Labels

Thursday, July 23, 2015

Nederlands -- Graham Dewyea interview “The Hugh-man” Our Galactic Family

Graham Dewyea interview “The Hugh-man” Our Galactic Family

Graham: Mijn gast deze week is de “Hugh-Man van Venus” waarin hij voor het eerst zal praten over zijn werk met een team van  Pleiadians dat deel uitmaakt van het First Contact team van buitenaardsen dat zichzelf bekend zal maken op aarde. 
Als een van de velen in de Grond Bemanning op de planeet zal hij over zijn rol spreken en over enkele van de plannen die op hun plek zitten om onze sterren familie aan de mensen op aarde te introduceren, inclusief hoe ze hun schepen zullen presenteren, en de vrije-energie technologie zullen delen, inclusief de wiel-loze, anti zwaartekracht voertuigen, en persoonlijke communicatie apparaten met holografisch beeldwerk.

Hij zal over het moederschip, the Neptune (De Neptunus) spreken en dat mensen dit kortgeleden hebben bezocht, maar bezoeken zijn even tegengehouden vanwege de hoge alarm status van de vloten. We zullen spreken over het overgaan van de derde naar de vijfde dimensie, en over het gaan van een op koolstof gebaseerd lichaam naar een volledig DNA activated geactiveerd, kristallijnen, jeugdig lichaam. We zullen ook spreken over Atlantis, de Anunnaki, de overvloed programma’s, de ontmoeting van hem met Jezus, en nog meer.
En hier is de transcriptie; the transcript:
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Onze Galactische Familie. Ik ben Graham Dewyea. Mij gast vandaag is Hugh, of de Hugh-man. Hugh woont in de VS, en is een gepensioneerde educatie administrateur, en hij werkt voor het team van de Plejadiërs die deel zijn van het First Contact (Eerste Contact) van buitenaardsen die zichzelf hier op Aarde bekend zullen maken.
In zijn eerste publieke interview ooit, deelt Hugh mee dat hij een van de velen is die bij de grondbemanning dient hier op Aarde om het eerste contact te helpen vergemakkelijken, en hij komt in deze show vandaag om over zijn rol te praten en over de technologie die hij hen zal helpen introduceren. Welkom in de show.

Hugh: Hey, Graham! Dank dat je me wilt hebben.
Grah: Het is goed om je hier te hebben. Ik weet dat je vandaag wilt praten over  technologie die jij en onze sterrenbroeders en zusters in de wereld willen uitrollen, en wat ze zullen doen om te helpen de planeet meer bekend met hen te maken via het eerste contact.
Maar eerst, als je wilt, deel een beetje over jezelf mee, hoe je het eerst bekend raakte met je galactische verbinding en je werk met de Plejadiërs. En ik moet dit voorbereiden door te zeggen dat – en dit is voor onze luisteraars – dat jullie spoedig meer openbaar zullen worden, maar nu wil je graag gewoon bekend zijn als Hugh, of de Hugh-man.

H: Ja, ik ben in mijn late zestiger jaren. Vanaf ik ongeveer vier of vijf was, had ik altijd het gevoel dat, weet je, alsof ik die rare vent was. Nou, jaren later, bij de eerste conversaties die ik had met een vrouw uit Vulcan … schaduw van Star Trek … Vulcan is een planeet in ons zonnestelsel, heel dichtbij, maar die is verhuld (cloaked) – ik kan me dat waarschijnlijk het best herinneren, en dat begon midden in de 80er jaren en dat ging ongeveer, ik weet het niet precies 18 jaren door, of zoiets.
Bij de eerste conversatie die ik met haar heb, zei ze: “Nou, Hugh, je weet, je bent niet van de Aarde.” Wat zeg je? Wat bedoel je, ik ben niet van de Aarde? Ik heb een geboortewijs. Mijn oudste zus – ik was vijf – en ik herinner me, ze zei, kiddo, ik wisselde je luiers. Ze zei: “Nou, je lichaam was hier wel geboren, maar je ziel… je ben een Venusiaan.”
Grah: Van Venus?
H: Yeah, van Venus.
Grah: En hoe kreeg je die eerste verbinding met je tegenhanger?
H: Via enkele spirituele leraren die ik ontmoette. Hoe luidt dat gezegde? Als een student klaar is, verschijnt de leraar? En via hem kon ik maken… in die tijd noemde ik dat …het interplanetaire netwerk, en kon ik spreken, oh, ongeveer eens per maand, soms een paar keer, maar ongeveer eens per maand in 15 tot 18 jaren, met een sterrenvrouw uit Vulcan, 7de dimensie, zeer hoog ontwikkeld en zij hielp me te begrijpen… en in de latere 80 er jaren bij een conversatie –
Grah: Dit kwam via een kanaal?
H: Ja, die kwam via een channel. In die late 80 er jaren zei ze: “Nou Hugh, je bent meer intuïtief en je bent je meer bewust dan jij je realiseert.” En weet je, ik dacht dat ik best intuïtief was, omdat mensen op de universiteit naar me toe kwamen en ze stelden me altijd vragen. Ze vroegen mij m’n raad. 
En dan pauzeerde ik en dacht en weet je… De gedachten die in mijn denken kwamen, dan liet ik hen hun antwoord zien, hun vraag beantwoorden of wat dan ook. Dus het was… ik was me meer bewust dat in vroegere jaren wat ik me realiseerde dat het, noem het  heel ontwikkelde intuïtie was? Het was … toen ik er een grap over maakte, een paar jaren later, was het ’t begin van mijn ‘mentale telefoon’. Aarde mensen noemen het mentale telepathie.

