Labels

Sunday, June 10, 2012

Steve Beckow met Sanat Kumara via Linda Dillon op 4 juni 2012Steve Beckow met Sanat Kumara via Linda Dillon op 4 juni 2012


Steve: Toegegeven dat ik bevooroordeeld ben maar deze show zal waarschijnlijk favoriet zijn van alle programma’s van Een Uur Met Een Engel.

Ten eerste omdat Sanat Kumara vier van de meest basische concepten in het leven uitlegt en samen verbindt in een gesprek: de bedoeling van leven, het Goddelijke Plan, de universele wet en het verlangen naar bevrijding.

Ten tweede omdat Sanat hier enige zaken onthult die nog steeds mijn hoofd laten tollen: bijvoorbeeld, dat hij het was die incarneerde als Quetzalcoatl en die de Maya’s hun kalender gaf.

En hij bevestigt dat hij incarneerde als de godheid bekend als Ahura Mazda bij de Perzen, de Oude van Dagen bij de Hebreeërs en Subramanya bij de Hindoes.

Antiek Aliens (buitenaardsen) waren waar. Buitenaardsen (en Sanat die van Venus komt is dus een er van) kwamen naar de Aarde en werden als goden gezien.

En als een extra, legt hij uit wat het was dat Ezechiël heeft gezien wat hij beschreef als wielen in wielen.

Ik voel me als de man die een zo goed maal heeft genuttigd, dat hij niet meer wil eten en zijn zin in eten heeft verloren. In ieder geval, hier is een feest van kennis dat Ascentie oppakt en dit in het over alles liggende plaatje past van het leven zelf, uitlegt, de bedoeling van het leven, het ontwerp interpreteert, en vertelt wie wat schiep en etc…

Dank opnieuw aan Ellen voor die snelle transcriptie. Een Uur met een Engel, met Sanat Kumara op 4 juni 2012

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijver van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van het 2012 Scenario. Onze gast vandaag is Sanat Kumara en ik ben Graham Dewyea. En hiermee geef ik het door an jou, Steve…

Steve Beckow: Dank je Graham. En welkom Lord Sanat.

Sanat Kumara: Welkom. Welkom lief hart en lieve vrienden. Ik ben Sanat Kumara, bewaarder van de Universele Wet, planetaire logos en vriend en bondgenoot van elk en iedereen, en specifiek van Venus en van de Aarde.

Welkom in deze tijd van prachtige verandering, van overgang, van opening, van creatie en re-creatie, en om met mij de ontvouwing van het Plan voort te brengen. Want zoals jullie weten hebben wij de Kumara’s hier al miljoenen en miljoenen jaren aan gewerkt.

En dus is het met ongelooflijke vreugde en voldoening dat we in deze tijd met jullie werken.

Niet, dat er ooit een tijd is geweest dat we hieraan getwijfeld hebben, want twijfel zit niet in ons wezen of in onze lexicon, maar het is een hele gewone karaktertrek van het menselijke ras en van de oude derde dimensie.

Maar het is een genot en een vreugde om deze ontvouwing te zien om het omhoog rijzen te zien en de omhelzing van zo velen uit de hogere frequenties. Zo, beste vriend, waar wil je vandaag over spreken?

Steve Beckow: Nou, over een minuutje of zo wil ik met u praten over eigenlijk een paar behoorlijk intense vragen. Ik wil met u praten over de bedoeling van het leven van ons, als een ingang naar een gesprek over de rol van de Universele Wetten om die bedoeling te realiseren.

Maar voor we beginnen kan ik onze luisteraars bevestigen dat u bekend was aan de antieke Perzen als Ahura Mazda, de antieke Hebreeërs als de Oude van Dagen, en de antieke Hindoes als Subramanya. Is dat juist?

Sanat: Ja, dat is juist.

Steve: En u beschouwt Venus in een hogere dimensie als uw thuis, nietwaar?

Sanat: Dat is juist. Daarom noemde ik Venus en Aarde. Ja, ik ben op veel manieren en met die namen bekend geweest en in vele tradities. En daarom verwees ik naar het feit dat we al een hele, hele lange tijd betrokken zijn bij de Aarde.

Maar weet je, jullie hebben een uitdrukking op je planeet dat je zo jong bent als je je voelt.

Steve: dat is waar ja, Lord.

Sanat: En dus, ja.

Steve: Nou, als ik een punt zal maken voor onze luisteraars, wij hebben een tv programma dat heet: Ancient Aliens, wat zegt dat toen er buitenaardsen naar de Aarde kwamen, ze als goden behandeld werden. In een bepaaldeopzicht, kunt u daar een voorbeeld van zijn, niet waar? U kwam naar de Aarde vanuit Venus en naar u werd als een god opgekeken.

