Labels

Wednesday, June 8, 2016

Nederlands -- Suzanne Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact, door de Plejadiërs

Suzanne Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact, door de Plejadiërs 
Op 26 mei 2016

Ochtend conversaties met de Arcturiërs … Suzanne Lie     

Voorbereiding op het eerste contactHOOFDSTUK  DRIE 
Ochtend Conversatie met de Arcturiërs
Door Suzanne LieBeste Arcturiërs, hebben jullie vandaag een boodschap voor me?

ARCTURIËRS
Yes, Suzille, We hebben vandaag een boodschap voor je. Ben je bereid die te ontvangen?

SUE
Ja, dat ben ik en ik dank jullie zeer. Ik heb me heel laag emotioneel gevoeld; ik denk dat het ’t meest gisteren was. Ik hoop dat jullie me kunnen bijstaan om te begrijpen waarom dit was – omdat ik me vandaag beslist beter voel.

ARCTURIËRS
Beste Suzille, het is waar dat je gevoeld hebt dat er iets staat te gebeuren. Maar omdat je niet zeker bent wat er komt, liet het je achter met iets onprettigs, emotioneel. Daarom laat ons je helpen herinneren wat je al wist maar waarover twijfelde omdat je het zo graag wilt.

In plaats van je te realiseren wat op het punt staat te gebeuren, feitelijk precies is wat je gewenst hebt, want je “bent jezelf aan het beschermen tegen weer een teleurstelling.” We herinneren je eraan dat het veel effectiever is om Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensioneel Licht te zenden naar dat wat je wilt beleven.


Zie je hoe je je feitelijk afhoudt van je wens door niet te geloven wat je voelt, juist is?


SUE
Ja, dat begrijp ik nu hoe wij/ik dat blokkeren wat we wensen te gebeuren, omdat we onszelf in vele 3D incarnaties gezegd hebben: “Wees niet te hoopvol!” Maar ik kan zien hoe die stelling feitelijk werkt tegen de vervulling van onze wens.


Ik weet dat het ‘t NU is van dat waar we ooit alleen over dachten als “wonderen”. Maar, ook al weet ik dat die innerlijke stem er is van beschermende angst, dat stopt me om “te geloven om mijn wens tot manifestatie” te brengen.

ARCTURIËRS
Suzille, wil je dit geloof/ deze wens neerzetten in een sterke verklaring, eerder dan het zo zacht te fluisteren zodat je niet teleurgesteld bent?


SUE
Ja, ja. Dat wil ik graag doen…
“Ik ben bereid om bewust de landing van Plejadische Schepen waar te nemen in welke frequentie ze ook willen zijn wat het veiligst is, voor allen die het betreft.”


“Ik ben ook bereid om het ‘GEBEUREN’ in te leiden wat al lang gepland is om in onze werkelijkheid de ketenen los te laten van de illusie dat anderen macht over ons hebben. IK WEET dat we vermogens hebben welke de verloren mensen nooit kunnen verkrijgen. Onze ingeboren menselijke vermogens resoneren in een staat van bewustzijn ver buiten dat welke zij die leven door “macht over anderen” ooit kunnen krijgen of handhaven.

“Daarom weet ik dat deze verlorenen nooit een bedreiging voor ons kunnen zijn, behalve als we geloven dat ze dat wel kunnen zijn. Wij, de krachten van het Multidimensionale Licht en van Onvoorwaardelijke Liefde zijn NU klaar om een werkelijkheid te verwelkomen die resoneert op de hogere vierde dimensie, de vijfde dimensie en alle dimensies buiten onze huidige verwachting.

“Ik weet ook dat zij die vrijwillig het Hogere Licht hebben geaccepteerd heden in een staat van metamorfose zijn. Terwijl we in die staat zijn, kunnen we ons zo hulpeloos voelen als een rups terwijl het net in een vlinder transmuteert. Omdat we in deze overgang zitten, moeten we alles loslaten dat hoorde bij onze vroegere staat van bewustzijn.

