Labels

Thursday, January 31, 2013

28-01-2013 Steve Beckow met EngeluurSteve Beckow met Een Uur met een Engel, met AEMichaël op 28 jan. 2013:  Het is Tijd om JeZelf aan Jezelf Bekend te Maken.    

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/01/archangel-michael-it-is-time-to-declare-yourself/

Aartsengel Michaël gaat vandaag verder met zijn gesprek over hoe ons werk te beginnen om Nova Aarde te co-creëren. Hij vertelt ons dat vanaf dit moment naar voren de praktijk/oefening van goddelijke kwaliteiten onze constante bezigheid zal zijn tot aan de dag waarop wij weer samensmelten met de Bron. Deze goddelijke kwaliteiten zijn het begin, het midden en het eind van ons werk in het bouwen van Nova Aarde.
Hij zegt dat het tijd is om onszelf bekend te maken en om ons werk te beginnen om de Nieuwe Periode op Aarde te brengen. Het is tijd om te handelen. De daden die we nu stellen zijn waarvoor we kwamen op Aarde om te doen. Het zijn onze redenen om in deze tijd bij het menselijk collectief te komen. Hij vertelt ons mee te delen hoe we aan het veranderen zijn en verzekert ons dat de energieën die de planeet eerder binnenstroomden doorgaan met stromen en in feite aan het toenemen zijn. Hij somt op hoe we dingen kunnen doen om Gaia en het collectief in deze tijd te dienen. Dank aan Ellen voor een buitengewoon snelle teruggave. 

Een Uur met een Engel met Aartsengel Michaël op 28 januari 2013  

Graham Dewyea: hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking en met Steve Beckow van De Gouden Periode van Gaia. (The Golden Age of Gaia).
Het is me een genoegen bij jullie allen te zijn.
Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Graham. En welkom Aartsengel Michaël. 
Aartsengel Michaël: En welkom aan jullie. Welkom aan iedereen van jullie. Ik breng jullie mijn vrede, mijn liefde, mijn blauwe vlam van waarheid. Ik breng jullie mijn lachen en mijn vreugde. Ik breng jullie bevrijding van wat je ook graag wilt loslaten, want dit is de tijd en de gelegenheid om dit gewoon aan mij te geven, het zware, deze last, alles dat niet van vreugde is, van liefde, van zoetheid, van vriendelijkheid en consideratie. Ja, ik ben de strijder van vrede. Ik ben de aartsengel van liefde. 
Lang geleden gaf ik jullie mijn zwaard en mijn schild en jullie hebben die op veelvoudige manieren gebruikt. Maar het is ook nuttig om die gewoon te gebruiken om oud denken, oude pijnen, oude smarten, oude wonden los te maken, los te snijden. En ik ben blij met deze tijd samen, vanavond, en iedere avond, om jullie te helpen bij deze onderneming.
Maar we weten dat dit niet het focus en de kern is waarover wij vandaag spreken. Maar ik wil me nog steeds uitbreiden op deze wijze. Lief hart, waar wil je vandaag mee beginnen?
Steve: Dank u Lord. Nou, ik denk dat u weet en ik denk dat u ook dezelfde wens hebt, dat de volgende 60 minuten onze gelegenheid is om meer van u te horen over wat wij lichtwerkers zouden moeten doen om Nova Aarde op te bouwen, te co-creëren. 
Vorige week raakte u een beetje het innerlijke werk aan, om goddelijke kwaliteiten meester te worden. Maar ik zal heel gelukkig zijn om meer te horen over dat onderwerp. Maar ook dat  we naar de buitenste sociale arena kunnen gaan en horen wat wij lichtwerkers kunnen doen in de buitenste wereld om Nova Aarde op te bouwen, specifiek vrede in de wereld, en eind aan discriminatie, vervolging te maken en andere bronnen van conflict, wat u ons ook wilt meedelen, wat ons zal laten voortgaan, terwijl we niet echt financiële bronnen hebben om dingen te doen zoals het houden van conferenties.
Dus, als u ons een plaatje kunt geven van wat het is dat we kunnen doen om Nova Aarde te co-creëren, dan zal zeer welkom zijn. 
AEM: En het is zeer welkom ook aan deze kant, om de gelegenheid te hebben om over dit onderwerp te praten. Want de opbouw van Nova Aarde komt ook vanuit en straalt vanuit de verankering van jullie inter-dimensionaal, multi-dimensionaal nova wezen.  Ik heb bij ons laatste bezoek gezegd dat jullie hier al een tijd mee hebben gewerkt en omdat we niet op een of andere wijze het werk dat al is gedaan willen negeren of minimaliseren – want het is monumentaal geweest – dus laten we daar mee beginnen. 