Sanat: Ja, ja. Er zijn diverse situaties eigenlijk, toen degenen die van andere planeten kwamen als goden werden gezien.

Het was niet zo dat we dat wilden, of dat we daarom vroegen – dat is heel zeker niet het geval. Maar ja, dat kwam doordat – het was de kwaliteit van de hogere vibratie, het was de kwaliteit om in staat zijn te leren en te co-creëren, het was het vermogen om veel manieren te brengen wat situaties of beschavingen nodig hadden, niet alleen om te leren maar om te ervaren. Dus, ja. Maar laat me heel duidelijk zijn. Ik stel mezelf niet als een god voor.

Steve: Nee, dat begrijp ik, maar ik probeer dat punt te illustreren over wat Antieke Aliens vertelt. Kwam u naar de Aarde als Quetzalcoatl?

Sanat: Ja, ik had een korte incarnatie in die vorm, die vorm aannemend. Ja, dat is juist. Er zijn weinig beschavingen waar ik niet bij betrokken ben.

Steve: En gaf u hen de Maya Kalender?

Sanat: Ja.

Steve: Oh, dzjie dat is heel interessant! Zag u ook…. kunt u ons vertellen wat – opnieuw, dit is gewoon een kort inleidend gesprekje – wat Ezechiël zag toen hij de wielen in de wielen zag? Wat waren dat?

Sanat: Je kunt denken dat het de heilige geometrie was, of het begrip over de energie van Een, van hoe de dingen in het universum allemaal onderling gerelateerd en verbonden zijn en dat er een symmetrie en schoonheid is en dat het oneindig en eeuwig is en dat het alsmaar door gaat. Dus werd hem een glimp gegeven van de onderlinge verbondenheid van alles.

Steve: Oh, well, dat is heel interessant. Dank u hiervoor. Nu, u hebt ons net verteld dat u de Planetaire Logos bent en de bewaarder van de Universele Wet. Hopelijk kan ik u dan vragen onze luisteraars uit te leggen waarom de Schepper precies in de eerste plaats levensvormen creëerde. Welke bedoeling had hij – en natuurlijk is hij niet mannelijk – in gedachte toen hij ons creëerde?

Sanat: Het was een uitdrukking, en wij gebruiken het woord “experiment” niet, want er is heel vaak een verwijzing op jullie planeet geweest naar de levensvorm van mensen, of het nu op planeet Aarde is of ergens anders, alsof het eenvoudig een experiment was of per ongeluk. En natuurlijk zijn beide niet waar.

Dus laten we die discussie recht van bovenaf uitschakelen, als het ware. Het idee om levensvorm te creëren was om een uitdrukking te hebben in de vorm die als prachtig werd gezien, een uitdrukking van schoonheid, een uitdrukking van vermogen, geen beperking, een uitdrukking om een stoffelijke ervaring mee te hebben, of van weer een andere uitdrukking in de vorm. Dat was het idee, de bedoeling van creatie.

Nu, zelfs ik pretendeer niet het te begrijpen of te weten, zelfs als ik alle innen en uiten bij elkaar optel van de oneindige Ene, omdat, zoals je weet dat er ook nog de kwaliteit is van het onkenbare.

Maar laten we tegen jullie zeggen dat het een uitdrukking was van, wat jij zei – als hem of haar-zelf, als de Eenheid – om een uitdrukking op vele manieren te hebben, om vorm te hebben, om een ervaring te hebben in de vorm, en ook om een uitdrukking te hebben van liefde in een stoffelijke werkelijkheid Nu, als wij zeggen “liefde” bedoelen we niet wat jullie zo vaak aan denken in de stoffelijke werkelijkheid, maar werkelijk onvoorwaardelijke liefde, het samengaan van harten.

Dus is het scheiding en eenheid tegelijkertijd. De scheiding zoals die op jullie planeet werd begrepen is compleet verdwaald, omdat scheiding gewoon een uitdrukking was van de uniekheid en diversiteit en een uitdrukking van zoveel soorten manieren, als je er op die manier naar kijkt, van hoe men dat kan zien. Dus dat was het oorspronkelijke idee.

Steve: All right. Dank u Lord. Er wordt gewoonlijk gezegd dat de Vormeloze Transcendente [God in Zijn absolute vorm] nog steeds de Goddelijke Moeder schiep, de Heilige Geest, Shakti – alhoewel de Moeder heeft gezegd dat Shakti alleen een klein deel is van wat zij is – wie schiep dan de Universele Wet? Kunt u daar wat met ons over praten? Is dat een juiste stelling?

