Labels

Friday, October 25, 2013

21.10.2013 Update over het Ascentie Proces


Aurora’s Boodschap : Update over het Ascentie Proces,  21 oktober  2013   

Bron: http://aurorasmessage.com/askaurora_answers70.html
http://aurorasmessage.com/channel_102113.html 
      
October 24, 2013 by The Golden Light Channel


Opmerking van Goldenlight:  Dit is een interessante en informatieve boodschap over ascentie. Ik kon dat specifiek in verband brengen met  Aurora’s:  “vier grote tekenen dat jullie in de 5D wereld zitten” ~ Het eerste is het dat je in staat bent om totaal los te staan van wat er in de wereld gebeurt. Ten tweede, ben je onzichtbaar voor anderen. Ten derde, je manifestatie vermogens worden versterkt. Ten slotte voel je vrede die voorbij alle begrijpen gaat, een vrede die in elke cel van je lichaam woont, een gevoel van vrede met alles dat is, was en zal zijn”.

De Raad van Engelen hebben altijd gezegd dat ascentie het gewoon harmoniseren is met de hoger dimensionale frequenties op stoffelijk, mentaal en spiritueel niveau, maar ook als een integratie van ons hoger zelf en multidimensionale zelf, en dat Ascentie een proces is en geen eenmalig gebeuren.


Aurora’s boodschap: Update over het Ascentie proces 21 oktober 2013

Er is veel verwarring en er zijn veel vragen geweest de laatste tijd over hoe het Ascentie proces gaat, wat er is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren. Het proces van Ascentie (ook gezien als het omhoog gaan van het bewustzijn of het verhogen van de vibratie) wordt geactiveerd door de Universele Energie die gekend wordt als de Foton Gordel. De Foton Gordel werd Donkere Materie genoemd door de wetenschappelijke gemeenschap, en wordt heden bestudeerd in de velden van de Astronomie en de Astrofysica. De Foton Gordel verschijnt als een donkere streek in de ruimte. Wat de Foton Gordel bevat is een hogere vibrationele energie en die heeft feitelijk dit jaar het meest nabije punt bereikt van de Aarde, en blijft dichtbij in de volgende 11 jaren. Vanwege de aanwezigheid van de Foton Gordel begint het omhooggaan van de vibratie van de planeet (Ascentie) plaats te vinden één mens,  een locatie, een gemeenschap per keer. Zodanig zijn er al pockets waar de Ascentie al begonnen is.

In deze 11 jarige periode zullen degenen die de keuze in hun leven maken om weg te gaan bij deze energie (Je zou verbaasd staan hoeveel mensen er bang voor zijn),  ze zullen de Aarde verlaten door de dood, om met hun incarnatie proces ergens anders verder te gaan, op een andere planeet die Stahlen wordt genoemd. Nadat deze 11 jarige periode voorbij is, zal iedereen die is achter gebleven op de Aarde hun Ascentie proces hebben voltooid.

Ascentie gebeurt niet gewoon op een dag voor iedereen, het lijkt veel meer op een deur die is geopend en die 11 jarige tijd is aan alle individuen gegeven om door die deur te gaan of niet. Een ziel zal in staat zijn om het proces te beginnen door te bereiken wat gekend wordt als het  Christus bewustzijn (dit wordt ook kosmisch bewustzijn genoemd).Die staat van bewustzijn kan worden bereikt door een individu, gemeenschap, cultuur of sociëteit door het loslaten van boosheid, haat, angst en twijfel. Als iemand het Christus bewustzijn bereikt en het proces van Ascentie beleeft, zullen ze niet van de planeet verdwijnen of die verlaten, want de Aarde zelf zal volledig in de nieuwe hogere dimensionale ruimte gaan.