Grah: Dat was dus toen je uit de Bron tapte of spirit of …
H: Of de Bron of uit gidsen of zij… het zou onjuist zijn voor me om de naam van de Vulcan vrouw te noemen… ze communiceerde telepathisch met me, via gedachte. Behalve in de tijd dat ik me niet realiseerde wat er gebeurde. Tot na een paar jaren later, weet je, ik het proces begreep. En ik begon er grappen over te maken dat het mijn mentale telefoon was. Ja? en, natuurlijk, ze hebben al die jaren gewerkt met me om het nog meer te ontwikkelen.
En pas geleden ben ik nog meer geopend – ik krijg nu boodschappen, ik noem dit het intergalactische netwerk. Weet je, ik krijg op de telefoon, en ik spreek met twee vrienden uit de Pleiades,een vrouw en een man. Hun beider namen beginnen met de letter “z”, ik kan nu hun namen niet identificeren. Ze zullen bij de eerste sterrenmensen zitten die op de wereldwijde televisie komen.
Nu, veel mensen uit de Plejaden, hun namen beginnen met de letter “z”, dus er kunnen meer dan twee mensen zijn wier namen met de letter “z” beginnen, maar er zijn minstens twee ervan die op de tv komen.
Grah: Nu, je kent hun namen.
H: Oh, ja.. Ik ken die… Maar, maar…
Grah: Het is gewoon geen tijd om die mee te delen.
 H: Nee, het is onjuist van me om die mee te delen. Maar ze zullen op de tv zijn. Hij liet zichzelf aan me zien toen ik in South Dakota reisde, in het gebied van de Black Hills. Vroeg, in midden september? Hij ziet eruit als een mens – jeans, sport shirt, liet zich vijf zes seconden zien, hij ging in en uit, flikkerde in en uit. Kijk, ik had ze gevraagd waarom ze zich niet aan me lieten zien? Waarom laat je jezelf niet aan me zien? En dat deed hij toen en ongeveer een week of twee later, hier in mijn huis, flikkerde zij in en uit.
Nu, ze konden op straat lopen, en behalve als je heel intuïtief was zou je het verschil niet zien.
Grah: Dit alien ras lijkt heel erg op mensen hier op Aarde.
H: Ja, ja. Dat is waarom zij het grootste aantal mensen hebben die lijken op aardemensen. En dus – wat zei ze, een maand of zo geleden? Ik ging dat vragen en ik zei, nou je weet, hier zijn heel veel  Pleiadean Plejadische zielen hier, sterrenzielen, sterrenzaad, en omdat ik veel mensen heb ontmoet, over waar ze vandaan kwamen, ik maakte er grappen over – ik zei, nou weet je, het lijkt wel een buitenaardse invasie hier uit de Plejaden! Er is hier een reuze grote  ‘bazillion’! Nou weet je, …onverstaanbaar…  Zij zei: “Nou we kregen de eerste ‘dibs’ omdat wij de dichtstbijzijnde constellatie zijn met het grootste aantal miljarden mensen die Aarde-achtig zijn.”
Grah: Nou, als je communiceert met hen, en misschien toen dit voor het eerst begon, hoe weet je dat je telepatisch communicaties krijgt van een andere entiteit versus je eigen fantasie? Wat is het onderscheid ertussen? Ik breng dat naar voren omdat meer mensen zich bewust worden en hun gaven in dit gebied brengen en het zal nuttig zijn te weten hoe dat voor jou werkt.
H: Nou, het opent zich nu nog meer. En op sommige dagen moet ik het afsluiten, omdat ik soms letterlijk in de 5de dimensie loop en soms in de 3de omdat ik ook moet omgaan met dingen uit de 3de, met mensen, situaties. Soms sluit ik het gewoon af want als ik het open en gedachten binnen komen, komen ideeën van overal vandaan.
Toen ik direct met hen sprak via de foon, leerde ik wanneer het hun gedachten zijn, hun energie. Door direct met hen te spreken over de foon, is het eerste dat je merkt, dat ze gewoon … bruisende liefde uitstralen. Je hoort gewoon, je voelt gewoon de energie, ik weet dit gewoon, die liefdesenergie. De hoogst liefde, zuivere liefde, het is een bepaalde frequentie, een bepaalde energie. En dus, ik weet het gewoon. 
Zielen communiceren telepatisch, ja? En alle kennis zit van binnen, ja? De ziel. Het deel van God, de Schepper, de Grote Spirit. Door de training die ik kreeg in die 15/18 jaren met de Vulcan vrouw, de ogen zijn de ramen van de ziel. Ik kan in een supermarkt zijn, op een wandeltocht, ik kan waar dan ook zijn, en het eerste contact met mensen, oog contact, dat is als “Hi Hugh. Ik ben een oude ziel! Goed je weer te zien!”

Maar ook in de kort geleden jaren, ik kan een telefoontje plegen om iets uit een mail of catalogus te bestellen, en de persoon die de telefoon beantwoordt, dan kan ik door de vibration van een stem, een plaatje tussen jou en mij, alsof er een rechte lijn loopt, ja? We praten in het stoffelijke rijk. Maak een regenboog tussen jou en mij. Zielen communiceren telepathisch door gedachte. Duizenden mijlen ver weg doen er niets toe. Het is onmiddellijk. Dus dat is het deel van hoe ik het weet. Maar in ieder geval, je vraag.
Grah: Nou, je beantwoordde die al. En dus, dat waardeer ik. De volgende vraag die ik heb die er aan vastzit, toen je voor het eerst hier kwam, zeg maar zeven jaren geleden, en toen we spraken voor het interview uit, gebruikte je de term “sterren ziel”, vaak noemen mensen sterrenzaad, maar er waren niet veel om hen heen, toen.
H: Oh! Een van de vroegste conversaties terug in de jaren 80 die ik had met de Vulcan vrouw, omdat ik me altijd, letterlijk die rare vent voelde. De hele tijd door op de lagere school, op de high school, op het college. En op een dag zei ik: “Nou weet je toen ik werd geboren in de vroege 40er jaren, hoeveel sterren zielen, sterrenzaden, hoe veel waren er van ons op de planeet?” En zij zei: “Nou weet je, ongeveer 1800. Een duizend achthonderd – dit is in de vroege 40 er jaren. Geen wonder! Ik dacht, wat doe ik hier op deze planeet? Ik begrijp dat niet, weet je.
Dat, en in mijn laatste leven was ik een Boeddhistische monnik in het klooster van Lhasa, in Tibet. L H A S A ? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En weet je… Engels schrijven? Ik bedoel, ik worstelde met Engels de hele tijd in die eerste jaren van de universiteit. Ik was een slechte lezer, kon niet goed schrijven… adequaat genoeg om op de universiteit te komen, maar mijn laatste taal, uit het laatste leven in Tibet, en dat was maar een korte tijd, toen ik daar wegging incarneerde ik in dit leven.
Grah: Nu, een van de dingen die we geleerd hebben is dat wezens uit andere dimensies of buitenaardsen, dat het moeilijk voor hen is om zichzelf in deze laag te presenteren. Ze doen het wel, en ze doen het vaak, maar het trillingsniveau hier op aarde is veel lager dan waar ze aan gewend zijn.
H: Precies.
Grah: Dus hebben ze het gemakkelijker om met ons te werken of op hun schepen of telepathisch communicerend of via een kanaal, in dromen, of met speciale toepassingen hier of die beschikbaar zijn gemaakt voor hen hier.
Hugh: Ja.
Grah: Vaak, niet de hele tijd, is onze stoffelijke ervaring met hen in onze bewuste staat best snel, en dat lijkt op wat jij hebt beleefd.
H: Nou, ik ga een ervaring vertellen, oh, een aantal weken geleden, drie of zo, toen ik in een park was, dicht bij mijn huis. Ik zat op een uitkijk plek, prachtig zicht, en daar komt die auto, met een zwart stel, een paar dochters midden twintig, en ik zeg altijd ‘hi’ tegen mensen, waar komen jullie vandaan, en wanneer, en zij kwamen ergens uit het Zuiden, beneden en de vrouw en de twee dochters gingen ook uitkijken en namen foto’s en ik begon te kletsen met die man. Hij identificeert zichzelf als een 63 jarige oude, derde graad opleidings man. En ik kijk naar hem en ik zie een man die ouder leek dan 63, omdat hij een ruw leven had gehad en de helft van zijn tanden miste hij, ja.
Dus, we kletsen, tien minuten of zo, en ik zeg okay en ik begin in mijn auto te gaan en hij zegt: “Hoe heet u?” En ik keer me om, om zijn hand te schudden en ik kijk in zijn gezicht, en hij ziet eruit als 28, 30 met een volmaakt stel tanden.

