Labels

Tuesday, November 24, 2015

Nederlands -- Steve Beckow 27 okt. 2015 St. Germain in een Engeluur: “Jullie zijn Scheppers in de Vorm”.

Steve Beckow 27 okt. 2015  St. Germain in een Engeluur:  “Jullie zijn Scheppers in de Vorm”. 
Hour With Angel pic
Jullie zijn scheppers in de vorm: Saint Germain 27 oktober 2015
Linda Dillon: Kanaal voor de Raad van Liefde Channel for the Council of Love
Steve Beckow: Gastheer InLightRadio
Steve: Goedenavond, Linda. Hoe gaat het met je vandaag?
Linda: Met mij gaat het goed, het gaat allemaal over die ‘tijd-zaak’, in en uit de tijd. Je weet dat de raad ons vertelde dat tijd, wat betreft die we kenden als 24 uren in een dag nu naar beneden gegaan is tot aan ongeveer 11 uren per dag. Dus, zoals je voelt dat de dingen zo snel voorbij vliegen en je in een dag niet meer kunt doen waar je aan gewend was te doen in een dag, dat is deel van die reden.
Steve: En dat is een innerlijke ervaring?
Linda: En dat is een innerlijke ervaring. Ik denk dat velen van ons zich voelen, bij al die energie downloads gevoegd, en om ’s nachts ons werk te doen met Aartsengel Michaël, dat als we ons hoofd op het kussen leggen en twee seconden later het alarm al af gaat. Dus is het dat krimpen van wat we gekend hebben als een 24-urige dag.
Steve: Nou, dan moeten we gaan vragen om de dag of de nacht te laten versnellen terwijl we werken en laten verminderen als we slapen. (beiden lachen)
Linda: Of misschien andersom zodat we onze tijd die we doormaken met Aartsengel Michaël uitbreiden. (beiden lachen weer)
Linda: Iemand tikte me net op de schouder… en jij en ik hebben erover gesproken dat sommige mensen problemen hebben om tot de website de Golden Age van Gaia toegang te krijgen en wat ze moeten doen is om al hun cookies weg te halen, hun machine uit te doen, dan reboot de machine weer en alles zal fris en mooi zijn.

Steve: Linda, je bent aangenomen! (beiden lachen)
Linda: Oh, goed, ik keek net uit naar een baantje. (Linda lacht)
Steve: Het ironische is, Linda, dat de mensen die dit moeten horen geen toegang kunnen krijgen op het blog, dus als ik de boodschap opnieuw geef, horen ze die niet. Sommigen van hen zijn niet meer op het blog geweest sedert 21 september, dus dank je hiervoor. Ik denk dat we Saint Germain bij ons hebben vandaag.
Linda: Ja, en nu ga ik heel erg ver weg stappen, heel ver weg. (beiden lachen)
Steve: Okay en wij verwelkomen Saint Germain zo gauw jij daartoe overstapt.
Saint Germain: Gegroet, gegroet, gegroet, gegroet mijn vrienden, mijn bondgenoten, mijn naaste Gaianen, mijn naaste mensen, mijn naaste Sterrenzaad. Ik kon nog verder gaan en maar verder maar ik wil gewoon zeggen, hallo, goede morgen, goede avond, goede middag. Welkom bij deze raad en in deze heilige tijd van overgang.
Ik kom vandaag bij jullie, ja, als bewaarder – en wat velen van jullie noemen als meester van de violette vlam, van de violette vlam van transformatie, van transmutatie, van transsubstantiatie – als bewaarder van de “Ik Ben” aanwezigheid. Het is mij een eer om vandaag bij jullie te zijn. het is mij een eer om met jullie te reizen en om altijd bij jullie te zijn.
Mijn geliefde vrienden, ik kom vandaag om over veel zaken te spreken, maar ik kom voornamelijk om over schepping te spreken, want is dit niet een onderwerp, een thema met zo’n breed spectrum en zulke brede implicaties dat er geen wezen op de planeet is dat er niet in is geïnteresseerd? Dus ik herinner jullie er aan, zoete lichtwerkers en liefde-houders, dat als ik jullie vannacht aanspreek, ik ook alle wezens aanspreek, het hele collectief, de hele mensheid op deze geliefde planeet van Terra Gaia, van de zoete Aarde.
