Labels

Tuesday, June 7, 2016

Suzan Lie : Voorbereiding voor het Eerste Contact. Hoofdstuk 4 De Na-bespreking – De Plejadiërs

Suzan Lie : Voorbereiding voor het Eerste Contact.
Hoofdstuk 4    De Na-bespreking – De Plejadiërs

29 mei 2016                                                                                                             5
Voorbereiding op het Eerste Contact
Door de Plejadi””ers


Hoofdstuk  vier
De Na-bespreking

Door Shelia’s liefdevolle zorg, herstelde ik eerder dan ik verwachtte. Ik ben door deze belevenis heen gekomen met een veel groter respect voor mensen maar ook voor de andere galactische vrijwilligers om een aardevoertuig te dragen in de era van na de 2de WO en in hun NU om zich voor te bereiden op contact.
Natuurlijk zijn veel mensen zich nog niet bewust dat een contact met hun galactische familie voor de deur staat (imminent is)maar meer en meer schijnen er te ontwaken voor dat gebeuren. Aarde’s Internet heeft de mensen toegestaan om met elkaar te communiceren, vrij van de “macht over anderen” complex dat zich niet focust op de waarheid, maar op het handhaven van hun controle over de planeet.

Ik weet dat ik spoedig zal worden opgeroepen voor mijn na-bespreking, dus dan zal ik een kans hebben om alles te delen dat ik geleerd heb. In feite, met die gedachte, word ik al naar mijn na-bespreking sessie geroepen. Ik verwachtte die al dus ik sta klaar en verlaat mijn hut om naar onze vergaderingsruimte te gaan.
Na de juiste geriefelijkheid van begroeting, zit ik voor het panel dat me eerst instrueerde voor mijn missie en ze wensten me geluk toen ik vertrok om een aardevoertuig te nemen. Dit kan verwarrend lijken maar zelfs door veel tijd die er schijnt te zijn voorbij gegaan, in mijn drie dimensionale werkelijkheid, functioneert het Schip via het NU van de vijfde dimensie en meer.
In feite, terugkerend naar het NU na zo veel jaren van leven in de tijd, is dat een van mijn meest moeilijke herstel problemen geweest. Maar, terwijl ik zit voor het onvoorwaardelijke liefdevolle en totaal accepterend panel, weet ik dat ik teruggekeerd ben naar huis.
Ten eerste, de vier, twee mannen en twee vrouwen, omdat wij Plejadiërs de combinatie van mannelijke en vrouwelijke invloed als heel heilzaam zien. Nu, ik moet uitleggen dat wij Plejadiërs zoveel contact hebben met, en affiniteit hebben voor, onze Aarde familie, we dragen stoffelijke lichamen, die we vaak handhaven als geslacht, terwijl we op het Schip zijn, en dan smelten we samen met onze Goddelijke Complementen, als die op het Schip zijn, in onze tijd van rust en ontspanning.
Ik hoor de stem van een van de vier en breng mezelf terug naar het gebeuren dichtbij: “Het spijt me,” zeg ik terwijl ik terug getrokken wordt uit mijn dromerij. “Ik ben me nog aan het aanpassen uit mijn drie dimensionaal denken terug naar mijn vijf dimensionale denken.” “Ja,” zegt een van de vrouwelijke officieren met een glimlach, “dat kunnen we zien. Hoe pas jij je aan, aan het leven terug op het schip?”
“Oh, ik waardeer mijn leven zoveel meer nu omdat ik de uitdagingen gezien heb van de opstijgende Aarde. Ik ben heen en weer gegaan tussen mijn Menselijke en Plejadische zelf maar ik weet zeker dat deze na-bespreking me zal helpen om intenser mijn drie dimensionale ervaring op Aarde te begrijpen.”
“Las je het Bulletin van het Schip van de Arcturiërs dat ‘t het Nu is voor ons om onszelf meer te openbaren voor de mensen op Aarde?” ging ze verder.
“Ja, dat las ik”, antwoordde ik.
“Om deze reden is het dat we je hebben opgeroepen voor je na-bespreking. We zien dat je hersteld bent van je Aarde missie en verlangend bent te begrijpen wat je geleerd hebt in je away-missie,” zeiden de vier in eenheid.
Eerst was ik wat in verwarring over wie er sprak, omdat ik nog steeds het drie-dimensionale concept vast had van individualiteit. Ik kon zien dat ze mijn gedachten hoorden en me mijn bewustzijn lieten her-kalibreren naar mijn vijf dimensionale eenheidsbewustzijn.
“Dank u,”zei ik, “daar het de eerste keer dat ik Shelia verliet en mijn hut, de overblijfselen van mijn 3D ervaring zijn nog aan het werk in iets van mijn denken. Ik apprecieer jullie verenigde communicatie, omdat het me helpt om mijn her-oriëntatie te voltooien terug naar mijn multidimensionale zelf
“Ben je nu klaar om onze nabespreking te beginnen?” vroegen ze in eenheid.
Ik nam even om een schatting te maken over mijn herstel en zei: “Ja, ik ben klaar,” toen ik mijn zetel nam aan de overkant van de kleine tafel tussen ons.

