Labels

Friday, September 30, 2016

Voorbereiding op het eerste contact – door Sharman de Plejadiër Via Sue Lie op 26

Voorbereiding op het eerste contact – door Sharman de Plejadiër Via Sue Lie op 26 sept. 2016    (Hoofdstuk 25)            

Resultado de imagem para pictures of love what matters
Hoofdstuk 25      We verwelkomen Jullie Nachtelijke Bezoeken

Gegroet, Ik, Sharman wil jullie er aan herinneren dat als je ontwaakt je je je vermoeid voelt of voelt dat er iets is dat je je niet goed kunt herinneren, denk dan aan de mogelijkheid dat je de voorgaande nacht druk was op het Schip.
Je zult gewoonlijk die ervaringen vergeten, behalve als je die “documenteert”, omdat de kennis om in een werkelijkheid te zijn die totaal veilig en liefdevol is, het heel moeilijk maakt om terug te keren naar een werkelijkheid die vaak op de rand staat voor de laatste ramp.
Gelukkig zijn veel, maar niet alle van die rampen, weer een volgende hersenspoel techniek die uitgezonden wordt via lage frequentie/op vrees gebaseerde energiepatronen. Er zijn feitelijk voorhoedes die werken via buurten die uitkijken naar degenen die resoneren in de vijfde dimensie.

