Labels

Sunday, October 25, 2015

Nederlands -- Ashtar: “Ware Vrede Komt Uit Hoge Dimensionale Liefde!!!”


Ashtar on the Road
Ashtar: “Ware Vrede Komt Uit Hoge Dimensionale Liefde!!!”      
13 okt 2015

                                            

“Gegroet Geliefde Familie, en welkom op de Brug van mijn schip, De Nieuwe Jeruzalem!

Jullie zijn hier allemaal welkom en jullie worden begroet in de Hoogste Vibraties van Liefde en Vreugde! en het is dat we gezamenlijk op onze beurt de Vibraties van degenen naar wie we deze Liefde stralen – welke Vreugde en ja, deze Vrede de Wereld in sturen!

Nu, ik praat over Vrede die uit het Hart komt. Ik praat over Hoge Dimensionale Vrede. Ik praat over Vrede die geen verborgen agenda’s heeft en die niet werd verkregen door oorlog of door een of ander soort controlerend programma. Dit is een Vrede die onbekend is voor de gehele Planeet Aarde en al in eonen tijd! En toch is die hier. Het is in jullie Harten! Die is in de Harten van allen die deze inspiratie hebben. Zelfs als hun hersenen zich daar niet bewust van zijn, dan hebben ze de inspiratie om te weten dat nu het moment is om het te verwerkelijken en zich dat te realiseren en ja, toestaan!!!  Als het hart vredig is, kan het wezen – het menselijke wezen – het niet helpen om in een Hogere Vibratie te zijn! En daar is het om Ware Vreugde te vinden en alles wat Liefde laat geboren worden!!!


En dus is Vrede het meest noodzakelijke onderdeel van ieders ‘make-up’. En als de mensen in vrede zijn, kunnen de dieren ook Vrede vinden – Vrede om ook met mensen uit te wisselen en ook met elkaar! Jullie kunnen pas prachtige foto’s hebben gekregen van onze vrienden over het internet van dieren of andere soorten die samenkomen in liefdevolle vrede met elkaar. En dit is meer en meer hoe Vrede zichtbaar zal zijn voor iedereen!

Er is een gezegde uit de bijbel en dat is een profetisch gezegde, en die is dat de leeuw zal samen liggen met het lam.  En dit is waar! Soldaten van het menselijke soort zullen thuis komen en die zijn hun programma kwijt, of zullen zonder programma zijn, omdat hun vibraties voldoende zijn omhoog gegaan dat ze thuis komen met Vrede in hun Hart. Zij hebben hun geweren al neergelegd, of dat zullen ze nog doen. Vrouwen zullen niet alleen Vrede kennen maar ze zullen bekrachtigd worden om op te staan en uit hun vrees te komen! De meeste mannen en vrouwen zullen die bekrachtiging al hebben – velen hebben die al.
En kinderen zullen zo Verheugd zijn in hun Hart, omdat zij in hun Harten het verschil al weten tussen Vrede en oorlog. En Vrede willen zij! En ze weten dat het soort Vrede waar wij hier over spreken is wat uit Liefde voortkomt. Er is geen andere manier om deze Hoog dimensionale, Hoge Vibrationele, Wereld-bekrachtigende Vrede te bereiken!!! En dit is zo zeldzaam als de Ascentie van de Mensheid naar de Hoge Vibraties.

Laat me uitleggen als ik zeg dat dit zeldzaam is. Ja, er waren gemeenschappen op Planeet Aarde en bezoekers – Lemurië is natuurlijk in haar vroege tijd, een voorbeeld. En velen kwamen uit andere plaatsen om deel te nemen aan het stichten van die beschaving en zij brachten Liefde en Liefdevolle Vrede met zich mee, maar om diverse redenen brak die Vrede af, werd geruïneerd. En Planeet Aarde was, alhoewel het enige momenten had in haar geschiedenis (his en her story) maar in het algemeen is het een Planeet geweest waar die Echte Vrede alleen heeft bestaan in degenen die dit in hun Hart bewaarden van generatie naar generatie – in de wijze mensen, de ouderen, de afstammelingen van de eerste bezoekers uit andere plaatsen waar de Vibraties Hoger waren en het levensstijl bewustzijn in Hogere Dimensionaliteit was, waar alleen Liefde en Vrede, dat soort Vrede, bestaat!!!
Maar nu, is alles aan het veranderen! Ja – groot nieuws over wat er aan het gebeuren is in wat overblijft in de 3D wereld! Je kunt dit buiten je deur vinden. Het is dat je 3 D achter je moet laten in je Hart. En dit is een zaak van niet alleen spiritualiteit, maar het is eigenlijk een feit van de wetenschap!!!  Als je omhoog gaat in Hogere Niveaus van Vibratie, of zullen we zeggen in Hogere Dimensionaliteit, in jullie bewuste bewustzijn, verlaat je heel natuurlijk alles dat niet liefdevol is, achter je!