Sanat: De Goddelijke Moeder – en ik zal nooit de Moeder durven corrigeren! - maar de Goddelijke Moeder brengt manieren van schepping naar buiten, van beweging, van actie, waarbij we het onkenbare komen te weten en die beleven, dat we die plek van vereniging tussen beweging en stilte, tussen alles en niets kunnen vinden.

Dus de Universele Wet, zoals jij er over denkt, zoals we er allemaal over denken, is een manier voor ons om te leren kennen, te begrijpen, te scheppen, en om dichter in verbinding te komen, in vereniging met Alles Dat Is. Dus het was een methode of een instrument van schepping. Michael heeft met jullie gesproken over het Goddelijke Plan, en op een kleinere manier, alhoewel wij dit niet op enige wijze willen verlagen, over regels van afspraak/verbintenis/verplichting.

En op sommige manieren is dat hoe de Universele Wet werd begrepen, maar het was niet dat de Moeder dit voortbracht als je denkt aan haar baarmoeder, haar beweging, haar mede-verenigen uit de stilte naar het universum, het was een manier van ons om dit te begrijpen en om in een nauwere goddelijke eenheid te zijn.

Dus zelfs in het eerste begin, was de verbinding van de wil zodanig dat er een wil was in de Eenheid, in het Al, in de Bron, om gekend te worden en om te hebben waar creaties uit voort kwamen in vele universums, om te begrijpen, en manieren waarop ze in staat zijn om hun weg mee terug te werken.

Dus je kunt denken aan de Universele Wet – en ik probeer taal te gebruiken die totaal te begrijpen is, niet alleen voor jou, mijn geliefde Steve, mijn geliefde Graham, en mijn geliefde Linda, maar voor al onze luisteraars; ik probeer taal te gebruiken om het verstand te gebruiken van ieder van jullie – dus het was een gids, een wegenkaart, een manier waarop je het onkenbare kunt weten.

Steve: All right. Nou, we hebben gepraat over de bedoeling van het leven; we hebben net het begrip van de Universele Wet geïntroduceerd. Als we hier nu een derde begrip bij kunnen brengen, denk ik dat het zeer nuttig zou zijn, en dat is het begrip/de zin van wat uit het Goddelijke Plan voortkwam? We konden waarschijnlijk ons bewust worden van wat u tot zover gezegd hebt, maar kunt u er wat duidelijk over zijn?

Sanat: En ik neem aan dat je allereerst denkt over het Goddelijke Plan zoals het niet alleen toegepast wordt in ons rijk, mijn rijk, maar in het rijk van Gaia en ook de menselijke ervaring, omdat, zoals je weet – of misschien weten jullie dit niet allemaal – het Goddelijke Plan erg dynamisch is. Het is niet iets dat in steen is geschreven, alhoewel het op veel manieren geëtst is in het hele universum. Ja, we weten dat dit een contradictie(tegenstelling) is, maar dat is de aard….

Dus laten we praten over het plan in termen van wat zin heeft voor de aarde en voor het menselijk bestaan, en voor wat wij samen gedaan hebben in dit universum. Dus dit houdt ons in, degenen uit de opgestegen rijken, en het houdt ook jullie sterrenbroeders en zusters in en velen uit het engelen en het aartsengelen rijk. Dus is het niet eenvoudig exclusief voor het menselijke rijk. Het is ook, kan ik eraan toevoegen, dat het alle koninkrijken en alle werkelijkheden insluit.

Dus het Goddelijke Plan, het oorspronkelijke plan – laten we het zo zeggen – was de schepping van deze vorm, deze levensvorm, deze uitdrukking van de Ene, van Alles, van Moeder/Vader/Alles om een ervaring van liefde te hebben. Maar er werd verder bepaald dat ze dit element zouden hebben omdat, natuurlijk, het een curieusheid was aan de kant van enigen en dan zouden we verder moeten gaan met wat wij zouden verwijzen als de Goddelijke Historie.

Maar het werd gezien als een wenselijk aspect om het element toe te staan van de vrije wil en om deze vrije wil van keuze, van verbinding te hebben zodat de ervaring, in elke unieke uitdrukking, zelf bestuurd zou zijn. Nu, toen Gaia ook vrijwillig deze onderneming begon, werd begrepen dat deze planeet een plaats van liefde zou zijn.