Laten we bij ieder van jullie beginnen als je in de spiegel kijkt, of dat nu werkelijk, etherisch, stoffelijk, mentaal, emotioneel is. Kijk in de spiegel en zie wie je bent, de waarheid van wie je bent, niet gewoon de beeltenis die je geschapen hebt of het pak of de kleding[lichaam] die je hebt aangetrokken bij deze korte onderneming [dit leven], en erken het werk, het loslaten, de reiniging, de schoonmaking, en wat je doet, wat jij denkt dat goede daden zijn, zoals liefdevolle daden, als daden door beschouwing, door vriendelijkheid, politiek activisme, sociaal activisme. 
Kijk naar jezelf en begin dan daar direct jezelf vertrouwen te geven die verdiend is, door jezelf de onwrikbare liefde te geven die jij verdiend hebt. Want, zoete engelen, jullie hebben het verdiend. En ja, ik gebruik die term zeer speciaal, omdat de meesten van jullie die hier over denken, over het woord “verdienen” denken alsof dat vastzit aan geld, als vastzittend aan rijkdom of overvloed.
Dus als je dan denkt: “Wat heb ik gedaan om overvloed te verdienen, om gemak(comfort) te verdienen, om het vermogen te verdienen om verder te gaan op wijzen die ik wil en wens en die ik co-creëer?”Denk aan wat je al gedaan hebt. En daarmee willen wij niet het feit afwijzen dat jullie inter-dimensionaal aan het verschuiven zijn, dat jullie, met Gaia, inter-dimensionaal verankerd zijn in de Vijfde, dat jullie met het collectief van de mensheid in de Derde aan het werken zijn, en demonstreren en helpen, dat jullie de overblijfselen aan het opschonen zijn van de oude Derde. Dus, begin daar en laten we samen verder vliegen. 
De nadruk op wat er van binnen blijft zitten en daarom naar buiten wordt getoond in jullie sociale, politieke, economische, gemeenschappelijke arena is zeer belangrijk. Als je je niet bekommerd om – en ik bedoel dan diepe, waardige, liefde, achting en waarde hebt –voor jezelf, voor jezelf zoals je nu bent in wat ik noem dit pak met kleren, eerbied voor de grotere jij, de eeuwige jij, de oneindige jij, als je daar niet begint met liefde en eerbied voor jezelf, hoe kun je dat dan naar anderen overbrengen?
Hoe vorm je op een of andere wijze, of doe je alsof, of breid je jezelf op manieren uit die betekenisvol en solide zijn? Omdat waar wij over praten in termen van opbouw en verankering van Nova Aarde is vastheid, niet gewoon iets dat voorbij gaat of een gril. We praten over de kernverschuiving en verandering van wat deze planeet is, doet, naar buiten laat zien, beleeft en hoe dat weerspiegeld wordt door en met Gaia in jullie, in ieder van jullie.
Zoals jullie weten, zoals jullie hebben geschreven, zoals je gehoord hebt van ons, als je je focust op de zegeningen en de deugden, als je je richt op goddelijke kwaliteiten, dan stellen jullie de waarheid veilig en word je de waarheid van wat je wilt ervaren en co-creëert met wat jullie denken wat - en ik benadruk het woord ‘denken’- als de materiële wereld. Want, echt, wat is de materiële wereld? Het meest ervan is in ieder geval illusie. Deze is gewoon een collectie atomen, van energie, die jullie vormen wat jullie denken dat een vaste vorm is. 
Instellingen hebben geen vaste vorm. Geloofstelsels hebben geen vaste vorm. Ze verschijnen, en jullie gaan geloven dat ze dat wel doen, maar dat doen ze niet. Jullie kunnen gebouwen bouwen, kantoorgebouwen, instituutgebouwen om deze geloofstelsels behuizing te geven en te vertegenwoordigen, maar de instellingen, de stelsels zelf, hebben geen vaste vorm. 
Dus wat hebben ze wel? Ze hebben kwaliteiten. En velen ervan zijn aan het desintegreren, zelfs terwijl we spreken, vanavond, omdat de kwaliteiten die veel van jullie oude Derde gevormd hebben, de oude Aarde instituten, gebaseerd zijn op illusies die jullie niet meer willen belichamen – controle en gebrek, al de dissen – disease (ziekte) disappointment (teleurstelling), despair (wanhoop). Dus hoe ga je beginnen? En hoe begin je met de illusie – en ja, we zullen hierover spreken – de illusie dat je geen geld hebt? 
Laten we spreken over de formulering en de fundering van macht. En we bedoelen geen macht in de zin waarop het is gebruikt, als met controle scenario’s. We bedoelen macht in de zin van een individu, en daarom een groep, of een groot collectief, dat een pad aanneemt. En dat is het pad van vrijheid, het is een pad van zelf-beschikking(onafhankelijkheid) en het is een wijze van leven, van bestaan, dat gebaseerd is op die goddelijke kwaliteiten.