Als ze eenmaal iemand vinden met een hoger  dimensionaal bewustzijn, zenden ze een lage frequentie straal van gestuurde  vrees, spijt en boosheid uit in een poging om die mens zijn bewustzijn te verlagen. Als je in het proces zit om mensen er aan te laten denken dat ze ALLEMAAL hoger dimensionale wezens zijn, kun je een doel worden voor hen.
Maar, wij jullie Plejadische, Arcturische, Antariaanse, Sirische en Venusiaanse vrienden en familie leden, (“familieleden” is wat we je noemen op het Schip) herinneren je er aan dat jullie, zoals ons hele “away team” naar de Aarde omgeven zijn door constant, hogere dimensionale bescherming.
Deze bescherming wordt vergroot door Gaia’s werk systeem van “energie naar buiten is energie terug”. Als iemand energie uitzendt die troost, leert en opvoedt, is dat het energieveld dat terugkeert naar hem of haar.
Denk er ook alsjeblieft aan dat het energieveld dat iemand uitzendt vergroot is als het terugkeert naar hen. Aan de andere kant, zij die vrees en boosheid uitzenden zullen de vergrote terugkeer krijgen van die negatieve boodschap.
Alle planetaire “werksystemen” zijn geprogrammeerd in de Kern Kristallen van elke planeet, net zoals het menselijk werking systeem in elke mens is geïmplanteerd. Planeten kunnen misbruikt worden, zoals Gaja enorm is misbruikt door Haar bewoners, net als mensen zijn misbruikt. Met “misbruiken” bedoelen we dat een vreesachtig, boos en/of verdrietig energieveld naar een mens gestuurd wordt of naar een planeet.
Persoonlijk trauma wordt het best genezen als het naar de oppervlakte wordt gebracht zodat iemand kan deelnemen aan zijn/haar persoonlijke genezing. Als iemand anders hen “gewoon zou genezen” dan zouden ze een belangrijke gelegenheid gemist hebben om hun Geboorte contract te vervullen en om oude karmische zaken voor zichzelf te hebben opgeruimd.
Op dezelfde manier zit Gaia, die een levend wezen is dat is geëvolueerd naar een planeet, in het proces van ’t genezen zit van Haar planetaire zelf. Gaia heeft geleerd, door Haar heel lange leven van het bewonen van de derde en lagere vierde dimensionale mensen, dat er mensen zijn die niet kunnen worden genezen en die zich niet naar het Licht zullen keren.
Gaia heeft een zeer lange wat jullie “tijd” zullen noemen, gewacht op Haar mensen. Maar nu heeft ze het besluit genomen dat zij die resoneren op een lagere frequentie dat die niet in staat zullen zijn om op te stijgen in hun huidig incarnatie.
De meeste van die mensen zijn “duistere Iluminati” en sommigen van hen kwamen uit het duister voordat ze deze incarnatie aannamen en zijn niet in staat geweest om zichzelf te genezen, noch lijkt het erop dat ze in staat zijn om het Licht te omhelzen binnen de tijd die nog over is vöör Gaia’s overgang.
Daarom heeft Gaia besloten dat ze niet langer zal wachten op die verloren mensen, omdat die weinig kans hebben om zich naar liefde te keren, en nog minder om te helpen bij de planetaire ascentie. Door dit besluit zal ze een langzaam “loslaat proces” van het duister beginnen maar ook van de duisteren die dit creëerden.
Degenen die het Duister gediend hebben zullen niet in staat zijn om een terugkeer te krijgen naar Haar planeet. Omdat dit meer “tijd” zal kosten dan Zij wil voor een totale opruiming van het duister, heeft zij assistentie opgeroepen uit de hogere dimensies.
Samen met Gaia hebben wij uit de hogere dimensies een plan gemaakt. We hebben geleerd dat onze hoger dimensionale instructies naar de derde dimensionale mensen alleen effectief zijn voor degenen die hun bewustzijn kunnen verbreden naar de midden-vierde dimensie en verder.
Zij die opgesloten zitten in de 3D Matrix van macht over anderen, of de 3DMatrix van slachtoffer zijn van degenen die macht over hen hebben, zullen naar een sub-frequentie meegenomen worden van de vierde dimensie. We hebben dit besluit genomen omdat drie dimensionale Gaia buitengewoon gewond is en dat ze naar onze hoger dimensionale “hospitaal” moet komen.
Alle drie dimensionale mensen die Gaia gediend hebben zullen worden geroepen om Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te zenden naar Gaia’s Kern Kristallen om het best haar ingeboren planetaire, genees vermogens te vergroten. De ”niet-bewuste” mensen op Aarde die niet in staat zijn om hun planeet te dienen omdat ze nog leren hoe te overleven, zullen naar een vier dimensionaal rijk worden meegenomen waarin alles het zelfde voor hen schijnt te zijn.
Daar ze “onbewust” waren voor de ware werkelijkheid van de derde dimensie zullen ze in de midden-vierde dimensie blijven totdat ze in staat zijn om hun bewustzijn voldoende te verbreden om waar te nemen, en dan inderdaad de hogere sub-lagen van de vierde dimensie bewonen.
Zij die opgesloten zitten in de 3D Matrix zullen alleen in staat zijn om naar een vier dimensionale holografisch projectie van een drie dimensionale werkelijkheid te verschuiven die zich langzaam zal verbreden naar de hogere frequenties van de vierde dimensie.
Daar die mensen zich “niet bewust” waren van de derde dimensionale Aarde, maar goede en liefdevolle mensen zijn zullen ze in staat zijn om het overblijfsel van die incarnatie uit te spelen in de vierde dimensionale matrix die zo “schijnt” te zijn als hun leven altijd is geweest.
Als ze ervoor kiezen om hun bewustzijn uit te breiden zullen ze worden uitgenodigd om over de drempel te gaan van de vijfde dimensionale Aarde. Als ze niet in staat zijn om die uitnodiging waar te maken, omdat ze niet in staat zijn geweest om hun bewustzijn verder dan de derde dimensie te verbreden, zullen ze naar een andere jonge, drie dimensionale planeet gezonden worden om door te gaan met hun proces van ontwaken.
In de grond hebben die mensen niet gemerkt wat er echt gebeurt in hun huidige incarnatie. Daarom zullen ze niet bewust zijn van wat er gebeurt tijdens hun langzame, volgende verschuiving in een licht hogere dimensie. Dat komt omdat zoveel mensen op Aarde in deze categorie vallen dat wij, de Galactics besloten om vrijwillig binnen te komen en om een aarde voertuig te dragen op de stoffelijke Aarde. Daar velen van ons geen enkele drie dimensionale incarnatie hadden gehad, of alleen incarnatie hadden tijdens de Piek Gemeenschappen om te helpen bij het opbloeien van hoop en vrede en liefde op Aarde, hadden de meesten van ons er geen idee van waarvoor we tekenden.