En dat als jullie met je hart handelen, met je denken, met jullie oren, je lichamen als ontvanger van wat ik aan jullie overbreng, handelen jullie ook als doorgevers vanuit het verdere universum en naar jullie planeet toe.
Dus vlak voordat we beginnen, dank ik jullie. Nu, mijn goede vriend en bondgenoot, Albert Einstein, heeft met jullie gesproken over het patronen maken van het universum, over de dimensionale en interdimensionale werkelijkheid. En kan ik misschien wat zeggen over dat hij net zo briljant is aan deze zijde als hij was aan jullie zijde. Hij houdt nooit op te verbazen.
Maar ik wil graag oppikken en verbreden, nederig verbreden, als je me ooit dat woord eerder had horen gebruiken… zich uitbreiden op wat (lachend) die lieve Einstein heeft gezegd. En dat is tweevoudig: alle patronen door het omniversum, door wat jullie denken dat het multiversum is, door het universum heen, gaan over patronen, het patroon van de Goddelijke Moeder.
Er zijn vele verklaringen, theorieën die uit de wetenschap zijn gekomen, uit de filosofie, uit esoterische studie, over de patronen van het universum. Maar wat ik tegen jullie zeg, is een eer en een geschenk, maar dat is ook de enige uitleg. Jullie en wij hebben allemaal de patronen van de Goddelijke Moeder en die uit de essentie van het samengaan van de moeder/vader/ene. Het is echt heel eenvoudig.
Nu, Einstein heeft ook gesproken, lezingen gehouden, tegen ons hart gesproken over de inademing en de uitademing. En de uitademing is een uitdrukking van schepping. De inhalatie is de brandstof. Jullie mijn geliefde vrienden zijn machtige scheppers en jullie scheppen op elk moment van elke dag, of dit nu 11 uren of 36 uren zijn! Jullie hebben al gecreëerd vanaf het moment dat je ‘ontvangen’ werd en lang daarvoor al, en jullie zullen nog scheppen lang nadat je je overgang hebt gemaakt, de laatste adem hebben uitgeblazen of gestorven zijn. Dat is de aard van jullie wezen omdat jullie een patroon hebben van de oneindige schepper, de eeuwige schepper, de Moeder.
Dus waar ik het over wil hebben en bespreken – is een poging om in gesprek te gaan met jullie – vannacht, wat is je aarzeling? Waar ben je bang voor? Pas geleden heb ik jullie mijn nog grotere aanpassing aan de violette vlam, aan de Ik Ben Aanwezigheid. En ja, terwijl dit een zeer leuk geschenk was, wat denk je dat de bedoeling ervan was? Dat is om je bezig te houden bij het proces van opheffing, verwijdering, het loslaten van elke aarzeling, zelfs angst, zelfs schroom, terreur of wens.
Niet creëren is belachelijk. En om jezelf voor de gek te houden, ja, jezelf bedriegen door te denken dat je niet creëert, dat is absurd. Als je inademt schep je al leven. Je schept leven in je voertuig, je wezen, in je cellen, je structuur. En als je uitademt zend je gassen uit en laat je los wat je niet dient en wat niet nodig is en noodzakelijk op dat moment in je voertuig.
Scheppen, het handelen, de vreugde van scheppen is niet moeilijk. Dat zit al in je. Dit is ingeboren in je patroon. Ja, het maakt niet uit hoe uniek je zielen ontwerp is, hoe uniek je patroon, hoe uniek je zielen missie en bedoeling is, je straal is, jij bent er niet van vrijgesteld. Want schepping is deel van je wezen. Ik kon zeggen de meesten van jullie, , maar dat zal ik niet. Ik zal zeggen dat jullie allen die Michaël en velen meesters genoemd hebben, teruggekeerd zijn naar deze planeet, om op deze tijd en in deze ruimte in deze beweging en proces van de verschuiving en ascentie, om hier scheppers te zijn.
