Labels

Thursday, October 17, 2013

14.10.2013 Uur met Een Engel, de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michaël: Werk met Deze- en Breid Deze Energie van Duidelijkheid uit


Steve Beckow met Uur met Een Engel, de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michaël: Werk met Deze- en Breid Deze Energie van Duidelijkheid uit,  14 oktober 2013 

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-divine-mother-and-archangel-michael-work-with-and-expand-this-energy-of-clarity   


Steve: De Goddelijke Moeder begint dit interview met haar commentaar over wat er in de vorige week is gebeurd door een dramatische instroom van duidelijkheid-producerende energie.
Aartsengel Michaël volgt daarop met zijn eigen perspectief over hun impact en welke serie gebeurtenissen zullen doorgaan zich in de toekomst te manifesteren. 
Hij legt aan ons uit hoe een galactische of hemels wezen incarneert zoals wij sterrenzaad, of ons over-licht. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van de transcriptie.


Een Uur met Een Engel op 14 oktober 2013

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij: Opduikend in de Schittering van het Menselijke HartsBewustzijn.  Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Golden Age of Gaia en schrijver van Opbouw van Nova Aarde: Naar een Wereld die Werkt voor Iedereen

We hebben vandaag twee gasten – Aartsengel Michaël en de Goddelijke Moeder. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve. 

Steve Beckow: Dank je, Graham. Ik denk dat ons is gezegd dat de Goddelijke Moeder met ons wil spreken. Wij hebben net onze doop klaar in haar energieën van zuiverheid en genade, dus ik vind het heerlijk dat de Goddelijke Moeder eerst wat tegen ons zegt.

Goddelijke Moeder: Gegroet!  Gegroet mijn geliefden, zoete engelen van licht, menselijke wezens van liefde. Welkom. Welkom bij deze Raad en welkom in deze tijd van vereniging en her-vereniging, van ontwaken en Ascentie en het verankeren van mijn plan en dat van jullie, op jullie prachtige planeet Gaia. 

Ieder van jullie heeft mijn oproep geacht – om de energie toe te staan van de schone blauwe  duidelijkheid, om zuiverheid te verankeren, te omhelzen, en ja van genade. En ik en alles, iedereen heeft jullie laten instromen, voortdurend en intens, op jullie tijd, in de vorige week, wat voor jullie informatie, zich vertaalt in een milliseconde in onze tijd, en eonen. Ja, wij zijn zo flexibel. 

Maar ik wil niet alleen jullie felicitaties schenken, maar ook jullie er aan doen denken, door deze infusie, dat jullie de kwaliteit van duidelijkheid hebben gewonnen, van waarheid, van de hogere rijken en hogere dimensies. En dit is reeds deel, nu, van wie jullie zijn. 

Maar dat betekent niet, kind, dat je dat naast je moet neerzetten. In tegendeel. Jullie beginnen er mee te werken, en er mee te spelen, en het zich te laten uitbreiden en groeien, elke dag. Want duidelijkheid is het wat jullie in de schepping van de Nova Aarde laat gaan, je daartoe bevordert, je naartoe duwt.

Wat is het resultaat? En dat is echt waarom ik dit kanaal heb gevraagd, mijn zoete dochter, om over dit onderwerp vandaag te spreken. Wat is het resultaat? Het resultaat, mijn geliefde lieve mensen, is jullie capaciteit om nog meer lief te hebben, om meer volledig lief te hebben, om meer liefde te zijn, om meer intens betrokken te zijn bij liefde, om in de vorm de volheid en de belichaming te zijn, van liefde. Het is de perfectie van jullie wezen.

Als er duidelijkheid is, is er liefde. Jullie harten zijn groter geworden en meer vollediger geopend, voornamelijk voor jezelf, voor de acceptatie en de herkenning, erkenning en de actie van jullie goddelijkheid, jullie weerspiegeling van ons. En daarin zit jullie verbrede capaciteit om je te verbinden met anderen, met alle elementen, met alle koninkrijken, met alle soorten, inclusief jullie sterrenbroeders en zusters, en met elkaar.

Door duidelijkheid komt het kennen van vrede, de verwijdering van chaos en verwarring en beroering, want er is een realisatie niet alleen dat het een illusie is maar dat het een keuze is. En het is een keuze die geen van jullie, echt wil maken. Het is zo eenvoudig en zo recht doorzee. Maar wat gebeurt er als je die verwarring, die afleiding verwijdert?  Dat geeft jullie, in jullie rijk van tijd en ruimte en stoffelijkheid, een groter weten en een grotere ervaring van liefde – met ons, in ons heilig partnerschap, en met elkaar.