Ja, we werden kort ingelicht over de condities op Aarde tijdens onze huidige era, maar we hadden nooit zo’n intens gepolariseerde werkelijkheid ervaren waar duistere energieën zoveel macht hadden over degenen die probeerden te leven in de frequentie van liefde en licht.
We moeten jullie vertellen dat we “onze hoed afnemen” voor jullie voor je grote moed en toewijding om liefde en vrede te vinden in een werkelijkheid die zo geïnfiltreerd werd met vrees, bedrog en oorlog. Het is om deze reden dat we deze collectieve boodschap scheppen van ons allen op de Vloten van Sterrenschepen die er op wachten om jullie te assisteren.
Door Gaia’s werk systeem van “individuele keuze”, kunnen we ons alleen onthullen aan degenen die een wens hebben uitgezonden voor persoonlijk contact. Zelfs dan, hebben we alleen verheldering om hoop en belofte te geven, omdat het gevaarlijk is voor hen om te veel details te weten van ons plan.
Ook, als bescherming voor de gegronde mensen, moeten we blijven binnen de resonantie van de vijfde dimensie en daarboven, of de duistere mensen konden ons waarnemen, wat grote vernieling kan veroorzaken in jullie wereld.
De duisteren konden ons niet beschadigen, maar hun pogingen om ons te beschadigen konden problemen scheppen in jullie drie dimensionale werkelijkheid. Ook moeten we onze gesprekken houden met de gegronde mensen op een genoeg hoge frequentie zodat de duisteren onze boodschap niet kunnen onderscheppen.
We zien duidelijk en begrijpen totaal waarom de ontwaakten ongerust zijn voor de verschuiving naar een hogere frequentie. Maar, er zijn veel bewoners van de Aarde die “op de rand staan van verandering”, maar die hulp nodig hebben van hun mede aardbewoners.
Er zijn ook degenen van jullie die totaal klaar zijn voor het proces om hun bewustzijn uit te breiden naar de vijf dimensionale gamma golven. Er zijn ook velen van jullie, meer dan je misschien denkt, die je bewustzijn al hebben gekalibreerd naar de vijfde dimensie en meer(verder).
Zoals je misschien ontdekt hebt zit het dagelijkse leven in de myriaden leugens en illusies van een drie dimensionale werkelijkheid, terwijl je eigen bewustzijn vijf dimensionaal is, wat nogal moeilijk kan zijn. Het is om die reden dat we degenen van jullie uitnodigen die in staat zijn geweest om te ontwaken voor je vijf dimensionale bewustzijn, om met ons te communiceren en onze vele Schepen te bezoeken die rond dierbare Gaia zijn.
In feite bezoeken velen van jullie ons in jullie NU, maar de vertraging van een vijf dimensionale werkelijkheid terug naar een drie/vierde dimensionale werkelijkheid, maakt het te moeilijk voor jullie om je dit te herinneren. En dus, helpen we jullie je nacht bezoeken te herinneren aan onze Schepen.
Een van de beste manieren voor jullie om je bezoeken te herinneren is om je ogen te sluiten terwijl je je ervaring typt of beschrijft. Jullie visie heeft de gewoonte om “echt” van “niet echt” te bepalen. En daarom als je leest wat je schrijft kun je gaan twijfelen en je beschrijving beperken.
Je kunt altijd je schrijfsel op een latere datum “uitgeven”. Ook als je gewend raakt aan het toestaan van je hand om het schrijven te doen, terwijl je denken gefocust is op het verbonden blijven aan de hogere dimensies, kun je verrast zijn door de hoeveelheid informatie die je krijgt.
Zoals we eerder stelden zijn de ogen aan de beurt om te bepalen “wat echt is”. Je kunt dat monitoren uitzetten door je ogen te sluiten terwijl je typt of spreekt in een opname apparaat. Dan als je uitgeeft wat je gedocumenteerd hebt, zal je in staat zijn om de gehele boodschap te bevatten en minder gemakkelijk “beoordelen wat je schrijft”.
Zoals jullie allen weten, is oordeel een ander normaal component van je drie dimensionale werkelijkheid. De meesten van jullie hebben enige oordelen tegen je als kind, en hebben geleerd om zorgvuldig te zijn over wat je met anderen deelt. Gelukkig, na een paar bezoeken aan onze Schepen zul je met groter vertrouwen in je “hoger dimensionale waarnemingen” terug keren naar de Aarde
Denk er alsjeblieft aan dat “de werkelijkheid die je waarneemt de werkelijkheid is waar je in leeft.” Het is om deze reden dat de buren naast je totaal andere werkelijkheden beleven dan jij, Ook, zoals we eerder zeiden, zijn er vele, vele frequenties van werkelijkheid.
Ieder van die frequenties van werkelijkheid biedt jullie andere situaties, waarnemingen en communicaties. We vragen jullie ieder om je eigen proces toe te staan om je pad te leiden.
Als je je herinnert om je over te geven aan het GEVOEL van de hogere dimensionale energie golven die toenemend Gaia’s opstijgende planeet binnen komen, zal je lichaam op hogere en hogere frequenties resoneren.
Dan zullen je twee ogen geleid worden door de visies van het Derde Oog, en je horen zal gestuurd worden naar dat wat onvoorwaardelijke liefde voelt. Met andere woorden zullen jullie beginnen je aandacht te focussen op het NU als er een hoger dimensionale boodschap in je bewustzijn komt.
Dan kun je die informatie eren door de verantwoordelijkheid te nemen tot dat document en het delen met anderen wier persoonlijke resonantie past bij de frequentie van dat energieveld. Terwijl je dieper en dieper in de vijfde dimensie gaat, zul je minder en minder zorgen hebben over de myriaden drie dimensionale afleidingen en je meer en meer herinneren van het geboorteplan dat je koos voor je deze incarnatie aannam.
Als je “het leven leeft” dat je koos voor je geboorte, zul je je meer en meer herinneren over je eigen dimensionale uitdrukkingen. Indien je je je ZELF herinnert in de hogere dimensies, zul je in staat zijn om de “brug naar vrijheid” te scheppen tussen de illusies van de drie/vierde dimensies en in je ingeboren vijf dimensionale frequentie van werkelijkheid.

Zegeningen aan jullie allen. We zijn ALTIJD bij jullie omdat WIJ JULLIE zijn.

Recording of the message 
HERE
 Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html