Labels

Monday, July 27, 2015

Nederlands -- Ashtar On The Road op 14 juli 2015 Teleconferentie (Susan LeLand)

Ashtar On The Road op 14 juli 2015  Teleconferentie    (Susan LeLand)
                                                                      

Ashtar: “Kies het Hogere Dimensionale perspectief!”

“Gegroet, Meest Geliefde Familie! Wij zijn Een in Missie en Bedoeling!!! En het is zo dat ook al is er diversiteit, er is ook Eenheid. En dit is precies zoals het moet zijn, want samen scheppen wij een geheel nieuwe era voor de totaliteit van Planeet Aarde – en voor ieder van jullie!

Nu zal ik eerst commentaar geven op het rapport dat we juist gehoord hebben. * (* Tara and Rama's A&A Report

http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-7-14-15.html)  Dit is allemaal Waar, absolute Waarheid. Zij spreken de waarheid. En als je lid bent geweest van de Ashtar On The Road Familie, in wat jullie verscheiden jaren noemen, kun je gemerkt hebben dat we het aan hen geven, zogezegd, om te praten over wat er achter de schermen plaats vindt. Maar ik kan dit bevestigen en ik kan jullie vertellen dat er nog veel, veel meer is!

En ik begrijp volledig dat liefhebbende menselijke Harten soms problemen hebben om over geweld te horen, over bloedvergieten en zelfs over plannen en gebeurtenissen die ontworpen zijn om naar dit soort gebeurtenissen te leiden. Desondanks is het deel van de Waarheid. De Mensheid is aan zoveel beheersing onderworpen geweest en aan zo veel liegende propaganda, zoals je wilt, en dit is waar het werkelijk om gaat.

Hitler had een hele groep van, een groot deel van zijn leger werd toegewezen aan het verspreiden van propaganda. En dat was heel effectief. Ze kwamen weg met vreselijk veel  genocide tegen mensen die het niet met hen eens waren. Natuurlijk, dat was voornamelijk gericht tegen degenen met een Joodse overtuiging en dat is op zichzelf interessant, nietwaar, door het feit dat Hitler’s genen deels Joods waren, en ook door het feit dat van hen achter de schermen gedacht werd dat zij Joods waren – laten we het zo zeggen. Zij waren Khazariaans, iets anders.

Maar laat dat zoals het kan zijn, vele, vele, vele mensen  – en specifiek zij die kracht hadden om iets te doen om de genocides te stoppen, om de treinen te doen stoppen om naar de kampen te gaan waar de gaskamers op hen wachtten – die stonden aan de kant en lieten het gebeuren. En natuurlijk, wist het grootste deel van de Wereld niet echt wat er was gebeurd, totdat de kampen gevonden werden en bevrijd werden en toen de verhalen zich naar buiten stortten. En dit, is inderdaad moeilijk om je op te richten, behalve dan de Wijsheid die er is, en die is dat de Mensheid en het Bewustzijn van de Mensheid nu een plek is waar dit wordt gestopt, en vergis je daar maar niet in!

Maar, genocide gaat door, zeg maar, in meer verwijderde delen van de Wereld – en in delen die niet zo ver weg zijn, bijvoorbeeld, hier in de Verenigde Staten van Amerika. Oh, die heeft andere namen, maar het is genocide de hele tijd, misschien op kleinere schaal, maar het is het met opzet nemen van stoffelijke levens van menselijke wezens waar om een of andere reden op wordt gedoeld. Er is een burgerij die wordt gevonden, en de propaganda machines rollen, en dus is het zo dat in het verleden de mensen dit hebben ontkend, met: ‘Nou dit is gewoon deel van het leven. Het is gewoon zoals het is.’

Maar het is veranderd!!! En er zal geen genocide meer komen in de Gouden Periode! De opheffing van het menselijk Bewustzijn heeft al plaats gehad tot een dergelijke grootte, dat er geen terugkeer meer is. Er zal geen terugkeer naar beneden meer komen in de diepste, duisterste diepten van de derde dimensie omdat nu het moment is voor alles om óm te keren!

