Labels

Sunday, October 27, 2013

26.10.2013 Het Openbarsten van een Millennium aan Geheimen


Het Openbarsten van een Millennium aan Geheimen, door Steve Beckow, 26 oktober 2013  

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-bursting-open-of-a-millennia-of-secrets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_ctampaign=the-bursting-open-of-a-millennia-of-secretsNaar een transparante wereld.
We rijzen op uit een wereld van bedrog en manipulatie,  waar groepen mensen samen kwamen om de wereld te domineren en om de bevolking te reduceren tot pionnen of slaven. Maar de gecombineerde krachten  van het Gezelschap van de Hemel en hun Aarde bond- genoten hebben de plannen verslagen van deze Illuminati cabal en namen hen hun macht af.

De Plejadische Raad van Negen via Wes Annac waarschuwde ons voor een millennium van geheimen die spoedig zou openbarsten. Klokkenluiders zoals Edward Snowden en anderen die dagelijks naar voren komen laten zien dat de dingen inderdaad zijn opengebroken.

“Wij vragen jullie allen om jezelf te omarmen voor het openbarsten van een millennium aan geheimen. De onthullingen zullen inderdaad de een na de ander binnenkomen en wij hebben vertrouwen te zeggen dat degenen van jullie die jezelf al hebben voorbereid en zo veel geleerd hebben over de onderwerpen die de mensheid nog moet worden geleerd in de tijd die voor jullie ligt, in staat zullen zijn om kalm te blijven en degenen rond jullie te informeren die eerst in paniek kunnen raken of zich terug trekken in het paradigma waarin zij zich prettig voelen. 
“Dit paradigma zal werkelijk openbreken en daarom is het dat jullie Licht en kennis meer dan ooit nodig zullen zijn.” (1)

De Arcturiërs via Sue Lie vergeleken wat er gebeurt met de manier waarop kakkerlakken rond rennen als er een licht wordt aangedraaid. 
“Dat is net zo iets als een keuken die geplaagd wordt door kakkerlakken. En in het donker weet je niet dat ze er zijn, want je kunt ze niet zien. Maar als je het licht aandoet zie je ze rondrennen en vluchten naar hun duistere hoeken. En dus zoals het licht naar Turkije komt, is dat hetzelfde als het licht naar de Verenigde Staten komt, en als het licht in alle individuele wezens komt.”  (2)

Saul voorspelde dat de illusie die door bedrog en manipulatie werd geschapen ineen zou storten. 
“Tekenen hiervan zijn al overal, omdat alles dat geheim is gehouden en dat duister is, begint te worden onthuld, wat velen van jullie schokt. En dit is maar het begin. Zoveel is er verborgen door degenen die jullie in slaap wilden houden, en wat hen in staat stelde om oorlogen te ‘rechtvaardigen’ – oorlog tegen drugs, ongeletterdheid, aids, kanker, hartziekten, armoede, baanloosheid, terreur, enz. – welke de posities juist versterkten van autoriteit en privileges. Geen meer! 

“De reeds verkruimelde illusie zal ineenstorten onder het gewicht van leugens, bedrog en corruptie die jullie niet langer meer zullen accepteren. Het gaat niet om de Nieuwe Periode waarin jullie kortgeleden binnen gingen; het is niet verenigbaar met Liefde – de onderliggende fundering en het oneindig machtige energieveld van schepping - en daarom kan dit zonder de collectieve intentie van de mensheid, niet overleven.”(3)

De Arcturische Groep vertelde ons dat “dit geen nieuwe duisternis is, dit is duisternis die zich heeft opgestapeld, specifiek in de twee duizend jaren van de Kali Yuga.”
“En deze duisternis is verborgen geweest en er was niet genoeg licht in de wereld om die duisternis te onthullen. En dus dachten mensen ‘Oh, dit is onze vriendelijke leider,”of ‘Dit is onze vriend’, of ‘Nee, dit overkomt ons nooit’… 
“En doordat de wezens van de Aarde nu klaar zijn om hun licht vast te houden verjaagt hun licht de duisternis. Dus wat er nu gezien wordt is iets dat er altijd is geweest, maar het was verborgen in de duisternis van de tijd.”(4)