Je kunt moe worden van het horen dat ik dit zeg. Dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval verder, door te zeggen dat het begin, het midden en het eind van het creëren van Nova Aarde de belichaming is van die kwaliteiten in jullie. Dus, door je dag heen, door je uren van waken en slapen heen, vraag jezelf af: “Voel ik, beleef ik, voelt dit als sereenheid, zuiverheid, genade, consideratie, matigheid, omzichtigheid, vreugde?”
En als dat niet zo is, en jullie doen dit totdat het absoluut een tweede natuur wordt, als het zo niet voelt, dan kun je even een moment nemen en zeggen: “Nou, waar lijkt het dan wel op? Is het gewoon het oude dat omhoog komt om los te laten?. Is het een oude vasana?(neiging) Is het de energie van iemand anders uit het collectief dat ik help helen en schoonmaken?”
Je kunt dit kort identificeren, als je dat wilt – en ik zeg dat, het zit in die keuze, het zit niet in de noodzaak om te identificeren, omdat nogal eerlijk, als het geen goddelijke kwaliteit is, als het niet uit de paraplu van liefde komt, dan is er absoluut geen punt om hier nog een moment langer aan te besteden. Maar de menselijke aard is zodanig, op dit moment nog, dat je wilt begrijpen wat er gebeurt, dus ga verder. Maar gebruik mijn blauwe vlam van waarheid als je dat doet, alsjeblieft. Ik voel me geëerd en blij om jullie op deze manier te helpen. 
En dan breidt dit zich uit van mens tot mens tot mens. Jullie kunnen niet onvriendelijk zijn, wreed, nonchalant, minachtend, arrogant of proberen om iemand anders te beheersen in een of andere vorm van persoonlijke of inter-persoonlijke relatie, inclusief jezelf, en dan zeggen naar buiten: “Hoe bouw ik Nova Aarde?” Omdat dit niet werkt. Dat is de fundering. Het zijn de pilaren. Het is de harde onderlaag. En het wordt makkelijker en makkelijker, niet alleen omdat je doorgaat, weet je, om door de energieën van Moeder en Vader te worden overstroomd.
Wij stopten de stroom van die energieën niet. Jullie stopten de stroom van het Gezelschap van de Hemel niet, van de Raad van Liefde, van jullie sterrenbroeders en zusters niet. Dit gaat allemaal verder. 
Gaia, in haar verschuiving, overstroomt jullie ook met de zoetheid van in leven zijn, van het in je vorm zijn, zoals je die nog nooit eerder hebt gekend. Jullie kunnen momenten hebben gekend toen je in een oorspronkelijk bos zat of bij een meer of een oceaan of in een grot, toen je dit moment voelde van zuivere verrukkelijke verbinding, maar nu overstroomt zij jullie en dit is het nieuwe normale.
Dus jullie genegenheid om gewoon in deze staat te blijven van verbinding en het gevoel van onderlinge verbondenheid, niet alleen met het menselijk collectief, maar met alles, groeit substantieel, buitengewoon, iedere dag, ieder uur.
Dus jullie wens wat dit betreft is waarom we deze conversatie hebben vandaag, is om echt druk te worden, en Nova Aarde te scheppen die is begonnen zich te verbreden. De wens is om de weerspiegeling te zien van wat er echt in jullie zit op een grote uitwendige, grootse wijze, wordt bijna een drive, niet een dwanghandeling, maar een instinctieve drive. Het is alsof jullie het werkelijke Noorden zoeken en jullie hebben je kompas setje en je dwaalt niet van je koers af. 
Nu, zoals ik eerder tegen jullie heb gezegd, betekent dat er geen uitschieters zitten in het kompas, op de radar? Ja, die zijn er. Maar meer en meer wat jullie merken als co-creators, als schepper ras, is dat die obstakels en het puin erbinnen en erbuiten – omdat er een schoonmaak aan de buitenkant is, dat is absoluut zeker – dat deze obstakels minder en minder en minder worden. 
Jullie zeggen tegen me: “Michaël, hoe begin ik?”En wat is je voorstel is, en ik bedoel niet gewoon jullie van de  ‘Gouden periode van Gaia,’ of van de InLight radio, maar ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, mijn broeders en zusters van licht, wat ik tegen ieder van jullie zeg is dat jullie al zijn begonnen, jullie bouwen je platform in je en dat jullie zullen bewerken om volledig aan de creatie van Nova Aarde deel te nemen. 