Dit was het Goddelijke Plan. Het Goddelijke Plan was voor dit humanoïde, menselijke collectief en voor ieder ander om deze ervaring van liefde, van vreugde, van vrede te hebben en ja van de mogelijkheid om de vrije wil en de keuze te hebben, om zich te verbinden, op welke manier ook, omdat ze die vorm wilden beleven, en dus in staat te zijn tot reizen.

Nu, in het begin zaten er wat jullie kunnen zien als sluiers, tussen de dimensies, maar de sfeer waarin Gaia werkte was een twaalf dimensionale sfeer, gewoon omdat die zoveel diversiteiten had, keuzes, wonder, ontzag en potentie om een hele variëteit aan dingen te beleven.

Nu, het beginpunt van dat experiment, van die uitdrukking, was om stoffelijkheid te hebben, zoals je zei, om vorm te hebben. Dit was niet gewoon uniek voor de Aarde, maar het deel van het Goddelijke Plan voor de Aarde was zodat ze een plaats werd voor een stoffelijke ervaring van liefde, en alle relevante ervaringen die er bij hoorden. Maar het was niet bedoeld, en het was geen deel van het Goddelijke Plan, dat je in die vorm zou blijven vastzitten.

Dit werd een uitdrukking van jullie vrije wil, van menselijke wil – nou, ik kan alleen maar zeggen – dat ging verkeerd. Maar het Goddelijke Plan is altijd zo geweest dat, ondanks hoe ver jullie er in mee gingen reizen, dat jullie je nog steeds zouden hervinden en zouden leren uit de ervaring – omdat wij niet oordelen in ons rijk; er wordt niet gezien: oh, dit was goed, dit is fout; zo zien we het niet of werken wij niet – maar dat er een ontwaking zou zijn en ja, een grote ontwaking. Maar dit is in fasen gebeurd, en dat er een terugkeer naar liefde zou zijn, naar bewustzijn, en in dat bewustzijn en in die liefde, zou er een terug nemen komen of opnieuw een omhelzing, een terug opeisen van je goddelijkheid zou er komen, van jullie vermogen om inter-dimensionale wezens te zijn – zoals à propos, de hele planeet is- en dat jullie de her-verbinding zouden krijgen niet alleen met de liefde die de energie en de substantie, de essentie, van Alles is maar dat jullie een her-verbinding zouden krijgen met de liefde die jullie zijn.

En door die herverbinding met de liefde die jullie zijn, dit een nog groter ontwaken en opening zou scheppen, en dat jullie de verbinding met je naaste menselijke wezens, het collectief, gaan zien en begrijpen, en hierdoor, dat er echt niet zoiets is als scheiding, en hierdoor, dat er alleen maar eenheid is.

En daarom zou de uitdrukking van wat jullie willen scheppen in je multi-dimensionale zelf, een terugkeer en een uitdrukking worden van wat het Goddelijke wil creëren. Dus zelfs in wat je zou zien als het Goddelijke Plan, was ook daarin die flexibiliteit voor jullie om te staken.

Nu, door dat reizen, is er heel veel, meer dan jullie waarschijnlijk kunnen zien, hulp geweest die naar voren is gebracht en dat was op zijn plek gezet en heeft al een hele, hele lange tijd op zijn plaats gezeten, miljoenen en miljoenen jaren, om jullie te helpen bij die ontplooiing en evolutie, als jullie – ieder van jullie en jullie allemaal – terug gaan evolueren naar de Ene en naar en in het Licht, in de Liefde.

Dus jouw vraag is dan: “Lord, zegt u nu tegen mij dat het verval van het menselijke ras in deze valse roosters, in deze valse paradigma’s(voorbeelden)… was dit deel van het Universele Plan?” En ik zeg dan, nee, dat was het niet. Maar het toestaan en de schepping door de vrije wil liet die flexibiliteit toe.

Nu, jullie hebben vele – specifiek in wat je denkt dat je religieuze teksten zijn – mythologieën en verhalen over de verloren ziel, of degenen die weglopen van het licht en hoe ze weer terug gebracht worden naar het licht. En de reden dat jullie deze verhalen hebben is omdat het een zachte herinnering is die geïnspireerd werd in de menselijke voorstelling en mythologie, en ook in de geschiedenis, het actuele feit, zodat jullie je de potentie zouden herinneren, en de keuze van wat jullie vaak denken dat verlossing is, van de potentie om terug te keren naar wie jullie werkelijk zijn.