Zij vertellen ons om het duister met liefde te beantwoorden.
“Wij herinneren hen en iedereen eraan dat de beste manier om met duister om te gaan is om er onvoorwaardelijke liefde naartoe te zenden. Deze onvoorwaardelijke liefde is de helende kracht van het multiversum. En de onvoorwaardelijke liefde zal de entiteiten verlossen die gevangen zaten in duisternis zodat ze zich niet langer meer op die manier hoeven te gedragen.”(5)


Saul onthulde dat het licht ons heeft aangezet om het collectieve besluit te nemen wakker te worden uit de slaap waar de beheersers van de planeet ons in hebben gehouden.
“Door het goddelijke veld van Liefde die de planeet omhult en door de massale invloed op de mensheid, heeft jullie collectieve denken het besluit genomen om te ontwaken en om de illusie op te heffen met al haar op vrees-georiënteerde machtsstructuren.

“Daarom wordt zo veel gevoelige en geheime informatie – die degenen aan de macht en degenen die aan hen verplicht zijn zoveel moeite voor hebben gedaan om die verborgen te houden – nu onthuld door een steeds groter wordende slagorde van klokkenluiders.
“Tot nu toe hebben jullie alleen maar het topje van de ijsberg gezien van bedrog en corruptie die onder de systemen liggen die verondersteld werden gevestigd te zijn – als je hun retoriek gelooft – voor het welzijn van de mensheid. Terwijl de dagen verder gaan, zal er meer en meer alarmerende informatie worden vrijgelaten in de publieke arena.” (6)
En dit zal geen resultaat hebben in revolutie en bloedvergieten, vertelt hij ons.
“Zoals jullie allemaal weten is informatie macht, en de informatie die nu aan het licht wordt gebracht geeft jullie macht als nooit tevoren. Dit betekent niet dat geweld en bewapende revolutie de planeet zal opslokken. Dat zou totale zelf-vernietiging zijn zoals dat zo vaak werd gedemonstreerd in de eonen geschiedenis van de mensheid.”(7)
Hij moedigt ons aan om niet te veroordelen en om met liefde te antwoorden op de val van de cabal (de kliek).
“De groep die al eeuwen politiek, godsdienstige organisaties en alle grote Multi-nationale corporaties controleren – die allemaal heimelijk en onontwarbaar onderling verbonden zijn terwijl ze in een kleed gewikkeld zijn van geheimhouding  - hebben nu die controle verloren. Hun leden zijn ernstig oneens met elkaar en leven in een staat van vrees en ongerustheid die door hen nog nooit eerder werden ervaren, want zij weten dat zij op het punt staan om hun identiteit, hun agenda en hun innerlijke corruptie publiekelijk zullen worden blootgesteld.
“Ze zullen intense schaamte beleven – zelf opgelegd, natuurlijk – want zij hebben al lange tijd geweten dat hun gedrag gewetenloos was, en toch bleven ze daarbij.
“Veroordeel hen niet. Laat hen gewoon in hun ivoren torens waar ze niet langer nadeel kunnen berokkenen, om te completeren over hun uiterst en onverklaarbare onvermogen en onbereidwilligheid om zich met het veld van goddelijke Liefde te verbinden. Die zoals voor al het voelend leven, hun onvermijdelijke bestemming is. Uiteindelijk zullen ze zich naar het Licht keren en allermeest blij verwelkomd Thuis worden geheten net als de verkwistende kinderen van God welke ze heel zeker zijn. De Hemel is niet compleet totdat alle reizigers teruggekeerd zijn. Maar, het feit van hun afwezigheid (in slaap en nog steeds dromend) zal niet worden toegestaan om de intense vreugde te verstoren van degenen die er voor kozen om te ontwaken.”(8)


Een nieuwe golf van transparantheid en openheid zal door ons heen vegen in de toekomst, de Engelen via Tasjima leggen dat uit:
“De Mensheid zit op een massale schaal, die zich tot Liefde wendt en die weggaat van vrees en dit wordt heel makkelijk gezien als je in het publieke domein het vrijlaten observeert van zo veel veronderstelde spionage- files.