“Is dit correct, dierbare Arcturiërs?”

ARCTURIËRS
Ja, dat is correct. Hoe voelt het om krachtig/vrijmoedig te verklaren en te bezitten wat je wilt manifesteren?

SUE
“Ik wil graag zeggen dat ik totaal die stelling kan geloven, maar ik heb zoveel tientallen jaren en levens na levens van teleurstelling gehad dat ik eerlijk moet zeggen dat het een beetje voelt alsof ik het bedrieglijk maak. Ik bedoel, ik wil dit echt geloven met hart en ziel, maar ik praat er meestal omheen met anderen.

“Ik kan nu zien hoe erg ik wens dat deze werkelijkheid gebeurt, maar ik realiseer me dat ik erken dat het gebeurt in mijn leven. Ik ben nu zoveel tientallen jaren in dit lichaam geweest, dus durf ik te geloven dat ik dat feitelijk kan beleven, wat ik heb gewild, geweten, op gewacht heb en nog steeds vasthoud ondanks de teleurstellingen en nabije oproepen?”

ARCTURIËRS
Waar heb je op gewacht? Zeg hardop wat je wenst te scheppen/beleven zodat je dit “in manifestatie kunt geloven.”


SUE
Toen ik een kind was keek ik naar de eerste ster aan de nachthemel en maakte een wens. Ik geloofde dat die ster de macht had om mijn kind-zelf te horen en die “mijn dromen waar kon maken”. Kan het zijn dat die ster, maar ook die welke ik altijd zie op dezelfde plek vanuit mijn voordeur, een sterrenschip is?


ARCTURIËRS
Kun je die wens in een werkelijkheid geloven te zijn?

SUE
“Mijn wens in een werkelijkheid geloven!” Wow, ik realiseer me dat ik precies dat in veel gebieden van mijn leven heb gedaan. Maar dat was gewoon mijn leven. Kan ik die wens in ieders leven geloven?

ARCTURIËRS

Iedereen moet hun wens in de werkelijkheid van zichzelf geloven. Maar als er vele, vele individuen met dezelfde wens zijn, en ze besluiten dat samen om die wens in een werkelijkheid te geloven, heeft de manifestatie van die verenigde wens een grote stoot naar zijn manifestatie in de werkelijkheid. 


Je bent heel juist om aan te nemen dat er vele, vele Aarde mensen zijn die er klaar voor zijn, en die volledig de landing kunnen omhelzen van onze vijf dimensionale sterrenschepen. We zeggen “vijf dimensionaal” om onze Galactische Schepen anders aan te geven die resoneren in de vijfde dimensie, dan de op Aarde geschapen schepen die alleen resoneren in de derde dimensie.

Er werd veel onderzoek gedaan door de krachten van “macht over anderen” om een vier dimensionaal sterrenschip die onzichtbaar zou zijn voor mensen, behalve als ze sliepen. Maar, sedert hun bewustzijn alleen resoneert op het lagere astrale plan, kunnen hun scheppingen alleen resoneren op dat lagere astrale plan.

Er zijn ook veel hoger ontwikkelde uitvindingen die door mensen werden gecreëerd met een hoge staat van bewustzijn die weggehouden werden bij de bevolking van de Aarde. De krachten van “macht over anderen” hebben nog voldoende macht om deze isolatie af te dwingen over dat wat de Aarde zal bevrijden van de illusie dat ze “maar mensen” zijn.

Zoals je kunt observeren, is er een verborgen strijd tussen de krachten van de Macht Over en de krachten van de Macht Vanbinnen. Deze strijd heeft zo lang geduurd omdat zoveel mensen geïndoctrineerd werden om hun bewustzijn te beperken tot de derde dimensie. En daarom, geloven ze alleen maar wat aan hen wordt gepresenteerd via drie dimensionale media.

