Labels

Friday, October 11, 2013

07.10.2013 Steve Beckow met Een Uur met een Engel: De Goddelijke Moeder: de Rol van Duidelijkheid


Steve Beckow met Een Uur met een Engel: De Goddelijke Moeder: de Rol van Duidelijkheid, 7 okt. 2013

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-the-role-of-clarity/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-divine-mother-the-role-of-clarity 


Steve:  Dank aan Ellen voor een suizend hete teruggave. De Moeder hier erkent dat zij de Vader is. Soms spreekt zij als de Vader. Andere keren spreekt zij als de Moeder.
Zij erkent dat zij verlichting naar beneden zendt via de engelen en opgestegen meesters. Zij erkent dat de energie die zij nu zendt equivalent is aan de energie die ze kan sturen aan een eenzame ingewijde eeuwen geleden, die streefde naar verlichting. Maar heden wordt die vrijelijk uitgedeeld en verspreid tussen ons allen. 
Zij legt uit hoe de Openbaring past in de gebeurtenissen van bewustzijn die nu aan het gebeuren zijn. Zij schetst wat zij de lichtwerkers wil laten doen met de energie. Dit gesprek is voor mij de meest waardevolle glans van de Moeder zelf, van haar  rol in de dingen. 


Een Uur met Een Engel met de Goddelijke Moeder, 
7 oktober 2013

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij: Opduiken in de Schittering van het Hartsbewustzijn van de Mensheid. Bij haar is Steve Beckow, stichter van de Gouden Periode van Gaia  en schrijver van Opbouw van Nova Aarde: Naar een Wereld die Werkt voor iedereen.

Steve Beckow: Dank je Graham. En even voor het verwelkomen van de Moeder,  wilde ik Linda vragen als Linda hoe jij de meditatie de vorige avond vond?

Linda Dillon: De meditatie vorige avond, die werkte met het geschenk van de Universele Moeder van haar zuiver blauwe energie van duidelijkheid, was fenomenaal. En voor ik daar maar over  praat wil ik iedereen bedanken, want het was op korte termijn dat de Moeder naar voren kwam op zaterdag en zij vroeg ons om die oefening te doen, deze onderneming met haar te doen.

Eigenlijk was het niet alleen die prachtige energie van haar ontvangen, van haar heldere blauw, wat zoiets is als een topaas kleur, maar ook om dat naar iedereen op de planeet te sturen. En het antwoord en de deelname eraan was fenomenaal.

Dus dank iedereen die er aan meedeed. En ik wil er aan toevoegen dat de Moeder gezegd heeft dat zij iedere week deze energie zal sturen. En ik was dan zelfs niet hier! Ik was gelanceerd/weg (lift off) zaterdag en toen opnieuw de vorige avond, en ik denk dat ik nog steeds in die blauwe mist zit waar zij de planeet mee bedekt.

Maar die energie zal de planeet en de mensheid een volle week doordringen. Dus is het eigenlijk van zondag tot zondag. Dus, de leiding die we erbij ontvingen, en waar velen van jullie over schreven en zeiden dat jullie dat ook ontvingen, is om deze oefening met haar op elke avond deze week  te doen om 9 uur. En dat is deel van een vredes meditatie, maar ook is het veel groter.

Die energie van zuiverheid, niet persoonlijk, vorige avond is enorm voor mij geweest. En die gaf me een nieuwe diepte van begrijpen van wie ik ben, als sterrenwezen en als menselijke vrouw, en wat mijn rol hier op Aarde is en waarom ik hier op Aarde geplaatst ben op deze centrale tijd van Ascentie.

En zij bracht me terug om helderheid te krijgen over dingen waar ik me zeker bewust van ben geweest, in vorige levens – specifiek op aarde, en ergens anders – maar duizenden jaren lang was het alsof het een krijgen was van de  laatste stukjes van een jigsaw puzzel. En daar ik weet dat het niet het laatste stukje is van de jigsaw puzzel, zet het zeker sommige dingen, sommige onbekende aspecten, voor mij, in het perspectief zoals dit grotere niveau van helderheid - wat deel is van de vijfde dimensie, zevende dimensie – om deze energie binnen in ons  te brengen zodat terwijl we verder gaan, we dan ook verder gaan met die laser-achtige precisie van begrip, niet alleen door interpretaties, de onze – maar de waarheid van wat het plan is.

