2012 gepost door Steve Beckow voor ‘Een Uur met een Engel’ radio progamma.


Transcript of Grener’s Interview on An Hour with an Angel, May 21, 2012 

 Grener, de president van de Intergalactische Raad, is opnieuw gekomen naar ‘Een Uur met Een Engel’ met een eerste optreden nadat de’ Neptune expeditie’ werd uitgesteld.

Hij geeft een volledige verklaring van wat er gebeurde in februari-maart dit jaar en verontschuldigt zich voor de reis die zich in die tijd niet materialiseerde. Hij vertelt ons veel over wat het is voor mensen die een vijf dimensionaal leven of in een hoger ‘verenigd veld’ leven om te kunnen omgaan met onze disharmonische vibraties wat een zaak is waar we over moeten nadenken als we de galactici feitelijk gaan ontmoeten en er mee samenwerken. En hij verzekert ons dat de galactici ons niet in de steek lieten bij die gelegenheid ( de reis in februari) en net zo verdrietig waren als wij dat de trip niet doorging.

Steve Beckow

_____ http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/05/22/an-hour-with-an...

_____

 Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijver van The Great Awaking, en met Geoffrey West van Greenprint for Life. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Grener. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je zeer, Graham. Gegroet en zegeningen aan iedereen. Terwijl we weer samenkomen nodig ik jullie uit om een aantal diepe ademhalingen te doen en om in een wolk van ontspanning te gaan met een gouden rand. [Het inleidend gebed is niet uitgeschreven]

Geoffrey: Met veel plezier verwelkom ik Grener weer bij onze show. Grener is de huidige president van de Intergalactische Raad en ik begrijp dat u wat meer zal spreken over uw officiële positie als president, maar ook dat u wilt spreken over enkele gebeurtenissen omtrent het bezoek in februari aan uw schip. Het is misschien nu de tijd om deze gelegenheid te geven om uw ervaringen en gevoelens mee te delen over gebeurtenissen die plaats vonden.

Zoals het geval is, zijn er aan beide zijden van het hek degenen die het positieve en negatieve ontdekten in wat er zich ontvouwde enige maanden geleden. Vanuit mijn eigen persoonlijk perspectief ben ik niet bang toe te geven dat ik gepakt en klaar stond om mee te gaan, alhoewel toen de tijd dichterbij kwam ik het gevoel had dat het zich niet zou gaan ontwikkelen. Ik zelf begrijp de redenen waarom dit niet kon gebeuren, omdat we zagen hoe een aantal zielen hierop reageerden. Wat ik mezelf begon te realiseren was dat er een paar testen waren, bedoelde of zonder opzet. Voor mij kwam de eerste test bijna onmiddellijk door me te realiseren dat zij die er negatief op reageerden als er niets ging gebeuren, waarschijnlijk, heel waarschijnlijk niet met zo’n hogere trillingsomgeving hadden kunnen omgaan. En ik denk dat dit weer wat anders is waar u het vandaag over gaat hebben, Grener.

Het werd me zelf duidelijk dat deze zielen gewoon niet klaar waren voor een reis van deze aard. De tweede les kwam later, toen ik luisterde naar een interview met Robert Dean. Hij beschreef een reis die wel een week leek of nog meer, en toen hij terugkwam bleek dat het maar een korte tijd was geweest die voorbij was gegaan. Het liet me denken dat misschien een tweede test de mensen zou gaan proberen voor te bereiden op het fenomeen van tijd en geen-tijd. De 3 D deelnemers moesten misschien de ervaring van een langere tijd beleven en zich er aan toe te vertrouwen, terwijl in werkelijkheid de ervaring de meesten van hen dezelfde nacht al zouden hebben teruggebracht. Zo, de microfoon is van u Grener. Dank u dat u hier bent.

Grener: Welkom en dank dat jullie me weer hebben uitgenodigd of minstens op mijn roep hebben acht geslagen om terug te komen en met jou en jullie luisteraars te spreken. Ja, ik ben Grener van Ashira , van Neptune. Ik ben de huidige president van de Intergalactische Council, een positie en een eer die me dierbaar is. Dus ik kom om vandaag tegen jullie te spreken, officieel, zoals je dat noemde en privé in mijn persoonlijke hoedanigheid, beide dus. En ik heb gewacht op deze tijd om Linda te vragen op deze wijze door haar heen te spreken tot ieder van jullie omdat er zo’n sterke reactie was, zullen we zeggen – ja, zoals je zei positief en wat we alleen maar negatief kunnen noemen, over die uitgestelde trip en het bezoek aan ons.

Ik wil dat jullie weten dat het mijn bedoeling altijd was om enkelen van jullie naar huis te laten komen, om ons te komen bezoeken, om dat er velen van jullie sterrenzaden en intergalactici zijn waar wij – en wat jullie ook zo noemen, waar wij bekend om zijn – als de Unified Forces (Verenigde Krachten) van de Buitenste Galaxies, die op onze schepen geleefd hebben wat je kunt zien als vele levens. Maar ons verlangen was niet beperkt tot alleen hen die wij kennen als familie, die wij persoonlijk kennen en waar we van houden en hen liefhebben. Het was ook een uitnodiging aan het menselijke ras, ja, om naar voren te komen en om niet alleen jullie begrip over dat wij aanwezig zijn en al honderden jaren in jullie atmosfeer, in jullie rijk van werkelijkheid, aanwezig zijn geweest, hoe jullie daarover ook denken, maar dat we ook hier zijn om jullie te ondersteunen, dat we toegankelijk zijn, dat we beschikbaar zijn, en dat we in eenheid zijn – ja, met de mensheid, maar specifiek met Gaia.