Jullie scheppen een nieuw wezen in je ziel en je stoffelijke lichaam. Jullie scheppen en mede-scheppen gemeenschap en nieuwe aarde. Jullie creëren projecten, lichtsteden, nieuwe instellingen, nieuwe financiële stelsels, nieuwe sociale structuren, nieuwe heilige partnerschappen in de menselijke vorm en alles in de naam van liefde.
Jullie staan op het punt om zo actief te zijn als actief kan zijn. en ja, zelfs degenen onder jullie die zeggen: “Mijn werk, mijn missie is om een baken van licht te zijn, een overbrenger van liefde. Ik houd energie vast en dat is wat ik doe. Ik zend liefde, ik houd liefde vast.” Als dat geen actie is, het is fenomenaal intens, ik weet niet wat het is. Dat is creatie.
In het eerste begin, en nu spreek ik van eonen geleden, had de Moeder een kind gekregen en voerde velen van jullie naar deze geliefde planeet. Jullie zijn – jullie waren het schepper ras. Nu voor velen heeft dit bijbetekenissen die na vele duizenden en duizenden en duizenden jaren van oorlog en controle … heeft dit bijbetekenissen die niet plezierig zijn.
Laat me buitengewoon helder zijn. Als ik spreek over het schepper ras, spreek ik over de engelen, de aartsengelen, de serafim, de elohim, en de totale loutere creatieve energie. En sommigen van jullie sterrenwezens van voltooide evolutie die naar deze planeet kwamen om in de vorm te spelen, om de uitdrukking van unie, van liefde, van creatie in deze vorm die werd ondernomen op deze specifieke planeet te spelen. Nu dat houdt alle koninkrijken in. Dat is niet waarover ik vandaag wil spreken.
Ik wil over de mensen spreken. En ik stap vooruit in vrolijkheid om hier over te spreken, mijn naaste mensen, omdat als mens die jullie gekend hebben en van gehouden hebben in veel verschillende vermommingen, jullie ook weten dat ik, zal ik zeggen, aardig bekwaam ben om creatie voort te brengen. Of dit nu komt uit mijn heilig vertrouwen, of het diamanten zijn bij een diner party, of het nu gemeenschap is en eenheid, of dit transformatie is met gebruik van de violette vlam. Ik voeg jullie erbij als mede reizigers die geleerd hebben door het proces van creatie van velen en voornamelijk door Sanat Kumara, die vandaag bij me staat terwijl ik me bij dit gesprek aansluit.
Het is tijd, mijn vrienden, om echt je innerlijke en uiterlijke schepper-zelf te omhelzen. Het is geen zaak van wachten. Nu, wat is de meest kostbare creatie van alles? Het is de ervaring van de zoetheid van het leven, de zoetheid van liefde. En misschien moet ik zeggen, het is niet louter de liefde voor het zelf, die kostbaar is, maar het is de liefde van anderen. Het is de liefde van de onbekende ander. Het is de liefde van degenen die om je heen staan.
Het is dat moment, of leven van zulk onverdraagbare zoetheid dat op het moment dat jullie konden sterven, wetend dat je het beste had ervaren dat stoffelijk kon worden geboden. Die zoetheid kwam tot me, niet in de creatie van getoonde diamanten. Ja, het kwam in de grotten van Tibet. Het kwam in vereniging met een partner. Het kwam in het getuige zijn van de geboorte van een kind. En het komt tot me in het zoete geschenk, vanaf deze zijde, van in staat zijn om getuige te zijn en om deel te nemen aan het geboren worden van jullie schepper zelf, maar opnieuw:
Schepping is het eenvoudigste en meest complexe ondernemen dat jullie zullen doen en jullie zullen dat doen in dit of in een ander leven. Nu, waarom is het complex? En waarom is het meer en meer complex geworden, en niet minder bij de zogenaamde ontwikkelde gemeenschappen? Door de grenzen die jullie hebben toegestaan, door controle, van wanorde, van chaos, van angst, van terreur, van straf, of om uit dunne lucht te scheppen, door aan een paal gebrand te worden of in het water gegooid te worden, opgehangen; het maakt niet uit.