En dit is het proces dat schept, of dat toestemming geeft dat ieder van jullie moet hebben om je Ascentie te maken. En jullie Ascentie houdt je stoffelijke zelf in, die zelfs nu, transformaties ondergaat! Wij noemen dit ‘transformatie transmutaties’. Dus als je zult talmen terwijl je over deze woorden mediteert, kun je zelfs een beetje een gezoem of getinkel horen! En als je dat wenst, kun je zelfs in je eigen Hart gaan, of je voegen bij je Hogere Zelf en om het Hogere Dimensionale Perspectief te nemen om naar jezelf te kijken vanuit je ruimte van Liefde, je schathuis van Liefde en alles wat Liefde geboren laat worden. En natuurlijk, kun je vragen naar je Hogere Zelf en je Gidsen om zich bij je te voegen om jezelf te beschouwen als een wezen dat, door de energieën van Liefde feitelijk jezelf bekrachtigt om jezelf in de Hogere Dimensionale Werkelijkheid op te heffen!!!

Jullie lichamen zijn iets dat je schiep met de bedoeling om te leven in 3D en het meest speciaal rond deze tijd, met de bedoeling om omhoog te gaan en om uit 3D te gaan! En dit is waarom zeggen we dat het Liefde is die de energie is die jullie energie geeft en je bekrachtigt en dat is net zo veel een wetenschappelijk proces als een spiritueel proces. Je kunt die niet scheiden. Oh, we weten het wel! Veel wetenschappers op de Planeet Aarde hebben dat geprobeerd. Maar zelfs zij die vermaard zijn geworden om hun, laten we zeggen, wetenschappelijke genie en hun hersen superioriteit en zo verder en zo voort – in sommige delen van hen erkennen zij het belang van de spirituele verbinding – poorten, sterrenpoorten, portalen en de  grootste ervan wat de verbinding is tussen jullie eigen Hart en je Hogere Dimensionale Zelven, Schepper Moeder/Vader God en ALLE wezens van Liefde in het Universum, samen met, natuurlijk, Moeder Gaia en al haar Koninkrijken.  Als je wilt kun je er een plaatje van maken als ‘goed rond verzameld’ (‘well-rounded’) wat in alle richtingen reikt om deze sublieme Goddelijke Verbinding en inderdaad. Gemeenschap met alle Liefde in het Universum. En dat, Geliefde Mensen, is hoe Planeet Aarde er komt!

 Nu willen we iets meer zeggen betreffende Dr. Keshe. Aartsengel Michaël zal meer hebben maar wij zullen dit zeggen * Hij is een BUITENGEWOON WEZEN in een menselijk lichaam, of zullen we zeggen, een wezen dat in het menselijke lichaam is gekomen om aan de Wereld voor te stellen dit snel-spoor, wat betekent het omhoog gaan van de Vibraties van de Wereld en velen, velen, velen genezen van condities en situaties die onder de macht en controle programma’s hebben bestaan van de duistere hoeden! Dr. Keshe doet alles met Liefde. Dr. Keshe begrijpt volledig de Vrede die Voorbij gaat aan alle Begrip. En terwijl hij de voorkeur geeft aan ‘Kesh’is hij ook volmaakt goed ermee als je hem noemt ‘Dr Keshee’. Hij antwoordt op elk en meer. Dus ik sprak nu over namen natuurlijk.

Nu, hij heeft Liefde in zijn plasma dozen belichaamd. En je kunt veel gevallen met  toepassingen van die plasma dozen vinden. Als je de oude show wilt – als ik je dat kan aanraden – Star Trek Voyager, het schip  Voyager wordt aangedreven door een plasma warp kern. En je zult merken dat de computers allemaal antwoorden op stem commando’s. Dat is deel van het voelend systeem. De Geliefde Meester ** sprak over de amino acit systems van gecomputeriseerde communicatie. En er zijn vele, vele toepassingen die deze technologie belichamen. Er zijn ook andere, oudere programma’s van die variëteit, dit zelfde soort van Star Trek Voyager.  Daar spreken we misschien nog een andere keer over.

Er is geen beperking, omdat die er niet hoeft te zijn, voor wat kan worden bereikt door deze Hoge Dimensionale Technologie te gebruiken!!!  Maar denk eraan dat die aan Planeet Aarde wordt gepresenteerd om gebruikt te worden in de context van Vrede, van Liefde – liefdevolle dienst, anderen te helpen, jullie diensten aan te bieden om de veranderingen tot stand te brengen voor de gehele Planeet om haar bewustzijn Hoger te laten gaan, enzovoort! 

En zo is het dat Star Trek al hier op de Planeet is. Dit is alleen voor de Mensheid om de Hoge Dimensionale Liefde te omhelzen, samen met de Technologie om in te zetten zodat de Vrede die Voorbij Alle Begrip Gaat, Wereldwijd zijn presentatie in staat zal stellen en ik ben blij om jullie te vertellen dat jullie het hebben gedaan., Geliefde Mensen! Jullie en de andere Lichtwerkers van Planeet Aarde zijn opgestaan en schenen jullie Lichten overal naar toe en zeiden: ‘Ja, laat het gebeuren! We zijn klaar! En we zijn toegewijd aan Vrede en aan Liefde en aan alle veranderingen die komen door te zijn bekrachtigd door Liefde, Compassie, Vergeving en Dankbaarheid!!!’

En zo zij het – Vrede is NU! Zo zal het zijn. Het is gedaan! Salut!”

 *  Archangel Michael's Boodschap:
**Tara and Rama's A&A Report:
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, October 13, 2015. www.AshtarontheRoad.com
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-true-peace-from-love.html

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html