We hebben al duizenden jaren voor Gaia gezorgd en we hebben geen intentie om er nu mee op te houden, niet nu jullie zo dichtbij je eigen Ascentie proces zitten, en niet omdat Gaia daar al duidelijk mee onderweg is. Want dit is iets, het is een gewichtig gebeuren. Ja, we weten dat de Raad hier naar verwijst als een proces voor menselijke wezens, maar voor ons begrip neigen gebeurtenissen ernaar een langer tijdsframe te hebben.. En dus zijn we niet alleen gekomen om te observeren hoe deze ontplooiing tot stand komt, hoe dit plan zal gebeuren, hoe ieder van jullie naar voren zal komen, ieder op jullie eigen wonderlijke wijze, specifiek jullie drieën, Steve en Geoffrey en Graham, als deel van het platform, als deel van het team om te helpen bij de intergalactische communicaties. Wij zijn zo verlangend om de verboden weg te halen voor ons volledige contact, communicatie, bezoek. Maar natuurlijk eren we altijd de menselijke vrije wil, de wil van Gaia en de universele wet. Maar laat me even deels terugkeren naar waar ik begonnen was om over te praten. Ik heb maanden gewacht om Linda te vragen, en via Linda ieder van jullie, en ik bedoel niet alleen onze gastheren, ik bedoel aan de harten van ieder van jullie die vandaag luisteren naar mijn boodschap en naar deze conversatie met jullie, ik heb maanden gewacht omdat dit vaak de wijze is waarop wij van de Intergalactische Raad werken. Wat wij steeds weer geleerd hebben – ik kan zeggen, jullie hebben een uitdrukking – “op de moeilijke manier” door intergalactische oorlogen en de daarop volgende onderhandeling, bemiddeling en het werkelijk tot een punt van eenheid komen, dat het heel vaak gunstig is om gewoon een tijdje te laten zitten na wat eerst een verwarring was, alhoewel in het schema van intergalactische werkelijkheden dit geen massale verwarring is, maar het was wel een heel groot emotioneel van zijn stuk brengen voor velen van jullie.

En nu zeg ik weer tegen jullie, ik Grener betuig mijn spijt daarover. Maar laat me ook wat uitleggen. We laten een afkoel tijd gebeuren, zodat jullie emoties of gevoelens, of zelfs gedachten de kans krijgen om zich te nestelen, om te integreren en om jullie inzichten te laten krijgen die Geoffrey zo rijkelijk heeft neergezet. En wat dat doet is dat het jullie en ons en iedereen die aan de intergalactische tafel zit, inclusief de Aarde, het ons een kans geeft om terug te treden en om perspectief te verkrijgen, een dieper begrip en misschien kan ik zeggen, compassie te krijgen met die andere deelnemer, de andere persoon, de situatie en het perspectief van dat andere wezen.

Nu, het geschenk, het geschenk door de reactie van zo velen van jullie, mijn geliefde vrienden, door naar voren te komen en in eerste instantie een overweldigend antwoord te geven, en het was niet alleen een boodschap aan jullie wereld, aan jullie regeringen, het was een boodschap voor ons allemaal, niet alleen de Intergalactische Raad, niet alleen UFOG, maar tegen al jullie sterrenbroeders en zusters, over hoe oprecht jullie hart bij ons wil zijn. Dus het eerste deel van eenvoudig ja zeggen was een buitengewoon geschenk voor ons. Het was enorm. En het raakte ons hart, en onze interdimensionale harten, en het raakte ons diep. Dus hierom danken wij jullie allen. En toen waren jullie allemaal “gepakt en klaar” , zoals je dat stelde. En sommigen van jullie kwamen – maar dat is weer een volgend gesprek dat we later zullen hebben. En de wijzen waarop jullie kunnen komen. Er waren er van jullie die de ervaring omhelsden om gewoon te weten dat je dat kon doen, dat je klaar stond, dat je bereidwillig was, en jullie wilden je vibratie laten omhoog gaan. Jullie waren bereidwillig – en jullie hebben – je vibratie omhoog laten gaan naar de plek van liefde, en daarom was jullie antwoord terwijl het heel teleurstellend was, voor jullie en voor ons allemaal, was er een van liefde. En dat, was voor ons en is het nog steeds, een geschenk. En het is niet alleen een geschenk dat jullie liefde voelen en openheid, en erkenning van ons, het is een geschenk voor ons omdat wij zien, we observeren, we nemen deel, maar we zien dat de vibratie van velen van jullie, de bereidheid om je inter-dimensionaal, multi-dimensionaal zelf te zijn, nog zelfs voor de overgang – jullie omhelsden dat. En dus was jullie reactie kalm en openhartig en liefdevol. Nu, er waren sommigen die we volledig begrijpen, wier respons reactief was met een diepe, diepe teleurstelling en wanhoop, het gevoel van dat wij jullie hadden gedupeerd of nog erger, hadden verlaten. Lieve vrienden, dat zal nooit gebeuren. Punt. Ons zielencontract, collectief en individueel, is voor dit hele verschuivingproces geweest om te komen, ervan te getuigen, eraan deel te nemen, om te helpen bij de ontplooiing van het plan van de Goddelijke Moeder, de hergeboorte van liefde op Aarde. En dat houdt jullie her-geboorte in. Maar voor degenen die teleurgesteld, boos, in verwarring zijn geraakt, is wat wij gedaan hebben: jullie zijn steviger omhelsd. Onze helende technici, beoefenaren, hebben massale hoeveelheden healing gestuurd in de voorbije maanden om te healen wat wij gevoeld hebben wat bijdroeg aan jullie gevoelens van aan je lot overgelaten te zijn. Dit was nooit onze wens of bedoeling.