Een van de wonderlijke dingen zoals de meditatie ging verder toen zij sprak over hoe de waardes waren van wat kostbaar is in termen van Gaia’s bronnen, hoe het zo besmeurd is geworden, zo vervuild. En ik neig er niet toe om de woorden evil of duister te gebruiken – sommige mensen doen dat, maar ik niet; ik zie dit gewoon als ontwerpen en omlijning.

Maar zij sprak over het proces van hoe dat begrip van Aarde’s bronnen en wat echt kostbaar was, was verdwenen en toen de helderheid terug bracht naar wat wij als Nieuwe Jij’s , als Nova Wezens, als medescheppers van Nova Aarde, werkelijk naar terugkeren.

En het is zo basisch! Het is de Aarde, de lucht, het vuur element waar zij eigenlijk over sprak als solar en water. Dit zijn de kostbare artikelen van de Aarde. Het zijn de elementen.

En wij weten, heel duidelijk, dat zonder schoon water, zonder solar/zonne – en zij gaf een lang betoog  over zonne-energie – zonder dat waardoor Aarde ons voedsel laat groeien, zonder schone lucht om te ademen, dat wij, als menselijke soort, het collectief, niet vooruit kunnen gaan, en dat wij dan terug moesten keren naar die plek om werkelijk die geschenken te kunnen verstaan  waar Gaia en zij ons van hebben voorzien om te gedijen.

En zij legde de waarde uit die op goud is gezet, op olie, op edelstenen en mineralen, hoe dat juist deel geweest is om ons af te houden van wie wij werkelijk zijn en dat we in die vallen zijn getrapt, de oude paradigma’s, de valse roosters die we los moeten laten, van hebzucht, controle en, echt, van duisternis.

Want wij weten hoeveel stille oorlogen en actieve oorlogen er zijn gevochten, en die nog steeds geleverd worden, over controle waarover wij op onze verwrongen manier toe zijn gekomen te denken als waardevolle bronnen terwijl ze dat helemaal niet zijn!

Dus, ik denk dat terwijl dit geschenk zich ontvouwt, en natuurlijk doorgaat te groeien, worden het begrip van onze paden en onze missies en wat wij doen in termen van de richting van onze paden, meer kristallijn. 

Dus, dat was mijn ervaring, in een notendop. En jij Steve? Hoe was dat voor jou?


Steve: Nou, ik spreek daar maar even heel kort over want ik wil de Moeder een goede speelruimte geven.

Wat mij trof, Linda, was wat de vorige avond tastbaar was voor me, en dat is waarschijnlijk de eerste keer dat ik dat kon zeggen, dat ik iets kon voelen gebeuren voor mij. En het resultaat ervan is, is dat ik me meer aanwezig voel, dat ik me meer geaard voel, meer stabiel, en dat is iets dat gewoon schijnt te groeien en te groeien en groeit, mettertijd.


Maar laat me nu de Moeder binnenbrengen. Waarom geef ik je de kans niet, Linda om je gewoon te ontspannen en om je overgang  te laten maken? Terwijl jij dat doet, laat mij dan tegen de moeder zeggen dat ik geneigd ben om me tot u te richten als Vader/Moeder God, omdat dat is wat u gewoon bent.


Dus, welkom, Moeder van Alles!

Goddelijke Moeder: Je kunt me aanspreken hoe je dat maar wilt doen – Vader/Moeder, de Ene, Alles – maar zeker kom ik naar jullie toe vandaag als, wat jullie denken, of voelen, als de vertegenwoordiger van de Moeder (1) en dat doe ik blij!

En ik dank jou om mijn oproep te achten, want het is tijd, zoete engelen van licht, mensen en hybrides, Aarde bewaarders en wegwijzers, om een nieuw niveau te bereiken van begrip. En jullie allemaal hebben verklaard om je hart te openen om dit geschenk te ontvangen, ja, van duidelijkheid, en van grotere uitbreiding.