Dat betekent actie. En voor zo velen van jullie – en ik zeg dit op geen andere manier dan met liefde – velen van jullie zijn buitengewoon terughoudend geweest om naar voor te stappen in wat je zou denken als actie, in het publiek of privé. Jullie zeggen me: “Maar Lord, natuurlijk zijn we terughoudend. We hebben telkens en telkens weer tegen onze vrienden gezegd, aan onze families, dat dit of dat zou gebeuren. Hebt u 21 dec. 2012 vergeten? Er zijn velen die gewoon naar ons kijken alsof we het treurig fout hadden en uit een ander planetair stelsel komen.”
Nou, in feite komen de meeste van jullie daar vandaan.
En wat ik tegen jullie zeg is ja, er zijn obstakels, er is rommel, er zijn die angsten. Het is de angst om naar voren te komen en jezelf aan jezelf bekend te maken, en om open te staan voor kritiek, om belachelijk te zijn, teleurgesteld, en ik durf te zeggen ook uit angst om te falen. Dat alles, mijn geliefde vrienden moet weg. En dat is waar ik mee ben begonnen vandaag, door te zeggen, geef het aan mij, geef het aan Rafaël, geef het aan St. Germain, geef het aan de Moeder, geef het aan Jeshua, geef het aan je gidsen, maar laat het los. 
En waarom laat je dit los? Omdat het niet het soort van liefhebben van jezelf is. 
Dus wij vragen van je bij het creëren van Nova Aarde om naar voren te komen op concrete, zichtbare, betekenisvolle manieren. Nu, wat betekent het? Nou ik zal jullie vertellen wat het niet betekent. We vragen je niet om jullie de voeten te spoelen. Maar we vragen, verzoeken jullie, en ja, bieden je aan, helpen je, dat je voortdurend je licht laat schijnen, dagelijks, zichtbaar. En het maakt niet uit, hoe je het toneel kiest, want dat is uniek voor de bedoeling van je ziel, jullie keuzes, jullie reis. 
Maar wat ik aan je voor stel is om in deze tijd van de verschuiving en in deze tijd van overgang, dat velen van jullie, als je het nog niet beleefd hebt, dat jullie een betekenisvolle verschuiving beleeft in wat het is wat je wilt doen. En zelfs als je terugkeert naar dezelfde baan, dezelfde betrekking die je al 20 jaren hebt gedaan, je gevoel over hoe je die gaat doen, en wat het is dat je werkelijk aan het doen bent en dat deze invulling aan het veranderen is. 
Het is tijd dat je jezelf aan jou bekend maakt. Dat is het grootste naar voren stappen om Nova Aarde te creëren. 
En wat betekent het jezelf aan jezelf bekend maken? Wat betekent dit nu in praktische termen? Ja,ik kan een heel praktische aartsengel zijn. Het betekent niet dat je moet bekend maken, dat je tegen je gidsen en engelen en aartsengelen praat op regelmatige basis. Het betekent niet dat je jezelf bekend maakt van wat je weet en je sterrenbroeders en zusters op regelmatige basis bezoekt. 
Maar wat betekent het?  Dat je begint te handelen en woorden uit te spreken, en daden van liefde doet.
Heel vaak, ondanks de setting, zijn menselijke uitwisselingen door controle beladen met controle, politieke intrige, wens om op een negatieve manier te vernietigen, wens om gedachten en daden van andere mensen te controleren en om jezelf te vergoeilijken, om jezelf  op manieren te presenteren waarvan je denkt dat die aanvaardbaar zijn voor degenen waar je een verbinding mee hebt, of het nu je familie is, je partner, je buurman of je plek op het werk. 
Dat je klein maken moet absoluut vandaag stoppen. Jullie, ieder van jullie, zijn massale, enorme zielen, energiewezens die in deze tijd van verandering naar de Aarde zijn gekomen, eenvoudig om die reden, om deel en een katalysator te zijn en om agenten – en engelen – van verandering te zijn. Dus als je niet deelneemt en de verandering demonstreert en belichaamt, dan ontken je wie je bent. Jullie beroven jezelf van de ervaring waarom je naar de Aarde kwam om die te ervaren.
Nu, als je nu even een moment neemt en over andere levens nadenkt, andere werkelijkheden, zelfs andere planetaire situaties, dan hebben jullie dat al eerder gedaan. Er is geen noodzaak om die te herhalen, omdat dat allemaal in ellende, verdriet, pijn en smart eindigde voor jullie zelf en voor anderen. 
Velen van jullie beginnen ook nieuwe ambities te krijgen. Jullie willen compleet veranderen wat je aan het doen bent, niet alleen intern, of zelfs niet inter-persoonlijk, in een privé situatie,maar wat jullie doen in de buitenste wereld. Je kunt je dan ook zeer niet-verbonden voelen met wat je in het verleden hebt gedaan. Negeer of minimaliseer deze gevoelens niet, die inspiraties, die neigingen, omdat ze niet alleen van deze kant komen, maar jullie eigen ziel Zelf inspireert je om duidelijker in verbinding te treden met je missie en je bedoeling.