Nu, laten we ook zeggen, die gevoelens, die emoties die jullie ervaren hebben, moesten worden getriggerd, moesten worden losgelaten. Dat was niet de bedoeling van onze uitnodiging, echter; het was niet een”Laten we het menselijk collectief een manier geven om een spring-start te maken voor hun reiniging.” Zouden we slimmer geweest moeten zijn? Zou ik slimmer geweest moet en zijn? Ja. Maar weet je, ik houd van jullie. En ik houd van ieder van jullie die ik nog niet eens ontmoet heb. En ik houd ook van degenen van jullie die misschien nog wat van die ruwe reiniging moeten doen. We weten hoe dat is. Zijn wij er aan voorbij gekomen? Ja, maar niet zo dat we het niet begrijpen. Nu, er is discussie geweest over hoe het met ons zou gaan en hoe wij zouden reageren doordat we zeg maar afdwalende gevoelens tegenkomen, gevoelens die we misschien wel begrijpen maar niet meer zelf beleven? Dus als er gedrag zou zijn, of inzichten, die niet in overeenstemming of in verbinding zouden zijn met ons, hoe zou dat werken?

Nou, een van de dingen die we doen – en we hebben dat gedaan, doen het nog – is dat we jullie zullen helpen om die gevoelens te helen, omdat dit antieke gevoelens zijn van een vals paradigma en valse [roosters?] Dus wij omhelzen jullie, jullie allemaal, ieder van jullie maar we omhelzen geen grillige emoties. Nu, mijn geliefde vrienden, ik moet heel helder met jullie zijn. Wij zijn verre van volmaakt. Veel te vaak stoppen jullie ons in de categorie van opgestegen, verlichte wezens, en misschien zijn we enigszins meer geëvolueerd dan het menselijk collectief als geheel. Maar we zetten onszelf nooit boven jullie. We plaatsen onszelf direct naast jullie. En als jullie denken dat jullie in een partnerschap zitten met opgestegen mensen, met aartsengelen, met de Moeder/Vader/ Ene, dan zijn wij dat ook, we buigen voor hen, eren hen en hebben hen lief zoals jullie dat doen.

Maar in termen van partnerschap, willen we dat jullie over ons denken of actief beschouwd worden als jullie naaste bondgenoten. Voordat ik deze positie accepteerde als president van de Intergalactische Raad, was ik commandant van de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies, een zeer, zeer grote, diverse vloot. En laat me jullie vertellen, ik hield van die baan. Ik denk niet dat mijn zoon, die zeker zijn strepen verdiend heeft met zijn positie – Ashira – mij die baan weer terug geeft als ik stop met dit presidentschap. Maar laat me jullie vertellen, dat verwelkom ik! Dus waarom ging ik weg uit die rol? Omdat bij de initiatie van Aarde in de Intergalactische Raad , waarbij Gaia vertegenwoordigd wordt door Wakana Tanka (1) door jullie plek in te nemen aan de tafel, was het tijd voor een dergelijke transformatie en opening, dat ik, die al zolang met Gaia had gewerkt en met jullie allemaal, ik die jullie zo vaak in verschillende incarnaties heb gekend, ik wilde hieraan deel nemen.

Ik wilde aanwezig zijn, om de insluiting te zien, de initiatie, en daarna de groei van Aarde’s positie in deze Raad. Tegelijkertijd werden velen van ons sterrenzaad, van onze intergalactische wezens, gezonden om bewaarders te zijn van het raadsvuur, het hart van Gaia, om haar op manieren te beschermen en bij te staan waar jullie nu misschien nog niet zo’n helder idee over hebben. Voor die tijd, dat was ongeveer 10 jaren geleden, 10,3 jaren geleden, laten we zeggen dat het raadsvuur voornamelijk door Aarde-bewaarders werd verzorgd, door wezens van de Aarde, ja, diverse soorten, diverse koninkrijken. Maar dat is niet langer meer zo. Wij, jullie sterrenbroeders en zusters, zijn volledige deelnemers bij die bescherming en verzorging, niet alleen op een esoterisch, etherische manier, maar op heel praktische manieren. Ja, de roze cocon om Gaia van omslaan af te houden, is verwijderd. Het rooster is sterk, goud en gepolijst door de machtige aartsengelen zelf.