En dus, weet je, ik was net, zag ik dat nou goed? Ik ging in de auto, ik ga zitten en ik kijk naar hem en deze 63 jarige man klimt de trappen op naar de uitkijk. En ik zeg, wacht even, nee. Wat gebeurt hier?
(gelach)
H: Ik bedoel, alles ziet er hetzelfde uit. Nou, een paar dagen later, activeer ik het intergalactisch netwerk en ik praat met de vrouw over dat tweetal, en ik zei, “Wat gebeurde daar nou op die plek? Ze zei: “Je begon de conversatie in de derde dimensie, je eindigde in de 5de dimensie. Alles zag er hetzelfde uit, de stoffelijke setting – de bergen – maar jullie beiden sprongen kort in de 5de dimensie.”
Grah:  Uh huhh.
H: All right?
Grah: Interessant.
H: En ze zei: als het dichterbij de dingen komt, en als de jaren verder gaan, gaat dit meer en meer gebeuren. Dit wordt gewoon. Je begint conversaties met mensen en je ziet hun 3de dimensie” - ik noem het een Model T lichaam – “op koolstof gebaseerde cellen” en zoals ze op een dag grapte: “Wij zien het Aardse voedsel net zo als een fossiele brandstof.”
“Want, weet je, ze leven weg van het licht. Je weet. Ze absorberen wel licht, maar dat voor onszelf uit. Ze zei, eigenlijk, weet je, je loopt nu in twee werelden.

Grah: Je spreekt over de overgang die we dit jaar beleven, als ze vibrationele staat van de Aarde zich uitbreidt en van ieder die erop is, alle wezens…
H: Nou, een van de dingen die ik haar pas vroeg, over die geluiden die mensen overal horen, weet je, verschillende landen, vibreren, brommende soort geluiden?
Grah: Hm. Hm?
H: Zij zei dat dit Moeder Aarde is, de bergen, de bomen, alle dieren, het is net Moeder Aarde die los breekt uit de 3de dimensie, omdat alle licht dat wordt gestraald naar de Aarde, die doet elk deel van Moeder Aarde omhoog gaan, en elk wezens dat erop leeft.
En dus is het een soort lied van vrijheid, van vreugde, om het omhoog gaan van Moeder Aarde. Dat is wat die geluiden zijn.

Grah: Een van de dingen die je leerde van het team waar je mee werkt is dat ze een technologie hebben waarbij ze in staat zijn om gebeurtenissen hier op aarde op video op te nemen. Kun je daar wat over zeggen? En hoe dat gevolgen heeft bij de cabal en wat er gebeurt met de overgangen op Aarde.
H: Okay. Vanuit hun schepen daar boven, hun… zie dat als een tv camera. Kunnen ze zien in elke kamer, van elk gebouw op de planeet, door de daken heen, door plafonds, in wat het Pentagon denkt dat hun meest veilige kamers zijn, waar niemand iets kan horen. Hun technologie, daar kunnen ze alles mee zien en gesprekken opnemen – en ze hebben de conversaties ook opgenomen uit ondergrondse militaire bunkers. Er is geen plek die ze kunnen verbergen en die we niet kennen. Ja?
Omdat ze al die mensen kunnen zien, en hun gidsen en bewaarengelen die er bij hen zijn en telepathisch met hen communiceren, zeg maar in een ondergrondse bunker, of het Pentagon, of een farmaceutisch kantoor, weet je, waar ze denken – daar praten ze achter gesloten deuren? Nee. Hun bewaarengelen, hun gidsen communiceren met de mensen in de veranderingen.

Grah: En die hebben archieven van alles… ze hebben archieven van dit allemaal?
H: Ze hebben een archief van de geschiedenis van de Aarde. En dit zijn enkele van die dingen – de ware geschiedenis, de juiste geschiedenis, video, hi fi (high definition) wat zal beginnen te worden onthuld…
Grah: Klinkt naar de Akasha Records in een – misschien andere vorm, maar zeker daar op lijkend.
H: Weet je, dat kon uit de Akasha komen, maar door mijn rol en wat er zich staat te ontvouwen, kosmische candid camera, dat nieuwe tv programma van deze lente, en de ruimte amusement parken, vanuit een schip daar boven, als ik op een wandeltocht ben, als ik autorijd, als ik in een supermarkt ben, al mijn ontmoetingen, worden al mijn conversaties met mensen op een schip opgenomen. En bedenk, wie er op een kosmische candid camera zit, deze zomer? Deze lente, zomer en herfst? Iedereen die ik ontmoet! Ja?
Grah: Yeah. Yeah.
H: Ze zei: “We weten dat de mensen van de VS, de Aarde mensen, dat die van reality shows houden, van tv shows,” zei ze: “Ze zijn er aan verslaafd, alright? En dus, gaan wij, we zullen pret hebben, en onszelf introduceren met deze kosmische candid camera. En dat zal… de studio zit in een van de communicatie schepen. Dat is waar ik vanuit zal werken, als die wordt uitgezonden.
Grah: En voor onze luisteraars, ik weet dat ze tot veel komen, en je kunt je echt verheugen om mensen te ontmoeten en wat je doet en hoe je tot iets komt, je zult mensen ontmoeten over de hele wereld. En dus de gesprekken die je hebt, en je spreekt dan over wat er in de wereld gaande is. Je praat over onze sterrenbroeders en zusters. En dus voedt dit allemaal waarover je spreekt bij  deze reality tv show.
H: Sedert de eerste augustus heb ik door 26 staten gereisd, en ik ging tussen mijn voertuig en mijn witte paard in…
Grah: Je motorfiets.
H: Yeah. 37.000 mijlen sedert augustus  (wanneer is dit? 2011 ??)
Grah: Wow. Wow.
H: Weet je, nationale parken, staats parken, watervallen, zwerf trails. Weet je ik ga van de internationale uitgangen af, en daar zijn er nou, vier mini mart gas stations, ja? Ik kon er naar een toegaan, en ze gidsten me als het ware naar een toe, die man die er zat bij de balie, … oh sedert de midden 80er jaren  heb ik gegrapt dat ze naar ons verwezen als space cadetten. Weet je, de sterren zielen, de sterren zaden zijn in feite, na een jaar of zo, waar deze Vulcan vrouw over sprak, ik vroeg naar iemand, of die sterrenzaad was, dus zei ze: “Nou ja, Hugh, hij is een space cadet.”
Grah: En je kunt direct oppikken wat… gewoon door hun energie, hun vibratie te ervaren?
H: De Plejadiërs, want die hebben een andere energie dan ik aan gewend was… Ik word me meer bewust van Plejadische energie.
Grah: Ik bedoel gewoon, mensen hier op Aarde, sterrenzaad of sterren zielen op Aarde. Je kunt die direct herkennen?
H: Of door hun stem, of als ik ze in persoon zie, dat eerste oogcontact, bij het eerste oogcontact, het is net als die regenboog van hen naar mij die geactiveerd wordt, omdat alle kennis erin zit. Hun ziel weet wat ik weet en waar ik me van bewust ben. En dus is het net zoals, hi, hoe gaat het met je? Het is goed je te zien. Ik ben een van hen. We zullen elkaar ontmoeten, weet je, twee maanden, zes maanden, tien jaren, vijftien jaren verderop en dan zullen ze zich herinneren wie ik ben.
Grah: Um-hmm, um-hmm. Interessant. We beginnen de rol te krijgen die je gevraagd werd om aan te nemen. En je bent bereid om dat te doen, zeker, en het idee, de weg die ik, de weg die je aan me beschreef en de manier waarop ik het zie, is dat jij een ambassadeur op een of andere manier bent, en onze sterren broeders en zusters zijn onze familie. De komen in vrede. Ze willen ons helpen. Ze willen dat deze her-vereniging een blije tijd om te vieren wordt, een educatieve tijd.
En een manier om dat te doen, om dat te overbruggen, is om iemand zoals jij die verschijnt als een echt aardige oude man, met grote humor, die van mensen houdt, en je hebt al die prachtige conversaties waarover we vanavond praten. En dus het idee voor deze show, kosmische candid camera, is dat mensen in hun huis zitten, en plotseling zullen ze zien, oh wow, dat – dat was ik! Ik praatte met die man, ja? Is dat het idee?
H: Hier komt dan een gespleten tv scherm en dan zullen ze mij zien en… met wat andere sterrenmensen, interviewers, op het schip in de studio en met een gespleten scherm, zeg maar, nu gaan we naar Oshkosh of wat dan ook, ja? en aan de andere kant van het scherm komen sommige familie leden of een stel of wat ook die in hun woonkamer zitten en kijken naar de kosmische candid camera en die springt op en neer, weet je, dat zijn wij!
En dan kunnen we het scherm in drieën doen, en zien ze waar ze mij ontmoeten – op een wandeltocht, of in een super markt… en ze zullen er dan aan herinnerd worden wat, en misschien een beetje – luisteren naar iets van de conversatie die we hadden.