Nu, dit is wat ik aan jullie nalaat. Het is niet wat jullie denken in momenten van duidelijkheid of flitsen van inspiratie, als het pad duidelijk is. Ik bied jullie, mijn geliefden, het geschenk van mijn duidelijkheid aan.

Nu, ja, ik begon deze inwijding, afstemming en proces ongeveer een tiental jaren geleden, toen ik begon te spreken tegen jullie over dat jullie, jullie schepper zelf zijn. En het idee en de inspiratie, en de duidelijkheid, zijn gegroeid. Die stroomt jullie binnen, als een mist, als een vriendelijke liefkozing. Het is geen bliksemschicht. Het is niet als de donder aan de hemel. Het is de vriendelijke manier waarmee ik ieder van jullie doordring, niet gewoon in je hart, maar in de totaliteit van jullie wezen, je denken, je emotionele veld, jullie stoffelijke werkelijkheid, jullie uitgebreide zelf.

Ik heb nooit stuksgewijs geschapen of gebaard. Ik heb eerder tegen jullie gesproken over dit geschenk. En ik heb tegen jullie gesproken over schepping, toen ik mijn blauwe diamanten ster naar jullie attentie bracht, de ster van hoop.

Kortgeleden heb ik jullie de activering gebracht van jullie vijfde oog, wat jullie vinden dat de tanzanieten kleur cabochon bij de haarlijn is, zodat ieder van jullie die kan zien in en via mijn ogen – niet dat ik ogen heb! (2) – maar dat jullie waarnemen en beginnen te zien met de  helderheid van visie. En nu laat ik het weer bij jullie instromen, en ik vraag jullie deze keer om deze energie van duidelijkheid, van waarheid, van genade en hoop, niet alleen te accepteren, te integreren en te verankeren, maar om met mij in de volheid van ons partnerschap, deze energie in de gehele planeet te doen instromen.

Wat dit kanaal (Linda) niet tegen jullie heeft gezegd is het vermenigvuldigende effect dat we  hebben waar jullie mee werken. En ik wil daar op wijzen want het is belangrijk voor jullie om dit te weten. Want toen jullie bijeenkwamen voor de sprong in bewustzijn, in Joshua Tree, waren jullie maar met 100, maar zoals ik tegen haar zei, was dat om dit over te dragen aan een duizend-tal. En ieder van jullie zei ja.

Nu zeg ik tegen jullie een miljoen, en vanavond zal ik tien miljoen zeggen en zo verder de hele week. Waarom? Waarom vraag ik jullie om met ons mee te doen in deze onderneming. Heb ik dat nodig? Nee. Maar dat is omdat ik van jullie houd.

We hebben gesproken over ons partnerschap en over de wens, zeker ook aan onze zijde, en aan die van jullie, om elkaar in het midden te ontmoeten. Maar hoe kan er partnerschap zijn als jullie de creatie niet gezamenlijk ondernemen?

Nu is ieder van jullie begonnen met enkele individuele en  collectieve creatieve projecten, en ik beveel dat aan en ondersteun jullie hierin.  Maar ik wil dat jullie je realiseren dat de grootste geschenken die wij jullie te bieden hebben niet eenvoudig in tastbare vorm zijn. Ze worden wel tastbaar gevoeld of ervaren in jullie handen. Dat zijn de Goddelijke Kwaliteiten.

Hoe kunnen jullie verder gaan als jullie geen fundering hebben, niet alleen van liefde, of begeleidende kwaliteiten van waarheid en duidelijkheid? En die zijn uitwisselbaar, weet je?  Als jullie niet de duidelijkheid hebben van ideeën, van bedoeling, van gedachte, van actie;  als jullie geen duidelijkheid van hart hebben, van het volle weten van onze verbinding, dan rennen jullie rond in de wildernis.