Maar wij staan Aarde constant bij, helpen Gaia en niet bekend aan jullie, aan ieder van jullie, sommigen duidelijker dan anderen, sommigen omdat ze duidelijker zijn dan anderen, sommigen omdat ze meer open zijn voor onze hulp dan anderen. Wij doorkruisen of we komen niet tussenbeide. Daarom zijn wij zo onberispelijk geweest in onze woorden om niet de volheid van onze aanwezigheid bekend te maken zolang als er nog zulke vrees is en vrees-verkopers zijn op jullie planeet. Maar kijk om je heen, mijn geliefde vrienden.

Het besef, de aanvaarding van sterrenwezens wordt heel gewoon en alledaags. Het wordt niet langer gezien als ongewoon. Nu wij hebben veel geschenken geplant op jullie planeet en we willen er nog meer gaan planten. Maar de tijd is dichtbij waarop we bekend zullen zijn aan velen, waarop we duidelijk bekend zullen zijn als jullie bondgenoten van boven, zonder een andere agenda dan om te helpen. Het is eigenaardig, het gaat niet om hoeveel mensen denken: “Nou, waarom komen jullie als je niets van ons wilt hebben?” Dat is het oude dat is de oude derde dimensie, dat is de oude manier van denken. Wat wij willen is dat jullie Ascentie genadevol wordt. Wat wij willen is om broeder en zuster genoemd te worden. Wat wij willen is om vriend genoemd te worden. Nu, er zijn veel zaken om vandaag over te spreken en ik ben maar doorgegaan, ik weet het. En we hebben maar een beetje aangeraakt van hoe wij met tijd en het ruimte continuüm omgaan en ook over het verschil van onze trillingsvelden. Maar, ik ben bereid te antwoorden op welke vragen je ook hebt die je me wilt stellen.

Geoff: Dank u Grener. Ik wil heel warmhartig uw spijtbetuiging accepteren, alhoewel het misschien niet nodig is omdat jullie van een hoger perspectief zijn. Het spijt me aan mijn kant en misschien aan de kant van onze luisteraars die hiermee resoneren en die mij voor het hoger deel voor hen laten spreken en die zich verontschuldigen naar jullie toe dat ze misschien niet op dat niveau zijn waarop die uitwisseling gepast is – of, nee, niet gepast is het juiste woord – in een meer harmonisch evenwicht met jullie zijn. En dit voert naar de etiquette van energieën, weet je. En dus verontschuldiging ik me namens mijzelf en voor degenen die me namens hen willen laten praten voor de energieën die omhoog kwamen uit dit alles.

Maar misschien zou u ons kunnen helpen om die etiquette van energieën te begrijpen en wat er plaats vindt als 3D aardlingen samen komen met hoger dimensionale galactici. Wat moeten we in ogenschouw nemen, en wat zien jullie onder ogen bij deze potentiële massa uitwisselingen?

Grener: Ten eerst is er geen noodzaak, mijn vriend, voor een verontschuldiging. Laten we het genadevol aannemen en laten we van daaraf verder gaan. Ja, wat is er nodig? Nu, weet je, sommigen van jullie zijn getuige geweest… weet je, wij hebben in deze tijd een massale instroom van onze krachten – jullie uitdrukking zou zijn “op de grond” – op Aarde gezet, op Gaia. En als die komen – en dit zijn altijd vrijwilligers, maar het zijn ook heel bewuste vrijwilligers, met een werkelijk hoge frequentie en een langzame regeling/modulatie – dus als die aankomen is er een naar benedengaand proces.

Heel vaak wat wij doen als onze vloot mensen voor het eerst aankomen is dat we hen in een landelijke omgeving zetten of in een niet dicht bevolkt gebied. En de reden hiervoor is, om de energieën die zo overheersend te zijn op jullie planeet te kunnen beginnen assimileren / opnemen, zelfs in een niet dichtbevolkt gebied.

Dus zelfs voordat ze een menselijk wezen ontmoeten, worden ze al gebombardeerd met deze woeste emotionele velden, heel veel disharmonie. En ik zeg dat vol respect. Maar jullie weten allemaal dat je veel ideeën hebt, veel emoties, energieën die niet alleen disharmonisch zijn, maar ook tegenstrijdig. En misschien moeten we het daarbij laten omdat je weet waarover ik spreek. Dus de opname in het menselijke rijk, zelfs met die afscherming en afstemmingen die we hen meegeven, dat is behoorlijk dramatisch. Nu ik dat gezegd heb, wat gebeurt er in die twee sferen? Wat gebeurt er als jullie een ervaring hebben met een sterrenwezen, een intergalactic op Aarde en wat gebeurt er als je een ervaring hebt met een intergalactic aan boord van een schip?