Dus, wat komt er dan? Ik vraag jullie – en ja, jullie zullen er aan gewend raken, want ik vraag jullie diverse dingen; ik ga jullie opdrachten geven – ik vraag om jullie partnerschap en om jullie hulp. Ik vraag aan jullie om naar voren te komen in de waarheid van wie jullie zijn. 

De volgende stap is om dat te beoefenen, om te spelen, om je ermee te verbinden, om een grotere liefde te zijn. Laat dit nu bij je opwellen, met mij, en voel de liefde die wij voor elkaar hebben en voor ieder van jullie en de heiligheid van je wezen. En laat die overstromen naar – je familie, je vrienden, naar je zielen familie, naar je gemeenschap. Dit is wat jullie wereld verandert en die zal de stoffelijke werkelijkheid veranderen waarin jullie bestaan. 

Dus, ik verwelkom jullie thuis, schitterende engelen van liefde en ik zegen jullie. Vaarwel. 

Steve: Dank u Moeder. En zeker kan ik nog zeggen omdat Linda een overgang maakt nu, dat ik vergrote liefde voel en duidelijkheid in schrijven en elders. Dus nu verwelkomen wij Aartsengel Michaël. Welkom Lord. 


Aartsengel Michaël: En welkom aan jullie ook, zoals we allemaal buigen voor de Moeder, zoals we altijd doen en altijd zullen doen, en terwijl we buigen heft zij ons op en bemoedigt ons – ja, ook ons – om vrij te vliegen. Dus mijn uitnodiging aan ieder van jullie vandaag, als Aartsengel van Vrede en Strijder van Liefde, is ja, om met mij mee te gaan en met mij te vliegen, bewust. 

Jullie hebben met mij gewerkt al vele, vele jaren, in jullie droom tijd, in je droom staat, in meditatie, in veranderde werkelijkheden. Dus nu geef ik jullie een wenk om dit bewustzijn – nee, niet van oorlog, van wanorde, van marteling en dood – maar van glorie en van vreugde om samen te zijn, en dat dit legioen van lichtwerkers dat zich verenigt en samenkomt over de hele planeet, in de naam van vrede, in de naam van liefde, om te veranderen wat bewust van waarde is geschat, niet in Gaia of op Gaia, maar in het gewone menselijke ras, want Gaia, de koninkrijken, de elementen, die hebben een heel ander soort van waarden dan het menselijke ras heeft. 

Dus waar ik jullie toe uitnodig om te doen, bewust en met mij, is om je bij hen aan te passen. Het is de tijd van jullie Ascentie, individueel en collectief, en jullie gaan, bewust, vastberaden, met een heilige bedoeling naar dat (Ascentie) portaal.

Dit schept, boven en beneden, grote opwinding – geen verwarring, geen zorg over of jullie zullen doorgaan of falen, niets ervan, behalve een voorwaarts vertrouwen en toestaan en erkenning dat jullie niet alleen in je hart bent voorbereid om gewoon de oude illusies aan de kant te zetten maar om werkelijk het nieuwe te omarmen -  wat werkelijk alleen maar nieuw voor je is in deze vorm, in dit leven. En als jullie op één lijn staan met de totaliteit van jullie weten, is het in feite helemaal niet nieuw; het is gewoon een terugkeer naar wie jullie werkelijk zijn.

Dus is het met grote opwinding dat we vandaag komen. Waar wil je beginnen? 

Steve: Nou, Lord, ik hoop dat u me een klein grapje toestaat door te zeggen dat ik hoop dat de Goddelijke Moeder niet uw donder heeft gestolen. Wilt u meer commentaar geven op de specifieke impacts van het geschenk van de Moeder’s energie in de vorige week?

AEM: Weet je, de Moeder steelt altijd mijn donder… [gelach]  … en dat is in orde, want zij schiep de donder in de eerste plaats!
Duidelijkheid.  Ja, zij sprak over dit geschenk – het openen van de poort, de volgende aanpassing en uitbreiding scheppen, wat het vermogen is, het bewuste vermogen en belichaming van liefde. Ik zou nooit wagen om haar tegen te spreken! Naast dat zij absoluut, altijd en eeuwig  correct is!

Maar ik kan praktisch zijn hiermee. Wat brengt de uitgebreide duidelijkheid aan ieder van jullie in wat jullie denken dat jullie hier en nu is?

Jaren al, heb ik jullie aangemoedigd om te dromen, te scheppen, te vormen, om informatie bijeen te brengen over wat jullie hart, je wezen, je ziel werkelijk wenst. Voor sommigen van jullie staat dit al duidelijk voorop.