Nu, willen jullie mijn stem horen? Ja. Maar jullie hebben gebeden en Ascentie afgesmeekt, voor Nova Aarde, voor de mensheid om daar als het ware ingang toe te krijgen. En dit is de rol van duidelijkheid, zodat de stappen, de plannen, die van jullie en die van mij zijn, zo duidelijk zijn als kristal als de energie die ik aan jullie geef.

Als jullie je bij ons voegen bij het delen, in die overdracht van helderheid, komt eerst het geschenk. Dat is eerst en dat komt voor alles. Dan, wat jullie denken wat de overdracht in de vorm is, of het nu een idee is, een inspiratie, een actie. Dan de overdracht. Jullie verspillen je energie niet, niet dat wij voelen dat energie ooit wordt verspild, want het is allemaal liefde. Maar jullie zeggen vaak: “Moeder, ik voel dat ik mijn auto laat draaien en dat ik nergens kom. Kunt u mij alsjeblieft helpen?”

Nou, dit is het geschenk van mijn hulp. En jullie zijn rijp genoeg, mijn geliefden, om de waarde te begrijpen, te accepteren, te integreren en te kennen van wat ik jullie aanbied. De verwarring, de chaos, de wanorde die nog op zijn plek zit, niet alleen in het buitenste zichtbare rijk van Gaia, maar in de harten van zo velen, is erg verdrietig. 

Zij, die hun pad volgen – en er zijn vele, vele paden – maar specifiek die het pad van spirit en het hart volgen, van liefde, of dat nu van de Islam is of van het Judaïsme of lichtwerk, het aantal van mijn kinderen dat is toegewijd, niet alleen oppervlakkig maar toegewijd in hun hart is voor deze ontvouwing, en die zich nog steeds in de illusie bevinden van chaos, is onbeschrijfelijk.

Dat geschenk dat ik jullie gaf, van duidelijkheid, is een geschenk vanuit het hart van het Al. En dit is niet alleen een uitdrukking van ons vertrouwen in jullie. Het is ook een uitdrukking van dank. Dat is waarom wij dat zo zachtjes sturen.

Daarom stoppen wij jullie in bed en zeggen gewoon ontvang en zend uit, ontvang en zend uit, ontvang en zend uit, en aan het eind van jullie meditatie – en jullie zullen dat weten – veranker, veranker dit in jullie hart, veranker dit in je weten. En weet dat ik met jullie ben!  Ik heb veel gezichten, en dit is er maar een van. Maar dit is wat jullie zal zegenen door nu je kwantum sprong te maken.

De kwantum sprong, mijn geliefden, gaat niet over dit of dat, wat er gebeurt. Het gaat om het ontvangen van die energie in de uitgebreide werkelijkheid van Gaia en jullie universum, zodat jullie verder gaan met de vervulling van wat miniscule dingen zijn in de ontvouwing van het plan van dit of dat. Maar het gebeuren, zoals jullie denken, is de opening van jullie bewustzijn, en dat gebeurde op de equinox.
En nu gaan we verder, want het zit in jullie rijk, en in het mijne, en ja, ik werk – als je er op die manier over kunt denken – in termen van eonen, geen jaren of tientallen jaren. Maar het is tijd, en het is tijd voor mijn geliefde zielen die niet willen verschuiven/veranderen om naar huis te komen. Nee, ik stel op geen enkele wijze, of vorm, een massale zelfmoord voor!  Laat mij jullie vertellen wat ik wel voorstel. [de Moeder suggereert dat wij op haar vertrouwen en haar in de meditatie zoeken. Steve]

Ik zeg tegen jullie dat velen van jullie op die plek van verwarring zitten, van pijn, of chaos. En jullie zeggen: “Moeder, ik probeer het. En het schijnt, hoe hard ik het ook probeer, en hoe veel ik me ook open en zeg: ‘Geef me helderheid,’ dat ik er niet doorheen breek.”