Omdat die enigszins anders zijn. Nu, als je in je volle stoffelijkheid komt – begrijp als je aan boord van een schip komt, dan verschuif je ook inter dimensionaal (en we spraken hier niet veel over, en dat zullen we ook niet, omdat dit iets van onze technologie is; ik zal het niet luchtigjes doen, omdat sommigen mijn humor niet waardeerden, mijn povere poging tot humor, laat me het zo zeggen) maar onze technologie laat ons inter-dimensionaal reizen en daarna in volle stoffelijkheid komen of een bi-lokaal wezen zijn(op twee plaatsen tegelijkertijd zijn), wat veel van jullie de hele tijd doen, aan boord van een schip. Nu, onze voorkeur gaat altijd uit naar zeer kleine groepen of een voor een. Omdat als jullie komen, moeten ook onze vloten een stap naar beneden doen, jullie doen dan een stap omhoog. Nu, ik zeg hier niet, ik vraag van jullie, ik bid dat jullie niet denken dat dit een of andere hiërarchische situatie is. Dat is het niet. Het is gewoon het vermogen om met andere frequenties om te gaan. Een hond hoort tonen die jij niet hoort. Wij horen en voelen dingen in jullie veld waar jullie je misschien niet eens gewaar van zijn. Misschien is het een trauma, een nog niet opgelost trauma vanuit je kindertijd, of zelfs een doorbloeding uit vorige levens.

Misschien is het een boosheid omdat we nog niet kwamen of meer aanwezigheid op Aarde hebben laten zien. Dus is er een frequentie aanpassing, zodat – en dat is een zegen voor jullie, omdat wat er gebeurt als jullie naar Aarde terugkeren (in dit geval), dat die aanpassing op zijn plek blijft, dus kun je weer een lichtere aanpassing of afstemming krijgen als je terugkeert naar het schip, maar dat wordt steeds minder en minder elke keer. En ondertussen voelen jullie je beter en beter. Dus wat er gebeurt – en ik wil geen leven schetsen op Aarde, of op de Neptune, of onze vlootschepen als Nirvana of Hemel voorstellen, maar weet je, het zit daar dichtbij, omdat er een vriendelijkheid, een zachtheid is – en wat er gebeurt als jullie naar ons toe komen jullie ook in ons verenigd veld komen.

Dus, om met jullie woorden te spreken, de harmonieën van jullie wezens worden aangepast. Jullie uniekheid is dan nog absoluut in tact. We houden van jullie uniekheid, en wij eren die van ons. Dus is er geen wens om jullie in de smeltpot te stoppen, maar er is een noodzaak. Wij brengen jullie in ons verenigd veld binnen en in dat verenigd veld is geen conflict, er is geen boosheid, er is geen angst, er is geen sabotage van een of andere vorm, maar er is samenwerking en een lachen en vreugde, en al de andere kwaliteiten zoals onderscheiding en voorzichtigheid. Wij zijn heel zorgzaam, specifiek de eerste keer waarop die ontmoeting plaats vindt; we zijn zeer zorgvuldig met wat we zeggen, wat we doen, zelfs wat we jullie laten zien, zelfs wat we meedelen, zodat jullie niet getriggerd raken, omdat als jullie getriggerd worden is het een aanval op jullie verenigd veld. En daarom stopte Ashira dat massale bezoek. Het zou te veel geweest zijn. Er nog bij gevoegd dat het velen op Aarde op een plek van vrees en zorg zou hebben gezet en zelfs van gevaar. Dus, als jullie bij ons komen is dat wat er gebeurt.

Nu, als jullie een sterrenwezen ontmoeten – en velen van jullie doen dat al en weten het zelfs niet – als jullie een sterrenwezen ontmoeten op de planeet die daar is als lid van de grondbemanning, dan doen wij iets dergelijks. Nu, we hebben wat van die naar benedenstappen afstemming-aanpassing gedaan zodat ze in de normale stoffelijke werkelijkheid kunnen zijn, alhoewel ze nog steeds die versperring met disharmonie behoorlijk ontstellend vinden.

Maar wat er gebeurt als jullie met ons op Aarde omgaan is dat, opnieuw, wij jullie omhelzen en je in ons verenigd veld brengen. En dat is specifiek waar als je een ontmoeting hebt met een van onze vloot schepen, een van onze explore/onderzoek schepen of wetenschapsschepen, of zelfs healing schepen die gemakkelijker zichtbaar zijn geworden op jullie planeet. Dus wat jullie doen is het ontmoeten van een groep van ons. En onmiddellijk omhelzen wij jullie. Nee, we raken je niet aan, want dat zou aan onze kant als een daad van agressie gezien kunnen worden. Als jullie omarmd willen worden, is dat iets wat je ons telepathisch zult vragen – en, trouwens, veel van onze communicatie met jullie is telepathisch. Wij gebruiken taal wel, maar voornamelijk is het telepathie.

Het is gewoon efficiënter en het overstijgt de verschillen in taal ook. Dus we stemmen onze velden af, die van jullie met de onze en die van ons met die van jullie, zodat we een in hart en geest kunnen zijn. Omdat, vergeet dit niet, deel van de hulp die wij brengen is om jullie naar de plek te brengen, kunnen we het zo zeggen, van een schone Gaia. Zo is dit op niet-technische wijze, wat er gebeurt. Dus we kunnen ons richten op de disharmonische energieën maar wij zijn veel gelukkiger, en het is meer vreugdevol en een meer voller bezoek, een vollediger vereniging, als jullie je menselijk werk gedaan hebben en die disharmonische energieën hebben losgelaten. Is dat duidelijk voor je?