Maar voor velen van jullie is dit niet het aller voornaamste – en ik zeg dit niet met enige vorm van kritiek, want veel van die redenen dat het niet het aller voornaamste is, is omdat jullie gezorgd hebben voor wat jullie denken dat je Aardse verantwoordelijkheden zijn want ze zijn geboren uit liefde – zorgen voor je familie, een dak boven je hoofd houden, proberen jezelf te disciplineren in een menselijke vorm. Dus er zijn vele redenen. 

En er is angst geweest! Maar de duidelijkheid duwt die angst weg, de vrees voor : “Als ik echt kijk naar wie ik ben, waarom ik hier ben, en wat wil ik eigenlijk, als ik daar echt naar kijk en dat ik dit dan niet kan krijgen of bereiken,dan zal ik zo gebroken zijn, dat ik nooit meer overeind kom.”

Wat dat geschenk van duidelijkheid jullie brengt is de verwijdering van die vrees, want de duidelijkheid van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn en wat je wenst te bereiken staat helemaal vooraan en is beschikbaar voor jullie, buiten al die oude illusies en beperkingen. 

Het andere stuk ervan, als jullie werkelijk jezelf verankeren, en jezelf douchet in deze energie van haar duidelijkheid, is dat de stappen, het plan van welke stappen nodig zijn om dit voor je te verkrijgen, zodat je vooruit gaat, niet als eenzame soldaat – dat is voorbij! – maar als individu , uniek, machtig en prachtig, in conjunctie met dat legioen van lichtwerkers waarover ik spreek, in conjunctie met gelijke denkers en die van een gelijk hart. 

Dus wat duidelijkheid ook doet is een grotere samenwerking creëren, een grotere zin van samenwerken. Want een individu alleen kan heel zelden zijn gehele missie, zijn doel en plan  bereiken.  Als dat mogelijk was, als dat het plan van de Moeder was, wat je dan moest doen is alleen op de planeet incarneren. En dat was niet de manier van hoe je wilde komen. en dat was ook zeker niet het plan van de Moeder.

Het ging om in de volheid te komen van je ontwerp in gemeenschap, in een gemeenschap van vele miljarden, wat op die wijze een druppel in de emmer van het multiversum is. Maar jullie wilden komen en werken in coöperatie, en op manieren die verrijkend waren en expansief en lonend, en gevuld met gelach en vreugde, en  met wisselwerking.

Dus, wat jullie ook gaan zien met de uitbreiding van dit geschenk is meer samenwerking in termen van: “Als jij dit doet, dan kan ik dit stuk doen. en als jij dat stuk doet, dan neem ik dit.” Dat is een werkelijke menselijke schepping en de opbouw van de Nova Aarde. Het is  een in groepen samenkomen.

Waar jullie over dachten waren zaken of corporaties die van het spoor af gingen. Ze kwamen wel bijeen want ze hadden een missie, een bedoeling, een visie – ze wilden iets scheppen. En toen, natuurlijk, werden ze verstrikt in hebzucht en controle. 

Dus, wat jullie doen is terugkeren op zo veel manieren naar de eerste principes. En jullie zeggen dan, “Samen kunnen we scheppen,” iets dat niet alleen vreugdevol en vervullend is en helder voor mij, maar ik kan ook bijdragen en hulp accepteren van mijn familie van de mensheid. 

Er is geen wezen op jullie planeet dat niet geliefd, nodig en gewaardeerd wil worden. Dat is de kern van wie jullie zijn. En jullie kunnen alles wat je wilt ontkennen. Dit is jullie werk systeem. 

Dus het individu dat zegt: “Ik heb niemand nodig. Het maakt me niet uit, “  zit gewoon in ontkenning. Dus wat jullie aan het doen zijn is terugkeren naar dat punt van duidelijkheid dat jullie liefdeswezens zijn en dat jullie liefdevol elkaar kwamen ondersteunen – niet elkaar doden, niet elkaar controleren, geen twijfel of vrees over/voor elkaar hebben, niet om elkaar te verminken, maar om elkaar bij te staan. 

Gaia is een tuin met zo’n schoonheid en diversiteit. Maar het is niet alleen haar schoonheid en diversiteit. Zij heeft het vermogen om jullie allen te voeden, jullie met haar water en lucht te koesteren. Dus die verwoesting van juist die dingen die jullie leven ondersteunen, dat gaat eindigen.