Dus dit is wat ik bedoel. In meditatie, kom dan naar huis, naar mij, niet door de dood, maar door jullie wil en bedoeling. Kom en zit in mijn hart. Ik heb tegen jullie gezegd bij veel, veel gelegenheden , dat ik naar jullie huiskamer kom, naar jullie slaapkamer jullie voordeur, als dat is wat er voor nodig is. Lief hart, als je voelt dat je niet naar mij toe kunt komen, dan geef me een seintje en ik kom bij jullie en til je op en plaats je in mijn hart zodat jullie die verwarring kunnen heel maken. (winny:  dus nog iedere avond, tot en met zondag, voor degenen die dit lezen, om 9 uur pl. tijd, bewuste meditatie met de Moeder)

 Er is niemand van jullie – en ik bedoel dit niet alleen voor de mensheid, maar ook jullie sterrenbroeders en zusters, alle koninkrijken welke zijn betrokken bij deze ontvouwing – geen van jullie die een onvolledige missie heeft. Niemand. Jullie hebben je meesterschap meegenomen, en ik heb daar bij gevoegd sedert de dag dat jullie werden geboren. En ik voeg er weer aan toe.

Nu, waarom koos ik deze periode van tijd voor het geschenk van duidelijkheid? Want dit is een voorbode van vele gebeurtenissen, stoffelijke gebeurtenissen. De moeilijke tijden die jullie al beleefd hebben, door je gezondheid, door armoede, door het gevoel dat je niet gezien werd, dat je geïsoleerd bent en alleen, het is voorbij als je kiest/ wilt.

Als jullie in duidelijkheid zijn, als je in waarheid bent, dan ben je in eenheid met ons en met ieder ander, en wat eerder misschien de kluts deed kwijt raken is er niet langer meer. (3). En daarvoor zijn jullie in staat om je liefde en duidelijkheid te sturen naar de elementen, of naar de delen die een instroming van energie nodig hebben om ongeblokkeerd te worden, om te worden getransformeerd, getransmuteerd, in verbinding gebracht moeten worden niet alleen met mijn plan maar met mijn wet.

Dus, ik vraag jullie, ja als jullie Moeder, om dit nieuwe besef te ontvangen, te delen, te ontvangen en te verankeren, en om die toe te staan, om gewoon te zijn die jullie zijn. Nu, ik weet dat jullie enige vragen hebben.

Steve: Dank u, Moeder. Nou, voor ik u een vraag stel, laat me de luisteraars van de Oostkust van Noord Amerika er aan doen herinneren dat jullie allemaal hier naar luisteren om 8 uur ’s avonds vanavond, en dus is het juist om aan het eind van het programma om gewoon in meditatie te gaan want die zal om 9 uur zijn op jullie eigen plaatselijk tijd.

Moeder, mijn eerste vraag aan u is dat ik weet dat er luisteraars zijn die willen weten hoe deze energie download, deze geweldige transformatie licht dat naar ons toe komt in de huidige tijd, en dat door veel kanalen is voorspeld, past bij de Ascentie. Er zullen mensen zijn die zeggen: “Is dit Ascentie?” Hoe past dit in onze progressie naar Ascentie?

Goddelijke Moeder: Het is een voorbode voor de volledigheid van jullie Ascentie. Nu, zijn jullie al in je Ascentie geweest? Oh, bijna al een jaar, sommigen van jullie 10 jaar! Sommigen van jullie nog veel langer. Maar deze duidelijkheid, deze verwijdering – want wat duidelijkheid doet is dat het twijfel verwijdert, vrees en verwarring, de chaos verwijdert;  die bereidt jullie voor om gewoon door het portaal te vliegen.

Velen van jullie, als je aan Ascentie denkt als een hal, de meeste van jullie kwamen door de poort terug vorige december, zelfs zij die zich er niet bewust van zijn. Maar er is heel veel malen(van ‘molen’w.) erom heen. Nu, het malen erom heen is nuttig geweest, en jullie werden geleid – door pilaren, door Michaël, door Gabriëlle, door wegwijzers – en vaak hebben jullie de poort bewaarders benaderd voor de volheid van het Ascentie portaal en jullie zijn omgekeerd. En zij hebben tegen jullie gezegd, namens mij: “Ga terug en doe een beetje meer.”