Dus voor sommigen van jullie laat dat wat je in het verleden hebt gedaan op een meer uitbundiger, duidelijke, overvloedige wijze gebeuren. En dan voor sommigen van jullie laat die geheel nieuwe avonturen beginnen.
Het denken – en dit is waarom jullie aan een gebrek van financiële ondersteuning  denken, en DAT zal naar voren komen – maar het denken dat je iets niet kunt doen omdat je geen geld hebt, zal worden gewist. Wat jullie doen is door dat geloofstelsel heen breken naar het denken en het weten, de verankering van de overvloed van Gaia, van al haar rijkdom, van al haar bronnen en nog veel meer, absoluut beschikbaar voor jullie is. Dus de belemmering van wat jullie dachten wat een buitenste ondersteuning is – omdat de meesten van jullie aan geld denken en aan financiën als buitenste ondersteuning – jullie breken daar doorheen. 
Dus jullie stappen in nieuwe regels/wetten. Jullie stappen naar voren als agenten van radicale verandering. Jullie stappen naar voren als agenten van gefocuste intentie en actie. Zodat alles – en ja, oefening maakt dat volmaakt – alles dat jullie doen in verbinding is met wie jullie zijn en met de Ene.
Nu, ik kan je horen – en ik kan velen van jullie horen – zeggen: “Michaël, help! Ik weet niet of ik dat kan doen. Ik weet niet of ik dat heb om dat te doen.”Natuurlijk zullen wij helpen. Het is onze bedoeling, onze vreugde en onze toewijding, onze heilige belofte niet alleen aan de Moeder maar aan ieder van jullie, dat we zullen helpen. Maar talm niet. Stop niet. Omdat dit een proces is en het is een proces van betekenisvolle verandering. 
Nu, voordat ik verder ga, beste Steve, heb jij nog vragen over wat ik gezegd heb?
Steve: Ik  kan een aantal vragen stellen. Dat waardeer ik.
AEM: Absoluut, beste vriend.
Steve: Maar eerst, kunt u voor de luisteraars bevestigen, als ik juist ben, in wat ik ga zeggen. Vanaf dit moment en verder, hebben we nu de kwaliteiten van de oude Derde Dimensie achter ons gelaten, de oude paradigma’s van afscheiding, van conflict, van competitie, controle enz. en we belichamen nu de goddelijke kwaliteiten. Maar dat is iets dat doorgaat, nu, vanaf dit moment tot aan de dag dat we samen smelten met de Ene. Is dat juist?
AEM: Dat is juist.
Steve: Dus, de goddelijke kwaliteiten incorporeren is niet iets dat we zullen doen, zeg, in de volgende drie maanden van het jaar. We hebben onze marsorders vanaf nu tot aan het eind van wat je kunt zien als tijd.
AEM: Het is de verbinding die altijd het plan is geweest. Ja, het zijn jullie marsorders tot aan het einde der tijden, tot aan de tijd dat je teruggaat in de Ene. En laten we je zeggen… nee, laten we dat met jullie delen. 
Jullie zullen de goddelijke kwaliteiten niet in een aantal maanden verankeren. Denk er aan hoe lang de oude Derde bleef hangen, en hoe vast die illusies waren. Dus een van de wachtwoorden die jullie incorporeren in je dagelijkse leven is vriendelijkheid, zachtaardigheid, consideratie.  Omdat het niet bereikt is [door gewoon te zeggen] “nou, ik ga de incarnatie worden van goddelijke kwaliteiten.”  Maar ik heb wel wat beter nieuws dan dat. 
 Elk van die goddelijke kwaliteiten stopt nooit met groeien en zich verbreden, in jullie en als die in jullie groter wordt, in je planeet, op je planeet, en ook in jullie planeet, en in je galaxy, en in jullie universum. Dus het rimpel effect is oneindig.
Dus bijvoorbeeld, als je voor blijheid kiest, zeg je niet: “Op donderdag, de tweede week in februari, heb ik mijn vreugde verankerd.” Nee, dat is niet hoe het werkt. Als je vreugde verankert, vieren wij het met jullie, en de regenbogen zullen aan de hemel en rond de Maan staan. Maar dat zal dan doorgaan zich uit te breiden. 
Jullie hebben over verrukking gesproken, mijn vriend, en verrukking is een staat van zijn. maar het is een staat van zijn die zich verbreedt en verbreedt totdat je gewoon en totaal bent waarvoor je altijd bent bedoelt, en dat was het hartsbewustzijn. 
Dus, je bent juist met je vraag en met je verklaring.