“Transparantheid en openheid – essentiële aspecten van eerlijkheid en integriteit is nodig voor een werkelijk vrije gemeenschap om te bloeien en zijn aan het toenemen en worden aangemoedigd en gedemonstreerd over de hele wereld, terwijl moedige mensen besluiten om hun geweten te eren door te onthullen wat hen verboden is te onthullen.” (9)

Maar dit is ook een correlatie met het individuele niveau. Wij allen zullen onze diepste geheimen delen.
“Op individueel niveau zien wij mensen en organisaties die geconfronteerd worden met hun duisterste geheimen; de zaken waar ze eerder niet mee wilden omgaan en die ze wegduwden naar hun niet-bewuste deel. Zoals wij al eerder zeiden, kunnen deze geheimen niet langer meer geheim worden gehouden. Met de advent van sociale netwerken, het internet en de mobiele telefoons, is het bijna onmogelijk om een media blackout/tijdelijke bewusteloosheid vast te houden; en net zo zal het toenemend een probleem worden voor individuen, families en groepen om geheimen te bewaren voor de wereld en voor elkaar.

“De golven van liefde doordringen het binnenste van jullie cellen, ruimen op en trekken de pockets van ontkende gedachten naar buiten. Het is tijd om je schoon te maken ; laat de energieën van liefde door je aurische veld spoelen met afval van zelf-haat, zelf-twijfel en zelf oordeel, of die nu op individueel of op collectieve basis zitten.”(10)

De Arcturische Groep stelt ons gerust dat dit allemaal volgens het plan gaat zelfs als we dat niet zien.
“Alles gaat verder volgens plan dus probeer geen verschijningen te accepteren die zeggen dat niets aan het gebeuren is. Concepten die nog vasthouden hoe de verandering eruit zal moeten zien, zullen gewoon resulteren in twijfel en verwarring.  “Sommige veranderingen zullen verschijnen als verwacht is, maar andere zullen dat niet meer doen. Er gebeurt veel op niveaus die jullie niet kunnen zien met je menselijke ogen specifiek als je verwacht die te zien via de populaire media.”(11)


Steve: Dus is er geen toekomst voor geheimhouderij, bedrog en manipulatie in onze wereld. Wij weten dat hoger-dimensionale wezens onze gedachten kunnen lezen dus is er niets verborgen dat niet bekend zal worden. Wij allemaal – zij die kwaad hebben uitgespeeld en zij die onwetendheid hebben weggespeeld – zullen de inhoud van ons denken geboren laten worden en hoe meer we transparantheid beoefenen hoe makkelijker de overgang voor ons zal zijn.   

Voetnoten

(1)  “The Pleiadian Council of Nine through Wes Annac, http://wesannac.com/2013/04/29/the-pleiadian-council-of-nine-the-influence-of-the-light-is-growing-in-every-moment/.)
(2) “Suzanne Lie and the Arcturians on Heavenly Blessings,” July 2, 2013, Part 1/3 at
http://goldenageofgaia.com/2013/07/suzanne-lie-and-the-arcturians-on-heavenly-blessings-july-2-2013-part-13/.
(3) Saul, August 4, 2013, at http://johnsmallman.wordpress.com
(4) “Suzanne Lie and the Arcturians on Heavenly Blessings,”ibid.
(5) Loc. cit.
(6)  Saul, July 14, 2013.
(7) Loc. cit.
(8) Saul, June 2, 2013.
(9) “A Message from the Angels: Embrace Your Real Self,” channeled through Tazjima, June 9, 2013 at 
http://bluedragonjournal.com.
(10) Loc. cit.

(11) The Arcturian Group, May 6,  2013, at

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html