“Dan zullen we met onze na-bespreking beginnen. Zoals we zeiden, zijn we klaar om onze aanwezigheid duidelijker te maken, specifiek sedert de laatste Arcturische richtlijn, betreffende om ons afschermen wat meer los te laten en om onze aanwezigheid meer bekend te maken aan velen die er klaar voor zijn en in feite ons vragen om ons te laten zien.

“Maar, we weten ook dat er velen zijn die nog niet klaar zijn om een werkelijkheid te accepteren waarin er een werkelijkheid is buiten de beperkingen van hun waarneming. Daar jij feitelijk viel in dat drie-dimensionale denken in je away-missie, vragen we je om direct je opinie en je observatie te geven  betreffende Aarde’s menselijke bereid zijn voor contact.

“Jullie zijn heel juist,” antwoordde ik. “Mijn leven op Aarde begon met hoop, opwinding en een open geest en zin in avontuur. Maar de problemen van het leven in een werkelijkheid waarin zoveel mensen macht over anderen willen winnen, waar we allemaal moeten werken voor een levensonderhoud en waar onrechtvaardige wetten worden gebruikt om onschuldigen te straffen en degenen te belonen die van de ellende van anderen leven, dat heeft me veel respect gegeven voor de mensen die zich enigszins hun ware, multidimensionale vermogens hebben herinnerd.”
“Zoals jullie weten, viel ik in totale vergetelheid(forgetfulness) van mijn ware Plejadische zelf, van mijn leven op het Schip, van mijn vele vrienden en zelfs van mijn complement, Shelia. Ik denk dat mijn lichaam zo gewond raakte en ziek omdat er een oorlog in me woedde. Aan de ene kant wilde ik mijn ware zelf herinneren, maar aan de andere kant vond ik het gemakkelijker om dat maar op te geven.

“Er is een diepe hersen-spoeling campagne daar beneden, omdat de Macht Over groepen de meeste controle over de media schijnen te hebben. Er is heel veel waarheid die via het Internet wordt vrijgegeven, maar er zijn veel mensen die geen computers of Internet dienst hebben.

“Verder, als hoog intelligente en /of ontwaakte mensen hun ingeboren creativiteit gebruiken om een stelling te maken, houden de macht-over mensen hun uitvindingen weg, verbergen de ware verhalen van hun films met buitengewoon geweld, stelen hun patens en veel meer. Velen zijn zelfs al vermoord voor hun de waarheid uitspreken.

“Ja, antwoordde het panel met een stem. “We hebben deze zelfde informatie gekregen van onze andere vrijwilligers naar de Aarde. Jullie gingen vrijwillig een werkelijkheid in waarin je door die problemen werd overspoeld, zodat we beter begrijpen waar mensen verloren beginnen te raken. Kun je ons helpen met die informatie?”
“Ja, dat denk ik,” zei ik. “Ik heb met Shelia precies hierover gesproken. Zij observeerde me vanaf het schip en kon me veel grote feedback geven. Ze zei me dat toen ik niet een intense liefdevolle relatie in mijn leven toestond, dat ik gedeprimeerd begon te worden.
“Toen, terwijl ik meer en meer gedeprimeerd werd, keek ik naar me zelf als een slachtoffer, voor anderen eerder dan als de meester van mijn eigen leven. Natuurlijk zat ik in een onrechtvaardige oorlog, waarin veel onschuldige mensen werden vermoord, hun huizen en land werden verwoest en niemand die het stopte, en dat nam veel van de “spirit om te veranderen” weg.

“De generatie die ik koos om binnen te gaan, werd vlak na de 2de WO geboren. Er was een korte tijd in 1960 tot de late 1970 waarin het scheen dat de mensheid hun moed had hersteld om voor zichzelf op te staan.
“Maar, na een paar jaren in de 1980 was die spirit voor verandering weg en iedereen moest heel hard werken om te betalen voor de “credit kaarten”  die de Macht Over anderen weggaven als “een geschenk”.
“Ik zat in de Verenigde Staten, maar er waren myriaden gelijkluidende verhalen, met maar weinig andere tijdslijnen over de hele wereld. Gelukkig werden de ondergrondse bases totaal vernietigd door onze Galactische Legers. Als dat niet was gebeurd, weet ik zeker dat de gehele planeet in nog ergere vorm was geweest dan die nu is.”

“Zie je hoop voor degenen die verloren zijn door de indoctrinatie om in de “elite macht over” groep te zijn en of voor degenen die zich gevangen voelen door en geslachtofferd worden door hun versie van werkelijkheid op Aarde?” vroeg het panel me.
Ik moest wat nadenken voor ik mijn meest eerlijke antwoord kon geven. Ten slotte zei ik: “Ik had die niet, ik had wel veel hoop terwijl ik nog mijn aardevoertuig droeg op de planeet. Maar nu ik hersteld ben, kan ik veel belangrijke veranderingen zien die voor mijn ogen gebeurden, maar ik was te vertrapt om die waar te nemen.
“Ik denk dat mijn antwoord is dat als de gegronde mensen zich kunnen verbinden met hun hogere resonantie van het zelf in de hogere dimensies en/of op de schepen, dat ze een perspectief kunnen winnen van persoonlijke bekrachtiging.
“Ten eerste kunnen ze alleen denken aan dit “hoger zelf” als iemand boven hen maar wat ik me niet herinnerde totdat ik terugkeerde naar huis op mijn schip, dat dit “hoge zelf” altijd in me was.
  