Steve: Laat me dan nog een vraag stellen, Lord. Die realisaties kruipen in me omhoog. Ik, ikzelf, misschien nog wat andere mensen van het Nova Aarde team, zijn door heel veel testende situaties gegaan, veel beproevingen, zoals bijvoorbeeld, die Neptune expeditie, of zelfs 21 dec. 2012. En, nou dat is soms moeilijk geweest.
En wat ik lijk te merken is dat ons nut als lichtwerkers omhoog lijkt te gaan in de mate dat we een wens om goed te lijken,  kunnen loslaten, een wens om het juist te hebben, een wens om uit dingen omhoog te rijzen terwijl onze reputatie nog in tact is. Ik lach omdat ik sommige verlichte meesters heb zien praten over de spirituele zoeker die als een gevangen vrouw is.  Daar maken ze al grappen over.  Maar in de zin van, we moeten, schijnt het, geen aandacht meer hebben voor onze reputatie, ons financiële succes, of we nu goed lijken te zijn of niet. 
Ben ik daar juist in?
AEM: Je bent juist hierin. En laten we zeggen, de enige reputatie die vóór alles telt is je reputatie in de hemel, je reputatie van en naast de Moeder staan. En die is altijd van goud geweest. Dat kan niet anders. Maar ja, als je dit aan de oude Aardse behoefte koppelt om goed te lijken, om de uitrusting te hebben van wat de gemeenschap je heeft verteld die je nodig hebt, wat je wenst, wat je moet krijgen, wat je dan doet is je aan iets vastzetten dat een valse illusie is. 
Laten we jullie dan ook zeggen – en ik stel voor ook aan ieder van jullie die luistert – jullie zijn getest. Nu, telkens zijn jullie getest, en jullie zijn doorgegaan, het is een handeling van vertrouwen, het is een handeling van trouw, en het is een handeling van zuivere hardnekkigheid, die, ondanks wat ook, jullie dat doen, omdat je ziel dit van je vraagt. 
Er zijn niet gewoon testen die de hemel aan jullie heeft gestuurd, of die het Gezelschap heeft bedacht. Het zijn ook dingen die jullie zelf hebben gecreëerd, samen met elkaar, met jezelf, met je Hoger Zelf, en ja, soms met ons. En jullie zijn door deze testen met vliegende kleuren (vaandels?)heen gegleden.
En er zijn veel, veel verschillende soorten testen – ja, reputatie, rijkdom, gezondheid, veiligheid, relaties. En degenen van jullie die hebben gekozen, want door jullie keuze, jullie bedoeling van de ziel, jullie missie, jullie maaksel, om iets meer in de openbare arena te staan, zullen we zeggen, als je door deze beproevingen en testen gaat, dan is er niemand waartegen je kunt zeggen terwijl je Nova Aarde opbouwt, en zij zeggen: ”Ja, maar wat dan met….?” Je kunt tegen hen zeggen, heel eerlijk, “Ja, ik ben er geweest. Ik ben er doorheen gegaan. Ik ben door de storm heengegaan, en hier ben ik.”
En dus gaan we verder. Het gaat over loslaten. Opnieuw, dat is niet een van die populaire woorden. Maar het gaat over het loslaten van verwachtingen en vastzitten aan de enige werkelijkheid die waarheid is, en dat is de liefde en de ontvouwing van liefde en de verankering aan de vorm in dit leven op jullie planeet, op deze prachtige Gaia. Want de lessen, de leringen, de ervaring die jullie hebben bijeengegaard en verzameld zijn ook de sjablonen door het hele multiversum heen. 
Dus niet alleen verankeren jullie goddelijke kwaliteiten en laten zien hoe die eruit zien, hoe dit werkt, hoe dit zich opbouwt in de vorm, jullie verzamelen ook leringen van hoe je in termen van feitelijkheid met andere beschavingen deelt, die voor en na jullie kwamen, tussen twee haakjes. Want, vergeet dit niet dat tijd slechts een constructie is van binnen waar jullie mee werken.
Dus, als jullie voelen dat je zulke betekenisvolle problemen hebt gehad, en mijn geliefde vrienden, jullie hebben die in je hart gehad, in je denken, in je emotionele veld, en jullie hebben ’s nachts  gehuild en jullie hebben je ziel onderzocht en jullie hebben nog steeds gezegd: “Nee, ik wil vooruit gaan, en ik kies voor liefde.” Niet omdat dit het makkelijkste pad is, maar omdat dat het enige pad is. Het is het pad van vrede, en het is het pad van vervulling. 
Steve: Het lijkt dat loslaten essentieel is voor de ervaring van verrukking, Lord. Maar voordat we daarin gaan, kunnen we de overblijvende tijd gebruiken, misschien – als u dat goed vindt – om ons te richten op de buitenste sociale wereld? Kunt u de lichtwerkers vertellen wat ze kunnen doen, niet in de binnenste wereld van zichzelf, waar ze de goddelijke kwaliteiten incorporeren, maar in de buitenste wereld, waar vrede nog niet heerst, waar overvloed nog niet is, waar er condities zijn zoals dakloosheid en ziekte en invaliditeit. Kunt u ons vertellen wat jullie van ons verwachten of ons in deze tijd  willen laten doen in dat rijk?
