Labels

Thursday, May 19, 2016

Nederlands -- Licht Bakens van de Group, via Steve Rother

Licht Bakens van de Group, via Steve Rother
voor  mei 2016
‘Live’ gepresenteerd op 30 april 2016               
De Groeten van Thuis aan ieder van jullie,


Jullie energie heeft een hele nieuwe wereld in gang gezet. Een die jullie net beginnen uit te breiden en te onderzoeken op een geheel nieuwe manier. Welkom op de nieuwe planeet Aarde. We zeggen je dit omdat we dat van verre zien; we zien van uit de verte en we kunnen een groter plaatje zien dan de meesten van jullie zien kunnen en dat is absoluut prachtig. We zeggen je dat zoals we eerder zeiden, er velen zullen vertrekken in deze tijd. Dat is een natuurlijk proces want er zijn velen die hun werk/baan voltooid hebben. Ze zijn klaar met wat ze kwamen doen en zijn ergens anders nodig. Ze kunnen wel in de buurt blijven als ze dat willen maar soms zijn ze niet in staat om zich te gronden op dezelfde manier en keren terug naar Huis. Nu, wat jullie je zouden moeten herinneren is dat mensen geboorte vieren en dood betreuren. Ja, jullie hebben al je vrienden Thuis; dat is iets dat heel weinig mensen zich herinneren terwijl ze op de planeet zijn. Als je terugkeert naar Huis zullen de herinneringen ook terugkeren. Tot dan, laten we zeggen, het is alsof je de straat af loopt gefocust op waar je naar toe gaat of wat je doet, als er plotseling iemand op je af komt en oogcontact maakt. Je hersenen kunnen geen herinnering oproepen terwijl je door de herinneringen opslag gaat maar je ziel kent elkaar wel en net op dat ene ogenblik zie jij jezelf door hun liefdevolle ogen. Op dat moment herinner je je het.

