Labels

Thursday, November 12, 2015

Nederlands -- Suzanne Lie 10 nov. 2015 Arcturiërs over Ascenderende Godinnen

Suzanne Lie 10 nov. 2015   
Arcturiërs over Ascenderende Godinnen
                                               
Lieve Lezers,

In de eerste bekrachtigende sessie van onze Godinnen die uit de Aarde opstijgen’ serie, deelde GAIA ons mee dat ’t het gloren van het nieuwe licht van de ENE is en we zijn hier om de kracht plaatsen op de planeet opnieuw te activeren. We verwelkomen jullie nog steeds bij deze belangrijke dienst ( 3 sessies blijven nog over, en jullie ontvangen de sessie 1 die is opgenomen)  Learn More!

Ook hebben de Arcturiërs gezegd dat het ’t NU is om de 4 dimensionale Mysterie Scholen voor de Mensheid te her-openen. We beginnen op vrijdag met de nieuwe Mysterie School Mini-Serie en we nodigen jullie uit om er actief aan deel te nemen.  Learn More.
We kijken er naar uit om jullie bij de gebeurtenissen te zien als  je je geroepen voelt om er aan deel te nemen.
Zegeningen, Sue
Het Vervullen van je Missie aan GAIA

 

De Arcturiërs & Jullie Hoger ZELF
{ “Terwijl het proces van het veranderen van de frequenties van werkelijkheid zich versnelt, zijn veel van jullie leiders door inwijdingen heen gegaan, die worden begonnen door de krachten van de duisternis, hebzucht en macht over de ander. Deze duisteren worden bezorgd dat ‘misschien die ‘stomme profetieën” waar zijn. Daarom gaan ze achter degenen aan die er zijn op de grootste vijand van de duisteren – het internet.
……
Doordat de hogere frequenties van licht nu meer toegankelijk zijn dan ze waren sedert de val van Atlantis, zullen we jullie nu bijstaan om deze hogere frequentie van licht te integreren bij elk van de elementen die samen zijn gegaan om jullie stoffelijke vorm te scheppen.”
De Arcturiërs }
~~~~~~~~~
Het internet was gecreëerd door het leger/militair om hun geheime boodschappen te verzenden, maar dat werd overgenomen door de mensen op Aarde. Dit is ooit het grootste instrument geweest voor het Eenheid Bewustzijn, wat nogal beangstigend is voor de duisteren. De duistere mensen kunnen gemakkelijk kleine groepen van bange mensen beheersen maar als de gehele wereld zich verenigt in liefde en licht, dan hebben ze geen verdediging.


Ondanks hun pogingen om ‘bedrijfs’ controle te verkrijgen over het internet, hebben zij gefaald. De mensheid heeft een wonderlijke manier gevonden om te communiceren met mensen over de gehele planeet en de grote kracht van “Planetair Bewustzijn” begint zich te ontwikkelen. Zo lang mensen zichzelf zien als “alleen zijnde op een vijandige planeet”, kunnen ze gemakkelijk worden beheerst.

Aan de andere kant, als mensen uitreiken naar mensen over de hele wereld, specifiek naar hen waarvan de propaganda heeft gezegd dat ze hun vijanden zijn, ontdekken ze de kameraadschap van “Wij zijn ALLEN mensen op ONZE planeet.” 


Als verenigde mensen beginnen zichzelf te zien als leden van planeet Aarde, eerder dan dat het gewoon hun eigen lokaal gebied is, dan realiseren zij zich dat allen dezelfde wens hebben om een gelukkig leven te leiden op een gezonde planeet.


Dan kijkt de mensheid uit naar hun planeet, niet als iets dat er voor hen is om te GEBRUIKEN, maar in plaats daarvan als hun Thuis dat ze moeten beschermen.

 Als de mensen zich realiseren dat het aan hen is om de planeet die heeft gediend als hun thuis, te beschermen, dan kunnen zij het internet afzoeken om te zien hoe de corporaties die door de krachten van “macht over anderen” een werkelijkheid hebben geschapen waarin zij geloofden, zij zijn het bedrijf van de verloren mensen, die “macht over” de planeet moeten hebben. 


Het is juist die “macht over de planeet” die hen toestond om het land te vernietigen, de lucht en het water te vervuilen en om de Zonnestralen te blokkeren met een buitengewoon vervuild milieu, wat zij geschapen hebben. Zij hebben dit milieu geschapen omdat zij geld aanbidden, wat zij zien als het beste middel om de mensheid te beheersen.


Deze verloren mensen zijn samen verenigd om oorlogen te scheppen waarin zij financieel beide kanten ondersteunden. Daarom, wie er wint of verliest is niet belangrijk, want de duisteren winnen sowieso, aan elke kant. Maken zij zich zorgen dat de planeet aan elke kant verliest? NEE, dat maakt het niet uit!

Maar met het uitgebreide licht dat Aarde’s atmosfeer binnenkomt, keert de verborgen oorlog van het licht van de Macht Van Binnen, tegen de Macht over anderen zich om ten voordele van de Macht Van Binnen. Deze verandering komt doordat degenen die zijn gekomen om Gaia te assisteren bij Haar proces van planetaire ascentie ontwaken voor hun eigen immense macht/kracht binnenin.