Om deze reden is het dat ons landingsproces zo lang duurde. Er zijn zoveel mensen die alleen geloven in de derde dimensionale werkelijkheid, omdat het hen wordt gepresenteerd via drie dimensionale media. Wat ze niet weten is heel veel, maar niet alles van de hoofdstroom, de drie dimensionale media zit onder de beheersing van de krachten van Macht OVER Anderen.

Deze situatie is een voorname reden waarom de landingen zich niet volledig hebben gemanifesteerd. Zij die de Macht Over de drie dimensionale Aarde hebben zullen hun invloed NIET laten varen over de drie dimensionale werkelijkheid.

Daar veel mensen nog afhangen van de drie dimensionale media voor de “waarheid”, realiseren ze zich niet dat ze leven vanuit hun drie dimensionale levens, nooit verwachtend dat er een hogere dimensionale werkelijkheid is die samen bestaat met hun enorm beperkte, stoffelijke wereld.

Zij die aan het ontwaken zijn, en er zijn elke dag meer en meer van jullie, erkennen dat er een hogere dimensionale werkelijkheid is die resoneert op een frequentie net boven de drie dimensionale “macht over anderen” werkelijkheid.
Deze werkelijkheid met een open einde is niet beperkt tot de beperkingen van de derde dimensie. In feite is deze multidimensionale werkelijkheid een open portaal naar hogere en hogere dimensionale frequenties van het “leven op planeet Aarde”.

We zijn blij om te zien dat veel mensen beginnen te omhelzen wat resoneert buiten de indoctrinaties en leugens van de “macht over leiders” en kijken BINNEN IN HUN ZELF naar dat wat ze eens zochten van een leider.

Als meer en meer Aarde mensen ontsteken en leven met hun eigen MACHT VAN BINNEN, zullen zij niet gek gemaakt worden door degenen die anderen willen domineren omdat die valse leiders hun eigen Macht Vanbinnen niet kunnen vinden.

Als men hun eigen Macht Vanbinnen gevonden heeft, hebben ze geen wens meer om macht-over-anderen te hebben. In feite hebben degenen die ontwaakt zijn voor hun eigen Multidimensionale Zelf geen wens meer om te domineren of te volgen, omdat ze hun eigen innerlijke kracht gevonden hebben.

In feite, omdat ze die gevonden hebben – en er mee leerden leven – proberen zij ( de leden van de macht vanbinnen) ANDEREN TE ASSISTEREN die klaar zijn om hun eigen macht vanbinnen te ontdekken.

Aan de andere kant, de Macht Over werkelijkheden kunnen alleen resoneren in de derde en lagere vierde dimensionale frequenties van werkelijkheid. Daarom kunnen ze alleen “macht over” andere mensen hebben wier resonantie beperkt is tot de stoffelijke en lager astrale lagen.
Daar het niveau van iemands bewustzijn de frequentieband dicteert van hun waarnemingen, beginnen zij wier bewustzijn resoneert op de hogere vierde en vijfde dimensies, om bewust die hogere dimensionale werkelijkheden van de Aarde waar te nemen.
Wij zijn heel blij om te zien hoe meer en meer van onze gegronde mensen terugkeren naar hun ware, multidimensionale bewustzijn. Dit verbrede bewustzijn dient om hun bewuste waarnemingen uit te breiden om hogere en hogere dimensionale versies van Gaia’s multidimensionale werkelijkheden in te houden.

Aan de ander kant, de beperkten kunnen alleen dat waarnemen wat gebeurt op de stoffelijke planeet. Deze macht-over-anderen mensen zijn niet in staat om te denken over, te scheppen, te ervaren of te leven in de hogere vierde en vijfde dimensionale resonantie van de Aarde, omdat hun noodzaak om Macht Over te moeten hebben, hun bewustzijn en waarnemingen heeft beperkt, tot de derde en lagere vierde dimensionale Aarde.

In feite, tot aan kortgeleden, was er maar een kleine populatie van Gaia’s mensen wier bewustzijn, en dus hun waarnemingen, zich bewust gewaar waren van het vijfde dimensionale licht dat in de Aarde is gestroomd met een steeds toenemende snelheid.