De technologie is gewoon… dit is verbijsterd voor de hersenen. Dat is alles dat ik kan zeggen!
Grah: Maar je gaat duidelijk een meer publieke rol aannemen. Ik ken een van de dingen waar je echt over wilde praten, en dit zit allemaal in de spirit om mensen meer te laten wennen of bekend te maken met onze galactische familie en een groot stuk is dat als je die publieke rol doet om in de media te staan… En een van de dingen die mijn aandacht trok was als je overgangen ervaart, je een veel jongere vorm aanneemt.
H: Enkele maanden geleden was ik bij een samenkomst met een lading oudere, geïnteresseerde zielen. En op een morgen, ik lag in bed te mediteren, met mijn ogen gesloten, en… weet je wie zich aan me vertoonde? Yeshua/Jezus. Ik ben als, die man ziet eruit alsof hij 25/27 jaar is en hij is 2000 jaren oud, weet je?
Grah: Yeah.
H: En toen na 20 minuten, een half uur later, lig ik daar nog te mediteren, wordt ik in mijn gedachten, mijn gezicht getoond met een kristallijnen, volmaakte gezondheid – Het ziet eruit alsof ik 26 ben, eigenlijk denk ik in mijn nieuwe… - zoals mijn vriendin zei, ze zei: “In je nieuwe en verbeterde lichaam.” Ik bedoel, ik zag er uit alsof ik 26 was.
Dus, de volgende week praat ik direct met haar – weet je, via de telefoon, ik zei, nou, toen ik zag wie ik dacht dat Yeshua was. Ik vroeg, weet je: “Wie ben je”? telepathisch. “Yeshua, Jezus”, Wow! En dus toen ik met haar sprak… met directe telefoon, zei ik: “Was dat Yeshua die zich aan me liet zien, weet je, een week of zo geleden?” “Ja.” Wij hebben een overeenkomst dat hij en ik samen gaan lopen en werken in dit leven, omdat…
Grah: Oh, wow.
H: …vanwege mijn leven… ik kan alleen maar zeggen 2000 jaar geleden, ik kan niet identificeren wie ik was of wat ik deed, maar door dat leven, zei ze: “Je hebt een voor-dit leven overeenkomst dat je met hem voor de eerste keer zal lopen en samen werken op Aarde.” Want we hebben samen gewerkt op andere planeten. Maar… ik zei whoa!  En toen zei ik: “Was dat mijn nieuwe en verbeterde lichaam?” weet je, “dat ik ongeveer 20 minuten zag, een half uur later, in dat visioen? “Ze zei: “Ja”. Ik zei: “Nou.”
En oh, … ik draag een bril. In dat visioen dat me werd getoond, van mijn op kristallijn gebaseerde volmaakt gezonde lichaam, droeg ik geen bril. Ze zei: “Nou, je hoeft dat niet want je hebt een volmaakt zicht.”

Grah: Yeah.
H: Ze zegt: “Als je een bril wilt dragen, kun je dat doen als een mode artikel.” Ik zei: “Nou iedereen die me kent, weet dat ik altijd brillen heb gedragen, dus je zult een paar brillen moeten aanvoeren die gewoon glazen zijn, zodat, weet je, ik weer een bril kan dragen, minstens een jaar of twee totdat mensen…” Weet je. En dan na een tijdje begin ik die af te zetten zodat mensen die gewend zijn om me zonder bril te zien, eraan gewend raken. Maar ik zei, ik ga een paar brillen nodig hebben want dat is hoe mensen de Hugh-man verwachten te zien.
Grah: Je zei eerder iets wat ik niet wil overslaan. Dat idee om met Jezus te werken. En, ik verwacht voor sommige luisteraars, is dat nogal een statement. En tegelijkertijd is een van de dingen die we geleerd hebben, dat onze opgestegen meesters, onze wezens uit hogere rijken, andere dimensies, ik bedoel, er is nogal een verzameling van allerlei rassen en een grotere universele aanwezigheid. En, terwijl de wereld opstijgt en zijn trillingen laat toenemen en door de wezens erop, zullen wij veel meer communicatie hebben. Dat wordt niet zo verwijderd zoals we dit beleven in de huidige illusie.
H: Ik zag een lijst, zes maanden of een jaar geleden – Er is zoveel aan het gebeuren, ik kan het me niet goed herinneren – van ongeveer 20 opgestegen meesters, Jezus, de Boeddha, Mohammed, Krishna, Djwal Khul en meer en meer – ik kan ze niet eens allemaal herinneren. Er zijn 20 tot 25 opgestegen meesters die net als Jezus terug zullen komen, en werken met de mensen van de cultuur waarin ze… dienden, laten we het zo zeggen.
En ja, ik vertel de mensen al een jaar, anderhalf jaar, als je Jezus ontmoet, heeft hij heel veel humor!