Deze “macht van binnen” stamt uit het steeds toenemende besef van de mensheid van zijn eigen verbinding met haar Multidimensionale ZELF. Toen Gaia’s eigen resonantie frequentie lager was en het duister stilletjes jullie wereld regeerde, was de mensheid vaak verloren in de drie dimensionale illusie die ze moesten leiden door “buiten” henzelf.

Leiders van buitenaf waren nodig omdat veel mensen nog niet hun eigen kracht hadden ontdekt. NU, terwijl de hogere frequenties van licht jullie wereld binnenkomen, breidt jullie bewustzijn zich uit. Terwijl je bewustzijn zich uitbreidt, breiden je waarnemingen zich uit.

Dan is het dat je begint om een bewuste waarneming te krijgen en dus een verbinding, met de leden van je eigen multidimensionale zelf. Ten eerste geloven velen dat dit krachtig, liefdevol wezen boven hen is in een of andere hemelse wereld.

Maar, omdat “de hele wereld” kan communiceren met de “hele wereld”, is er een constante stroom van informatie die de mensheid zegt dat zij hoger dimensionale wezens zijn, die gekozen hebben om een drie-dimensionaal voertuig aan te nemen in het NU om te helpen bij de planetaire ascentie. 


En verder, komen hogere frequentie van licht de atmosfeer van Gaia’s planeet binnen. In feite, wordt er aangetekend door wetenschappers dat Cygnus X-3 hoge frequentie gamma golven uitstraalt naar de Aarde (http://www.greatdreams.com/constellations/cygnus-x-3.htm.)
Andrew Collins heeft uitgebreid geschreven over Cygnus X-3 op zijn website en in zijn boek op: http://www.andrewcollins.com/page/articles/Cygnus_X-3_5D.htm


Door de hogere frequenties van licht is er nu meer toegankelijk dan dat er geweest is sedert de val van Atlantis, we zullen jullie nu bijstaan in het integreren van die hogere frequentie van licht bij ieder van de elementen die samen zijn gegaan om jullie stoffelijke vorm te scheppen.

Terwijl jullie het hogere licht samen laten gaan met de aarde, lucht, vuur en water van je eigen aardevoertuig, vragen we je om dat proces te delen met Gaia, zodat de hogere frequenties van licht ook zullen samengaan met de planetaire aarde, lucht, vuur en water, via de kracht van je eigen ademhaling.

Je eerste ademhaling duidt het ingaan van je multidimensionale zelf in je drie dimensionale aarde voertuig aan, en je laatste ademhaling duidt de uitgang aan van je multidimensionale zelf uit je stoffelijke aarde lichaam.

Maar, in dit NU, is er een specifiek gebeuren waarin onze vrijwilligers kunnen kiezen om samen te gaan, zo totaal met het hogere licht, dat ze in hun hoger dimensionaal “Lichtlichaam” kunnen flitsen voordat ze beleven wat gekend werd als “dood” in hun vroegere incarnaties op Aarde.

{We vragen dat je een moment neemt om in een meditatieve, hogere staat van bewustzijn te gaan. Terwijl je bewustzijn zich uitbreidt naar hogere frequenties, laat dan een hoger dimensionale uitdrukking van je Multidimensionale ZELF samengaan met het hogere licht, dat langzaam en geleidelijk Gaia’s atmosfeer binnen komt.


Denk eraan, onze dierbare vrijwilligers naar de Aarde, dat jullie stoffelijke aarde voertuigen levende portalen zijn,  waar doorheen je Multidimensionale ZELF de hogere frequenties kan doorgeven van licht in je lichaam – en in je planeet – om de hogere frequenties van licht in de elementale aspecten van Gaia te gronden.


Door je persoonlijke portaal van je hoger dimensionaal zelf, zullen jullie de hogere frequenties van licht verzamelen, trek die door je innerlijke, lichtportaal, en grond die in Gaia’s planetaire lichaam, en een element per keer.

Het gaat om deze dienst aan Gaia dat velen van jullie vrijwillig kwamen om een vorm aan te nemen in dit NU van persoonlijke en planetaire transmutatie.
Want meer en meer van jullie herinneren je je eigen Multidimensionale ZELF, je kunt je verbinden met de hogere frequenties van het ZELF. Als je eenmaal bent verbonden met je Hoger Zelf, zul je die hogere dimensionale energie naar beneden trekken door je persoonlijke portaal en in de aarde, lucht, vuur en water van Aarde.
In jullie portaal, maar ook in onze aarde voertuigen,
zijn al je Innerlijke Elementalen  bevat.
   Aarde Elementalen  -  Skelet en lichaam structuur
Water Elementalen  -  Innerlijke vloeistoffen, zoals bloed, hersen – ruggenmerg vloeistof, maar ook water
    Lucht Elementalen  -  De zich steeds uitbreidende kracht van je ademhaling
    Vuur Elementalen   - Je neurale synapsen en de 3-Voudige Vlam in je Hoge Hart
We zullen jullie assisteren om je innerlijke krachten te gebruiken van Onvoorwaardelijke Liefde en innerlijk Violette Vuur om samen te gaan met het hogere licht (onvoorwaardelijke liefde) en het hoogste spectrum van dit licht (violet licht/vuur) om de lagere frequenties van werkelijkheid in een hogere frequentie van uitdrukking te transmuteren.}
