Labels

Sunday, July 12, 2015

Nederlands -- Over de Aard van Engelen -- Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
Over de Aard van EngelenIn deze boodschap willen we ons perspectief bespreken betreffende de aard van engelen.

Dit heeft niks te maken met godsdienst. Eerder heeft het te maken met de internationale werkelijkheid.


Voor ons doel zullen we het onderwerp over engelen verdelen in drie brede categorieën.


Engelen uit de Spirituele Rijken.


Deze efemerische wezens zijn elektromagnetische velden van intelligentie, sommigen ervan hebben een vorm die herkenbaar is en sommigen hebben dat niet. Die elektromagnetische velden van intelligentie wisselen uit met menselijke wezens op unieke manieren, en de verwachtingen van denken van bepaalde mensen hebben veel te maken met de aard van ervaring. Met andere woorden, het denkstelsel van het menselijke wezen beïnvloedt enorm wat er beleefd wordt.Engelen uit spirituele rijken kunnen veel verschillende vormen aannemen en daar sommigen ervan energievelden hebben die de indruk geven dat ze vleugelen hebben, hebben velen ervan die niet.


Deze soort engelen zijn gecreëerde wezens. Dit zijn krachtvelden van intelligentie die de ethers in worden gestuurd, of de kosmos in, om te doen wat gevraagd wordt of om de actie uit te voeren van hun schepper.


Deze schepper kan de vorm aannemen van wat gezien kan worden als god, godin, halfgod of halfgodin, een inter-dimensionaal wezen, een buitenaardse intelligentie of zelfs een menselijke wezen. Dit soort engelen hebben geen vrije wil van zichzelf. Ze worden geschapen voor een eenmalig doel met een specifieke intentie.


In de meeste gevallen zal een engel doorgaan met zijn missie van een apart-denken totdat de energie die dit creëerde niet langer meer in staat is om het te ondersteunen. Bij enige heel zeldzame ogenblikken kunnen deze engel wezens een niveau bereiken van zelf-bewustzijn en een vermogen hebben om persoonlijke keuzes te maken afgescheiden van het wezen dat hen creëerde of degene die de geboorte gaf. Dit is een zeer zeldzaam gebeuren maar die bestaat wel.


Binnen deze categorie van engelen heb je een ‘gastheer’- leger wezens met veel verschillende intenties.


Het focus van deze boodschap zit bij engelen die een leven-bevestigende en positieve bedoeling hebben.


Engelen van Binnen


Een tweede categorie van engelen kunnen het best omschreven worden als elektromagnetische velden van intelligentie die alleen bestaan in menselijke lichamen. 


Dit zijn krachtvelden van intelligentie die geschapen zijn door emoties en denken van de individuele mens. Het zijn subtiele energie krachten die door het menselijke lichaam gaan als antwoord op denken en emoties.


Een van de grootste vermogens die jullie als menselijk wezen bezitten is om engel krachten te scheppen in je lichaam door het gebruik van een positieve bedoeling en positieve emotie. We zullen naar dit allermeest belangrijke onderwerp even later terugkeren.


Buitenaardse Intelligenties


De derde categorie engelen is helemaal niet engelsoortig, maar het is een foute vertaling. Die gebeurt als een menselijk wezen een buitenaardse intelligentie ontmoet. Dit soort ontmoeting kan verkeerd vertaald worden als een uitwisseling met een engel. Vele van jullie spirituele en godsdienstige tradities hebben verhalen over ontmoetingen met engelachtige wezens, of goden of godinnen die in waarheid, gewoon uit meer ontwikkelde buitenaardse beschavingen kwamen. 


Onze reden om over het onderwerp engelen te praten is tweeledig.


Gedachte, Angst en Verandering.


De eerste reden is een praktische die heeft te maken met je spirituele overleving door de massale veranderingen die op jullie Aarde gebeuren. In zijn eenvoudigste vorm zouden we zeggen dat de snelle veranderingen op jullie Aarde een wederkerende angst scheppen.


Met een paar uitzonderingen wantrouwen menselijke wezen, door hun aard, elke  verandering. En als er zo veel verandering gebeurt als er plaats vindt op jullie planeet escaleert deze een natuurlijke angst en dit laat in je lichaam schadelijke elektromagnetisch velden van intelligentie los.


Dus als tegenstelling hierbij zullen we spreken over de schepping van positieve consequenties in jullie menselijke biologie door de schepping van subatomische engelvormen.


Jullie wetenschappen van psychoneuro-immunologie, of de studie van hoe gedachte en emotie jullie immuun stelsesls beïnvloeden – maar ook de pas opduikende wetenschap van epigenetica, die bestudeert hoe gedachte en emotie jullie DNA beïnvloeden – zijn toenemend duidelijk over de chemische en moleculaire tussenpersonen die daarvoor verantwoordelijk zijn.