Laten we nu aan jullie zeggen dat het geen vereiste is van de Bron, of de Ene, dat jullie van het Licht zijn om te voltooien wat reeds eeuwig is en oneindig compleet is. Maar het is de Schepping, het is het Goddelijke Plan dat jullie zullen gaan voltooien, dat jullie die prachtige zin en het kennen en de diepte van heelheid zullen ontdekken en herontdekken, omdat dit is wie jullie zijn. Daarom hebben we zo ijverig gewerkt met haar[Gaia].

En ik gebruik het woord “werk”omdat het een woord is dat jullie begrijpen. Maar laat me duidelijk zijn, mijn vriend, dat het werk dat mijn Lady (1) en ik en alle opgestegen mensen, en al jullie sterrenbroeders en zusters en al de aartsengelen, en het hele Gezelschap van de Hemel, de hele Raad van Liefde, het werk dat wij doen, is helemaal geen werk. Zijn er keren geweest dat we keken en misschien ons hoofd schudden, en wilden dat jullie dichterbij kwamen, wetend hoe de uiteindelijke ontvouwing zou zijn? Natuurlijk. Natuurlijk.

En er zijn vele manieren geweest waarin we jullie hebben onderwezen en gegidst, of jullie dat nou wisten of niet, om dat te laten gebeuren. Dus zelfs als er tijden waren dat er mensen of collectieven in het moeras van illusie gevangen zaten, dan stuurden we nog steeds inspiraties en herinneringen en een nazending zodat jullie die vuurtoren zouden zien, zodat jullie je zouden herinneren dat wat je deed gewoon een bocht was, een omleiding en een illusie en niet de waarheid was van wie jullie waren, individueel of collectief.

En wat er gebeurde en wat een definitief deel van het Goddelijke Plan is, en het Universele Plan voor dit gebied is, dat er zo velen van jullie geïncarneerd zijn en teruggekeerd zijn naar de Aarde….. Er is een grote nadruk op karma op jullie planeet en vaak denken jullie, nou, ik ben hier om iets te corrigeren of enig karma uit te werken.

Maar zo velen van jullie keerden gewoon terug omdat je wist, in verbinding wist je dat, dat jullie agenten en katalysators zouden zijn van verandering, dat jullie weer in de vorm wilden zijn, in deze menselijke vorm, in deze uitdrukking van goddelijkheid, in een tijd waarin herinnering en ontwaken zou plaats vinden, omdat zo velen van jullie uit de dichtheid getuige waren geweest van de zwerftocht. En er is lijden en pijn geweest en er waren ervaringen van duisternis en verlies.

Daarom is het waarom zo velen van jullie met afschuw worden vervuld voor duisternis. Het is omdat jullie het aan twee kanten hebben beleefd. En dat wordt niet veroordeeld. Het moet alleen worden omhelsd. Het moet slechts worden liefgehad. Als jullie een kind zien dat met vuur speelt, en ze zetten zichzelf per ongeluk in brand, geven jullie die kinderen dan een uitbrander?

Nee! Jullie halen ze binnen. Jullie redden hen. Jullie zorgen voor hen. Jullie helen hen. En dat, voor iedereen die luistert, DAT was jullie besluit, jullie stuk van het plan binnen het Goddelijke Plan. Is het complex? Ja. Maar op andere manieren, als je je denken losmaakt van alle of’s en en’s en maren – en we weten dat jullie hier problemen mee hebben, want wij hebben die reis ook gemaakt – maar als je kunt, dan zullen jullie zien dat deze uitdrukking van het Goddelijke Plan, en binnenin het Goddelijke Plan de uitdrukking van de Universele Wet als een manier om het Goddelijke Plan te begrijpen, eigenlijk heel simpel is.

Steve: Lord, misschien kan ik op dit punt even tussenbeide komen. U noemde de Universele Wet. U noemde karma. Wij praten gewoonlijk over de Universele Wet in delen: we praten over de wet van karma, de wet van de vrije wil, de wet van aantrekking. Maar ik blijf het begrip houden dat het een gecoördineerd geheel is, dat de Universele Wetten samen werken om de bedoeling van het leven te verkrijgen, om de ontvouwing te verkrijgen van het Goddelijke Plan.

Kunt u ons helpen bij dit deel van ons gesprek, om te begrijpen of dit waar is? Werkt de Universele Wet als een deel, als een gecoördineerd, georkestreerd geheel? En als dit zo is, kunt u ons dan vertellen hoe dit werkt?