Dus, als je iets ziet of hoort dat duister of moeilijk is, gaat het om jullie, als leden van deze
familie van Ashtar on the Road, om eerst voldoende van jezelf te houden om je op te heffen uit de diepten, om jezelf er aan te herinneren dat jullie Hoog Dimensionele Wezens zijn die heden menselijke lichamen bezetten, maar al zeer in de Hoogste Dimensies wonen! En dat is om jezelf opnieuw te verbinden met dat deel van ieder van jullie. Til jezelf op terug in de Liefde!!! Kijk naar het Perspectief van de wijsheid die is geleerd en ondersteun dan Vrede. Steun mensen die elkaar helpen door Liefde, mensen die ook in Vergeving zitten voor elkaar. Iedereen wordt uiteindelijk vergeven door Spirit en dus is het om spirituele verbinding door te geven en om jezelf eraan te herinneren en elkaar dat Wij Allen Een zijn. We zijn allen hier tezamen en ja, wij maken de veranderingen.

Als je iets wilt zeggen om verkeerde dingen recht te zetten, dan is dat oordelend. Beter kun je zeggen, leidt de weg naar de Gouden Periode. En al die zonden tegen de Hogere Niveau’s  Uitdrukkingen, al die tegenstellingen, zullen we zeggen, van Liefde, al die drie dimensionale op vrees gebaseerde uitdrukkingen, gaan eindigen!!!

En dus is het om grootmoedig te zijn om los te laten wat je ook maar vasthoudt om gevangene of slaaf te zijn van oude programma’s van goed en kwaad. En denk er gewoon aan dat jullie alleen Wezens zijn van LiefdeLicht. En het is om vanuit dat Perspectief te komen en om vanuit dat Perspectief uit te drukken dat we samen op dit pad reizen. Denk eraan dat we hier altijd zijn, altijd klaar om je handen vast te houden, om in Gemeenschap te zijn van Eenheid met jullie en om, het allermeest samen op deze mars te zitten – nou, het is meer dan een mars, het is als een sprint de Gouden Periode in!!!

Dat is de bestemming die jullie voor je neerzetten toen je deze keer in je lichaam kwam. Jullie brachten met je mee een weelde van Wijsheden en geleerde lessen. Die stromen absoluut naar buiten! Ik kan ze zien in jullie Hart. En jullie delen en zorgen ervoor. En ja, jullie kennen enige Waarheden. En ja, jullie zullen worden opgeroepen om deze Waarheden uit te drukken op een of andere tijd, als je dat al niet gedaan hebt. Maar denk eraan, Wij Zijn Tezamen!!! Samen staan we sterk in onze Liefde, in ons Medeleven, ja en in onze Vergeving, wat mijn Geliefde Broeder Sananda Kumara bepaalt als de ‘afwezigheid van oordeel.’

Het is jullie taak niet om te oordelen. Iedereen ziet zijn eigen zelf-oordeel onder ogen, als je wilt, en dan is het om jezelf te vergeven en daarna alle anderen! Net zoals Sananda zei toen Hij in het lichaam kwam van Yeshua, het gaat om allen te vergeven, om zonder oordeel te zijn en toch om jezelf kundig (goedingelicht) te houden van de Waarheid van alles dat is gebeurd, en alles dat heeft plaats gehad in dit moment en het volgende, vanuit het Hoog Dimensionaal Perspectief van Liefde, vanuit dat Hoog Dimensionaal Perspectief van Wijsheid. We hebben die lessen geleerd. We hoeven dit niet meer te doen! Er zijn betere manieren!!!

Dr. Keshe is een voorbeeld van iemand die dit allemaal begrijpt. Juist het feit dat hij uit het land Iran komt- zegt je dat niet iets? Hij heeft zijn Kalender van Vrede verkondigd. **  Hij heeft vrije energie aan de hele Planeet Aarde aangeboden en zelfs nu is hij bezig met mensen die dit offer ten nutte willen maken.