Geoff: Ja, voor mij wel Grener. Ik denk dat veel van de luisteraars hiermee resoneren. Dus, dank u, dank u zeer hiervoor. Er is nog een overblijvende zaak die is opgekomen als resultaat hiervan. Misschien is het goed om dat nu te zeggen. Sommige luisteraars en lezers van het 2012 Scenario hebben opgemerkt dat er een groot toeval is dat de president van de Intergalactische Raad van de plaatselijke planeet Neptunus komt en van zijn schip dat de Neptune wordt genoemd. Maar ik begrijp van u dat dit een misverstand is. Kunt u dit helpen verhelderen voor onze lezers?

Grener: Ja. Ik kom niet van jullie planeet Neptunus – laten we daar heel duidelijk over zijn – alhoewel ik me altijd teder heb gevoeld over die planeet die jullie denken dat Neptunus is. Weet je dat is een zeer onderschatte plek. Maar nee, ik kom van verder buiten, feitelijk, buiten jullie universum, jullie galaxy. Ik kom uit een andere werkelijkheid, een andere dimensionale werkelijkheid. En ik kom van een planeet waarover je kunt denken als Cee Cee Cee. Maar dat was een zeer, zeer, zeer, zeer lange tijd geleden. En een van de redenen – ten eerste, we hebben een heel strijdpunt over het woord Neptune en de deities (godheden) die geëerd en geliefd werden en zouden moeten worden op de planeet. Maar Neptune is feitelijk een intergalactisch woord. Maar het werd ook gezien als passend dat, toen we onze reizen begonnen, dat het – dat het schip ook een naam zou dragen dat bekend zou moeten zijn, als de tijd kwam, voor de mensen van de Aarde. We beseften niet dat de mensen geen grotere eerbied hadden voor Neptunus, omdat alle planeten, alle sterren, alle energieën, allemaal levende wezens zijn.

En wij, ons schip – dat nu en al een heel lange tijd mijn thuis is geweest; daar is het waar ik, nou, de manier waarop je er over kunt denken dat het een levend, ademend energieveld is waarin ik mijn familie heb groot gebracht. Jullie op aarde neigen te denken over dingen die willoos zijn. Jullie neigen te denken aan je stoel, of je bureau, of je schoenen dat ze dood zijn of willoze energievelden zijn. En dat is niet zo, mijn vrienden. Dat is gewoon niet zo. Zij bewegen zich op een andere trillingssnelheid. Jullie neigen te denken aan jullie planeet Neptunus als een dode planeet. Nou, ik wil jullie graag corrigeren!

Zo is het niet. Jullie kunnen wel denken dat die slapend is, maar er is heel veel gaande op die planeet waar jullie je niet bewust van zijn. Dus, als ik van Neptunus kwam, jullie Neptunus, zou ik nog geëerd worden. Maar zoals het is, nee, ik kom niet van jullie galaxy (melkwegstelsel) of zelfs uit jullie universum.

Geoff: Okay. Dank u Grener. Terwijl we net spraken, er kwam een vraag bij me op. En terwijl u sprak over waar u vandaan kwam, en misschien lette ik zelf niet genoeg op, maar u noemde iets dat geïnterpreteerd werd als CCC, als waar u vandaan kwam. En misschien helpt ons dat te begrijpen, wat bedoelt u daarmee? Of begreep ik het verkeerd. Kunt u dat uitleggen?

Grener: Dat is de naam van een planeet. Dat is de naam van een planeet in een andere werkelijkheid, zo kun je er over denken, van een andere plaats. En het is C e e , hoofdletter C e e , hoofdletter C e e. Dat is een van de planeten die de intergalactische oorlogen overleefde en hij was een stichtend lid van de vredesonderhandelingen. Maar dat is geweest, voorbij – nou, laat ik zeggen dat ik niet terug zal keren naar Cee Cee Cee. Maar velen van jullie, jullie de luisteraars en sommigen uit jullie koninkrijken zijn voortgekomen of hadden ervaringen of leven op Cee Cee Cee. Begrens jezelf niet, mijn broeders en zusters, zo eng. En begrens onszelf niet op die enge manieren. Nu, we gaan van ons pad af – en dat willen we, we willen van ons pad af gaan – om onszelf toegankelijk en begrijpelijk te maken. En dus zullen we menselijke woorden spreken en gebruiken en menselijke begrippen en menselijke referenties gebruiken over onze sociale structuren, of gedrag of emoties of technologie.

Maar dat is maar het topje van de ijsberg. En wij willen het allemaal met jullie delen, niet om je te overweldigen, maar om de pracht te delen van wat daar buiten is, en om met jullie de pracht te delen van Aarde, van deze verbazende planeet. En het is niet alleen Gaia, laat ons daar duidelijk over zijn. Ja, ik heb een speciale plek in mijn hart voor Gaia. Maar het is niet alleen Gaia die me aanzette om deze positie aan te nemen. Het is mijn liefde en verbazing over de mensen, over dit menselijk collectief dat zo briljant is, zo schitterend, en zoveel potentieel heeft dat ondanks alles dat er gebeurd is en alles dat iedere dag nog gebeurt, jullie nog steeds zeggen: “Nee. We gaan verschuiven, we gaan ascenderen, we doen het en we zullen het samen doen.” Dit is uniek. Dit is prachtig.