Jullie zegen: “Dat zou radicaal zijn, Michaël, “en ik zeg, “Ja, het is radicaal!”Een van jullie vragen dezer dagen is: ”Waar zitten we in ons Ascentie proces?” En deze schepping, deze creatie in liefde heft jullie op. Die activeert letterlijk jullie vleugels. Is dat duidelijk genoeg?

Steve: Nou, het is duidelijk genoeg. En opnieuw zeg ik tegen de luisterars dat die vraag verder op in mijn lijst stond en u bent er op vooruit gelopen. Wilt u nog meer zeggen daarover, of zullen we naar andere vragen gaan, Lord?

AEM: Laten we verder gaan. 

Steve: Okay. Dank u voor uw antwoord zonder dat ik die hoefde te vragen!
U hebt vaak gezegd dat gebeurtenissen zoals de Openbaring of de doop van duidelijkheid van de Moeder de vorige week, zijn gewoon aparte gevallen van een stroom van gebeurtenissen die zullen gaan gebeuren. Kunt u ons een plaatje geven in grove lijnen van de stroom van gebeurtenissen, waar dit ons brengt en hoe dat wordt georkestreerd?

AEM: Het is een financiële reconstructie. Het is de verschuiving van wat je denkt in de basische, sociale en institutionele waarden. Verschillende weken geleden sprak ik – en ik dacht nogal breedvoerig! – over wat er nodig was, bijvoorbeeld, voor een financiële reconstructie, een her-waardering die er zou moeten plaats vinden. De houding van alle mensen, de landen, de naties, de spelers om die te laten gebeuren om dat te laten plaatsvinden. 

Ik heb nadruk gelegd op spirituele herwaardering en om te onderzoeken en weer te onderzoeken, specifiek in het licht van de Moeder’s geschenken, in jullie eigen spirituele waardering. Dus wat er gebeurt is een serie van gebeurtenissen, wat gaan jullie er van denken en van herkennen. Eerst lijkt het op chaos. Laten we het voorbeeld gebruiken van de huidige situatie in de Verenigde Staten van Amerika met de ‘shutdown’ van de regering. Dit ziet er uit, dit smaakt naar, dit voelt als een impasse, nietwaar?  

Steve: Ja. 

AEM: Maar wat er als chaos verschijnt is een doorbraak.  Ze gebruiken macht – en laat ik je zeggen dat dit een misbruik van macht is – bij enige zeer basische, sociaal ongerechte vragen. En het maakt niet uit. Dit gaat niet over wie er gelijk heeft wie niet. En dit soort splijting en verdeeldheid moet nu direct stoppen. 

Dus wat gebeurt er? En ik voer jullie terug, ik reflecteer nu naar de impasse die plaats vond, niet bij de vredestafels, maar in de intergalactische oorlogen. Toen dat voortduurde, zou er vernietiging komen. En in dit geval, in de grond, waar jullie nu over praten is de vernietiging van een land zijn – niet zijn macht/kracht, maar status en positie in de wereld. 

Nu, ik zeg dit niet voor de vuist weg. Dit is een centraal gebeuren. Dus begrijp wat ik zeg. Jullie hebben het punt bereikt in deze chaos en beroering, deze impasse, waar mensen zeggen: “Dit is belachelijk!”

Het is geen zaak van wie verkeerd  zit of wie gelijk heeft, en wie wie in gijzeling houdt. Er  moet een oplossing komen die gebaseerd is op principes van billijkheid, van gelijkheid, van vertrouwen en van liefde, wat werkt voor de mensen. En wij praten niet gewoon over het volk van de Verenigde Staten, we praten over de mensen van de hele wereld.

Dus, uit een situatie die lijkt op chaos, komen nieuwe ideeën, een nieuwe benadering. Dus, uit wat eruit ziet als een crisis, en uiteindelijke verwarring, en machtsstrijd in de ergste zin van het woord, wordt het nieuwe geboren. 

Komt dat nieuwe gewoon uit wat jullie denken het leiderschap dat er bij is betrokken? Allen die hun rollen prachtig spelen, weten: Dit komt ook vanuit het hart van ieder van jullie die het geschenk van duidelijkheid stuurt, die dit uitbreiden, die meer vrijelijk liefheeft, meer open is en uit jullie inspiratie voor het nieuwe zodat dit wordt geplant in het leiderschap dat ook open staat voor het goddelijke partnerschap en inspiratie die in ieder van hen wordt geïmplanteerd. 

Dus wij gebruiken dit als een voorbeeld van wat wij genoemd hebben “een serie van gebeurtenissen”. Dit zal een domino effect hebben. Verandering, absolute verandering zit in de lucht. En wij bedoelen dat niet alleen sociaal of financieel. Het is ook zeer basisch in termen van hoe mensen zichzelf definiëren. 