AEM: Ik ben heel blij om een beetje mee te delen van dingen die jullie konden doen en waarmee wij dolblij zijn om jullie mee te helpen. Onderschat de sociale media niet. Het gehele internet is een geschenk geweest, zoals jullie goed weten, van jullie sterrenbroeders en zusters. En dat wordt omgevormd naar het universele internet wat een systeem van communicatie is door het multiversum heen. Dus dat is een ding waarbij wij jullie aanmoedigen dit te doen.
Nu, er is een fijne balans tussen het krijgen van een verslaving of obsessie voor het internet en voor sociale media. Dus is het een betekenisvol uitstapje in het internet en de sociale media, net zo als jullie platform dat doet, maar er zijn nog andere manieren waarbij jullie je zelf kunnen bekend maken. 
Bijvoorbeeld, velen van jullie zitten op sociale platforms zoals Facebook, en jullie gebruiken dit om plaatjes van je kinderen mee te delen, van je hond, je huis, je bloemen en het nieuws van de dag. Maar maken jullie ook bekend wat je gelooft dat waar is? Maak je bekend dat dit een gelegenheid is tot verandering of deel je ook enkele van de subtiele veranderingen mee  die je in jezelf voelt?  “Ik voel me vandaag anders. Ik weet het niet, maar ik voel dat de planeet aan het veranderen is. Liefde wordt belangrijker.”(1) 
Dat soort verklaring raakt de harten van duizenden aan en dan miljoenen. Het zelfde met de media, zoals Youtube, de video’s, radio shows. Maar kies je platforms uit. Sommigen van jullie – feitelijk, velen van jullie – hebben een unieke positie om politiek betrokken te zijn. Nu, sommigen van jullie zullen betrokken raken op het onderste niveau van de achterban of op een nationaal niveau van het landelijk niveau – het maakt niet uit bij jullie eigen politieke situatie in je eigen land. Jullie zijn hier niet om dat spel (mee) te spelen zoals het is, omdat, denk daar over na, dat is gewoon een bel die zal worden doorgeprikt en uiteen geblazen. 
Jullie zijn hier om het nieuwe te verankeren, de nieuwe ideeën, de nieuwe voorbeelden, de nieuwe nadruk op het bouwen van een gemeenschap en een stem voor de gemeenschap, voor prioriteiten om mee te delen en gelijkheid, het opruimen van dakloosheid , bijvoorbeeld. En sociale welzijnsprogramma’s die iedereen in armoe houdt. 
Sommigen van jullie zijn uniek voorbereid en hebben een positie om het werk van educatie te beginnen, en dat kan educatie zijn in de nieuwste zin van het woord, om met de nieuwe kinderen van de Aarde te werken of educatie in traditionele zin. Maar opnieuw, als jullie naar die nieuwe platforms gaan, breng je niet alleen jouw licht, dat betekenisvol is - het is groter dan ooit eerder. Maar je brengt dan ook verandering jouw verandering van houding, informatie en je positie.
Nu, zullen sommige mensen dan poe-poe tegen je zeggen en jullie afwijzen?  Ja, maar dat maakt niet uit. Ga door. Betrek jezelf in bewegingen zoals Occupy (Bezetting). Ga bij Actie NU. Betrek jezelf ergens in, of het nu een gemeenschappelijke actiegroep is, of een gemeenschappelijk panel is, zelfs sommige van de op geloof gebaseerde kerken, omdat als dat jouw werk is, dan is dat waar je voor hebt gekozen om daar aanwezig te zijn, dan zo zij het. Want wat mensen nu denken over godsdienst gaat in de volgende paar jaren belangrijk veranderen in termen van geloof, in termen van denken. Want de godsdienstige delen en de banden van politieke controle zijn aan het verdwijnen en aan het oplossen. En dat is mijn werk, en het is het werk van degenen van jullie die met mij werken. 
Nu, ik hoef niet te praten met jullie over al het nachtwerk dat we samen doen, omdat jullie allemaal opgesteld staan en verlangend zijn en totaal beschikbaar zijn geweest voor mij, voor Gabriëlle, voor Rafaël. Enigen van jullie besteden veel tijd wetend en onwetend aan boord van een schip, werkend met de evolutie van nieuwe technologie, en wat wij zouden noemen schone technologie. Sommigen van jullie zijn absoluut fel om in het veld van onderzoek op te duiken, ze zitten in testgroepen voor vrije energie. Doen dat ook.