Geoff: Dank u Grener. Dat is mooi. Ik denk dat we als we nog een beetje meer tijd hadden, ik gehoopt had naar nog een paar andere vragen te gaan. Maar misschien is het juist om de deur te sluiten voor dit specifiek gebeuren, of het te openen, als dat is wat we aan het doen zijn, we healen en openen de deur naar toekomstige interactie. Maar als we verder gaan, denk ik, en vanuit een menselijk perspectief, zelfs ik als mens heb altijd een moeilijke tijd gehad om humor te begrijpen en om te kijken naar wat andere mensen zeggen en om dat te interpreteren, weet je, wat is de diepere betekenis van die humor? Zit er iets negatiefs achter?

Zit er iets positiefs achter? En het is altijd hard/moeilijk om te interpreteren wat mensen bedoelen. Dus in het proces van de ervaring waar we doorheen gaan, ben ik zelf nieuwsgierig om te willen begrijpen, hoe is humor op een vijf dimensionaal niveau of nog hoger? Ik bedoel, op ons niveau hebben we vaak humor gebruikt op pijnlijke tonen. Kunt u mij en misschien onze luisteraars helpen om dit te begrijpen?

Grener: Dit is een mooie vraag, omdat wij van humor houden en van lachen. Humor en lachen zijn een deel van vreugde. En wij onderscheiden tussen gelukkig zijn en vreugde hebben. En ja, er zijn dingen die humoristisch zijn. Maar laten we het uitleggen. Sarcasme bestaat niet. Humor, de manier zoals jullie erover denken, ten koste van een ander mens of van een situatie, of van de planeet – daar is helemaal niks grappigs aan. Wat wij denken over humor zijn anekdotes of situaties, of zelfs wat jullie denken als in je media, jullie film of liederen, of verhalen zijn die het hart openen en jullie opheffen. Dus voor ons is het een dagelijks, en soms, als er moeilijke momenten zijn zoals als we in vergrote alarmfase zijn geweest en wachten op het okay om ons massaal overvliegen te doen, en er is spanning, niet zoals jullie dat denken, maar wij zijn opgewonden en verwachtingsvol, dus dan zullen we deze opheffende energie gebruiken om onze geest hoog te houden.

Dus het is - humor is een instrument van openen en uitbreiding. Als je humor hebt, ware humor, dan is wat je dan doet is – denk er zo over – als je een geluidsgolf bent of een draad die door het verenigd veld gaat en vreugde verspreidt. Dus iedereen ontvangt dit. En dan is het natuurlijk een uitwisseling, omdat als het veld van mensen zich opent in vreugde, wordt het steeds groter. Er is heel vaak, wat jullie zouden denken als een dag, waarin we heel veel problemen hebben om in het veld van een schip te blijven. En ik weet dat er velen van jullie zijn die dat voelen. Je kunt voelen – je zegt dan: “Onze sterrenbroeders en zusters zijn echt met ons vandaag.” En dan is dat juist. Maar nee, we zijn iedere dag met jullie, steeds meer. Verlies jullie hart niet, mijn beste vrienden, over Disclosure/Onthulling. Het wordt niet zoals de big bang, het gaat als een kruipende dageraad. En ik zeg tegen jullie dat jullie er bijna zijn, en wij dus ook.

Geoff: Dank u Grener. Als we opbouwen naar – ik bedoel, u verhelderde enige momenten geleden dat jullie humor gebruiken ter voorbereiding op situaties als jullie in een hoge alarmfase zitten, en dit heeft de deur geopend naar misschien de laatste woorden die je misschien wilt zeggen over hoe Disclosure zich gaat ontvouwen. Ik ben zelf enigszins nieuwsgierig te begrijpen wat jullie teams hebben geobserveerd en verteld over de veranderingen betreffende de instroom van energieën door de recente zonne-eclips, of zijn teamleden in contact geweest met leiders van de G 8 landen, of zijn die in contact geweest met de NAVO? Wilt u iets zeggen over wat dit betreft?

Grener: Ja. Nu, de grootste instroom van energie naar jullie planeet en in deze tijd, en waar wij veel rimpeleffecten door krijgen, is de liefde die naar ieder van jullie gezonden wordt, inclusief alle vormen van leiderschap, vanuit het hart van de Ene. En dit heeft een transformatief effect. Ja, we hebben samen geconverseerd, gecommuniceerd, contacten gehad – weet je, we zijn in contact geweest met diverse, waar jullie van denken dat politieke vormen van leiderschap zijn, of ze nu militair of politiek zijn, al een lange tijd. Maar recent, zoals je vraagt, ja, we zijn in contact met de G8, ja, we zijn in contact met de NAVO. Ze observeren ons al een hele tijd! Ze zijn niet blind! En dus ja, ze zijn zich bewust van onze aanwezigheid. Ze zijn zich bewust van onze wensen. Als jullie denken dat Disclosure een enorme politieke verklaring zal zijn, er is al een overeenkomst tussen vele naties dat dit zal gelekt worden en dan aangekondigd en toegelaten worden, laten we dat zo zeggen. Maar ze zijn er heel voorzichtig mee. En wat voor ons interessant is, is dat op vele wijzen wat de grootste verschuiving is geweest, dat jullie politieke leiders er meer voorzichtig mee zijn dan wat jullie denken dat je militaire leiders doen. De militaire leiders hebben een punt bereikt waar ze begrijpen dat we bondgenoten van de vrede zijn, dat we bondgenoten zijn van technologische ontwikkelingen, dat we bondgenoten zijn van een nieuwe tijd in termen van wat er kan worden gecreëerd en schoongemaakt voor Gaia. Dus is het nu het politieke rijk waar wij in geïnteresseerd zijn. Wat jullie misschien denken dat minder machtige naties zijn, zijn al allemaal aan boord, en dat is al enige tijd zo. Dus wat we tegen jullie zeggen hoe Disclosure zal… zoals we hier nu bij jullie zitten vandaag – omdat dit kanaal geen voorspellingen wil uitspreken, dat heeft ze me vele keren gezegd – maar laat me wel tegen jullie zeggen dat Disclosure als een kruipend licht zal komen. Het zal van de mensen komen en ook van onze kant. [muziek komt op]