Maar wij willen dit een stap verder voeren door te zeggen dat jullie feitelijk een kwantumveld van effecten creëren in het universum van je lichaam door de gedachten en gevoelens die jullie genereren. 


En hier komen we bij een vork in de weg.


Vanwege de escalatie van chaotische krachten in jullie wereld, beleven een groeiend aantal menselijke wezens toegenomen gevoelens van vrees, ongerustheid, vijandelijkheid en armoede. De lijst gaat maar door, en het zou gemakkelijk zijn, als je daartoe geneigd was, om je geloof werkelijk te maken dat je leeft in een toenemend gevaarlijke en bedreigende wereld. 


Aan de ene kant is dit een correcte inschatting, maar als je blijft in dit eiland van waarnemings werkelijkheid zul je beschadigende effecten scheppen in je lichaam, biologisch sprekend.


Het truucje, als er al eens is, is om deze waarneming op te tellen bij persoonlijke perioden van vernieuwing en troost. Hiermee bedoelen we manieren creëren om biologische positieve consequenties vrij te laten door de schepping van sub-atomische engel-vormen.


Hoe dit wordt bewerkstelligd is nogal complex. Maar in zijn eenvoudigste vorm, als je positieve gedachten en positieve gevoelens schept, schep je biologische positieve sub atomische engelen die door ‘het universum van je lichaam’ gaan. Deze krachtvelden scheppen kwantum veld effecten die overschakelen op biologische antwoorden en daarbij de invloed van stress verminderen.


Bij gevoegd om met opzet positieve gedachten en gevoelens te scheppen, denken we dat een gunstige bron voor jullie kan gevonden worden in de laatste geluidsmeditatie die we gaven, die genoemd wordt: A Bridge between the Worlds, ‘een Brug tussen de Werelden’. Gewoon 12 minuten naar deze geluidsmeditatie luisteren kan een groot verschil maken met hoe je je voelt. (Merk op: een link naar die meditatie verschijnt aan het eind van deze boodschap)


We voelen dat het vitaal belangrijk is dat je regelmatig bewust biologische positieve krachtvelden in je lichaam vrijlaat om de toenemende gekte die om je heen cirkelt tegen te gaan.
We noemen hier een vroegere boodschap op die genoemd is
Ecstasy and the Heart, omdat deze informatie je kan bewijzen nuttig te zijn.


De tweede reden om over het onderwerp van engelen te praten is planetair van aard.


Jullie gaan collectief door een heel moeilijk en gevaarlijk punt. De vernietigende krachten op jullie planeet wat betreft godsdienstig fanatisme, klimaat verandering, bedrijfshebzucht en manipulatie, maar ook de ernstige bedreigingen naar funderingen van jullie eco-stelsel zijn aan het toenemen.


Vanuit ons perspectief gaan jullie nu een massale Chaotic Node binnen die lijkt op niets dat jullie planeet enige tijd heeft gezien. Als die niet wordt verminderd, kan deze Chaotische Knoop resulteren in de massale uitsterving van talrijke levensvormen inclusief veel mensen.


Daarom roepen we tot actie alle positieve engelvormen op, uit alle spirituele tradities, van alle leven-bevestigende inter-dimensionale wezens, van alle buitenaardse beschavingen met een positieve bedoeling, en van alle menselijke wezens die verbonden zijn met onze intentie.


We zullen een nexus punt (een verbindingspunt.w.)scheppen op 5 september 2015. En door een wereldmeditatie zullen we die vele diverse en leven bevestigende engelvormen oproepen in een alliantie om het leven te beschermen en te verheffen op deze planeet. 


Laten we duidelijk zijn wat we hiermee bedoelen.


Als het menselijk bewustzijn zichzelf verheft naar een hogere niveau dan ze heden manifesteert, dan verdient ze te overleven. Als het zichzelf niet opheft dan zal de mensheid zoals jullie die nu kennen, deze passage niet overleven. Het is een kosmische intelligentie test die jullie nu onder ogen zien op veel niveaus.


Onze schepping van dit nexus punt, waar omheen deze positieve elektromagnetische velden van intelligentie samen kunnen gaan als een coherente kracht, is een ongewoon voorstel.


Dit komt omdat de scheppers van die engelen uit verschillende spirituele buitenaardse en inter-dimensionale bronnen komen. Deze “engel wezens” wisselen zelden uit met elkaar, en toch roepen we hen op naar de Table of Destiny namens de mensheid en alle leven op deze planeet.