Sedert 1987, zijn er eigenlijk twee Aardes geweest. De planeten overlappen elkaar in ervaring, maar bezetten twee verschillende vibrationele frequenties. Sedert toen is de “Nieuwe Aarde” of de 5D Aarde zoals velen die noemen, veranderd en is omhoog gegaan (of vooruit gegaan) in vibratie, terwijl de “Oude Aarde” of de 3D Aarde in zijn zelfde vibrationele ruimte is gebleven. Bij het schrijven van deze boodschap, overlappen deze twee Aardes elkaar nog maar de afstand tussen de vibrationele staten gaat voortdurend verder te groeien en te groeien. De aanwezigheid van de Foton Gordel helpt bij dit proces omdat die alle afval, gedachten, en geloofjes (individuele en collectieve) van het Ego naar buiten duwen. Terwijl deze energie uit mensen, steden, landen, groepen en zo verder wordt gedrukt, is ieder ervan in staat om van de ene dimensionale frequentie naar de ander over te steken. Nog een voordeel van de Foton Gordel is dat die een brug heeft gevormd tussen de twee dimensies. Deze dimensionale brug is sedert september 2009 open. Terwijl je deze brug van de Foton Gordel oversteekt, wordt alle vibratie die op 3D frequentie berust gezuiverd van degenen die er overheen gaan. Men zal de andere kant niet bereiken totdat hun vibratie gezuiverd is van alles dat van het Ego (lager zelf) is. Tijdens dit proces gaat het niveau van bewustzijn nog eens omhoog, en neemt het individu uit het kosmische bewustzijn mee naar het Universele bewustzijn. (ook bekend als eenheidsbewustzijn)

Hoe weet je of je deze overgang al hebt gemaakt over die dimensionale brug? Er zijn vier belangrijke tekenen dat je in de 5D wereld bent. Het eerste is dat je in staat bent om volledig los te staan van wat er in de wereld gebeurt. Je kunt er nog geïnteresseerd naar kijken of nog deel nemen aan de veranderingen, maar het laat je niet langer meer ondersteboven gooien  om het geweld te zien of problemen die anderen beleven. Afstandelijkheid (detachment of er los van zijn) gaat over emotionele afstand, en die doet niet alsof er niets gebeurt, maar in plaats daarvan gaat die over het niet toestaan je emotionele staat te beïnvloeden door wat er gebeurt. Velen kunnen dit zien als koud of niet bekommerend, maar in werkelijkheid is dit in de ‘staat zijn van loslaten’, dit is je bewijs dat je niet langer je leven deelt met de energie van de 3D wereld.

Ten tweede, je merkt dat je onzichtbaar bent voor anderen. Dit kan een fysieke onzichtbaarheid zijn als je buiten je boodschappen doet, auto rijdt of uitwisselt in publieke ruimtes, waar mensen heel dicht naar je toe komen.( Maak je geen zorgen, jullie gidsen zullen een echte botsing voorkomen)  Dit komt omdat je gehele lichaamstelsel op een veel hoger tempo vibreert dan degenen in diezelfde ruimte, en daarom kunnen ze jou niet zien totdat je heel dicht bij hen bent. Nog een vorm van onzichtbaarheid is de emotionele afstand die er kan groeien tussen jou en mensen die ooit dichtbij je stonden. Als je meer en meer problemen krijgt om met anderen contact te leggen, omdat jij je leeggezogen voelt, dat je vermoeid raakt  of je vindt gewoon dat ze niet langer je leven begrijpen, dan is dit jouw bewijs van emotionele onzichtbaarheid.

Ten derde, je manifestatie vermogens worden versterkt. Het bewijs hiervan is dat de dingen opeens direct opduiken als je ze nodig hebt(en niet noodzakelijk eerder). Dit gaat over in een echt ontvankelijke staat te zijn, waar je geheel geleid wordt door je intuïtie om je precies daar en waar te brengen en waar je moet zijn. Dit gebeurt als mensen om je heen je blijven vertellen hoe gelukkig en gezegend jullie zijn, maar je begrijpt dat iedereen gezegend is, als iemand dat maar kon herkennen in zichzelf. Dit gebeurt omdat je één bent met je behoeften, en de invloed van het Ego (die je beetneemt bij dit manifestatie proces) is dan geneutraliseerd.