(Transmutatie is bepaald als de actie van het veranderen van een substantie, tastbaar of ontastbaar, van een vorm of staat in een andere. Aan alchemisten van de oude tijd, betekent dit de conversie van een stoffelijke substantie in een andere, specifiek onedele metalen zoals lood in waardevol zilver en goud.)

We beginnen met de Aarde Elementalen
Je zult het proces beginnen door je innerlijke, multidimensionale portaal open te doen door je te verbinden met een hogere uitdrukking van je eigen multidimensionale zelf. Terwijl je de kracht gebruikt van je vijf dimensionale voorstelling, verzamel je het hogere licht en transporteert dat via je innerlijke, multidimensionale portaal in je eigen innerlijke aarde elementalen.
Voel en/of stel je dit hogere licht voor terwijl dit circuleert door de aarde elementalen van je stoffelijke voertuig …
Gebruik je immense kracht van je onvoorwaardelijke liefde, deel dit hogere licht met AL Gaia’s aarde elementalen …
Nu, Laai, Laai, Laai, het Violette Vuur, die ALLE schaduwen transmuteert in
Licht, Licht, Licht …De Water Elementalen
Ga verder met je proces door je innerlijke, multidimensionale portaal open te doen door je te verbinden met een hogere uitdrukking van je eigen multidimensionale zelf. Terwijl je de kracht gebruikt van je vijf dimensionale voorstelling, verzamel je het hogere licht en transporteert dat via je innerlijke, multidimensionale portaal in je eigen innerlijke water elementalen.
Voel en/of stel je dit hogere licht voor terwijl dit circuleert door de water elementalen van je stoffelijke voertuig …
Gebruik de immense kracht van je onvoorwaardelijke liefde, deel dit hogere licht met AL Gaia’s water elementalen …
Nu, Laai, Laai, Laai, het Violette Vuur, die ALLE schaduwen transmuteert in
Licht, Licht, Licht …

De Lucht Elementalen
Ga verder met je proces door je innerlijke, multidimensionale portaal open te doen door je te verbinden met een hogere uitdrukking van je eigen multidimensionale zelf. Terwijl je de kracht gebruikt van je vijf dimensionale voorstelling, verzamel je het hogere licht en transporteert dat via je innerlijke, multidimensionale portaal in je eigen innerlijke lucht elementalen.
Voel en/of stel je dit hogere licht voor terwijl dit circuleert door de lucht elementalen van je stoffelijke voertuig …
Gebruik je immense kracht van je onvoorwaardelijke liefde, deel dit hogere licht met AL Gaia’s lucht elementalen …
Nu, Laai, Laai, Laai, het Violette Vuur, die ALLE schaduwen transmuteert in
Licht, Licht, Licht …

De Vuur Elementalen
Open nu je innerlijke, multidimensionale portal door je te verbinden met een hogere uitdrukking van je eigen multidimensionale zelf. Terwijl je de kracht gebruikt van je vijf dimensionale voorstelling, verzamel je het hogere licht en transporteert dat via je innerlijke, multidimensionale portaal in je eigen innerlijke vuur elementalen.
Voel en/of stel je dit hogere licht voor terwijl dit circuleert door de vuur elementalen van je stoffelijke voertuig …
Gebruik je immense kracht van je onvoorwaardelijke liefde, deel dit hogere licht met AL Gaia’s vuur elementalen …
Nu, Laai, Laai, Laai, het Violette Vuur, die ALLE schaduwen transmuteert in
Licht, Licht, Licht …

Afsluitend vragen we dat je een moment neemt van jullie NU om te VOELEN en te WETEN:
De Macht die je hebt in je eigen Multidimensionale ZELF …
Hoe belangrijk jullie zijn voor Gaia en om de Planetaire Ascentie te doen …
Hoe zeer  Gaia jullie nodig heeft en JOU bedankt voor
je persoonlijke bijdrage aan Haar planetaire ascentie.

Geliefde vrijwilligers om de Aarde te helpen bij Haar overgang, prijzen wij, de leden van je Hoger ZELF jou voor je moed en toewijding om de missie te vervullen waarvoor jullie belichaming aannamen.
Zegeningen,

Wij zijn de Arcturiërs en de leden van je eigen Hoger ZELF.

~~~~~~~

Did you enjoy the information? We welcome you to share your feedback and comments at the bottom of the blog post: Fulfilling Your Mission to GAIA.  

~~~~~

~ REMINDER: NOVEMBER PROMOTION ~
Thank you for all of your wonderful comments!


{Each volume features over 350 pages of information, meditations, and exercises that help readers consciously communicate with their greater multidimensional self and integrate that expanded sense of self into their physical body and daily life. In this way, readers will contribute to a growing collective consciousness that is creating a new reality.} 


No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html