En toen ik dit zei, is het niet altijd zo geweest dat jullie meer te doen hadden, maar misschien wilden jullie een beetje meer hulp bieden! Want jullie besloten daartoe [dat helpen] voor het collectief. Dus, denk aan die duidelijkheid alsof jullie allemaal in deze wachthal zijn geweest, deze poort, dat portaal, en het is er rokerig geworden, en de lucht is verschaald, en er ligt afval  op de vloer en de duidelijkheid is er om dit op te ruimen zodat jullie allemaal de laatste run kunnen maken door het portaal. Dit is de onmiddellijke voorbode.

Steve: Dank u, Moeder. Volgende vraag voor u. Een van onze luisteraars heeft gezegd dat de energieën op dit moment bij haar zo inslaan in de mate dat zij voelt – en ik gebruik die woorden suggestief, niet letterlijk – dat ze haar denken verliest(gek wordt).  Kunnen de energieën desoriënterende effecten hebben op mensen? En hoe kunnen we die effecten verminderen?

Godd.Moed: Ja, dat kunnen ze. En dat is een van de dingen die jullie kanaal heeft gezegd … zij is ook mijn kanaal!... dat jullie er niet zijn. (4) Het is belangrijk dat jullie je niet alleen met Gaia verbinden op esoterische wijze, maar op een heel letterlijke manier.
En als je in een stad woont, nog steeds, ga naar buiten en adem de lucht in. Dat kun je nu niet direct doen, drink dan veel van mijn water. Mijn water, Gaia’s water. Het zuivere water. Dat zal de elektrische energie helpen om geen kortsluiting te maken in je. Jullie hersenen zijn uitgebreid geworden. Jullie stoffelijkheid is veranderd.

Breng je aandacht, lief hart, naar kleine dingen. Als je die duidelijkheid hebt, en jullie voelen dat nog- ja – alsof je gek wordt (loose your mind) en ik stel voor dat wat jullie inschatten als je denken maar een heel, heel klein deel is van wie jullie werkelijk zijn – maar maak [de dingen]  dan nog kleiner.

Dus misschien nemen jullie een naald en draad en maken er iets mee. Misschien maken jullie een maaltijd. Voedsel is ook belangrijk in deze tijd. De actie, het maken van voedsel zal jullie helpen aarden. Aanraking, vasthouden, Gaia, dieren en elkaar, zal jullie ook helpen.

En dan, als jullie nog steeds in de war zijn, kom naar mij. Mijn hart, zoals jullie er over denken, heeft ruimte voor ieder van jullie. (5)  Het heeft dat altijd en zal het altijd hebben.

Steve: Dank u Moeder. Ik kan het niet helpen de synchroniciteit op te merken van die energetische uitstorting bij de eerste belangrijke gelegenheid die aan lichtwerkers werd gepresenteerd, die wij de Openbaring noemen. Er zijn geen ‘toevalligheden’ dus ik denk echt niet dat deze synchroniciteit een toevalligheid is. Maar als het niet zo is, wat is de relatie tussen die twee?

Godd.Moed: Je kunt geen her-schepping hebben van Gaia, van gemeenschap, van sociëteit, van financiële stelsels, zonder die duidelijkheid.

Het is geen toevalligheid. Nee. Ik kwam niet om te spreken over stoffelijke valuta vandaag, maar ik zal opnieuw jullie spirituele valuta benadrukken. Door het universum heen, door het multiversum heen, groeit het omniversum. Kijk naar jullie accounts (rekeningen), zoete engelen.

Dus is hier iets een toevalligheid? Nee. Maar om werkelijk door te gaan overeenkomstig jullie plan en dat van ons, zal dit geschenk jullie behulpzaam zijn want wij willen niet dat jullie wegijlen voor of gevangen raken in oude houdingen. Dat zal niet acceptabel zijn.

Dus er zijn velen van jullie die hierbij zijn betrokken en jullie denken: “Oh, ik zal het investeren in dit of dat.” en dan kijken jullie naar de oude Derde! Kijk naar voren, mijn vrienden. Kijk naar voren naar de zevende. Kijk wat jullie hebben, het potentieel en de duidelijkheid en de richting om te creëren! Dat is de bedoeling van het geschenk. Ik kan niet sterk genoeg zijn op dit punt.