Het gaat niet over rijken. Het gaat niet over politieke macht te winnen of enig soort van rijkdom. Het gaat over het zijn dat hij hier kwam om te zijn. Genie, ja, maar meer dan dat wat jullie humanitair zouden noemen, een niet-egoïstische gever van alle Wijsheid, Kennis en Liefde die hij is!

Gebruik iemand zo als hij is, als je rol model als je tot Wijsheid wilt toegang hebben zoals gezien via, of als geoefend door degenen die nu hier zijn, die voor jullie staan, die jullie hun handen aanbieden en hun Harten, zodat we tezamen de machtigste gezellen van Liefde zijn die het Universum ooit heeft gezien !!!  En gezamenlijk – nou, die het Universum ooit zag in een of andere menselijke vorm, omdat denk eraan, jullie zullen allen met ons zijn in de Hogere Dimensionale vormen van jullie LichtWezens, jullie Hoger Dimensionale Zelven! Maar zo ver als de bevolking van Planeet Aarde betreft, nooit is het LiefdeLicht zo helder geweest, en dit zal zo doorgaan!!!

En jullie hoorden onze geliefde nieuws Meester* zeggen september! Hmmm! Hoe dan met een maand meer Liefde, zelfs meer opheffing van Bewustzijn, zelf meer Vrijheden die aan iedereen worden teruggegeven? Omdat het helemaal de bevolking van deze Geliefde Planeet is die het recht heeft! Jullie wilden praten over soevereine rechten – Vrijheid is het soevereine recht van iedere man, vrouw en kind, en ja, van de andere koninkrijken ook!!!

En Geliefde Mensen, het wordt volledig en totaal teruggegeven. En dat is de reden waarom jullie bij deze Missie van Liefde en Vrede bezig zijn op Aarde en Vreugde aan de Wereld! Dus je wilt misschien gaan beginnen te vieren omdat we jullie zeggen ook al dat er sommige ‘vreselijke Waarheden zijn’, kun je zeggen – alleen in de zin dat ze moeilijk zijn om te horen en te weten – het is dat de Wijsheid er doorheen schijnt en dat Wijsheid is: NOOIT MEER!!!  En dus wordt er bevolen omdat jullie, Geliefde Mensen het zo hebben bevolen, omdat jullie het LiefdeLicht vasthouden, en omdat jullie met ons zijn op het Pad naar de Gouden Periode!

Dus we danken en we eren jullie en we zeggen jullie opnieuw dat jullie geliefd worden buiten enige woorden of een uitdrukking die we mogelijk konden geven. Open je gewoon om de Liefde te voelen in je Hart en WEES in de Liefde bij je ondernemingen! En als je een uitdrukking wilt geven die minder is dan liefdevol, denk er dan aan dat er geen oordeel is, er is geen schuld, geen schuld. Het is alleen aan jullie om de Wijsheid vast te houden en om elke andere bagage of last uit jezelf los te laten omdat dit de tijd is, zoals jullie die meten, waarin alles dat zal stoppen, deel zal zijn van de Levensstijl van Planeet Aarde, omdat Planeet Aarde omhoog gaat! En jullie dus ook, Geliefde Mensen!!! In feite, de grote beweging heeft al reeds plaats gehad en die gaat verder recht naar de Ascentie toe, voor iedereen die dit wil. En vandaaruit, waar ik sta, lijkt dit een 100 pct keuze wat jullie noemen ‘jullie kozen ervoor’ – doorgaand op je pad de hele weg door naar je Ascentie toe!

Zo, zoals ik zei, het is tijd om te vieren en je te verheugen! Begroet elke komende dag met Liefde en spreek alle uitdrukkingen uit die Jullie Zijn. En hoe meer je dat doet, hoe meer de angsten zullen wegvallen en hoe sneller we door die opening zullen sprinten, helemaal tot in de Gouden Periode op Planeet Aarde! Dank jullie zeer om bij ons te zijn in deze Familie van Liefde! En zo zij het. Salut!”

** Map for Peace

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, July 14, 2015. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.
(vertaling winnyd@stralende toekomst.nl)    

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html