Dus, wij hebben gepraat over jullie sterrenbroeders en zusters en waar jullie op gewezen hebben als Disclosure (Onthulling), maar de aanwezigheid van jullie sterrenbroeders aan de hemel en op de grond is onmiskenbaar. Dit is al tientallen jaren onmiskenbaar geweest! Feitelijk al honderden en honderden jaren. 

Maar wat er gebeurt, is dat hun aanwezigheid zo’n gemeenplaats wordt en aangekondigd en erkend is dat wat er gebeurt is hoe de menselijke wezens veranderen. 

Nu, bij jullie, zelfs in de lichtwerker gemeenschap, zijn er van jullie die zeggen: “Ik ben een pilaar,” “Ik ben een wegwijzer,” “Ik ben een poortbewaarder,” “Ik ben een Aarde bewaarder,”Ik ben een healer.” “Ik ben channel/kanaal”, “Ik ben sterrenzaad.” Die verschillen zijn niet anders dan zeggen: “Ik heb bruin haar en blauwe ogen,””Ik ben 1 meter 50.” Ik ben 1 meter 80.”  Niks anders. 

Wat er verandert heeft niks met vreemdelingen te maken. Het is een verschuiving om te begrijpen dat jullie niet alleen nationalisten, of regionalisten zijn, dat jullie niet gewoon bij een land hoorden, of bij een continent, dat jullie universeel zijn, dat jullie galactisch zijn, dat jullie je zelf definiëren – ja, thuis kan Gaia zijn, maar dat jullie deel zijn van een veel groter geheel. 

En dit komt niet, het gaat niet gebeuren in een soort van conflict of angst. Jullie sterrenbroeders en zusters hebben hun werkzaamheden heel verstandig gedaan en ik kan zeggen in grote samenwerking met ons, en met jullie. Dus dat komt niet als een gebeuren van angst of verwarring, of zelfs als drama. Het is gewoon het ontwaken van het collectief voor  een nieuwe en zeer andere werkelijkheid. 

En mijn vrienden, het is prachtig. Dat is weer een ander gebeuren. En we praten hier over een stroom van gebeurtenissen die gebeuren in de volgende, oh, stel maanden, twee, drie maanden. En leg me hier niet verder op vast  dan dat omdat het kanaal gewoon zal afsluiten! 

[gelach]

Dus, er gaan veel dingen gebeuren. Het stoppen van oorlog en conflict, natuurlijk, zit in de kern van mijn missie. En dat komt ook door te begrijpen dat het doelloos is, dat het ten voordele van niemand is – niet voor de agressor, en zeker niet voor het slachtoffer.

Dus is het de verandering van hart. Dat is zo voor Ascentie. En Ascentie is beïnvloedend hoe de werkelijkheid van Gaia eruit ziet, en de werkelijkheid van Gaia is een Ascentie. Dus komen jullie nu in verbinding met de waarheid van hogere dimensies. En ik kan zeggen, terwijl we buigen en ons zelf laten opheffen, dat de Moeder de drijvende kracht achter ons is. 
Dus is het tijd. En alles dat we kunnen zeggen is Halleluja! 

Steve: Nou, dank u Lord. U hebt tegen mij gezegd in onze privé  reading over situaties waarin wij hier op Aarde Galactics ontmoeten, en om mee te beginnen,  velen van ons zijn galactics.
Velen van ons vragen zich af hoe de manier is dat hogere dimensionale wezens incarneren, of “apparit” (verschijnen) – wat ik denk dat uw woord is voor het kort tussen ons te verschijnen. Kunt u met ons praten over hoe galactics en hemelse wezens zichzelf naar de Aarde kunnen brengen – inclusief het over-lichten, incarnatie, aspecten van walk-ins? 

AEM: Ja, daar zullen we een paar uur voor gebruiken! 

Steve: Ah! Nou, dat is een probleem niet? [lachen]

AEM: Nee, ik zal kort zijn, omdat het belangrijk is. En het kanaal heeft met ons veel werk gedaan over aspecten en dus wil ik mensen  aanmoedigen om hier echt naar te kijken. Ieder mens, ieder wezen, ik zelf ingesloten (maar laten we ons gesprek beperken tot de menselijke ervaring) heeft veel aspecten. Het is geen totaliteit of een bi-locatie (op twee plaatsen tegelijk zijn); dit is een aspect van jullie zelf waarmee jullie vaak met mij op een bepaalde missie of bedoeling zijn terwijl je nog heel en compleet in je stoffelijke zelf bent.