Ten slotte voel je vrede die aan alle begrip voorbij gaat, een vrede die in elke cel woont van je lichaam, een gevoel van vrede met alles dat is, was en zal zijn. Dan heb je de invloed van het Ego getranscendeerd. Het bestaat nog, en praat nog tegen je maar je luistert er niet langer meer naar! Het zal geneutraliseerd zijn, omdat je door de inhoud van je vorige levens gewerkt hebt met patronen, emoties en geloven. Want als je je niet op het los te laten deel van je vorige levens richt bij het Ascentie proces, dan blijf je zitten met de essentie ammunitie zodat het Ego dit tegen je kan gebruiken. Als je eenmaal deze staat van vrede bereikt, zit je in, wat bekend is als het Universeel bewustzijn, en dat is de staat om in 5D te zitten.

In de volgende 11 jaren van deze overgangstijd die overblijven, zullen er twee werelden doorgaan. Je zult ontdekken dat beetje bij beetje en mens per mens, je minder onzichtbaar wordt en dat meer mensen jullie kunnen zien en opnieuw met je uitwisselen. Deze ervaring zal aanwijzen dat die zielen ook door de dimensionale poort zijn gegaan.

Als je er niet zeker van bent waar je bent, dan ben je net als velen die ergens tussen deze twee werelden in reizen, op de dimensionale brug, sommige dagen in 5D levend en andere dagen in 3D. Kijk naar je gedachten, gevoelens en wat je gelooft om aan je bloot te leggen welke ‘pockets’ (stukken) in je nog vibreren op een 3D frequentie. Als je eenmaal die pockets hebt verwijderd (en je hebt ZAT tijd om dat nog te doen) dan zul je in staat zijn om volledig in de 5D wereld te leven, zonder de mogelijkheid om terug te keren naar een lagere frequentie.

Wat zal er gebeuren met de zielen die willen blijven in 3D? Ze zullen hun overblijvende karmische verplichting gewoon uitwerken in een andere 3D wereld. Het leerproces van hun ziel zal doorgaan, maar ook voor iedereen die nu, of spoedig in 5D leven. Maar, de lessen en ervaringen zullen heel anders zijn. De Oude Aarde zal stoppen te bestaan, omdat die volledig wordt vervangen door de Nieuwe Aarde. Deze verandering zal niet met rampen komen, maar door een proces van vibrationele (er overheen liggende) bedekking en verschuiving. De zielen die in een 3D rijk willen wonen zullen vertrekken door het proces van de dood, maar alleen om te worden gereïncarneerd op hun nieuwe planetaire plek om te leren.

Iedere ziel zal de informatie  in hun leven aantrekken die ze moeten lezen, naar kijken, die beleven, zodat zij in staat zijn om door dit tijdsraam van Ascentie heen te trekken. Er zal geen grote verandering komen die in een dag gebeurt, het is een proces dat wordt afgemaakt. Als je eenmaal bent aangekomen dan zul je dat weten door de blijdschap in je hart, het loslaten van de “problemen” om je heen en de vrede die uit je wezen straalt.

Liefde, Aurora.

Er is een vervolg door vragen van Aurora’s boodschap  die door een lezer werd gevraagd.    Read that question and Aurora’s reply here.  Dit kun je hier in het Engels lezen of hieronder staat de vertalling.  