Zij die hun bewustzijn voldoende kunnen verbreden om deze hogere frequentie van licht/werkelijkheid te kunnen waarnemen, ontwaken meer en meer elke dag voor de “mogelijke” werkelijkheid dat zij een “waarschijnlijke” werkelijkheid maken door hun bewuste bezigheid/engagement in de hogere frequenties van licht.

Denk er alsjeblieft aan dat behalve de drie dimensionale werkelijkheden die functioneren via de 3D matrix van illusie, de vijfde dimensie en verdere werkelijkheden functioneren via de format van multidimensionaal licht.

Er zijn nog steeds te veel verloren die niet in staat zijn om op te kijken uit het “macht over anderen” of om slachtoffer te zijn van anderen. Daarom zullen wij zo lang mogelijk wachten met onze landingen om te beginnen.
Ook maken we onszelf nu zichtbaar, aan degenen die hun bewustzijn kunnen verbreden naar de midden tot hogere sub frequenties van de vierde dimensie. Gelijktijdig gebruiken wij onze verkenner schepen om de derde dimensie te “gonzen” boven gebieden die hoog genoeg resoneren op een frequentie zodat de inwoners niet angstig zullen worden.
Langzaam laten we onze zichtbaarheid toenemen – halen onze dekmantels weg – op plaatsen en situaties die een golf van de vijf dimensionale en meer energievelden scheppen. We geven ook meer verschijningen in wat jullie genoemd hebben in de “buitenste ruimte”. Als je zoekt op jullie Internet, zul je meer en meer YouTubes van onze Schepen zien.

We meten onze zichtbaarheid volgens de frequentie serie van het gebied waarover we vliegen, of gebieden van jullie ruimte zoals dicht bij jullie Internationale Ruimte Station. Die plaatjes zijn ook beschikbaar op jullie Internet.
Bij de eerste stap van het “Normaal Maken van ASCENTIE” plannen wij om een Sterrenschip “normaal” te maken.

Als meer en meer het zien van sterrenschepen als normaal zien en zelfs troostend, omdat de mensheid overtuigd is dat we hier zijn om jullie bij te staan en als de krachten van Macht Over herkend worden en mee omgegaan wordt door de ontwaakte inwoners van de Aarde, zullen wij in staat zijn om onszelf meer en meer “nuttig” te maken in jullie dagelijkse leven.
Als het “normaal” wordt om een Sterrenschip aan de verre nachtelijke hemel te zien, of een scout (verkenner) schip die boven je buurt vliegt, zullen zij die hun Macht Vanbinnen gevonden hebben, dit uitzoeken en hen helpen die angstig zijn voor anderen die Macht Over hen hebben.

Men kan alleen hun angst loslaten voor anderen die “Macht Over” hen hebben als ze ontdekt hebben, geaccepteerd hebben en geleerd hebben om te leven terwijl ze hun eigen Macht Vanbinnen gebruiken in hun dagelijkse leven. Als ze eenmaal hun eigen Macht Vanbinnen hebben gevonden, zullen ze gemakkelijk degenen herkennen die proberen om “Macht Over” hen te krijgen of over anderen.

Als ieder van jullie je ingeboren Macht Vanbinnen herwint en kiest om de schepper te worden van je eigen werkelijkheid, zal je bewustzijn zich ver buiten de 3D matrix uitbreiden van illusies, polariteiten en beperking. Dan zullen JULLIE de schepper worden van je eigen werkelijkheid.

Zonder slachtoffers om te domineren, zullen de Macht Over Anderen het nodig vinden om hun eigen Macht Vanbinnen te vinden of ze zullen het NU missen van Persoonlijke en Planetaire Ascentie naar de vijfde dimensie en verder.

Denk eraan dat zij die verloren zijn degenen zijn die de Macht Over Anderen nodig hebben. Want die zijn verloren voor hun eigen Hogere Zelf, ze zijn bang en moeten de assistentie hebben van degenen die hun eigen Macht vanbinnen hebben herwonnen.