Nu, het is belangrijk voor Ascentie dat je niet je aspecten buiten laat zweven in alternatieve werkelijkheden terwijl je ascendeert. Dus, op dit moment vraag ik jullie allemaal, specifiek met de bedoeling van duidelijkheid en integratie, van die duidelijkheid en grotere liefde, om alle stukken, delen om alle aspecten van jezelf, naar huis te roepen.

Laten we nu spreken over een vorm of aspect waar we niet zo duidelijk eerder over hebben gesproken. En dat is als je een aspect bent of een uitstraling – geen apparition/verschijning – een uitstraling bent of een aspect bent van de hogere rijken. 

Dus, bijvoorbeeld, er zijn velen van jullie als je gekozen kanten hebt, als het ware, als je jouw straal hebt gekozen, als je oorspronkelijk bent geboren, dat je jezelf op één lijn hebt gesteld, zeg, met mij, en je draagt die energie. Nu, sommigen op een lichte wijze, en sommigen op dramatische wijze. Dus dan ben je een aspect, niet dat ik jullie overneem, want ik zou dat nooit willen doen. Dat is tegen het rijk van de Moeder, van de vrije wil. 

Maar je neigingen, het aspect van je spirituele zelf is intens verbonden met die energie. Sommigen van jullie zijn diep verbonden met de aspecten en de belichamingen van de energie van de Goddelijke Moeder, van Magdalena, Yeshua, Sanat Kumara, St. Germain, Aartsengel Gabriëlle. Dus is er dat aspect waar je ook diep mee verankerd wilt zijn in je. 

Nu, als je die verbinding hebt, die afstamt – van iemand van ons, maar, opnieuw, ik zal het voorbeeld van mijzelf gebruiken – er zijn keren in het leven, waarop je natuurlijk twee dingen zult voelen – een, soms, het over-lichten (en ik gebruik over-lichten en niet over-schaduwen) van jezelf, van de totaliteit en zoetheid van jouw wezen met mijn energie. 

Je voelt dan soms: “Nou ik moet aan het channelen zijn!” omdat je de energie voelt van onze verbinding, en daar ik een aantal centimeters boven je hoofd zit en mijn energie gewoon door je heen stuur, je zegen, van je houd – jou over-licht! – je geeft, deelt met je, inzicht, informatie, soort van richting die belangrijk voor je is of voor je kring op dat moment of voor een periode tijd. 

Dit over-lichten komt gewoonlijk en gaat weg, afhankelijk van hoe duidelijk jij je verbindt met iemand van ons, elke dag, of bij gelegenheid. Er zijn keren dat je wilt worden over-licht door iemand of een wezen – een aartsengel of een machtige – waar je geen, zullen we zeggen, regelmatige aansluiting bij hebt, maar je werkt dan aan een aspect van jezelf of aan een project waar je op zielenniveau die energie vandaan hebt geroepen. 

Het andere dat we doen, in meditatie – opnieuw op regelmatige basis, voornamelijk afhankelijk van jou en je aanvragen, is dat we samensmelten. Nu denk je hieraan als overweldigend, en dat kan het zijn en als een zeer heilig geschenk, en dat is het, voor jou en voor ons. Maar ik wil ook dat je er op een meer algemene manier over denkt.

Denk aan een reeks van interacties, relaties, die je hebt met degenen waar je van houdt, vanaf de zeer intieme, of zeg maar, van een seksueel partnerschap tot aan je beste vriend, tot aan je meest dichtbije familielid, tot aan je ouders, en dan naar buiten je gemeenschap in. Dus, zeg, als je samen komt met je geliefde, en je ben stoffelijk intiem, maar wat nog belangrijker is, het is een echte relatie,dan ben je intiem in je hart, dan deel je geheimen, wensen, verlangens, vreugde, zoetheid van je hart en jullie smelten samen.

Dat is hetzelfde met de bloedverwant waar je van houdt. Dat is niet fysiek, maar het is belangrijker, spiritueel en emotioneel. Het is mentaal. Het zelfde is met je beste vrienden, je heilige kring, van hen waarvan je niet kunt denken dat je zonder hen verder gaat. 
Jullie smelten de hele tijd je energieën samen, en dat is prachtig en het is heilig.

En zo is het met ons. Wij leven niet in een situatie, omgeving of in een staat van zijn die is afgescheiden of geïsoleerd. Zijn wij unieke uitdrukkingen van het Goddelijke? Ja. Maar wij hebben de hele tijd eb en vloed en smelten samen. Dit is het zoetste geschenk van de Moeder. 