Sanat: Ja. Je zit compleet op het spoor en correct. De Universele Wet is niet gefragmenteerd. De Universele Wet is niet deze of die wet. Laat me praktisch zijn. In elk van jullie landen – en ik weet dat er veel luisteraars uit verschillende landen komen, en sommigen zijn misschien meer wetteloos dan anderen, maar des ondanks- denk aan je eigen natie(Amerika) die een collectief van wetten heeft waarover je denkt met rechtsgeleerdheid en het werkt als een lichaam van wet. En die wetten – nou, eigenlijk, sommige ervan zijn praktisch onsamenhangend geworden en tegengesteld, maar als ze geformuleerd worden – de bedoeling en intentie achter de wet – omdat veel ervan goddelijke geïnspireerd was, zoals je weet – was het voor het lichaam van de wet om als een te werken, want de body van de wet laat jullie als een collectief werken op manieren die vriendelijk, ethisch, integer en met consideratie zijn.

Nu, dit zijn, ja, toegestaan, een versie die is afgezakt, maar die nog steeds gebaseerd is op wat jullie denken dat de Universele Wet is. Nu, we moeten zeer duidelijk zijn, omdat jullie luisteraars soms zullen zeggen: “Nou, dat is niet zo, omdat wat is er dan met deze of die wet?” Ik spreek over de intentie en de bedoeling. Dus laat me nu terugkeren naar de Universele Wet. Zoals ik zei is het Goddelijke Plan en de Universele Wet een veelomvattend stel, een lichaam van begrip. En het is een lichaam van begrip, zodat alle deelnemers – alhoewel we nu spreken over menselijke wezens, omdat we jullie vertellen dat we al in verbinding zijn(op één lijn beginnen te staan) en met begrip van de Universele Wet – maar het was om jullie het begrip te geven van de meest basische wijzen van “Hoe werken de dingen in mijn universum?

Hoe kan ik mijn leven op heilige en betekenisvolle manieren ondernemen, als ik in mijn menselijke zelf ben op een menselijke reis van spirit in de vorm? Hoe gedraag ik mijzelf en weet ik dat ik in verbinding ben?” Dus er zijn vele aspecten van de Universele Wet waar jullie over gedacht hebben als een wet die alleen staat – en er zijn daar een dozijn van. Maar je bent heel juist om te denken dat er de Universele Wet is – je kunt er over denken als een entiteit, als een collectieve energie. En die energie daar kun je van denken als, en ik heb er met dit kanaal over gesproken, als de Wet van Liefde, soms naar verwezen als de Wet van Een. Maar dat is heel vaak verkeerd begrepen geworden en zelfs verkeerd gebruikt in sommige rijken op jullie planeet.

Dus we zullen praten over de Universele Wet als de Wet van Liefde. Als je kijkt naar de individuele wetten, waar jullie toe gekomen zijn over te denken als individuele wetten, of van aantrekking of geven of krijgen of van karma, dat is voornamelijk over het evenwicht en het verkrijgt beiden evenwicht in je, in je heilige wezen, en niet alleen in een leven of een dag of in een tijdsframe, maar ook door tijdslijnen heen, ook al is het allemaal gelijktijdig, en in alle rijken.

Daarom praten we over boven-beneden, in-buiten. Daarom praten we zo vaak over evenwicht. Omdat als je in die plaats van liefde bent, als je in dat collectieve begrip bent, als je die plek bereikt hebt in je wezen van eenvoudige erkenning en in liefde zijn, dan is het dat. Je bent er dan bij, aanklevend, je bent dan in verbinding met de Universele Wet. Wat jullie zo vaak doen in jullie mentale, collectieve, menselijke lichamen, je probeert de wetten apart op te pikken als bij een opperste hof – of misschien zelfs een lager hof is een beter voorbeeld.

Maar dat is de spirit ervan niet, dat is niet de energie van de wet. Dus jullie pikken vaak de diverse fragmenten ervan. Het is als het proberen om de dingen uiteen te breken terwijl in feite de gehele bedoeling van de Universele Wet eenwording is. Het is samen brengen, geen fragmentatie. Dus als jullie denken aan de Universele Wet en jezelf, omdat wij willen dat jullie, wij vragen jullie en we leiden jullie om te denken over de Universele Wet als een manier waarom jullie gaan begrijpen hoe wij, hoe Moeder/Vader, Hij/Zij, Allen, Een, Bron, Universum, Goddelijke Plan, hoe wij jullie terugwenken om je met ons te verenigen. Dus het is een verenigende factor. Dat is de Universele Wet genoemd.

Het is alles omhelzend. Het is omarmend. Het moet jullie en ons en allen samenbrengen. En hoe meer jullie in verbinding komen – niet in een begrip van alsof jullie een gewone student zijn, laat me daar even duidelijk over zijn – hoe meer jullie in verbinding zijn(op één lijn staan) met je multi dimensionale, universele, menselijke, sterrenzaad, Aardebewaarder- zelf bent, in verbinding met de Wet, hoe meer jullie dan in verbinding zijn, niet alleen met Alles, maar met wie je bent.