EN, degenen die hun Macht Vanbinnen opgeëist hebben zullen blij degenen helpen die verloren waren door angst en duisternis en die ten slotte licht en liefde zoeken.

Degenen van JULLIE die je Macht Vanbinnen voldoende hebben herwonnen om onder ogen te zien wat eens beangstigend was, maar die Onvoorwaardelijke Liefde en Violet vuur sturen naar die verlorenen, zijn de Bewaarders van de Opstijgende Aarde.

Velen van JULLIE “Bewaarders” waren eens verloren in de overheersing van de krachten van de Macht Over. Desondanks vonden JULLIE en zullen vinden hun Macht Vanbinnen om die verlorenen te beperken uit elke positie van jullie macht vanbinnen gemeenschap.

JULLIE zijn de Macht Vanbinnen die NEE zal zeggen tegen anderen om de Macht Over jullie te hebben.

Wij, de leden van jullie Galactische Familie, verlaten je met de herinnering dat jullie grootste macht is om gevonden te worden in je eigen Onvoorwaardelijke Liefde voor ALLE leven, maar ook als jullie immense kracht om duisternis naar licht te transmuteren via de macht van het Violette Vuur.

Wij, de Arcturiërs, Plejadiërs en alle leden van jullie hogere uitdrukking van het ZELF, sturen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur naar JULLIE, de Bewaarders van Moeder Aarde.Zoek deze link op, op de site van Steve Beckow.  CHECK OUT THIS LINK ON STEVE BECKOW'S SITE


Vertaling: Winnie

Obama ‘On The Brink’ Of Alien And UFO Disclosure?
May 26, 2016 by Steve Beckow


Obama ‘On The Brink’ Of Alien And UFO Disclosure
Obama Op De Rand van Onthulling van Buitenaards en UFO’s