En zo houden we ook van –liefde! – om dat met jullie te hebben. En dus vragen wij jullie soms om in meditatie, in die heilige onderneming, in ceremonie, om onze energieën te combineren. Dit is wat er gebeurt bij een ware channeling. 

Er is een vorm van samengaan, waar de ruimte wordt gedeeld in heilige ceremonie en ondernemen.

Dat is niet permanent want wij willen niet overvleugelen. Maar wat is het wat er gebeurt? Dit versterkt, het maakt je groter. Dit brengt jullie naar een groter niveau van inspiratie en begrijpen, niet alleen van wie jullie zijn en hoe de dingen op Gaia werken, maar wie wij zijn. Dus vullen wij jullie met onze liefde en aanwezigheid. Maar, lief hart, jullie vullen ons ook. Dit is nooit een straat geweest met een richting.  Dit is nooit een eenbaans uitwisseling geweest. 

Als jullie je hart aan ons geven, als jullie ons in je heilige ruimte verwelkomen, is het een samensmelten en is het vereniging, en het is een her-vereniging. En dit wordt meer en meer gedaan, omdat jullie je realiseren dat jullie niet in isolatie of in afscheiding hoeven te leven, dat jullie die eb en vloed willen belichamen. Jullie willen dat Goddelijke partnerschap ook met ons hebben. 

Dus, dit zijn de diverse manieren waarin wij zeer intiem zijn, dichtbij, met jullie werkend en ook ons partnerschap vormend.

Steve: Nou, dank u,  Lord en misschien kan ik hier nog twee vragen stellen en dan u de tijd er tussen laten verdelen.

De eerste is, sommige mensen hebben gezegd dat er 21 aartsengelen zijn geïncarneerd op Aarde. Maar als men daarover probeert te denken, wordt het wat moeilijk, want een aartsengel is zeker niet volledig geïncarneerd in een menselijk lichaam maar zit tegelijkertijd ook in spirituele domeinen.

Dus de eerste vraag is, hoe werkt dit proces van een aartsengel, zeg maar, door te incarneren op Aarde? En de tweede is dat er samengestelde wezens zijn, blijkbaar zoals Merlijn en Jan de Doper en Lord Arcturus. St. Germain was deel van Merlijn maar dan waren er nog andere wezens die eraan deelnamen. 

Kunt u er over praten met ons, ook over het proces van dat er samengestelde wezens zijn? 

AEM:  Ja, dat doe ik graag.
Laten we eerst spreken over die samenstelling, of waar gewezen op kan worden als “groeps zielen”. Want dit kan verwarrend zijn. Aan de ene kant zeggen we je – en de Moeder ziet jullie- als een prachtige, unieke energie die goed is gedefinieerd en die anders is dan iets anders in haar hele omniversum. En dan zeggen wij: “Maar dat was een groepsziel”. Dus laten we dat uitleggen.

Er zijn ondernemingen of situaties waar de opdracht die moet worden gedaan zo onmisbaar is voor de ontvouwing van de Moeder haar plan, of voor de verandering of de richting als een beschaving, misschien, opnieuw moet worden gericht of –opnieuw aan gewerkt, dat een groep zielen bijna op een gebiedende manier zal samenkomen,  als je denkt dat je zegt: “Ik zal gaan en ik zal die rol spelen.” 

Maar door de geschiedenis, van pijn en van wanorde, of misbruik, zijn er keren dat het voordeliger is voor een groep om samen te komen en om elkaar te ondersteunen bij die onderneming van dat specifieke leven. En ik ga nu spreken over wat er normaal gesproken gebeurt, omdat dit belangrijk is. 

Gewoonlijk is er een waar je over kunt denken als een leidende ziel. En die ziel daar kun je over denken als een administrateur of de supervisor van die verzameling, alhoewel dat meer samen werkend is dan dat. En op die zelfde tijd is er misschien een ziel die een heel specifiek talent of vermogen heeft of voltooiing of missie heeft om dat te bewerkstellingen bij die deelname in dat nu-menselijke-wezen leven. 

Dus zullen ze naar het voorfront komen in die specifieke fase. Dus dat is een manier waarop het gebeurt. Een andere is dat de gehele groep er is als ondersteuningsteam, helemaal, maar opnieuw, ze wisselen van plaats uit of ze ondersteunen die leidende ziel bij een missie die zo betekenisvol is dat een groep de voorkeur heeft.  

Nu, dat betekent niet, zeg maar, over de dood van Jan de Doper, bijvoorbeeld, dat die groep doorgaat om onbegrensd samen door te gaan. Dat doen ze niet. Er is verspreiding/verstrooiing. 