Grah: Yeah. Yeah. Hoger dimensionale wezens hebben dat.
H: En na dat visioen dat je hem ziet, ziet hij eruit alsof hij 25, 26 jaar is en hij is 2000 jaren oud! Mensen zien mij en ze denken niet dat ik achter in de zestig ben. Zeg, hè, weet je, je ziet eruit als vijftig, weet je. Wat je ook doet, ga er mee door! Nou, dank je, zei ik. Wacht totdat je me een paar maanden later weer ziet!
Grah: En dat is wat ik wilde aanraken. Je wordt geïntroduceerd door de media, en je zult spreken, en spreken over je ervaringen en echt gaan dienen als een liaison en een onderwijzer, en in een hele korte periode zal er heel veel informatie worden verspreid. Maar in die overgang, zul je laten zien hoe de nieuwe menselijke vorm eruit ziet. En dus neem je een jongere vorm aan, je deelt de geschenken mee die je weer zult hebben gewonnen en de universele kennis die je wist voordat je hier incarneerde. En dus zul je die demonstreren.
H: In twee of drie weken en … dan zal ik in een interview zitten, tv interviews, in alle grote netwerken, en veel lokale filialen. Ik bedoel, als je kunt.. na het eerste interview zei ik: “Mijn telefoon gaat van de haak, over?” “Ja, die rinkelt van de haak af maar je hebt enige hulp bij het bellen.” En ik zei, “Ik denk dat ik een anoniem getal moet hebben.”  “Ja, die hebben we voor je.” 
Maar ik zal worden geïnterviewd op alle grote netwerken, twee, drie misschien vier weken, en mensen zullen me zien zoals mensen me kennen, met een zestig jarige, laat zestig jarig lichaam. De volgende dag zal ik in een tv programma zitten en daar worden geïnterviewd en dat ze iemand gaan zien die eruit ziet alsof ze 26 jaar oud zijn. En dan zeg ik: “Nou, kijk, weet je, Jezus zei die wonderen die ik doe, die werken, deze dingen die ik doe, jullie zullen er grotere doen,” weet je. Hey, ik was geboren hier op Aarde, kreeg een Aarde lichaam. Als ik in staat ben om dit te doen, is iedereen in staat om dat te doen.

H: Iedereen die verder wil gaan, omhoog gaan, veranderen, springen, ascenderen, deze informatie wordt snel uitgelegd hoe je dat moet doen. Iedereen zal de gelegenheid hebben. Zal iedereen die gelegenheid pakken? Waarschijnlijk niet. Maar zij, mijn vrienden, denken dat het grootste gedeelte dat wel wil, maar er zullen sommigen zijn die, vanwege een variëteit aan redenen die heel gelukkig zijn in de 3de dimensie, en die zullen op een andere planeet doorgaan in de 3de dimensie. En sommigen zullen ergens anders naar toe gaan…
Grah: Een van de dingen die je zult doen – en opnieuw, het idee is dat onze galactische familie, die willen dat wij dit vieren, en ze willen dat dit prettig is, zeker een tijd om in te onderwijzen en om het bewustzijn omhoog te brengen.Praat over het pret park (amusement park)
H: Die ruimte amusement parken. Okay. Ten eerste, als ze eenmaal op de tv zijn en de grote O, de grote Onthulling gebeurt, verwacht dan te zien dat de schepen in helder daglicht verschijnen, de vliegende schotelsoorten van de Plejadische schepen, de Billy Meier soort schepen, enkele van de andere zoals je weet, hebben andere vormen… Verwacht enkele van hen in helder daglicht te zien. De healende schepen, technologie, wetenschapsschepen, vakantie schepen, dat die de galaxy rond vliegen, die zijn als een tube of een cilinder, lang.
Een aantal weken geleden reed ik ergens langs een weg, heldere blauwe lucht en drie, vier seconden, een van hen onthulde zich en liet zich aan me zien. Ja? En dus, die ruimte amusement parken… ja, er zijn drie gemeenschappen die geïdentificeerd zijn. Ik weet het maar kan niet zeggen waar. Er zit een aan de west kust, er zal er een aan de noordkust zijn en een in het zuid oosten. Het schijnt dat de ruimte amusement parken zullen worden aan gekondigd op de televisie, een week voordat ze hun debuut maken. Dus wat mensen daarbij kunnen verwachten. We zullen niet zeggen waar of wanneer. Dus, om niet een massale verkeersopstopping te scheppen waar de wettelijke krachten niet mee om kunnen gaan.
Een vloot van 70 tot 100 – de transport schepen, de vliegende schotel soorten, zullen zich boven de gemeenschap gaan tonen. We zullen een vredes teken maken zoals een universeel symbool. We hebben een hart. Een van de –
Grah: Je bedoelt met de schepen?
H: Met de schepen, ja, aan de hemel, in de lucht.
Grah: Oh, okay.
H: We zullen een hart maken en een vredesteken daar boven. Een van de kleinere schotels, een transport soort schip zal wit zijn. Bedenk wie daar in zit? De Hugh-man. Ze hebben me geëerd om de reden dat ik sta te ontvouwen en denk welke muziek je hoort te gaan spelen? Het thema van 2001, de Space Odyssey, de Ruimte Odyssey.
Grah: Oh, hoe zal dat zijn!  ( http://www.imdb.com/video/imdb/vi2388329497 de trailer van de film.w.)
H: Ik hoor dat en mijn ogen beginnen nat te worden. Ik bedoel, jaren en jaren, tientallen jaren hoor ik dat en ik ga… whoo. In ieder geval, mensen beginnen naar onderen te gaan, gaan naar beneden! Dus, vier of vijf van de schepen, de kleine transporters zullen landen. Mensen zullen in staat zijn om er in te gaan en om de technologie te onderzoeken. En de sterrenmensen, enkelen ervan zullen sterrenfamilies hebben – moeder, vader, tieners, lager school, sterren- kinderen. Die komen naar buiten en ze beginnen met de mensen uit te wisselen.
Ze gaan heel veel verschillende technologische gadgets uitdelen, geschenkjes. Mensen die wat meer avontuurlijk zijn, willen misschien naar een amusement park(pretpark) gaan, je komt op die ritjes, je doet er een paar… weet je, zo’n kleine cruise over je gemeenschap heen, je stad. Ja? Je komt terug en gaat naar beneden, zoals in een pretpark.
En als die eenmaal beginnen, zullen de andere transportschepen die boven zijn.. zullen… het zal als sommigen naar beneden komen, sommen gaan omhoog, klein tochtje, ja, ze komen terug, dan gaan ze weer. Mensen die meer avontuurlijk zijn, die naar een healing schip willen, daar krijg je healing in licht en geluid.
Grah: Dus het moederschip is het echte grote schip.
H: Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die zijn  – de moederschepen zijn honderden mijlen groot. Ik bedoel die blijven ver van daar. Als die dichtbij kwamen, zeiden ze, dan zou dit de mensen bang maken.
Grah: Yeah, okay.
H: De technologie schepen, de helende schepen, die konden vijf mijl, acht, tien, twaa… Ik was in oktober op de Interstate- waar ik was?  Ik ging van het noordoosten naar het zuidwesten. En in Virginia bij de bergen daar, heeft het Pentagon de grote ondergrondse basis, … doemsdag, waar ze het Pentagon zouden naar ontruimen, Washington en ondergronds gaan, ja?
Nou, ik rijd verder en ik kijk naar links en verborgen in een wolk zit dat monsterlange technologie schip. Dus er is veel ..onverstaanbaar… Ik zei: “Hoe groot was dat schip?” zij zei: “Nou, dat was ongeveer 12 mijlen lang, 1.6 mijl breed en zes verdiepingen hoog.”