Steve: Dank u Moeder. Moeder, als we achter de schermen kijken, weten we dat dit direct van uit u komt. Maar het wordt ook naar beneden doorgegeven. Ik stel me voor, door velen. Als we achter de schermen konden kijken, konden we misschien alle wezens zien die betrokken zijn bij het doorgeven van die energie naar beneden. Kunt u ons wat vertellen over hoe die energie, die vanuit u opduikt, naar beneden gaat via niveaus van wezens en dat die ten slotte  bij ons aankomt?

GoddelijkeMoed: Ik zal jullie twee dingen zeggen, omdat deze instroming op sommige manieren een uitzondering is op de regel. Nu, toen ik deze uitstorting begon vanuit mijn oneindige wezen – en ja, ons oneindige wezen – (6) gaat die direct van mij naar jullie. Heel weinigen kunnen iets stoppen wat ik direct stuur, (7) maar als ik een dergelijke uitstorting begin, komen allen aan mijn zijde! (8)

Net zoals jullie allemaal een buitenste vorm hebben en gezegd hebben: “Moeder, laten wij ons helpen, laten wij bijstaan.” Dus de Serafijnen, de Cherubijnen, de Aartsengelen, de legioenen van engelen, iedere opgestegen, verlicht wezen, jullie sterrenbroeders en zusters – en er is een heel sterk component, echter, waar het kanaal ook niet over sprak, bij jullie sterrenbroeders en zusters – bij dit geschenk, handelen zij allemaal als doorgevers.

Normaal, zou het uit mij naar mijn rijken gaan, naar de dominions, naar de Serafijnen, naar de Aartsengelen, enz. (9) naar de meesters, naar jullie bewaarders, en dan naar jullie. Maar dat is waarom ieder van jullie schijnt als een ster met vele facetten. Jullie worden gebombardeerd door ons allemaal. Zie je, er is geen gebrek aan wat ik moet delen.

Door mijn plan, doe ik dit op deze manier. Dus, als jullie, zoete engelen, je een beetje onstabiel voelen op momenten, dan ga zitten en haal adem in. Maar blijf zeggen: “Ik sta dit toe, ik ontvang en ik ben dankbaar.” Want jullie worden getransformeerd.

Dit is een groepsinspanning door iedereen die dient, en die wordt ook in stoffelijke signalen binnen gebracht door jullie sterrenbroeders en zusters, boven de Aarde en op de grond. Ontvang. Dus dit is een uitzondering in termen van hoe wij doordringen.

Steve: Dank u, Moeder. Drie of vier eeuwen geleden, kon een eenzame ingewijde misschien een geweldige uitstorting ontvangen van zijn of haar meester, of van een engel, maar in deze tijd ontvangen wij dit allemaal. Is dat een correcte stelling?

Godd. Moed: Dat is een zeer correcte stelling, want op veel manieren, bewust en onbewust, die toenemend verenigd aan het worden zijn, hebben jullie jezelf verklaard als een enkele unit. Ieder element in jullie unit van de mensheid is uniek, gewenst, gekoesterd. Maar ja, jullie ontvangen die als een (unit).

Steve: Dank u, Moeder. Tegelijkertijd, zijn wij op Aarde de eersten om deze huidige Ascentie te ervaren. Welke speciale verantwoordelijkheden worden aan ons aangewezen, in dit geval, met betrekking tot die uitstorting  van energie? En, als we verder de Ascentie in gaan, welke speciale verantwoordelijkheden worden er, doordat we eerst zijn, aan ons gegeven.

Godd.Moed:  Jullie zijn de wegwijzers, de padvinders, voor de volgende golf. En de verantwoordelijkheid – ik ben blij dat je dat te berde brengt – de verantwoordelijkheid, zoals ik die heb genoemd, de vertaling van duidelijkheid in gedachte, de collectieve gedachte, individuele gedachte, is om die in het potentieel te houden en er naar te handelen.