Terwijl deze persoon spreekt, vult je hart zich met ongelooflijke herinneringen van je leven samen en hoe je met hen gewerkt hebt in vele levens. Je hebt misschien een hereniging overgeslagen in deze laatste incarnatie maar dit is eigenlijk een heel dierbare vriend waar van je niet wist dat je dit zo zeer gemist hebt tot aan nu toe. Jullie hebben zoveel van deze relaties Thuis. Je sluier houdt die herinnering bij je vandaan. Je kunt niet uitwisselen met al de wezens die je kent vanuit elke incarnatie, dus je selecteert er gewoon een paar waar je je contracten mee hebt en je verbindingen en dan kom je binnen en begin je uit de droom te ontwaken. Absoluut verbijsterend voor ons om naar te kijken. De verbindingen die je gemaakt hebt, lieve mensen, reiken verder dan je kunt begrijpen en dit alles en nu begin je dat te zien. Dat is het mooie stuk. Er komt een opening voor elke mens om een diepere verbinding te maken met de andere kant van de sluier en die komt in de volgende drie maanden. Het drie maanden raam wordt niet bepaald door klokken of door kalenders maar eerder door elk individu als ze klaar zijn om daar in te stappen.
3 maanden gelegenheden om de werkelijkheid van je spirit te zien.
In de volgende 3 maanden van jullie levens zullen jullie allemaal gelegenheden hebben om de sluier aan de kant te schuiven, net lang genoeg om die ervaring te krijgen. Die drie maanden tijd wordt niet berekend door klokken of kalenders, maar eerder door ieder van jullie als je aangeeft dat je klaar bent. Dit zijn herinneringen want jullie zullen je Thuis beginnen te herinneren op dezelfde wijze waarop die persoon die je straat afliep, je kende en je toestond je hem te herinneren. Jullie hebben zoveel intense connecties die je in veel levens hebt gemaakt die niet verbonden zijn aan je in deze incarnatie, zo velen van jullie zullen eigenlijk vinden dat je je stoffelijke en je spirituele energie ‘reset’(weer instellen). Dit wordt magisch. Kijk uit naar deze gelegenheden, lieve mensen. Die hoeven helemaal niet traumatisch te zijn. Die hoeven niet bij een auto ongeluk te komen of tijdens ziekte en dergelijke zaken. Als je dat zo instelt en je zet je bedoeling neer, kan in de volgende 3 maanden de sluier diverse keren aan de kant getrokken worden en dit is ons geschenk aan jullie op veel manieren omdat dit jullie helpt je te herinneren wat op en top je pad in hogere harmonie helpt verduidelijken. Je zou dan al die middelen hebben en je zou nooit meer verdrietig zijn omdat je zoveel informatie verzameld hebt uit zo veel levens en toch door je voor te geven dat je mens bent, door in de energie te stappen, om je vleugels weg te nemen, de sluier af te scheiden en een incarnatie te hebben in een eindige vorm – heel moeilijk en toch doen jullie dit zo heel goed. Jullie zijn in staat om licht te verspreiden in veel facetten omdat jullie zijn wie je bent.
Uitwisselingen met Vrienden van Thuis
De volgende 3 maanden zal jullie deze gelegenheden bieden. Nu, hoe zal dat er precies uitzien? Dat is moeilijk te zeggen omdat het voor elk persoon enigszins anders kan zijn maar we kunnen je ook vertellen dat je zult weten wanneer dit gebeurt. Want plotseling kun je iemand zien of je iemand heel duidelijk herinneren, je kent de stembuiging, de diepte en de toon van hun stem, hun houding, hun omhelzingen en alles van hen – maar je kunt hen misschien niet op Aarde vinden. Dat gebeurt nu. Waarom zouden ze dat willen doen? Waarom zouden de wezens die je Thuis achterliet binnen willen komen en om een uitwisseling met je te hebben terwijl je in een stoffelijke vorm bent? Omdat zij weten dat ze jullie kunnen doen herinneren door een kleine aanraking van hun herinneringen uit hun levens die ze met jou gehad hebben, ze je energie kunnen veranderen, maar zo zachtjes zodat de herinneringen kunnen binnen stromen in je eigen wezen over wie je bent en de uitwisselingen die je in zoveel tijden hebt gedragen. Adem, lieve mensen, en laat dit volledig in jullie leven integreren.
De vreugde die komt van jullie is veel intenser dan jullie je kunnen voorstellen en allen van jullie als mensen zullen hier heel stevig en overvloedig instappen. Geniet van elk deel ervan. Nu sommigen ervan zullen maar een ogenblik flitsen. Er kan iets gebeuren; je kunt een herinnering of een flits krijgen van een gezicht dat je niet kent en dan ga je je dagelijkse leven in zoals jij dat op jouw manier doet. We zeggen je met een beetje introspectie, gewoon een klein beetje verbinding en een ontwaken, dan kun je een heel nieuw aspect vinden en je vrienden herinneren die je Thuis achterliet. Het is tijd voor dit her-verenigingsproces om te gebeuren en we zeggen je dat er een 3 maanden, 90 dagen periode zal zijn waarin je deze mooie openingen beleeft van de sluier.
We Weten Hoe we Kunnen Feestvieren