Grah: Wow.
H: en die waren aan het monitoren wat er gebeurde in de grote ondergrondse militaire basis.
Grah: Waar zit het aandrijvingssysteem van die schepen die dat wolkenachtige beeld kan scheppen? Ja. Weet jij daar iets van? Ik weet daar niet veel van.
H: Nou, ze kunnen zich verbergen in de wolken, ze kunnen lichtgolven ombuigen, zich omhullen, weet je, dus feitelijk kijk je er omheen, ze hebben mij ook in sommige situaties onzichtbaar laten lijken.
Grah: Hoe doen ze dat?
H: Lichtgolven ombuigen.
Grah. Nou, waarom maken ze jou onzichtbaar?
H: Omdat als je verbonden bent met de legioenen van licht, dan heb je niks te vrezen. Als iemand me zou willen beschadigen en iemand van de mensen die verbonden zijn met de legioenen van licht, dan hoef je niets te vrezen. Omdat zij ons onzichtbaar kunnen maken. Ik was 7 jaar geleden in een zuid Amerikaans land om vrienden daar te bezoeken, de dochter zou daar trouwen, en ik ging uit hun terrein naar een hostel waar ik verbleef, ongeveer een tien minuten lopen. Ongeveer vijf minuten later, 10:30 u of 11:00 uur ’s avonds, loop ik daar en komt die vent uit de schaduwen en begint de straat over te steken. En als we in het zelfde tempo hadden gelopen, dan zouden onze paden zich gekruist hebben.
Midden in de straat stopt die man – ik wil niet zeggen dood, omdat hij niet dood was, het was alsof hij bevroren was in zijn lopen. Ik liep door omdat ik wist van de gesprekken met de Vulcan vrouw in de 80er jaren, dat ik extra bescherming had gekregen. Ja. Dus, sprak ik met mijn vriendin kortgeleden, en ik zei, nou, en ik bracht die situatie naar voren in Zuid Amerika en ze zei, Ik zei: “Maakten jullie mensen me onzichtbaar voor die man? En ze zei: “Ja”. Ik zei toen, “Nou hij moet hebben gedacht dat hij een geest zag!” En zij zei, tot op vandaag – en dit is al zeven jaar geleden, zweert die man dat hij een geest zag, omdat hij jou zag en plotseling was je er niet meer.”