Want als jullie dat eenmaal weghalen, ik herinner jullie daar aan, is het de bedoeling en punt van actie, alle drie, maar er is niets moeilijks over deze elementen. Nu, velen van jullie denken aan schepping en de praktijk van schepping, en ik moedig jullie in deze richting aan. Terwijl de schepping van rijkdom, van veiligheid, wat vaak financiële veiligheid is, is het de schepping van goede gezondheid; is het de creatie van veiligheid en zekerheid, wat betekent afwezigheid van geweld en terreur, oorlog. Het is de creatie van vrede en sereniteit in jullie huis, in jullie hart. Dit zijn dingen van waarde.
Nu, mijn geliefde vrienden, jullie helpen niet bij de transformatie waar jullie allemaal op hebben gewacht, in deze hele omvang van het menselijk bestaan, zoveel als jullie kunnen. Ik zeg dit, niet als kritiek, zeker niet als oordeel, niet als kriticisme, maar als jullie oude vriend die zegt: “Laten we stoppen met wachten en laten we alles samen doen wat we kunnen.”
Nu, in de paar voorbije maanden hebben jullie ontvangen, niet alleen van mij maar van het gehele gezelschap van de hemel, de opgestegen meesters, de elohim, de aartsengelen, de moeder, de vader, de ene, alle wezens, van de gehele sterren familie. Jullie hebben downloads ontvangen, aanpassingen, instromingen, hoe jullie ooit kunnen denken van of het omhoog gaan van jullie frequentie ook zien, in de hoeveelheid die nooit eerder werd gekend op deze planeet, sedert de eerste schepping. Dat op zichzelf is een schepping. En jullie accepteren de energie ook als jullie schepping. Jullie hebben die uitdrukking, waar ik altijd van genoot: “Het heeft twee nodig om te kunnen tango dansen.” Nou, in dit geval heeft het ongeveer zeven miljard nodig, maar niet echt. Zeven miljard zullen aan de dans meedoen. Maar in feite, heeft het maar enkelen nodig. Dus ik en jullie vragen jullie ter name van gezondheid, rijkdom, voorspoed, overvloed, veiligheid, vrede, nieuwe structuur, de nieuwe aarde: dit is mijn uitnodiging aan jullie.
Nu zullen we spreken over de betekenis van gezondheid en rijkdom en vrede, maar laat me niet verder en verder gaan, beste Steve. Waar wil jij beginnen?
Steve: Nou, dank u zeer Saint Germain. U merkte het al op dat we problemen hebben met het begrip van schepping en zeker heb ik dat. Ik weet niet of u suggereert dat we allemaal alchemisten worden of dat we konijnen uit een hoed halen, zogezegd… met andere woorden iets nieuws scheppen, iets wat er zogenaamd eerder niet was.
Als ik liefde uit mijn hart moest halen, denk ik niet dat dit scheppen is omdat de liefde daar al was. En omdat ik dat uit het universum trek, dus moet ik zeggen dat, sprekend voor mijzelf, ik niet helemaal absoluut helder ben wat schepping inhoudt en wat het is. Is het… is het essentieel het begrip van schepping dat liefde wordt gecreëerd als nieuw, bijvoorbeeld?
Saint G: Nee! Nu, er is nog een uitdrukking die jullie hebben: “dat er niks nieuws onder de zon is, of in het universum.” En ik neig er toe om er mee in te stemmen en er niet mee in te stemmen. Ik ben echt een probleem maker, niet? (beiden lachen)
Nu, het betekent beide. Er is niets als je wat haalt uit de ware energie van schepping. Wat jullie doen is dit uit het patroon van de moeder te trekken, de essentie van de moeder/vader/ene. En dat is de zuiverheid en de helderheid, de liefde, dus is dat alles. En iets dat niet van dien aard is, en er zijn veel zaken op jullie planeet, juist nu, wat niet echt een schepping is van liefde.