Dit nexus punt zal op 5 september 2015 plaats vinden, in het laatste halve uur van een gebeuren in Manhattan wat genoemd werd In the Company of Angels. De meditatie zal beginnen op 5:39 in de middag (PM) en in de Eastern Standard Time (US) van 9:30 PM – 10:00PM GMT. (voor de specifieke tijd in jullie gebied kun je een online omzetter  van tijd gebruiken of de World Time Clock.

 
Location
Local time
Time zone
UTC offset
Maastricht (Netherlands)
zaterdag, 5 september 2015, 23:39:00 GMT zomertijd
UTC+2 hours
(We weten dat je het ook op je eigen tijd kunt doen en dat je dan jouw gedachten kunt sturen op de juiste tijd die nodig is in Amerika.w.)

Deze geluidsmeditatie zal worden opgenomen en gepost op onze website na het gebeuren, en als dat geluidstuk met jullie resoneert vragen we je dat je er naar luistert op een steeds doorgaande basis. Met andere woorden dit is geen eenmalige meditatie, maar die wordt gecreëerd om een voortdurend veld te zijn van coherente energie die jullie zal versterken telkens als je er naar luistert.

Als je niet in staat bent om stoffelijk in New York te zijn voor de geluidsmeditatie en je jezelf wilt afstemmen op het nexus punt dat wordt gevormd, dan stellen we voor dat je luistert naar A Bridge Between the Worlds in de tijdsduur van de meditatie in New York. In die periode zet je je bewustzijn in je kruinchakra bovenop je hoofd. Luister drie keer naar de meditatie en geef je zelf dan 30 minuten rust voordat je weer uiterlijke activiteit doet. (Opmerking: een link naar de geluidsmeditatie verschijnt achteraan deze boodschap. Download dit geluid op je computer voordat je er zelfs naar luistert, vanaf onze server.)

Luister op die dag NIET naar onze server, die zal dan crashen!

Als je kiest om met ons mee te doen op het nexus punt meditatie, van verre, verwelkomen we jullie. En weet dat op dit niveau van bewustzijn, afscheiding door stoffelijke afstand geen beperking is.

The Hathors
June 21, 2015
.Tom’s Gedachten en Observaties.

Toen ik oorspronkelijke In the Company of Angels ontving, als een dag gebeuren in Manhattan, bedacht ik nooit dat de Hathors daarin zouden stappen en vroegen om de gelegenheid een wereld meditatie te doen.

De volgende dag na deze specifieke boodschap te hebben gekregen, lazen Judi en ik een artikel in de Huffington Post over een gezamenlijke studie uitgevoerd door de Standfort, Princeton Universiteit en de Universiteit van California in Berkeley. De conclusie van die studie werd gepubliceerd in Science Advances, Vol. I No 5 juni 5, 2015 was dat het Aarde’s ecostelsel  een zesde massale uitstervingsfase was ingegaan.

Voor degenen die de studie zelf wil lezen is hier een link naar het artikel:
http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253

Direct daarna kwam een cornucopia van andere studies en anekdotische rapporten die allemaal een snelle verslechtering aangaven van ons ecostelsel dan oorspronkelijk werd  gedacht. 

Op een pragmatisch niveau denk ik dat het allemaal een wereld poging was om de verslechtering van ons ecostelsel te vertragen en dat heeft een niveau van planetaire samenwerking nodig die op dit moment niet voorstelbaar is. 

Wat de astrofysicus Carl Sagan eens zei: “Uitsterving is een regel. Overleven is de uitzondering.”

Ik zeg dat we een buitengewoon moment zijn binnen gegaan in de geschiedenis van onze planeet en die heeft buitengewone oplossingen nodig als we door deze groeiende Chaotische Knoop heen moeten gaan.

In alle jaren dat ik de Hathors heb gechanneld, heb ik hen niet meer gekend zo direct te zijn over de mogelijkheid van een dreigende ramp, noch heb ik hen zo’n immense taak te zien ondernemen als een nexus punt te creëren voor de mede-schepping van oplossingen voor de mensheid en voor onze planeet door een engelen verbond.

Dit is het spul voor science fictie, mythische helden en heldinnen. Maar vanuit het perspectief van de Hathors zijn de engelen rijken verbonden met de oorspronkelijke kracht van de kosmos – minstens vanuit een inter-dimensionaal perspectief. En dus roepen zij hen en ons op om samen te gaan om een coherentie te scheppen van intentie met de bedoeling om een nieuwe standaard te scheppen van internationale samenwerking, maar ook een nieuwe werkelijkheid waar alle levensvormen op deze planeet worden herkend als intrinsiek onderling verbonden.