Grah: Nou zeg.
H: Dus ze kunnen lichtgolven ombuigen zodat je letterlijk erom heen ziet en wat er aan de andere kant zit zonder te zien wat er tussen jou en die andere kant zit.
Grah: Was dat een mogelijk schadelijk situatie? Is dat wat er gebeurde?
H: Nee, nee, nee. -  en kortgeleden, ik kan je niet zeggen wat, maar kortgeleden zei ik: “En zo’n of in zo’n situatie, maken jullie mensen me onzichtbaar.” Zij zei: “Ja”. Ik zei toen: “Ze konden me niet eens horen.” Zei ze: “Onzichtbaar is onzichtbaar. Dan kunnen ze je niet horen noch zien.”
Grah:  Hunh. Vertel me wat over de PCD’s.
H:  Okay. Een van de eerste geschenken die iedereen krijgt die hun pad kruist, dan gaan ze een PCD instellen, wat in de grond het vervangen van jullie gsm’s is. Een PCD personal communication device (persoonlijk communicatie apparaat) daardoor kun je communiceren met iedereen op de planeet, die zal onmiddellijk jouw taal in die van hun omzetten, en die van hun voor jou, als je hun taal niet spreekt. Het zal een holografisch beeld projecteren van hen, zodat je de persoon kunt zien, of als het een groep is waar je mee spreekt… Oh zei ik al, geen maandelijkse rekening?
Grah: Yeah. Goed.
H: Vrije PCD, geen maandelijkse rekening, je hoeft het niet in te pluggen om op te laden, geen nieuwe batterijen, want die loopt op de vrije energie uit het universum. Toen we spraken over deze dingen, oh, in de vorige herfst, zei ze: “Nou, het is een in de grond menselijk recht  dat mensen in staat moeten zijn om te communiceren zonder er voor te betalen en zonder dat mensen monitoren wat je zegt.”
Grah: Is de wijze waarop de energie gebruikt wordt, veilig?
H: Oh, ja. In feite zei ze: net het tegengestelde van jullie gsm’s met de frequenties en de vibraties braden je hersenen, in tegenstelling tot wat ze jullie zeggen. De PCD’s zullen net het tegengestelde zijn. Ze zullen je spirit en je energie vergroten, omdat deze zuivere energie trekken uit het universum en die brengt dit dichter in je stoffelijke wezen.
Grah: Nu de toepassingen, helpen ons in een heel onderwerp te gaan waar we zoveel tijd voor gebruiken, maar de toepassingen van vrije energie zijn betekenisvol en enorm! En ik weet dat je voorbereid bent om daar over te praten in termen hoe dat zich vertaalt, of hoe dat een inslag heeft op transport, en op jou persoonlijk, ik begrijp, dat het fenomenaal gaat worden, een fenomenale impact op onze planeet hebben en hoe mensen kunnen leven en gedijen.
H: Mijn zilveren SUV (auto.w.) wordt gewijzigd ergens in deze lente. Dit wordt op de televisie gebracht. Het wordt een prototype. Die zal geen wielen krijgen en zal geen benzine motor hebben. Die wordt opgeheven, anti zwaartekracht en die krijgt vrije energie uit het universum. Ik hoef nooit meer in een tankstation te gaan. Ja?
Grah: Dat wordt geweldig.
H: En die nieuwe motor fietsen die twee wielen hebben? Ik heb er een van, wit, een toer editie. Het is net iets uit Star Trek: The Next Generation of Back tot he Future of zoiets.  Als iemand ooit die dingen heeft gezien, dat is futuristisch. Die wordt ook veranderd om anti zwaartekracht te worden en met vrije energie uit het universum. Dit worden prototypes. De garages waar ze die veranderingen doen, ze hebben ze me geïdentificeerd. Ik kan niet zeggen waar dit zitten. De sterren mecaniciens uit een mecanicien schip die zijn – ze hebben hun delen al gereed… Ze komen binnen (op aarde) en gebruiken alleen de garage en ze zeiden dat het ongeveer een uur kost om iedere verandering te maken.
Grah: Geen grapje? Wow. Jeez…
H: Binnenrijden – wielen, benzine: naar buiten gaan – geen wielen meer, anti zwaartekracht. Nooit meer moeten stoppen bij een tankstation.
Grah: Ik weet dat je nu nog niet je auto hebt veranderd, maar ik bedoel, is het idee dat je er in gaat en gewoon weg gaat, omhoog en omhoog of is het …
H: Ik heb het nog niet gevraagd… Nou, lang geleden… augustus, september – een gesprek, ze zei: “We willen dat je aan je voertuig denkt als je spoedig-zijnd-ruimtetoestel.: Ik dacht er niet over na, en heb dat nog niet… omdat… zo veel te vragen, weet je, zoals hoe ver van de grond af, weet je, hoe ver kan dat gaan? Ik bedoel… wat dan nog meer.
Grah: Zeker
H: Maar er is altijd zoveel om over te praten en zo weinig tijd. Je zult bij je huis een kist krijgen, een box, die je vrije energie geeft uit het universum. Je hoeft niet langer meer elektrische rekeningen te betalen. In een gesprek in de vorige herfst zei ik, nou, hoe gauw worden olie bronnen afgesloten, gasbronnen afgesloten, koolmijnen… weet je. Ze zei van af het begin, ongeveer 18 maanden. Nou, dit was zeg maar september. Nou, door de tijdslijn, omdat weet je, de aankondiging, de wereldleiders, die hebben gekletst en ze deden die aankondigingen niet waar toe ze hadden overeen gestemd, we hebben al een derde tijd verloren van de tijdslijn vanaf de laatste augustus tot 21 december. Dus de dingen zullen snel gaan gebeuren.
Grah: Je zegt aankondigingen van Onthulling door onze wereld regeringen en dat ze dat niet hebben gedaan.
H: Yes. Yeah. Yes, all right?
Grah: en er zit een grotere tijdslijn op zijn plek waar dingen moeten gebeuren om enkele grotere, enorme verschuivingen te vergemakkelijken?
H: Yeah. Net een paar weken geleden, conversatie, zei ze, uit … er zal een vijf tot zeven daagse periode zijn wat we een nieuwsweek cyclus noemen. Waar Onthulling, de arrestaties waarover jullie lezen en van horen, het nieuwe monetaire, (stelsel), financiële, belasting en bank regulaties worden toegepast, de nieuwe overgangsverzorger, interim regeringen, samen met de arrestaties, de sterrenmensen die worden geïntroduceerd op de televisie, een vijf tot zeven daagse periode, zei ze het zal als een blinddoek zijn die wordt afgescheurd van de ogen van mensen, dat wordt opwindend en woest voor sommige mensen.
Grah: Right. We praten over een enorm paradigma verschuiving dat het gaat worden, voor mensen die er niet zijn en deze materie niet volgen via alternatieve bronnen, dat gaat echt een ontwaken worden voor die mensen.
H: Als arrestaties plaats vinden, de top uitvoerders van alle grote tv media worden gearresteerd, en dan de nieuws mensen, de reporters, worden in staat gesteld om de waarheid te spreken en niet de spreekpunten die aan hen worden overhandigd.
Grah: Kan ik nog een punt maken voor de luisteraars die er misschien zijn, en zich niet bewust zijn van wat er gebeurt? Het idee is dat we mensen in onze regering hadden die we in corporaties hadden, zeker in de financiële instellingen over de wereld – de media, die je noemde – die het beste belang van de mensen niet hebben gediend, in hun gedachten, dus we praten over grote regiem veranderingen over de hele wereld.
H: Oh, het is … het is groots, groots.
Grah: Nu, kunnen we het hebben over waar je eerder in ging – en ik weet dat je hier over wou praten, dat is belangrijk. Het idee dat, weet je, de wetenschap heeft geïdentificeerd dat gemiddelde mensen ongeveer 20 procent van hun hersenen gebruiken en dat we 12 strengen DNA hadden en dat twee ervan actief zijn, maar de rest ‘junk’ is. Wat kun je daarover zeggen?
H: Medische mensen, weten vanuit hun MRI’s, hun CAT scans dat gemiddelde mensen 10 procent gebruiken van hun hersenen, omdat de gele-roden actief zijn, de groen-blauwen zijn niet actief. Ik heb al 25 jaren, misschien nog meer jaren gezegd, dat als we maar 10 procent van de hersenen gebruiken, waarom maakte de grote kerel, de grote G(od) niet gewoon een kleiner brein? Je denkt toch niet dat er een bedoeling zit voor die 90 pct van het brein, wel? Duh!
En kort geleden maakten ze een kaart van het menselijk DNA en ze zeiden, nou die 3 pct is goed, die ander 97 is junk. Praat over een belediging naar die grote vent, ik bedoel de grote G? Waarom verspil je je tijd om al die andere DNA te maken? Mij werd verteld dat wetenschappers die door de top Illuminati worden gecontroleerd, de bedoeling kennen van die andere 97 pct van DNA, maar ze spelen de dommerik, alsof ze het niet weten. Die andere 97 pct van jullie DNA had de blauwdruk voor volmaakte gezondheid, een jeugdig lichaam. Als mensen dit wisten en als mensen dit gaan begrijpen, dat ze zullen gaan zeggen, nou, okay, wat moeten we doen om die 97 pct van het DNA te activeren dat ons onze 5de dimensie, volmaakte gezondheid, jeugdigheid, volheid van energie, en een ziektevrij lichaam geven?
En die dingen worden binnenkort onthuld.

Grah: Dit werd ontworpen door degenen die de Aarde wilden beheersen en om de mensen te beheersen….
H: Right.
Grah: … om een onderdrukte gemeenschap te krijgen. Dit werd ontworpen op deze wijze zodat mensen geen toegang kregen tot hun volledige potentieel en dat ze beperkt werden.
H: Nou, terugkerend naar toen Atlantis naar beneden ging, bij het eind, werden mensen misbruikt, nietwaar? En door de Anunnaki en hun slaven, die in de voorbije eeuwen die we de Illuminati noemen, de mensen wilden beheersen, niet? Die vermogens werden afgesloten.
Het Oude Testament spreekt over mensen die 600 – 800 jaren werden, eeuwen voor Chr, ja? 
Dus die dingen, als onze zusters en broeders op de televisie verschijnen, als de opgestegen meesters hun verschijning maken, worden de mensen vastgelijmd aan hun tv’s, of aan hun computer, on-line computer. 
Vorig jaar vertelde ik mensen, wanneer de dingen zich gaan ontvouwen, houd dan je hoed op.