Dus wat we doen en waar ik om vraag is voor jullie allen dat je wordt, gaat gebruiken, naar voren brengen, zoals je zei, die energie van de schepping en de schepper zelf, omdat jullie neigen om weg te springen van de aanvaarding van jullie zelf op die manier en ik bedoel jullie, het collectief. Om in staat te zijn om beide te zijn, de alchemist en de schepper, zullen we zeggen, wat gezien wordt als het niet-stoffelijke. Maar dat laat duidelijk zien, vanuit ons perspectief, als materiaal. En wat ik hiermee bedoel is het soort van zorgende, koesterende en attente proactieve menselijk wezen.
Dus praten we over een niveau van transformatie die in de hyper drive is gezet, omdat schepping onmiddellijk is. Ja, jullie kunnen denken hierover dat het tijd nodig heeft, maar dat is jullie vertalingsfactor, maar niet die van ons, behalve als die zich bemoeit met het hoogste goed van het collectief. Ja, dit is een zeer betrokken conversatie en ik ben blij om mijn tijd hiervoor te gebruiken.
Dus is beide het vermogen en de actie om je te realiseren dat je compleet herstelt – en wat mensen denken dat – een nieuw paradigma is voor de mensheid, en geschapen hebt, voor de aarde, voor elke functie van de mensheid. En tegelijkertijd, daardoor – en dat is een essentieel begrip – doordat jullie dat in de vorm brengen wat kan gedacht worden als het her-arrangeren van liefdes atomen die vorm aannemen.
Ik vraag me nu af of dit je 22 meer vragen heeft gegeven.
Steve: U leest echt mijn denken. Ja, het samen trekken van liefdesatomen. Wat is een liefdes atoom? Dat is de bouwblok van alles, ja?
Saint G: Dat is juist.
Steve: Nou, vertel ons dan daar alsjeblieft meer over als u wilt.
Saint G: Dus laten we dan dit proberen en praktisch zijn. Ik zal een huidige situatie proberen en gebruiken eerder dan je zeggen hoe ik diamanten bij diner feestjes produceerde. Misschien ga ik nog allebei doen. (Steve lacht)Je hebt dit voorgesteld en ik ben er getuige van geweest, Beste hart, hoe breng je liefde in je hart. En is dat niet de zoetste, meest kostbare belevenis in het leven?
Steve: ja, dat is zo.
Saint G: Dus, mijn vriend, ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik jou als voorbeeld stel.
Steve: Helemaal niet.
Saint G: Wat doe je met die liefde die in je hart is?
Steve: Die moet stromen. Je kunt er niet bij zitten. Dus stuur ik het in de wereld uit.
Saint G: Dus wat je doet is dat je alle liefdesatomen neemt, omdat, denk er zo over, je neigt te denken dat liefde louter energie is. En in feite is dat ook zo. Maar denk er zo over, wat als je die liefdesenergieën kon verzamelen, die liefdesatomen? Wat anders denk je dat je er mee doet, bijvoorbeeld, als je energie zendt? Je zendt die liefdesatomen. Dus wat als die uit je hart kwamen, en ik zeg niet bijvoorbeeld dat het naar de gehele planeet zenden onjuist is, het is heerlijk, het is mooi, het is intens. Maar laten we hier even mee spelen omdat jij die vraag gesteld hebt.
Wat als je die liefdesatomen neemt, ze uit je hart stort en je hield die alsof je een kristallen bal vast hebt of een basketbal in je hand, tussen je handen, en in feite op dit moment, beste Steve – en iedereen die er naar luistert – als je je handen houdt alsof je een basketbal beet hebt, want een basebal is te klein, of een prachtige globe van Gaia, dan voel je de energie die nu hier is, die er nu is.
Dan, wat als je zegt: “Nou, ik geef deze bal van liefdesatomen aan X” en met de bedoeling en met een rustpunt gooi je de bal, wetend dat het reeds alles heeft dat nodig is … en je werpt die niet waar die heen moet gaan. Je stuurt die met een gestuurde bedoeling waar die heen moet gaan. Dus laat me nog even specifiek zijn met het gevaar om mijn kanaal (Linda dus) te irriteren.