Voor degenen van jullie die zich opgeroepen voelen voor dit grootse experiment in bewustzijn maar die niet in staat zijn om stoffelijk het gebeuren bij te wonen, wil ik iets herhalen dat de Hathors zeiden bij het begin van deze boodschap:

“Als je ver weg van ons zult zijn voor deze nexus punt meditatie, verwelkomen wij jullie en weet op dit niveau van bewustzijn, afscheiding door een stoffelijke afstand geen beperking is.”

Door de vele Hathor wereld meditatie in al die jaren te hebben vergemakkelijkt, kan ik eerlijk zeggen dat ze juist zijn. Ik zeg dit gebaseerd op feedback die we kregen van alle mensen over de wereld over wat ze beleefden toen ze zich ‘afstemden’ op een wereldmeditatie. En om te zeggen dat er magie was voor hen waar ze dan ook in de wereld waren, dat zou een onderschatting zijn.

Voor degenen van jullie die met ons mee willen doen in de geest op 5 september 2015, download dan de geluidsmeditatie A Bridge Between the Worlds liever dan er via onze server naar te luisteren. Ik vraag dit omdat als er teveel mensen tegelijkertijd proberen er naar te luistern vanaf onze site, de server niet in staat zal zijn om aan die vraag te voldoen; hij zal dan crashen. En dan kan niemand deze meer horen. Voor degenen die zich van een afstand afstemmen op de wereldmeditatie, stellen de Hathors voor dat je drie maal  luistert naar de geluidsmeditatie (A Bridge Between the Worlds) met je besef bij je kruincentrum. Ze zeggen ook om dertig minuten of zoiets erna te nemen om je ervaring te integreren.

Als je de flexibiliteit hebt om dat te doen, zou ik nog meer tijd gebruiken voor die integratie, daar de Hathors aangeven dat het maken van een dergelijk diep contact met de engel rijken het bewustzijn intens kan veranderen, en sommige mensen zouden er goed aan doen om daar na een lange dut te doen.

Voor meer informatie over het eigenlijke gebeuren in Manhattan op 5 september dat heet ‘In het Gezelschap van Engelen’, click here.

©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Om te luisteren en/of te download A Bridge Between the Worlds, klik je op de link hieronder. Het zal je naar de Luister Overeenkomst (Listening Agreement) pagina brengen. Nadat je overeenkomt met de condities zul je onbelemmerde toegang hebben naar alle audio files in deze sectie. Er zijn talloze geluidsmeditaties, gesprekken en lezingen in dit deel, en ze worden allemaal gratis aangeboden, alleen voor persoonlijk gebruik.
Click here to listen to and/or download A Bridge Between the Worlds.

Note: If you received this message as a forward and would like to receive future Hathor postings directly, go to www.tomkenyon.com and click on Contact.
Information Not Directly Related to this Message
Music of the Inner Spheres
I am pleased to announce that Music of the Inner Spheres is now available through our online Store. This recording is a collection of my personal favorite toning sessions gathered from several different workshops and some specifically created by me in my studio for the purpose of inner exploration.  I have found the seven sound pieces that comprise this CD to be potent allies for exploring the inner realms of my own consciousness, and I trust they will do the same for you.
Click here to view Music of the Inner Spheres in the Store.
Angels and Devas
This is an extended version of the Fukushima Sound Meditation that you can hear free of charge in the Listening section of the website. Many people asked me to create a longer form of the sound meditation so that they could immerse themselves in the harmonics of the angelic and devic kingdoms. For information about the original sound meditation, including the Hathor message that introduced it, go to the Hathor section of the website and scroll down until you come to the title Fukushima.
Click here to view Angels and Devas in the Store.
Click here to listen to and/or download A Bridge Between the Worlds.
Note: If you received this message as a forward and would like to receive future Hathor postings directly, go to www.tomkenyon.com and click on Contact.
©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Please note that the sound meditation, A Bridge Between the Worlds, may not be posted or shared. It is for you personal use only.
Information Not Directly Related to this Message
Music of the Inner Spheres
I am pleased to announce that Music of the Inner Spheres is now available through our online Store. This recording is a collection of my personal favorite toning sessions gathered from several different workshops and some specifically created by me in my studio for the purpose of inner exploration.  I have found the seven sound pieces that comprise this CD to be potent allies for exploring the inner realms of my own consciousness, and I trust they will do the same for you.
Click here to view Music of the Inner Spheres in the Store.
Angels and Devas
This is an extended version of the Fukushima Sound Meditation that you can hear free of charge in the Listening section of the website. Many people asked me to create a longer form of the sound meditation so that they could immerse themselves in the harmonics of the angelic and devic kingdoms. For information about the original sound meditation, including the Hathor message that introduced it, go to the Hathor section of the website and scroll down until you come to the title Fukushima.
Click here to view Angels and Devas in the Store.

Bron: TomKenyon15juli1   

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )      No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html