Labels

Wednesday, June 6, 2012

Celia Fenn met De Venus Overgang van 2012 Een Radicale Verschuiving. 1 juni 2012


Celia Fenn, Venus Transit

Ik denk dat de meeste mensen zich nu wel bewust zijn geworden dat we door een serie heel machtige Energie Aanpassingen en Her-kalibraties gaan, dit jaar. Deze begonnen met de Equinox van maart en gingen steeds door, ze bouwden zich op naar de Venus Transitie/Overgang van 6 juni.

Aartsengel Michaël zei bij de januari doorgeving dat de Venus Transitie een van de twee krachtpunten van dit jaar zou zijn, en dat bewijst zich nu al. Het is het eerste deel van de grote Herverbinding die ons door het portaal van 2012 heen brengt naar de werkelijkheid erachter van de Nieuwe Aarde.

En het sleutelwoord is Herverbinding, of Opeenlijnstelling. We worden allemaal opnieuw op een lijn gezet en geherkalibreerd naar het niveau van het LichtLichaam zodat we ons bewustzijn en onze persoonlijke frequenties kunnen opheffen die ons prettig en gelukkig kunnen laten worden in de Nieuwe Aarde.

Dus, wat dit betekent in aardse termen is dat velen van ons grote problemen onder ogen zien wat betreft geld, thuis, relaties en werk, al die zeer basische zaken in ons leven van de 21ste eeuw. Dit komt omdat dingen zich voor het Nieuwe uit gaan verbinden, en wat er dan ook niet op één lijn staat voelt heel stressvol, omdat het ineenstort en wegvalt.

Als we verstandig zijn, zullen we ons realiseren dat ‘t het beste is om met dit proces meet te stromen en er niet tegen in te vechten. Weet gewoon dat op de plek van wat er is vrijgelaten, iets veel beters zal omhoog komen en meer op één lijn met jou en met je leven op de Nieuwe Aarde om zijn plaats in te nemen.

Deze veranderingen en problemen kunnen heel intens zijn, omdat dit meer of minder de laatste aanpassingen zijn voor de grote whooosh!-sprong als we door het portaal van 2012 gaan. Ik noem het radicaal omdat jullie Hoger Zelf op dit moment je de laatste stoot zal geven die zegt dat iets niet werkt voor je, je moet het loslaten en iets nieuws creëren.

Natuurlijk, als je de verschuivingen en veranderingen hebt laten gebeuren, dan kun je ontdekken dat je leven zich prachtig opent naar nieuwe niveaus van Creativiteit, Partnerschap, Relaties en Vreugde. Je kunt je passies volgen in je leven en je werken en die stroom van Overvloed ontdekken die de energie is van de Nieuwe Aarde.

Als dit nu niet zo is, zal deze periode van Radicale Verandering je dichter bij de verbinding brengen van wat je nodig hebt. Venus is het niveau in het Zonne stelsel, van Bewustzijn die resoneert met Godinnen Energie, met Liefde en Relaties, met Geld en met Passie en Schoonheid. In deze tijd worden al deze zaken benadrukt en getransformeerd.

Op planetaire schaal kunnen we zien hoe het economisch stelsel verkruimelt, specifiek in de “Eerste Wereld” van de VS en Europa, en hoe het ruimte maakt voor de “Nieuwe Economie” die ons brengt naar een duurzame en samenwerkende wijze van leven.

Op persoonlijk niveau, zullen veel mensen ontdekken dat ze radicale veranderingen maken in hun houding naar geld, en dat de wens om ‘grootdoenerij’ (geldsmijterij) is vervangen geworden door de wens om in een evenwichtige levensstijl te leven waar de nadruk ligt op leven in de energie van schoonheid en harmonie met alle wezens en met de Aarde. In nauwe verbinding hiermee is het om werk te vinden dat je Passie ontsteekt voor het leven en het in harmonie zijn met je zielenbedoeling en dat brengt jullie Vreugde.

Velen van jullie zullen de drang voelen om de vorige manieren van werken los te laten en om werk te gaan doen dat een uitdrukking is van je Ziel en van je Passie. Wat betreft Persoonlijke Relaties, zal er ook druk zitten op partnerschappen wier basis niet langer meer in overeenstemming is met de bedoeling van je Ziel en de energie van de Nieuwe Aarde.

Op dit moment zullen jullie worden geleid naar het heroverwegen van je contract met je relatie, of om gewoon naar een nieuw partnerschap te gaan dat meer is afgestemd met wat je staat te worden en wat je in je leven wilt creëren. Deze energieën en uitdagingen zullen zich opbouwen naar de transitie op de 6de juni en jullie kunnen ontdekken dat er rond die tijd enige zeer intense en fundamentele veranderingen in je leven zullen komen/zijn.

Raak niet in paniek! Dit voert jullie allemaal naar iets beters en diepers en meer passend bij waar je naar toe gaat in de tijd na het portaal van 2012! Je kunt ook heel intense stoffelijke symptomen voelen als je LichtLichaam zijn laatste aanpassingen doet voor de Overgang en voor de latere Portaal Overgang.

Als je je Zielen Ster en je Aard Ster chakra’s ‘op de lijn zet’ kun je pijn(tjes) en ongemakken ervaren in de benen, of duizeligheid en misselijkheid en desoriëntatie beleven, of vlagen griep en kou voelen. Dit zijn allemaal onderdelen van het proces als het DNA activeert en het LichtLichaam energiegolven door het systeem voert om alles in harmonie en actie te brengen. Dit activeert ook de Template(Sjabloon) voor de Menselijk Goddelijke Volmaaktheid in het DNA en activeert het vermogen om naar de ”volgende stap”te gaan in dit doorgaand proces van Spirituele en Stoffelijke Evolutie.


© 2006-12 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com/
 – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Channel: Celia Fenn


Bron: http://starchildglobal.com
 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html