Met andere woorden, jullie geven je tijd en energie voor acties die uiteindelijk resulteren in een verschuiving van hoe mensen zich voelen, omdat jullie goddelijke kwaliteiten dragen – en beoefenen – en incorporeren. Ik hoor dat je je hoofd schudt. Ik zie je vanavond thuis je hoofd schudden en zeggen: “Maar Michaël, dat kost jaren.”
Nee, mijn vrienden. Vergeet niet dat de verschuiving al onderweg is. De mensheid is aan het veranderen. En als jullie die vonk binnenin ontsteken, wat jullie werkelijk doen is het vervullen van je rol als pilaar, als wegwijzer, als poortbewaker, als leraar, als healer, als kanaal. Dus stop alsjeblieft geen beperking van tijd in deze verandering. Dat hoeft niet, noch is dat zo gepland, om lang te duren.
Zo vaak, als mensen gesproken hebben, bijvoorbeeld en zeggen: “Het is niet juist in termen van de universele wet dat rijkdom in de handen van een paar zou worden geconcentreerd, die de massa’s manipuleren. Het is niet juist dat mensen in Afrika verhongeren. Daarom, ga ik mijn energie daar naartoe brengen.
Maar dat zit ook in het spreken erover, van dat weten. Het is niet gewoon een geloofstelsel, wat het kennen is van het goddelijke plan. Daarom voelt het verhongeren van mensen als een anathema/gruwel voor jullie, omdat jullie weten dat het niet bij de verbinding hoort. Dus wat jullie eraan verbinden, als er iets is, is het goddelijke plan, goddelijk denken, wil, Een. En jullie maken al het andere los. (2)
Dus neem deze week een stap – als je dat wilt, ik ga met jullie – niet de volgende maand, niet als de lente komt, maar deze week. Ga met me mee. Kies alleen een ding waar je mee in de openbaarheid gaat, en doe dat op je terrein van gerieflijkheid, maar duw tegen de randen, en weet dat je hierbij zozeer wordt ondersteund, omdat dit jullie stuk is, jullie eerste stappen in het creëren van Nova Aarde. 
Misschien doelt het op een andere snelweg, of op de constructie van een lelijk gebouw, of betaal verheffingen voor gemeente ambtenaren als mensen op straat wonen. Dit zijn praktische zaken, mijn geliefde engelen, mijn agenten van verandering, die jullie kunnen doen.
Zul je elke strijd winnen? Nee. Maar zullen jullie  je energie en je stem laten horen en handelen als dat zaad en katalysator voor verandering? Ja, dat is geen droom. Dat is een belofte. En jullie zeggen: “Waarom nu? Ik liep al marsen in de zestiger jaren, in de zeventiger, de tachtiger en de negentiger jaren.”En dan zeg ik: “Waarom nu? Omdat Gaia en de energie van je planeet veranderd is.” En dus ook die van mensen, bewust of niet, we zijn klaar voor deze veranderingen. Maar ze zullen dat niet weten, behalve als jullie naar voren stappen en hen helpen.
Is dat duidelijk?
Steve: Zeer duidelijk, Lord. Zeer substantieel ook. 
In de overblijvende twee minuten, kunt u ons uw commentaar geven op de Nova Aarde Dag? Kunt u ons vertellen wat u graag wilt zien gebeuren, rond dat gebeuren? 
AEM:  Het is een viering van het nieuwe, het is een viering van goddelijke kwaliteiten, en het is een viering van liefde. Er zijn velen aan deze kant, specifiek de Raad van Liefde, die eindelijk blij zijn dat dit wordt erkend. Er is lange tijd een dag van liefde geweest, maar niet in ware universele zin.
Het is een dag om je armen te openen en tegen vreemden te zeggen – en hoe vreemd hoe beter – “Ik zie jullie met oneindige consideratie en liefde. Ik wil deel van jullie leven zijn in eenheid en gemeenschap, en ik wens met jou, lieve vreemde, om met mij samen een overvloedig, welvarend, overvloedig, en co-creatieve Aarde te scheppen.
[muziek]
Steve: Dank u Lord. Dat was heel nuttig.
AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede. Vaarwel.
Steve:  Vaarwel.
[einde]

Voetnoten: 
(1) Interessant genoeg had ik al een artikel samengesteld over precies dit onderwerp voor de opname van deze Een Uur Met Een Engel.
(2)  “I am all that a man may desire Without transgressing The law of his nature. ” (Sri Krishna in Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood, trans., Bhagavad-Gita. The Song of God. New York and Scarborough: New American Library, 1972; c1944, 71.)

De Goddelijke en zijn wil, hart, enz., zijn alles dat gewenst kan worden zonder karma op te  lopen. We kunnen ons verbinden aan God maar niets anders als we willen ontsnappen aan de noodzaak om te worden herboren in de stof. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html