“Ja,” antwoordde het panel. “We zien ook dat het ontdekken van de kracht van binnen veel mensen heeft toegestaan om enorme verschillen te maken in hun werkelijkheid. Ongelukkig genoeg observeren we ook dat er nog veel vriendelijke en liefdevolle mensen zijn die zichzelf niet kunnen toestaan om maar de mogelijkheid te omhelzen van wat zij  “buitenaards leven” noemen. Kun je daarover praten?”
“Ja,” antwoordde ik bedachtzaam. “Ik kan proberen om daar antwoord op te geven. In feite werd ik ook zo verloren dat ik niet kon geloven dat iemand die niet eens op de planeet was, ons zou helpen. Ik viel in een staat van intense slachtofferschap waarin ik niemand kon vertrouwen. Zelfs mijn eigen zelf niet.
“Dus ik kon niet eens mijn zelf vertrouwen en of mijn eigen cultuur, vrienden, land om me te helpen, waarom zou ik dan denken om iets te vertrouwen dat ik niet eens kon zien? Aan de andere kant, zelfs als ik een sterrenschip zou zien, betwijfel ik of ik dat geloofd had. Ik zou het eerder een soort van samenzwering genoemd hebben.
“Daar ik zo gevallen was in de staat van bewustzijn waarin ik het slachtoffer was voor “hen” zonder deze groep te identificeren wie deze groep “hen” was, kon ik mezelf geen oplossing bieden. Zelfs toen ik terug naar het Schip werd geroepen, bevocht ik alles dat mijn innerlijke zelf wilde omdat ik alle hoop had verloren om ooit de hulp te verkrijgen die ik zo wanhopig nodig had.
“Niet alleen was ik totaal verloren voor de macht-vanbinnen, van mijn Plejadische zelf, ik was verloren voor de macht van binnen van mijn menselijke zelf. Ik heb ontdekt dat het meest moeilijke deel van mijn herstel is om mezelf te vergeven dat ik totaal mijn eigen hogere dimensionale ZELF vergat.
“Het was de onvoorwaardelijke liefde en de totale acceptatie van Shelia, mijn Goddelijke Complement die me toestond om totaal mijn zelf onvoorwaardelijk lief te hebben en te accepteren. Maar hoe kunnen wij onvoorwaardelijke liefde en totale acceptatie sturen naar de vele gewonden op de drie dimensionale Aarde?”
“Sharman,” antwoordde het panel terwijl ze me onvoorwaardelijke liefde stuurden, “Jij bent heel nuttig geweest. We hebben geprobeerd een manier te ontdekken waarop we het best de mensen kunnen helpen op de transmuterende Aarde, terwijl jouw kortgeleden ervaring als menselijk wezen ons deed denken dat onze meest effectieve hulp is om de mensheid te helpen zichzelf te helpen.”
Ja, ja,” antwoordde ik met een opgewonden stem. “Kennen jullie nog ons vroege Plejadische verhaal/geschiedenis? Wij wilden ook een nieuw leven scheppen. Dus reisden we langs de Galaxy op zoek naar de precieze plek waarin we onze onvoorwaardelijke liefde en multidimensionale licht konden gronden om nieuw thuizen te scheppen.”
“Natuurlijk,” antwoordde het panel. “Misschien is de beste hulp die we kunnen zenden naar de mensen de onvoorwaardelijke liefde. In feite kunnen we beginnen door de collectieve kracht te sturen van onze Plejadische onvoorwaardelijke liefde aan degenen die hun “macht over” anderen willen, maar ook naar degenen die ontdekken en/of leven via hun “macht van binnen.”
“Ja,” zei ik opgewonden. “Dat precies spreken over de Macht van binnen heeft mijn herstel voltooit. Ik sta klaar om dat verder te brengen, wat ik maar kan.”
“Dank je,” antwoordde het panel. “Dit is een heel informatieve nabespreking geweest. We zullen je weer oproepen. In feite plannen we om regelmatige “Transmissies naar de Aarde’ te sturen. De Arcturiërs hebben deze transmissies al vele tientallen jaren in Aardse tijd gestuurd en vonden ze heel nuttig.
“Sedert wij Plejadiërs veel lijken op de mensen, zullen we bij de eerste Landings partij zitten op de Aarde. Daarom willen we de mensheid voorbereiden om regelmatige transmissies naar de Aarde te sturen. We willen graag dat je aan de leiding daarvan zit, Commander Sharman.”

“Dank u,” zei ik toen ik ging staan om te vertrekken. “Ik voel me geëerd om te helpen bij het voorbereiden van de mensen op onze landingen, op welke manier ik kan.” 

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html