Velen van jullie wachten op welzijnspakketten, op de her-waardering van systemen. En te zeggen dat de mensen die hierbij zijn betrokken, niet met een slechte bedoeling, alhoewel er zeer diepe oplichter kunstenmakers bij zijn betrokken, maar dat is het geheel van het proces niet … maar die zijn langzaam. Niet door de slechte instelling. Ik moet dat benadrukken. Maar het proces is langzaam gemaakt en is langzamer en langzamer… Nou, zij kunnen wat hulp gebruiken.
Dus wat als iedereen van jullie je liefdesatoom ballen namen en die zonden naar degenen die het stoffelijke, metafysische, spirituele slaaf werk die erbij zijn betrokken, om die gesmeerd het pad te laten gaan en met blijdschap en vriendelijkheid en bedreven en effectief en met efficiëntie te helpen? Wat als jouw bal de liefdesatomen had van de kwaliteiten die ik net heb neergezet? En dan stuur je die naar de betrokkenen, om hen te helpen. Omdat doordat je hen helpt, help je iedereen. Is deze suggestie praktisch genoeg?
Steve: Ja, inderdaad.
Saint G: Nu, is hier nog een ander aspect bij, wat jij genoemd hebt de alchemist. Zie die bal in je hart, in je handen, en zeg gewoon: “Ik wil dat deze prachtige collectie van liefdesatomen een auto is, een huis, een heilige partner, goede gezondheid; maar dat kan meer complex zijn en ik wil dit in goddelijke perfectie en verbinding omdat ik me niet wil bemoeien met iemands vrije wil of pad.” En houd dit gewoon vast. Houd het vast, houd het, houd het vast totdat je weet dat het deze frequentie heeft aangenomen.
En je zult weten, niet denken: “Ik weet niet wanneer ik het los moet laten,” absoluut weten. En plaats het dan, breng het dan terug, je nam het uit je hart, ik wil dat je dat terug brengt en zet het in je solar plexus. Zodat dat zich zal vermengen met je wil, in verbinding met de goddelijke wil om zich dan te manifesteren en je zult weten wanneer je het uit je solar plexus werpt als een bal van energie van liefdesatomen. Dan is het klaar om vorm aan te nemen. Nu zijn jullie nog niet competent genoeg om dit in een oogwenk te doen. Maar wat ik voorstel aan je, is of het nu een schepping is van de Empire State Building, de Hope Diamant of een nieuw stelsel van werkelijkheid, wat jullie onze scheppers zijn in de vorm, nu op de planeet.
Steve: Voor mij zegt u dat wij nu de scheppers in de vorm zijn, dan klinkt dat alsof u meer zegt dan het gewoon ontvangen van energie van het Gezelschap van de Hemel en blaast die energie naar buiten. U zei net dat het ‘t scheppen inhoudt van nieuwe structuren en funderingen. Welke leiding hebt u voor ons over hoe we daar verder gaan? Bijvoorbeeld, nou de goddelijke kwaliteiten spelen een grote rol. Het zou belangrijk voor ons zijn om een weerspiegeling te zijn van de goddelijke kwaliteiten zodat onze scheppingen goed worden gevormd. Ja?
Saint G: Het is absoluut essentieel, niet gewoon wenselijk, maar essentieel dat jullie leven, niet gewoon doorwerkend maar levend op de best mogelijke manier van je vermogen, wat ã propos stellar is (van de sterren). Jullie belichamen goddelijke kwaliteiten. Nu, ik wil even zeker stellen dat de vertaling correct gehoord wordt. Want wat ik reeds heb gehoord wat sommigen van jullie zeggen is: “Nou, ik ben nog niet perfect. Ik moet er nog wat aan werken.” Mijn geliefde vrienden, de grootste verandering voor jullie is om je te realiseren dat je reeds goddelijke perfectie bent. Jullie zijn dat altijd al geweest. Jullie zullen dit altijd zijn.