En hoe meer je in verbinding bent met wie jullie zijn, draag je bij aan de absolute ascentie van het collectief. Ja, je vroeg je al af wanneer ik bij dit stuk zou uitkomen, niet?

Steve: [lacht] nou….

Sanat: Want wat is ascentie anders dan een her-eenmaking? En het is de opnieuw-eenmaking niet alleen van jullie heilige zelf, of je Multi-dimensionale zelf - wonderbaarlijk nog in de menselijke vorm, in deze prachtige lichtvorm die een creatie was uit niets en Alles; het was een idee, een licht dat manifest werd gemaakt – en nu daarin, verbinden jullie je en her-verbinden jullie je niet alleen met je geliefde planeet en met alle koninkrijken, maar ook met je universum en ver nog daarbuiten.

Als dat gebeurt, zullen jullie veel meer van mij zien! het is niet dat ik verdwijn en zeg, nou, ik ga nu verder naar mijn volgende opdracht, omdat ik me bij jullie ga voegen. En dan zal er de schepping van het nieuwe zijn, van de uitdrukking die altijd deel was van het Goddelijke Plan, wat de uitdrukking van licht is, van jullie uniekheid die manifest werd gemaakt, en in die uniekheid en manifestatie van jullie, is het de manifestatie van het Al.

En dus zullen jullie manifestaties, omdat jullie adherent zijn met de wet – en ik hoop dat ik duidelijk ben – zal deze in harmonie zijn met ieders schepping en manifestatie. Het is, het is net als koren die tenoren en bassen hebben en alten en sopranen. Het is als engelenkoren. Het is als orkesten. Het is een symfonie, maar het is een symfonie van het universum. Dus jullie keren terug.

Jullie keren nu terug naar de verbinding met het Plan, laten we zeggen, en de overgang – en jullie nemen in tempo toe, tussen twee haakjes – die overgang waar jullie volledig mee aan het deelnemen zijn, en dat is waar voor de hele mensheid, of ze het nu herkennen of niet, erkennen of niet – het maakt niet uit, ze zijn er deel van – en dat is zeer, zeer goed vooruit gegaan en bezig. En wat dat betekent, mijn vriend, in zeer praktische termen, ik ben, als jullie herder, blij te kunnen zeggen dat de zwerftocht voorbij is.

Oh, er kunnen nog wat verdwaalden zijn. Maar de meesten van jullie, daar zijn we zeer, zeer trots op en we zijn geëerd om deel van jullie onderneming te zijn, zoals jullie, in ons deel van het Goddelijke Plan zijn, waarover we niet gesproken hebben, dat jullie ook deel zijn van ons plan, weet je. Jullie neigen er zo niet over te denken. Maar wij zitten dus ook in een verenigde ontvouwing.

Steve: Lord, ik vraag me af als we nog tijd hebben voordat het programma eindigt om nog over een element te praten van deze hele vergelijking. U sprak over de bedoeling van het leven, u hebt gesproken over het Goddelijke Plan, u sprak over de Universele Wetten.

Er is nog een ontwerp kenmerk meer wat hier speelt, en ik hoop dat ik correct ben dit te zeggen, en dat is wat het verlangen naar bevrijding is genoemd, de drang om te evolueren, de wens om je te herverbinden met God, waarvan sommige mensen zeggen dat het in ons is ingebouwd en ons richting God laat gaan. Is dat zo wat ik net zei? En als dit zo is, kunt u dan wat meer verhelderen over het verlangen naar bevrijding?

Sanat: Ja, je bent correct. En ik ben blij over dit verlangen te praten, dit smachten naar vrijheid, naar bevrijding, en misschien kan ik zeggen, naar vereniging. Nu, laten we praten over dit aspect van het Goddelijke Plan en de geboorte van het plan.

Omdat het was, hmm, het werd ingedruppeld in jullie door het vrouwelijke van de Goddelijke Moeder, en het was het tegenwicht – dat is de term die we kunnen gebruiken – het was het tegenwicht van de vrije wil, om te kiezen; geen schrappen en geen bemoeienis. Maar het was het tegenwicht voor de vrije wil. Dus is dit op veel manieren jullie innerlijke kompas. Jullie hebben kompassen die altijd recht naar het noorden wijzen.