Geoff: Nog een snelle vraag aan u Grener. Ik was er helemaal opgewonden over. Will Smith gaf recent een interview op de BBC radio en sprak met Barack Obama en zijn zoon vroeg de president over aliens (buitenaardsen), of onze galactische familie. Was dit een geplande zachte aankondiging van Disclosure?

Grener: Ja, wij lieten hem dat ontvallen.

Geoff: Yea. Dank u Grener.

Grener: Graag gedaan, mijn vriend. Ga in vrede.

Geoffrey West: U zij gezegend. Ga in vrede.

[einde]

1 Wakan Tanka ( Standard Lakota Orthography: Wakȟáŋ Tȟáŋka) is the term for “the sacred” or “the divine”.
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://p.feedblitz.com/t2.asp%3F/715643/26039986/4183218/http://the2012scenario.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php%3Furl%3DaHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MYWtvdGFfbGFuZ3VhZ2UjT3J0aG9ncmFwaHk%3D&usg=AFQjCNFgBazHCbc-hRl6QD1488qkep6Xtw

This is usually translated as “ The Great Spirit“.

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://p.feedblitz.com/t2.asp%3F/715643/26039986/4183218/http://the2012scenario.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php%3Furl%3DaHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9HcmVhdF9TcGlyaXQ%3D&usg=AFQjCNE10iJJ5BV_0pbVUYR89XcoFW7PiQ
However, according to Russell Means, its meaning is closer to “Great Mystery” as Lakota spirituality is not monotheistic.
 http://www.google.com/url?sa=D&q=http://p.feedblitz.com/t2.asp%3F/715643/26039986/4183218/http://the2012scenario.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php%3Furl%3DaHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9SdXNzZWxsX01lYW5z&usg=AFQjCNGavStb3ekaD15gg8w0TFycsIy9TQ
------------------------------------------

Uit het BBC radiocontact van Will Smith( komiek, acteur) over zijn zoon Jaden (13 jr) “And Barack is starting to talk about this situation room and Jaden says, ‘Excuse me Mr. President?’ and I’m like, ‘Hey, Barack man, listen?’ and Barack said, ‘Don’t tell me.’ And in perfect form – and this is why he is the president – he stopped and looked at Jaden and said, ‘The aliens, right? OK, I can neither confirm nor deny the existence of extra-terrestrials but I can tell you if there had been a top secret meeting and if there would have been a discussion about it, it would have taken place in this room.’”

And here is the video: http://www.google.com/url?sa=D&q=http://p.feedblitz.com/t2.asp%3F/715643/26039986/4182770/http://the2012scenario.com/2012/05/a-second-look-at-jaden-smiths-disclosure/&usg=AFQjCNHeOOMgF5Z5VpwJZsZ64_NsMX6_Mg

Waarin Will Smith vertelt aan de BBC wat zijn zoon had gezegd tegen Obama en wat deze hem als antwoord gaf. “En Barack begint te vertellen over het werk in deze kamer (Oval Office) en Jaden zei: “Verontschuldig me mister president?” en ik zeg dan zoiets: “Hey Barack, man, luister?” en Barack zei: “ Zeg het me niet,” en in volmaakte vorm – en dit is waarom hij de president is – stopte hij en keek naar Jaden en zei: De aliens nietwaar? (buitenaardsen nietwaar?) Okay, ik kan het bestaan van buiten-aardsen bevestigen noch ontkennen, maar ik kan je wel zeggen dat als er een geheime top vergadering was geweest en als er een gesprek over zou zijn geweest, zou het hier in deze kamer zijn gebeurd.”

Steve Beckow zei later, als ze het niet wisten of niet zouden hebben willen weten, had hij dit antwoord niet gegeven, dan had hij zeker gezegd: “Nee, jongen, die bestaan niet. Wij hebben ze niet gezien.” Het officiële antwoord van het Pentagon was enkele maanden geleden al: “We hebben er geen bewijzen van gevonden.” http://www.google.com/url?sa=D&q=http://cdn.the2012scenario.com/wp-content/uploads/2012/05/Jaden41.jpg&usg=AFQjCNHLGtCIQuxJP4RjTqj-Bxq0k9UCxA

                            Jaden Smith

Channel:Geoffrey West and Grener
Bron:http://www.google.com/url?sa=D&q=http://p.feedblitz.com/r.asp%3Fl%3D65083233%26f%3D715643%26u%3D26039986%26c%3D4183218&usg=AFQjCNE4lIRtF_OExPytobyKTULcJZTefA
vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html