Dit is een tijd om naar voren te stappen. Daarom heb ik deze smeekbede zo vaak gedaan aan hen die zich nog in chaos en pijn voelen om naar huis, in mijn hart te komen, zodat jullie dan terug kunnen keren en in actie zijn, niet alleen in mijn actie, maar met jullie opzettelijke, gekozen, laser-achtige directe actie, zodat jullie kunnen samenwerken.

Als er een onderneming is, een les die het menselijk collectief – jullie allemaal! – in deze tijd aan het leren zijn, is het samenwerking en coöperatie. Dat is het aspect van eenheid. Dus, terwijl jullie dit doen, zet je het paradigma neer voor het volgende, en het volgende en het volgende. Want dit kan niet worden bereikt op solitaire wijze. Dat was mijn plan niet. En ik ga dat niet veranderen.

Steve: Okay. Dank u, Moeder. Nu, er kunnen enige lichtwerkers zijn die misschien wachten voordat ze naar buiten stappen als wegwijzers. Ze kunnen zeggen: “Nou, ik heb teveel schuld,”of: “Ik weet niet wat ik moet doen,” of: “Ben ik echt een wegwijzer? Is dat echt zo?” Welke raad zou u hen geven?

Godd.Moed: Je kunt al een wegwijzer zijn in je slaapkamer. Wat jij zegt is deel van de chaos, de onzekerheid, de pijn. En ik zeg dit met begrip, dus jullie doen niet wat ik eis, want ik eis niet, ik verzoek, ik vraag jullie om je uit te strekken, ja. Ik vraag jullie om naar voren te komen, ja.

Maar misschien zitten jullie in zo’n positie. En hoe handel je dan als de wegwijzer precies is wat ik jullie gevraagd heb te doen. Het is ontvangen en dan uit zenden.

Dit is een verzoek en het partnerschap. Dus jullie duidelijkheid zal groeien. Maar ik vraag jullie om dit uit te zenden, niet om er in een openbaar forum over te spreken, niet om naar je werkplek te gaan waar ze je zullen ontslaan omdat ze denken dat je gek bent, en om er daar over te spreken, maar om het energetisch te delen, dit vast te houden, het te zijn. En mensen zullen je volgen omdat hun hart naar meer smacht.

Er is geen wezen in deze tijd op jullie planeet, zelfs zij die er mee hebben gewerkt en in containment gezet zijn. Ze smachten allemaal naar een heldere zin van hoe en richting.

Dus wees de wegwijzer in je kamer. Dan stap je naar buiten in je woonkamer, misschien, en je deelt de energie met je kinderen. Je hoeft geen woord te zeggen. Loop dan de straat af en kijk naar iedereen die je ontmoet, in de ogen, en glimlach.

[muziek begint]

Steve: Dank u, Moeder. Uw woorden zijn intens en we zijn gezegend om u vandaag bij ons te hebben.

Godd.Moed: Ik houd van jullie allemaal. Vaarwel.

Steve: Vaarwel, Moeder.    
 [einde ]
(winny:  dus nog iedere avond, tot en met zondag, voor degenen die dit lezen, om 9 uur pl. tijd, bewuste meditatie met de Moeder) 

Voetnoten:

(1) Deze stelling liet rillingen langs mijn ruggengraat gaan  want dit kon alleen de vormeloze Vader zijn die dit door de Moeder zegt.
(2) De Moeder  vertelt ons dt zij vormeloos is.
(3) De Waarheid maakt je vrij?   
(4) Dat wij onszelf ergens anders heen voelen getild worden.
(5) Net zoals ons hart onze ziel is, kan het Moeder hart alleen de Vader zijn.
(6) Omdat wij oneindig zijn maar ook onwetend van onze oneindigheid. De bedoeling van ons leven voor ons is om ons onze oneindigheden te realiseren. 
(7) Ik heb nog nooit de Moeder zoveel horen onthullen over haarzelf.  Op zichzelf moet dit haar beoordeling weerspiegelen dat wij meer ontvouwd zijn en klaar om haar te horen en te begrijpen.
(8) Engelen,  Elohim, opgestegen meesters.

(9) Alle verlichting wordt doorgegeven van de Vader naar de Moeder en naar de engelen.
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html