De grens is de angst dat je geen uitdrukking bent die je wilde nemen, koos om te nemen of te handelen, te voelen, je te gedragen, dat je minder bent dan. Nu, dat is deel van de oude derde en een van de redenen waarom we deze conversaties hebben op dit kruispunt in de tijd is, dat dit niet langer het geval is. Dus, ja, het gaat over de belichaming van goddelijke kwaliteiten, de verbinding met het goddelijke, met je bedoeling en met de bedoeling van de moeder.
Maar nu, als mens, en ik had een zeer lang leven en vele levens, was ik zeer goed om excuses te maken. Dus ik weet alles van excuses. En die zijn gewoon een uitdrukking van futitileit (van niks, van niksheid) Het is niks. Het is verspilling van wat jij en wij denken van tijd en energie, om excuses te maken. Dus, ja, moet je omhelzen, genieten van, belichamen, uitdrukken en goddelijke kwaliteiten zijn? En ieder van jullie zal worden aangetrokken tot andere kwaliteiten; en dat betekent niet dat je de andere wegwerpt.
Liefde heeft zoveel wonderbaarlijke gezichten en jullie zijn de uitdrukking van die gezichten. Dus moet je in de waarheid staan van jezelf, jullie heilige zelf? Natuurlijk. Maar mijn geliefde vrienden, denk je echt en voel je dat ik jullie op die manier zou aanspreken als we niet hadden vastgesteld dat je voorbereid bent om dat te doen? We zetten jullie niet neer om je arm te voelen over jezelf of om minder dan dat te zijn: “Oh, mijn god, ik ben nog niet klaar.”
Maar ja, beste Steve, het betekent belichaming, niet alleen met de goddelijke kwaliteiten maar met de waarheid van wie jullie zijn. En dat, die enkelvoudigheid, is de grootste blokkade voor je scheppen wat je hart wenst. Want de waarheid van je echte hartewensen is de schepping van nieuwe structuren, stoffelijke en niet-stoffelijke. Uitdrukkingen van stoffelijkheid, als we zeggen: Laten we praktisch zijn”. We zeggen: “Laten we gemeenschap scheppen en eenheid en eenheidsbewustzijn.”
Maar de uitdrukking daarvan is vriendelijkheid en consideratie voor je buren, voor je vrienden, voor de natie, over de planeet, voor de persoon naast je in de lijn. Het is alles. Het is de buitenste uitdrukking. De stoffelijke uitdrukking van je schepping van waar deze liefdesatomen op lijken. Het is de uitdrukking op je gezicht. Het is je lichaamstaal. Het is de glinstering in je ogen. Het is de glimlach op je gezicht. Het is de rustige acceptatie om niet geïrriteerd te worden als een baby huilt.
Steve: Hoe beginnen we? Als u op de astrale lagen zou zijn, nu en ik pas werd getransitioneerd (in de overgang werd gebracht) om te proberen om een pen van de vloer op te tillen of proberen om te zien dat een pen zich buigt of zoiets als dit  Hoe beginnen we de schepping hier als het schepper ras dat zich dat net begint te herinneren?
Saint G: Begin met iets kleins en eerder dat je probeert om met je kinetische krachten een pen te bewegen, begin je met iets in het stoffelijke rijk dat je wilt zien. Begin niet met vrede op aarde. Misschien kan ik je suggereren zodat je met mij begint, de praktijk om je te realiseren hoe inter dimensionaal je eigenlijk bent. Voel die liefdesatomen, de liefde in je hart. Alle downloads die we jullie gezonden hebben samen gevoegd met de liefde die jullie zijn. Dat is waar de stroom is! En zie alsof het in je handen zit. Zie het alsof het die basketbal is die ik net noemde. Maak het nu iets stoffelijks. Iets dat in je zicht/ogen te doen is.