Vraag over het Ascentie Proces


Lieve Aurora: Ik lees jouw artikel over Ascentie en dat gaf me veel inzicht. Ik realiseerde me waar ik aan moet werken, het is het loslaten van mijn gevoelens. (Ik houd niet van het lijden van dieren/dier-misbruik. Ik heb daar een moeilijke tijd door en ik weet niet zeker hoe ik dat kan loslaten? Dus, wat gebeurt er dan na die 11 jarige periode.?
Aurora:  als je problemen hebt om je emotioneel los te maken van bepaalde situaties (zoals je beleeft door dieren misbruik), komt dit omdat je daarvoor een voorvechter bent geweest voor verandering in het gebied van vorige levens. Als de zielen herinnering wordt overstroomd met patronen van vorige levens van het werken voor dezelfde oorzaak, kan dit het loslaten moeilijker maken. Dit specifieke patroon van een vorig leven dat je beleeft wordt genoemd De Redder, en om dit los te laten probeer je je te herinneren om naar de situatie te kijken vanuit het grotere plaatje. Wat dit betekent is je zelf er aan te laten denken dat dieren zielen zijn die ook door hun proces gaan van leren.
Het lijden en misbruik dat een dier beleeft is er om de dierenziel te helpen om over Liefde te leren. Dat klinkt misschien vreemd maar de enige manier om echt te begrijpen wat voor een ziel onvoorwaardelijke liefde is, is om een situatie te beleven waar ze verwijderd zijn van liefde. Heel vaak is een misbruik situatie de laatste dieren incarnatie voor die zielen, en door die ervaring zijn ze in staat om hun vibratie omhoog te brengen om als mens te gaan leven. De dieren die worden geslachtofferd zijn vaak in staat om veel niveaus verder in vibratie vooruit te gaan door het leren dat gebeurde door deze ervaring.  En ook krijgen de mensen die het misbruik bedreven hun karmische schulden die geschapen werden door dit gedrag. Door jezelf eraan te herinneren dat een leven tijdelijk is, en dat de evolutie van de ziel voor altijd is, zal dat je in staat stellen om je te helpen uit die gevoelens van boosheid te stappen naar de misbruikers en ook uit de wanhoop die je kunt zien bij zoveel lijden. Nog iets om je te herinneren is dat karma het spoor volgt en daarom zal het op de hoogste niveaus worden uitgewerkt voor iedereen die er bij is betrokken. Het gaat om te vertrouwen dat er een Goddelijk plan is en daarom hoef je geen leiding te nemen bij de verandering, want wij zitten al op de bestuurderstoel van de verandering.
Wat betreft wat er zal gebeuren in de 11 jaren in het leven van dag tot dat, zal niet zo veel anders zijn voor degenen in 5D. Zij die hun vibraties niet willen veranderen, zullen al hun exit/uitgang hebben bereikt van de planeet af. (Behalve wat veel mensen denken, zal dit geen groot aantal zijn) Dat vertrek zal geleidelijk gebeuren, niet massaal. Door de verhoogde vibratie van de planeet, zal dit het werk van de Foton Gordel helpen om het Ascentie proces te vergemakkelijken voor alle zielen die hun vibratie willen verhogen. Het is belangrijk te begrijpen dat dit een keuze is die door iedere ziel gemaakt is door te kiezen in welke dimensie zij wilden leven. Het is niet anders dan om in Londen of in New York te wonen, de ene plek is niet beter dan de andere. Elke dimensie heeft zijn eigen karakteristieken en de ziel kiest welke dimensie  het best kan helpen bij haar lessen.
In die tijd zal er veel meer transparantie zijn in de Aarde en over zijn geschiedenis. Veel meer “Wetenschappelijke” ontdekkingen zullen komen om te bevestigen wat veel lichtwerkers al weten, en dit zal ook helpen om gevoelens van Universele waarheid en vrede naar buiten te brengen. Lijden en geweld zullen niet totaal stoppen tot aan ongeveer 2025 omdat er nog een beetje schaduw effect zal zijn. Een ding dat mensen zullen opmerken is dat ze meer in het nu moment zullen leven dan ooit eerder, dus meer in de mate dat ze zullen voelen alsof ze vergeetachtig zijn. Maar, dit is echt alleen maar het loslaten van de energie om dingen te onthouden, en in plaats daarvan die verantwoordelijkheid aan hun eigen gidsen door te geven. Meestal zal ieder mens echte vrede gaan voelen en het leven zal zich op één lijn stellen met die vrede. Jullie zullen minder mensen vinden die in banen werken waar ze niet van houden, minder mensen in relaties zijn die niet langer meer werken en in plaats hiervan zal het leven meer authentiek zijn met iemands ware Goddelijkheid.

Love, Aurora

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html