Obama 445 John Thomas Didymus, Inquisitr, May 20, 2016
http://tinyurl.com/zzlbrlf
According to Stephen Basset, a leading UFO disclosure lobbyist, there is reason to believe that President Barack Obama is “on the brink” of making an earthshaking UFO and extra-terrestrial (ET) disclosure announcement before he leaves office at the end of his term.
Stephen Bassett, 69, the executive director of U.S.-based Paradigm Research Group (PRG), believes that following Democratic presidential candidate Hillary Clinton’s UFO and alien disclosure campaign promise, President Obama has come under pressure and he is on the brink of caving in to the pressure by making an announcement to the world before he leaves office that intelligent extraterrestrial beings have visited Earth before.
According to U.K.’s the Daily Express, Mr. Bassett, “the only registered ‘alien disclosure’ lobbyist in the U.S,” has spearheaded a UFO disclosure campaign spanning two decades. His organization has lobbied members of Congress and the executive branch of government to declassify all files on UFOs and extraterrestrial life.
In a recent interview with the Daily Express, Bassett, bubbling with optimism, said recent developments have led members of the UFO disclosure movement to the conviction that their efforts over the decades are about to bear fruit.
He said he believes that Obama will make historic announcement to Americans and the world this year that “we are not alone,” and that the U.S. government knows that aliens exist having made contact in the past with extraterrestrial intelligence.
“This [UFO Disclosure] will be a reality this year and across the front pages of newspapers across the world. The most significant news story that has ever been broken,” he said.
Explaining the basis of his optimism that 2016 will be the year of full ET and UFO disclosure, Bassett said that more people are taking interest in UFO and ET issues. The mainstream media has also been covering UFO and ET-related issues more extensively recently. The apparent impact of increased public interest and media coverage has been that for the first time in the history of the country, a presidential candidate, the Democratic front-runner Hillary Clinton, has made UFO disclosure a campaign issue.
The Inquisitr reported in January of 2016 that the former secretary of state promised members of the UFO and ET disclosure movement that if elected president of the United States of America, she would “get to the bottom” of the mystery about what the government knows about UFOs and ETs.
“I think we may have been visited already. We don’t know for sure.”
She said she would push for release of all classified government records and files on UFOs and Area 51, the remote Air Force base in Nevada where, according to members of the UFO community, the government is keeping alien technology recovered from UFO crash sites.
Clinton reiterated her commitment to the UFO disclosure during a recent late night TV interview with Jimmy Kimmel. She said that if elected as president, she would try to open all classified UFO files provided that the move does not compromise national security.
Clinton’s campaign manager, John Podesta, well-known in UFO circles as an enthusiast, also confirmed in a number of interviews that he has spoken with Clinton about the issue of UFO disclosure and secured her commitment to push for UFO disclosure if elected president.
Podesta had called for the release of all classified UFO files at a National Press Club meeting in 2002. He tweeted famously in February, 2015, after he left his position as special adviser to President Obama, saying, “My biggest failure of 2014: Once again not securing the disclosure of the UFO files.”
In the interview with the Express, Bassett implied that the decision by Clinton and her campaign manager, Podesta, to bring up the issue of UFO disclosure as part of their campaign platform indicates behind-the-scene developments that could lead to full disclosure. He implied that Clinton has come out openly about the issue because she knows something that other Americans don’t — that full disclosure is inevitable and imminent.
Clinton’s campaigning on a UFO disclosure platform, according to Bassett, is part of efforts to position herself so that she can be part of the UFO disclosure breakthrough when it happens.
The Express’s Jon Austin reports Bassett said, “The only circumstance under which a leading presidential candidate, her president husband and their common advisor would repeatedly speak to the extraterrestrial phenomena issue during a campaign, is when their collective brain trust is fully aware the extraterrestrial presence is fact.”
But Bassett said he was convinced that Clinton would not be the president to make the historic announcement. He said he was convinced that Obama would make the announcement before he leaves office.
“We are going to get disclosure this year. I am not sure who will win the election, but I think Obama will be the disclosure president,” he said. “He will be looking at a Nobel Prize for making an announcement like that. I am 85 percent sure Obama will make the announcement before he leaves office and within days your Prime Minister David Cameron will follow.”
Obama ‘alien contact’ quip fuels rumours 2016 WILL be the year of UFO disclosure https://t.co/w0HxT4wXVk
— Jason McKay (@jmbuddha) May 24, 2016
Mr. Bassett is among members of the UFO disclosure movement who believe that the U.S. government has had contact with aliens in the past.
The Inquisitr reported in April that some members of the UFO community believe that President Dwight Eisenhower concluded treaties with certain alien races, such as the Grays.
He reportedly held a secret “First Contact Meeting” with ET visitors during the early hours of February 21, 1954, at Edwards Air Force Base in southern California. A series of follow-up meetings led to the signing of a treaty between the U.S. movement and the Gray aliens.
Bassett went on to claim that he believes that the reason why other governments around the world have not made UFO and ET disclosures independently is that following the famous incident at Roswell, New Mexico, in 1947, when U.S. authorities reportedly recovered a crashed alien UFO from a ranch near the town, governments around the world agreed to a “truth embargo.”
And despite the fact that several private individuals who witnessed the crash or had spoken with witnesses came forward over the decades to make critical disclosures, the “truth embargo” has remained in place.
Obama ‘On The Brink’ Of Alien And UFO Disclosure: Before End Of Term: Steven Bassett https://t.co/Usj2snhpy3 pic.twitter.com/sqenNbUH1N
— Alan Grey (@AlanGreyProject) May 23, 2016
However, Bassett could not explain why President Vladimir Putin of Russia has not attempted to get a jump on the Americans by making the announcement on his own.
He said that with Clinton’s campaign promise to work towards full disclosure and the increasing willingness of the media to talk about it, Obama is under pressure and he would likely make the disclosure himself before he leaves office.
[Photo By Pablo Martinez Monsivais/AP Images]No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html