Labels

Sunday, February 24, 2013

19.02.2013 Verlating
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie op 
19 february 2013
  
Verlating Gegroet, Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die jullie op deze glorieuze dag begroet. Is het niet een glorieuze dag Beste Mensen? Neem even een momentje om het leven in te ademen, adem alles in dat goed is. Denk aan een ding waar je vandaag dankbaar voor bent en adem die dankbaarheid in, laat dit je hele wezen vullen en blaas iedere spanning of negatieve gedachte die je misschien in je denken hebt zweven, naar buiten los. Weet dat IK BEN met je is op dit moment. Weet dat je nooit alleen bent op dit moment. Weet dat je nooit alleen bent op elk moment., Lieve Mensen. Nooit. 


Dit kan een zeer moeilijk concept zijn om te bevatten, een concept dat zo’n innerlijke conflict en frustratie kan veroorzaken op de dagen waarop je gewoon niet kunt geloven dat het waar is. De dagen waarop alle bewijs wijst op ondersteuning van de ‘waarheid’ dat je alleen bent. De dagen waarop je denkt dat je niets meer kunt hebben, de dagen waarop je zo vermoeid bent van dit leven en de manieren van de mensheid, de dagen waarop je je verkeerd begrepen voelt of dat niemand op deze aarde je begrijpt of die je hart ziet. Op deze dagen kan het bewijs zo overweldigend zijn dat de woorden ‘je bent nooit alleen’ je soms totaal geen troost kunnen  brengen. 

Lieve Mensen, als je zo verschanst zit in het stoffelijke rijk en totaal overmand bent door de dichtheid en het collectieve bewustzijn, kan het heel moeilijk zijn om te denken dat je nooit alleen bent. Als je je zo stoffelijk gescheiden voelt van de hogere dimensies, als je ons niet kunt horen of zien, dan nemen sommige dagen al je kracht en je vertrouwen om je afgestompt en je geraakt te voelen, en je alleen gelaten en hulpeloos te voelen. 

Mijn Lieve Harten, diep in jullie allemaal, verschanst in de kern van je wezen is een geloof/denken dat God je heeft verlaten. Velen van jullie kwamen myriaden uitdagingen ervaren in dit leven, velen van jullie kwamen om zeer harde omstandigheden te beleven in dit heel speciale leven om intens ‘je kast schoon te maken’ voor deze gelegenheid van versnelde groei in deze weergaloze tijd. Maar, in deze tijd, in de kern van ieder van jullie ervaringen die in dit leven worden uitgespeeld, zit verlatenheid. Dit komt omhoog om mee af te rekenen in jullie allemaal zodat je uiteindelijk zuiver en vrij kunt zijn van dat kerndenken dat je Vader-Moeder je heeft verlaten.

Lieve Mensen, God heeft jullie nooit verlaten. Bij de Grote Val uit de Genade, door je eigen verkeerde schepping, viel de mensheid zo diep in de 3de dimensie dat je verbinding met de Vader-Moeder God helemaal weg was. Alles wat overbleef was het zwakke geflikker van Licht in je hart, de Godsvonk die in jullie allemaal vlamt. Het Licht van God bleef wel je verbinding maar daarom was de zin van Eenheid, troost, vrede en harmonie verloren. In de pijn en verwarring en na millennia werd dit in het collectieve bewustzijn van de mensheid ingegroefd dat een toornige God zijn eigenzinnige kinderen verliet en deze folterend pijnlijke zin van isolatie en afwijzing zit er nog om in jullie allemaal te worden geheeld. 

Mijn Lieve Mensen, velen van jullie voelen nu die pijn omdat die omhoog komt om te worden losgelaten en die terug moet worden getransmuteerd naar Licht. In een tijd waarin jullie verwachten om Eenheid te beleven, voelen velen van jullie je meer geïsoleerd of nog meer in pijn terwijl de laatste doodsstrijd van dualiteitsbewustzijn jullie persoonlijke werelden meer  chaos brengt omdat oude patronen afbreken en oude verbindingen uiteen vallen omdat alles dat jullie niet meer dient, wegvalt.
Lieve Mensen, nu is het de tijd om volledig te accepteren dat jullie Vader-Moeder God jullie nooit verliet. Vader-Moeder God liet een klein stukje achter van Alles Dat Is in jullie en in je Geïndividualiseerde Grote God Aanwezigheid, de IK BEN die IK BEN die altijd bij je is geweest, wachtend en wachtend op je dat je je naar het Licht keert en dat je omhoog kijkt en in je zoekt naar troost, vrede, naar harmonie en voor innerlijke kracht en leiding om in deze schijnbare gecompliceerde en wrede buitenste wereld te navigeren. 

Lieve mensen, als je het gevoel van eenzaamheid overkomt, als je voelt dat er geen ander wezen is dat je troost kan brengen, kijk naar binnen, weet dat je Grote God Aanwezigheid IK BEN altijd bij je is geweest en laat die troost, die Onvoorwaardelijke Liefde en begrip en onuitsprekelijke waardering en leiding naar binnen komen.

Sta toe dat je Grote God Aanwezigheid IK BEN naar binnen komt in totale aanvaarding dat jullie nooit veroordeeld worden en dat jullie Geliefd en gewaardeerd worden buiten alle  woorden, laat je Grote God aanwezigheid IK BEN iedere dag naar binnen en jullie zullen weten, jullie zullen zonder twijfel achterblijven met dat je nooit alleen bent. Dit is mijn belofte aan jullie IK BEN Lord Emanuel. Ik zal iedere stap met jullie lopen, als je me dat toestaat.  


Transmitted through Gillian Ruddy.  
This message is a gift, please feel free to copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel. 

Archives available at 

http://www.lordemanuelmessages.com
  
Contact Us   
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html