Jullie hebben hier altijd om gevraagd; jullie hebben gevraagd om de sluier aan de kant te trekken zodat je je Thuis kon herinneren en dat is niet helemaal mogelijk op Aarde want als wij de sluier aan de kant zouden trekken, zouden jullie allemaal naar Huis gaan. Niemand zou er dan op planeet Aarde zijn. Jullie zouden je allemaal realiseren dat dit een spel was dat je speelde en je zou uit het spel stappen in de werkelijkheid van je spirit. Nu kunnen jullie het spel spelen en die kleine momenten hebben en die herinneringen hebben. Sommigen van jullie zullen daarin kunnen spitten en het moment langer vasthouden dan je je herinnert. Maar we vragen jullie lieve mensen, als dit gebeurt bij jullie en je hebt die herinneringen, flashbacks, dan vragen we jullie om die te gronden. Probeer de essentie van de persoon er achter omhoog te brengen omdat dit een vriend van jullie is. Jullie hebben zoveel lieve vrienden aan de andere kant van de sluier dat je dat hebt vergeten. Het was nodig voor jullie om te vergeten. In feite zeiden ze allemaal tegen je: “Herinner me alsjeblieft niet in dit volgende leven. We gaan verder met de volgende ronde. We zullen er zijn als jullie Thuis komen. We zullen op zo’n manier je Thuiskomst vieren dat je het nooit meer vergeet – totdat je er opnieuw ingaat.” We zeggen dat dit meer gebeurt dan jullie je dat kunt voorstellen want op Aarde vier je je geboorte en betreur je je dood.
Het terugbrengen van al je attributen
Als een mens eenmaal hun lichaam achterlaat en terugkeert naar Huis, is er een acclimatisering, we zijn gewend om het een acclimatie periode te noemen maar de werkelijkheid is dat er geen tijd aan de andere kant van de sluier is dus is het heel moeilijk om dat in een categorie te zetten of in een woord dat dit kan bevatten. Als die acclimatie eenmaal klaar is, en het meest van de tijd is het gewoon een ontwaken, de schoonheid zien en proberen dat te vangen en het in wat je mentale proces was, te brengen. Heel spoedig nadat telkens te proberen en weer te proberen om dingen samen te brengen en er zin/betekenis uit te halen. Laat het in je hart vallen en dat komt allemaal bij je. Nou, we vragen je om dat te doen. Je zult die korte momenten hebben waarin je iets kunt zien, een her-innering hebt of een download van informatie van Thuis. Dat zal ieder apart van jullie krijgen in de volgende 3 maanden als je dat eenmaal in beweging zet, en voor sommigen van jullie, zal dit heel vaak gebeuren. Er is een dunner worden van de sluier in de volgende rotatie en dat geeft jullie de gelegenheid om het er doorheen te halen en om je te herinneren… niet alleen je te herinneren zoals het terugbrengen van je memorie maar ook om je te her-inneren de individuele leden terug te brengen en ze als een samen te brengen. Dat is wie jullie zijn.
Nu, hoe kunnen we je helpen te herinneren en om al je attributen terug te brengen? Door je te helpen te herinneren welke je achterliet aan de anderen kant van de sluier. Die werken; ze wachten, uitkijkend naar die kortstondige pauzes in het energieveld waarin ze hun liefde naar jullie kunnen brengen. Drie maanden, 90 dagen, loop in volle verwachting van wonderen vlak voor je, en kijk er naar als ze beginnen zich direct op elke manier te ontvouwen, vlak voor je, op elke wijze.
3 maanden om je stoffelijke energie te herstellen (re-setten)
Lieve mensen, jullie hebben zoveel energie hier dat je dit spel om je voor te wenden dat je een mens bent speelt, maar je moet je ook realiseren dat je een zeer kostbare spirit bent. Jullie energie wordt gemist. Thuis is niet hetzelfde geweest sedert je daar wegging dus dat is waarom we zoveel vieren – niet alleen om je pad en je keuzes op Aarde te vieren, probeer te helpen dat je durft om die stappen te zetten, ook al kun je niet zien waar je voet gaat landen. Jullie kennen het resultaat niet en soms maken jullie je zorgen daarover maar: ga door. Dat is het ene belangrijke stuk wat we jullie vragen te doen omdat er diverse dingen plaats vinden in deze volgende 3 maanden. Jullie hebben niet alleen de gelegenheid om de sluier te hebben verdund en voor jullie om daar doorheen te gluren, maar jullie hebben ook de gelegenheid in
die tijd om je stoffelijke energie te herstellen. Dat zal aan ieder van jullie zijn. Als je wilt dat dit zo zal zijn, zeg het dan 3 maal luid op. Er is een magie van 3; in waarheid zullen jullie ontdekken dat alles op drieën is gebouwd. Alles is te verdelen in drieën als je eenmaal de dimensie van tijd en ruimte kunt zien. Dus in die orde weet dat je dit 3 maal zeer luid kunt uitspreken en dat zet zich in een gemoedsbeweging waar het de verschillende niveaus kan doordringen en in de verschillende dimensies van tijd en ruimte. Door dat te doen, geef je in de grond toestemming aan degenen die je achterliet om je vol met licht te vullen. Jullie drukken je bedoeling uit. Nu, waarschuwen wij jullie, lieve mensen, neem dit niet licht op of neem aan dat het een spel is omdat je als je dit eenmaal doet, je een verandering zult voelen en dat er geen terugkeer meer is. Het is een zeer magische gelegenheid om jezelf te zien vanuit een perspectief van Thuis terwijl je nog in het lichaam zit. Geniet hiervan en als dit eenmaal gebeurt, probeer er dan dank aan te geven. Boven alles, breng dankbaarheid daarin. Als je je eenmaal sommige van die energieën van Thuis herinnert, die je eerder gekend hebt, geef dan aan die wezens waar je mee gedeeld hebt om je te helpen je dit te herinneren, je ware essentie, geef dank. Wees dankbaar. Geef direct dank aan hen en kijk wat er gebeurt.