Grah: Yeah.
H: Want we zijn nu ongeveer zes maanden achter wat… sommige tijdslijnen kreeg ik de vorige augustus, september. Ik vertel mensen, om niet alleen je hoed vast te houden, maak je schoenveters dubbel vast! Want jullie worden bewogen, want het gaat leuk worden, het is opwindend…
Als je hen ziet en hoort op de televisie, ze zijn bruisend, en stralen liefde uit. En ze zeggen dat dit niet gaat van mensen-naar-de-regering, dit gaat van mensen-naar-mensen. Zij willen de macht teruggeven aan de algemene burgers, ja?
Grah: Um-hmm, um-hmm. Zij willen ons niet redden, ze willen helpen.
H: Stel je een seconde voor, in een gebied: als mensen de volmaakte gezondheid hadden, als mensen volmaakte gezondheid hebben – geen behoefte aan bedrijfshospitalen, farmaceutische giften die jullie innemen, gezondheidsverzekeringen … Nou, direct, mensen die horen dat: “Oh, ik heb te maken met die industrieën. Ik verlies mijn baan.” Het nieuwe overvloedsprogramma dat op het punt staat vrijgegeven te worden, geen man, vrouw, of kind zal in armoede zijn. Midden in de zomer, zal de honger eindigen op de planeet, ja?
Die mensen die hun baan verliezen omdat de industrie afgesloten wordt, die zullen gaan delen, aan de mensen van de Aarde technologisch gerei geven om het water te reinigen, de lucht te reinigen, het land te reinigen. Met de anti zwaartekracht voertuigen, de aandrijving en de vrije energie, al na een paar weken, zal het eerste transport dat ze gaan delen deze technologie zijn om òm te keren onze publieke transport – bussen, metro’s.
Dan, in gemeenschappen over de hele planeet in vrije fabrieken, in supermarkten, waar dan ook – en ze kunnen misschien nieuwe gebouwen neerzetten – ze gaan de technologie geven om veranderingen te maken aan auto’s en voertuigen. Dit zal een lading banen scheppen…
Grah: Natuurlijk met die overvloedsprogramma’s  zullen mensen meer vrijheid krijgen. Dat hele idee…
H: Right.
Grah: …dat is om de Aarde te bevrijden, de mensheid te bevrijden, en dat, om ons naar een plek te voeren van een meer ontwikkelde gemeenschap, dus dan zijn we uit die worstel tijd, en mensen worden dan eigenlijk de vrijheid gegeven en de gelegenheid om dingen uit te voeren die hen interesseren, spirituele dingen uitvoeren… Dat is zeker een opwindende tijd, zeker. Waar ben jij het meest opgewonden over, persoonlijk?
H: Het ruimte pret park, want ik ga niet gewoon naar 50 staten reizen in een keer, maar vele, vele, vele, vele, vele keren, maar ook naar… ik kan het me niet voorstellen, weet je, in veel landen aan de overkant. Terwijl ik… in het vorig jaar, zes maanden, terwijl ik mijn rol bewust werd hierbij, dat is net als of ik het gewoon weet, omdat het binnenkomt, weet je, noem het maar dat het gedownload wordt uit het universele denken, universele bewustzijn of wat ook. 
In feite, na sommige van de gesprekken, zei ik, nou dit is wat er gaat gebeuren, ja, heel goed Hugh, dat is het en dan vullen zij het verder in, weet je, zoals achtergrond informatie, een beetje meer details, maar … Weet je na een aantal conversaties, is het alsof ik zei: “Verveel ik jou?” “Nee,” zei ze, “wat jij doet is geldig maken van wat er telepathisch naar je toe komt, of een download,” weet je, “uit de Bron.”

En zo veel van die conversaties bevestigen wat het is dat ik weet wat er op het punt staat te gebeuren. Ze zullen, jij zal op de tv zijn… ik zei, weet je, zoals ik, voor een tv camera? Weet je.. Ik voel me alsof ik een doofus (?) ben of … en zij is… “Nee, nee, nee, je bent een geweldige communicator …” In feite,  is dat waarom ik kort van te voren op de tv kom en ik reden heb om te denken dat ik weg ga, ik ga de Neptune wat bezoeken en dan op het communicatie schip waar ik best wat op gewerkt heb.
Oh, ik wil ook bevestigen…” Ik vroeg of iemand buiten de Neptune is geweest en zij zei dat 12 mensen waren eruit daar. En ik noemde iemands naam, kan dat niet….

Grah: Je praat nu over het schip de Neptune, niet de planeet?
H: Ja. het moederschip de Neptune, ja. Dank je dat je dat verduidelijkt, yeah. Ze zei dat er 12 mensen buiten het moederschip zijn geweest, wiens naam Neptune is, omdat de dingen… alle vloten zijn in high alert (hoge alarm fase), er is een leemte, niemand anders is daar kortgeleden weggegaan. En ze zei dat omdat….
Grah: High alert voor Onthulling?
H: Ja. Ja. Hoog alarm.
Grah: Er gebeuren grote dingen. Opwindende tijd, zeker.
H: Er is veel dat ik niet kan meedelen, omdat ik moet wachten totdat de grote D (Onthulling) aankondiging gebeurt.
Grah: Nou, dit was heerlijk, ik waardeer jouw tijd en ik waardeer echt alle informatie die je meedeelde en zeker opwindende tijden en dingen bouwen zich op, zeker. En dus, zoals je zei, houd je hoed op, en bind je schoenveters nog eens vast en …
H: en maak die dubbel…
Grah: Maak ze dubbel vast.
H: dit is… ik ben – ik wil niet zeggen dat ik op de rand van m’n stoel zit, maar iedere dag die voorbij gaat, zeg ik tegen mensen, we zijn al weer een dag dichterbij.
Grah: Yeah.
H: Iedere dag die voorbij gaat, is een dag minder in de 3de dimensie en al diens chaos en alles.
Grah: Nou, het was heerlijk je in de show te hebben. Jullie hebben geluisterd naar Hugh, de Hugh-man, en dank je zeer om naar de show vandaag te komen.
H: Oh, ik ben ook gelukkig en voel me geëerd om dit te doen…
Grah: Nou, dank je wel.
H: Je bent welkom.
Bron: http://goldenageofgaia.com/2012/04/14/the-proof-youve-been-waiting-for-hold-onto-your-hats/       (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)                            22 bladzijden
RELATED ARTICLES FROM IN5D:
Earth’s Quarantine Force Field Discovered By NASA?

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html