Nu, kan er een her-vereniging zijn? Omdat ze goed samen werkten, en omdat er coöperatie was, en dat is een goede combinatie om samen te komen voor een toekomstig of vroeger ondernemen? Ja, maar dat is niet nodig en het gebeurt niet altijd op die manier. 

Als ze deel zijn van een groepsziel, is wat dit gewoonlijk betekent, lief hart, dat ze de ervaring hebben gehad om in/aan een groep deel te nemen met een specifieke missie, maar dat betekent niet dat ze altijd en alleen maar deel van die groepsziel waren. Ze handhaven nog steeds hun unieke vonk. 

Dus, bijvoorbeeld, bij een onderneming kun je goed een intergalactic met een Aarde-bewaarder en een engel in iets samenbrengen want al die variaties zijn nodig.  Dit is een vorm van samenwerking die meer en meer op Aarde wordt bespiegeld, terwijl jullie duidelijker beginnen meer in deze eenheidsvorm binnen te gaan om dingen te doen, dingen om te scheppen zodat jullie samenkomen, en als je op dat niveau van verbintenis/toewijding zit en van liefde, is er een samensmelten van dergelijke energieën, waar je als groep mee werkt. 

En jullie hebben dat gezien. Jullie hebben het zelfs op InLight Radio gezien, de toewijding en de vastberadenheid van de ziel en de liefde die je voor elkaar hebt. 

Steve: ja. 

AEM:  Maar dan ga je weer apart staan, en ieder van jullie hebben je eigen facetten en je eigen… [onverstaanbaar] groepsziel. Is dat duidelijk?  

Steve: Ja, dat is duidelijk. En wat dan met het geval van een aartsengel die incarneert? Dat hele stuk van de aartsengel incarneert niet, wel?  Wat gebeurt dan? 

AEM: Het  menselijk wezen is wat ze zeggen over-licht op voortdurende basis door dat wezen, door die aartsengel. Nu, de aartsengel doorkruist geen menselijke keuze, de vrije wil. Dus zul je zeggen: “Nou, ik kan mogelijk geen een aartsengel zijn, want kijk in de tijd dat ik dat deed… was dat toch wel een vreselijk iets om te doen!” 

Nou, dat is niet zo. En wij hebben een lange geschiedenis van aartsengelen die van het pad af vielen en die afschuwelijke dingen deden. De sleutel hier is niet-oordelen, niet waar?  

Maar als een aartsengel incarneert of de energie van dat wezen over-licht, is het voornamelijk en eerstens van die aartsengel. Zo eenvoudig is dat. 
Je zult merken, als je de tijd neemt, dat er een andere kwaliteit is bij die individuen. 

Het is geen geval van een mens die in volheid is, want de aartsengel zweeft er nog boven. Ze kunnen niet – nou, ze konden het wel – volledig het individu belichamen, alhoewel er momenten zijn waarop de volledigheid van die aanwezigheid bekend en gevoeld wordt, en gevierd wordt. Het is een unieke en zeer ongewone situatie. 

Steve:  En wat is er dan met walk-ins en vervlochten walk-ins, Lord? 

AEM: Er komt een tijd waarin sommige mensen niet langer meer tolereren om in de vorm te zijn. En dus is er een overeenkomst met een wezen dat al naar deze kant is overgegaan en die zijn missie wil completeren, en dat ze eigenlijk van plaats ruilen.

En als dat gebeurt is het gewoonlijk voor een paar maanden. Dit wordt vaak geassocieerd door een ziekte of met een afbraak van iets. En daar vindt dan die overdracht plaats. Het individu dat opduikt is niet langer precies de persoon die zijn lichaam heeft verlaten. Alhoewel het gewoonlijk zo is dat de persoonlijkheid, de missie en de bedoeling van de walk-in zodanig is dat de familie zich realiseert dat het individu niet langer dezelfde persoon is. 

Een vervlochten walk-in is het bewuste besef en de onderlinge dooreen gestrengeldheid van een aantal zielen, gewoonlijk twee of drie, tot een verenigd geheel waar iedereen zich bewust is en er aan deelneemt. 

Steve:  Dit is heel moeilijk je voor te stellen.

AEM: Opnieuw, dit is heel ongewoon. Een vervlochten walk-in is zeer, zeer ongewoon.

Steve: Hmm. Okay. Ik denk dat ik net de muziek hoorde opkomen, Lord. En voor ons is de tijd al afgelopen.   Ongelukkig genoeg. 

AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede, beste vriend. 

Steve: Dank u, Lord. Dank u zeer.

AEM: Vaarwel. 

Steve: Vaarwel. 


Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html