3 Maanden van wonderen
De volgende 3 maanden zijn een verdunning van de sluier in diverse gebieden. Ook zul je je eigen creatieve vermogens vergroot zien in die 3 maanden. Nu zijn sommigen van jullie heel geïnteresseerd hierin terwijl we naar jullie kijken vanuit Thuis. Jullie moeten begrijpen dat wij geen ego’s hebben waar we mee om moeten gaan, we hebben niet enkele van de attributen en sommige bepaald typische spellen die jullie op Aarde spelen dus is het moeilijk voor ons om altijd te begrijpen wat jullie behoeften helemaal zijn. Ze worden bepaald specifiek door jullie op elk moment, dus spreek ze hardop uit. Laat ze op een nieuwe manier vervuld worden, laat de wonderen beginnen terug te komen want na de volgende 3 maanden is er een lange lijn van wonderen die op jullie gewacht hebben die klaar zijn om in beweging te komen. Als je met een begint, als je die eenmaal in je leven accepteert, geef daar dank voor en grond die en dat opent de deur voor alle andere. Heb je ooit een synchronische levensstijl geleefd waarin het niet uitmaakt wat je nodig had, dat op het moment dat je dat nodig had, tevoorschijn kwam? Zijn jullie bereid om daarmee te werken? Ben je klaar om de worsteling op te geven omdat een van de dingen daarvoor nodig is? Jullie zijn door je liefdevolle ouders een waarheid geleerd dat heel goed werkte voor hen in de lagere vibraties van de nieuwe planeet Aarde. Het paradigma was: werk heel hard.  Dat werkt niet. Het werkte toen feitelijk ook niet, maar het interessantste deel ervan is, als een schepper denkt dat iets zal werken, dan schijnt dat te werken. Nu, zijn jullie klaar voor de volgende stap? Zijn jullie klaar om achteruit te gaan zitten en om het naar je toe te laten komen en jullie dat te laten vullen van binnenuit eerder dan dat het van de buitenkant komt? Deze 3 maanden zijn een gelegenheid voor ieder van jullie om dat te beleven. Nu, sommigen van jullie vragen: “Nou, in deze 3 maanden kan ik problemen veranderen die in mijn leven zijn en die ik te veel heb gedragen. Ik ben zo vermoeid en gefrustreerd om al die energie mee te dragen. Moet ik de planeet in evenwicht brengen op de manier zoals ik het gedaan heb? Moet ik het zo doen? Moet ik het doen…?” Niets ervan, maar jullie zullen kiezen wat je wilt doen met je licht. Dat is een keuze, lieve mensen. Er is geen goed of fout hierbij. Je hoeft niet naar buiten te gaan en de wereld te redden – gewoon eenvoudig je hart te openen en dat te laten aanraken door degenen die jullie eerder hebben aangeraakt en zij zullen jullie helpen je ware aard te herinneren en wie je werkelijk bent. Deze tijd is heel magisch, lieve mensen. Jullie worden bekeken door alle schepselen in het universum die kunnen kijken. Alle ogen zijn gericht op planeet Aarde, op dit moment. Er vinden zo veel overgangen plaats, dus neem deze gelegenheid om achter de sluier te kijken.
Nu, we willen ons ook op een onderwerp richten want er is zoveel bezig in de Verenigde Staten specifiek bij al jullie verkiezingen, allemaal grappige, crazy dingen die er gebeuren en we willen jullie vragen om dat gewoon los te laten en te weten dat dit op het pad zit van de minste weerstand. Jullie hebben veel zaken die komen, jullie zullen attributen hebben en jullie  zullen gelegenheden hebben om feitelijk hiermee op een nieuwe wijze te werken. Neem niets ervan te serieus. Haal adem, lieve mensen, en laat de angst los. Weet, dat het er niets toe doet, wat er ook gebeurt, voor jullie wordt heel goed gezorgd. De Lichtwerkers op planeet Aarde hebben geworsteld om daar voor het spel uit te zijn, en die houden een vibratie vast die heel moeilijk is op een planeet van een lage vibratie. Velen van jullie hebben een kostbare prijs betaald om precies dat te doen. Goed gedaan, lieve mensen. Jullie zullen jezelf nu in een nieuwe ruimte ontdekken, een nieuwe gelegenheid, een nieuwe plek voor je om het licht op een heel nieuwe manier te gronden. Geniet van deze reis. Weet dat er geen verkeerde keerpunten zijn. Weet dat er niets is dat je moet doen. Beleef dit gewoon en houd van elk deel ervan. Dat is schoonheid en terwijl je mensen je planeet ziet verlaten in grote aantallen, vier dat voor hen en weet dat soms het lawaai van onze vierende feesten zo hard klinkt dat het je uit een lieve slaap haalt en we zeggen dat heel opzettelijk. Hoor de vieringen en ken de liefde die we aan deze kant van de sluier hebben en we beloven je dat als we je begroeten Thuis, jullie magie zullen hebben bij   elk aspect. Ga verder met het grote werk. Jullie hebben jezelf in precies de tijd en ruimte neergezet waar je het hoogste verschil kunt maken. Nu, als deze openingen gebeuren, laat jezelf dan opgeladen worden – vol licht, vol met liefde voor de weg voor je en geniet van de rit.
Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Weet dat jullie alleen een spel spelen van het doen alsof je een mens bent, en speel goed samen.
Espavo, lieve mensen.
The group   / Het woord Espavo is een vroege Lemurische begroeting:  “Dank Jullie Om Je Macht aan te Nemen.”

 (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl ) 

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html