Dus vandaag wil ik vinden of wat me wordt gegeven of dat ik ontvang of gewoon “aangehaald of niet aangehaald” een apparaat dat vijf dollar kost. En dan laat je de energie los en wees dan voorbereid om je vijf dollars te ontvangen. Of je dat nu gevonden hebt weggestopt in een la. Ja, het is de wijze waarop het zal werken als je ermee begint, of het een vreemde is die je vijf dollars geeft, of dat je nu vijf dollars plotseling wint. Het doet er niet toe. Begin met iets kleins en krijg het dan weer, en opnieuw, weer en weer. Begin dan met iets groters en groters en nog groters en tegelijkertijd vraag ik van je dat je die liefdesatomen wilt projecteren in iets dat je zeer dichtbij acht en wat hogelijk wenselijk is.
Steve: Wow! Dank u zeer. We hebben nog 10 minuten over in deze show en ik wilde u vragen wat we kunnen verwachten van 8 november?
Saint G: Dat is al onderweg en ik stel aan jullie voor dat er wonderen zullen zijn, waar jullie aan denken dat wonderen bijna dagelijks gebeuren. Nou jullie hebben al veel aanwijzingen gekregen van jullie sterrenvrienden dat ze plannen, onderweg zijn met, om zichzelf te onthullen. Dus wat ik zeg tegen jullie is om het onverwachte te verwachten. Maar ondanks zichtbare manifestaties, waar ik me op wil richten omdat jullie je op hen moeten focussen en ik bedoel jullie, het menselijk collectief. Jullie hebben te juister tijd zichtbare tekenen nodig.
Maar de verdere opwaarderingen, zullen we het maar zo zeggen, in jullie wezenheid, want we kunnen niet zeggen, we kunnen niet wijzen naar gewoon de woorden van jullie stoffelijke voertuigen, omdat jullie velden zo substantieel zijn gegroeid. Zullen jullie dit ervaren in je stoffelijke vorm? Ja, dat zullen jullie. Laat me ook zeggen tegen jullie dat ik niet naar jullie toekom als het medium Saint Germain. Maar ik stel wel voor, stel sterk voor, dat dit de tijd is van ‘de verandering van de wacht’ en dat betekent in jullie tijd zo veel als het deed in mijn tijd. Dit is waar jullie over denken als aan 8 november, het is de verandering van de wacht, op en rond die tijd.
Steve: Bedoelt u hiermee, Saint Germain, met de verandering van de wacht, bedoelt u politieke wacht, militaire wachten, economische wacht?
Saint G: Ik bedoel dat alles.
Steve: Kunt u  meer over dat onderwerp spreken in detail of is het iets …
Saint G: Nee, omdat wij ons niet willen bemoeien met ontvouwingen die al onderweg zijn. Dat zou gewoon de schalen in een richting duwen ten voordele van degenen die geen veranderingen willen zien. Dus, nee, we zullen hier niet meer over uitweiden. Ik ben ongeduldig en is dat niet belachelijk voor een opgestegen meester om dat te zeggen? Dus zal ik het toch zeggen, maar het is een woord dat jullie begrijpen.
Steve: Ja?
Saint G: Dus laten we zeggen dat het gezelschap van de hemel ongeduldig is.
Steve: Ongeduldig zodat we handelen of dat de anderen het opgeven en stop met belemmeren?
Saint G: Nee, het zijn de handelingen. Het is de creatie van de lichtwerkers, van de liefde bewaarders en als ik dat zeg dat houdt dan de man in de straat in, het wezen, de vrouw, het kind dat weet wie ze zijn en moe is van de oorlog en van wanorde van controle en misbruik. Dus als ik zeg ongeduldig en opgevoerd ik bedoel opgewonden, opgebeurd in een periode van groot vooruit lopen. Maar het is een co-creatie (samen-scheppen) met jullie, met iedereen van jullie in deze tijd op de planeet. Het is een verwerkelijking, een diepe verwerkelijking.
GeChanneled door Linda Dillon   ©2015 Council of Love, Inc.       http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright.  We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Transcript ~ St. Germain on An Hour With an Angel: You Are Creators in Form, October 27, 2015, http://inlightuniversal.com/st-germaine-ahwaa-time-embrace-creator-selves/

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html