Nou, jullie verlangen naar bevrijding, jullie smachten naar her-eenmaking, jullie verlangen om naar huis terug te keren, naar de Ene terug, om je zelf uit die illusie te halen van scheiding, van isolatie – en die is zeer pijnlijk! – was de volmaakte verzekering dat jullie bij een bepaalde tijdsgewricht/samenloop zouden kiezen om je te verbinden met de Wet, met de Liefde, met de Moeder-Vader Ene, zodat jullie jezelf vooruit konden katapulteren, terug naar huis.

Dus ja, dit is een ingeboren deel van jullie. En dit is een zeer belangrijk punt dat je bent begonnen, omdat jullie nu in die samenstand zijn waar zoveel discussie over is, zelfs bij jullie als lichtwerkers of lichthouders, over wie wordt toegestaan, wie gelijk heeft, wie verkeerd zit, wie wordt toegestaan om op te stijgen, en wie niet. Laat me nu tegen jullie zeggen – nee, laat me het zeer duidelijk zeggen – die gesprekken zijn niet van liefde en ze zijn geen deel van het Goddelijke Plan of de Goddelijke Ontvouwing.

Ieder wezen, zonder te letten op hoe ver jullie denken dat ze verdwaald zijn, of gezworven hebben, heeft nog steeds die ingeboren wens, dat verlangen naar bevrijding, naar her-eenmaking. En dus, toen velen van ons met jullie hebben gesproken over deze verschuiving, over die verandering in bewustzijn, van deze verschuiving naar het hart van de Ene, naar Liefde, wij zijn zeer duidelijk naar jullie geweest dat het Goddelijke Plan deze doorgang, dit portaal, deze poort open houdt voor iedereen.

Het is totaal inclusief. Het is niet exclusief. En dus zelfs in een plaats van duisternis, wat, hmm, degenen aan onze kant- en die aan jullie kant, tussen haakjes, wezens zoals jullie bij de “In Licht Radio” – wat jullie doen is die vonk van verlangen ontsteken, van die wens naar eenmaking, van bevrijding, van vrijheid.

En als die helderder en helderder brandt, is wat er gebeurt, dat het begint duister uit te roeien waar jullie toe gekomen zijn om over te denken als duisternis of afscheiding. En dus activeert het en brandt het helder om mensen naar die plek van bevrijding-zoeken te brengen- door een diversiteit van manieren. En soms, ja, is die wens doorkruist of verkeerd begrepen, en er werd over gedacht als een wens naar andere dingen die uit het wereldrijk kwamen.

En dat is een vergissing geweest van het begrijpen. Maar velen worden verlicht door die ingeboren inplanting van de Moeder en velen zeggen: “Nou, misschien mijn keuzen, mijn besluiten, zijn niet die geweest die me werkelijk voeren naar die plek van vreugde, waar ik echt voel dat ik op mijn pad zit, dat ik op mijn heilige reis ben, waar ik niet alleen voel dat ik geliefd wordt, maar dat ik kan liefhebben en dat ik op deze wonderbaarlijke reis ben met iedereen die bij me is, niet alleen mijn naaste menselijke wezens, maar ook met mijn opgestegen familie, mijn sterrenbroeders en families, en nog belangrijker dan iets, de Moeder/Vader/Ene.”

Dus ik ben heel blij, mijn beste vriend, dat je dit punt heb aangehaald en dat we de kans hebben gehad om het te bespreken, niet alleen als een fragment van discussie maar als deel van een verenigd gesprek over het Goddelijke Plan, waarom er leven is, wat het idee was, en waarom er het lichaam is dat de Universele Wet is genoemd. Waarom er dat lichaam is dat jullie wenkt om aan te kleven bij de vereniging, voor wat er verloren is? Dus ik dank je.

Maar meer dan dit, dank ik ieder van jullie om actief, pro-actief, zelfs in de trog/diepte en in kromming van de golven te zoeken naar waarheid en bevrijding, om actief te werken, en ja, meer dan ooit te co-creëren met ons. Werk met de scheppingsformule! Daarom hebben wij het opnieuw gegeven, heel eenvoudig, en beknopt. Ga met mijn liefde.

Steve: Dank u Lord. Dank u voor zo een geïntegreerd gesprek over deze stof. We zijn zeer gezegend.

Sanat Kumara: Vaarwel

[einde]

[muziek]

Voetnoot: (1) Het is niet duidelijk of Sanat hier verwijst naar Gaia, de Goddelijke Moeder, of misschien naar zijn tweelingvlam waarvan wordt aangenomen dat deze Lady Master Venus is.

Bron: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/06/05/an-hour-with-an-angel

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html